Patenty so značkou «dvomi»

Senzorický systém detekcie polohy žiarenia s dvomi snímačmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7326

Dátum: 07.01.2016

Autori: Matisková Darina, Kotus Martin, Vagaská Alena, Hrehová Stella, Balara Milan

MPK: H01L 31/055, F24J 2/38

Značky: snímačmi, detekcie, polohy, dvomi, žiarenia, senzorický, systém

Text:

...doskou, priehradkou, senzormi žiarenia, transparentným krytom, tvarovacím blokom, mnohokanálovým komunikačným spojom a ďalšími spojmi. K základovej doske je pripevnená priehradka, po ktorej stranách sú umiestnené senzory žiarenia upevnené na základovej doske. Na nej je pripevnený tvarovací blok a z neho vystupujúci nmohokanálový komunikačný spoj. Na základovú dosku, s priehradkou a senzormi žiarenia je nasunutý a upevnený...

Mechanická redukčná planétovo čelne planétová prevodovka s jedným vstupným a dvomi výstupnými protibežnými hriadeľmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7051

Dátum: 03.03.2015

Autori: Perončík Miloš, Perončík Miroslav, Jurkovič Viliam, Prodaj Juraj, Hatala Marián, Siráň Stanislav

MPK: F16H 48/10, F16H 37/06

Značky: protibežnými, hriadeľmi, vstupným, mechanická, dvomi, převodovka, čelně, jedným, výstupnými, redukčná, planetová, planétovo

Text:

...ktoré sú otočne uložené na druhom unášači druhých satelitov a súčasne sú v ozubenom zábere so štvrtým centrálnym kolesom, pričom druhý unášač je pevne spojený s druhým výstupným hriadeľom, pričom ozubený pastorok je súčasne v ozubenom zábere s ozubeným kolesom pevne spojeným s prvým výstupným hriadeľom.Základnou výhodou technického riešenia je vyššia mechanická účinnosť, výrazne nižšia hmotnosť a potreba olejovej náplne, a tým aj...

Banská prečerpávacia elektráreň s generátorom s dvomi osadenými turbínovými strojmi, so samostatným čerpacím systémom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6844

Dátum: 05.08.2014

Autori: Kopec Petr, Bartoš Pavel, Haladová Petra

MPK: F03B 13/00, F03B 13/08, E21F 17/16...

Značky: turbinovými, strojmi, banská, elektráren, systémom, samostatným, osadenými, dvomi, prečerpávacia, čerpacím, generátorom

Text:

...prívodným potrubím Q,kde prestupuje filtračným systémom Q hrubých sedimentov, v ktorom sa zbaví hrubých usadenin a kalov typických pre špecifické banské prostredie, a ďalej prechádza filtračnou jednotkou gg slúžiacou na separáciu drobných častíc, ktoré by mohli poškodiť aktívne časti turbínového sústroja z. Ako pri filtračnej jednotke L 2,tak pri ñltračnom systéme Q hrubých sedimentov musí byť vykonávaná údržba podľa stanovených...

Istič s dvomi zhášacími komorami a prepojenými vynášačmi oblúka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6602

Dátum: 02.12.2013

Autor: Jenčík Imrich

MPK: H01H 71/00

Značky: istič, komorami, vynášačmi, zhášacími, prepojenými, oblúka, dvomi

Text:

...vynálezu. Podstatou tohto riešenia je vodivé prepojenie dvoch vynášačov elektrického oblúka v dotyku s prepojovačom a rozpínajúcimi kontaktmi,ktoré umožňuje vynesenie elektrického oblúka na ďalej uložené zhášacie komory. Toto riešenie umožňuje realizovať zhášacie komory s vyšším počtom zhášačov a zväčšenou dĺžkou. Haseníe elektrického oblúka a obmedzenie skratových prúdov so zvýšeným počtom zhášačov v komorách je účinnejšie a je možné...

Doskový tepelný výmenník so súčasťou vloženou v otvore medzi dvomi doskami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18531

Dátum: 13.01.2012

Autor: Bader Roger

MPK: F28D 9/00, F28F 27/02, F28F 3/08...

