Patenty so značkou «důlních»

Dělicí stěna ochranného povalu pro hloubení vertikálních důlních jámových děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 267837

Dátum: 12.02.1990

Autori: Gavor Milan, Winkler Rudolf, Renner Jaroslav

MPK: E21D 7/00

Značky: stěna, dělicí, důlních, jámových, hloubení, vertikálních, ochranného, povalu

Text:

...lontdže a demontáže, čínž se pozitivně ovlivní kapacita těžby jinou. Dělící stěna se vyznačuje při své konstrukční jednoduchosti vysokou spolehlivostí ochrany před padajícíli předměty, nebot její lana učinkují v režimu tahu oproti dosavadnín tuhý konstrukcí dčlících stčn, které jsou naaáhdny naNa pripojených výkresech je scheaaticky znázornäno příkladué provedení dělící stěny ochranného povalu podle vynálezu po jejín vybudovdní V jňuě. Obr. 1...

Způsob zúrodnění čerstvých nebo dosud nezvětraných důlních odvalů z hlubinných dolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267578

Dátum: 12.02.1990

Autor: Petříková Vlasta

MPK: A01C 21/00

Značky: dolů, hlubinných, odvalů, dosud, nezvětraných, důlních, čerstvých, zúrodnění, způsob

Text:

...využití celá její produkce, bývá kejda likvidována nedovoleným způsobem, což značné poškozuje životní prostředí (znečištění vod, apod.). využitím kejdy na náhradních plochách- důlních haldách se tak přispivá ke zlepšení životního prostředí dolní oblasti a to dvojím způsobem - urychlené ozeleněni held - omezení likvidace kejdy.Příklady provedení. Příklad 1. Fokus 1. Modelový vogetační pokus v malém množství substrátu.Do skleněných pokusných...

Vzduchová tryska pneumaticko-samospádové dopravy důlních zakládkových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267545

Dátum: 12.02.1990

Autori: Holas Mikoláš, Chýla Augustýn, Pařízek Bedřich, Verner Jindřich, Čermák Josef, Kafka Jan, Šimek Pavel, Dvořák Antonín, Konečný Petr, Černý Miloslav

MPK: E21F 15/00

Značky: zakládkových, směsi, pneumaticko-samospádové, tryska, dopravy, vzduchová, důlních

Text:

...uspořádání vzduchové trysky v dopravním potrubí pneumaticko-samospádovć dopravy důlních zakládkcvých směsí v řezu svislou rovinou vedenou osou dříku. Na obr. 2 je znázorněn pohledVzduchové tryska pneumaticko-samospádovć dopravy důlních zakládkových směsí je tvořena tělem 5 upevněným v přípojnćm hrdle 3 dopravního znklédkového potrubí L pomocí upevňcvací příruby AQ R svorníků ll, Spodní část těla 5 jeopatřena kruhovým sed» lem Ž, na jehož...

Zařízení pro zvýšení dopravní vzdálenosti při dopravě důlních zakládkových směsí potrubím

Načítavanie...

Číslo patentu: 267517

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pařízek Bedřich, Šimek Pavel, Holas Mikoláš, Čermák Josef, Verner Jindřich, Harlass František, Černý Miloslav, Dvořák Antonín, Brůha Jiří, Chýla Augustýn

MPK: B65G 53/04

Značky: vzdálenosti, potrubím, dopravě, zakládkových, důlních, zařízení, směsi, dopravní, zvýšení

Text:

...zakládkových směsi potruhím jo tvořeno soustavou vzduchové trysky 2 a. ovlůdacího vontilu 6, případně měřícího člonu z, ktoré jsou umístöuy v horizontální xňtvi 2 dopravuího zakláďkovćho potrxxbi i, přičemž první soustava jo vo vzdálenosti dvou až čtyř W 520 i vortiloilnuího sloupeczulclúdkovú smůsi l od Izolcna 1 § wertikálního sloupeczaliládkoxfć směsi l, tj. v místě, kdo so hydrostnticžcý dopravní tlak vyvolmąý vcrtikúlníxzx...

