Patenty so značkou «dýchacích»

Použitie antagonistu receptora epidermálneho rastového faktora (EGF-R) na výrobu lieku na liečenie nadmerného vylučovania hlienu v dýchacích cestách

Načítavanie...

Číslo patentu: 287805

Dátum: 23.09.2011

Autori: Takeyama Kiyoshi, Nadel Jay

MPK: A61K 38/00

Značky: antagonistu, cestách, dýchacích, nadmerného, výrobu, receptora, faktora, epidermálneho, lieku, použitie, hlienu, liečenie, vylučovania, rastového, egf-r

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie antagonistu receptora epidermálneho rastového faktora (EGF-R) na výrobu lieku na liečenie nadmerného vylučovania hlienu v dýchacích cestách spojeného s pľúcnou chorobou vybranou z chronickej obštrukčnej pľúcnej choroby, chronickej bronchitídy, akútnej astmy, cystickej fibrózy a bronchiektázy, kde EGF-R antagonista znižuje nadmerné vylučovanie hlienu v dýchacích cestách a je tyrozínkinázovým inhibítorom selektívnym pre AGF-R, alebo...

Liečivo na liečenie zápalových a obštrukčných ochorení dýchacích ciest

Načítavanie...

Číslo patentu: 287331

Dátum: 14.06.2010

Autori: Cuenoud Bernard, Fairhurst Robin Alec, Lowther Nicholas

MPK: A61K 31/4704, A61P 11/00, A61K 31/575...

Značky: liečenie, zápalových, dýchacích, liečivo, ciest, obštrukčných, ochorení

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa liečivo obsahujúce oddelene alebo spoločne (A) zlúčeninu vzorca (I) vo voľnej forme alebo vo forme farmaceuticky prijateľnej soli alebo solvátu (indakaterol) a (B) kortikosteroid, výhodne budesonid, flutikazónpropionát alebo mometazónfuroát, na súčasné, postupné alebo oddelené podávanie pri liečení zápalového alebo obštrukčného ochorenia dýchacích ciest, pričom molárny pomer (A) ku (B) je od 100 : 1 do 1 : 300. Opísaná je tiež...

Farmaceutické prípravky a spôsoby liečenia infekcií dýchacích ciest

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11377

Dátum: 26.03.2010

Autori: Batycky Richard, Hanrahan John, Lipp Michael, Clarke Robert, Hava David

MPK: A61K 47/02, A61K 9/00, A61K 47/12...

Značky: dýchacích, přípravky, ciest, spôsoby, farmaceutické, infekcii, liečenia

Text:

...liečebnej látky.Použitie antibakteriálných činidiel pri liečbe bakteriálnych infekcií dýchacích ciest môže taktiežviesť k vzniku vedľajších účinkov alebo môže viesť k vzniku rezistentných bakteriálnych kmeňov. Podávanie antimykotických prípravkov môže viesť k vzniku renálneho zlyhania alebo k poruche funkcie kostnej drene a nemusí byť účinné proti mykotickým infekciám u pacientov s oslabeným imunitným systémom. Okrem toho môže byť...

Liečenie ochorení dýchacích ciest

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13408

Dátum: 05.08.2009

Autori: Fox Craig, Sajad Mohammed, Finch Harry

MPK: A61K 31/427, A61P 11/00, A61K 9/00...

Značky: liečenie, ochorení, dýchacích, ciest

Text:

...l 4 l(3) 517 - 25) a uvoľňovania MMP-9 z neutrofilov (W 0 0062766 - ide o rok 2000). Bolo taktiež preukázané, že agonísty PPARy vykazujú účinky v modeloch pľúcnej tibrózy (Milam a kol., Am. J. Physiol. Lung Cell. Mol. Physiol, 2008, 294(5) L 89 l - 901) a pľúcnej arteriálnej hypertenzie (Crossno a kol., Am. J. Physiol. Lung Cell. Mol. Physiol, 2007, 292(4) L 885 - 897).Vzhľadom na to, že bola zistená protizápalová účinnosť prejavujúca sa na...

Liečivo obsahujúce formoterol a mometasone-furoát na liečbu zápalových alebo obštrukčných ochorení dýchacích ciest

Načítavanie...