Značky: medzi, vloženou, doskami, výmenník, súčasťou, dvomi, otvore, doskový, tepelný

Text:

...závit, ktorýje prispôsobený na súčinnosť s odpovedajúcim vonkajším závitomfunkčného zariadenia. S takým závitovým spojom sa funkčné zariadenie môže upevňovať jednoduchým a spoľahlivým spôsobom vo vkladacej súčasti.0010 Podľa uskutočnenia tohto vynálezu tento upevňovaci článok obsahuje prvú bajonetovú spojovaciu časť usporiadanú na súčinnosť s odpovedajúcou druhou bajonetovou spojovacou súčasťou funkčného zariadenia, pričom tieto časti tvoria...

Pôdny kultivátor s dvomi radmi klinov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15662

Dátum: 24.07.2010

Autori: Happe Christoph, Karsten Sebastian, Paschek Wilhelm, Achten Georg, Maas Ludger

MPK: A01B 35/26

Značky: klinov, kultivátor, dvomi, radmi, pôdny

Text:

...systémom. Ak je vzdialenosť nosníkov príliš malá, nie je možné docieliť žiadne obrábanie pôdy bez upchávania.0009 Podľa ďalšej výhodnej fonny uskutočnenia vynálezu je inienené, že šírka rezukrídlových radlíc väčšia ako priama vzdialenosť medzi klinmi. Krídlové radlice sa zarezávajú mieme širšie ako je to potrebné pre uvedenú priamu vzdialenosť. Týmto podmienené prekrývajúce sa obrábanie pôdy zaisťuje. aby všetky korene alebo rastliny boli...

Spodná časť sedadla motorového vozidla s dvomi koľajnicovými pármi, kyvnými pákami a nosičom sedadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16382

Dátum: 12.08.2009

Autori: Beneker Wilfried, Becker Burckhard, Luft Waldemar

MPK: B60N 2/02, B60N 2/16

Značky: nosičom, kyvnými, část, sedadla, pákami, motorového, vozidla, pármi, koľajnicovými, spodná, dvomi

Text:

...spojené. V zadnej oblasti bočných častí 24, 26 sú usporiadanéotvory, tie slúžia okrem iného na prijatie kĺba operadlá s operadlom (nie je znázornená).Každý z koľajnicových párov 20, 22 je klbovo spojený s nad ním sa nachádzajúcou bočnou časťou 24, 26 vpredu prednou kyvnou pákou 32 a vzadu zadnou kyvnou pákou 34. Predný alebo zadný koľajnicový pár môže byť tiež nahradený ekvivalentným prostriedkom, napríklad kulisovým vedením, pozdlžnym...

Usporiadanie vodičov pre odporový spínací element s aspoň dvomi skupinami vodičov zo supravodivých vodivých pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10947

Dátum: 09.04.2009

Autor: Krämer Hans-peter

MPK: H01F 6/06

Značky: pásov, dvomi, skupinami, usporiadanie, vodičov, supravodivých, odporový, element, spínací, aspoň, vodivých

Text:

...znakmi, ktorým je daná vysoká dielektrická pevnosť pri kompaktnom uskutočnení, nižšej indukčnosti a nízkych strát striedavým pólom, pričom existujedobrá prístupnost chladiaceho prostriedku k použitým vodivýmUvedená úloha je vyriešená pre usporiadania vodičovodporového spínacieho elementu znakmi nároku 1.Usporiadanie vodičov podľa vynálezu pre odporový spinací element obsahuje aspoň jednu prvú a aspoň jednu druhú skupinu vodičov, ktorá je...

Kozubové vložky alebo kozubové kachle s dvomi sklenými dverami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5150

Dátum: 06.04.2009

Autor: Sulovec Anton

MPK: F24B 1/00

Značky: vložky, kozubové, dvomi, dverami, sklenými, kachle

Text:

...alebo krbové kachle s dvomi presklenými dverami umiestnenými na protiľahlých stenách obsahujúcimi spaľovaciu komoru, dvoje presklené dvere a deílektor, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že deflektor je v hornej časti spaľovacej komory umiestnený pohyblivo a krbové vložky alebo krbove kachle sú vybavené tiahlom, ktorým sa ovláda deflektor.Je výhodné, ak toto pohyblivé umiestnenie deflektora je otočné.Pohyblivým...