Mobilní zábrana pro úpadní ražení dlouhých důlních děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 267280

Dátum: 12.02.1990

Autor: Hrabec Jiří

MPK: E21D 9/12

Značky: mobilní, zábrana, řazení, důlních, úpadní, dlouhých

Text:

...j°,L()IfTI,ÍM.JíJJŤ nr«.uhií.xtuĺ 75. kKIv.I 1 y pro úpwiní IMŽQIIÍ dlouhýxüx üüLn 1 u däl pndšä v 3 núš kua Uhľm 1 mvázüräuje boční pohled gitumcw přmmmuwâuj nur k čülmě, aby. 2 boční pohled situace ätavění bmriäry do prüwuvni polsky. Na obr. 3 šü boční pohled na bariéru v pracovní puluza H nh á zná 2 orňuje,Akľy 5úpadního díla s bariérou Na obr 5 ja nnàäarněn pohled PMobilní mábraua pfn úpaüni ražení aestává z ocelověho rámu Á...

Poháněcí jednotka důlních lanových drah s třídrážkovým třecím kotoučem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267150

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bichler Jaroslav, Ecler Zdeněk

MPK: E21F 13/02, B66D 1/22

Značky: jednotka, třídrážkovým, lanových, poháněcí, důlních, kotoučem, třecím

Text:

...kinematiokým uspořádánim samostatných třeoíoh kotoučů s pohonem,lze zcela odstranit převáděoí lanovnice, což spolu s účelným rozdelením hnaoí sily jednotlivých třeoích kotoučů příznivě ovlivní životnost lana,obloženi třeoích kotoučů a instalovaného výkonu.Na připojeném výkresu je znázorněno přikladné provedení poháněoí jednotky s třídrážkovým třecím kotoučem podle vynálezu. Na obr. l je znázorněn její nárys a na obr. 2 půdorys.Hlavní funkční...

Lehké potrubí k dopravě vzduchu, zejména důlních větrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267960

Dátum: 12.02.1990

Autor: Šlosarčík Jan

MPK: F16L 9/16, E21F 1/04

Značky: důlních, zejména, potrubí, větru, dopravě, lehké, vzduchu

Text:

...že spojovací lišty jsou uspořádány uvnitř potrubí a žádná spojovací prvky neneruiují vnäjií povrch tak, že potrubí m 6. hladký kruhový vnější povrch. Tím je umožnäno eoetevovut Jednotlivá Adelkové díly potrubí do libovolue délky jednoduchým způsobem, např. pomocí sumovýoh nanžet, ktoré jednotlivé délkovő díly navzájom epojují a. současně utäoní, takže není nutno používat složitêho spojování,např. pomocí přírub.Příkled provedení lebkőbo potrubí...

Zařízení pro sledování synchronních otáček hřídelů pohonů, zejména důlních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266733

Dátum: 12.01.1990

Autori: Novák Richard, Sládek Milan

MPK: G01P 3/36, H02H 3/48

Značky: zejména, otáček, synchronních, zařízení, hřídelů, strojů, důlních, pohonů, sledování

Text:

...zařízení je možno provést tak, že lze nastavit i povolenou odchylku v úhlovém pootočení jednotlivých hřídelí, danou např. vůlí v zubech, napínáním řetězu a podobně. Vazba mezi sledovanou hřídelí a rotačním elementem může být pomocí ozubených kol a řetězů. Vazba může být i elektrická,například pomocí selsynů, takže sledování otáček je možno provádět dálkově, kdy je zařízení umístěno na libovolném místě, ač už z hlediska konstrukčního nebo z...

Zapojení pro měření konvergencí v nízkých důlních dílech, přítlaku důlních a podzemních výztuží a posunů staveb v místech s omezeným prostorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266601

Dátum: 12.01.1990

Autor: Halada Pavel

MPK: G01B 21/02

Značky: nízkých, omezeným, posunu, měření, prostorem, výztuží, důlních, staveb, dílech, podzemních, místech, zapojení, prítlaku, konvergencí

Text:

...sloupu teleskopu je použite lyžina vyrobená v optimální délce, aby při jejím posunu po výztuží důlního nebo jiného podzemního díla byla vždy v kontaktu se dvěma částmi výztuže, zabudovanými vedle sebe. V tomto případě se přístroj stává kráčející měřicí stanici. Protože je převodové kolo, například klínového profilu, vyrobeno z vhodných materiálů s požadovaným koeficientem tření a je kcntinuálně dotlačováno listovým perem do podálné...

Stacionární chladicí systém, zejména pro klimatizaci důlních pracovišť

Načítavanie...

