Patenty so značkou «dynamický»

Dynamický model aktuátora na báze pneumatických umelých svalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7421

Dátum: 02.05.2016

Autori: Mižáková Jana, Hošovský Alexander, Piteľ Ján

MPK: F16H 21/00, B25J 7/00, B25J 13/04...

Značky: báze, pneumatických, aktuátora, svalov, model, dynamický, umělých

Text:

...tlrniča, a potom celú sústavu ako spojenie dvoch paralelných párov týchto prvkov pôsobiacich proti sebe (antagonistické zapojenie). Uvedený model zachytáva význačné body dynamiky systému, ale jeho presnosť je znížená z dôvodu veľkého počtu zjednodušení opisov predmetných fyzikálnych javov, ako aj akumulácie chýb pri používaní aproximácií niektorých závislostí. Zvýšenie presnosti na úrovni analytického modelu by si vyžadovalo značné úsilie...

Dynamický vákuový izolačný systém transparentných solárnych kolektorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5267

Dátum: 05.11.2009

Autori: Rotheneder Heinz Leopold, Pokorná Katarína

MPK: F24J 2/04

Značky: dynamický, solárnych, kolektorov, vakuový, izolačný, transparentných, systém

Text:

...problémom vákuových termálnych kolektorov je únik vákua. Elastické tesnenie týchto kolektorov je nevyhnutné kvôli veľkému tepelnému gradientu medzi vonkajšou teplotou a teplotou vnútri kolektora. Avšak takáto izolácia (napr. silikónový izolant) starne a tým pádom stráca vzduchotesnosť.Následne vákuum unikne a taktiež vlhkosť prenikajúca do manifoldu okolo kovového plášťa je napokon absorbovaná izoláciou zo skleneného vlákna a potom si...

Dynamický preklad adries s kvalifikátorom prekladových výnimiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11720

Dátum: 17.02.2009

Autori: Osisek Damian, Greiner Dan, Pfeffer Erwin, Heller Lisa

MPK: G06F 12/10

Značky: výnimiek, preklad, dynamický, kvalifikátorom, prekladových, adries

Text:

...oblasť poskytnutá zdieľaná oblasť. Sú taktiež poskytnuté inštrukcie, ktoré umožňujú semi-privilegovanému programu pristupovať kviac než len jednému takému priestoru adries.0005 Dynamický preklad adries sa stará o preklad virtuálnych adries z niekoľkých rôznych priestorov adries. Napríklad na systéme IBM System zprocesor sa tieto priestory adries nazývajú primárny priestor adries,sekundárny priestor adries, a priestory adries špeciñkované...

Zliatina Fe-Co pre vysoko dynamický elektromagnetický ovládač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10542

Dátum: 14.01.2009

Autori: Fraisse Hervé, Waeckerle Thierry

MPK: H01F 1/147

Značky: fe-co, vysoko, dynamický, ovladač, elektromagnetický, zliatina

Text:

...tvárnenia za studena v prípade, keď je to nevyhnutné.Akonáhle sú vyrobené a uvedené do prevádzky, môžu sa tieto jadrá vystaviť účinku mieme oxidačného pracovného prostredia a teda musia mať dobrú odolnost proti korózii, aby odolali tomuto typu predčasného opotrebenia.Keď končí ich pohyb prudkým nárazom proti zarážkam, týmto nárazom sú jadrá takto opakovane vystavené, je zrejmé, že musia mat dobre mechanické charakteristiky, to znamená...

Dynamický preklad adries s ochranou vyzdvihovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14022

Dátum: 05.01.2009

Autori: Slegel Timothy, Webb Charles, Gainey Charles, Greiner Dan, Heller Lisa, Pfeffer Erwin, Osisek Damian

MPK: G06F 12/14, G06F 12/10

Značky: vyzdvihovania, ochranou, adries, dynamický, preklad

Text:

...úplne odlišného priestoru adries pre každého užívateľa, a teda vytvorenia úplného odizolovania,alebo môže byť namapovaním časti každého priestoru adries na jedinú spoločnú úložnú oblasť poskytnutá zdielaná oblasť. Sú tiež poskytnutéinštrukcie, ktoré umožňujú semi-privilegovanému programu pristupovať k viac než len jednému takému priestoru adries.0005 Dynamický preklad adries sa stará o preklad virtuálnych adries z niekoľkých rôznych...

