Patenty so značkou «dvojice»

Torzné ukotvenie dvojice násuvných pohonov do spoločného reakčného rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288370

Dátum: 09.06.2016

Autori: Prodaj Juraj, Siráň Stanislav, Jurkovič Viliam, Baričák Milan, Perončík Miroslav

MPK: B65H 27/00, D21G 1/00

Značky: pohonov, reakčného, ukotvenie, rámu, torzně, dvojice, násuvných, spoločného

Zhrnutie / Anotácia:

Spoločný reakčný rám (3) je určený hlavne pre pohony dvojíc samostatne uložených a vzájomne zaberajúcich rotačných valcov technologických zariadení, pričom spoločný reakčný rám (3) je uložený na skriniach (1 a 2) pohonov a nie je kotvený o rám stroja ani o pevný základ, potom spoločný reakčný rám (3) môže byť pevne spojený so skriňou (2) druhého pohonu a skriňa (1) prvého pohonu je v spoločnom reakčnom ráme (3) uložená posuvne.

Torzné ukotvenie dvojice násuvných pohonov do spoločného reakčného rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6958

Dátum: 04.11.2014

Autori: Prodaj Juraj, Baričák Milan, Perončík Miroslav, Jurkovič Viliam, Siráň Stanislav

MPK: B65H 27/00, D21G 1/00

Značky: torzně, ukotvenie, spoločného, pohonov, rámu, dvojice, násuvných, reakčného

Text:

...posuvného pohybu poháňaného valca.Podstatou riešenia je torzné ukotvenie dvojice násuvných pohonov do spoločného reakčného rámu určené hlavne pre pohony dvojíc samostatne uložených a vzájomne zaberajúcich rotačných valcov technologických zariadení, ktoré tvorí jeden spoločný reakčný rám uložený na skriniach obidvoch pohonov, pričom tento rám zachytáva súčasne reakčný krútiaci moment obidvoch pohonov.Základnou výhodu technického riešenia je...

Spojovací prvok na vytvorenie dvojice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5878

Dátum: 04.10.2011

Autor: Pollák Michal

MPK: B65D 1/04, B29C 49/74

Značky: dvojice, vytvorenie, spojovací, prvok

Text:

...riešenia.Na obr. 1 je naznačené akým spôsobom sa fľaše l do spojovacieho prvku g zaskrutkujú. Spojovací prvok g zároveň tvorí aj uzáver fliaš. Celá zostava pozostáva z dvoch fliaš L ktoré sú zaskrutkované do spojovacieho prvku g. Spojovací prvok g obsahuje zoslabenú časť g vytvorenú ako perforácia, pozdĺž ktorej je ho možné jednoduchým rozlomením rozdeliť na dve polovice a každá fľaša ostane uzavretá polovicou spojovacieho prvku g....

Spôsob výroby telesa prináležajúceho do jednej trecej dvojice, ako aj teleso prináležajúce do jednej trecej dvojice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10598

Dátum: 28.08.2008

Autori: Gummert Hermann, Münster Jürgen

MPK: F16D 23/02

Značky: spôsob, trecej, dvojice, těleso, jednej, výroby, prináležajúce, tělesa, prináležajúceho

Text:

...na príslušnej kužeľovej ploche telesa, napríklad prostredníctvom spôsobu liatia vstrekom alebo spôsobu dávkoveho vstrekovania. Aj pri koncepcii telesa nesúceho taký trecí povlak ako časti trecej dvojiceobsahujú trecie telesá rozmerový prídavok na opracovanie v radiálnom smere.V druhom kroku sa urobí úber materiálu vradiálnom smere trecích telies, čím sa nastaví trecia plocha tvorená súčtom kontaktných plôch trecích telies. V priebehu...

