Patenty so značkou «dvojzložkový»

Dvojzložkový reaktívny atrament pre atramentovú tryskovú tlačiareň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18630

Dátum: 23.12.2010

Autori: Ciampini Davide, Gino Luigina

MPK: C09D 11/10, C09D 11/00

Značky: atramentovú, dvojzložkový, atrament, tlačiareň, tryskovú, reaktívny

Text:

...nedostatky sú napríklad US 5,380,769, US 7,632,546, US 7,563,489,US 2008/00384 a US 2008/029573 l.Patent US 7,632,546 uvádza radiačne vytvrditeľný, fázovo zmeniteľný atrament výhodne použiteľný V piezoelektrických atramentových tlačiarňach a obsahujúci atramentový nosič,ktorý Zahŕňa aspoň jedno želatinačné činidlo tvorené vytvrditeľnou polyamidepoxyakrylátovou zložkou a polyamidovou zložkou, a aspoňjedno farbivo. Patent US 7,563,489 uvádza...

Dvojzložkový epoxidový lepiaci prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6267

Dátum: 28.02.2006

Autori: Wipf Isabell, Lutz Andreas, Frick Karsten

MPK: C08G 59/00, C08L 63/00

Značky: epoxidový, lepiaci, dvojzložkový, prípravok

Text:

...obsahujúcehoprvú zložku zahŕňajúcu epoxidovú živicu a silánové väzbovéčinidlo a druhú zložku zahŕňajúcu alifatický amín a polyamín0012 US-B-6,248,204 uverejňuje prípravok 2 epoxidovej živice tvrdnúci pri teplote miestnosti, ktorý obsahuje prvú zložku zahŕňajúcu epoxidovú živicu a druhú zložku zahŕňajúcu tvrdidlo na báze amínu (začlenené tu V odkazoch).0013 Vyššie uvedené prípravky však majú niekoľko nevýhod,ktoré obmedzujú ich. použitie ako...

Dvojzložkový fungicídny prostriedok na báze metalaxylu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283192

Dátum: 17.02.2003

Autor: Leadbitter Neil

MPK: A01N 37/46

Značky: báze, metalaxylu, fungicídný, prostriedok, dvojzložkový

Zhrnutie / Anotácia:

Metalaxyl s vysokým obsahom R-enantioméru tvoriacim viac ako 70 % hmotn. alebo čistý R-metalaxyl má v zmesi s fludioxonilom zreteľne vyšší fungicídny účinok proti chorobám rastlín. Súčasne vysoký podiel R-enantioméru urýchľuje odbúravanie metalaxylu v pôde.

Fungicídny dvojzložkový prostriedok a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279332

Dátum: 07.10.1998

Autori: Mittermeier Ludwig, Ruess Wilhelm

MPK: A01N 43/653, A01N 55/00, A01N 43/54...

Značky: použitie, prostriedok, dvojzložkový, fungicídný

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicídne účinné zmesi triazolových fungicídov a 4-cyklopropyl-6-metyl-N-fenyl-2-pyrimidinamínu majú synergicky zvýšenú aktivitu a môžu sa na rastlinných kultúrach tiež používať jednotlivo bezprostredne po sebe.

Dvojzložkový prostriedok na zisťovanie optimálnej doby oplodnenia z moču u žien

Načítavanie...

Číslo patentu: 279304

Dátum: 09.09.1998

Autor: Bellér Imrich

MPK: G01N 33/84, G01N 33/62, G01N 21/82...

Značky: žien, oplodnenia, prostriedok, optimálnej, zisťovanie, moču, dvojzložkový

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok je dvojzložkový. Prvá zložka pozostáva z 1,0 až 3,0 % hmotnosti hydrátovej soli iónu síranu (SO4)2- s chemickým prvkom dvojmocného katiónu medi alebo zinku, mangánu, kobaltu, horčíka, z 1,5 až 2,5 % objemu kyseliny octovej alebo maslovej, šťaveľovej, palmitovej, mravčej, sírovej, chlorovodíkovej a z 94,5 až 97,5 % objemu vody, s celkovým pH zložky roztoku 1,5 až 2,7, a druhá zložka pozostáva z 1,0 až 4,0 % hmotnosti kazeínu a z 96,0...

Vodný dvojzložkový polyuretánový náterový prostriedok, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281260

Dátum: 08.01.1997

Autori: Meisenburg Uwe, Mayer Bernd, Nienhaus Egbert

MPK: C08G 18/62, C08G 18/08

Značky: prostriedok, dvojzložkový, výroby, polyuretanový, vodný, náterový, spôsob, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Vodný dvojzložkový polyuretánový náterový prostriedok obsahuje vodou riediteľnú polyakrylátovú živicu, ktorá obsahuje hydroxylové a karboxylové skupiny, s -OH číslom od 40 do 200 mg KOH/g, číslom kyslosti od 20 do 100 mg KOH/g a teplotou sklovitého prechodu od -40 °C do +60 °C, a polyizokyanátovú zložku ako sieťovacie činidlo. Použitie vodného polyuretánového prostriedku v oblasti autoopravárenského lakovania, predovšetkým ako krycieho laku.

Dusíkové deriváty yperitu s viazanými zvyškami aminokyselín, spôsob ich prípravy, farmaceutická kompozícia, dvojzložkový systém s ich obsahom a medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 281338

Dátum: 11.07.1995

Autori: Dowell Robert Ian, Burke Philip John, Mauger Athony Brian, Springer Caroline Joy

MPK: A61K 31/16, A61K 31/17, A61K 31/27...