Zavádzací nástroj s dvomi pružinami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9286

Dátum: 02.07.2008

Autor: Nielsen Jens Egebjerg

MPK: A61M 5/158, A61B 5/15, A61M 5/32...

Značky: pružinami, dvomi, nástroj, zavádzací

Text:

...ihly vytiahne ihlu (14) do valca (18) hlavného telesa (16).Pri tomto zariadení, injekčná ihla po zavedení nie je automaticky vyťahovaná, ale injekčnáihla zostáva v hrudnej kosti tak dlho, dokiaľ obsluha neodstráni zariadenie od pacienta.Podľa predloženého vynálezu pracujú dve pružinové jednotky priamo spoločne, pretože prvá pružinová jednotka priamo ovplyvňuje pohyb nosného telesa, zatiaľ čo druhý systém pružín je priamo ovplyvňovaný...

Cenný alebo bezpečnostný dokument s najmenej dvomi zobrazovacími zariadeniami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13681

Dátum: 27.06.2007

Autori: Beyer-meklenburg Guenter, Pflughoefft Malte, Kueter Joachim, Paeschke Manfred

MPK: G06K 19/07, G06K 19/077, G06K 7/00...

Značky: bezpečnostný, cenný, najmenej, zobrazovacími, dvomi, zariadeniami, dokument

Text:

...dáta s kryptografickou ochranou. Jednou z foriem chránených pamätí, ktorej sa v prechádzajúcich dvoch desaťročiach dostalo veľké rozšírenie, sú elektronické čipové karty, ktoré normalízuje ISO 7816 časť 1 až 4. Medzi oblasti použitia technológie čipových kariet patrí zavedeniestrojom čitateľných cestovných dokumentov, od ktorých sa očakáva zvýšenie bezpečnosti, ako aj účinnosti kontroly pasažierov v hlavne v celosvetovej leteckej doprave.Na...

Obálka s dvomi alebo viacerými oddeliteľnými časťami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4569

Dátum: 07.09.2006

Autori: Čada Kamil, Smotlacha Ivan

MPK: B65D 27/00

Značky: viacerými, časťami, oddělitelnými, dvomi, obálka

Text:

...stranu obálky.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPríkladné uskutočnenie obálky podľa technického riešenia ako obálky na súdne zásielky je znázornené na obr. l V rozloženom stave obálky, v pohľade na vonkajšiu stenu prednej strany obálky.Obálka je zložená z jediného výseku papiera a z vnútomého vlepeného listu z rovnakého alebo odlišného materiálu, na zakrytie otvoru po oddeliteľnej vytrhovacej častí strany obálky.Obálka má prednú...

Tesniace zariadenie a spôsob utesnenia škáry medzi dvomi betónovými časťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 285170

Dátum: 30.06.2006

Autor: Schmid René

MPK: E04B 1/68

Značky: utesnenia, spôsob, zariadenie, betonovými, medzi, časťami, tesniace, škáry, dvomi

Zhrnutie / Anotácia:

Tesniace zariadenie na utesnenie škáry (2) vzniknutej medzi dvomi betónovými časťami (3, 4), pričom tesniace zariadenie je takýmto spôsobom zapustené do betónových častí (3, 4) a je kolmé na kontaktné plochy (5, 6) škáry (2), ktoré sa vytvorili na betónových častiach (3, 4) a ležia navzájom proti sebe. Tesniace zariadenie je z tvrdého plastu vytvorené do podoby tenkej, pruhovitej škárovej dosky (1) a jeho priestorový tvar a hrúbky stien sú...

Spôsob solubilizácie metronidazolu s niacínamidom a dvomi glykolmi a takto získaný roztok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12192

Dátum: 16.06.2006

Autori: Mallard Claire, Brzokewicz Alain

MPK: A61K 31/4164, A61K 47/10, A61K 47/22...

