Patenty so značkou «elektrod»

Držiak elektród

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6687

Dátum: 04.03.2014

Autor: Meluš Patrik

MPK: B23K 11/31, B23K 9/28

Značky: držiak, elektrod

Text:

...prítlačná čeľusť g sú bežným spôsobom vybavené izoláciou.V jadre L je uložený jedným koncom Q tvarový pružný prvok Q, pričom tvar tvarového pružného prvku Q korešponduje s prítlačnou pákou 1.V tomto príkladnom uskutočnení je pružný prvok Q tvarová pružina kruhového prierezu. Prichytenie pružného prvku Q v jadre 1 obsahuje zahnutý koniec Q pružného prvku Q, ktorý je uložený vo vybraní Q jadra l. Vybranie Q jadra L pritom obsahuje aspoň jeden...

Zariadenie na generovanie vrstvy neizotermickej elektrickej plazmy pomocou kapacitne asymetricky viazaných elektród

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5783

Dátum: 06.07.2011

Autori: Černák Mirko, Ráheľ Jozef

MPK: H05H 1/00

Značky: generovanie, elektrickej, pomocou, kapacitné, neizotermickej, zariadenie, elektrod, viazaných, plazmy, asymetricky, vrstvy

Text:

...analýzy dvojice kapacitných deličov zachytených na elektrickej schéme vyplýva, že každá z kapacitne asymetricky viazaných elektród g a § 2 sa nachádza na odlišnom plávajúcom potenciáli. Pre rozdiel AU ich plávajúcich potenciálov platí výrazkde U je aktuálna veľkosť budiaceho vysokého napätia zo zdroja 49. Medzi dvojicou kapacitne asymetricky viazaných elektród priradených tej istej budiacej elektróde vzniká vďaka rozdiehiej ploche ich príemetu...

Zostava elektród

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17947

Dátum: 18.05.2011

Autor: Ellrich Jens

MPK: A61H 39/00, A61N 1/05, A61N 1/04...

Značky: zostava, elektrod

Text:

...funguje ako katóda a najmenej jedna referenčná elektróda funguje ako anóda v elektrickom prúdovom obvode,ktorá sa uzavrie počas transkutánnej stimulácie. Katóda je - ako je známe - elektróda, na ktorej dochádza kredukčným reakciám aktorá poskytuje elektróny. Katóda môže matnegatívnu polaritu, ako pri elektriekom spotrebiči, alebo kladnú polaritu, ako pri elektrickom generátore napriklad pri zdroji napätia. Katóda je protielektródou k anóde....

Zariadenie na opracovanie elektród na bodové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18826

Dátum: 21.01.2010

Autor: Fahnenstich Stefan

MPK: B23B 5/16, B23K 11/30

Značky: opracovanie, bodové, zváranie, zariadenie, elektrod

Text:

...spracovávať elektródy na bodové zváranie,respektíve zhluky elektród na bodové zváranie s rôznymi priemermi.0015 Vodiace zariadenie je možné s frézovacou hlavou spojiť takým spôsobom, že menované vodiace zariadenie počas frézovania rotuje okolo elektródy na bodové zváranie, respektíve zhluku elektród na bodové zváranie, alebo vodiace zariadenie môže byť alternatívne namontované tak, že vodiace zariadenie počas frézovania nerotuje okolo...

Spôsob kontroly opotrebovania najmenej jednej z elektród plazmového horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14029

Dátum: 17.12.2009

Autori: Hacala Amélie, Michon Ulysse

MPK: H05H 1/34, H05H 1/40

Značky: elektrod, plazmového, najmenej, spôsob, opotrebovania, kontroly, horáka, jednej

Text:

...s amplitúdou posúvania pennanentného magnetu.Posúvanie tohto permanentného magnetu je však úplne nezávislé od pracovných bodov plazmového horáka akeď magnet dospeje do koncovej polohy zdvihu, vmieste ustálenia päty elektrického oblúka sa opotrebovanie výrazne zrýchľuje, pretože táto päta potom opisuje jednoduchý rotačný pohyb. Okrem toho, rýchlosť posúvania tohto magnetu je v určenom časovom intervale všeobecne konštantná.Kontrola polohy...