Zariadenie na určovanie informácii pre časové zarovnanie dvojice informačných signálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11494

Dátum: 21.09.2007

Autori: Schmidmer Christian, Bitto Roland, Keyhl Michael

MPK: G10L 19/00, H04N 17/00

Značky: signálov, zarovnanie, informačných, informácií, zariadenie, určovanie, dvojice, časově

Text:

...sú signály často skreslené prenosoma zdrojovým kódovaním. Početné použitia napr. meracej techniky si vyžadujú porovnávanie prenášaného signálu sdeg(t) s neskresleným signálom smú). Toto porovnávanie, ako je to popísané vyššie, si však vyžaduje správne časové priradenie jednotlivých úsekov signálu z neskresleného signálu s,g(t) a skresleného signálu sdeg(t. Pri malých skresleniach a pomerne jednoducho štruktúrovanom toku informácie, ako je...

Spôsob voľného kovania dvojice ojníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 282085

Dátum: 28.08.2001

Autori: Jílek Jiří, Tichý Václav

MPK: B21K 1/18

Značky: kovania, spôsob, dvojice, volného, ojnic

Zhrnutie / Anotácia:

Pri voľnom kovaní polotovary ojníc k sebe priliehajú hlavicami s najväčšími obdĺžnikovými prierezmi. Z kováčskeho ingotu sa vykuje polotovar, ktorého os je zhodná s osou ingotu. Obdĺžnikový prierez zodpovedá najväčšiemu obdĺžnikovému prierezu hlavíc polotovaru ojnice. V stredovej časti polotovaru protismerne vydieruje rovnými tŕňmi otvor (O). Z polotovaru sa obvyklým postupom ďalej vykuje dvojica driekov (D), pričom každý je zakončený hlavicou...

Zapojenie na prenos logickej informácie pomocou dvojice vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278313

Dátum: 06.07.1994

Autor: Lang Jiří

MPK: G08C 19/34

Značky: zapojenie, dvojice, informácie, logickej, prenos, vodičov, pomocou

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie má dvojicu vodičov (a, b) zbernice medzi aktívnym zdrojom (v) a aspoň jedným pasívnym koncovým zariadením (t). Aktívny zdroj (v) je vytvorený prevodníkom (s) kódu, napojeným na dvojicu vodičov (a, b) zbernice, riadiacim centrom (r) a zdrojom (p) energie, kde zdroj (p) energie, riadiace centrum (r) a prevodník (s) kódu sú spojené minimálne spoločným zemným vodičom (z) a sú prepojené jedným alebo viacerými napájacími vodičmi (u)....

Zařízení pro upevnění dvojice klínů pro klínování vinutí v okně magnetického obvodu transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266756

Dátum: 12.01.1990

Autori: Čanda Petr, Kunce Karel

MPK: H01F 27/30

Značky: magnetického, okně, vinutí, transformátoru, zařízení, obvodů, upevnění, klínu, klínování, dvojice

Text:

...magnetický obvod transformátoru se zařízením oodle obr. 1.Na obr. 3 je znázorněn podělný řez oknem magnetického obvodu transformátoru s jinou alternatívou provedení zařízení podle vynálezu.Na neznázorněné vinutí transformátoru dosedá horní tlačný kruh 1 vinutí. V mezeře mezi horním tlaćným kruhem 1 vinutí a magnetickým obvodem Ě transformátoru je umístěn pevný klín L e pohyblivý klín g. Pohyblivý klín g má takový sklon, aby nemohl samovolně...

Uspořádání prvků pérování pro dvojice výkyvných polonáprav motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264584

Dátum: 14.08.1989

Autor: Venclík Jaroslav

MPK: B60G 11/10

Značky: motorového, pérování, uspořádání, prvků, polonáprav, dvojice, výkyvných, vozidla

Text:

...ppc Výkyvné polonápravy, uloženéza sebou. Mezi nimi je na podvozku motorového vozidla uloženo střední části listová péro. Jeho çonoe nejdelšího listu jsou uloženy na spodnícn ramenech závěsnýoh třmenů, jejichž horní ramena jsou uložena na výkyvných polonápravách. Na podvozku motorového vozidla je uložen rámina němž jsou proti hornímramenům závěsných třmenü upevněny pružné dorazy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že mezi horním ramenem...

