Patenty so značkou «dvoudílné»

Dvoudílné radiální kluzné ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 258593

Dátum: 16.08.1988

Autori: Krajčovič Zdeněk, Mráz Václav, Horálek Jaroslav

MPK: F16C 33/10

Značky: dvoudílné, kluzné, ložisko, radiální

Text:

...mazáním.Řešení je výhodné i ekonomicky a výrobnä a přitom je použitelná jak pro ložiska s tenkostěnnou výstelkou a pouzdrem, tak i pro ložiska s tlustostěnnou výstelkou bez pouzdra.vynález je dalším podrobněji vysvětlen na příkladech provedení ve spojení s výkresovou částí.Na obr. 1 je v částečněm podélném řezu schematicky znázorněno dvoudílné radiální kluzné ložiska podle vynálezu s pouzdrem a se dvěma mazacími kroužky. uspořádanými...

Dvoudílné vazební zařízení s dvěma póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 243060

Dátum: 15.11.1987

Autori: Baran 1uboš, Eechmánek Miroslav, Lapka Milan

MPK: H01R 19/00

Značky: dvoudílné, póly, dvěma, vazební, zařízení

Text:

...uspořádání umožňuje snadnou opravu a výmenu jednotlivých částí programovatelného pamětoxrého modulu a snadnou změnu programu. Výroba programovací matice je nenáročná, nebot využívá běžně užívané nepříme konekto-ry, které se pouze spojují spolu distančnímí vložkamí V jediný celek.Příklad provedení dvoudílnéhovazebniho zařízení s dvěma poly je znázorněn napřiložených výkresech,kde obr. 1 bokorysný pohled na dvoudílné vazební zařízení,obr. 2...

Kompresor pro malé tlaky umístěný ve dvoudílné skříni

Načítavanie...

Číslo patentu: 253201

Dátum: 15.10.1987

Autori: Janda František, Krček Karel

MPK: F04B 43/04

Značky: tlaky, umístěný, skříní, kompresor, dvoudílné, malé

Text:

...může být bud jeden nebo jich může být více. Koncový profil g je konstrukčně buä homogenní součást kotvy l nebo je to samostatný díl, ke kotvěMagnetický obvod ll je složen z běžných magnetických plechů, přičemž je s výhodou použito upravených plechü tvaru E. Cívka lg obsahuje kostru a běžně izolované vinutí. Aby konce plechu magnetického obvodu ll nezvyšovaly hlučnost kompresorku frekvenční resonan cí, jsou staženy stahovacími pásky 2, což...

Spojovací plošina dvoudílné elektrické lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244485

Dátum: 15.09.1987

Autor: Tetour Zdenik

MPK: B61D 17/20

Značky: lokomotívy, dvoudílné, plošina, spojovací, elektrické

Text:

...lívkou, upevnänou ne näktere z deeek. Tím tvoří deska s odprułenou lávkou jeden celok.Při minimslní vzdálenosti díld lokomotivy pozuvnd ldvke nmrezí na zední stenu dílu nebo dveře lokomotivy, opstřenou prylovou nsrükou e pomocí epirdlove prułinyvse etlečí. Tím je vždy zeručen přechod z jednoho dílu lokomotivy ne druhy bez mezery.Novou konstrukcí spojoveci plošiny podle vyndlezu se doslhne zkrdoení delb lokomo tivního rámu, minimdlní...

Dvoudílné klínové pero

Načítavanie...

Číslo patentu: 240070

Dátum: 01.07.1987

Autor: Petruželka Jioí

MPK: F16B 2/14

Značky: klinové, dvoudílné

Text:

...na přesnou montáž, prodlužuje délku náboje a vyvození vétšího tŕecího momentu vede ke komplikacím z titulu nutnosti použití více kroužkových dvojíc.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny dvoudílným klinovým perom podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že základní klín je na horní ploše úkosovitě osazen pro vložení horniho klímu,přičemž alespoň jedna boční plocha základního klínu je také úkosová.Použitím dvoudílného klínového pera ke...

