Patenty so značkou «držiaka»

Vertikálna konštrukcia držiaka na pestovanie rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6875

Dátum: 04.09.2014

Autor: Páll Roman

MPK: A01G 31/06, A47G 7/04

Značky: konštrukcia, pestovanie, rastlín, vertikálna, držiaka

Text:

...nádoby j s príchytom m, alebo sa tyčovina prevlečie cez geotextíliu 16, ktorá je zošitá tak, aby tvorila otvory na jednotlivé plastové nádoby á bez príchytu. Na zavesenie tyčoviny slúžia vnútorné opomé časti konštrukcie § predného rámu.Rastliny g sú zasadené v pôdnom substráte alebo v hydroponickorn médiu. V nádobách z plastu g bez zá 10vesného príchytu vložených do otvorov V geotextílii l 6 je možné rastliny Q pestovať len v jednom rade...

Zariadenie na zváranie laserom a využitie tohto zariadenia na privarenie plechovej strechy alebo držiaka strešného okna na bočnú stranu kabíny motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19220

Dátum: 15.07.2010

Autori: Morisset Philippe, Riviere Séverine, Gelabert Arrieta Ignacio

MPK: B23K 26/02

Značky: střechy, kabiny, vozidla, zváranie, zariadenie, zariadenia, držiaka, bočnú, tohto, laserom, stranu, motorového, plechovej, privarenie, strešného, využitie

Text:

...nazváranie laserom, aby sa pomocou zvárania spájkovaním spojil prvý plechovýEP 2473 312 35453 diel s druhým plechovým dielom, pričom toto zariadenie obsahuje rám nesúci hlavu, ktorá vyžaruje laserový lúč, a hrdlo na podávanie spájkovacieho drôtu,ktoré sú prispôsobené na vytvorenie zvaru pozdĺž spojovacej línie medzi spomenutým prvým a druhým plechovým dielom, pričom spomenutý rám navyše nesie prítlaćný valček určený na pritláčanie...

Hlavica držiaka pre manipuláciu rúrky odlievacej panvy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13609

Dátum: 19.11.2009

Autor: Delsine Damien

MPK: B22D 41/56, B22D 41/50, B22D 11/106...

Značky: odlievacej, držiaka, manipuláciu, panvy, rúrky, hlavica

Text:

...zariadenia- kontrolné prostriedky tvoria rovnako prostriedky na zadržíavanie rúrky na hlavici. Rúrka sa môže zadržiavať na hlavicí bez toho aby sa použili kliešte, čo by mohlo rúrku pri zovretí poškodiť. Tento spôsob uskutočnenia umožňuje zmenšiť riziká poškodenia rúrky pri jej premiestňovaní a vpravovaní do odlievacieho zariadenia- kontrolné prostriedky obsahujú najmenej jeden zárez, vytvorený tak, aby mohol prebiehať pozdĺž osy rúrky...

Mechanizmus držiaka zadnej nápravy automobilu a automobil obsahujúci túto zadnú nápravu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7526

Dátum: 07.11.2007

Autor: Cadet Stéphane

MPK: B62D 21/00, B62D 21/06, B62D 21/02...

Značky: zadnej, túto, nápravu, obsahujúci, automobil, mechanizmus, nápravy, zadnú, automobilů, držiaka

Text:

...široký pás plechu navareného na boku podlahy (nie je znázornená),pre zvýšeniejej odolnosti.Prah karosérie 12 je vybavený zadným koncom l 2 A ktorý je čelom obrátený k ľavémuzadnému kolesu, pokial je toto namontované.Zadný podbeh kolesa 18 je namontovaný na prahu karosérie 12 a na ráme kolesa 16. Podbeh kolesa 18 má tvar polovičnej misky vybavenej dnom 19 nachádzajúcim sa priečne naproti prahu karosérie 12.Zadná časť 10 obsahuje okrem iného...

Miska držiaka dávky a kontajner pre dávku pre kávovary

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17249

Dátum: 13.06.2007

Autor: Flores Arnaiz Guillermo

MPK: A47J 31/44, A47J 31/043, B65D 85/804...

Značky: dávku, kontajner, miska, dávky, kávovary, držiaka

Text:

...oddeľujúca zóna medzi valcovou časťou a zrezanou kužeľovitou časťou misky, vzhľadom k tomu, že táto neexistuje, a za druhé, pretože mletá káva nie je pridaná volne do zodpovedajúceho držiaka vymedzenom v miske, ale je namiesto toho pridaná zabalená do obalov zfiltračného papiera, ktorý si spolu s vlastným obsahom zachováva diskoidný tvar o priemere, ktorý zodpovedá držiaku v miske a so zakrivením na svojej hrane, ktorá sa zase zhoduje s tým,...