Dynamický preklad adries s riadením formátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13934

Dátum: 05.01.2009

Autori: Greiner Dan, Webb Charles, Osisek Damian, Pfeffer Erwin, Heller Lisa, Slegel Timothy

MPK: G06F 12/10

Značky: riadením, adries, dynamický, preklad, formátů

Text:

...poskytnutí úplne odlišného priestoru adries pre každého užívateľa, a teda vytvorenia úplného odizolovania,alebo môže byť namapovaním časti každého priestoru adries na jedinú spoločnú úložnú oblasť poskytnutá zdielaná oblasť. Sú tiež poskytnutéinštrukcie, ktoré umožňujú semi-privilegovanému programu pristupovať k viac než len jednému takému priestoru adries.0005 Dynamický preklad adries sa stará o preklad virtuálnych adries z niekoľkých...

Dynamický preklad adries so správou rámca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11721

Dátum: 05.01.2009

Autori: Greiner Dan, Heller Lisa, Gainey Charles, Slegel Timothy, Osisek Damian, Sittmann Iii Gustav

MPK: G06F 12/10, G06F 9/30, G06F 12/14...

Značky: adries, rámca, správou, dynamický, preklad

Text:

...úplného odizolovania, alebo môže byť namapovanim časti každého priestoru adries na jedinú spoločnú úložnú oblasť poskytnutá zdielaná oblasť. Sú taktiež poskytnuté inštrukcie, ktoré umožňujúsemi-privilegovanému programu pristupovať kviac než len jednému takému0005 Dynamický preklad adries sa stará o preklad virtuálnych adries zniekoľkých rôznych priestorov adries. Tieto priestory adries sa nazývajú primárny priestor adries, sekundárny...

Systém a spôsob ďalšieho spracovania profilu pevného telesa zisteného výhodne dynamicky, hlavne na účel určenia vzniknutého opotrebovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4853

Dátum: 19.09.2005

Autori: Hoffmann Dieter, Walter Michael, Hoffmann Manfred, Nowaczyk Christian, Brinkmann Andreas

MPK: G05B 19/42

Značky: účel, výhodné, dynamický, pevného, profilů, spôsob, zisteného, určenia, spracovania, opotrebovania, dalšieho, tělesa, systém, vzniknutého, hlavne

Text:

...pre kolesá koľajového vozidla, ako sú železničné kolesá, u ktorých sa používa opísaný spôsob. Skúšobná stolica opotrebovania je koncipovaná pre kolesá, ako premeriavané pevné teleso, odvaľujúce sa po koľajniciach, pohybujúce sa okolo stranslačných rýchlostí a s uhlovou rýchlosťou. Ako základná veličina sa pritom pomocou systému rovníc zisťuje z dynamicky určených meraných hodnôt hlavne referenčný polomer valiaceho sa kolesa....

Dynamický odťahovač palca ako súčasť obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3611

Dátum: 11.09.2003

Autor: Brozmanová Blažena

MPK: A43B 7/18

Značky: dynamický, odťahovač, obuvi, palca, súčasť

Text:

...ked nie je pevne prichytený pod vlepovaciu stielku.Príklady uskutočnenia technického riešeniaŠpeciálne konštruovaná obuv s pevným dopredu predĺženým opätkom 3, má v špici 1 v oblasti palcového kĺbu zabudovaný korekčný popruh 6 s regulovateľným odťahom slučky, ktorý je vyrobený z bandážneho materiálu ako je napríklad mäkčená useň, textil. Korekčný popruh 6, tvorí priestor na palec a vychádza cez spevnený otvor 5 na vonkajšiu stranu...

Centralizovaný dynamický spôsob rezervácie prostriedkov v sieti s viac technológiami prístupu, založený na výmene nastavenia kapacít špecificky priradených službám

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3132

Dátum: 16.11.2002

Autor: Meago Francesco

MPK: H04L 12/56

Značky: službám, přístupu, nastavenia, kapacít, výměně, spôsob, sietí, technológiami, centralizovaný, založený, specificky, prostriedkov, rezervácie, dynamický, priradených

Text:

...s technológiou vysokorýchlostných dátových prenosov GPRS (General Packet Radio Service). Chrbtová sieť CN je spojená s jedným alebo viac systémami základňových staníc BSS (Base Station Subsystem) systému GSM, a s jedným alebo viac subsystémami RNS (Radio Network Subsystem) rádiovej prístupovej siete UTRAN (Universal Terrestrial Radio Access Network). Sieť UMTS podľa obr. 1 je opísaná V špecifikáciách TS 23.002 (CN) a TS 25.401 (UTRAN). UTRAN...

