Patenty so značkou «dvoma»

Spôsob párového rozlíšenia medzi najmenej dvoma druhmi hárkov papierových nosičov informácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7212

Dátum: 04.08.2015

Autori: Provazníková Jana, Sabo Miroslav, Kirschnerová Soňa, Vizárová Katarína, Jablonský Michal

MPK: G01N 21/35, G01N 33/34

Značky: papierových, druhmi, najmenej, medzi, hárkov, nosičov, párového, dvoma, rozlíšenia, informácií, spôsob

Text:

...nosičov informácií s použitím infračervenej spektroskopie v oblasti spektra od 1215 do 1562 cm 1, stanovení absorbancie papierových nosičov informácií v uvedenej oblasti spektra s určením výšky píkov s maximálnou hodnotou absorbancie papierových nosičov informácií. Zhodnosť/odlišnost druhu papierových nosičov informácií sa určí na základe porovnania výšky píkov s maximálnou hodnotou absorbancie papierových nosičov informácií....

Pohonný systém vozidla s dvoma 3f motormi a upravenou dvojitou prevodovkou bez spojok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6708

Dátum: 02.04.2014

Autori: Drgoňa Peter, Hanko Branislav

MPK: H02P 6/04, H02K 16/00

Značky: upravenou, spojok, motormi, systém, dvojitou, pohonný, dvoma, převodovkou, vozidla

Text:

...magnetmi, ktore sú pripojené na zben 1 icu CAN. Treťou časťou systému je výkonový polovodičový menič, ktorý vytvára vhodné napätie pre oba 3 f synchrónne motory s permanentnými magnetmi a umožňuje pohon oboch motorov, ako aj rekuperáciu energie do akumulátora, spolu s akumulátorom, ktorý zabezpečuje energiu pre 3 f synchrónne motory s perrnanentnými magnetmí, menič, prevodovku a riadiace systémy. Štvrtou časťou systému sú snímače...

Prevodovka s jedným vstupným a dvoma výstupnými protibežnými hriadeľmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6609

Dátum: 02.12.2013

Autori: Hrčer Slavomír, Kohár Róbert, Perončík Miloš, Siráň Stanislav, Perončík Miroslav, Jurkovič Viliam, Baričák Milan

MPK: F16H 37/06, F16H 48/10

Značky: jedným, dvoma, výstupnými, převodovka, protibežnými, hriadeľmi, vstupným

Text:

...ktoré je v ozubenom zábere so satelitmi, ktoré sú otočne uložené na unášači satelitov a súčasne sú v ozubenom zábere s centrálnym kolesom, pričom unášač satelitov je pevne spojený s ozubeným pastorkom,ktorý je v zábere s prvým ozubeným kolesom pevne spojeným s prvým výstupným hriadeľom, ktorý je pevne spojený s druhým ozubeným kolesom, ktoré je v zábere s tretím ozubeným kolesom pevne spojeným s druhým výstupným hriadeľom, pričom...

Prevodovka s jedným vstupným a dvoma výstupnými protibežnými hriadeľmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 288063

Dátum: 14.03.2013

Autori: Hrček Slavomír, Jurkovič Viliam, Perončík Miroslav, Baričák Milan, Kohár Róbert, Perončík Miloš, Siráň Stanislav

MPK: F16H 37/06, F16H 48/10

Značky: jedným, převodovka, vstupným, výstupnými, dvoma, hriadeľmi, protibežnými

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodovka s jedným vstupným a dvoma výstupnými protibežnými hriadeľmi určená hlavne na pohon dvojhriadeľových technologických zariadení sa skladá zo vstupného hriadeľa (1) pevne spojeného s centrálnym kolesom (2), ktoré je v zábere so satelitmi (3), ktoré sú otočne uložené na unášači (5) satelitov (3) a súčasne sú v zábere s centrálnym kolesom (4), pričom unášač (5) satelitov (3) je pevne spojený s ozubeným pastorkom (6), ktorý je v zábere s...

Proces a systém na interaktívny diaľkový prenos údajov medzi najmenej dvoma komunikačnými zariadeniami cez ich príslušné prostriedky sieťového spojenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9579

Dátum: 25.09.2008

Autori: Hugonin Rémy, Lechervy Yves

MPK: H04N 7/173

Značky: interaktívny, systém, údajov, proces, dialkový, zariadeniami, prostriedky, najmenej, spojenia, sieťového, medzi, komunikačnými, prenos, dvoma, příslušné

Text:

...ktorej (ktorých)V zmysle vynálezu pod komunikačným zariadením sa rozumie každé zariadenie obsahujúceInodul pre pripojenie ku komunikačnej sieti. Môže íst o- alebo pevný komunikačný terminál (počítač typu PC, prenosný, pevný telefón, atď),alebo mobilný komunikačný terminál (mobilný telefón, osobný digitálny asistentalebo každý iný prístroj vybavený modulom na pripojenie ku komunikačnej sieti, ako napriklad niektoré súčasne chladiace zariadenia,...

