Patenty so značkou «držák»

Držák prvku, zejména bezpečnostní světelné clony

Načítavanie...

Číslo patentu: 260126

Dátum: 15.12.1998

Autori: Halamíček Jaromír, Přikryl Lubomír

MPK: F16P 3/14

Značky: držák, světelné, prvků, bezpečnostní, clony, zejména

Text:

...záření nebo jeho čidla, bezpečnostní evětelné clony blíže neznázorněné zahrnuje jednak přední nosnou stěnu 3 Jednak zadní nosnou stênu 2 Tyto nosné stěnyga 2 nóhou být součástí samostatného uzavřeného dílu pro jeden nebo více prvků 1 nebo jak znázorněno na výkrese,součástí skříně 5 b 1 íže neznázorněného stroje či zařízení. Přední noená stěna 3 je přímo tvořena stěnou skříněł 1 zadní noená stěna LJe ke stěně skříněžpřipevněna,...

Držák cívky

Načítavanie...

Číslo patentu: 271464

Dátum: 12.10.1990

Autor: Stenmans Heinz

MPK: D01H 7/86, D01H 7/16, D01H 1/10...

Značky: cívky, držák

Otočný držák na zařízení k ovládání dopravního pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270488

Dátum: 13.06.1990

Autori: Ženožička Milan, Baják Karel, Balcárek Jaroslav

MPK: C14B 1/54

Značky: ovládání, otočný, dopravního, pásu, zařízení, držák

Text:

...vedení upínacíu šroubea ee čtyřhrannou hlavou s hvňzdicí a je na ní stavítelne na otočná čepu uložen držák, zajíatltelný upínaoín šroubem a Iatlcí v rozaezí z jedná základní polohy do druhé základní polohy.Pokrok doaažený vynálezen apoöívá v snadno něnitelnć poloze konzoly a držáku vzhledeu k okrají dopravníkového páeu, to znaaená, že rozteč fotočidel vzhledea k okraji dopravního pásu je možno libovolná zaenlovat neklápánía držáku z jedná...

Pneumatický držák příslušenství pro průmyslové šicí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268166

Dátum: 14.03.1990

Autor: Romano Antonio

MPK: D05B 91/12

Značky: pneumatický, příslušenství, držák, průmyslové, šicí, stroje

Text:

...k tomu, aby příslušenství, které není okamžitě v provozu, nepřekáželo v pracovní rovině, je dána rychlospojem lg a neznázorněným kotevním šroubem, kolem kterého se zařízení natáčí. Tento šroub může být umístěn například V otvoru lg rozváděče lg. Zablokování tohoto zařízení a jeho zakotvení na pracovní rovině šicího stroje je tvořeno dvěma kolíky,které jsou upevněny na pracovní rovině. Kolík gz má vodorovnou kruhovou drážku, se kterou zabírá...

Držák podélně kmitající rezonátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 267543

Dátum: 12.02.1990

Autor: Židů Václav

MPK: H04R 1/00, H04R 17/00

Značky: podélné, kmitající, držák, rezonátory

Text:

...výroby držáku pro podćlně kmitající rezonátory se provádí tak, že niklovć trubičky se nařežou na potřebnou délku a přívaří se jedním koncem na dva vývody prvního skleněného výlisku s keramickou destičkou. Druhým koncem se niklové trubíčky přivaří na dva vývody druhého skleněnćho výlisku, jehož zbývající dva vývody se ohncu s přivaří k niklovým trubičkám. Na vnější stranu druhého skleněnćho výlisku se přivaříVýhodou této konstrukce držáku...

Držák obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 267434

Dátum: 12.02.1990

Autor: Zeman Lubomír

MPK: A43D 117/00

Značky: obuvi, držák

Text:

...provedení zařízení podle vynálezu, kde na obr- 1 je znázorněn pohled na zařízení i s nasazeným kopytem a polohovacím vodítkem a na obr. 2 je osový řez držáku obuvi.Těleso stojánku je sestaveno ze tří hlavních dílů podpěry l, podstavce g a příložky 3- Podpěra má část upravenou pro za~ sunutí do vidlice podstavce 3. Pevné spojení těchto dvou částí zajlštují svorníky 4. Podstavec 2 má spodní část upravenou jako upevñovací plochu na propojovací...

Držák zářivkového zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266833

Dátum: 12.01.1990

Autor: Psota Pavel

MPK: F21S 3/02

Značky: držák, zdroje, zářivkového

Text:

...čepem. Na čep je nasazen druhý díl krytu a přitažen maticí. Je výhodné spoj mezi díly krytu zakrýt prstencem pevně spojeným s jedním dílem krytu. Výhodným je i to, že těchto prstenců může být na dílech krytu několik a že mohou být na svém povrchu opatřeny závitem pro našroubování kroužkú. současně mohou být prstence a díly krytu na shodném místě opatřeny i bočními otvory.Výhodou držku zářivkového zdroje podle vynálezu je, že umožňuje výměnu...

Držák na uzavírání a utěsňování konců trubek vystavených vnitřnímu tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266587

Dátum: 12.01.1990

Autori: Tarasiuk Tadeusz, Mynarz Leszek, Placzek Wieslaw, Karpinski Krzysztof, Friedrich Pawel, Gaszewski Jerzy

MPK: G01N 3/12

Značky: konců, trubek, uzavírání, vnitřnímu, držák, vystavených, tlaku, utěsňování

Text:

...ze segmentu rozpínaných uvnitř tělesa držáku elastickým elementem. Takový návrh kuželového prstence nevyžaduje přítomnost příslušných výŕezů v tělese, jako u druhého provedení. Existence různých provedení držáku podle vynálezu umožňuje volbu návrhu, který by na jedné straně odpovídal stávajícím výrobním možnostem výrobců a na druhé straně by vytvořil možnost provádět pokusné zkoušky při vždy různých vlastních para metrech...

Držák ligatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 266224

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kulik Jaroslav, Šmyrin Ivan, Vyržikovskaja Marina, Uťamyšev Rustam, Smyrnov Boris

MPK: A61B 17/06

Značky: držák, ligatury

Text:

...cepuà V -HnrarypoepmaTenL-c nqmombm BTYMKH 4(ur.1 ú 2) H nunwa 5 saxpennnwy na ronoaxe epmarenx HCKYCCTBEHHOFO cepnua, 5 KOTODOM ýxpeunen Hcxyccwaenauñ Knáňáný Hnraryponepmarenb ycranannnnamw nan sonoň onepamuonnoro nana, nocnenoàawenbno npomunamr npecepnuo-menynoqxonoe muópósaoe Konbuo H ncxýccwnenuuü mnanan H oöa Kouua nrxn Kaxnoro mna saxpennamr Ha onnou na Quxcaropos 2 nocne Hanomens mnou no Bcemy nepnuerpy...

Membránový dvojitý držák trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265976

Dátum: 14.11.1989

Autori: Léblová Jaroslava, Bareš Pavel, