Patenty so značkou «ekologicky»

Ekologický veterinárny prípravok proti ektoparazitom a spôsob jeho používania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7311

Dátum: 03.12.2015

Autor: Pospíšilová Darina

MPK: A01N 25/12, A01N 59/00

Značky: používania, prípravok, ektoparazitom, veterinárny, ekologicky, proti, spôsob

Text:

...zložky vo forme prášku.Predmetom predkladaného technického riešenia je ekologický veterinárny prípravok proti ektoparazitom,ktorý obsahuje zmes farmaceuticky účinnej látky oxidu kremičitého a pridaných látok vo forme ľahkého jemného amorfného prášku bielej farby. Riešenie sa ďalej týka spôsobu používania opísaného prípravku. Prípravok sa môže používať najmä na prevenciu a liečenie ochorení chovného vtáctva, ktoré sú spôsobené nadmemým...

Ekologický stavebný materiál a spôsob jeho použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5925

Dátum: 04.11.2011

Autor: Kočíš Ivan

MPK: C04B 14/00, C04B 18/00, C04B 18/24...

Značky: ekologicky, stavebný, spôsob, použitia, materiál

Text:

...prírodných rastlinných odpadov, ktoré sú dostupné v regiónoch. Zdroje týchto surovín sú obnoviteľné. Ďalšou významnou výhodou je drastické zníženie nákladov na transport, pretože väčšina hlavných operácii môže byť vykonaná priamo na stavbe (penocement obsahuje 80 až 90 vzduchu,časť vody a penotvomej hmoty (asi 3 - 5 objemu).Vďaka obsahu rastlinných odpadov, ktoré sú trvalo zabudované do stavebného materiálu, plní ekologický stavebný...

Ekologicky prijateľné zmäkčovadlo gumárskych zmesí a ich vulkanizátov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5273

Dátum: 05.11.2009

Autori: Koštial Pavol, Kupec Pavol, Olšovský Milan, Cíbik Branislav, Macho Vendelín

MPK: C08J 3/18, C08L 23/00, C08K 5/00...

Značky: ekologicky, zmesí, zmäkčovadlo, vulkanizátov, gumárskych, prijateľné

Text:

...N-(1,3-dimety 1 buty 1)-N-fenyl-p-fenyléndiarnín a ďalšie.Pomocné komponenty sú v podstate antidegradanty, pozitívne ovplyvňujú hlavne životnosť zmäkčovadiel a vulkanizátov a prakticky len nepatrne alebo vôbec neovplyvňujú Vulkanizačné vlastnosti glnnárenských zmesí a fyzikálne-mechanické vlastností vulkanizátov.Výhodou ekologicky prijateľného zmäkčovadla gumárenských zmesí a ich vulkanizátov podľa tohto...

Hydraulická zmes na likvidáciu ekologicky nebezpečného odpadu na pozemných skládkach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17272

Dátum: 04.09.2009

Autor: Kus Roman

MPK: C04B 111/00, C04B 28/26, C04B 28/02...

Značky: skládkach, odpadů, likvidáciu, nebezpečného, hydraulická, pozemných, ekologicky

Text:

...stužovaním, ktorý zahŕňa kroky zmiešania odpadu so suchým, s vodou reagujúcim stužovacím činidlom obsahujúcim cement, suchým, vodu absorbujúcim materiálom a práškovým kremičitanom alkalického kovu v množstve dostatočnom na prevedenie zmesi na chemicky a fyzikálne stabilný tuhý výsledný produkt prakticky nerozpustný vo vode, ktorý neobsahuje prakticky žiadnu voľnú vodu, a umožnenia vytvrdnutiatejto zmesi do stabilnej hmoty.Cieľom predloženého...

Ekologicky neškodný dezinfekčný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5216

Dátum: 06.08.2009

Autori: Vozár Lubomír, Vinogradov Vladimír, Vinogradova Svetlana, Gaas Alexey

MPK: C25B 1/00, A61L 2/18, A61K 33/20...

Značky: prostriedok, dezinfekčný, ekologicky, neškodný

Text:

...ktorý je znázornený na priloženom obrázku l, s dvomi komorami, katódovou komorou 1.1 a anódovou komorou 1.2, navzájom oddelenýrni ionopriepustnou membránou 2, sa priviedlo 30 1 vstupnej vody spolu s nasýteným vodným roztokom chloridu sodného, ktorý tvorí asi 10 objemu vstupnej vody. Roztok sa vystavil pôsobeniu elektrického prúdu o veľkosti 7 A a napätí 25 V počas 30 min. Membrána 2 prepúšťa iba ióny a v dôsledku toho dochádza k...

Zariadenie umožňujúce prekrytie ekologicky škodlivých odpadov kopcovitého tvaru krycím materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3785

Dátum: 06.04.2004

Autori: Galko Štefan, Kujza Július, Keszeli František

MPK: B09B 3/00

Značky: zariadenie, tvaru, materiálom, odpadov, krycím, kopcovitého, umožňujúce, škodlivých, prekrytie, ekologicky

Text:

...riešenia, je skutočnosť, že nie je limitovaný veľkosťou ekologicky škodlivého odpadu kopcovitého tvaru.Ďalšou výhodou zariadenia umožňujúce prekrytie ekologicky škodlivých odpadov kopcovitého tvaru krycím materiálom je, že sa na lešenárskych prvkoch sa vytvoria vhodné pracovné plošiny, ktore stupňovito sledujú svah. Vytvorením vodorovnej pracovnej plošiny zo štandardných lešenárskych prvkov sledujúcich svah sa vytvorí pracovnáplocha...

Ekologicky zhodnotený molitanový odpad – Ekomolitan

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3458

Dátum: 04.03.2003

Autori: Mátel František, Kán Dušan, Višňovský Ivan, Ochocová Renáta

MPK: B09B 3/00

Značky: molitanový, ekologicky, odpad, ekomolitan, zhodnotený

Text:

...Zloženie materiálu PUR-PES, resp. PUR-PVC, ťažká oddeliteľnosť PUR-vrstvy od nalaminovanej PES-, resp. PVC-vrstvy znemožňuje zhodnotenie odpadov známymi spôsobmi materiálovej recyklácie, resp. energetického zhodnotenía.Uvedená nevýhoda sa odstraňuje riešením podľa tohto úžitkového vzoru, predmetom ktorého je ekologický zhodnotený molitanový odpad - Ekomolitán. Dezintergrované častice odpadu PUR-PES, resp. PUR-PVC s priemerom do l 0 mm...

Ekologicky vhodné palivo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282533

Dátum: 09.09.2002

Autori: Boroška Fedor, Čičmanec Peter, Bakoš Dušan, Komora Ladislav, Bajús Martin, Macho Vendelín, Zaťko Ľudovít

MPK: B01D 53/34, C10L 10/00, C10L 5/16...

Značky: palivo, spôsob, vhodné, výroby, ekologicky

Zhrnutie / Anotácia:

Ekologicky vhodné palivo tuhé a/alebo polotuhé až kvapalné za normálnych podmienok, na základe sírnych až vysokosírnych alebo arzénových horľavých uhlíkových a/alebo uhľovodíkových surovín a ich derivátov, ako aj popolovín a/alebo vody, spaľované za tvorby len minimálnych množstiev zlúčenín síry a/alebo zlúčenín arzénu v plynných exhalátoch, ktorá má výhrevnosť 8 až 42 MJ/kg a obsahuje 0,1 až 6 hmotn. % voľnej a/alebo viazanej síry, a/alebo...

Ekologicky vyrobená doska z dreveného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11452

Dátum: 18.07.2002

Autor: Stutz Josef

MPK: B27N 1/02

Značky: vyrobená, ekologicky, dřevěného, materiálů, doska

Text:

...spôsobom.Zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu obsahuje znaky prvéhovedľajšieho nároku. Výhodné uskutočnenia vyplývajú zvedľajšíchU jednej zvláštnej formy uskutočnenia sa drevené štiepky zostávajúce z dreva najprv delia na pevné a kvapalné zložky. Pevné zložky sa sušia a opatria glejom. Pevné zložky opatrené glejom sazlisujú do dosky alebo do inak tvarovaného telesa.Kvapalné zložky obsahujú najmä lignin a hemicelulózu. Tieto látky...

Spôsob spracovania a ekologicky prijateľného využitia azbestocementových výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280428

Dátum: 16.12.1999

Autori: Kieser Joachim, Gleichmar Gert, Krähner Arno, Ambrosius Stefan, Görmar Helmut, Buhrandt Wolf-joachim

MPK: C04B 7/24

Značky: ekologicky, využitia, spôsob, výrobkov, spracovania, prijatelného, azbestocementových

Zhrnutie / Anotácia:

Pri využití termického procesu na premenu azbestových komponentov podľa riešenia, je to dosiahnuté tak, že azbestocementové výrobky sú v podtlaku nahrubo rozdrvené, potom rozomleté na azbestocementovú múčku a podávané do oblasti plameňa rotačnej pece výrobnej linky cementového slinku. Podiel pridávanej azbestocementovej múčky je v závislosti od použitého druhu paliva 2 až 5 % vzhľadom na množstvo surovinovej cementovej múčky, pričom je...

Ekologický spôsob ukladania popolovín z tepelných elektrární a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281330

Dátum: 06.08.1999

Autor: Lehocký Peter

MPK: C02F 11/00, C02F 11/12

Značky: zariadenie, elektrární, tepelných, popolovín, spôsob, ekologicky, spôsobu, tohto, ukladania, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Ukladanie popolovín z tepelných elektrární sa uskutočňuje v zámenných opakovaných cykloch, kde počas naplavovania aspoň jednej prázdnej sedimentačnej nádrže (1) tekutou popolovinou s pomerom popola a vody 1 : 3 až 20 sa ťaží stuhnutá popolovina s pomerom popola a vody 1 : 1 alebo menej z aspoň jednej zaplnenej sedimentačnej nádrže (1) s jej následným ukladaním v odkalisku (2). Pritom sa uskutočňuje kontrolovaný zber vratnej vody. Ekologické...

Ekologicky účinný prostriedok na znižovanie kyslosti a obmedzovanie účinkov ťažkých kovov v pôde

Načítavanie...

Číslo patentu: 279124

Dátum: 08.07.1998

Autori: Novák Zdeněk, Nemčič Ladislav, Hanzl Pavel, Pleva Milan

MPK: C05G 3/00, C05D 3/00, C05D 5/00...

Značky: ťažkých, kyslosti, kovov, obmedzovanie, znižovanie, pôde, účinný, ekologicky, účinkov, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Ekologicky účinný prostriedok pozostáva z vápenatohorečnatej hmoty a prírodného hlinitokremičitanu. Prostriedok obsahuje vápenatohorečnatú hmotu, tvorenú 88 až 92 % hmotn. uhličitanu horečnatého a/alebo vápenatého a 8 až 12 % hmotn. oxidu vápenatého a/alebo horečnatého, pričom pomer horčíka k vápniku je v tejto hmote od 6 : 4 do 1 : 10 hmotnostne a zeolit, ktorý obsahuje 60,7 až 71,9 % hmotn. oxidu kremičitého a 11,4 až 12,8 % hmotn. oxidu...

Ekologický nosič osiva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1561

Dátum: 06.08.1997

Autor: Sedlák Michal

MPK: A01C 1/04

Značky: osiva, nosič, ekologicky

Text:

...že pozostáva z dvoch vzájomne zlepených vodorozpustných plastických fólii, pričom vnútomý priestor medzi fóliami je vyplnený rovnomemc rozmiestnenými semenami plodín.Vodorozpustná plastická fólia môže byť tvorená polyrvinylalkohom, pričom jej luúbka sa pohybuje v rozmedn od 10 do 200 m a šírka v roznedzr 5 až 50 mm.Ekologický nosič osiva podľa predmetného riešenia má lepšie mechanické a fyzikálne vlastnosti oproti papierovému nosiču osiva,...

