Patenty so značkou «elektrická»

Variabilná elektrická zásuvka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7262

Dátum: 02.10.2015

Autor: Demko Vasiľ

MPK: H01R 13/506, H01R 13/00, H01R 13/514...

Značky: zásuvka, elektrická, variabilná

Text:

...3 s horizontálne usporiadanými dvoma spodnými zástrčkovými otvormi í.Pnklad č. 2 Variabilná elektrická zásuvka, podľa obrázka č. l, je tvorená jedným nosným strmeňom l. Nosný strmeň l je tvorený zadnou opornou stenou Q, ktorá je cez bočné oporné steny Q pripevnená na prednú nosnú stenuQ. V prednej nosnej stene Q je vytvorený jeden montážny otvor llQl, určený na vloženie a montáž zásuvkového jadra g. V strednej časti zadnej opornej steny...

Elektrická kolesová koľajová jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6627

Dátum: 02.12.2013

Autori: Halada Pavel, Polák Daniel, Haladová Petra

MPK: B61C 9/46

Značky: jednotka, kolesová, elektrická, koľajová

Text:

...matica Q, pôsobiace cez poistnú podložku 1 na druhú bočnú plochu nosnej príruby § vinutia. Na dvojici radiaxiálnych ložísk 3 je otočné uložené železničnékoleso § s osadením medzi dvojicou radiaxiálnych ložísk ą, pričom túto dvojicu radiaxiálnych ložísk 3 axiálne vymedzuje dvojica 9 vek, do ktorých sú vložené guferá Q.So železničným kolesom § je pevne prepojená, prostredníctvom súpravy skrutiek , nosná príruba s pokrievkou Q, najej vnútomom...

Elektrická zástrčka

Načítavanie...

Číslo patentu: 287804

Dátum: 23.09.2011

Autori: Veren Nenov, Irsigler Thomas, Ehrlich Robert

MPK: H01R 13/506, H01R 13/625

Značky: elektrická, zástrčka

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrická zástrčka (1) s puzdrom obsahujúcim aspoň dve časti (2, 3), pričom prvá časť (2) slúži na umiestnenie vidlicových kolíkov, prípadne zdierok zásuvky a druhá časť (3) tvorí ochranný plášť obklopujúci kontakt vidlicových kolíkov, prípadne zdierok zásuvky s prípojnými vedeniami a na prvej (2) z dvoch častí sú radiálne odstávajúce rebrá (7), ktoré so zodpovedajúcimi prechodovými mostíkmi (9) na druhej (3) z oboch častí po vzájomnom...

Samovypaľujúca elektróda na výrobu silikónových zliatin a silikónového kovu, elektrická oblúková pec a spôsob výroby samovypaľujúcej elektródy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286447

Dátum: 19.09.2008

Autori: Boisvert René, Ksinsik Dieter, Dubois Jacques, Dostaler Jacques

MPK: H05B 7/00

Značky: elektrody, kovů, samovypaľujúca, elektroda, spôsob, silikónového, oblúková, výrobu, samovypaľujúcej, silikonových, elektrická, výroby, zliatin

Zhrnutie / Anotácia:

Samovypaľujúca elektróda vhodná na použitie v elektrickej oblúkovej peci obsahuje pozdĺžny elektricky vodivý obal hore otvorený na roztiahnutie obyčajne kolmo vnútri pece. Centrálne jadro vyrobené z teplovodivého materiálu je umiestnené vnútri pece a vzdialené od obalu. Konštrukčný rám vnútri upevňuje centrálne jadro k vnútornému povrchu obalu na udržanie centrálneho jadra v strede v peci a s cieľom zabrániť vytláčaniu centrálneho jadra smerom...

Elektrická zásuvka a spojenie využívajúce túto elektrickú zásuvku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18940

Dátum: 29.07.2008

Autori: Lamoureux Laurent, Jamet Vincent

MPK: H01R 13/11, H01R 11/28

Značky: elektrickú, elektrická, zásuvka, túto, spojenie, využívajúce, zásuvku

Text:

...sily u týchto spojov je 64,2 N, čo je príliš blízka hodnota.0013 Je výhodné, aby hodnota vyťahovacej sily bola v rozumných medziach, ktoré umožnia v pripade potreby vymenit zasklenie bez nutnosti výmeny elektrickej zásuvky, ale takto malý rozdiel medzi hodnotami dvoch protikladných síl nie je prijateľný, pretože naznačuje, že zásuvka by sa mohla príliš ľahko odpojit od zástrčky.0014 Samozrejme je možné zaliať elektrické spojenie do plastu,...