Balenie s dvoma sklopne spojenými baleniami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10484

Dátum: 18.07.2008

Autor: Weiss Jacques

MPK: B65D 85/10

Značky: dvoma, sklopné, spojenými, baleniami, balenie

Text:

...zväzku fajčiarskych potrieb, obal obsahuje prvé balenie, ktoré má prvú stenu druhé balenie, ktoré má druhustenu a samostatný konektor, ktorý obsahuje prvý panel sprotiľahlou. prvou a druhou hranou, druhý panel obsahuje prvý sub-panel sklopne spojený s prvým panelom pozdĺž prvej hrany a druhý sub-panel sklopne spojený s prvým sub-panelom pozdĺž prvej skladacej línie a tretí panel obsahujúci tretí sub-panel sklopne spojený s prvým...

Spôsob a zariadenie na potlač komponentu s dvoma navzájom naklonenými povrchovými oblasťami pomocou digitálneho spôsobu tlače

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10207

Dátum: 06.05.2008

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B41J 3/407

Značky: oblasťami, spôsobu, digitálneho, naklonenými, spôsob, potlač, dvoma, zariadenie, pomocou, povrchovými, navzájom, komponentu, tlače

Text:

...°) konštantné 100 , a v oblasti od Oi. 45 ° do napríklad o 60 ° sa potom znižuje na 0 . Oblast, vktorej je sklon medzi prechodovou oblasťou 18 a prvou povrchovou oblasťou 16 väčší ako 60 stupňov, nie je v diskutovanom kroku potlače vôbec potláčaný, pretože vdôsledku vysokého uhla sklonu by v dôsledku odrážania kvapiek neboli zaistené definované pomery.Na vysvetlený krok potlače I nadväzuje ďalší krok potlače Il, v ktorom sa potlačí druha...

Pec a spôsob riadenia prúdu vzduchu a únikov vzduchu medzi dvoma komorami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17279

Dátum: 18.04.2008

Autor: Kuenen Hendrikus Antonius Jacobus

MPK: A21B 1/48, A21B 1/42

Značky: spôsob, medzi, únikov, vzduchu, dvoma, prúdu, riadenia, komorami

Text:

...priechod, ktorým sú dopravné prostriedky smerované z prvej do druhej komory. Bolo zistené, že kvôli rozdielnym podmienkam vkomorách, v uvedenom poradí a/alebo kvôli pohybu dopravných prostriedkov nastáva medzi komorami cez priechody nekontrolovatelný únik procesného plynu, napr. vzduchu a/alebo procesných pár,ktorý je nepredvldatelný čo do svojej velkosti a svojho smeru. Kvôli tomuto úniku sú procesné parametre ovplyvňované...

Spôsob kontinuálneho liatia pásikov z austenitickej nehrdzavejúcej ocele s výnimočnou akosťou povrchu medzi dvoma valcami

Načítavanie...

Číslo patentu: 286180

Dátum: 07.04.2008

Autori: Marchionni Christian, Descaves Frédéric, Damasse Jean-michel, Mazurier Frédéric

MPK: B22D 11/06, C22C 38/40

Značky: akosťou, pásikov, spôsob, valcami, austenitickej, povrchu, nehrdzavejúcej, ocele, výnimočnou, liatia, medzi, dvoma, kontinuálneho

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob kontinuálneho liatia pásikov z austenitickej nehrdzavejúcej ocele s výnimočnou akosťou povrchu medzi dvoma valcami, s hrúbkou pásikov 10 mm alebo menšou, pričom liatie sa uskutočňuje priamo z tekutého kovu medzi dvoma vodorovnými chladenými valcami a oceľ má hmotnostné zloženie C % <= 0,08, Si % <= 1, P % <= 0,04, Mn % <= 2, Cr % 17 až 20, Ni % 8 až 10,5, S % 0,007 až 0,040, zvyšok železo a nečistoty pochádzajúce z...

Spôsob kontinuálneho liatia pásikov z feritickej nehrdzavejúcej ocele bez mikrotrhlín medzi dvoma valcami

Načítavanie...