Číslo patentu: 266166

Dátum: 13.12.1989

Autori: Cimala Petr, Cimala Jiří

MPK: F28D 21/00

Značky: stacionární, chladicí, zejména, systém, klimatizaci, pracovišť, důlních

Text:

...vynálezu je, že se při dochlazování chladonomá kapaliny - chlazené vody dosahuje u stejného výměníku voda - vzduch výsledný chladící výkon podstatné vyšší, než u jednostupňového způsobu chlazení. U jednotlivýchvýměníku voda - vzduch se chladící výkon zvýšil z 57 na 77 kw. Pří podstatné vyšším chladicímvýkonu se spotřeba elektrické energie nezvýší, protože ve strojovně chlazení při nižší teplotě vratné (církulační) chlazené vody je v...

Zapojení pro měření konvergencí v okolí vertikálních i horizontálních důlních děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 265711

Dátum: 14.11.1989

Autor: Halada Pavel

MPK: G01B 21/02

Značky: okolí, vertikálních, horizontálních, důlních, měření, zapojení, konvergencí

Text:

...umístěnou mimo vlastní teleskop, rovnoběžně s ním. Prevodové kolo a další částí převodového mechanismu jsou spojeny s pevnou částí teleskopu a současně z celým polygonovým nosníkem. Snímací tyč je pevné spojena z pohyblivým sloupemVýhody zapojení pro měření konvergencí v okolí vertikálních i horizontálních důlníchděl podle vynálezu spočívají zejména V možnosti měření posunu stěn vertikálních důlníchděl ve dvou bodech na jedné spojnici nebo...

Železobetonová monolitická výztuž svislých důlních děl kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265401

Dátum: 13.10.1989

Autori: Sehnal Miroslav, Lecian Jaroslav, Suchánek Jan

MPK: E21D 5/11, E21D 7/00

Značky: monolitická, důlních, výztuž, kruhového, průřezu, svislých, železobetonová

Text:

...dílce a obr. 4 znázorňuje radiální řez I-I z obr. 1, tj. řez stěnou svislého důlního díla v místě styku dvou obloukových dílců.V příkladném provedení tvoří armaturu jednoho výztužného věnce svislého důlního díla kruhového průřezu (obr. 1) osm obloukových dílců l. Každý obloukový dílec l je prostorovou konstrukcí, v jejíž vnitřní síti (obr. 2), ležící při vnitřním líci Q monolitického zdiva, je sedm hlavních nosných prvků 3 a v jejíž...

Stroj k rozpojování hornin v hlubinných důlních dílech

Načítavanie...

Číslo patentu: 265201

Dátum: 13.10.1989

Autor: Legrand Marie

MPK: E21C 27/02

Značky: hlubinných, hornín, dílech, rozpojování, důlních, stroj

Text:

...z hydraulickêho válce gg, normálně zasunutého uvnitř kluzného nosníku gg. Ve vysunuté poloze kluzného nosníku 35 se může vysunout z hydraulického válce 3 jeho pístnice a hydraulický válec gâ se sklápí dolů a pístnice se vysouvá tak dlouho, až patkag§ připojená k pístnici spočine na počvě. Když kluzný nosník gi a hydraulický válec gg zaujme polohu podle obr. 2 , zajistí se hydraulický válec gg vzhledem ke kluznému nosníku QA táhlem 31.K...

Zapojení pro měření posunů a konvergencí povrchových a důlních děl ve velkých a malých prostorách

Načítavanie...

Číslo patentu: 265110

Dátum: 13.10.1989

Autor: Halada Pavel

MPK: G01B 21/02

Značky: zapojení, konvergencí, měření, malých, posunu, důlních, veľkých, prostorách, povrchových

Text:

...teleskopickěho nosníku, který respektuje provoz v jámě a současně umožňuje měření konvergencí mezi dvěma body vzdálenými 8 000 mm. Úmístění snímací části mimo přístroj, kterou tvoří snímací tyč a dotykový segment, který je pevnou součástí vnitřního, posuvného eloupu teleskopického nosníku, umožňuje zkraoování celého aqregátu při zachování stejného meřicího rozsahu, tedy jeho využití i v malých prostorách.zapojení pro měření posunu,...

Bezpečnostní poval svislých důlních děl a šachtic

Načítavanie...