Dynamický menič krútiaceho momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1993

Dátum: 04.11.1998

Autor: Šváral Julius

MPK: F16D 3/02

Značky: dynamický, krútiaceho, měnič, momentu

Text:

...otočne uložený valček. ktorý je mechanicky spojený s unášačom, pričom toto spojenie má stupeň voľnosti v radiálnom smere. Tým je umožnený radiálny pohyb valčeka, aj jeho otáčanie okolo vlastnej osi. Unášač je napojený na vstup krútiaceho momentu,výhodne na vstupný hriadeľ a skriňa je spojená s výstupom krútiaceho momentu, výhodne s výstupným hriadeľom.Unášač je hnaný vstupným krútiacim momentom otáčkami n spolu s odvaľujúcimi sa valčekmi....

Dynamický směšovač tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265171

Dátum: 13.10.1989

Autori: Sedliský Otakar, Skřipský Petr

MPK: B01F 3/00

Značky: dynamický, směšovač, tekutin

Text:

...tekutiny 52. která má být co nejmenší.Pro objasnění funkce dynamického směšovače tekutín podle vynálézu je nutno uvést několik fyzikálních závislostí. Průtokem množství gl tekutiny gl vzniká na normalizované cloně 3 tlakový rozdíl mezi statickým tlakem E 1 tekutiny před clonou 3 a tlakem 32 za clonou 3, přičemž g 1 g 2, podle vztahuQ 1, kde K 1 je konstantou, když pro daný případ je známa hustota pl tekutiny ul, plocha jí clony Q a...

Dynamický směšovač tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265170

Dátum: 13.10.1989

Autori: Skřipský Petr, Sedliský Otakar

MPK: B01F 3/00

Značky: směšovač, dynamický, tekutin

Text:

...statický tlak 31 tekutiny ml před clonou 3 větší odběrová komora A druhého odběru je zvětšena a připojena k přívodnímu potrubí 5 druhé směšovací tekutiny gz. Tím se stává tato druhá odběrová komora 3, která je opatřena druhým čidlem 2 a slouží původně ke snímání statického tlaku 32 za clonu Q, komorou prütočnou, kterou může, za určitých podmínek dále popsaných protékat tekutina gz známou plochou gz odběru, do potrubí lg s průtokem tekutiny nl....

Tranzistorový menič frekvencie pre dynamicky náročné štvorkvadrantové pohony

Načítavanie...

Číslo patentu: 260751

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pokorný Imrich, Sárenik Ján, Milly Dionýz

MPK: H02M 5/20

Značky: pohony, tranzistorový, frekvencie, dynamický, štvorkvadrantové, měnič, náročné

Text:

...uzol druhého diódovéhomostíka je spojený s kolektorovým uzlomprvého trwalnzistroveho mostíku. Podobne anodový uzol prveho diódového mostíluar je spo 260751jený s emit-orovým, uzlom druheho tranzistorového mostíka, resp. katódový uzol druhé ho diódového mostíka je spojený s emitoro vým uzlom prvého tranzistorového mostíka. Vstup a výstup meniča je na navzájom. spojených striedavých stranách mostíkov.O~proti doteraz známym zapojeniam klesne...

Dynamický filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 260036

Dátum: 15.11.1988

Autori: Izakson Ilja, Targonja Oleg, Andrianov Vitalij, Rybalko Alexandr

MPK: H03H 7/10

Značky: filtr, dynamický

Text:

...5 nB/oKT,cnoco 5 cTByn anbHeümeMy ocnaőneanm CHHBHHM KOMHOHEHT curnana, pacnonomenumm une qacTomm cpesa, H noauman raKwMo 6 pasoM Toqnocrb ynpanneuns qacrowoň cpesa. Oöpaaoaanumň B peaynbwawe BmqnTaHns cnraan c paanocrnmm cnexwpou nocv rynaer qepea secoaoň ®unbTp 3 Ha 0 ľpaHHqHTenb 4. Ecnn YDOBEHB ero KÓMHOHEHTHDEBMEEBT HDBHBHDHTEHBHO ycranonnennuň HODÓP WYMÓHOĚHREHHH, T 0 Harnuxone OPpannqurena 4 noxannercu curuan ynpaBneHHH, KOTOPHŘ qepes...

Dynamický tlumič kmitů hlavně palné zbraně

Načítavanie...