Elektrická kyslíkovo-vodíková zváračka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5013

Dátum: 05.02.2008

Autor: Popovič Jozef

MPK: B23K 5/00

Značky: kyslíkovo-vodíková, elektrická, zváračka

Text:

...spôsobilosti a bezpečnosti elektrolyzćra so zvýšeným výkonom je v osadení bočnej dosky priehľadné plexisklo. Hlavným cieľom tohto technického riešenia bolo zdvojnásobenie výkonu elektrickej plynovej zváračky.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. 1 je znázornený priečny rez A-A elektrolyzérom. Na obr. 2 je znázomený priečny rez B-B elektrolyzérom. Na obr.3 je znázornený priečny rez C-C elektrolyzérom.Príklady uskutočnenia technického...

Elektrická izolačná fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5331

Dátum: 10.07.2006

Autori: Jacobs Franck, Stadlbauer Manfred, Ernst Eberhard, Daniels Yvo, Huhtanen Lauri

MPK: H01B 3/30

Značky: izolačná, elektrická, fólia

Text:

...fólia obsahujúca polypropylén a/alebo samotný polypropylén mal určitý obsah Vxyléne rozpustných látok, napr. aspoň 0,5 hm. Vxyléne rozpustné látky sú súčasti polyméru rozpustné vstudenom xyléne azisťujú sa tak, že sa rozpustia vo vriacom xyléne a nerozpustná časť sa nechá vykryštalizovat v chladnúceho roztoku (samotný postup pozrite nižšie vexperimentálnej časti). Frakcia vxyléne rozpustných látok obsahuje polymérovéreťazce s nízkou...

Elektrická inštalačná škatuľa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4471

Dátum: 01.06.2006

Autori: Spelsberg Holger, Overbeck Hans - Dieter, Schulte Hans, Schmidt Wieland, Quardt Dirk, Werkshagen Bernd, Heins Peter

MPK: H02G 3/14

Značky: elektrická, inštalačná, škatuľa

Text:

...škatuľami, avšak tiež aj s doterajšími elektrickýrni inštalačnými škatuľami, je na vonkajšej strane vrchnáka upravene výhodne obdĺžnikove prehĺbenie. Tým sa vytvorí zvláštne miesto na opísanie vrchnáka, pričom toto prehĺbenie je výhodné po tej stránke, že na rozdiel odpriameho opisania vrchnáka je opis na základe prehĺbenia lepšie chránený proti zmazaniu. Ak sa uskutoční opísanie zvláštnou nálepkou, je aj táto nálepka v oblasti prehĺbenia...

Elektrická prípojka a spôsob jej spojenia s okennou tabuľou motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3939

Dátum: 24.04.2006

Autori: Gilliam Jakob, Jenrich André

MPK: H01R 4/02, H01R 11/11

Značky: spôsob, spojenia, přípojka, vozidla, elektrická, motorového, tabuľou, okennou

Text:

...v ktorom je uložená spájkovacia oblasť, s aspoň čiastočne otvoreným spodným dielom 5, slúžiacim na dosadnutie na okennú tabuľu a skrytom 6 slúžiacim na jeho uzavretie zvonkajšej strany, ktorý má západkove nosy 7, ktoré je možnéuložiť ako západky do zodpovedajúcích vybratí na spodnom diely 5.0011 Spodný diel 5 má ďalej obvodový spodný okraj 8 a obvodový homý okraj 9 na vonkajšej strane, na ktorej (spodný aj homý okraj) je prilepená...

Elektrická pec z pálenej hliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1851

Dátum: 24.03.2004

Autor: Abdulsamad Nooh

MPK: A21B 1/00, A47J 37/06, A47J 36/02...