Číslo patentu: 264511

Dátum: 14.08.1989

Autori: Renner Jaroslav, Winkler Rudolf, Gavor Milan

MPK: E21D 5/12

Značky: šachtic, svislých, poval, bezpečnostní, důlních

Text:

...z obr. 5 nakreslený v řezu vedeném V rovině B-B. Obr. 7 znázorňuje umístění celistvého povalu v jámě nad prohlubovaným patrem hlubinného dolu. Obr. 8 znázorňuje umístění děleného povalu kaskádovitě umístěného v jámě u provozního patra.Bezpečnostní poval má nosnou základnu 1 jako všechny dosud známé povaly zhotovené zejména při prohlubování jam hlubinných dolů. Nosnou základnou 1 tvoří pravidla ocelové konstrukce, jak znázorněno na obr. í a 5,...

Způsob výběru místa pro deponování kalu z úpravy kyselých důlních vod obsahujících železo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264417

Dátum: 14.08.1989

Autori: Píša Václav, Lanc Václav

MPK: C02F 11/00

Značky: výběru, obsahujících, důlních, místa, deponování, železo, kyselých, úpravy, způsob

Text:

...možnost rozkladu kalu a následně znečištování povrchpvých a spodních vod v okolí železem, zinkem a jinými kovy prítomnými v kalu. V případě, že kal bude deponován na vnitřní výsypce, nebude docházet ke znečištování důlní vody železem a jinými kovy, ktere již jednou byly z důlní vody odstraněny a kolohěh železa V těžební lokalite tak nebude zvyšovat provozní náklady úpravy důlních vod.Při výběru místa pro deponování kalu je nutná...

Závěs ochranného předsuvného povalu dlouhých důlních děl s aretací

Načítavanie...

Číslo patentu: 264220

Dátum: 13.06.1989

Autor: Juras Josef

MPK: E21F 17/02

Značky: předsuvného, důlních, povalu, závěs, aretaci, dlouhých, ochranného

Text:

...kde obr. 1 představuje boční pohled a obr. 2 čelní pohled. Na obr. 3 je nakreslen podélnýřez dlouhým důlním dílem s předsuvným povalem a na obr. 4 je příčný řez dlouhým důlním dílem se závěsy a vazebními řetězy.Zâvěs ochranného předuvného povalu dlouhých důlních děl s aretací sestává ze závěsných háků 11 zâvěsu 1, opatřených stavitelným příčníkem 12 z oceli, ve kterých jsou uloženy vodící kladky 4 s vybráním, ve kterých je veden předsuvný...

Štít pro ražení důlních děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 264020

Dátum: 12.05.1989

Autori: Resin Vladimir, Cagikjan Oleg, Levitin Jurij, Samojlov Vladimir

MPK: E21D 9/06

Značky: štít, důlních, řazení

Text:

...mMBKa 2 no nepnuerpy npoema 9 nmeew onopnym HOBBDXHOCTL 16. Honepequmň wnanen 11 pasmemen Ha onopnoň nonepxuocwu 16 cnepxy H nmeew pa 3 ~ Mepu B nnane, oöecneqnnammne nepexphmue npoeua 9 no nepumewpy onopnoñ nosepxfHOCTH, npuuem npnemum őapaöan 12, H ponuxoonopm 13 pacnonoxenm Hnme onopnoů nosepxnocwn 16.YcTaH 0 BouHme xpoammeñnm 8 pasuemenu sa nbeenaMM npneuaoä qacrn 6 Koaaeäepä, KOTOPSH Bmmunneua c nosmomnocwnm nonopowa B nepwuxanbnoň...

Způsob utěsnění důlních děl proti průniku důlních větrů do stařin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260930

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hájovský Jiří, Dušek Radomil

MPK: E21F 15/00, E21F 1/14

Značky: proti, stařin, průniku, důlních, utěsnění, způsob, větru

Text:

...opatření V souvislosti s nadnormativním výskytem jedovatého plynu (C 0), se pakjedná o nesrovnatelné hodnoty, jako je jistota provozu a zabezpečení zdraví pracovníkůV podzemí. Dále se zvyšuje bezpečnost práce V podzemí z důvodu snížení i odstranění možnosti vzniku samovznícení uhlí ve stařinách. Zlepšují se i větrací podmínky a pracovní prostředí horníků jak přímo v rubání, tak na obou průchodech porubu s chodbami a v přilehlých porubních...