Ekologicky nezávadné detergentné a dezodoračné prípravky na WC misy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1434

Dátum: 09.04.1997

Autor: Joachymová Matilda

MPK: C11D 3/382, C11D 3/18, C11D 1/22...

Značky: přípravky, detergentné, nezávadné, dezodoračné, ekologicky

Text:

...3 hmotnostných oxidovaný montánny vosk(9) 40.5 hmotnostných farbivoPopísaným zložením sa u prípravkov podľa technickéhoriešenia dosahuje nielen súčet účinkov jednotlivých zložiek zmesi, ale aj nový vyšší účinok, ktorý sa prejavuje najmä tým. že prípravky podľa- technického riešenia postupne rozrušujú a následne odstraňujú vodný kameň bez toho. abyrozrušovali povrchovú glazúru čistenej VC misy.Nový vyšší účinok sa u popísaných prípravkov...

Ekologický cementačný prášok na zušľachťovanie povrchu ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1373

Dátum: 05.02.1997

Autori: Gaži Peter, Fendek Ján

MPK: C23C 8/66

Značky: povrchu, oceli, zušĺachťovanie, prášok, cementačný, ekologicky

Text:

...práškov na zušľachťovaríie povrchu oceli ccmentovanim v tuhom stave. Funkčné vlastnostizabezpečuje uhlík zo zmesi uhklíkatćho materiálu - drevného uhlia a koksu v rôznom pomere.2 Výmenu oxidu uhličitého počas cementovania zabezpečujú prítomné uhličitany alkalických kovov a kovov alkalických zemín. Zníženú prašnosť a homogenitu zmesi zabezpečuje prítomnosť pojidla ako je melasa, škrob alebo ich kombinácia.Prednosťou tohoto prášku je, že...

Skladovacia jednotka na ekologicky škodlivé látky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1349

Dátum: 08.01.1997

Autori: Lorko Ondrej, Slavomír Fedor

MPK: E04H 7/04, E04H 9/00

Značky: škodlivé, ekologicky, skladovacia, jednotka, látky

Text:

...špeciálnych priestorov.Prehľad obrázkov na gĺkresgchTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkov, na ktorých obr. č. l znázorňuje kostru skladovacej jednotky, obr. č. 2 znázorňuje skladovaciujednotku podľa tohto riešenia a obr. č. 3 znázorňuje detail vrchnej časti nosného rámu s otvorom.Kosnu skladovacej jednotky podľa obr. č. l tvorí nosný rám l, zvarený z joklových profilov, iku ktorému sú privarené obvodové g,...

Odstavná rampa s lapačom ekologicky škodlivých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1345

Dátum: 08.01.1997

Autor: Jágerčík Ján

MPK: E04B 1/62, E04C 3/04, E01C 9/10...

Značky: odstavná, rampa, lapačom, látok, škodlivých, ekologicky

Text:

...do pripravených nádob slüžiacich .na ich skladovanie.Výhodou tohto technického riešenia je možnost použit pri výrobe odstavnej rampy s lapačom ekologicky škodlivých látok materiály a technológiu zaručujúce nepriepustnost škodlivých látok do pôdy.K zbernej nádobe je možné podľa potreby pridat najmenejtak, prídavných zásobníkov zodpovedal objemu cisterny, ktorá je najeden prídavný zásobník aby objem zbernej nádoby acelého objemu cisterny...

Ekologicky vhodné palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1009

Dátum: 08.11.1995

Autori: Čičmanec Peter, Macho Vendelín, Bakoš Dušan, Bajús Martin, Komora Ladislav, Boroška Fedor, Zaťko Ľudovít

MPK: C10L 5/04, C10L 1/10

Značky: vhodné, palivo, ekologicky

Text:

...odprašovanla dymu aj ako bezarzénové palivo. Ďalšou výhodou je možnost využitia i synergizmu kontrolovaných množstiev vody s uvedenými aditivami, prejavujúci sa najmä pri teplotách kúrenísk nad 800 °C.V závislosti od predpokladanej. teploty. spaľovania jemožnost volby komponentovaditívnajmä zlúčenln horčíka pre nižšie teploty a zlúčenin vápnika vhodnejších pre vyššie teploty, dokonca možnost tormulovat skladbu paliva in situ v kúrenisku....