Číslo patentu: 286338

Dátum: 02.07.2008

Autori: Clarke Jeremy Guy, Hassan Ian Francis, Danahay Henry Luke

MPK: A61K 31/58, A61K 31/167, A61K 31/57...

Značky: mometasone-furoát, dýchacích, formoterol, obštrukčných, ochorení, liečbu, obsahujúce, zápalových, ciest, liečivo

Zhrnutie / Anotácia:

Liečivo obsahujúce oddelene alebo spoločne formoterol alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ, alebo solvát formoterolu, alebo solvát uvedenej soli a mometasone-furoát na súbežné, postupné alebo oddelené podávanie na liečbu zápalových alebo obštrukčných ochorení dýchacích ciest.

Prenos génov do kmeňových buniek epitelu dýchacích ciest s použitím lentivírusového vektora pseudotypovaného spike proteínom RNA vírusu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20738

Dátum: 27.10.2006

Autori: Griesenbach Uta, Hasegawa Mamoru, Iwasaki, Alton Eric W, Inoue, Mitomo Katsuyuki

MPK: A61K 35/76, A61K 38/17, A61K 38/00...

Značky: lentivírusového, buniek, vektora, ciest, dýchacích, prenos, kmeňových, génov, pseudotypovaného, epitelu, proteínom, vírusu, spike, použitím

Text:

...zavedenie génov do kmeňových buniek epitelu dýchacích ciest.0009 Autori predkladaného vynálezu uskutočnili odborný výskum pre vyriešenie vyššie uvedených problémov. Presnejšie, pre vytvorenie vektorov schopných zaviesť gény do kmeňových buniek epitelu dýchacích ciest sa pseudotypovaii vektory vírusu opičej imunodeficiencie (SIV), ako zástupca lentivírusu, obálkovými glykoproteínmi F a HN, čo sú spike proteíny Sendai vírusu ako zástupcu RNA...

Nové kombinácie liečiv na liečenie ochorení dýchacích ciest

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8357

Dátum: 06.10.2006

Autori: Bouyssou Thierry, Pieper Michael, Schnapp Andreas

MPK: A61K 31/46, A61K 31/40, A61K 31/538...

Značky: ciest, liečenie, ochorení, dýchacích, kombinácie, liečiv, nové

Text:

...dlhodobým účinkom pri súčasnom znížení potenciálu vedľajších účinkov B-mimetika atýmto môžu nájsť použitie pri výrobe liečiva sdlhodobým účinkom amalým profilom vedľajšíchPrekvapujúco sa zistilo, že vyššie uvedené úlohy je možne vyriešiť zlúčeninamiPredložený vynález sa týka nových kombinácií liečiv, ktore okrem ó-hydroxy-S-l-hydroxy-2-2-(4-metoxy-fenyl)-1, 1-dimetyl-etylamino-etyl)-4 H-benzo 1 ,4 oxazin-3-ónu l ako ďalšiu účinnú látku...

Nové deriváty hydantoínu na liečbu obštrukčných chorôb dýchacích ciest

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6679

Dátum: 04.07.2005

Autori: Ripa Lena, Stenvall Kristina, Gabos Balint

MPK: A61K 31/506, C07D 401/00, A61P 11/00...

Značky: dýchacích, hydantoinů, chorôb, nové, obštrukčných, ciest, deriváty, liečbu

Text:

...nedošlo k signigikantnému vyvinutiu emfyzému pľúc, čo silne naznačuje, že IVIMPI 2 je kľúčovým enzýmom v patogenéze COPD. Úloha MMP ako MMPl 2 V COPD (emfyzém a bronchitída) je dískutovaná v publikácii Anderson a Shinagawa, 1999, Current Opínion in Antí-inflammatory and Immunomodulatory Investigational Drugs 1(1) 29-38. Nedávno bolo objavené, že fajčenie zvyšuje inñltráciu makrofágu a expresiu makrofág-odvodenej MMP-12 v plakoch ľudskej...