Značky: hliny, elektrická, pálenej

Text:

...kolies na ľahký pohyb. Počet kolies môže byť 4 až 6.Hlinená dutina má veko zhotovené z materiálu zvoleného z hliny alebo kovu, prednostne ocele. Dutina je jednodielny hlinený hrniec s vrchom a spodkom majúcimi rovnaký vnútorný priemer,zatiaľ čo stredná časť má väčší priemer. Tento tvar napomáha cirkulácii tepla. Vyhrievacie články sú prednostne pripojené k elektrickému obvodu a ovládané riadiacim panelom. Riadiaci panel má prednostne...

Metalurgická nádoba, predovšetkým elektrická oblúková pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 283526

Dátum: 28.07.2003

Autori: Thebault Jean-michal, Hamy Michel, Lebrun Christian, Maurer Ghislain, Destannes Philippe

MPK: F27B 3/20, F27D 11/10, F27B 3/08...

Značky: metalurgická, elektrická, nádoba, predovšetkým, oblúková

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z kovového plášťa (1), vyloženého vnútri žiaruvzdorným materiálom (2) a z najmenej jednej elektródy (3), prechádzajúcej dnom nádoby a pripojenej vedením na zdroj elektrického prúdu. Elektróda (3) je pripevnená ku kovovému plášťu (1) mechanickými upevňovacími prostriedkami (12) a je od kovového plášťa (1) elektricky odizolovaná. Na zabránenie tomu, aby sa tekutina, tečúca po vnútornom povrchu plášťa (1) dostala do styku s...

Elektrická komunikačná sieť pre dvoj alebo trojkolesové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2252

Dátum: 01.07.2003

Autor: Bagnoli Alessandro

MPK: B60R 16/02

Značky: komunikačná, elektrická, sieť, trojkolesové, vozidlo

Text:

...uzlami V motorovom vozidle na zaistenie komunikácie medzi elektronickou riadiacou jednotkou pre distribúciu a0012 V patentovom spise US 6 052 632 je opísaný systém CAN pre vozidlo, majúce množinu elektronických ústrojenstiev na báze mikroprocesorov, umiestených V tomto vozidle a vzájomne medzi sebou prepojených prostredníctvom CAN linky. Komunikácia medzi elektronickými ústrojenstvami je uskutečňovaná v súlade s programami spracovávanými...

Elektrická skúšačka so svetelnou a akustickou signalizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2870

Dátum: 11.06.2001

Autor: Szloszjár Ladislav

MPK: G01R 19/155

Značky: signalizáciou, světelnou, elektrická, akustickou, skúšačka

Text:

...silne osvetlených podmienkach sa svetelný signál skúšačky dosť ťažko identifikuje. Nevýhodou druhého riešenia, je že treba sledovať stav prídavného napájania, napr. baterky, aleboUvedené nedostatky odstraňuje elektrická skúšačka so svetelnou a akustickou signalizàciou. Podstata riešenia je realizovaná kombináciou tlejivkovej skúšačky s citlivým zdrojomzapojenia spočíva v tom, že mýlenie sa pri práci je minimálne. Táto vlastnosť elektrickej...

Elektrická inštalácia hermetického chladivového kompresora

Načítavanie...

Číslo patentu: 281670

Dátum: 01.05.2001

Autor: Ondriaš Štefan

MPK: H01R 9/16, H05K 7/00

Značky: kompresora, chladivového, elektrická, inštalácia, hermetického

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrická inštalácia hermetického chladivového kompresora zo svorkovnice, rámu, krytu a skrutiek má v ráme otvor pozostávajúci z vkladacieho otvoru (8a) a upevňovacieho otvoru (8b), pričom rozmer (A) vkladacieho otvoru (8a) rámu (2) je väčší ako dĺžka nosníkov (B) svorkovnice (1) a tie sú väčšie ako rozmer (C) upevňovacieho otvoru (8b) rámu a ten je väčší ako rozmer (D) spojovacieho kŕčka (11) nosníkov (10) svorkovnice a pružné výstupky (5)...