Nýtové spojení dvoudílné klece valivého ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 240179

Dátum: 01.06.1987

Autor: Kinne Lothar

MPK: F16B 19/04

Značky: klece, dvoudílné, spojení, nýtové, valivého, ložiska

Text:

...příruby. Průměr zbývající části otvoru v tělese klece je větší než průměr dříku nýtu.U nýtového spojení obou dílů klece podle vynálezu nedoclází k uvolnění spoje ani při uvolněni svěru V důsledku tepelne dilatace ve směru osy nýtu, nebot rozdíl tepelné-dilatace průměru dříků nýtů a otvorů v kleci je s ohledem na jejich malé průměry zanedbatelný a ve značné míře se tímto prodlužůje životnost ložiska. Omezením délky zalisování nýtů do tělesa...

Dvoudílné osvětlovací těleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 234211

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kotek Zdeněk, Kotek Ladislav

MPK: F21J 21/16

Značky: těleso, osvětlovací, dvoudílné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je řešení bytových svítidel i s více zdroji světla, včetně středových lustrů, jako účinných svítidel stahovacích. Uvedená svítidla pro svou velikost i hmotnost se jako stahovací vůbec nevyrábějí. Lustry jsou velmi používaným a žádaným bytovým svítidlem a rozšířením účinných stahovacích lustrů se sníží spotřeba elektrického proudu při svícení v domácnostech. Uvedeného účelu se podle vynálezu dosáhne tím, že těleso svítidla je...

Zapojení přímočinné pneumatické brzdy dvoudílné lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230076

Dátum: 01.04.1986

Autori: Lupínek Josef, Těreščenko Valerij Petrovič

MPK: B61H 11/00

Značky: brzdy, dvoudílné, pneumatické, lokomotívy, přímočinné, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení přímočinné pneumatické brzdy dvoudílné lokomotivy vyzbrojené samočinnou pneumatickou brzdou, kde v okruhu mezi brzdiči přímočinné brzdy a brzdovými válci jsou umístěny dvojité zpětné záklopky vyznačené tím, že dvojité zpětné záklopky relé (11) jsou umístěny v okruhu mezi dvojitými zpětnými záklopkami (10) a tlakovými relé (8).

Dvoudílné punčochové kalhoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 228976

Dátum: 01.02.1986

Autori: Bublík Alois, Smejkal Vladimír, Maléř Josef

MPK: D04B 1/24

Značky: kalhoty, dvoudílné, punčochové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný k využití v pletařském průmyslu při výrobě punčochových kalhot, zejména dvoudílných punčochových kalhot. Předmětem vynálezu jsou dvoudílné punčochové kalhoty, opatřené orientačními značkami, které v některých stupních výroby, například kompletaci a sešívání nohavicových dílů do jednoho celku usnadňují manipulaci. Podstata vynálezu spočívá v tom, že orientační značky jsou vytvořeny v lemu (2) a/nebo v sedové části (3)...

Způsob výroby dvoudílné slévárenské formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220840

Dátum: 15.12.1985

Autori: Štrbík Jan, Machač František

Značky: formy, způsob, slévárenské, dvoudílné, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnit výrobu dvoudílné slévárenské formy najednou na jedno modelové zařízení při použití rozdílných formovacích směsí pro obě poloviny formy. Vynález řeší tento úkol tím způsobem, že na vyrobenou první polovinu formy se uloží nepropustná fólie, na níž se vyrábí druhá polovina formy z rozdílné formovací směsi oproti první polovině formy.

Zařízení na ovládání dvoudílné kormidelní ploutve

Načítavanie...

Číslo patentu: 219976

Dátum: 15.10.1985

Autor: Mandl Jiří

Značky: ploutve, dvoudílné, kormidelní, ovládání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu se týká stavby plavidel, přesněji konstrukce kormidelních zařízení. Řeší se ním dosažení rozdílných úhlových rychlostí vychylování jednotlivých částí dvoudílné kormidelní ploutve. Jeho podstata je v tom, že s kormidelním pněm (6), který ovládá zadní část (7) ploutve je těsně nad jejím horním koncem pevně spojena páka (1). Tato páka (1) je na svém druhém konci spojena kyvně pomocí čepu (3) s vodicí vidlicí (2). Vodicí...