Číslo patentu: 285817

Dátum: 01.08.2007

Autor: Mazurier Frédéric

MPK: C22C 38/18, B22D 11/06, C22C 38/26...

Značky: dvoma, liatia, mikrotrhlin, ocele, nehrdzavejúcej, valcami, feritickej, kontinuálneho, spôsob, pásikov, medzi

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob kontinuálneho liatia pásikov z feritickej nehrdzavejúcej ocele s hrúbkou 10 mm alebo menšou priamo z tekutého kovu medzi dvoma vodorovnými chladenými otáčajúcimi sa valcami, pri ktorom oceľ obsahuje hmotnostne C % + N % <= 0,12, Mn % <= 1, P % <= 0,04, Si % <= 1, Mo % <= 2,5, Cr % 11 až 19, Al % <= 1, Ti % + Nb % + Zr % <= 1 a ako zvyšok železo a nečistoty pochádzajúce z výrobného procesu ukazovateľ gamap...

Uzatváracie zariadenie s dvoma posuvnými stolmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11229

Dátum: 21.05.2007

Autor: Gruber Marco

MPK: B29C 45/04

Značky: zariadenie, dvoma, uzatváracie, posuvnými, stolmi

Text:

...a taktiež sa môžu pomocou nehozablokovať. Na výrobu viaczložkového plastového tvarovanéhovýlisku z termoplastického základného dielca a odlievanêho povlaku z PUR sa môže spojiť jedna z vonkajších upínacich platní foriem so vstrekovacím agregátom na termoplastický základný dielec a druhá z vonkajších upínacich platní foriems RIM zariadením. Vedľa uzatváracej jednotky sa môžu nachádzať manipulačné roboty, napriklad na jednej strane obrábacie...

Zariadenie na výmenu cez membránu, obzvlášť elektrodialyzér, s aspoň dvoma oddielmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8658

Dátum: 09.05.2007

Autor: Guerif Gérard

MPK: B01D 63/08, B01D 61/50

Značky: zariadenie, aspoň, membránu, obzvlášť, elektrodialyzér, oddielmi, výměnu, dvoma

Text:

...Obzvlášť môžu byt vyvolané rozdielmi medzikvapalinami, ktoré obiehajú v oboch oddieloch, obzvlášť v ich viskozite alebo prietoku. Ztohoto dôvodu majú súčasné zariadenia na výmenu obmedzené prevádzkové možnosti, pretože medzi jednotlivými jednotkami na výmenu je potrebné udržiavať rovnováhu tlaku, aby sa zabránilo riziku deformácie membrán, ktorá by mohla spôsobiť úniky alebo aj pretrhnutie.0011 Cielom tohoto vynálezu je prekonať túto...

Náterová zmes pripravená z prostriedku vytvárajúceho SiO2 s najmenej dvoma antibakteriálnymi prostriedkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7341

Dátum: 16.02.2007

Autori: Jürgens Ralf, Schwindt Sascha

MPK: A01N 31/00, A01N 33/00, A01N 25/08...

Značky: pripravená, vytvárajúceho, najmenej, antibakteriálnymi, prostriedkami, nátěrová, prostriedku, dvoma

Text:

...objem sólov pritom polymerizuje. Polymerizované kysličníky kremíka vytvoria gélSiO 3 (porovnaj J.C. Brinker, G.W. Scherer, Sol-Gel Science, Academic Press London 1990)./0010/ Prebiehajúca kondenzácia pod alkoholovým štiepením vedie k sférickému nárastu častíc, čo sa dá dokázať od hrúbky asi 70 nm na princípe rozptylu svetla na časticiach(Tyndallov efekt). Procesom nazvaným gélovanie môžu sóly prejst na gély. Častice ďalej rastú, až sa...

Telekomunikačný systém a spôsob riadenia prechodu účastníckeho terminálu medzi dvoma sieťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10439

Dátum: 24.08.2006

Autori: Bücker Wolfgang, Riegel Maximilian, Kross Joachim, Gröting Wolfgang, Horn Günther

MPK: H04W 36/14

Značky: riadenia, terminálu, sieťami, účastnického, spôsob, systém, dvoma, přechodu, telekomunikačný, medzi

Text:

...Accounting (autentizácia, autorizácia a účtovanie). K účastníckym dátam účastníckeho terminálu, uloženým na serveriAAA, je pristupované ako zo strany prvej siete, tak aj zo strany druhej siete.Na základe predkladaného vynálezu môže byť s výhodou uníožnený plynulý prechod medzi celulárnou mobilnou telefónnou sieťou, a telefónnou sieťou WiMAX, takže môže byt celkom alebo takmer zabránené prerušeniu už existujúceho spojenia. To zaisťuje...