Kontajner na uskladnenie a prepravu ekologicky škodlivých kvapalných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1000

Dátum: 08.11.1995

Autori: Fedor Slavomír, Lorko Ondrej

MPK: B65D 88/12

Značky: kontajner, kvapalných, prepravu, škodlivých, ekologicky, uskladnenie, látok

Text:

...rovnobežníkových dielcov, z toho 4 bočných l , 1vrchného 2 a 1 spodného dielca 3. Všetky dielce sú navzájomzvarené tak, že vytvárajú kvapalinotesnú uztvorenú nádobu. Ku spodnemu dielcu 3 nádrže je privarený rám A s otvormi 5 pre manipuláciu s kontajnerom. napriklad vysokozdvižným vozíkom. K rámu A nádrže sú privarene Spodne rohové prvky 5, ktoré umožňujú stohovateľnost kontajnerov až do troch vrstiev. Horná část bočných dielcov 1 je zosilnená...

Kontajner na uskladnenie a prepravu ekologicky škodlivých nekvapalných priemyselných odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 999

Dátum: 08.11.1995

Autori: Lorko Ondrej, Fedor Slavomír

MPK: B65D 88/12

Značky: prepravu, uskladnenie, škodlivých, ekologicky, kontajner, nekvapalných, priemyselných, odpadov

Text:

...kontajner podľa tohoto riešenia,obr. č. 2 stohovanie kontajnerov e detailom osadenia rohových prvkov, obr. č. 3 osadenie ćapov vo zvislých drážkach konzolKontajner podľa obr. č. 1 pozostáva z plechovej nádrže výtvorenej zo štyroch obvodových dielcov 1 lichobežníkového tvaru, z nich 2 bočných, jedného čelného a jedného zadného dielca a jedného spodného dielca 2 rovnobežnikového tvaru, ktoré sú zvarené do kvapalinotesnej, zhora dole...

Univerzálny čistiaci ekologicky nezávadný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 732

Dátum: 08.02.1995

Autori: Dokoupil Jaroslav, Zajíček Miloslav

MPK: C11D 1/42, C11D 1/68, C11D 1/04...

Značky: ekologicky, univerzálny, nezávadný, čistiaci, prostriedok

Text:

...vonná prírodná silica. Výhodou čistiaceho prostriedku je, že nenapadá čistený mąteriál,je ekologicky nezávadný, má dobré čistiace vlastnosti aj v tvrdej vode, je zdravotne nezávadný a má širokú ob lasť použitia.V 57 hmotnostných dieloch demineralizovanej (alebo pitnej) vody sa rozpustí ll hmotnostných dielov oxyetylovaného mastného alkoholu C - C s 8 mólmi etylénoxidu, 5 hmotnost 2 5 ných dielov oxyetylovaného mastného alkoholu C 12 - C 15...

Ekologicky nezávadná chladiaca a mazacia kvapalina pre obrábacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: U 731

Dátum: 08.02.1995

Autori: Zajíček Miloslav, Dokoupil Jaroslav

MPK: C11D 1/722, C11D 1/42, C11D 7/44...

Značky: nezávadná, chladiaca, stroje, kvapalina, obrábacie, ekologicky, mazacia

Text:

...neionogénnych tenzidov a 5 až 15 dielov alkanolamínov.Je výhodné ak rastlinným olejom je ricínový olej, neionogénnym tenzidom je acylpolyglykoléter so 6 mólmi etylénoxidu a alkolamínom je trietanolamín.Chladiaca a mazacia kvapalína po zmiešaní s vodou vytvára vhodnú chladiacu a mazaciu emulziu pre obrábacie stroje.Výhodou tejto chladiacej a mazacej emulzie je to, že všetky použité prostriedky sú biologicky degradovateľné, emulzia má...