Elektrická inštalácia motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2309

Dátum: 08.11.1999

Autor: Dendis Ivan

MPK: B60R 16/02

Značky: vozidla, elektrická, inštalácia, motorového

Text:

...rníkropočítača EIC, ktorý má vstupy na spínače aprepínače E /ručné ovládanie spotrebičov, ako sú prepínanie smerových svetiel, klaksónu, atďl. Na monolitický mikropočítač ľ sú tiež napojené prevodníky w, ktoré snímajú Ieľkosť napätia autobatćrie LJ a za pomoci snímača prúdu A aj veľkost prúdu v hlavnom výkonovom elektrovodiči E,demodulátor O ktorý prijíma adresy a dáta z hlavného výkonového elektrovodiča Hĺ, monitor modul QQ - predáva...

Elektrická mobilná rázová uťahovačka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2230

Dátum: 12.07.1999

Autori: Cesnek Jaroslav, Pevala Daniel

MPK: B25B 19/00, B25B 23/02, B25B 23/155...

Značky: uťahovačka, rázová, elektrická, mobilná

Text:

...a prepinač otáčok.Pomocou kontrolného ukazovateľa je Sledovaná veľkosť momentu uťehovecej sily na maticu.nć do spatnáho chodu.repinačom otáčok je zariadenie uvc Á výhodám patri aj vyšsia bezpečnosť pri práci so zariakdenim, nakoľko je vybavené kontrolným u.ezovateľom, kde pri prakročenom maximálnom dovolenom zeťaženi kontrolný ukazoteľ automaticky vypne celé zariadenie z činnosti. nMedzi výhody patri aj to, že v montáž ych haláoh je...

Elektrická odsávačka sekrétu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2131

Dátum: 13.04.1999

Autor: Škola Petr

MPK: A61M 1/04

Značky: elektrická, odsávačka, sekrétu

Text:

...s druhou odsávacou hadicou cez limitný vodný ventil pre hrudné odsávanie, spriahnutý s bezpečnostnýmV ďalšom výhodnom uskutočnení technického riešenia sú prvý vstup a druhý vstup príslušenstva napojené na hlavný vstup odsávacej jednotky v hlave, ku ktorej je pripojená bezpečnostná fľaštička a ktorá je vybavená plavákovýmZákladnou výhodou odsávačky podľa technického riešenia je možnost jednoduchého napojenia dvoch pacientov s rôznymi...

Elektrická taviaca pec na tavenie kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278964

Dátum: 06.05.1998

Autori: Janiak Robert André, Davené Jean Georges

MPK: F27B 3/08, H05B 7/10, C21C 5/52...

Značky: taviaca, tavenie, elektrická

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrická taviaca pec na tavenie kovu, na jednosmerný prúd, obsahuje vaňu (1) ohraničenú dnom (11) pokrytým žiaruvzdornou nístejou (15) a bočnou stenou (12) a uzatvorenú pohyblivým vekom (13) v tvare klenby, ďalej aspoň jednu spotrebovateľnú klenbovú elektródu (2) uloženú zvislo posuvne cez klenbu veka (13) a najmenej jednu pevnú elektródu (3) umiestnenú v nísteji (15). Klenbové elektródy (2) a nístejové elektródy (3) sú pripojené...

Ručná elektrická vŕtačka s kruhovou vodováhou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1664

Dátum: 05.11.1997

Autor: Lalík Peter

MPK: B23B 49/00, B23B 45/02

Značky: ručná, kruhovou, vŕtačka, elektrická, vodováhou

Text:

...ručná elektrioká vŕtačka s kruhovou vodováhou obsahujuce skelet, mechanické a elektrotechnické časti, podľa tohto technického riešenia. Podstata riešenia spočíva v tom, že zo zadnej strany rukoväti skeletu je vvbranie, v ktorom je uložené vodováha. Výhodnym prevedenim je, keč je vodováha uložená pevným - stabilným spôsobom.Výhodou technického riešenia je, že behom vŕtania je možno kontrolovať presnosť kolmosti vŕtaného otvoru.Prehľad...

Striedavá elektrická pohonná jednotka vo vozidlách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1362

Dátum: 08.01.1997

Autori: Hodul Miroslav, Patzelt Roman

MPK: B60L 11/12, B60L 9/22, H02M 7/00...