Rezná hrana na opracovanie bodových elektród, frézovacie nástroje a frézy na čiapočky zváracích elektród

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12524

Dátum: 29.01.2009

Autor: Lutz Peter

MPK: B23B 5/16, B23K 11/30

Značky: frézy, hrana, bodových, opracovanie, frézovacie, nástroje, elektrod, čiapočky, zváracích, rezná

Text:

...Takéto povrchové úpravy môžu slúžiť ako ochrana pred opotrebením, a to tak, že zlepšenou tepelnou vodivosťou a/alebo znížením trenia sa zabraňuje lokálnemu nárastu teploty.0019 Ďalej môžu mať zariadenia na odvádzanie priehlbinu napr. v tvare korýtka alebo3 žliabku, ktorá umožňuje jednoduchšie odstraňovanie odfrézovaného materiálu z bodových elektród. Podľa vynálezu je povrch zariadenia na odvádzanie V jednom smere rovný(nevykazuje...

Predkladaný vynález sa týka upevnenia zapaľovacích elektród na horáku plynovej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11620

Dátum: 30.06.2008

Autori: Pfeiffer Elmar, Liebe Roland, Hohmann Christian, Kluge Andre

MPK: F23D 11/42, F23Q 3/00

Značky: plynovej, týká, predkladaný, elektrod, upevnenia, zapalovacích, turbiny, vynález, hořáku

Text:

...turbíny, podľa nároku 1. závislé nároky obsahujú ďalšie, výhodné uskutočnenia vynálezu.Horák podľa vynálezu zahrnuje dve zapaľovacie elektródy a držiak, pričom držiak je umiestený na vonkajšej ploche horáku. Horák sa vyznačuje tým, že zapaľovacie elektródy sú držiakom prichytené vždy V troch bodoch svojho obvodu V určenej polohe. Týmto trojbodovým upevnenim, pri ktorom sa môže vzhľadom k axiálnemu rozťahovaniu držiaku jednať obzvlášť aj o...

Spôsob prípravy upravených elektród, elektródy pripravené uvedeným spôsobom a enzymatické biosenzory obsahujúce uvedené elektródy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20025

Dátum: 11.12.2007

Autori: Poscia Alessandro, Palleschi Giuseppe, Moscone Danila, Ricci Francesco

MPK: C12Q 1/00, A61B 5/00, C12Q 1/54...

Značky: elektrod, spôsobom, uvedeným, elektrody, enzymatické, pripravené, upravených, obsahujúce, spôsob, uvedené, biosenzory, přípravy

Text:

...získanie zlepšenej reprodukovteľnosti a reakcie elektródy, ale na druhú stranu spôsobuje, že je výroba upravených elektród veľmi prácna, pretože vyžaduje predbežné elektrochemické ošetrenie každej elektródy, a teda ruší výhody chemického0010 Navyše sa pri procese opisovanom vo vyššie uvedenom článku elektróda poťahujeberlínskou modrou ručne komplikovaným spôsobom, ktorý vyžaduje veľkú pozomosť, abynedošlo k nárastu vnútomého odporu v systéme...

Spôsob stlačenia bloku elektród akumulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5958

Dátum: 20.10.2006

Autori: Sarrau Jean-françois, Camps Jean-claude, Benchetrite Daniel, Torcheux Laurent

MPK: H01M 10/04, H01M 10/06

Značky: stlačenia, bloků, elektrod, akumulátora, spôsob

Text:

...sú pružiny 44, je nevýhodný.0015 Takýto prostriedok je objemný a je umiestnený V skrinkena úkor množstva článkov bloku.0016 Veľmi zložité je umiestniť takýto prítlačný prostriedok do tradičného dvojpólového akumulátora, ktorého skrinka sa člení do niekoľkých oddielov a v každom oddiele má jeden blok48. Toto schematicky znázorňuje obrázok 3.0017 Priestor 5 nedzi blokom 48 a bočnými stenami 3 alebo stenami 6, ktoré vymedzujú oddiely 40, je...