Prepravka so základňou paletového typu a s dvoma úložnými plochami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18963

Dátum: 17.10.2005

Autor: Sainton André

MPK: B65D 19/12

Značky: základnou, dvoma, plochami, úložnými, přepravka, paletového

Text:

...1 perspektívny pohľad na prvý príklad uskutočnenia prepravky podľavynálezu, na ktorom nie sú pre väčšiu prehľadnosť znázornené úložnéplochy, pričom jedna z dvoch dvojíc stĺpikov je na začiatku pohybu sklápania alebo na konci pohybu vztyčovaniaobr. 2 detailný pohľad vinej mierke na prostriedky pre výkyvný pohyb a zaistenie stĺpika, ktoré sú súčasťou jednej dvojice, vpriebehu sklápania prepravky z obr. 1obr. 3 perspektívny pohľad na prepravku...

Doručenková obálka s dvoma kupónmi zakrytými oddeliteľnou chlopňou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4235

Dátum: 08.09.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/34

Značky: kupónmi, dvoma, doručenková, zakrytými, obálka, oddeliteľnou, chlopňou

Text:

...sú už od výroby súčasťou doručenkovej obálky. Kupóny sa oddeľujú od prednej steny obálky pomocou perforácií. Ku prekryliu otvoru vzniknutého V prednej stene obálky odtrhnutím kupónu je použitá krycia vrstva, ktorá môže byť tvorená papierom akýchkoľvek chemických či mechanických vlastnosti, pripadne tenkou vrstvou kovu. Krycou vrstvou môžu byť na rube prednej strany vystužené bud jednotlive kupóny, alebo celá plocha prednej strany....

Dealuminizovaný katalyzátorový nosič, spôsob jeho výroby, spôsob hydratácie olefínov s dvoma alebo tromi atómami uhlíka vodou v prítomnosti katalyzátora, ktorý pozostáva z nosiča nasýteného kyselinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 284617

Dátum: 29.06.2005

Autori: Maschmeyer Dietrich, Lohrengel Gregor, Stochniol Guido, Sakuth Michael

MPK: B01J 21/16, B01J 37/10, B01J 37/06...

Značky: ktorý, nosiča, katalyzátora, přítomnosti, katalyzátorový, kyselinou, dvoma, spôsob, olefínov, nasýteného, pozostáva, hydratácie, vodou, nosič, uhlíka, výroby, atómami, tromi, dealuminizovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Nárokuje sa dealuminizovaný katalyzátorový nosič, spôsob výroby katalyzátorového nosiča so zníženým obsahom hliníka na báze prirodzene sa vyskytujúceho vrstveného silikátu, ako napríklad montmorilonit, ako aj spôsob hydratácie olefínov s dvoma alebo tromi atómami uhlíka, pri ktorých sa použije katalyzátorový nosič so zníženým obsahom hliníka. Na kyslo katalyzovanú hydratačnú reakciu sa nosič nasýti kyselinou fosforečnou. Zlepšenie podľa...

Systém s aspoň dvoma dielcami a spôsob výroby takého dielca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13668

Dátum: 15.06.2005

Autor: Reiter Bruno

MPK: E04F 15/04, E04F 13/08

Značky: spôsob, takého, dielca, dvoma, systém, aspoň, výroby, dielcami

Text:

...rozpúšťadla za čo najväčšieho pôsobenia tlaku pôsobí svojou lepiacou silou, ako je napríklad známe zo spisu DE 297 03 962 Ul. Sú tiež známe zapuzdrené systémy s reaktívnym lepidlom, pri ktorých salepiaca sila použije až pri rozrušení tohto zapuzdrenia, ako je opísanénapríklad V spise EP 1 229 181 A 1 alebo v spíse DE 103 33 627 A 1. Použitie lepidiel má síce tú výhodu, že eventuálne existujúca vôľa nevedie krelatívnemu pohybu medzi panelmi, k...

Kľúč pre cylindrickú zámkovú vložku s dvoma paralelnými radmi zádržných čapov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1119

Dátum: 29.09.2004

Autor: Kamm Götz

MPK: E05B 19/00

Značky: kľúč, cylindrickú, čapov, zámkovú, paralelnými, zádržných, radmi, dvoma, vložku

Text:

...vtedy, ak vodiace časti obsahujú vzájomne lícujúce vodiace otvory na zavedenie centrovacích kolíkov alebo nitov.Vzpriečenie centrovacích kolíkov alebo nitov V cylindrickej zámkovej vložke je možné podľa jedného zo zdokonalení vynálezu minimalizovať tak, že sa minimálne časť centrovacích kolíkov alebo nítov umiestni na hlave kľúča pripojenej k drieku kľúča.Kopírovanie kľúča podľa vynálezu je možné sťažiť jednoduchým spôsobom tak, že sa...