Značky: jednotka, striedavá, vozidlách, elektrická, pohonná

Text:

...l a frekvenčného meniča g. Výstupy Aygłg frekvenčného meniča g sú prepojené s napájacimi vstupmi gjjg striedavého 3-fázového synchrónneho elektromotora L. Vstupy gyg frekvenčniho meniča g sú cez filter 1 pripojené kfrekvenčného meniča g je osadená výkonovými spínacími prvkami 8(typu IGBT). Výkonové spínacie prvky Q sú galvanicky oddelené od riadiacej elektroniky Q budičmi 1. Riadiaca elektronika Q je s výhodou tvorená mikroprocesorom rady...

Elektrická zásuvka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278181

Dátum: 11.05.1994

Autor: Murlasits Attila

MPK: H01R 13/62

Značky: zásuvka, elektrická

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrická zásuvka obsahuje prijímaciu časť (12) s priehlbinou (23) na uchytenie zástrčky, teleso (3) na podopretie prijímacej časti (12), kde v prijímacej časti (12) a v telese (3) sú usporiadané otvory (5), ktoré majú kontakty (15) na zabezpečenie prúdovej cesty medzi elektrickou sieťou a kolíkmi zástrčky vloženými do priehlbiny (23), a prijímacej časti (12) sú priradené prostriedky na uľahčenie vyberania zástrčky z prijímacej časti....

Elektrická pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 277372

Dátum: 13.01.1993

Autori: Buštík Josef, Vegrich Václav

MPK: F27B 5/06, F27B 5/00, F27D 7/04...

Značky: elektrická

Elektrická tavicí pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 276803

Dátum: 12.08.1992

Autor: Němeček Miloslav

MPK: F27D 11/00, F27B 17/00

Značky: elektrická, tavicí

Elektrická pec na jednosmerný prúd

Načítavanie...

Číslo patentu: 278737

Dátum: 12.11.1991

Autori: Janiak Robert André, Meysson Nicolas

MPK: H05B 7/102, F27D 11/10, F27B 3/20...

Značky: elektrická, prúd, jednosmerný

Zhrnutie / Anotácia:

Pec na tavenie kovových surovín, najmä šrotu, má dve taviace elektródy (21, 22), umiestnené s odstupom od seba, pripevnené na ramenách (17) nad vekom pece a prechádzajúce zvisle posuvne vekom do pecnej nádoby (1), kde sú v pôdorysnom priemete presadené k strednej rovine (P1) pecnej nádoby (1) smerom k zdroju (4) jednosmerného prúdu, a najmenej štyri pevné elektródy (31, 32, 33, 34) prechádzajúce dnom pecnej nádoby (1), umiestnené po oboch...

Elektrická odporová pec pro bezkontaktní tažení křemenných tyčí a trubic určených k výrobě optických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 269482

Dátum: 11.04.1990

Autori: Nový Josef, Treml Karel, Šulc Jindřich

MPK: C03B 20/00, C03B 15/14, C03B 37/027...

Značky: tyčí, bezkontaktní, elektrická, křemenných, trubic, určených, vláken, optických, tažení, odporová, výrobe

Text:

...od kovová konstrukce pece. Tepelná izolace je volena v tzv. oendvičověn uspořádání a různé typy jednotlivých tepelných izolací mají odstupnovanou tepelnou odolnost, která klesá v radiálníu smčru od topně sestavy a podle níž se volí i tloučtka jednotlivých tepelných izolací.Příklodné provedení vynálezu je popsáno dále a je znázornčno schematicky na připojených výkresoch, z nichž obr.1 značí evislý osovŕ řez elektrickou edporovou pecí a obr....

Elektrická tavicí pec, zejména k tavení skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269350

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ládr Ivan, Vyhleďal Jiří

MPK: C03B 5/027

Značky: tavicí, elektrická, tavení, zejména

Text:

...velkou část elektrod, ná pek za následok zvýšenou spotřebu energie pro tevení.Uvedené nevýhody ee odetrení nebo podetetně cnezi u elektrickú tevicí pece, zejnóne k tevení ekle, podle vynálezu, zehrnující tevicí prostor vyeezený dnem, bočními etěneni,čelni e zední etänou e klenbou pece, která epočívá ne krycích keeenech, ulíetäných ne bočních etěnúch, jehož podetete epočívá V ton, že vertikální elektrody jeou zeeunuty shore do teviciho...