Nové kombinácie farmaceutík na liečbu ochorení dýchacích ciest

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17428

Dátum: 18.04.2005

Autori: Lustenberger Philipp, Hoenke Christoph, Schnapp Andreas, Bouyssou Thierry, Pieper Michel, Konetzki Ingo, Pestel Sabine, Rudolf Klaus, Pairet Michel

MPK: A61K 31/538, A61P 11/06

Značky: dýchacích, kombinácie, ciest, ochorení, liečbu, farmaceutík, nové

Text:

...Ak sa tiotropiumbromid V kombináciách farmaceutik podľa vynálezu použije vbezvodej forme,potom je výhodné použiť bezvodý kryštalický tiotropiumbromid, ktorý je známy z W 0 03/000265.Vyššie uvedené anticholinergiká taktiež vykazujú chirálne uhlíkové centrá. V tomto prípade môžu Farmaceutické kombinácie podľa vynálezu obsahovať anticholinergiká vo forme ich enantiomérov, zmesí enantiomérov alebo racemátov, pričom výhodné je použitiePodľa...

Nová kombinácia anticholínergík a beta-mimetík na liečenie ochorení dýchacích ciest

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4244

Dátum: 24.01.2005

Autori: Goede Joachim, Szelényi István, Maus Joachim, Cnota Peter Jürgen

MPK: A61K 31/138, A61K 45/00, A61K 31/401...

Značky: dýchacích, kombinácia, liečenie, nová, ciest, beta-mimetík, ochorení, anticholínergík

Text:

...zvýšenie účinnosti v porovnaní s jednotlivými látkami osobitne a doteraz známymi kombináciami V prípade CHOCHP aj astmy. Z ďalšieho hľadiska táto terapeutická kombinácia vykazuje aj rýchly nástup účinku aj predĺžené trvanie účinku, takže pacienti pociťujú rýchle zlepšenie stavu a zhľadiska trvania účinku zníženú potrebu krátko pôsobiacich záchranných medikamentov, ako sú salbutamol alebo terbutalín. Tento efekt sa prekvapivo prejaví, keď sa...

5-Fenyl-4-metyltiazol-2-ylamínové deriváty ako inhibítory fosfatidylinositol-3-kinázových enzýmov (P13) na liečenie zápalových chorôb dýchacích ciest

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5846

Dátum: 27.08.2004

Autori: Leblanc, Mccarthy Clive, Hayler Judy Fox, Le Grand M, Bruce Ian, Bloomfield

MPK: A61K 31/427

Značky: liečenie, ciest, chorôb, deriváty, p13, 5-fenyl-4-metyltiazol-2-ylamínové, fosfatidylinositol-3-kinázových, dýchacích, zápalových, inhibitory, enzýmov

Text:

...V 50 ml skúmavke) a pomaly sa otáča V mixéri pri 4 °C počas 2 až 3 hodín.Nenaviazaný prúd cez vzorku sa zbiera odstredením pri 1000 g počas 5 minút pri 4 °Cpoužitím odstredivky DENLEYTM. 1 ml živice GST, ktorá obsahuje naviazaný materiál sa prenesie do 15 ml centrifugačnej skúmavky FALCONW na nasledujúce premývanie a elučne kroky. Najprv sa uskutočnia série 3 cyklov premývania (miešanie pomalom inverziou) s použitím 15 ml ľadom chladeného...

Doplnok stravy s účinkami pri ochoreniach horných i dolných ciest dýchacích

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3876

Dátum: 03.08.2004

Autor: Horáková Jitka

MPK: A61P 11/06, A61P 11/08, A61K 35/78...

Značky: doplnok, ochoreniach, účinkami, ciest, horných, stravy, dolných, dýchacích

Text:

...aj cepaény, vrátane ich diastereoizomérov, sú pre priame pôsobení proti obštrukcii pri bronchiálnej astmy málo významné. Chemické a fyzikálne vlastnosti účinných látok umožňujú ich postupne koncentrovanie vo vodnom ctanole a tým byt neúplnou separáciou od organických zlúčenín majúcich taktiež účinné pôsobenie pri bronchokonstrikcii, ale zásadne iným mechanizmom. ch prítomnost nie je v žiadnom prípade dôvodom zníženia účinnosti...

Liečenie bakteriálnych ochorení dýchacích orgánov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8584

Dátum: 28.01.2004

Autori: Endermann Rainer, Petersen Uwe, Ladel Christoph, Newton Ben, Labischinski Harald

MPK: A61K 9/14, A61K 31/496, A61K 9/00...