Fosforečnany kovovo-lítne, spôsob ich výroby a ich použitie ako materiál elektród

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12868

Dátum: 14.11.2004

Autori: Nuspl Gerhard, Wimmer Lucia, Eisgruber Max

MPK: H01M 4/02, H01M 4/58, C01B 25/45...

Značky: elektrod, kovovo-lítne, výroby, použitie, spôsob, fosforečnany, materiál

Text:

...známymi spôsobmi, napríklad pri použití UItra-Turrax miešadla na základe vzorce P 2- n-n-M, pričom M tu znamená krútiaci moment a n počet otáčok.0016 Podľa ďalšej výhodnej formy uskutočnenia je energia vnesená do suspenzie prekurzorov vrámci spracovania prostredníctvom dispergácie alebo mletia podľa vynálezu prinajmenšom 5 kWh/m spracovávanej zmesi prípadne suspenzie, výhodnejšie prinajmenšom 7 kWh/ma. Pri tomto je výhodné, ale nie...

Spôsob výroby elektród na chemické zdroje elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283829

Dátum: 01.03.2004

Autori: Stepanov Aleksei Borisovich, Menukhov Vladimir Vasilievich, Varakin Igor Nikolaevich

MPK: H01M 4/04, H01M 4/52

Značky: elektrickej, výroby, energie, elektrod, zdroje, spôsob, chemické

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vláknitých polymérnych pokovovaných báz elektród na chemické zdroje elektrickej energie. Vynález má za cieľ nahradiť paládium a cín používané pri pracovnom postupe, predchádzajúcom chemické pokovovanie polymérneho vláknitého materiálu, menej deficitnými materiálmi. Cieľ sa dosiahne použitím materiálu s katiónovou výmenou s kapacitou katiónovej výmeny 0,5 až 6 mg-ekv/g, pričom pred pokovovaním sa polymérny materiál nasýti iónmi...

Zariadenie na zavesenie usadzovacích elektród

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3331

Dátum: 06.11.2002

Autori: Podzimek Václav, Szingert Jan, Hlavín Jan, Kdolský Václav

MPK: B03C 7/00

Značky: usadzovacích, elektrod, zariadenie, zavesenie

Text:

...spojenie usadzovacej elektródy so závesným oklepávacim trámom, na obr. 3 je uvedený príklad zavesenia vodiaceho trámu na spodný koniec usadzovacích elektród a na obr. 4 je znázornený príklad vedenia vodiaceho trámu.V príkladnom uskutočnení je zariadenie na zavesenie usadzovacích elektród podľa úžitkového vzoru vytvorené tak,že V hornej časti skrine § elektrického odlučovača sú cez závesné zariadenie lg zavesené jednotlivé oklepávacie trámy g...

Systém na rádiofrekvenčnú abláciu využívajúci viac elektród

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8497

Dátum: 22.08.2002

Autori: Mahvi David, Webster John, Wright Andrew, Lee Fred, Johnson Chris, Haemmerich Dieter

MPK: A61B 18/12

Značky: využívajúci, elektrod, systém, abláciu, rádiofrekvenčnú

Text:

...Časti sond, ktoré sú k sebe bližšie, sa ohrejú viac. Ďalšou nevýhodou je, že pri dvojsondových bipolárnych systémoch musi všetok prúd vystupujúci z jednej sondy vstúpiť do druhej sondy a uložiť v blizkostioboch sond rovnakú energiu. To môže byť problém, pokiaľ je jedna sonda napríklad umiestnená vblizkosti ochladzujúcej krvnej cievy, čo vyžaduje dodatočné ukladanie energie alebo nezávislé ovládanie tejto sondy. Všeobecne rovnako jediná...