Značky: viazanými, farmaceutická, spôsob, deriváty, kompozícia, obsahom, yperitu, medziprodukt, přípravy, aminokyselin, systém, dusíkové, zvyškami, dvojzložkový

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa prekurzory všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 každý nezávisle znamená atóm chlóru, atóm brómu, atóm jódu, skupinu OSO2Me alebo OSO2-fenylovú skupinu, X znamená atóm kyslíka, skupinu NH alebo skupinu -CH2- a Y znamená atóm kyslíka, sú určené na terapiu cielenou protilátkou (ADEPT). Tieto prekurzory sú substrátmi na karboxypeptidázu G2 (CPG2) a poskytujú účinnejšie cytotoxické liečivá ako sú známe produkty CPG2-katalyzovaných...

Dvojzložkový prostriedok na zisťovanie optimálneho času oplodňovania z krvi u hospodárskych zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: 279303

Dátum: 16.12.1992

Autor: Bellér Imrich

MPK: G01N 33/84, G01N 33/50

Značky: prostriedok, optimálneho, hospodářských, dvojzložkový, zvierat, oplodňovania, času, zisťovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok je dvojzložkový. Prvá zložka pozostáva z 1,0 až 2,5 % hmotnosti hydrátovej soli iónu síranu (SO4)2- s chemickým prvkom dvojmocného katiónu medi alebo zinku, mangánu, kobaltu, horčíka, z 1,0 až 2,5 % objemu kyseliny octovej alebo maslovej, šťaveľovej, palmitovej, mravčej, sírovej, chlorovodíkovej a z 95,0 až 98,0 % objemu vody, s celkovým pH zložky roztoku 1,4 až 2,8, a druhá zložka pozostáva z 1,3 až 3,5 % hmotnosti kazeínu a z 96,5...

Lineárny dvojzložkový snímač tangenciálnych síl

Načítavanie...

Číslo patentu: 269540

Dátum: 11.04.1990

Autori: Chudý Vladimír, Hlisnikovský Ivo

MPK: G01L 1/04

Značky: snímač, tangenciálnych, lineárny, dvojzložkový

Text:

...Zł, Z 3, ktoré sú navxbjon oddelene segnentovýni ochrannými olektrôdami ll. vnútdrný prstenec je uložený súosovo s orstencovou apoločnou vonkajšou elektrčdou §, ktora je spolu s dolnou a hornou prsteneovou elektrčdou 2 lg pevne soojanà s telesom 5 snímača. Všetky ochranné elektrődy 2, lg, ll sú elektricky spojene s nulovým potenciáloo, snicia elektrődy 1, 13 a prstencova vonkajšia elektrôda § sú elektricky ízolované od telesa 5 snímača....

Dvojzložkový samovulkanizujúci butylkaučukový tmel

Načítavanie...

Číslo patentu: 268569

Dátum: 14.03.1990

Autori: Podešva Milan, Obernauer Jozef, Pejchal Jiří

MPK: C09K 3/12, C09K 3/10

Značky: samovulkanizujúci, butylkaučukový, dvojzložkový

Text:

...médií. Ako plaatikačnó prísady možu byř použitá napriklad minerálne pnrnfinickó oleja n oatory diknrboxylovýoh kyselín. Prídavok vyuýohnvého rastlinného oleja posobi priaznivo nu zaaýohnnie povrchovej vrstvy tmelu u znižuje Jeho počiatočná lepivoaĺ. Ako plnivá sú vhodné látky anorsnniokej povahy, nnpr. uhliöitun Vápenntý s veikosľou častíc 0,2 až h /um, oxid titaničitý ąnataaovóho typu e veikosľou častíc 0,2 až 0,6 /um, nzboat a dĺžkou...

Dvojzložkový mediátor pre kapilárny transport kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 237727

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lazár Milan, Dvořák Karel

MPK: D01D 13/02

Značky: kapilárny, kvapalín, mediátor, dvojzložkový, transport

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojzložkový mediátor je určený pre kapilárny transport kvapalín zo zásobníka na pohybujúce sa predmety ako je to pri spracovaní vlákien alebo izolovaní elektrických vodičov. Podstata dvojzložkového mediátora spočíva v tom, že sa skladá z pružného, páskového zásobníka a oteruvzdornej poréznej vložky, ktorej kontaktná plocha s vláknom má vylisovaný povrchový profil v tvare siete alebo skrutky. Páskový zásobník je vyhotovený z rozvetveného...

Dvojzložkový difunkčný katalyzátor pre katalytickú hydrokonverziu uhľovodíkov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 218724

Dátum: 01.06.1985

Autori: Bratský Daniel, Veselý Václav, Novák Ivan, Révus Miloš

Značky: výroby, hydrokonverziu, katalyzátor, spôsob, difunkčný, katalytickú, dvojzložkový, uhľovodíkov

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je katalyzátor vhodný prekatalytickú hydrokonverziu uhľovodíkov a spôsob jeho výroby.Katalyzátor obsahuje dve hlinitokremičitanové zložky a kovovú zložku. Jednou hlinitokremičitanovou zložkou je mordenit s rôznym molárnym pomerom SiO2 : Al2O3 a druhou je syntetický hlinitokremičitan, ktorý obsahuje kovy alebo ich zmesi vybrané zo skupiny zahrňujúcej meď, berylium, horčík, zinok, nikel a kobalt. Kovová zložka je vybraná z...