Zapojení pro měření expanze a rozvolňování hornin v okolí důlních děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 260900

Dátum: 12.01.1989

Autor: Halada Pavel

MPK: G01B 21/02

Značky: rozvolňování, hornín, okolí, expanze, měření, důlních, zapojení

Text:

...i při měření chvění horniny v obou směrech, nebo při rychlých rázech V obou směrech nedochází ke zkreslení záznamu měření. Při měření V místech, kde dochází k důlním otřesům, nedojde ke zničení převodu, pokud ovšem nedojde k deformaci celého přístroje. Oproti jiným expanzometrüm má toto řešení výhodu měřit až ze čtyř koteväz jednoho vrtu současně Podstatnou výhodou je možnost registrovat pomocí několika měřících stanic umístěných V...

Zapojení synchronizačního systému zejména důlních zabezpečovacích zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260654

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vondra Miroslav, Novák Jaroslav

MPK: G08B 17/10

Značky: synchronizačního, zapojení, systému, důlních, zařízení, zejména, zabezpečovacích

Text:

...adresovým vstupom 22 paměti g kontrolních úrovní Jedĺž VÝWWPal .16 SPOJBH 3 ° vstupom §g kontrolních úrovní příjímače 8.Sledované informace (v konkrétním případě výstupy úrovňových vyhodnocovačů pro zajištění bezpečnosti v dolech), případně i kontrolní informace přivedené ze zdroje kontrolní úrovně § jsou přivedeny na datový vstup li multiplexu ł synchronizované jednotky äE-a nejnižšího řádu, který tuto paralelní informaci převádí do sériového...

Způsob podzemního čištění důlních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 259873

Dátum: 15.11.1988

Autori: Dörömbözi László, Szikrai Miklós, Forisek István, Lukonits Ottó, Szabó Csaba

MPK: C02F 1/00

Značky: čištění, způsob, podzemního, důlních

Text:

...látek se odstraňujeusazováním n/ííebo filtrací, načež se vyčiš těná voda známým postupem shromažďuje a z dolu odčerpává nebo se v podzemí zužitkuje. ako mnkrodutiny mohou být použitý ponechané, zejména cipuštěné chodby,které s výhodou sloužily jako Otevírací nebo výstrojové chodby, Výstroj níže položených ůseků těchto chodeb se zesílí. Důlní vody se íiltrují v mikrodutináclí vyrubaných prostorů. Ve výhodném provedení se dülní voda nejprve...

Zařízení pro nakládání nánosu těživa z důlního kolejiště do důlních vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256982

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bichler Jaroslav, Ecler Zdeněk

MPK: B65G 67/04

Značky: důlních, zařízení, kolejiště, důlního, vozů, těživa, nakládání, nánosu

Text:

...na kolejovem podvozku pro vlečení důní lokomotivou. Na obr. 1 je jeho nárys, na obr. 2 je půdorys zařízení a na obr. 3 rotující nůž rozdružovacího orgánu.Zařízení je koncipováno jako návěs za důlní lokomotivu, která je zdrojem jak potřebné tažné síly, tak energie k pohonu rozdružovacího orgánu, vynášecího a plnicího dopravníku. Pohon je hydrostatický.K lokomotivě je zařízení kloubově připojeno návěsnými rameny łg pevně spojenými se...

Zařízení pro ražení důlních děl ve tvrdých horninách

Načítavanie...

Číslo patentu: 256674

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kulagin Rim, Korobkov Vladlen, Fadějev Petr, Fadějev Vladimir, Ermilov Nikolaj

MPK: E21C 3/04

Značky: horninách, důlních, zařízení, řazení, tvrdých

Text:

...dochází, jednak prodlužuje dobu návratu pracovního nástroje do výchozí polohy, jednak urychluje obrus samotných tlumicích zařízení. zmíněný nedostatok způsobuje snížení efektívnosti a zkrácení životnosti známého razicího zařízení.Úkolem vynálezu je vyvinout zařízení pro ražení důlních děl V tvrdých horninách S úderným pracovním nástrojem, jehož tlumicí zařízení by tlumily kmitavé pohyby pracovního nástroje při šikuých uderech tlouku a při...