Bezeztrátový odlehčovací obvod dvojice spínačů elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262834

Dátum: 11.04.1989

Autori: Heinrich Petr, Kokeš Antonín

MPK: H02H 7/122

Značky: bezeztrátový, obvod, odlehčovací, spínačů, dvojice, proudu, elektrického

Text:

...tvořený čtyřmi spinači § se zàtěži 1 zapojenou v.diagonàle má paralelně k zátěži J připojenou sériovou kombinaci kondenzàtoru 5 s prvni diodou 5, zapojenou anodou k zátěži 1. ParaLeLně ke kondenzàtoru 3 jsou v sérii zapojeny indukčnost 5, druhá dioda 5, a spinač Q, zapojený mezi prvni napàjeci uzel 5 můstku střidače a spoločný uzel kondenzàtoru g a zátěže J. Druhá dioda 5 je zapojena ke spinači § katodou. Mezi druhý napàjeci uzel 2 a...

Spřahovací ústrojí dvojice potenciometrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260666

Dátum: 12.01.1989

Autor: Rychnovský Michael

MPK: H01C 10/14, H01J 37/28

Značky: ústrojí, potenciometrů, spřahovací, dvojice

Text:

...do kinematického řetězce, do kterého je vložena alespoň jedna soustava na sobě uložených, omezeně otočných dorazových pod ložek s nosem, kde nos každé dorazové podložky zasahujedo dráhy nosu předeházející dorazové podložky, přičemž mezi první dorazovou podložkou každé soustavy a na ni navazujícím prvkom kinematiokého řetězce je uspořádán první doraz, zatímoo mezi posledni dorazovou podložkoua na ni nàvazujícím prvkom kinematického řetězce je...

Zařízení pro pohon dvojice uzlovacích trnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245442

Dátum: 01.07.1988

Autor: Ivanova Iskra Petrova

MPK: B65H 69/04

Značky: uzlovacích, trnů, dvojice, pohon, zařízení

Text:

...s přesnost šnekového prevodu. Použitím dvou šnekových tyčí s opàčným vinutíl závitů je možno reelizovet pohyb ze änekových tyčíŤ ne uzlovscí trny pánooí dvou ahodných ozubenych převodu. ín se eníží precnoet vyroby těchto prevodu a počet použitých díleů.3 245 442 íľříklad zařízení pro pohon dvojice uzlovacích trnůpodle vynálezu je znázorněn na připojených výkreaech, kde na obr. 1 je v částečném řezu udhwrněna celková konfigurace...

Dvojice rovinných elektrod pro vysokofrekvenční svařování dvou nebo více vrstev plošných textilních materiálů s nánosem PVC

Načítavanie...

Číslo patentu: 256967

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kropáček Jaroslav, Seifert Jan

MPK: B29C 65/04

Značky: nánosem, více, materiálů, vrstev, textilních, dvojice, plošných, elektrod, svařování, rovinných, vysokofrekvenční

Text:

...stavu techniky, používaného pro spojování vícevrstvých materiálů vyplýva, že se tyto technologie nehodí pro výrobu vícevrstvých plošných materiálů, u kterých se počíta s využitím odpadu textilních materiálů s nánosem PVC jako výchozí suroviny pro výrobu řemínků, řemenů, výztuh, podložek a podobně, tedy polotovarů používaných například pro autoplachty, stany a řemínky k různým výrobkům.Uvedené nevýhody odstraňují rovinné elektrody podle...

Dvojice vodorovných přítlačných těsnicích lišt vnější izolační okenní rolety

Načítavanie...

Číslo patentu: 254514

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bezděk Jaroslav, Svozil Pavel

MPK: E06B 9/20

Značky: těsnicích, okenní, vodorovných, prítlačných, rolety, vnější, izolační, dvojice, lišt

Text:

...lišt. Spodní těsnicí lišta je uchyeena na spodní části přiklápěcích lišt a je funkčně uzpůsobena pro ovládání,to je otevírání, uzavírání a jištění vodorovných těsnicích líšt. Tak se otočný pohyb přiklápěcích líšt mění na kolmý přítlačný pohyb vrchní těsnicí lišty, čímž se dosáhne rovnoměrného utěsnění okna při jeho libovolné šířce.Funkce zařízení je jednoduchá. Po odpojení spodní vodorovné těsnicí lišty, která funguje současně jako...