Dentálna niť na upínanie do držiaka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4375

Dátum: 02.02.2006

Autor: Střelec Peter

MPK: A61C 15/00

Značky: držiaka, upínanie, dentálna

Text:

...alebo môžu byt priamo tvorené materiálom dentálnej nite (upinacie elementy V tvare slučiek). Dentálna niť na upínanie do držiaka môže byt v ďalšom výhodnom uskutočnení vyhotovená tak, že pracovné úseky ohraničené na oboch koncoch upinacimí elementmi tvoria samostatné kusy pripravené na upnutie na držiak dentálnych nití, čo je najpraktickejšie najmä u prefabrikátov v tvare slučiek, ktoré sú tvorené priamo materiálom dentálnej nite.Prehľad...

Držiak výfuku automobilu, upevňovacie zariadenie vybavené takým držiakom a spôsob upevnenia takého držiaka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6063

Dátum: 25.05.2005

Autori: Jamesse Gérard, Kowalski Philippe

MPK: F01N 7/18

Značky: výfuku, takým, automobilů, upevňovacie, držiaka, držiak, zariadenie, takého, spôsob, upevnenia, vybavené, držiakom

Text:

...nosníkuVäčšia hrúbka pozdĺžneho nosníka umožňuje jednak prenos a tlmenie vibrácií, ktorým je podrobený držiak výfuku, a jednak vypustenie jednej z obvyklých spevňovacích dosiek.Upevnenie zváraním umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž držiaka výfuku.Výhodne je spevňovacia doska privarená pod pozdĺžnym nosníkom a nad podlahou. Namáhania, ktorým je vystavené spojenie medzi spevňovacou doskou a pozdĺžnym nosníkom sú takto čiastočne prevedené na...

Kombinácia výdajného balíčka a držiaka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3128

Dátum: 02.04.2004

Autor: Julius Robert

MPK: A47K 10/00

Značky: výdajného, kombinácia, balíčka, držiaka

Text:

...a držiak na zaistenie výdajného balíčka. Výdajný balíček je s výhodou vymeniteľný tak, že akonáhle sú V ňom zabalené uteráky vyčerpané, môže byť znovu naplnený balíček zaistený v držiaku. Držiak môže zahŕňať samostatne stojaci predmet, schopný držať Výdajný balíček hore na ploche, napríklad na hornej ploche stola. V iných vyhotoveniach sa môže držiak zaistiť na okraji,ako je okraj slnečnej clony automobilu, okraj stola alebo Vysokej...

Stopka rezného nástroja, alebo jeho držiaka

Načítavanie...

Číslo patentu: 269513

Dátum: 11.04.1990

Autor: Polák Martin

MPK: B23G 1/46, B23B 51/00

Značky: nástroja, stopka, řezného, držiaka

Text:

...nástroja, je zabezpečená požadovaná tesnost medzi nástrojom a Jeho upínacou hlavou, a v prípade, že ide o stopku držiaka, zeoboväva so colistvosť záborových plâoh. Celková konštrukcia je Jednoduchá a funkčne spoľahlivá. Z pevnostnćho hlediska je žiadúoe, aby istiaca obvodové drážka svojím dnom nepresahovala hranicu danú veľkosťou vpísanej kružnioe záberovo proti lovanej časti stopky.Niekoľko príkladov vyhotovenia stopky podľa vynálazu Je...

Upínacia hlava držiaka nástroja, najmä závitovacieho

Načítavanie...

Číslo patentu: 269512

Dátum: 11.04.1990

Autor: Polák Martin

MPK: B23G 1/46

Značky: držiaka, najmä, hlava, upínacia, závitovacieho, nástroja

Text:

...toho možno bez podstatných úprav presúvať prídavný diel voči zékladnému dielu telesa v axiálnom smere, čo je výhodné z hladiska možnosti upínania nástrojov rozličných dlžok. Dalej je výhodné, ked je kotviaca zámka vyhotovená ako medzistena na prídavnom dieli telesa hlavy e je opatrená prechodovým otvorom súosovým 3 upínacím otvorom, pričom prierez preohodovćho otvoru je obdobný prierezu unášacej časti upínaoieho otvoru, voči ktorej je V...

Upínacia hlava držiaka nástroja, najmä závitovacieho

Načítavanie...