Číslo patentu: 258855

Dátum: 16.09.1988

Autori: Popelínský Lubomír, Horák Zdeněk

MPK: F41D 11/00, F41C 21/18

Značky: palné, zbraně, kmitů, dynamický, hlavne, tlumič

Text:

...je, žé přídavná hmota oůso~ .bi svou setrvačnou šíloú proti příčným kmitům ústľ hlavhě, kto-Aré jsou vyvoláhy vývínem rány. V důsledku toho É okamžiku, kdýhvwstřela opouští hlàveň, je ústí hlavně méně vychýleno z původníhosměru-3 rychlost přičného pohybu ústíhlavně je menší než bezUvědehý nedostatok je odstráněn použitím dýnamiokého tlumi PJpoužití tlumiče bodla vynálezu, čímž se sníží nepříznívý účinek příčného pohybu Ústí hlavně na...

Konstrukce dynamicky stabilního mostu přes vodní plochu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253303

Dátum: 12.11.1987

Autor: Trnka Rudolf

MPK: E01D 1/00

Značky: dynamický, mostů, stabilního, přes, vodní, konstrukce, plochu

Text:

...vodní hladinou 1, takže nezvyšuje svou hmotností statické zatížení mostního tělesa l. Další stabilizační účinek stabilizátoru 3 spočíva v tom, že při pohybu pod vodní hladinou 1 působí na něj odpor okolního prostředí silou úměrnou přibližně rychlosti pohybu, a toto mechanické tlumení se přenáší táhlem 3 na těleso l. Stabilizátor 1 působí prostřednictvím táhla 3 na těleso 1 především settvačnou, ale i dynamickou tlumicí siloupřičemž podstatné...

Dynamický regulátor tlaku ovládacího média

Načítavanie...

Číslo patentu: 243144

Dátum: 15.10.1987

Autori: Koutský Bohumil, Jelínek Ludik

MPK: B60T 8/26

Značky: dynamický, ovládacího, regulátor, media, tlaku

Text:

...e obr. 4 znázorňuje v řazu část regulátor podle obr. 1.Dynamický regulátor L je tvořen základním těleaem g s přívodním otvorom Q a výstupnía otvorom 2 mezi nimi je vytvořena vnitřní dutina v níž je uloäen vložený píst B. Vrtáním vloienáho pístu prochází dřík uzevíracího ventilu 3, jeho dosedecí krouäek 5 jo uspořádán proti dosedscí ploěe á vloženého pístu Ľ. Na konci dříku uznvírecího- ventilu 3 je uspořádáne koncové doske ž proti ní...

Dynamicky riadený uzavierací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 240482

Dátum: 15.08.1987

Autori: Ritter Pál, Winter Imre

MPK: F16K 17/36

Značky: ventil, dynamický, riadený, uzavierací

Text:

...pozdĺžna os je koimá na pozdĺžnu os závažia.Výhodou dynamicky ríadeného -uzavieracieho vemtilla je, že umožňuje realizovať jednoduchým spôsobom diaľkové riadenie prietoku kvapaliny u zariadení pohybujúcich sa v obmedzených priestoroch a razo vo meniacichrýchlost svojho pohybu.Na pripojených výkresoch je znázornený priklad vytvorenia dynamicky ri-adeného uzavieracieho ventiia podľa vynálezu, kde je na obr. 1 pozdĺžny rez uzavieracím ven 4tiiom...

Dynamický zobrazovač s pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252214

Dátum: 13.08.1987

Autor: Procházka Pavel

MPK: G06K 15/02

Značky: zobrazovač, dynamický, pamětí

Text:

...blokové schéma možné varianty zapojení podle vynálezu.Dynamický zobrazovač podle vynálezu sestavá z bloku g katodových spínačů, jejichž výstup je spojen s katodovým vstupem zohrazovače 2, jehož anodový vstup je spojen s výstupem anodnvých spínačů g, jejichž vstup je spojen s výstupem dekodéru 1, jehož vstup je spojen s výstupom kwuhového čítače Q s předvolbou a zároveň s adresovým vstupem paměti Ä s libovolným přístupem, jejíž výstup je...