Kompaktné zariadenie oklepávacieho systému usadzovacích elektród elektrického odlučovača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2458

Dátum: 16.05.2000

Autori: Štverák Petr, Szingert Jan

MPK: B03C 7/00, B03C 7/02

Značky: odlučovača, elektrického, systému, kompaktné, usadzovacích, oklepávacieho, zariadenie, elektrod

Text:

...uložená vnútorná plošina, Na vonkajšej strane druhého nosníka je upevnený spodný cloniaci plech a na prvok s oklepávacim rá mom je uložený horný cloniaci plech.Uvedené riešenie združuje oklepávacie zariadenia usadzovacích elektród pomocou prepadávacích kladív, dištančný hrebeň oklepávacích trámov usadzovacích elektród, cloniace plechya vnútorné plošiny do jedného celku.Prehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie je podrobnejšie...

Zostava vysokonapäťových elektród v elektrickom odlučovači

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2457

Dátum: 16.05.2000

Autori: Štverák Petr, Szingert Jan

MPK: B03C 7/02, B03C 7/00

Značky: elektrickom, zostava, odlučovací, elektrod, vysokonapäťových

Text:

...z každej strany horného rámu a spodného rámu, pričom pri šírke rámu do 4 m je oklepávacie zariadenie len z jednej strany hor ného rámu a dolného rámu.Touto zostávou vysokonapáťových elektród v elektrickom odlućovači je zaistené dostatočné zrýchlenie aj pri použití rozmerných rámov vysokonápäťových elektród a to tak, že rámy sú oklepávané na viacerých miestach a vysoké rámy je možné deliť na niekoľko samostatne zavesených a oklepávaných častí...

Spôsob spracovania častíc ropného koksu s vysokým obsahom síry, uhlíkové plnivo na použitie pri výrobe uhlíkových elektród a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279871

Dátum: 13.04.1999

Autori: Orac Thomas Harry, Ball David Ralph, Quandt Herbert Clayton

MPK: C04B 35/52, C10L 9/02

Značky: uhlíkových, síry, vykonávanie, uhlíkové, zariadenie, tohto, částic, spôsob, výrobe, obsahom, spracovania, plnivo, koksu, elektrod, ropného, použitie, spôsobu, vysokým

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania častíc ropného koksu s vysokým obsahom síry pred inkorporovaním tohto koksu do uhlíkovej zmesi na získanie uhlíkového produktu, prípadne tvarovanej elektródy, pri ktorom sa častice ropného koksu uvádzajú do reakcie v neprítomnosti spojiva so zlúčeninou obsahujúcou alkalický kov, ktorý je vybraný zo skupiny zahŕňajúcej sodík a draslík, pri teplote pohybujúcej sa v rozmedzí od 1 200 °C do 1 400 °C, takto získané častice koksu a...

Prístroj na elektromagnetickú terapiu s kompaktným usporiadaním vysokofrekvenčného stupňa a elektród

Načítavanie...

Číslo patentu: U 397

Dátum: 06.04.1994

Autor: Děda Petr

MPK: A61N 2/04, A61N 2/02, A61N 2/00...

Značky: vysokofrekvenčného, stupňa, elektrod, kompaktným, prístroj, elektromagnetickú, usporiadaním, terapiu

Text:

...pro elektromagnetickou terapii. Předmětem tohoto technického řešení je přístroj pro elektromagnetickou terapii, zahrnující generátor vysokofrekvenčního nosného kmitočtu, nízkofrekvenční modulační generátor, ovládaný přepínačem nízkofrekvenčního modulačního kmitočtu, přičemž generátor vysokofrekvenčního nosného kmitočtu a nízkofrekvenční modulační generátor jsou připojeny k modulátoru, spojenému s koncovým členem, ke kterému jsou připojeny...

Spôsob odstraňovania obalu obalených zváracích elektród

Načítavanie...