Značky: spôsob, solubilizácie, roztok, niacínamidom, metronidazolu, takto, získaný, glykolmi, dvomi

Text:

...uvádza, že rozpustnosť metronidazolu vo vodnom roztoku môže byť zvýšená pomocou vo vode rozpustných vitamínov, akými sú niacínamid, pyridoxín-hydrochlorid a kyselina askorbová. Chien ďalej opisuje, že sa rozpustnosť metronidazolu vo vode lineáme zvyšuje V relácii s koncentráciou týchto vo vode rozpustných vitamínov v roztoku. Chien hlavne uvádza, že je potrebné mať aspoň 9 mólov niacínamidu v roztoku na solubilizáciu jedného mólu...

Usporiadanie pre vytvorenie spojenia medzi dvomi elementmi kabelového nosného zariadenia ako i spojovací element

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6147

Dátum: 31.05.2006

Autor: Jordan Ernst-günther

MPK: H02G 3/02

Značky: medzi, vytvorenie, dvomi, zariadenia, spojovací, kabelového, elementmi, nosného, element, usporiadanie, spojenia

Text:

...žiadne ďalšie spojovacie články, ktoré sa majú uviest do vzájomného záberu, takže také elementy kabelového nosného zariadenia môžu bytvyrobené s nižšími nákladmi. Avšak spojenie dvoch elementovkabelového nosného zariadenia nemôže byt uskutočnené bezVprvej rade slúžia kabelové nosné systémy pre nesenie kabelov. Napríklad kabelový nosný systém inštalovaný v nejakej budove musí často vyhovovat i ďalším požiadavkám, ktoré idú za číste nosnú...

Obálka s aspoň dvomi oddeliteľnými časťami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4457

Dátum: 04.05.2006

Autor: Smotlacha Ivan

MPK: B65D 27/00

Značky: obálka, oddělitelnými, aspoň, časťami, dvomi

Text:

...ako registračné kupóny, odpovedné lístky, objednávky, zloženka na peniaze, štitky so spiatočnou adresou a pod. Rovnako zadná strana obálky môže v altematíve obsahovat iný text alebo potlač.Prehľad obrázkov na výkresochPríkladnć uskutočnenie obálky podľa technického riešenia je znázomené na výkrese, kde na obr. 1 je obálka na súdne zásielky v rozloženom stave, v pohľade na prednú stranu obálky a na obr. 2 je pohľad na čiastočne zloženú obálku...

Zložené zasklenie tvorené aspoň dvomi susediacimi zasklievacími prvkami a spôsob výroby takéhoto zloženého zasklenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11525

Dátum: 09.12.2005

Autori: Tombette Yann, Leconte Jean-gérard

MPK: B60J 1/06, B60J 1/02

Značky: tvorené, zložené, dvomi, zasklenie, spôsob, susediacimi, zasklenia, prvkami, zloženého, aspoň, zasklievacími, takéhoto, výroby

Text:

...panoramatický výhľad.0013 Pre získanie všetkého požadovaného svetla, vytvorenia dojmu väčšieho priestoru vo vnútri kabiny a zabráneniu rušenia spôsobeného stÍpikmi alebo priečnikmi sa teda zdá byť žladuce mať k dispozícii zasklenie, najmä čelné sklo, ktoré má ohyby zakrivené zároveň na viac strán, najmä aspoň na tri strany.0014 Výroba takéhoto ohýbaného skla predstavuje značné problémy, ked je požadované ohnutie velké (najmä viac než 30...

Dýza na plnenie nádoby najmenej dvomi viskóznymi materiálmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5978

Dátum: 22.11.2005

Autor: Togni Giancarlo

MPK: B65B 39/00

Značky: viskóznymi, dýza, plnenie, dvomi, najmenej, materiálmi, nádoby

Text:

...danej nádoby a výstupnej časti, ako je to opísané napriklad v britskom patente GB 813 514 pod menom MARRAFFINO .0008 US - A A 2002/0029819 objasňuje dýzu na plnenie nádobypodľa preambuly nároku 1 s najmenej dvomi pastovými materiálmi, obsahujúcu vonkajšiu valcovitý hlavnú časť s výstupnou časťou a vnútornú valcovitú časť, umiestnenú koaxiálne vzhľadom na vonkajšiu valcovitú časť s výstupnou časťou pri výstupnom otvore danej vonkajšej...