Viacúčelový stroj s dvoma pracovnými zariadeniami poháňanými jedným motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9696

Dátum: 21.05.2004

Autor: Pedrazzini Bertolazzi Marino

MPK: H02K 7/14

Značky: poháňanými, motorom, zariadeniami, dvoma, jedným, stroj, viacúčelový, pracovnými

Text:

...Dl adruhe pracovne zariadenie D 2, poháňané uvedeným motorom M.0016 Motor M má hriadeľ motora s prvou koncovou časťou Al a druhou koncovou časťouA 2, vystupujúce z dvoch protiľahlých strán motora. Prvé pracovne zariadenie D 1 a druhépracovné zariadenie D 2 sú príslušne pripojené k uvedenej prvej koncovej časti Al a druhej0017 Motor M je pripojený k prostriedkom na obrátenie smeru rotácie hriadeľa motora, pričom prostriedky sú výhodne...

Jazdec s dvoma ťažnými pútkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1509

Dátum: 22.12.2003

Autor: Bernasconi Sergio

MPK: A44B 19/24

Značky: ťažnými, dvoma, jazdec, pútkami

Text:

...zúbkov zdrhovadla, pričom podobne prekonávaodpor už zhora opísaných pružných prostriedkov.0007 Predmetom tohto Vynálezu je preto jazdec sa dvoma ťažnými pútkami, ktorý je opísaný V priloženomPrehľad obrázkov na Žkresoch0008 Teraz bude v ďalšom uvedený podrobný opisvýhodného ilustratívneho uskutočnenia jazdca s dvoma ťažnýmipútkami podľa tohto vynálezu, ktorý bude podaný 5 odkazomna priložené obrázky výkresov, kde- obr. 1 znázorňuje pohľad V...

Endotermický rotačný motor s dvoma rovnobežnými osami rotácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16008

Dátum: 28.08.2003

Autor: Ruggero Libralato

MPK: F01C 21/08, F01C 19/00, F01C 1/44...

Značky: rotačný, endotermický, osami, motor, rovnoběžnými, rotácie, dvoma

Text:

...hmotou, vzhľadom na známe motory s recipročným pohybom hmoty, dokument IT 1250184 B považovaný za najbližší doterajší stav techniky, zverejňuje motor s rotáciouhmoty, založený na statore majúcom dva stredy otáčania, a na rotore zahŕňajúcom dve časti približne v tvare polovice valca rotujúce v rovnakom smere, každá na jednej z dvoch osi statora, pričom také časti sú spojené dohromady pomocou posuvnej dosky alebo posuvníka, ktoré pôsobia ako...

Hydraulické riadiace zariadenie prevodovky s dvoma spojkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4262

Dátum: 21.08.2003

Autori: Adomeit Carsten, Nicke Dirk, Kruse Georg

MPK: F16H 61/28, F16H 3/00

Značky: riadiace, hydraulické, dvoma, spojkami, převodovky, zariadenie

Text:

...vstupný prevodový hriadeľ, a prvú skupinu rýchlostných stupňov, ktoré tvoria prvú čiastkovú prevodovku, a druhú spojku motora, druhý vstupný prevodový hriadeľ, a druhú skupinu rýchlostných stupňov, ktoré tvoria druhú čiastkovú prevodovku. Obe spojky motora a obavstupné prevodové hriadele sú vo všeobecnosti usporiadané koaxiálne vzáujme úspory miesta, pričom sa spojky motora spravidla nachádzajú v jednom spoločnom spojkovom koši. Pri obvyklom...

Vírivá rozprašovacia dýza s dvoma vírivými komorami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 207

Dátum: 21.06.2003

Autori: Speier Jürgen, Schröder Thomas

MPK: B05B 1/34

Značky: dvoma, vířivá, rozprašovacia, komorami, vírivými, dýza

Text:

...až 1200 mm existuje tiež, avšak na základe tu vplyvom odporu vzduchu brzdenej radiálnej rýchlosti nie je tak výrazný. Vplyvom vynálezu vzniká preto spektrum kvapiek, ktoré prispieva k zlepšenému stupňa účinnosti. Keďže sa vírivé priestory musia dimenzovat na polovičné objemové prúdenie, môžu sa redukovat stavebné dĺžky atým tiežmomenty pôsobiace na pripojenie dýzy.V ďalšom uskutočnení vynálezu môžu osi virivých komôr prebiehať navzájom v...

