Patenty so značkou «dverný»

Dverný otvor medzi miestnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6610

Dátum: 02.12.2013

Autor: Pomahač Michal

MPK: E06B 7/10

Značky: medzi, otvor, miestnosťami, dverný

Text:

...vírenie prachu. Prípadné mriežky na vstupoch môžu tvoriť estetický prvok a bránia nežiaducemu upchaniu týchto otvorov. V prípade potreby je možné do kanálika umiestniť protipožiarnu napeňovacia hmotu, ktorá v prípade požiaru zaručuje zachovanie požiamej odolnosti celých dveri i zárubní - uzáveru.Navrhované riešenie je efektívne aj z hľadiska ceny, možnosti osadenia do štandardizovaných stavebných otvorov, rýchlosti aplikácie, životnosti,...

Rohová spojka pre dverný a okenný rám

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18055

Dátum: 19.06.2009

Autor: Grotefeld Hans Dieter

MPK: E06B 3/96, E06B 3/972

Značky: dverný, okenný, rohová, spojka

Text:

...bočných rozpernýchpásov možná takmer V každej upnutej polohe.Táto úloha je u rohovej spojky vyššie uvedeného druhu podľa vynálezu vyriešená tým, že bočné plochy telesa tvoria rozperné plochy, ktoré vykazujú V pozdĺžnom smere telesa orientované pílovité profilovanie, a rozperné pásy vykazujú vo výške jemne rozdelené aretačné zuby, ktoré zapadajú doPílovité profilovanie na bočných rozperných plochách telesa a na vnútornej strane rozperných...

Rohový spojovací článok pre dverný a okenný rám

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20514

Dátum: 19.06.2008

Autor: Grotefeld Hans Dieter

MPK: E06B 3/972, E06B 3/96, E06B 3/964...

Značky: rohový, okenný, dverný, spojovací, článok

Text:

...zmienený dokument rohový spojovací článok s driekom, od ktorého môžu byť po oboch stranách vychýlené pružnéVäčšina známych rohových spojovacích článkov má nevýhodu, že umožňujú upnutie iba V jednej dimenzii, a nie V dimenzii k nejkolmej. Pretože nie je Všeobecne zaručené, že duté profilyvykazujú presne rozmerovo stále miery, môže byť upnutie ibaobdĺžnikového prierezu spojený s rozpernými vedeniami, ktoré sú pri rozoprení rozperného...

Dverný zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12893

Dátum: 09.04.2008

Autori: Helisten Mika, Kervinen Jari

MPK: E05B 15/10

Značky: dverný, zámok

Text:

...majú protiľahlú plochu 9, ktorá je usporiadaná pre spoluprácu s vnútornou plochou čelného plechu dverného zámku. Pokiaľ dvojčinná závora vyčnieva von zo skrinky zámku do vysunutej polohy, tak protiľahlá plocha g výstupku na každom závorovom diele kontaktuje vnútornú plochu čelného plechu (na obr. 1 protiľahlú plochu horného závorového dielu). Takže vnútorná plocha čelného plechu vedie závorový diel pri otáčanído extrémnej polohy, opačnej k...

Extrudovaný okenný alebo dverný komorový profil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19984

Dátum: 18.10.2007

Autori: Melzer Klaus, Fischer Marcus, Tippenhauer Horst, Eckert Stefan

MPK: E06B 3/22, E06B 1/28

Značky: extrudovaný, dverný, profil, komorový, okenný

Text:

...svorníkom. Tým je zaručené dobré ozubenie umelohmotného upevňovacieho kanálu s upevňovacím svorníkom čo možná po celej jeho dĺžke alebo po veľkom úseku jeho dĺžky, čo vedie k Vysokej vyťahovacej sile upevňovacieho svorníka.S upevňovacou oblasťou podľa vynálezu je nwžné splniť vysoképožiadavky ohľadne vytiahnutia s kompletne 2 umelej hmoty uskutočnenými upevňovacími oblasťami najmä V súvislosti soU uskutočnenia upevňovacieho kanála...

Dverný záves na spojenie susedných stenových alebo dverných dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285096

Dátum: 18.05.2006

Autor: Janutta Reinhard

MPK: E05D 3/00

Značky: dverných, susedných, dielov, dverný, spojenie, závěs, stěnových

Zhrnutie / Anotácia:

Dverný záves na spojenie susedných stenových alebo dverných dielov (1, 2) zložiteľných na seba až do vzájomne rovnobežnej polohy je vyrobený so spájacími prvkami (9) usporiadanými na čelných stranách stenových alebo dverných dielov (1, 2). Vždy dva protiľahlé spájacie prvky (9) sú spojené prostredníctvom vodidiel (11, 11') uložených v drážkach (10) spájacích prvkov (9) a usporiadaných krížom nad sebou. Navzájom privrátené čelné plochy (12)...

Dverný zámok s regulovateľným ovládaním kľukou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5789

Dátum: 05.10.2004

Autori: Raatikainen Juha, Tirkkonen Petri

MPK: E05B 63/00, E05B 47/06

Značky: zámok, ovládáním, kľukou, dverný, regulovatelným

Text:

...samostatný voliaci člen,ktorý je pohyblivý z jednej strany zámku na druhú stranu a prepojuje západku s torznou jednotkou na zvolenej strane,pričom prenos sily je zaistený z prevádzkovej osy prostredníctvom torznej jednotky a západky na unášač. U tohto usporiadania je vždy zaistený konštantný prenos sily prostredníctvom západky, pričom na druhej strane nemôže byt umožnený prenos sily z druhej strany zámku, pričom usporiadanie neobsahuje...

Skryto ležiaci dverný alebo okenný záves

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1513

Dátum: 06.09.2003

Autor: Niemann Hans Dieter

MPK: E05D 7/00, E05D 3/00

Značky: ležiaci, skryto, okenný, dverný, závěs

Text:

...natáčaveho spojenia, pričom je obzvlášť priestorovoúsporné, keď stred otáčania je pohyblivý vo vnútri rámovehoprvku. Rámový prvok ďalej obsahuje nastavovaciu páku, ktoráprenáša otáćavý pohyb na kridlový prvok. Za účelom svojej ocrany je nastavovacia páka uložená v puzdre. Pritom je zvláštne, že na tomto puzdre môžu byť výhodne usporiadané ešte tiež vrchnáčiky, v ktorých môžu byť uložené klznéPritom je obzvlášť výhodné, keď je pohyb stredu...

Bezpečnostný dverný kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3121

Dátum: 05.02.2002

Autori: Honus Roman, Urban Ivan

MPK: E05B 13/00, E05B 13/02

Značky: dverný, bezpečnostný

Text:

...vniknúť do uzamknutých priestorov s cieľom páchat trestnú činnosť.Pre správnu funkciu bezpečnostného dverného krytu je dôležité, aby uchytenie kovového štítku na vstupných dverách bytov a kancelárií prostredníctvom zabezpečovacích skrutiek a bezpečnostného kovania bolo odolné proti vypáčeniu aleboJe prirodzené, že vlastné vzdialenosti otvorov na bezpečnostnom dvemom kryte na vložku zámku, kľučku dveri, upevñovacie skrutky a bezpečnostné...