Patenty so značkou «dvojstupňový»

Dvojstupňový integrovaný supersonický ejektor a konfigurácia prúdového a objemového stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7523

Dátum: 01.08.2016

Autori: Olšiak Róbert, Knížat Branislav

MPK: B01F 5/04, F04F 5/12

Značky: prúdového, integrovaný, objemového, konfigurácia, dvojstupňový, supersonický, stroja, ejektor

Text:

...integrovaného supersonického ejektora a jeho použitia v konf 1 gurácii prúdového a objemového stroja podľa úžitkového vzoru.Uvedené nedostatky sú V podstatnej miere odstránené konštrukciou dvojstupňového integrovaného supersonického ejektora podľa tohto technického riešenia. Podstata konštrukcie dvojstupňového integrovaného supersonického ejektora spočíva v tom, že technické riešenie je koncipované tak, že obidva stupne supersonického...

Dvojstupňový menič s VF striedavým medziobvodom a maticovým meničom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7039

Dátum: 03.03.2015

Autori: Kaščák Slavomír, Praženica Michal, Dobrucký Branislav, Radvan Roman

MPK: H02M 7/00, H02M 5/00

Značky: dvojstupňový, měnič, medziobvodom, striedavým, meničom, maticovým

Text:

...zo zdroja, meniča prvého stupňa, vysokoíiekvenčného striedavého medziobvodu, meniča druhého stupňa - MxC a záťaže. Druhú časť systému tvorí riadiaci systém, ktorý riadi tok energie cez menič prvého a druhého stupňa.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku 1 je zjednodušená bloková schéma dvoj stupňového meniča s vysokofrekvenčným striedavým medziobvodom a maticovým meničom, na obrázku 2 je uvedená bloková schéma meniča s jednosmemým DC...

Modulárne riešený dvojstupňový výkonový menič

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5261

Dátum: 05.11.2009

Autor: Pčola Marcel

MPK: H03M 3/00, H02M 7/00

Značky: měnič, riešený, modulárne, výkonový, dvojstupňový

Text:

...celkovú účinnosť vyššiu picky 80 . Jeden z dôvodov nižšej účinnosti sú ako 90 . Jedným z dôvodov zvýšenia účinnosti je vysoké straty prvkov s vysokým závemým napätím, viacmodulové riešenie. Pri hodnote vstupného napätia ktoré konvertujú vstupné vysoké napätie a ďalšie U 1 a zapojení počtu n vstupných modulov do série pristraty v ochranných prvkoch, ktoré znižujú pracov- padá na jeden modul redukované napätie UU 1/n, čoné prepätia na...

Dvojstupňový viacvýstupový harmonický prevod

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3937

Dátum: 05.10.2004

Autori: Haľko Jozef, Klimo Vladimír

MPK: F16H 1/28, F16H 49/00, F16H 1/10...

Značky: viacvýstupový, harmonický, převod, dvojstupňový

Text:

...až po veľmi veľké prevodové pomery. Prevodové stupne môžu byť osadené rôznym druhom ozubenia (evolventné, cykloidné a pod.) alebo môžu byt osadené trecimi plochami a vytvorit tak trecí prevod s možnosťou dosiahnutia veľkých prevodových pomerov. Maximálny dosiahnuteľný počet výstupných hriadeľov závisí najmä od technických možností riešenia počtu spoluzaberajúcich ozubeni tvoriacich druhý stupeň tohto prevodu. Minimálny počet výstupných...

Dvojstupňový reaktor na syntézu melamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7832

Dátum: 16.01.2004

Autori: Harth Klaus, Kuhrs Christian, Danz Eckehard, Hölzle Markus, Geier Reiner, Grassler Thomas, Rahn Ralf-thomas, Steiner Wolfgang

MPK: C07D 251/00

Značky: reaktor, dvojstupňový, melaminu, syntézu

Text:

...2001, zväzok 26, strany 23 až 25 (citované podľa CA 1361135396) je uverejnené, že aktívne katalyzátory na syntézu melamínu je možné získat zmiešaním AI 2 O 3 so zeolitmi alebo zeolitov s katiónmi kovov. Získaná aktivitaje pripísovaná kyslým centrám katalyzátora.DE 12 O 9 570 B uverejňuje spôsob katalytickej výroby melamínu rozkladom močoviny na pevnom lôžku katalyzátora. Termický rozklad močoviny sa tuuskutočňuje v dvoch stupňoch v...

Dvojstupňový spájací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1274

Dátum: 05.07.2002

Autori: Krovel Jan Kare, Bueide Jostein, Ekornes Arve

MPK: A47C 1/031

Značky: prvok, spájací, dvojstupňový

Text:

...stoličky môže byť menený prostredníctvom zmeny účinnej dĺžky spájacieho prvku, pričom spájací prvok obsahuje vedenie, v ktoron 1 je uložený posuvný klzák, ktorýmôže byť vo vedení zablokovaný, pričom vedenie a posuvnýklzák spolupracujú s gravitáciou ovplyvñovaným blokovacím ústrojenstvom na zaistenie zablokovanej spájacej polohy preSpájací prvok V skrátenom stave spájacieho prvku.Spájací prvok je s výhodou vybavený dorazovým...