Doručenková obálka s dvomi oddeliteľnými chlopňami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4288

Dátum: 03.11.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/14

Značky: obálka, oddělitelnými, doručenková, dvomi, chlopňami

Text:

...B, vyznačených čiarkovanou čiarou,doliehajú na rube dopredu prehnutej vnútomej steny l lepiace vrstvy 2 a 3 postranných chlopni 4 a 5.Predná chlopňa 6 pozostáva z dvoch časti - klopy 7 a oddeliteľnej chlopne 8. Klopa 7 je opatrená lepiacou vrstvou 9, ktorá umožňuje bezpečné uzatvorenie obálky, ked dolieha na rube vnútomej steny 1 na miesto lepeného spoja C vnútomej steny. Oddeliteľnú chlopňu 8 možno vďaka perforácii 10 pohodlne oddeliť od...

Doručenková obálka s dvomi doručovacími kupónmi na prednej strane obálky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4287

Dátum: 03.11.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/00

Značky: doručenková, obálka, straně, dvomi, obálky, prednej, kupónmi, doručovacími

Text:

...sú už od výroby súčasťou doručenkovej obálky. Doručovacie kupóny sa oddeľujú od prední strany obálky pomocou perforácií. Ku prekrytiu otvoru vzniknutého na prednej strane obálky odtrhnutim doručovacieho kupónu je použitá krycia vrstva, ktorá môže byť tvorená papierom akýchkoľvek chemických či mechanických vlastností, pripadne tenkou vrstvou kovu. Krycou vrstvou môžu byt na rube prední strany vystužené bud jednotlivé kupóny, alebo celá...

Doručenková obálka s doručenkou a dvomi kupónmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4237

Dátum: 08.09.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/34

Značky: dvomi, obálka, doručenková, doručenkou, kupónmi

Text:

...efektivitu práce pracovníkov, ktori by sa museli týmto úkonom navyše zaoberať. Cieľom technického riešenia je preto vytvorenie takej obálky, kde uvedené nedostatky budú odstránené a ktorá bude V budúcnosti umožňovať jednoduchú manipuláciu ako odosielateľovi, tak aj doručujúcemu orgánu.Riešením je vytvorenie doručenkovej obálky s doručenkou a dvoma kupónmi. Doručenková obálka je vybavená oddelíteľnou chlopňou, ktorá je pomocou perforácií ďalej...

Zariadenie na preklenutie výškového rozdielu medzi dvomi podlahovými plochami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9950

Dátum: 25.01.2005

Autor: Neuhofer Franz

MPK: E04F 19/06

Značky: medzi, podlahovými, výškového, rozdielu, zariadenie, preklenutie, dvomi, plochami

Text:

...mostík ani zapracovat do zakrývacej lišty pozdĺžnu drážku. Bezstupňová spodná strana zakrývacej priruby zakrývacieho proñlu dovoľuje predovšetkým použitie zakrývacieho protilu k preklenutiu dilatačných škár medzi úrovňovo rovnakými podlahovými úsekmi, bez toho aby bolo treba zakrývaci proñl prídavne opracovávať.0009 Držiak jednak pre zakrývaci profil a jednak pre vyrovnávaciu lištu môže byt konštrukčne usporiadaný odlišne, pretože sa...

Poistný mechanizmus zapaľovačov s odisťovaním dvomi fyzikálnymi veličinami s pyrotechnickým mechanizmom maskovej istoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3928

Dátum: 05.10.2004

Autori: Hricko Milan, Sadloň Ľudovít, Turoň Miroslav, Chromý Emil

MPK: F42C 15/24

Značky: dvomi, istoty, poistný, zapaľovačov, mechanizmus, veličinami, maskovej, mechanizmom, odisťovaním, pyrotechnickým, fyzikálnymi

Text:

...ústrojenstvo pozostávajúca z rotora s rozbuškou uloženého na hriadeli. Výstupnou časťou detonačného ústrojenstva je prenosná náplň. Poloha rotora je blokovaná guľôčkou a tzv. odstredivým mechanizmom, ktorý je tvorený dvomi kolíkmi s pružinami, ktoré sú zabezpečené proti vysunutiu cez obrys tela kalíškami.Posledným časťou poistného mechanizmu je tzv. mechanizmus hlavňovej istoty. Mechanizmus hlavňovej istoty je tvorený kolíkom a pružinou,...