Číslo patentu: 270161

Dátum: 13.06.1990

Autori: Horváth Štefan, Manasová Helena

MPK: B23K 35/40

Značky: zváracích, obalů, odstraňovania, obalených, spôsob, elektrod

Text:

...nehrdza- vejúcej ocele eo ekladbou lB cr 8 Ni 2 MoN 63 určenú pre zváranie auetenitických materiálov. Veadzke predatevovele anožatvo cca 125 kg finálneho výrobku. V prvom rade bol pripravený roztok z vody bežnej kyeloati e úpravou (c 1 F) na pitie a z hydratovenćho cementu na báza kyeličnika vápenatóho kyaličnika kreaiöitého kyeličnika hlinitého a kyeličnike horečnetćho v tomto pomere vody 78 hmot. hydratovaný cement 22 hmot. Neloženim...

Ampérometrické čidlo s planparalelním systémem elektrod

Načítavanie...

Číslo patentu: 269814

Dátum: 14.05.1990

Autori: Pavelka Ivan, Volf Radko, Pavlíček Zdeněk, Šťastný Miloslav, Marek Miroslav, Doležal Bohuslav

MPK: G01N 27/07

Značky: planparalelním, systémem, amperometrické, elektrod, čidlo

Text:

...je pokryt anodovou oddělovací vrstvou, například z niklu Ni, a dále překrývaoí vrstvou z indiferentního kovu,například zlata Au, která je pokryte enodovou krycí vrstvou ze stříbra Ag, opatřenou povlakem chloridu střibrného Agcl.Účinok doeehovaný využitím ampérometrických čidel podle vynálezu se projeví především ve snížení epotřeby drahých kovů. Při zhotovení anody a katody podle vynálezu je spotřeba etříbre na enodu 1,64 mg a spotřeba...

Zařízení k upevnění elektrod elektronové trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268976

Dátum: 11.04.1990

Autor: Fišer Jan

MPK: H01J 1/88, H01J 3/02

Značky: trysky, upevnění, elektrod, elektronově, zařízení

Text:

...minimální přeskoková vzdálenost jednotlivých elektrod a tyto svým centrickým uspořádáním snižují na minimum možnost elektrického výboje. Elektrické propojení pohyblivé katody e ultravakuovými elektrickými průchody. které je provedeno pomocí ohebných vodičů, umožňuje její pohyb při centrování s současně zajištuje dokonalý elektrický kontakt bez přechodových odporů.Vynález blíže objasní připojený výkres, na kterém je v osovém řezu naznačeno...

Sposob výroby elektród tranzistorov typu MESFET

Načítavanie...

Číslo patentu: 266957

Dátum: 12.01.1990

Autor: Lalinský Tibor

MPK: H01L 21/28

Značky: tranzistorov, mesfet, elektrod, výroby, spôsob

Text:

...a hradla sa žihajú pri teplote 400 až 520 °C v redukčnej atmosfére vodika s rýchlosťou ohrevu 20 až 200 °C.sl a následne ochladzujú s rýchlosťou aspoň 50 °C.s 1. Hlavnou presnosťou vynálezu je, že umožňuje vyrába tranzistory, ktoré sa vyznačujúhodnotou merného kontaktného odporu ohmických kontaktov nižšou než 0,05 JL mm, výškou potenciálovej bariéry Schcttkyho hradlového rozhrania väčšou než 0,74 V a koeficientom ideálnosti aspoň 1,08....

Sposob prípravy obalovej hmoty na výrobu obalených najmä bázických zváracích elektród

Načítavanie...

Číslo patentu: 265511

Dátum: 13.10.1989

Autori: Horváth Štefan, Manasová Elena

MPK: B23K 35/40

Značky: bazických, výrobu, hmoty, zváracích, obalovej, elektrod, najmä, obalených, přípravy, spôsob

Text:

...vodného skla na jeho akosť, resp. na navlhavost obalu je ešte intenzívnejší, ak sa použijú 0 zrnitosti menšej ako 0,06 mm. Príčina tohoto javu nie je ešte úplne známa, je pravdepodobne, že to súvisí s vyššou hodnotou pomeru plochy zrniečok k ich hmotnosti.Skúšky dalej ukázali, že kladný účinok vovedenia vyššie uvedených látok do vodného skla sa ešte dalej zvýši, ak sa zmes vodného skla a práškových látok nechá po homogenizácii pred použitím...