Elektrický konektor medzi dvoma koncovými miestami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 895

Dátum: 21.11.2002

Autori: Rebhan Helmut, Huscher Rainer

MPK: H01R 35/00

Značky: dvoma, miestami, elektricky, konektor, medzi, koncovými

Text:

...Tým môže byť zredukované skladovanie kontaktných elementov. Konektor je vhodný pre všetky techniky na pripojovanie ďalej vedúcich pripojovacích vedení. Na oboch koncoch môžu byťnasadené zástrčky alebo môže byť napríklad pripojenývodič. Za tým účelom majú kolíky dĺžku, ktorá je väčšia ako dĺžka potrebná na nasadenie zástrčky. Na jej priebehu sú upravené kontaktné plochy, ktoré sú dostatočne veľké,aby bolo možné upevniť, napríklad...

Spôsob a zariadenie na vyplnenie dutého priestoru medzi dvoma sklenými tabulami protipožiarneho vrstveného bezpečnostného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3088

Dátum: 19.09.2002

Autori: Lindberg Anders, Lindqvist Jan-olof

MPK: E06B 3/66, C03C 27/12, B32B 17/06...

Značky: tabulami, priestoru, spôsob, medzi, vrstveného, protipožiarneho, dvoma, sklenými, dutého, zariadenie, vyplnenie, bezpečnostného

Text:

...že rozpemý materiál, ktorý je napríklad u protipožiameho vrstveného bezpečnostného skla tlačený proti prostriedku s obsahom vody v dutom priestore medzi sklenými tabuľami, sa s ním môže priviesť úplne do styku a nadbytočný vzduch alebo prípadne aj nadbytočný plniaci prostriedok sa dá cez tieto prídavné otvory vytlačiť. Tieto prídavné otvory sa dajú po vtlačení unášacej látky do pásu z unášacieho materiálu jednoduchým-3 spôsobom pri...

Zariadenie na spojenie elektromotorčeka aspoň s dvoma elektrickými vývodmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 282307

Dátum: 19.11.2001

Autor: Baumeister Udo

MPK: H02K 5/22, E05B 47/00

Značky: elektrickými, vývodmi, spojenie, dvoma, elektromotorčeka, aspoň, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromotorček (2) je zastrčiteľne spojený s prechodovým kusom (5), aby bolo možné tento elektromotorček (2), určený najmä na centrálne blokovacie zariadenie motorového vozidla, rýchle a ľahko a najmä aj úplne automaticky spojiť s koncovými kusmi (33, 34) vývodov (6, 7) dosky (8) s plošnými spojmi, a pritom aby elektromotorček (2) bol v telese (1) centrálneho blokovacieho zariadenia umiestený priestorovo úsporne. Jednotka skladajúca sa z...

Tepelné čerpadlo ako kondenzačná sušička s dvoma pomocnými obvodmi a uzavretou sušiacou komorou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2886

Dátum: 11.06.2001

Autori: Rabatin František, Němec Antonín, Ágh Daniel

MPK: F26B 17/00, F28B 7/00

Značky: sušiacou, dvoma, uzavretou, pomocnými, obvodmi, komorou, čerpadlo, sušička, kondenzačná, tepelně

Text:

...nedostatky odstraňuje konštrukcia tepelného čerpadla s predloženým technickým riešením, ktorého podstata spočíva v tom, že tepelné čerpadlo má okrem pomocného obvodu výpamíka aj pomocný obvod kondenzátora. Vpomocnom obvode kondenzátora sa odvedie regulované prebytočné množstvo tepla z komory do okolia, ktoré je potrebné na zníženie teploty v procese sušenia dreva. Prehľad obrázkov na ýýkrese Technické riešenie je zrejmé zo schémy...

Zariadenie s najmenej dvoma inštalačnými blokmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 280424

Dátum: 03.04.1996

Autori: Egli Anton, Dolder René

MPK: E04F 17/08, E04G 23/02

Značky: zariadenie, inštalačnými, dvoma, najmenej, blokmi

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje aspoň dva inštalačné bloky (1, 2), z ktorých jeden je usporiadaný v miestnosti (A) budovy na podlahe (5) nad prielomom (7) v podlahe a druhý v odstupe od neho v miestnosti (B) budovy, ležiacej pod prielomom (7). Obidva bloky (1, 2) sú v rovnakom usporiadaní vybavené zvislo prebiehajúcimi predinštalovanými úsekmi (3a, 3b). Na pevnú inštaláciu slúži montážna doska (9) a upevňovacie prostriedky (20, 21) na fixáciu montážnej...