Značky: bakteriálnych, ochorení, dýchacích, liečenie, orgánov

Text:

...EP-B 49 355 uvádza tablety, dražé, kapsuly, pilulky, granulát, čapíky, roztoky, suspenzie a emulzie, pasty, masti, gély, krémy, lotiony a spreje. Pokiaľ ide o ciproiloxacín, V súčasnosti sú na trhu tablety, suspenzie, očné aušné kvapky a roztoky vhodne na intravenóznu infúziu.WO 0 l/32 l 44 A opisuje inhalovateľný prípravok vo forme suchého prášku, ktorý obsahuje dialebo tripeptidy, pričom ciprofloxacin je menovaný ako príklad látky...

Kombinácia loteprednoletabonátu a DFHO na liečenie ochorení dýchacích ciest, alergických ochorení, astmy a COPD

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2230

Dátum: 04.08.2003

Autori: Locher Mathias, Hermann Robert

MPK: A61K 31/56, A61P 11/00, A61K 31/403...

Značky: dýchacích, liečenie, ochorení, alergických, ciest, kombinácia, loteprednoletabonátu, astmy

Text:

...1999 121131-5 Poppe et al., Allergy 2000 55 (Suppl 63)270 Giembycz MA Expert Opin Investig Drugs 2001 1011361-79 Ezeamuzie Cl Eur J Pharmacol 2001 4172118). Zvláštny záujem vyvoláva nová trieda substituovaných hydroxyindolov, ktoré sú opísané v dokumentoch DE 19 818 964, DE 19 917 504 a US 6,251,923, ako aj nové 7-azaindoly, ktoré sú ukázané v dokumentoch DE 10 053 275 a PCT/EP 01/12376.0007 Prekvapujúco sa teraz zístilo, že nová kombinácia...

Použitie mometazónfuroátu na prípravu liečiva na liečenie chorôb horných a dolných dýchacích ciest a pľúc

Načítavanie...

Číslo patentu: 283338

Dátum: 05.05.2003

Autori: Nolop Keith, Nagabhushan Nagamani, Sequeira Joel, Cayen Mitchell, Cuss Francis, Patrick James, Chaudry Imtiaz

MPK: A61K 31/57

Značky: pľúc, liečenie, ciest, použitie, liečivá, přípravu, dolných, mometazónfuroátu, horných, dýchacích, chorôb

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie aerosolizovaných častíc mometazónfuroátu na prípravu liečiv vo forme suchých práškov, roztokov a/alebo vodných suspenzií na ošetrovanie raz denne na kortikosteroidy reagujúcich ochorení horných a dolných dýchacích ciest a pľúc, ako je astma alebo alergická nádcha.

Nosná kostra přizpůsobená k nošení dýchacích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266362

Dátum: 13.12.1989

Autori: Krüger Claus, Schwanicke Erhard, Baumann Dieter, Korn Endrik

MPK: A62B 9/04

Značky: dýchacích, nosná, přístrojů, kostra, přizpůsobená, nošení

Text:

...VIS CITHDCZMTECJIIWICI FťJVIKľJIľWTJ Jwliľľťĺllšltltľlĺłl HJHOMMHl/ľíl .11 11/052112 TMiJCJľVDĽNIIH VWUKF-HJITVVÄBM.U írłľlllłM FWĽNIJUUICMM .Yllťlllnillh VJMISIHT Míitltlłőľľl) HIUTJIIINH IJMWITWDPIJ IEKJIEIIIYXRŘ |I| włäłlhYKTłĺllľl ľlF-ľrĺľłłťllllrłlľl OJWIEIKU l( FHIICJÍÍWI-CHEJMN kílpKñlťľyq KWÚHOII ľůľVlln (ŠTLIJIIÍ) lžlfĺlłłiHťůlkłďhłM ľTfJIMóJIMZJHTII LMÉHTF 7 rlI(|.íf 1./IVl Hrrwuąuąwwaa K JIVIIIVIM.npnxužut-suueň dianí-JEJ urslcTp...

