Patenty so značkou «dutým»

Spôsob výroby kovaných obrobkov z ľahkej zliatiny s plným a dutým prierezom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17106

Dátum: 05.04.2011

Autori: Di Serio Emile Thomas, Bouvier Véronique, Epale Romain

MPK: B22D 31/00, B21K 21/00, B21J 5/00...

Značky: spôsob, ľahkej, plným, obrobkov, kovaných, dutým, prierezom, zliatiny, výroby

Text:

...odvádzania plynov slúžiaceho na zaistenie polohy jadra pomocou uzatváracieho prvku. Každé potrubie odvádzania plynov je tiež uzavreté zosilňovacím prvkom v tvare kovovej tyče alebo čapu.0011 Podľa tohto patentu a ako je uvedené v opise, známky jadra sú umiestnené v zónach na opracovanie. Na odvedenie jadra a uvedených združených vedení vyžaduje spôsob opísaný v tomto patente, aby sa na vybratie jadra kus navŕtal a vytvorený kus...

Vysokootáčkové ložisko s dutým hriadeľom, najmä na uloženie spriadacieho rotora rotorového dopriadacieho stroja na výrobu zložkovej priadze

Načítavanie...

Číslo patentu: 287544

Dátum: 27.12.2010

Autori: Sloupenský Jiří, Kříž František

MPK: D01H 4/12, F16C 19/02

Značky: rotora, spriadacieho, dutým, ložisko, uloženie, dopriadacieho, hriadeľom, vysokootáčkové, výrobu, priadze, stroja, rotorového, najmä, zložkovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokootáčkové ložisko s dutým hriadeľom (1), najmä na uloženie spriadacieho rotora rotorového dopriadacieho stroja, najmä na výrobu zložkovej priadze, sa vyznačuje tým, že dutina (11) dutého hriadeľa (1) má priemer väčší, ako je 0,525 vonkajšieho priemeru dutého hriadeľa (1), a menší ako 0,75 vonkajšieho priemeru dutého hriadeľa (1).

Spôsob vytvorenia otvoru v prvku s dutým telom a zariadenie na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15938

Dátum: 05.08.2009

Autor: Giusti Dino

MPK: B21D 28/28, B21D 26/02, B21D 51/00...

Značky: spôsob, dutým, prvků, zariadenie, otvorů, uskutočnenie, vytvorenia, telom

Text:

...uskutočnení znázornených výhradne príkladom bez obmedzenia zámerov, s odkazmi na nasledovné nákresy, v ktorýchObrázok 1 znázorňuje prvok s dutým telom v osovom prierezovom pohľade, ktorý má jeden alebo viacero kolmých otvorov vytvorených spôsobom podľa tohto vynálezu aplikovaným, ako príklad,na spojovaciu skrutku pre kvapaliny.Obrázok 2 znázorňuje prvok s dutým telom z obrázku l v perspektívnom pohľade, tvorený, ako príklad, valcovou...

Fajčiarsky výrobok s tabakovým filtrom s dutým náustkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286780

Dátum: 27.04.2009

Autori: Gurke Inga, Knorr Solvey, Henning Paul Georg

MPK: A24D 3/00

Značky: tabakovým, náustkom, dutým, fajčiarský, filtrom, výrobok

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je fajčiarsky výrobok pozostávajúci z obaleného tabakového povrazca a z naň nadväzujúceho filtračného systému, ktorý je s tabakovým povrazcom spojený obalovým papierom, pričom filtračný systém obsahuje tabakový filtračný dielec. Filtračný systém má na zlepšenie senzorických vlastností navyše dutý filter (3), ktorý je na strane úst koaxiálne nasadený na tabakový filtračný dielec (2).

Fajčiarsky predmet s koncentrickým dutým jadrom v tabakovej tyčinke a kapsule obsahujúce aromatickú látku a činidlá tvoriace aerosól vo filtrovacom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10180

Dátum: 21.12.2007

Autori: Zhuang Shuzhong, Olegario Raquel, Karles Georgios

MPK: A24D 3/06, A24D 1/00

Značky: tabakovej, obsahujúce, předmět, filtrovacom, aromatickú, fajčiarský, tyčinke, systéme, koncentrickým, aerosol, činidla, tvoriace, jadrom, dutým, látku, kapsule

Text:

...kapsule, uvedená aspoň jedna krehká kapsula je na strane proti prúdu vložky filtrovacieho materiálu, vložky adsorpčného materiálu a druhej vložky filtrovacieho materiálu, pričom uvedená aspoň jedna krehká kapsula obsahuje vonkajšiu škrupinu, ktorá sa tepelne rozpúšťaObr. 1 predkladá perspektívny pohľad na fajčiarsky predmet, majúci duté jadro a filtrovaci system.Obr. 2 je pozdĺžny prierezový pohľad na fajčiarsky predmet 2 Obr. 1 s dutým...