Zařízení pro vymezování vůle s plynulé stavění předpětí dvojice matic

Načítavanie...

Číslo patentu: 243354

Dátum: 15.09.1987

Autori: Krištoufek Otakar, Uhlío Karel

MPK: F16H 55/18

Značky: plynule, vymezování, zařízení, matic, vůle, dvojice, stavění, předpětí

Text:

...vykazují obvykle podstatné větší vnější rozměry než základní proveñení převodu bez tohoto zařízení.Uvedené nevýhody stúvajících řešení zařízení pro stsvění předpětí s vymeeování vole u halíčkových äroubových převodu v podstatné mířs odstraňuje zařízení pro vymezování vole o plynulé stavění pŕedpětí dvojice netto podle vyndlezu, jehož podstata spočíva v tom, že matice šroubu jsou opatřeny přírubemí, kterými. jsou uložerw proti sobě vo...

Zařízení pro pohon dvojice uzlovacích trnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251450

Dátum: 16.07.1987

Autor: Pirkl Vlastimil

MPK: B65H 69/04

Značky: dvojice, pohon, zařízení, uzlovacích, trnů

Text:

...so šnekovou tyčí, přičemž případné nepřesnoeti vyroby änekové tyče vyrovná naklopení smykadle, což je uuožněno jeho otočným uložení na táhle. Vodící otvor smykadle3 251 450 přeeně kopíruje povrch ěneková tyče na obou etrenách jejího příčného profilu. Tím se dosahuje plynulého záběru, peenosti vedení a vysoké životnosti nechanisnu. Výkyvné uložení vodicího táhle a pohyb táhle v krejní poloze enykadla přee mrtvy bod umožňuje realizovet...

Zapojení dvojice tyristorových spínačů na napájecí straně kolejového obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251293

Dátum: 11.06.1987

Autor: Faran Antonín

MPK: B61L 23/30

Značky: tyristorových, straně, dvojice, kolejového, napájecí, zapojení, obvodů, spínačů

Text:

...Přitom výstupní svorka QQŽ prvního indikátoru QQ proudu je spojene se vstupní svorkou QQQ prvního invertoru łQ.Rovněž výstupní svorka Qlä druhého indikátoru Q 1 prcudu je spojene se vstupní svorkou łíg druhého invertoru gł, přičemž výstupní svorka QQQ prvního invertoru QQ je spojena s druhou vstupní svorkou QQQ prvního součinového členu QQ. současně výstupní svorka QQQ prvního součinového členu QQ je spojena s řídící svorkou QQQ druhého...

Zapojení třífázových asynchronních elektromotorů s kotvou nakrátko u dvojice vibrátorů s rotujícími nevývažky vibračního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249953

Dátum: 15.04.1987

Autori: Olšák Antonín, Kubín Sáva

MPK: H02P 3/20

Značky: vibrátorů, nakrátko, rotujícími, zařízení, dvojice, asynchronních, vibračního, nevývažky, elektromotorů, zapojení, třífázových, kotvou

Text:

...obou vibrátorů asynchronními elektromotory s kotvou nakrátko, což je nejohvyklejší případ pohonů vibrátorů, je obvykle používáno brzdění stejnosměrným proudem nebo takzvaným proti proudem.V obou případech je tento brzdicí proud přiveden do elektromotorů po vypnutí přívodu hnacího proudu.V případě stejnosměrnáho brzdicího proudu je nutno jeho velikost stanovit tak, aby vyho věla izolačním a dynamickým podmínkám elektromotorü. Nevýhody...

Uspořádání součástí třecí dvojice, zejména pro funkční zkoušky

Načítavanie...