Zariadenie na meranie tlaku v dýchacích cestách pri vysokofrekvenčnej transtracheálnej dýzovej ventilácii plúc

Načítavanie...

Číslo patentu: 263154

Dátum: 11.04.1989

Autor: Török Pavol

MPK: A61B 5/03

Značky: pľúc, ventilácii, transtracheálnej, tlaku, dýchacích, dýzovej, vysokofrekvenčnej, meranie, cestách, zariadenie

Text:

...obr. 1 je znázornená ventilačná dýza l, vbodnutá do trachei gg, plášť ventilačnej dýzy g so vstupom Q plynov z ventilátora, trubička g na prívod kvapaliny, ku ktorej je pripojená prívodná hądička Q na ktorú sa pripája snímač É tlaku, ku ktorému je pripojený elektronický merač g tlaku. K snímaču É tlaku je pripojený jednocestný ventil 1 na ktorého opačný koniec je pripojený zásobník E kvapaliny. Na konci ventilačnej dýzy L je...

Pomůcka pro udržení průchodnosti dýchacích cest

Načítavanie...

Číslo patentu: 238660

Dátum: 15.01.1987

Autor: Hugo Jan

MPK: A61B 1/24, A61M 16/00

Značky: udržení, dýchacích, průchodnosti, pomůcka

Zhrnutie / Anotácia:

Pomůcka pro udržení průchodnosti dýchacích cest sestávající ze dvou vzájemně posuvných pružných ramen /1/ tvaru oblouku nebo spirály opatřených na konci měkkými podložkami /4/. Ramena /1/ mohou být spojena středním opěrným dílem /2/. Pomůcka se v místě spojení opře a horní čelist pod nosem a konce ramen /1/ se zaklesnou svými měkkými podložkami /4/ za dolní čelist. Ramena /1/ vyvinou v důsledku své pružnosti tah předsunující dolní čelist....

Filter pre stlačené plyny hlavne do pneumatických obvodov dýchacích prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230223

Dátum: 15.08.1986

Autori: Rumánek Gustáv, Sláma Ivan

MPK: A62B 23/02

Značky: plyny, obvodov, filter, hlavne, pneumatických, dýchacích, prístrojov, stlačené

Zhrnutie / Anotácia:

Filter pre stlačené plyny hlavne do pneumatických obvodov dýchacích prístrojov pozostávajúci z tela, trubkového filtra a veka vyznačený tým, že trubkový filter (8) je v tele (7) filtra tesnený vnútorným krúžkom (9) a vo veku (2) vonkajším krúžkom (4), pričom telo (7) filtra a veko (2) sú navzájom utesnené tesnením (3).

Pomůcka pro udržení průchodnosti dýchacích cest u bezvědomého

Načítavanie...

Číslo patentu: 232417

Dátum: 15.07.1986

Autor: Hugo Jan

MPK: A61M 16/00, A61B 1/24

Značky: průchodnosti, bezvědomého, dýchacích, udržení, pomůcka

Zhrnutie / Anotácia:

Pomůcka pro udržení průchodnosti dýchacích cest u bezvědomého je tvořena pružinou tvaru otevřeného oválu nebo spirály, která je na konkávní straně uprostřed své délky a na obou koncích opatřena měkkými podložkami 2. Pružina 3 se střední podložkou 1 se opře o horní čelist nebo nos, popř. lícní kosti a koncové podložky 2 se zaklenou za dolní čelist. Pružina 3 vyvine tah předsunující dolní čelist.

Způsob výroby imunobioterapeutického prostředku proti infekčnímu onemocnění dýchacích cest

Načítavanie...

Číslo patentu: 222673

Dátum: 15.09.1985

Autori: Bulto Isidro, Farine Jean-claude, Rivkine Anne

Značky: dýchacích, imunobioterapeutického, způsob, infekčnímu, prostředků, proti, onemocnění, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby imunobioterapeutického prostředku proti infekčnímu onemocnění dýchacích cest. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se kultivují v živném prostředí bakterie alespoň jednoho bakteriálního druhu ze skupiny, zahrnující Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans a Neisseria catarrhakis, a alespoň jednoho bakteriálního kmene ze skupiny, zahrnující Hemophilus influenzae, Diplococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae,...