Spisové dosky s aspoň dvomi príklopkami na dokumenty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1546

Dátum: 01.12.2003

Autor: Girard Christophe Pierre Antoine Marie

MPK: B42F 7/00, B42B 5/00

Značky: dvomi, aspoň, dosky, spisové, dokumenty, príklopkami

Text:

...príklopky 4, 5, 6 usporiadané po rade pozdĺž jehohorného, spodného a zvislého či bočného okraja, ktoré je možné priložiťsmerom kvnútornej strane listu 2 takým spôsobom, že zoberú a oddeliadokumenty 7 v priestore vymedzenom listom 2 a jeho príklopkami 4 až 6.0012 Dosky môžu byt uzavreté pomocou uzatváracieho prostriedku tvoreného v tomto prípade gumeným pásikom 8 namontovaným posuvne na zadnej strane zadného listu 2 pomocou dvoch očiek 9 a...

Zariadenie na utesnenie medzery medzi dvomi relatívne navzájom pohyblivými časťami hydraulického stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1024

Dátum: 02.07.2003

Autor: Gittler Philipp

MPK: F16J 15/44, F03B 11/00

Značky: hydraulického, časťami, relativně, navzájom, utesnenie, pohyblivými, medzery, stroja, dvomi, medzi, zariadenie

Text:

...vyhotovenie utesnenia odmietane ako výrobcami, tak i prevádzkovateľmi.0006 Druhý spôsob sa týka tesniacich prstencov, ktoré sú vzhľadom na obežne koleso a skriňu uložené volne rotačneletmo, pričom ložiskove medium pre hydrostatické lôžko saprivádza otvormi v skrini turbíny a spájacimi otvormi V tesniacom prstenci. Spis W 0 O 2/23038 ukazuje dva zvláštne varianty takého tesniaceho prstenca.0007 Pri prvom variante (podľa obr. 3 spisu WO...

Spôsob tvárnenia tenkých kovových výrobkov medzi dvomi valcami a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282541

Dátum: 09.09.2002

Autori: Delassus Pierre, Sarkis Elias, Vendeville Luc, Mazodier Francois, Grandgenevre Yves, Pelletier Jean-marie, Barbé Jacques

MPK: B22D 11/06, B21B 38/12, B21B 38/10...

Značky: dvomi, zariadenie, kovových, výrobkov, medzi, valcami, tenkých, tohto, spôsobu, spôsob, vykonávanie, tvárnenia

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe tvárnenia tenkých kovových výrobkov medzi dvoma valcami, pri ktorom sa nepretržite určuje medzera v hrdle medzi dvoma valcami (10, 11), ktoré majú v podstate rovnobežné osi, sa podľa vynálezu vypočíta okamžitá hodnota medzery v strednej časti a profil medzery s použitím hodnoty medzery uprostred za studena, hodnoty pruženia v strede valca a hodnoty odchýlky polomeru. Zariadenie na vykonávanie spôsobu zahrnuje dva valce (10, 11),...

Spôsob a leštiaci stroj s dvomi kmitavými pohybmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1749

Dátum: 04.07.2002

Autori: Von Gunten Marco, Bordonado Francis

MPK: B24B 31/00

Značky: pohybmi, kmitavými, spôsob, dvomi, leštiaci, stroj

Text:

...0010 Ako už bolo uvedené, vynález sa týka spôsobu lešteniaaspoň jedného predmetu 2 leštiacim prostriedkom 10 obsiahnutým vo vani 1, aspoň jeden povrch predmetu 2 je V kontakte s uvedeným leštiacim prostriedkom 10.0011 Leštiaci prostriedok 10, ktorý nie je znázornený na výkrese, obsahuje častice s leštiacim účinkom a kvapalinu, v ktorej sú tieto častice ponorené.0012 Leštiaci prostriedok nie je predmetom vynálezu, a preto zloženie tohoto...