Číslo patentu: 247832

Dátum: 15.01.1987

Autor: Melichar Miroslav

MPK: G01N 3/50

Značky: součástí, třecí, dvojice, zejména, uspořádání, funkční, zkoušky

Text:

...styku, a dále kolem druhé osy, rovnoběžné s rovinou styku a ležící v rovině, procházející těžištěm stykové plochy kolmo k první ose.Uspořádání součástí třecí dvojice podle vynálezu zajištuje kostantní tlak po celé ploše styku součástí kluzné dvojice, v důsledku toho i rovnoměrné třecí podmínky a opotřebení stykových ploch a tím zkvalitnění vlastních experimentu a jejich výsledků.Příklad uspořádání součástí třecí dvojice podle vynálezu je...

Zařízení pro zachycení reakce točivých momentů dvojice převodovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 232371

Dátum: 01.01.1987

Autori: Rottenberg Augustin, Hřívna Ludvík

MPK: F16H 57/00

Značky: momentu, reakce, zařízení, točivých, převodovek, dvojice, zachycení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení zachycení reakcí točivých momentů dvojice převodových skříní stejných výstupních točivých momentů, zabírající do společného ozubení, kde reakce od točivých momentů převodovek uložených v centrážích rámu vedle sebe, je dosud zachycována u každé převodovky samostatně, což zvyšuje pracnost a zabírá stavební prostor na rámu. Vynález řeší tento úkol tím, že převodovky jsou svými přilehlými boky vzájemně mechanicky...

Zařízení pro řízení dvojice pohonů trakčního vozidla s pulsními měniči

Načítavanie...

Číslo patentu: 233027

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kýr Ladislav, Raba František

MPK: B60L 15/32

Značky: trakčního, pulsními, vozidla, řízení, měniči, zařízení, pohonů, dvojice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší řízení trakčního vozidla, kde pro pohon je použito dvou trakčních motorů. K tomuto účelu je použito jednoho zadávacího členu pro režim "jízda" i režim "brzda" ovládaného dvěma mechanickými ovládači. Pro regulaci proudu trakčními motory je použito tyristorové regulace se dvěma pulsními měniči a dvěma regulátory. Z jednoho regulátoru je řízeno zeslabování budicího pole obou trakčních motorů. Zařízení podle vynálezu zajišťuje souběh...

Dvojice spínacích kontaktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230435

Dátum: 01.04.1986

Autori: Kučera Stanislav, Doležal Zdeněk, Dymeš Lubor

MPK: H01H 1/04

Značky: kontaktů, spínacích, dvojice

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojice spínacích kontaktů pro spínání obvodů stejnosměrného proudu, jejíž kontakty jsou vytvořeny z rozdílných materiálů a jsou v obvodu stejnosměrného proudu zapojeny polarizovaně, vyznačující se tím, že kladný kontakt dvojice je tvořen měděným nosičem, opatřeným vrstvou stříbra o síle nejméně 0,1 mm, kdežto protilehlý záporný kontakt je vytvořen z mědi.

Zapojení pro vyhodnocování dvojice fázově posunutých logických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223632

Dátum: 15.03.1986

Autor: Holub Igor

Značky: dvojice, posunutých, fázové, signálu, logických, zapojení, vyhodnocování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru automatizace a řízení. Problém vynálezem řešený je zjednodušení zapojení a vyloučení možnosti vzniku hazardních stavů. Podstatou vynálezu je zapojení vytvořené ze dvou posuvných registrů, jejichž oba první vstupy jsou zároveň vstupy zapojení. Dále je zapojení vytvořeno dvěma logickými obvody typu nonekvivalence, jedním dekodérem a vyhodnocovacím zařízením. Zapojení má vstup pro hodinové impulsy. Vynálezu lze zejména využít...