Dvojstupňový regenerátor odpadového tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260272

Dátum: 15.12.1998

Autor: Miček Dušan

MPK: F24F 12/00

Značky: dvojstupňový, tepla, odpadového, regenerátor

Text:

...pričom dno a obvodový plášť rotora tvorí akumulačná hmota z lamiel pre prechod privádzaného a odvádzaného vzduchu.Výhodou navrhovaného zariadenia je dvojstupňový system regenerácie vzduchu,ktorý umožňuje zvýšiť účinnosť doteraz používaných zariadení a znížiť celkové nákla-dy na jednotkový výkon rekuperácie. Malá hĺbka akumulačnej hmoty umožňuje úspešné čistenie regeneračného systému, na čo sú zvlášť náročné znečistené a prašné...

Dvojstupňový odlučovač oleje z odsávaného vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265111

Dátum: 13.10.1989

Autor: Krejčí Vladimír

MPK: B01D 46/24

Značky: odlučovač, odsávaného, dvojstupňový, vzduchu, oleje

Text:

...stupně odloučení (pžedběžně 99 3), které umožní výfuk tohoto vzduchu do venkovního ovzduší (dle konkrétní situace přes rekuperátory tepla) aniž by došlo ke znečistění životního prostředí, eventuelně k poškození staveb např. asfaltové krytí střech apod.Na obrázku 1 je nárys odlučovače, na obrázku 2 je půdorys odlučovače. Typová řada odlučovačů a výkresová část (výrobní výkresy) bude zpracována dle potřeb a zvyklostí uživatele(výrobce)....

Dvojstupňový odlučovač práškových hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 240495

Dátum: 15.08.1987

Autor: Greiner Alfred

MPK: B04C 7/00

Značky: odlučovač, práškových, dvojstupňový, hmot

Text:

...filtračný odlučovací diel je vložená medzikuruhová vložka, ktorej vnútorný priemer V pomere k priemeru filtračného dielu je v rozmedzí od 0,6 do 0,9.Výhodou odlučovača práškových hmôtspojení obidvoch jeho dielcov., filtračnéh-oi t-angenciálneho odlučovacieho dielu, dosahuje sa podiel odlúčeného prášku už v prvom, tangenciálnom odlučovacom stupni,,takmer taký veľký, ako sa dosahuje vtedy, keď je tangenciálny odlučovaci diel samostatný, t. j....

Dvojstupňový odlučovač práškových hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 235582

Dátum: 15.02.1987

Autor: Rusko Jozef

MPK: B04C 1/00

Značky: práškových, odlučovač, dvojstupňový, hmot

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojstupňový odlučovač práškových hmôt pozostáva z prvého, tangenciálneho odlučovacieho dielu, nad ktorým je druhý, filtračný odlučovací diel. Riešeným problémom je zvýšenie účinnosti odlučovača ako celku, čo sa dosahuje tým, že tangenciálny odlučovací diel (l) je v mieste svojho vstupného otvoru ( 4 ) v časti svojho vnútorného obvodu opatrený pevnou usmerňovacou lopatkou (5).

Dvojstupňový ovládač hydraulických zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 216879

Dátum: 31.10.1984

Autor: Šmida Ladislav

Značky: dvojstupňový, zariadení, ovladač, hydraulických

Zhrnutie / Anotácia:

Krútiaci moment, ktorý hydraulické zariadenia osadené hydraulickým rotačným motorom vyvodzujú, alebo prítlačná sila zariadení osadených priamočiarym motorom, je závislá od tlaku v hydraulickom rozvode. Tento tlak s opotrebovaním hydraulických prvkov klesá. Ďalším typickým javom v oblasti zariadení osadených hydrogenerátorom je nasadzovanie zariadení rôznych konštrukcií s rôzdielnymi parametrami. Tlaková hladina zvlášť u zariadení dovážaných zo...

Dvojstupňový servoventil s mechanickou spätnou väzbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 225401

Dátum: 01.10.1984

Autori: Václav Jan, Kilík Ondrej, Italy Pavel

Značky: spätnou, servoventil, mechanickou, vazbou, dvojstupňový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka konštrukčného riešenia mechanicko-hydraulického dvojstupňového servoventilu s mechanickou spätnou väzbou. Hydrostatické mechanizmy s možnosťou plynulej objemovej regulácie hydrostatických prevodníkov sú moderným progresívnym riešením žiadaných prenosov energie. Servoventily s mechanickou sp(tnou väzbou v súčasnej dobe sú nezbytné prvky objemových regulácií.

Plynulý dvojstupňový spôsob granulácie jemnozrných vlhkých materiálov s voliteĺnou veĺkosťou granulí

Načítavanie...

Číslo patentu: 224594

Dátum: 01.10.1984

Autori: Jaššo Igor, Baláž Jozef, Molnár Alexander

Značky: veĺkosťou, vlhkých, materiálov, jemnozrných, dvojstupňový, granulí, volitelnou, granulácie, plynulý, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Plynulý dvojstupňový spôsob granulácie jemnozrnných vlhkých materiálov s voliteľnou veľkosťou granulí, obzvlášť vhodný pre granuláciu gumárenských chemikálií, najmä urýchľovačov vulkanizácie kaučuku, založený na kombinácii tlakovej a nabalovacej granulácie v usporiadaní do určitéhp plynulého technologického sledu vyznačený tým, že vlhký jemnozrný materiál o obsahu 20 až 40 % voľnej vody bez pridania pojidiel je v prvom stupni pretláčaný cez...