Patenty so značkou «ejektor»

Dvojstupňový integrovaný supersonický ejektor a konfigurácia prúdového a objemového stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7523

Dátum: 01.08.2016

Autori: Knížat Branislav, Olšiak Róbert

MPK: B01F 5/04, F04F 5/12

Značky: supersonický, objemového, dvojstupňový, integrovaný, stroja, konfigurácia, ejektor, prúdového

Text:

...integrovaného supersonického ejektora a jeho použitia v konf 1 gurácii prúdového a objemového stroja podľa úžitkového vzoru.Uvedené nedostatky sú V podstatnej miere odstránené konštrukciou dvojstupňového integrovaného supersonického ejektora podľa tohto technického riešenia. Podstata konštrukcie dvojstupňového integrovaného supersonického ejektora spočíva v tom, že technické riešenie je koncipované tak, že obidva stupne supersonického...

Ejektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 260017

Dátum: 15.11.1988

Autori: Stojanova Tamara, Ksenofontov Jurij, Kornajev Sergo, Jakušin Alexandr, Jegorov Jevgenij, Guskov Boris, Puškin Boris, Sobolev Vladimir, Rogačev Ivan

MPK: F04F 5/16

Značky: ejektor

Text:

...crpyn Bbmokonanopnororasa c owornywunn syőuauu 3 qacrornuü cnexrp oópasymmerocn myna nnonsmeusercnz ocnosnan qacrb snyxoaoü sueprun HsnyuaeTcH npu Bmcoxax qacworax,owopue öucrpo saryxamr H súąexwunno nornomamrcn mymonornomammnnn snemenraq MH Kamepm cmemennn H Hysopa. TaKHM oöpasoM 2 axexrobe o 6 ecňewuaaercn.nornomenne myua Henocpeucrnenuo B Mećre ero oöpasosannx. KpoMe aroro, ororuywme syöuu pañouero conna oöecneqnnamw nona 3...

Vícetryskový ejektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 259022

Dátum: 16.09.1988

Autori: Laškov Jurij, Ksenofontov Jurij, Maščerjakov Alexandr, Šumilkina Jevgenija, Puškin Boris, Jakušin Alexandr, Guskov Boris, Kazakov Viktor

MPK: F04F 5/16

Značky: vícetryskový, ejektor

Text:

...paneu 510 ° H yroncppacnonoxeunn conen 3 K Mepunuonanbuoň nnocxocwn panen 25-30 °.Faaooöpaauan cpéna nocrynaer B axrnnnme conna 3 qepes narpyñox 1 nonnona ąKTHnHoů cpeu no rasopacnpenenurenbuouy Konnexwopy 2 H, Hcrexan na conen 3,ysnexaer B Kauepy 5 cuemenua naccnnuym cpený. nocwynammym B sxexrop qepes oceaoü narpyöox 4 nonoa naccnnnoň cpenm. B nççysope 6 Knnernuecxax gneprun noroxa cMecn cpen uacwnuno npeoöpasyewçz B...

Ejektor s posúvačovým uzáverom na vytvorenie cirkulacie plynov vo vrstve katalyzátora v syntéznom reaktore

Načítavanie...

Číslo patentu: 243917

Dátum: 15.11.1987

Autor: Prokopec Ladislav

MPK: B01J 19/24

Značky: posúvačovým, vrstvě, ejektor, syntéznom, reaktore, plynov, cirkulacie, katalyzátora, vytvorenie, uzáverom

Text:

...časti reaktora.Pracovným plynom ejektore je čerstvá zmes privádzaná centrálnou rúrou. Duo pracovneho plynu je ejektorom prlsávvaná časťz prvej vrstvy katalyzátora. Tým sa dosiahne zvýšenie teploty čerstvej zmesi vstupujúcej na prvú vrstvu katalyzátora na hodnotu potrebnú pre správnu funkciu tejto vrstvy. Vylúči sa potreba horného výmenníka,čím sa k-onštrukcia prvej vrstvy podstatnezjednoduší a zlacní. Zniži sa porucliovost tanáročnosť na...

Parní ejektor na dekontamináciu vnútorných povrchov trubiek, potrubia a nádob parou, parno-emulznou a parno-aerosolovou zmesou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251967

Dátum: 13.08.1987

Autori: Bár Jaromír, Červinka Jiří, Keltoš Dušan

MPK: F28G 9/00

Značky: nádob, povrchov, potrubia, vnútorných, zmesou, parní, parno-aerosolovou, párou, trubiek, parno-emulznou, ejektor, dekontamináciu

Text:

...uvedených efektov súčasne sa zakonite prejaví na podstatnom zvýšení dekontaminačného účinku a tým aj dekontaminačného faktora.Príklad parného ejektora podľa vynálezu je znázornený na priloženom výkrese.Ide o parný ejektor, ktorého kovová hlavica 1 obsahuje teleso 2 a čelo 3. Teleso 2 tvoria dve trübky sústredene do seba zasadené. K parnému priestoru 4 hlavice patrí priestor vo vnútornej trúbke, napojenej po 4lopružnou hrubšou hadicou 5 11 a...

Pneumatický ejektor pro základkové potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245269

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kertész Marianna, Bihari Ferenc, Wuerzer Bruno, Spiegler Wolfgang

MPK: E21F 15/08

Značky: základkové, ejektor, pneumatický, potrubí

Text:

...nagnenme B TpaHGHOpTHOM Tpyóonpoeone npenumaew Lasneama cmaworo Bosnxa, aannaxoqaaa cmecb HpMHMMaGT auacwnqnuñ sneMeHT IO K xecmnoñ nepçopnponannoñ nnacTHHe 1, a npopesn Il Hanexüo nepenpunammh ca. Taumm oöpasom, nponmxnoaenne üacrmu aaxnanoqnoü omecn B Kopnyc 5 nongmmnoro ycTpoñcTBa nonnocmbm Mcnnmqeao. B aTcM cuyqae vxcrcmoqena z noyxaua cmamoro EOBIWXE B Tpancnopwnuü Tpyóonponon.Hpn oumeum .IĽaBJIGI-IIIH B samanoqnom rpyóonpoaona no...

Ejektor pro odvádění spalin a jiných plynů, zejména z pracovních prostorů průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 227649

Dátum: 01.09.1985

Autori: Bulina Vladimír, Obroučka Karel

Značky: pracovních, průmyslových, pecí, jiných, zejména, odvádění, plynů, spalin, prostoru, ejektor

Zhrnutie / Anotácia:

Ejektor pro odvádění spalin a jiných plynů, zejména z pracovních prostorů průmyslových pecí, tvořený tryskou a odváděcím kanálem, vyznačený tím, že tryska (1) je umístěna kolmo k ose odváděcího kanálu (2) a je opatřena nejméně dvěma otvory (5), odkloněnými od osy odváděcího kanálu (2) o úhel od 10° do 45°, přičemž průsečík os otvorů (5) leží na ose odváděcího kanálu (2).