Uspořádání dvojice palivových ohřívacích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221220

Dátum: 15.01.1986

Autori: Vlček Věroslav, Vojtěchovský Stanislav, Vonášek Josef

Značky: ohřívacích, dvojice, pecí, uspořádání, palivových

Zhrnutie / Anotácia:

Uspořádání dvojice palivových ohřívacích pecí, sestávajících z komor, v jejichž stěnách jsou instalovány otopné hořáky a jež jsou opatřeny odtahovými kanály, v nichž jsou vestavěny rekuperátory pro ohřev spalovacího vzduchu, a které jsou o patřeny regulačními klapami pro řízení tahu spalin odtahovaných do komína, vyznačené tím, že rekuperátor (60) je spojovacím potrubím (62) připojen k hořákům (21, 22, 23, 24) komory (20), zatímco rekuperátor...

Zapojení pro identifikaci jednoznačně postupného přechodu dvojice vstupních logických signálů do inverzních stavů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220813

Dátum: 15.12.1985

Autor: Holub Igor

Značky: stavu, logických, vstupních, dvojice, zapojení, přechodu, inverzních, jednoznačně, postupného, identifikaci, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je vytvořeno ze dvou klopných obvodů typu D nebo ekvivalentního typu. Hodinový vstup prvního klopného obvodu, tzv. podmínkového, je spojen s nulovacím vstupem druhého klopného obvodu, tzv. hlavního a zároveň s první vstupní svorkou zapojení. Nulovací vstup prvního klopného obvodu je spojen s druhou vstupní svorkou zapojení a případně se vstupem dat prvního klopného obvodu, jehož první výstup je spojen se vstupem dat druhého klopného...

Slitina zejména pro kluzné dvojice

Načítavanie...

Číslo patentu: 239269

Dátum: 15.05.1985

Autori: Gaberden Vladimír, Klopec Pavel, Soukup Jaroslav

MPK: C22C 9/06, C22C 9/04

Značky: slitina, kluzné, dvojice, zejména

Text:

...Slitina je vhodná pro středně namáhaná kluzná uložení, případně věnce ozubených kol. Má dobré slévárenské vlaštnosti se zaručenou vnitřní kvalitou odlitků, má však nižší korozní odolnost.2. slitina 5 olova, 10 cínu, 15 níklu, 15 zinku, 0,5 manqanu, zbytek měd. Tato slitina má zlepšenou korozní odolnost a vyšší mechanické vlasnosti. Je vhodná pro vyšší namáhání.3. slitina 5 olova, 10 cínu, 20 niklu, 10 zinku, 0,5 manganu, zbytek...

Paralelní zapojení dvojice neutrálních relé pro vyhodnocení polarity budicího proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224960

Dátum: 01.12.1984

Autor: Koblasa Karel

Značky: zapojení, neutrálních, vyhodnocení, relé, dvojice, budicího, proudu, polarity, paralelní

Zhrnutie / Anotácia:

Paralelní zapojení dvojice neutrálních relé pro vyhodnocení polarity budicího proudu, vyznačené tím, že první napájecí svorka (1) zdroje budicího proudu je připojena jednak na první vývod prvního usměrňovacího členu (3),jehož druhý vývod je připojen jednak na pracovní svorku přepínacího kontaktu (pl) prvního neutrálního relé (P) a jednak na přívodní svorku přepínacího kontaktu (ml) druhého neutrálního relé (M)jeho klidová svorka je připojena na...

Seriové zapojení dvojice neutrálních relé pro vyhodnocení polarity budicího proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224214

Dátum: 01.09.1984

Autor: Koblasa Karel

Značky: neutrálních, proudu, dvojice, zapojení, sériové, budicího, relé, vyhodnocení, polarity

Zhrnutie / Anotácia:

Seriové zapojení dvojice neutrálních relé pro vyhodnocení polarity budicího proudu,vyznačené tím, že mezi první napájecí svorku (1) zdroje budicího proudu a druhou napájecí svorku (2) zdroje budicího proudu jsou v serii zapojena hlavní budicí vinutí prvního a druhého neutrálního relé (P, M), přičemž paralelně k hlavnímu budicímu vinutí prvního neutrálního relé (P) je zapojena seriová kombinace prvního usměrňovacího členu (3) a rozpínacího...