Vysokootáčkové ložisko s dutým hriadeľom, najmä na uloženie spriadacieho rotora rotorového dopriadacieho stroja na výrobu zložkovej priadze

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4404

Dátum: 02.03.2006

Autori: Kříž František, Sloupenský Jiří

MPK: D01H 4/00

Značky: uloženie, vysokootáčkové, zložkovej, dutým, stroja, rotorového, dopriadacieho, ložisko, priadze, rotora, najmä, spriadacieho, hriadeľom, výrobu

Text:

...vzduchu prívodnou rúrkou a tým sa dosiahne odstránenie alebo aspoň zníženie problémov so zavádzanim a dopravovaním kontinuálnej zložky priadze prívodnou rúrkou do spriadacieho rotora. Ďalej sa týmto usporiadaním dosiahne možnost významne zväčšiť pozdĺžnu tuhost pevnej privádzacej rúrky, ktorá je tak menej náchylná na ohyb a vibrácie spôsobené procesom pradenia zložkovej priadze a tým zabraňuje kontaktu vonkajšieho povrchu rúrky s...

Ochranné zariadenie pre opancierované vozidlá, najmä proti dutým strelám

Načítavanie...

Číslo patentu: E 934

Dátum: 28.02.2004

Autori: Kellner Gerd, Pfennig Michael

MPK: F41H 7/00, F41H 5/00

Značky: ochranné, najmä, zariadenie, opancierované, dutým, strelám, proti, vozidla

Text:

...protijadrový ochranný modul 6, ktorý môže byt vytvorený známym spôsobom a ďalej nie je bližšie rozvádzaný. Okrem tohto protijadrového ochranného modulu je namontovaný ochranný modul proti dutým strelám. Tento ochranný modul proti dutým strelám pozostáva zdvoch platňových prvkov 4.1 a 4.2, ktoré napríklad môžu pozostávat z dvoch, samo o sebe známych, obmedzujúcich platní oddelených od seba vzdušným priestorom. Platňový prvok 4.1 je otočný...

Zařízení k fluidnímu navádění volného konce textilního vlákna dutým vodičem rotačního odměřovače tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268308

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vystrčil Jiří, Směták Vincenc

MPK: D03D 47/30

Značky: odměřovače, zařízení, tkacího, rotačního, vodičem, dutým, navádění, textilního, stroje, volného, vlákna, fluidnímu, tryskového, konce

Text:

...vodič g, se odtáhne potřebné délka textilního vlákna l z jeho zásoby tvořené předlohovou cívkou 1. Textilní vlákno lse přetéhne přes příčně ustavovací člen 5 zařízení. Z výstupního otvoru Ž začne prouditdo dutiny § vodiče g tlakové médium a začne strhávat k němu příčně uložené textilnívlákno l v místě jeho odměřené délky. Textilní vlákno l začne tvořit smyčku Z. přičemžtlakové médium nejefektivněji působí na její příčné čelo Q. S tvoŕicí se a...

Pružná ojničková spojka mezi dutým hřídelem a kolem trakčního kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241444

Dátum: 01.02.1988

Autor: Frank Wilhelm

MPK: B60B 37/06

Značky: kolem, trakčního, dutým, vozidla, pružná, ojničková, spojka, hřídelem, kolejového

Text:

...pružným členem umistěným centricky okolo nápravy. Je výhodné, aby pružný člen byl pružný v části obepínajici nápravu a v části uchycení ojniček.Příkladné provedení pružné ojničkové spojky podle vynálezu je na přiložených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje pohled na ko lo vozidla, obr. 2 řez rovinou A-A, obr. 3 řez rovinou B-B, obr.4 řez rovinou C-C, obr. 5 deformaci pružného členu při tlakových si 1 ách~v ojničkách a obr. 6 deformaci při t...

Pružná spojka s tlumením mezi dutým hřídelem a kolem trakčního kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 235133

Dátum: 15.02.1987

Autori: Eichinger Miroslav, Vohradský Jiří

MPK: B60B 37/06

Značky: dutým, trakčního, spojka, kolem, hřídelem, tlumením, pružná, kolejového, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pružné spojky s tlumením mezi dutým hřídelem a kolem trakčního kolejového vozidla, kde se používá pro přenos krouticího momentu a motoru na dvojkolí dutý hřídel objímající nápravu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pružné členy obloukového tvaru jsou složeny nejméně ze dvou plochých, k sobě přiléhajících pružinových pásů, stažených sponami.