Zariadenie na upínanie a orientáciu najmä nástrojových elektród

Načítavanie...

Číslo patentu: 264188

Dátum: 13.06.1989

Autori: Havalec Ján, Augustín Ján

MPK: B23H 1/04, B23Q 3/12

Značky: orientáciu, zariadenie, upínanie, nástrojových, najmä, elektrod

Text:

...telese. Na upinacom telesa sú vytvorené rovnobežne s osou otáčania upínacieho telesa aspoň dve referenčné plochy vzájomne na seba kolmé.Výhodou zariadenia na upínanie a orientáciu najmä nástrojových elektrod pre elektroiskrové obrábanie je presné a rýchle u 2stavanie elektród prostredníctvom referenčných plôch do upinacich telies zariadenia. Referenčné plochy na upínacom telesa elçrigtröd. umožňujú polohovaciemu systému stroja uvedenie na...

Bazický obal elektrod pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí střídavým i stejnosměrným proudem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263236

Dátum: 11.04.1989

Autori: Blažek Jaroslav, Trejtnarová Věra

MPK: B23K 35/36, B23K 35/34

Značky: stejnosměrným, svařování, oceli, střídavým, elektrod, nelegovaných, proudem, bazicky, nízkolegovaných

Text:

...dále 22 až 35 hmot. uhličitanů alkalíckých zemin, např. uhličitanu vápenatého, uhličitanu hořečnatěho, případně uhlíčítanu barnatého samostatně nebo ve směsi v liboýolném poměru, při 283 238čem mohou být ve formě v přírodě se nacházejicich minerálů nebo ve formě chemických sloučenin, 18 do 25 hmot. fluoridů,např. fluoridu vápenatěho va formě minerálu nebo chemické sloučeniny, případně fluoridu hlinitého, fluoridu barnatého, fluoridu...

Zapojení sestavy pro automatické diskontinuální laboratorní měření pomocí iontově selektivních elektrod

Načítavanie...

Číslo patentu: 262805

Dátum: 11.04.1989

Autor: Ungr Jiří

MPK: G01N 27/26

Značky: zapojení, sestavy, diskontinuální, laboratorní, selektivních, iontově, pomocí, měření, elektrod, automatické

Text:

...obsluhy,pouze při občasné kontrole etendardizace dígitálního měřiče. Slouží k měření pH a mnoha dalších iontů při chemických analýzách velkých eerií vzorku. Této výhody je dosaženo zapojením běžně známych a dostupných zařízení, podavače, digitálního ,automatizovány, je umožněno automatické měření.Příkladné provedení zapojení sestavy podle vynálezu je schématicky znázorněno na připojeném výkrese, na němž jsou hadíčková spojení znázorněna...

Zapojení obvodu na ochranu elektrod elektrických obloukových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260919

Dátum: 12.01.1989

Autori: Zich Bedřich, Janeček Josef, Chudoba Stanislav

MPK: H05B 7/12

Značky: elektrod, obvodů, pecí, zapojení, elektrických, obloukových, ochranu

Text:

...tom. že přívody elektrod jsou vstupy připojeny ke vstupnímu bloku, 2 něhož jsou vyvedeny výstupní signály do elektronické části, připojené výstupy na ovládání ramen elektrod. přičemž na ramena, uložená v nosičích, doléhá snímač posuvu ramen, připojený svými výstupy na elektrickou část.l Výhodou zapojení vynálezu je především skutečnost, že nebezpečí lomu elektrod je praktic ky odstraněno, takže dochází ke značnému prospěchu z nižší...