Zařízení pro vibrační čištění důlních vod ve výklopníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256033

Dátum: 15.04.1988

Autor: Raus Josef

MPK: E21F 13/00

Značky: výklopníku, čištění, zařízení, vibrační, důlních

Text:

...měnš náročné na materiál a na pracnost, z čehož vyplývají nižší pořizovecí náklady a podstatné nižší náklady na údržbu ve srovnání se současně používanými zařízeníni. V důsledku vyšší účinnosti čištění důlních vozů dochází k jejich plnému využití a tím ke snížení nákladů na přepravu rubaniny z dolu na povrch.Na přiloženych výkresoch je schemeticky znázornšno zařízení podle vynálezu, použité k čištění důlních vozů při jejich...

Vrtací souprava pro hloubení svislých důlních děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 246818

Dátum: 01.03.1988

Autori: Rajniš Martin, Pavlík František

MPK: E21C 11/00

Značky: hloubení, vrtací, svislých, důlních, souprava

Text:

...nosníkem lg, na kterém jsou upraveny dolní úchyty li, k nimž jsou jedním koncem rozebíratelně připojeny vzpěry I , jejichž opačný konec je ozebíratelně spojen s horními úchyty gl, které jsou upraveny na klepetovém nakladači gg. Klepeta nakladače gg jsou aretována v sevřeném stavu alespoň jednou pojistnou tyčí gg a jsou usazena v nosníkovém úchytu lg upraveném na nosníku lg. Na spodní přírubě nosníku lg jsou posuvné uloženy dva nástavce 39...

Elektrický pohon narážecího zařízení důlních vozíků do těžní klece

Načítavanie...

Číslo patentu: 255032

Dátum: 15.02.1988

Autori: Ledr Zdeněk, Košťál Jiří

MPK: H02P 1/40

Značky: zařízení, klece, elektricky, důlních, narážecího, těžní, vozíků, pohon

Text:

...klidový kontakt druhého reostatu, mechanicky ovládaný koncový pracovní kontakt druhého reostatu a pomocný klidový kontakt prvního trojpôlověho směrověho stykaěe s druhým koncem cívky druhého trojpôlovêho směrovêho stykaěe. Mechanický ovládaný koncový pracovní kontakt prvního reostatu je překlenut po 3 255 usmocným pracovním kontaktom prvního trojpőlověho směrověho stykače, zatímco mechanicky ovládaný koncový pracovní kontakt druhého reostatu...

Měřidlo pro měření a ustavování řezné geometrie důlních rozpojovacích orgánů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242125

Dátum: 01.02.1988

Autor: Sýkora Stanislav

MPK: G01B 3/56, E21C 35/00

Značky: důlních, orgánů, ustavování, měření, rozpojovacích, řezné, geometrie, měřidlo

Text:

...R (nm), x (mn). obr. 2 c - měření ponocného rozněru - rozteče nezí noži t (nn). Na obr. 33 Je echenaticky znázorněno měřění úhlů 04, -oó, d. 0. Na obr. 3 b - neření obvodoJého úhlu od počátku 0 ° ě 3600, na obr. 4 a 5 jsou znázorněny potřebné úhly a rozměry k přesnému ustaveni nebo proněření nožových držáků.- poloměr oetří špičky nože (mm)- vzdálenost středu špičky nože od rovíny tzv.Ľ - obvodový úhel středu špičky nože (°) 242125, - úhel...

Jiskrově bezpečné zařízení pro integrovanou evidenci chodu důlních dopravníkových linek automazovaných pneumaticko-elektrickým systémem a dálkové ovládání dopravníkové linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254702

Dátum: 15.01.1988

Autori: Koutný Karel, Sprušil Jiří

MPK: B65G 47/22, E21F 17/18

Značky: ovládání, linek, důlních, bezpečné, jiskrově, zařízení, dopravníkových, evidenci, systémem, pneumaticko-elektrickým, automazovaných, dálkově, chodu, integrovanou, dopravníkové, linky

Text:

...dopravníků vedlejších linek, dopravníků linky hlavní má přecejchovanou stupnici na počet O až 10 dopravníků avyznačenou polohu na stupnici pro kontrolu napěčového stavu stejnosměrného zdroje.Měřič proudu má paralelné zapojenou diodu V propustném směru proti přetížení a je zapojen V serii s kompenzačním potenciometrem, kterým se vykompenzuje rozdíl odporu vedení,vnitřního odporu přístroje a.pok 1 esu napětí jediného zdroje stejnosměrného...