Stojan s najmenej dvomi priečne k sebe prebiehajúcimi tyčami s uzatvoreným profilom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280402

Dátum: 10.01.1996

Autor: Riehm Thomas

MPK: F16B 7/04

Značky: prebiehajúcimi, uzatvoreným, tyčami, dvomi, profilom, najmenej, stojan, priečne

Zhrnutie / Anotácia:

Stojan má aspoň dve priečne k sebe prebiehajúce tyče (2a, 2b) s uzatvoreným profilom a aspoň jednu spojku (3), ktorá obidve tyče (2a, 2b) v odstupe od seba spája. Spojka (3) má teleso západky (7), ako aj rozpínacie zariadenie (C), pričom teleso západky (7) zaberá hlavovým koncom (B) do podrezanej drážky (5) jednej tyče (2b) a pätným koncom (A) v dutine (17) na čelnej strane druhej tyče (2a). Teleso západky (7) je vyhotovené v tvare U....

Ručný vozík s dvomi kolesami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 504

Dátum: 06.07.1994

Autor: Hanzlík Rudolf

MPK: B62B 1/12

Značky: dvomi, vozík, ručný, kolesami

Text:

...3 k pripevneniu s bočnicami 5. K boćniciam 5 sú pomocou oblúkov § pripojené kolesá Q nasadená na neznázornenej hriadeli. Čelá vozíka 1 sú po stranách spojené s bočnicami 5 svojou hornou stranou, ktorú8, do ktorých zasahujú výstupky bočníc g.tvoria .rurky Řúrkyą§ a výstupky bočníc 2 sú proti vytiahnutiuzaistené kolíkmi lg. Ďalej čelá vozíka 1 podľa obr. 3 majú jeden alebo viacej výstupkov llzasahujúciCh do otvorov v ráme podlahy l. Iné...

Prevodovka s dvomi rovnobežnými hnacími hriadeľmi s rovnakým smerom otáčania

Načítavanie...

Číslo patentu: 280214

Dátum: 15.10.1991

Autor: Dollhopf Rüdiger

MPK: B30B 11/24, F16H 1/22

Značky: dvomi, rovnoběžnými, hnacími, hriadeľmi, otáčania, převodovka, rovnakým, smerom

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je prevodovka s dvomi rovnobežnými hnacími hriadeľmi (2, 3) s rovnakým smerom otáčania na pohon dvojzávitovkového pretláčacieho stroja, obsahujúca dva rovnako veľké pastorky (4, 7). Pastorky (4, 7) sú umiestnené v prstencovom priestore medzi obežným kolesom (6) s vnútorným ozubením a vloženým kolesom (5), vo vzdialenosti závitoviek dvojzávitovkového pretláčacieho stroja a sú v zábere s vloženým kolesom (5) a obežným kolesom...

Tavivo pre automatické naváranie funkčných častí, napríklad tlakových nádob, jednou alebo dvomi austenitickými pásovými elektródami

Načítavanie...

Číslo patentu: 261675

Dátum: 10.02.1989

Autor: Šefčík Dušan

MPK: B23K 35/365, B23K 35/36

Značky: elektródami, funkčných, pásovými, tlakových, naváranie, například, dvomi, austenitickými, tavivo, jednou, automatické, částí, nádob

Text:

...a draselný, oxid vápenaiý a ďalej pozostáva z 12,1 až 19 0/0 hmot. oxidll kremičitého, 4tomto rozpätí skladby sa dosiahol stabilnýelektrotroskový proces. Navarová húsenka je hladká, s jemnou rovnomernou geometrickou textúrou. Odstrániteľnowsť je samovoľná, a to aj pri navárani pásovými elektródązmi s obsahom niobu.sledovaním a definovaním optimálne pomeru medzi fluoridom vápenatým a oxidom vápenatým sa dosiahol stabilný elektrotroskový...