Pojazdná podbíjačka koľaje s dvoma vzájomne kĺbovo spojenými rámami podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: 278171

Dátum: 06.03.1996

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/16

Značky: podbíjačka, dvoma, rámami, kĺbovo, spojenými, podvozku, vzájomne, koľaje, pojazdná

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má dve vzájomne kĺbovo spojené časti rámu a rám podvozka, ktorý je umiestnený na podvozkoch (98, 99). Rám podvozka sa skladá z hlavného rámu (103) stroja a z nosného rámu (109) nástrojov, na ktoré je umiestnený podbíjací agregát (124). Podbíjací agregát (124) ktorý sa nachádza medzi podvozkami (98, 99), namontovanými na uloženie hlavného rámu (103) stroja a nosného rámu (109), sa nachádza na nosnom ráme (109) nástrojov, ktorý je na...

Spojenie v tvare T medzi dvoma profilmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 280120

Dátum: 07.09.1994

Autori: Tönsmann Armin, Habicht Siegfried

MPK: F16B 11/00, E06B 3/96, F16B 7/04...

Značky: medzi, dvoma, spojenie, profilmi, tvare

Zhrnutie / Anotácia:

Škára medzi profilom (1) rámu a profilom (2) priečle je utesnená aspoň jednou tesniacou podložkou (13), vytvorenou ako výlisok z elastického materiálu a upevnenou na profile (1) rámu v mieste styku s profilom (2) priečle. Pritom táto tesniaca podložka (13) má väčšiu hrúbku ako je výška utesňovanej škáry a spodné hrany profilu (2) priečle sú zatlačené do tesniacej podložky (13). Elastickým materiálom môže byť penový materiál s uzavretými bunkami.

Spojenie tvaru T medzi dvoma profilmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 280065

Dátum: 07.09.1994

Autori: Girnus Manfred, Habicht Siegfried

MPK: F16B 7/04, F16B 11/00

Značky: tvaru, profilmi, spojenie, medzi, dvoma

Zhrnutie / Anotácia:

Na profile (1) rámu sú upevnené dve spojky (3, 4) v tvare T, ktoré zasahujú do dutých komôr v profile (2) priečle. Spojky (3, 4) sú v oblastiach svojich horných koncov vybavené kanálmi (7, 8), do ktorých zasahujú upevňovacie čapy (9, 10) prechádzajúce profilom (2) priečle. Týmito upevňovacími čapmi (9, 10) sa vytvorí mechanické spojenie medzi spojkami (3, 4) a profilom (2) priečle. Spojky (3, 4) sú v pozdĺžnom smere profilu (1) rámu vybavené...

Zariadenie na plynulé liatie medzi dvoma valcami

Načítavanie...

Číslo patentu: 280995

Dátum: 08.06.1994

Autori: Birat Jean-pierre, Veyret Jean-bernard, Grandgenevre Yves, Jacquot Jean-luc, Spiquel Jacques, Ganser Christophe, Sosin Laurent, Blin Philippe

MPK: B22D 11/06, B22D 11/01

Značky: liatie, valcami, zariadenie, medzi, dvoma, plynule

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na plynulé liatie medzi dvoma valcami (1, 2) s rovnobežnými osami, ktoré vymedzujú medzi sebou a medzi dvoma pevnými bočnými stenami (3) liaci priestor na roztavený kov, pričom každá bočná stena (3) obsahuje aspoň jednu bočnú časť (6), umiestnenú proti rovinnému čelnému povrchu jedného z valcov (1, 2) a tvorenú časťou kužeľového kotúča (6), ktorého väčší priemer sa rovná priemeru priľahlého valca (1, 2), a strednú časť, umiestnenú...

Forma, hlavne pre tvarovanie plastických hmôt, s dvoma dvojicami vyhadzovacích dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 75

Dátum: 07.07.1993

Autori: Kristek Tomáš, Kristek Boleslav

MPK: B29C 39/36

Značky: dosiek, vyhadzovacích, hmot, tvarovanie, plastických, dvoma, dvojicami, hlavne, forma

Text:

...unàšeci hlavy jsou suv ně uloženy v zahloubenich vytvořených v dolnich vyhazova cích deskách.Podle užitného vzoru je také výhodne. když k horním vyhazovacím deskam jsou připevněny spojovací čepy ukotvené svými opačnými konci ve stiracích deskach.Dale je výhodne, když horní vyhazovací desky jsou opatřeny vtokovými vyhazovači.Výhodou řešení podle užitného vzoru je jeho spolehlivost, vhodnost pro automatický výrobní cyklus v nepŕetržitém...