Zapojení pro měření konvergencí v okolí důlních děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 254297

Dátum: 15.01.1988

Autori: Halada Pavel, Lucák Otakar

MPK: G01B 21/02

Značky: důlních, konvergencí, měření, okolí, zapojení

Text:

...posuvů horniny je vlastně přímou součástí nosníku a tvoří ji dva díly nosníku, které se do sebe V plném profilu zasouvají.Tím je dosaženo, že polygonový nosník je podélně posuvný, ale příčně tuhý a odolný proti průhybu a vibracím, nebot jeho profil ani V místě skříně konvergometru není přerušen nebo zeslaben. Protože se hornina V bccích důlního díla a tedy i měřící tyče, na které je konvergometr ukotven, posouvá i příčně, to je napříč ke...

Zařízení pro snímání magnetických záznamů provedených na povrchu dopravních prostředků, zejména bočnicích důlních vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246331

Dátum: 15.12.1987

Autori: Gass Karl, Föry Werner

MPK: B61L 25/04

Značky: bočnicích, dopravních, povrchu, zařízení, důlních, záznamu, provedených, snímání, prostředků, zejména, magnetických, vozů

Text:

...vynälezu, na obr. 1 v« bočním pohledu a na obr. 2 v pohledu čelním.Zařízení pro» snímaní magnetických záznamů provedených na povrchu dopravních prostředků 40, zejména na bočnicích důlních vozů 43 podle vynálezu používá dvou snímačů 11 magnetických záznamů. Snímač 11 magnetických záznamů je uložen ve snímací jednotce 1 U, která je tvořeno pomocným rámem 12, v němž jsou vůči snímači 11 protilehle zachyceny otočné kopírovací elementy 13, s...

Způsob ražení důlních děl, s malou mocností uhelné sloje a vysokou pevností průvodních hornin, trhací prací

Načítavanie...

Číslo patentu: 243277

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hranieka Jan, Klinecký Ladislav, Uhlío Josef

MPK: E21C 41/00, E21C 41/04

Značky: průvodních, pevnosti, trhací, důlních, vysokou, děl, způsob, sloje, mocnosti, malou, hornín, uhelné, řazení, prací

Text:

...uvedené nedostatky jsou odstraněny způsobemvpodle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že alespoň jedna řada vrtů se vrtá kolmo k rovině čelby v nadložní a podložní hornině uhelné sloje, přičemž ná 4lože ve vrtech se iniciují nejdříve V okolí uhelné sloje a následně ve vrtech postupně směrem k obrysu důlního díla.Tím, že se vrty pro umístění náloží vrtají pouze V nadloží a podloží sloje, dochází k rozpojování uhlí nepřímo, a proto vzniká...

Zapojení elektropneumatického dálkového ovládání u linek důlních dopravníků automatizovaných pneumatickoelektrickým systémem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247402

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kalina Vladimír

MPK: E21F 17/18

Značky: dopravníku, důlních, automatizovaných, zapojení, pneumatickoelektrickým, dálkového, linek, elektropneumatického, ovládání, systémem

Text:

...dopravníků jiskrově bezpečného dálkového ovládače.Mikrospínač v sérii zapojený s ohmickým odporem jiskrově bezpečného snímače chodu pásusběrného dopravníku linky hlavní je zapojen dvojvodičem přes spojovací krabici do samostatného obvodu vedeného ve společném kabelu pro jiskrově bezpečné obvody a napojeného přes spojovací krabici vícevodičovým kabelem do obvodu evidence chodu dcpravníků, přičemž oba obvody snímaní chodu dcpravníků jsou...

Membránové čerpadlo, zejména pro čerpání abrasivních důlních kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246940

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vrba Jan, Krajíeek Vlastimil, Straka Jaromír, Zdeněk Dalibor, Maloušek Antonan

MPK: E21F 16/00, F04B 43/08

Značky: membránové, čerpadlo, zejména, důlních, čerpání, abrasivních, kalů

Text:

...na vnějším obvodu opatřeno přívodním prstencem spojeným s vnitřním prostorem válcového tělesa otvory pro přívod pulsujícího tlakového média z pulsátoru.Na přiloženém výkresu je znázorněno V řezu příkladné provedení membránového čerpadla I podle vynálezu včetně pohonu.Membránové čerpadlo, zejména pro čerpání abrazívních dülních kalů sestává z váloového tělesa l, spojeného přírubou lg, prostřednictvím mezikusu 33, 5 příruhou ll komory se saoím...