Patenty so značkou «dvojčinná»

Dvojčinná precesná turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6944

Dátum: 04.11.2014

Autor: Hanes Milan

MPK: F03B 5/00

Značky: precesná, turbina, dvojčinná

Text:

...priklonený k protiľahlej vnútomej stene statora l.Vo výhodnejšom vyhotovení je guľový kĺb 1 Q a pružný hriadel 11 nahradený kardanovým kĺbom alebo homokinetickým kĺbom tak, aby prichytenie umožňovalo precesný pohyb a súčasne prenos krútiaceho momentu rotora 5 na hriadeľ 5.V inom výhodnom vyhotovení má stator 1 taký tvar, keď je vnútomý priemer statora 1 v mieste odvaľovania rotora 5 s jedným koncom menší ako priemer statora l V mieste...

Dvojčinná mechanická pumpa najmä na dávkovanie tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: 277680

Dátum: 08.12.1993

Autori: Gábriš Július, Bašista Bedrich

MPK: B05B 11/00

Značky: dávkovanie, dvojčinná, pumpa, najmä, tekutin, mechanická

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojčinná mechanická pumpa, najmä na dávkovanie tekutín, pozostáva zo základného telesa (1), v ktorom je prepážka (2), stredom ktorej prechádza vodiaci valec (3), spojený výstupným kanálikom (4) s plášťom základného telesa (1). Vo vodiacom valci (3) je hornou užšou valcovitou časťou (8) voľne uložená piestnica, ktorá má kužeľovitú spodnú časť (12) a predĺženú valcovitú časť (9), nachádzajúcu sa nad manžetovým piestom (10). Nad valcovitou časťou...

Dvojčinná souměrná pneumatická brzda pro pneumatické pohony spínačů vysokého a velmi vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253026

Dátum: 15.10.1987

Autori: Karel Zdeněk, Kalina Josef

MPK: H01H 33/42

Značky: souměrná, spínačů, brzda, pneumatická, velmi, vysokého, napětí, dvojčinná, pneumatické, pohony

Text:

...válec Q s pracovním,pístem 1 a tlumícím pístem § v dolní poloze tak, že tlumicí píst § je opřen o tlumicí podložku 32 a opěrné šrouby gg. Horním talířem il jsou zatěsněny otvory 3 závislého přepouštění mezi horní stranou společného dna L a kanálem Z. Dolní talíř zg je držen distančními svorníky EQ volně v prostoru pod dolní stranou společného dna 1. Přestavení pístü 1, §, dutého válce § do horní polohy, kdy je spínač v zapnutém stavu, je možné...

Dvojčinná nesouměrná pneumatická brzda pro pneumatické pohony spínačů vysokého a velmi vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252761

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bruha Michal, Kalina Josef

MPK: H01H 33/42

Značky: velmi, pneumatická, napětí, nesouměrná, spínačů, pohony, dvojčinná, brzda, pneumatické, vysokého

Text:

...prvním těeněním li. Dutý zapínací píst a je vložen do vnitřního prostoru 39 dutého válce Q. Dutý válec g má na konci uloženém v pracovním prostoru g§ pracovního válce i vytvořen pracovní píst llopatřený čtvrtým těsněnímjł a pístnicí 1 g. Na konci uloženém v tlumicím prostoru 33 dutého tlumicího válce g je opatřen tlumicím pístem§ sed sedmçým těsněním 31. Pod pracovním pístem l je na vnějším povrchu dutého válce § první válcový nákružek...

Dvojčinná protideformační výztuž krku, zejména kytar

Načítavanie...

Číslo patentu: 237456

Dátum: 15.01.1987

Autor: Bogáč Jiří

MPK: G10D 3/06

Značky: krku, zejména, dvojčinná, protideformační, kytar, výztuž

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojčinná protideformační výztuž krku je vytvořena rovným kovovým svorníkem, uloženým na jedné straně pevným závěsem a na druhé straně podložkou svorníku pod upínací maticí ve vytvarovaných dutinách krku, přičemž pevný závěs a podložka svorníku mezi sebou svírají duralový pás, oddělený od svorníku vymezovací podložkou. Síla, způsobená prohnutím duralového pásu, vlivem dotahování upínací matice na svorníku, je přenesena přes vložku umístěnou v...

Dvojčinná volnoběžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 235906

Dátum: 15.06.1986

Autori: Arpert Walter, Thalmann Ulrich

MPK: F16D 41/12

Značky: volnoběžka, dvojčinná

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojčinná volnoběžka se západkou nepohyblivě uložena pomocí příruby na hnacím kole nebo na hnacím hřídelu se používá přednostně pro dětské dopravní prostředky. Účelem vynálezu je dosažení jednoduché konstrukce, jednoduchého provedení volnoběžky k používání volného chodu. V souladu s vynálezem se toho dosahuje tím, že na přírubě je upevněna nepohyblivá příruba s uzávěrem, do kterého je vloženo opěrné řetězové kolo s výřezy, na kterém je hnací...