Elektrická osnovní zarážka tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267621

Dátum: 12.02.1990

Autori: Nespěšný Zbyněk, Gryc Václav, Modrijan František

MPK: D03D 51/30

Značky: stroje, tkacího, elektrická, zarážka, osnovní

Text:

...v dolní polovině své délky výřezem 3 a v horní polovině podělným otvorem 2. soustava eignaiizačníoh lanel l je v několika řadách uepořÁdnných za sebou zavešena na osnovních nitích E. Vždy jedné osnovní niti g tedy přísluší jedna na ní zavčšená signaĺizační lamela l. Každá řada signalizačních lamel l má svými podélnými otvory 2 provlečen jeden stabilizační záchytný člen 2. Pod soustavou signalizačních lamel l jsou V celé pracovní šířce...

Zapojení nezávislé odporové brzdy pro elektrická trakční vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267426

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fridrich Miloš, Rejent Jan, Sova Jiří

MPK: H02P 3/12, B60L 7/04

Značky: brzdy, trakční, odporové, elektrická, vozidla, zapojení, nezávisle

Text:

...napětí, jehož první pól je spojen s první vstupní svorkou pulsního měniče lg pro řízení budicího proudu trakčních motorů. Výstupní svorka tohoto pulsního měniče 1 § pro řízení budícího proudu stejnosměrných trakčních motorů je zapojena na první svorku sérlově spojených budicích vlnutí łg stejnosměrných trakčních motorů. kam je rovněž přes pomocný tyristor LZ připojen první pól vozidlové baterie Lg. Druhý pól této vozidlově baterie 11....

Sklářská elektrická tavicí pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 266650

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kučera Jan, Ládr Ivan, Süsser Václav

MPK: C03B 5/027

Značky: tavicí, elektrická, sklářská

Text:

...vnějšího povrchu boční stěny pece tvořící pomocnoueílikátovou taveninou v prostoru přiléhajícím k vnějšímu ll až 151.Materiál elektrody pro prívod stejnosměrného proudu musí být odo bo nikl. Jako siliká silikátové taveniny a s výhodou se k tomuto účelu používá ferochrom ne tová tavenina je vhodná např. borítokřemičitá nebo sodnovápenatokřemičitá sklovina.Při aplikaci zařízení podle vynálezu je tedy odstraněn zejména nepříznivý vliv...

Elektrická odporová pec s přímo tepelnou muflí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265465

Dátum: 13.10.1989

Autori: Rada Josef, Jakeš Jan, Kovařík Oskar

MPK: H05B 3/62, F27D 11/00

Značky: elektrická, tepelnou, přímo, muflí, odporová

Text:

...na obr. 1 je schematický pcdélný řez elektrickou odporovou pecí šachtovou s přímo topenou muflí a na obr. 2 je příčný částečný řez touto pecí..Mužla l (obr. 1) s pracovním prostorem lg pro vsázku má kolem sebe další topený díl 3. provedený zejména jako válec z topného materiálu, oddělený od mufle l volným prostorem 5, do něhož je možno přivádět a odvádět potrubím chladící médium atp. Topený díl g je obklopen tepelnouizo 1 ací g z...

Sklářská elektrická tavicí pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 264593

Dátum: 14.08.1989

Autori: Seborský Jiří, Kašpar Jiří, Prihara František, Bedroš Petr, Baborák Radko, Steklý Zdeněk, Bláha Jiří

MPK: C03B 5/04

Značky: sklářská, tavicí, elektrická

Text:

...stejnosměrného proudu, přičemž pomocné elektroda je tvořena kovovou taveninou umistěnou v jimce ve dně tavici části bazénu pece. Jimka je vyložena žáruvzdorným keramickým materiálem a opatřena pláštěm z žárupevného kovu, který je připojen ke zdroji stejnosměrného proudu.V praxi je výhodné, aby pomocné tekuté elektroda bylaz kovu, který se v dané tavenině i při aplikaci elektrochemické ochrany může někdy na topných elektrodách vylučovat,...