Univerzálny čistiaci a odmasťovací ekologicky nezávadný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 730

Dátum: 08.02.1995

Autori: Víšková Šárika, Zajíček Miloslav

MPK: C11D 1/68, C11D 7/12, C11D 3/10...

Značky: ekologicky, univerzálny, prostriedok, čistiaci, odmašťovací, nezávadný

Text:

...5 až 20 hmotnostných dielov zmesi oxyetylovaných mastných alkoholov C 12 až C 15 so 7 až 30 mólmi etylénoxidu a 5 až 20 hmotnostných dielov 1,2 propándiolu. Univerzálny čistiaci a odmasťovací ekologicky nezávadný prostriedok ďalej prípadne obsahuje do 3 hmotnostných dielov komplexotvornej látky.a, prípadne, až do 2 hmotnostnýchAko komplexotvorná látka sa s výhodou použije napríklad trojsodná soľ kyseliny nitrilotrioctovej, ako prísady sa...

Ekologicky účinný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 104

Dátum: 07.07.1993

Autori: Hanzl Pavel, Nemčič Ladislav, Novák Zdeněk

MPK: C09K 17/00

Značky: prostriedok, ekologicky, účinný

Text:

...a lidského organismu. Uplatňují se v něm obsažené sloučeniny hořčíku, křemíku a vápníku. Forma minerálníhohnojivanemění podstatné strukturu nejsvrchnějších vrstev púdy.Aplikace prostředku podle vynálezu je uvedena v násle dujících příkladech.1. Snížení obsahu těžkých kovů v rostlinném materiálu tj.ve slámě a zrnu jarního ječmene pomocí nádobových pokusů. Při nich byla použita samotná zemina jako kontrola a zemina obsahující prostředek...

Spôsob výroby ekologicky nezávadnej prísady do cestných a stavebno-izolačných bitumenových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270540

Dátum: 12.07.1990

Autori: Holčík Ján, Krištofčák Jozef, Poór Alexander, Kačáni Stanislav, Leška Štefan, Krajíček Štefan, Kleinová Zuzana, Jaroš Alois, Hanák Miroslav, Podmanický Stanislav

MPK: C10C 3/06, C07D 277/80

Značky: spôsob, stavebno-izolačných, bitúmenových, cestných, přísady, ekologicky, výroby, nezávadnej, materiálov

Text:

...po rozdelení na vodnú fázu s obsahom cyklohexylamínu a benzotiazolovú fázu vrecia do procesu výroby N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénemidu a smolovitý destilečný zvyšok se odoberá ako prísada do cestných a stavebne-izolačných bituoenových materiálov. Proces deetilácie spodnej fázy primárneho emolovitého pätového produktu je možné viest i v dvoch stupňoch, pričom v prvom stupni se pri tlaku 5 až 20 kPa a teplote 20 ° až 100 °C izoluje vodná...

Spôsob ekologicky nezávadnej výroby n-alkyl amóniových derivátov montmorillonitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251509

Dátum: 16.07.1987

Autori: Slosiariková Hana, Hronský Ján, Čičel Blahoslav

MPK: C10M 109/02, C09K 7/02

Značky: amoniových, montmorillonitu, výroby, spôsob, n-alkyl, nezávadnej, ekologicky, derivátov

Text:

...sa po regenerácii -deetilávciou môžu znova vratit ~do výroby.Spôtsob výroby .n-alkylamóniových derivátov podľa vynálezu je ekologicky nezávadný, navyše ,produikty ,prijplravené týmto spôsobom majú napučiła-vost vysokú v anezpolarnych kvapalinách, a -to až 45 cm 5.g 1 v 4100 cm 3 .zmesi xylén-allooh-ol a až 27 cm 5.Uvedený príklad Ibiižšie ozrejmuje spôsob výroby v zmysle predikladaného vynálelzu40 kg surového vbentonitu s obsahom 7-0 percent...