Obalová zmes zváracích elektród alebo obalených kontinuálnych zváracích drotov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260777

Dátum: 12.01.1989

Autor: Horváth Štefan

MPK: B23K 35/368, B23K 35/382

Značky: drôtov, elektrod, obalová, kontinuálnych, obalených, zváracích

Text:

...500 kg/m 5 expandova-ný perlit alebo SUJDPHVINÉĚÍVŠ sadze, jednotlive alebo spolu,v množstve »od 0,15 do 15 0/0 z hmotnosti suchej obalovej zmesi.iťakto pripravené zmesi sa potom spôsobom známym v technike výroby obalenýclí elektród .alebo obalených kontinuálnych drôtov prehnetú so spojivom do konzistencie obalovej hmoty a nalisujú na kovové jadro elektrody alebo kontinuálneho obaleného zváracíeho drôtu centricky, bez podstatného zvýšenia...

Tvárnica pre utesnenie elektrod

Načítavanie...

Číslo patentu: 258672

Dátum: 16.09.1988

Autori: Hudec Otto, Križma František

MPK: H05B 7/10, F27D 11/10

Značky: elektrod, tvárnica, utesnenie

Text:

...funkcia chlałdnic. Používané sú aj kombinované utesnenia kov-om, žiaruvzdorným materiáloma stlačeným šížducliĺö~ínÍTävkětó riešenie jezložité, náročné na montáž a náklady. Po dlhšom prevádzkovaní dochádza ku skratom elektrického prúdu a k narušeniu tesnenia.Vyššie uvedené nedostatky sú odstránené tvárnicou pre utesnenie elektród podľa vynálezu, podstatou ktorého je, že pozostáva zo žiarobetónového prstenca, vyztuženého oceľovými...

Testovací zařízení spirál kardiostimulačních elektrod

Načítavanie...

Číslo patentu: 258518

Dátum: 16.08.1988

Autori: Hrbáč Jiří, Jirásek Pavel

MPK: A61N 1/362

Značky: elektrod, testovací, zařízení, spirál, kardiostimulačních

Text:

...vodiče u víceshodé spirály dojde ke změně rezonační frekvence vzorku, kmitání se zastaví a na počítadle zůstává zachován stav, při kterém došlo k porušení vodiče, takže zařízení může pracovat i bez dozoru, aniž by došlo ke zkreslení naměřených výsledků. Po porušení jednoho z vodičů může být generátor doladěn na změněnou rezonanční frekvenci vzorku a testovaní může probíhat až do porušení všech vodičů.Charakter lomových ploch spiral...

Ochranná vrstva uhlíkových materiálů, zejména grafitových elektrod a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246353

Dátum: 01.08.1988

Autori: Severa Jan, Kepl Jioí, Hell Jioí, Knajfl Josef

MPK: H05B 3/03

Značky: způsob, výroby, její, elektrod, materiálů, vrstva, uhlíkových, grafitových, ochranná, zejména

Text:

...pri 20 °c až o,3.10 °V výhodné 0,3 až 1,5 mm. Měrná hmotnost ochranné vrstvy činí1900 až 2300 kg/m 3. Měrný odpor ochranné vrstvy po 1. vyhřàtí na 400 °c a ochlazeni na zo °c klesá o 16 až 15 z. Při aaLš 1 m ohřàtí na 400 °C a ochlazení se již neměni.Ochranná vrstva podle vynàlezu se vyrábitak, že se do plemene plazmového hořàku,s výhodou hořáku s vodní stabilizacą přivàdi hliník 0 granulpmetrii 0,09 až 0,180 mm a křemík o granulometrii...

Pokovovací suspenze pro vytváření elektrod

Načítavanie...

Číslo patentu: 257617

Dátum: 16.05.1988

Autor: Hejhálek Jiří

MPK: H04R 17/00, C23C 8/40, C23C 8/80...

Značky: suspenze, vytváření, elektrod, pokovovací

Text:

...600 °C, tedy o více než 200 OC níže než suspenze používající jako taviva Bi 2 O 3. Tato skutečnost je podstaná při aplikaci pokovovací suspenze na piezokeramice typu PZT. Při teplotách nad 700 OC totiž dochází k degradaci piezoelektrického materiálu,který lze potom jen obtížně zpolarizovat, nebot se vyskytují prúrazy.Další výhodou je výborná smáčivost povrchu piezokeramiky při slinovací teplotě 600 C.Smáčivost výrazně zvyšují boritany...