Elektrická odporová pec k výrobě skleněných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 263882

Dátum: 12.05.1989

Autori: Šmejc Milan, Nešpor Jaroslav, Šmíd František

MPK: C03B 5/033, C03B 5/02

Značky: elektrická, sklenených, vláken, výrobe, odporová

Text:

...přívo-dů II s chlazeným přivodním vedením, zvětšený průřez závesných žlabů 14 isnižuje teplotu a zabraňuje tak nalepo-vání sklenených kuliček V této oblasti. Vnějši díly 12 a vnitřní díly 13 jsou perforovány, aby tavenina odtékala do prostoru tě 1 esa 1 pece, a tvarově zjpevněny lemy 15. Topný člen 2 je do tělesa 1 pece vsazen tak,že pravoúhlé ohnuté přivody 1 D dosedají na plochu vytvořenou horním lemem 7 a závěsné žlaby 14 jsou podepřeny...

Elektrická odporová pec pro jednostupňovou výrobu skleněných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 262292

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šmíd František, Šmejc Milan, Nešpor Jaroslav

MPK: C03B 5/02

Značky: výrobu, jednostupňovou, vláken, odporová, sklenených, elektrická

Text:

...tělesa pece vedou k náhlým změnám svislé rychlosti proudu skloviny v peci a tedy i k místním tlakovým změnám, které příznivé působí na stupeň promísení proudů skloviny o různých teplotách a tím i na celkovou teplotní homogenitu náplně pece. Dále tvar pece představuje z pevnostního hlediska profil o podstatné vyšší chybové pevnosti, než profil obdélníkový nebo lichoběžníkový, takže jsou lépe zachycovány síly od hmotnosti náplně, přenášené...

Sklářská tavicí elektrická pec pro kontinuální tavení borosilikátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261788

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šmolík Stanislav, Vieweg Josef, Holejšovský Pavel, Lisý Antonín, Novák Ladislav

MPK: C03B 5/02

Značky: kontinuální, borosilikátů, tavicí, sklářská, tavení, elektrická

Text:

...pece.odkud jsou periodicky nebo kontinuélně odpoultěny.Vliv kolíséní výrobnibo odběru ns kolísilní teploty skloviny v jednotlivých průtocích je studne eliminovén ssymetrickýn ohřevem pomocí topných elektrod umístěných v obou průtocích. Płi poklesu teploty skloviny. způsobené nízkym odběrem jedním z obou průtokd. je větší podíl s celkového výkonu zdroje elektrického proudu společného pro topné elektrody přivéděnpouocí requlsčního bloku do té...

Nevýbušný závěr pro malá elektrická zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261360

Dátum: 10.02.1989

Autor: Šalý Jaroslav

MPK: H01H 19/06, H05K 5/04

Značky: závěr, malá, elektrická, zařízení, nevýbušný

Text:

...prostoru závěru a tím i malých rozměrů závěrové spáry při zajištění stejných, případně lepších technických bezpeěnostních parametrů. Důsledkem vhodných vnitřních stavebních úprav jsou i výhodné vnější rozměry závěru a tím i malá potřebná zastavená plocha zařízení( Tato výhoda je zejména v důlním pro~Í 2 í 261 38 | 1 Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedení nevýbušněho závěru topnêho tělesa zařízení na ohřev oleje podle...

Elektrická odporová pec pro výrobu skleněných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 257946

Dátum: 15.06.1988

Autori: Nešpor Jaroslav, Šmíd František, Šmejc Milan, Pekař Jaroslav

MPK: C03B 5/02

Značky: vláken, odporová, elektrická, sklenených, výrobu

Text:

...ná 1 kg utąvené sklovinyo . Veazením topného člénu do horní části vaničky se snižuje teplotní namáhání-bočních etěn pece Perforace oohrannä vložky à tavícího členuj její velikost a opolohà chrání V vplášř pece v místě tavení ekloviny. Uvedená opatření vedou ke zvýšení životnoeti peóe a snížení propalu platino~ WÉ vého nebo platinrhodiového materiálu, ľeoe podle vyná 1 ezudoVvje možno využít pro jednoetupňové tažení vlákna a při použití...