Číslo patentu: 267167

Dátum: 12.02.1990

Autor: Polák Martin

MPK: B23G 3/02, B23G 1/46

Značky: držiaka, upínacia, závitovacieho, najmä, hlava, nástroja

Text:

...odsuvným dorazovým telieskom,obr. 2 osový rez upinacou hlavou s radiálne odsuvným dištančným telieskom a obr. 3 čelný pohľad na samotné dištančné teliesko z obr. 2.Upínacia hlava držiaka nástroja pozostáva z telesa l, v ktorom je pomocou radiálnych kolíkov g uchytené unášacie puzdro 1, opatrené priebežným axiálnym vodiacim a unášacím otvorom 1 pre stopku á držiaka. Táto spolu so základným dielom É a prídavným dielom 1 tvari posuvnú časť...

Upínacia hlava držiaka nástroja, najmä závitovacieho

Načítavanie...

Číslo patentu: 267917

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kurinec Ferdinand, Polák Martin

MPK: B23G 1/46

Značky: upínacia, najmä, nástroja, závitovacieho, držiaka, hlava

Text:

...funkčných časti hlavy, ktoré miesto sa dá navyše ľahko utesniť. Tým sa celá hlava stáva funkčne spoľahlivejšia. Zníženie materiálovej náročnosti je obzvlášť výrazná u hláv vybavených vratnou pružínou pre rýchlouvoľňovaciu kotviacu zámku, u ktorých táto vratná pružina je v radiálnom segmentovom záreze, vytvorenom v prídavnom dieli telesa upínecej hlavy.Príklad vyhotovenia upínacej hlavy podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom obr....

Zástrčka držiaka elektród najmä u vysokofrekvenčných chirurgických prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254015

Dátum: 17.12.1987

Autor: Pilát Jozef

MPK: A61B 17/36

Značky: zástrčka, prístrojov, držiaka, elektrod, vysokofrekvenčných, najmä, chirurgických

Text:

...držiaka elektrôd podľa vynálezu, ktorého podstata je to, že v tele zástrčky je pevne uchytená izolačná vložka opatrená z jedného konca vnútorným osadenim a z druhého konca vnútorným vybraním. Do závitu izolačnej vložky je zaskrutkovaný banánik.Ďalej je podstatou vynálezu i to, že na telo zástrčky cez kruhový výstupok je pevne prichytená rozlemovaním odľahčovacia spona.Zástrčka držiaka elektrôd podľa vynálezu svojim konštrukčným...

Zástrčka držiaka bipolárnej elektródy najmä u vysokofrekvenčných chirurgických prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254014

Dátum: 17.12.1987

Autor: Pilát Jozef

MPK: A61B 17/36

Značky: zástrčka, elektrody, bipolárnej, držiaka, vysokofrekvenčných, chirurgických, prístrojov, najmä

Text:

...tela zástrčky.Ďalej je podstata i v tom, že izolačná objímka je opatrená z jednej strany pozdĺžnou drážkou, do ktorej je zapadnutý nos odlahčovacej spony pevne uchytenej na tele zástrčky.Zástrčka držiaka bipolárnej elektródy po» dla vynálezu svojim konštrukčným usporiadaním vylučuje možnost zmätkovania podstatnej časti zásuvky pri oprave. Telo zástrčky zasunuté do izolačnej objímky so zalemovanou izolačnou vložkou pre zaskrutkovanie banánika...

Opierka držiaka zapisovacieho hrotu registračného kompresiomeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239502

Dátum: 01.06.1987

Autor: Eapka Martin

MPK: G01L 23/32

Značky: registračného, zapisovacieho, opierka, držiaka, kompresiomeru, hrotu

Text:

...po šikmej hraneipierky a zapisovací hrot je pritlačovaný tvarom ramena držiaka k registračnej karte. Pri pohybe zapisuje na registračnú kartu krivku o priebehu tlaku. Šikmým nábehom opierky sa zabezpečuje oddialenie zapisovaeieho hrotu od registračnej karty, dosiahne sa zlepšenie manipulácie s registračnou kartou a na nosiči nemusia byť vytvo řéhě nábehové hrany. Pri vkladaní a vyber-ani registračnej kartyz nosiča nie je zapisovsci hrot v...

Združený spoj držiaka tabuľky označenia linky dopravného prostridku so spätným zrkadlom

Načítavanie...

Číslo patentu: 214362

Dátum: 01.06.1984

Autor: Holakovský Štefan

Značky: združený, zrkadlom, tabuľky, prostridku, linky, držiaka, spätným, dopravného, označenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši umiestnenie držiaka tabuľky označenia linky dopravného prostriedku a jeho upevnenie na spätné zrkadlo. Podstatou vynálezu je upevnenie držiaka tabuľky strmeňom, ktorý je rozoberateľne spojený so strmeňom spätného zrkadla a objímkou, ktorá je na nosnom ramene.