Hoblovací nož s dvoma reznými klinmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 265306

Dátum: 13.10.1989

Autori: Baják Ivan, Valíček Štefan

MPK: B23D 13/00

Značky: řeznými, dvoma, hoblovací, klinmi

Text:

...toto je len jednosmerové, a tiež pre zložitosť nastavovanie velmi málo používané.Uvedené nedostatky rieši konštrukcie hohľovacieho noža podľa vynálezu. Podstata vynálezu noža spočíva v tom, že nôž je tvorený telesom, ktoré je na jednom konci upravené na upnutie,ktoré môže byt podobné ako u fréz, a na druhom konci z telesa noža vyčnievajú dve vidlicovité, symetrické, rezné časti.Predmet vynálezu je zobrazený na priloženom výkrese, kde obr. 1...

Zapojenie šesťportového reflektometra so sústredenými parametrami a dvoma detektormi

Načítavanie...

Číslo patentu: 260785

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bezek Ján, Slobodník Vladimír, Bilík Vladimír, Raffaj Vladimír

MPK: G01R 27/06

Značky: reflektometra, detektormi, zapojenie, parametrami, sústredenými, dvoma, šesťportového

Text:

...- odpory, spínače, Kondenzátory a cievky, ktoré si zachovávajú sv-oje vlastnosti v širokom pásme frekvencii, ďalej, že vhodnou voľbou hodnôt prvkov a štruktúry reflexného prepínaného -dvojjpólu možno jedným šesťportovým reflektometrom pokryť velmi široké pásmo frekvencií až 1000 l,ďalej, že šesťportový reflektometer možno navrhnúť pre použitie na nízkych frekvenciách - jednotky Hz a tiež pre použitie na velmi vysokých frekvenciách ...

Diferenciálny hydrostatický prevod s dvoma odberami výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259267

Dátum: 17.10.1988

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F16H 47/04

Značky: výkonu, diferenciálny, převod, dvoma, hydrostatický, odberami

Text:

...a druhý vedený hriadei je tiež spojený s hriadeľom pojazdu.Pripojenie regulačného liydrogenerátora nadstavby k prvému vedenému hriadeľu trojhriadetového diferenciálu a jeho spojenie s druhým hnaným hriadelom regulovateiným hýdrostatickým prevodom umožní zachovat moment .na hriadeli pojazdu aj pri nulovej rýchlosti pohybu stroja a plnej spotrebe výkonu nadstavbou, čo vytvorí lepšie podmienky riadenia stroja V pracovnom cykle.Príklad...

Spôsob výroby dvojplášťového výmeníka tepla tvoreného dvoma dutými plášťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 252962

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hrdina Jozef, Maxim Michal, Kováč Miroslav, Dumanov Alexander

MPK: B21D 53/04

Značky: tepla, tvořeného, dutýmí, dvojplášťového, výroby, dvoma, spôsob, plášťami, výmeníka

Text:

...média. Táto technológia vytvo 4renia dutiny medzi vnútorným a vonkajším plášťom na jednu operáciu je nová a umožňuje vytvoriť dokonale uzatvorený priestor pre prietok média. Týmto spôsobom výroby sa zabezpečí podstatné zníženie prácnosti,zvýšenie technickej úrovne výmenníka a jeho funkčno prevádzkových vlastnosti max. využitím teplosmennej plochy. Súčasne sa umožňuje použitie vysokovýkonného a kvalitného automatizovaného zvarenia oboch...

Zariadenie na orientáciu a dopravu súčiastok aspoň s dvoma dopravnými dráhami

Načítavanie...

Číslo patentu: 242210

Dátum: 15.09.1987

Autor: Medvidiv Jurij Sergejevie

MPK: B23Q 7/10

Značky: dopravu, orientáciu, dopravnými, súčiastok, aspoň, dvoma, drahami, zariadenie

Text:

...a dopravu súčiastok aspoň dvomi dopravnými dráhami sa docieli jedným vibračným zásobníkom orientovať veľký počet súčiastok súčasne, čo je zvlášť výhodné pri paletizácii súčiastok.Na pripojenom výkrese je znázornená prikladne riešenie zariadenia so štyrmi dopravnými dráhami, kde na obr. 1 je nakreslený pôdorys a na obr. 2 je nakreslený rez rovinou A~A z obr. 1.Zariadenie na orientáciu a dopravu süčias~ tok pozostáva z vibračného...