Hubica pre zváranie dvomi drôtmi vedľa seba i za sebou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244585

Dátum: 15.01.1988

Autor: Mertlík Emil

MPK: B23K 9/00

Značky: hubica, zváranie, vedľa, dvomi, drôtmi, sebou

Text:

...zvárania dvomi drôtmi, rozširujú technologické limity a v dôsledku toho aj možnosti regulovania množstva zvarovéh-o kovu, naneseného za časovú jednotku. Vynálezom sa tiež zlepšuje vedenie zváracích drôtov, ako aj prechod zváracieho prúdu.Hubica pre zváranie dvomi drôtmi vedľa seba i za sebou je znázornená na pripoje 4.Na telese 1 hubice sú strednými čapmi upevnené ramena 2, v« ktorých sú spodnými čapml 10 vymeniteľné upevnené vonkajšie...

Automatický diaprojektor s dvomi pracovnými polohami

Načítavanie...

Číslo patentu: 238823

Dátum: 15.05.1987

Autor: Sečanský Ivan

MPK: G02B 27/02, G03B 23/02

Značky: automatický, diaprojektor, dvomi, pracovnými, polohami

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zmenšenie vzdialenosti optických osí pri premietaní z dvoch diaprojektorov, pričom sa použijú dva úplne rovnaké diaprojektory tak, že poloha druhého diaprojektora vznikne z polohy prvého diaprojektora otočením druhého diaprojektora o 180° okolo osi jeho objektívu. Na obr. 1 je riešenie takéhoto diaprojektora, kde zásobník na diapozitívy (1) má dve vodiace dráhy (5 a 5`), do ktorých zasahujú ozubené kolesá (6 a 6`), mechanicky...

Pracovná jednotka s najmenej dvomi operačnými hlavami

Načítavanie...

Číslo patentu: 228614

Dátum: 01.01.1986

Autori: Charavát Marián, Kastel Pavol, Petrík Juraj

MPK: B23P 23/00

Značky: hlavami, jednotka, operačnými, dvomi, najmenej, pracovná

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečiť čo najkomplexnejšie vykonanie technologických operácii na obrobku z jeho dvoch protiľahlých stran a zmenšiť počet pracovných jednotiek. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, ža posuvová čásť pracovnej jednotky nesie dve operačné hlavy, ktorých osi nástrojov sú rovnobežné so smerom posuvu pracovnej jednotky, pričom na posuvovej časti jednotky je uložená predná operačná hlava, ku kterej je spojacím nosníkom pripevnená...

Súradnicová jednotka s dvomi stupňami voľnosti pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228605

Dátum: 01.01.1986

Autori: Ragan Dalibor, Istvan Milan, Labaj Jozef, Marcin Igor

MPK: B25J 3/02

Značky: stupňami, dvomi, jednotka, voľnosti, pohybu, súradnicová

Zhrnutie / Anotácia:

Súradnicová jednotka je určená pre stvbu priemyselných robotov, manipulátorov a iných zariadení, u ktorých sa v stavbe kinematickej štruktúry vyžadujú dva stupne volnosti pohybu v rovine. Súradnicová jednotka využíva vlastnosti zvatšovacieho mechanizmu pre prenos pohybu dvoch pohonov na koncový člen jednotky, pričom ich pohyb je úmerne zväčšovaný v rovine v závislosti na vnutornej štrukture mechanizmu.

Adaptívny číslicový regulátor s aproximovaním prepínacej krivky parabolou s dvomi adaptovanými parametrami

Načítavanie...

Číslo patentu: 224999

Dátum: 01.12.1984

Autor: Huba Mikuláš

Značky: parametrami, adaptovanými, číslicový, parabolou, regulátor, krivky, prepínacej, dvomi, adaptívny, aproximovaním

Zhrnutie / Anotácia:

Adaptívny číslicový regulátor s aproximovaním prepínacej krivky parabolou s dvomi adaptovanými parametrami pre adaptívne časovo optimálne riadenie širokej triedy lineárnych a nelineárnych sústav 2. a vyšších rádov, vyznačený tým, že prvý výstup prvého rozhodovacieho bloku (l) je pripojený na vstup druhého rozhodovacieho bloku (2), ktorého prvý výstup je spojený s druhým výstupom prvého rozhodovacieho bloku (1) a s prvým výstupom tretieho...