Dynamicky řízený prahový přepínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 245253

Dátum: 15.06.1987

Autori: Bayer Arthur Craig, Mašek Jaroslav, Suter Franz

MPK: H01L 45/00, H03K 3/36

Značky: prahový, řízený, přepínač, dynamický

Text:

...TBJCOPO me noporoBoro nepemnoqaream(IMT. 4 n 5 BpeMeHHue (ĎYHKLUďI/I Hanpsmełma B mmaJs/mqecxn ynpaJ 3 ~ memom noporoBoM nepemxoqawene B saaucmvxocrn or anaqemu ynpaanmaueñ BeJmmmĺĺORaBaI-EIHŤÄ Ha qmur. 2 uoporoBmá nepewuoqaTeŠLb COIUIaCI-IO maoöpememm coópan no IIOCJIGILOBaTBJIBHOÍÍ cxeMe, cocmmueñ na nepewnoqaromero SJLGMGHTB. s na aMopcpHoro Marepnaaxa, namepmeaxrąnoro peancTopa n , renepawopa G n pesncwopa RV . KoImeHcaTop C 11 mmpyem...

Dynamický komparátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 249056

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kaska Miroslav

MPK: H03K 3/027

Značky: dynamický, komparátor

Text:

...lze vysvětlit pomocí příkladu praktického zapojení na obr. 2. Jestliže se úroveň napětí Ul na invertujícím vstupu operačního zesilovače (dále pouze OZ) blíží napětí Uref na neinvertujícím vstupu, dojde při určitém odstupu Ul od Uref (vstup je závislý na zesílení OZ) ke změně napětí na výstupu OZ ze saturační úrovně do aktivní oblasti Tato změna se přenese přes kondenzátor C 1 na neinvertující vstup OZ, kam je připojeno přes odpor Rl...

Tranzistorový menič frekvencie pre dynamicky náročné štvorkvadrantové pohony

Načítavanie...

Číslo patentu: 235388

Dátum: 15.02.1987

Autori: Pokorný Imrich, Magyar František

MPK: H02M 5/453

Značky: pohony, náročné, tranzistorový, štvorkvadrantové, dynamický, měnič, frekvencie

Zhrnutie / Anotácia:

Tranzistorový menič frekvencie pre dynamicky náročné štvorkvadrantové pohony, ktorý sa vyznačuje tým, že na prvú vstupnú trojfázoví sústavu (11L1, 11L2, 11L3) sú pripojené uzly (11, 12, 13) trojfázového diódového usmerňovacieho mostíka (1) a na druhú vstupnú trojfázovú sústavu (12L1, 12L2, 12L3) sú pripojené uzly (21, 22, 23) trojfázového riadeného alebo tyristorového alebo tranzistorového usmerňovacieho mostíka (2), pričom katodové uzly (15,...

Dynamický tlumič vibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 226073

Dátum: 01.06.1986

Autori: Láb Miroslav, Burdych Jiří, Janda Jiří, Dlabal Pavel

Značky: tlumič, dynamický, vibrací

Zhrnutie / Anotácia:

Dynamický tlumič vibrací opatřený prvkem pro nastavování svislé síly na hrot přenosky a k němu připojenou soustavou protizávaží, vyznačený tím, že soustava protizávaží (4) je tvořena nosným držákem (41) spojeným s nastavovacím otočným prvkem (3) a bočně opřeným svou horní horizontální částí o nejméně jeden vyztužovací a/nebo vodicí prvek (5) na spodní straně ramena (1), přičemž vertikální část nosného držáku (čl) je opatřena ložiskem (411) s...

Dynamický průtokoměr pro stanovení okamžitých hodnot průtoků tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 226783

Dátum: 01.08.1985

Autor: Jaroš Petr

Značky: okamžitých, dynamický, stanovení, průtokoměr, tekutin, hodnot, průtoku

Zhrnutie / Anotácia:

Dynamický průtokoměr pro stanovení okamžitých hodnot průtoků tekutin, jehož pouzdro je pružně deformovatelnou přepážkou rozděleno na vstupní prostor a výstupní prostor, vyznačený tím, že deformovatelná přepážka (2) je mechanicky spojena se škrticím orgánem (5), jenž je jediným propojením obou prostorů a jehož průtočný průřez je úměrný deformaci přepážky (2).

Jednotaktní dynamický invertor

Načítavanie...

Číslo patentu: 222995

Dátum: 01.09.1984

Autori: Andrejeva Anna Vasiljevna, Karachanjan Eduard Rafaelevič

Značky: jednotaktní, invertor, dynamický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje k oblasti výpočetní techniky a lze jej využít ke konstrukci dynamických posuvných registrů, pamětí a logických zařízení. Cílem vynálezu je zjednodušení a zabezpečení možnosti funkce při prahovém napětí, rovném nule. Jednotaktní dynamický invertor s tranzistory MOP má vstupní tranzistor, jehož řídicí elektroda je připojena ke vstupní sběrnici a výstupní tranzistor, jehož zdrojová elektroda je připojena k výstupní sběrnici....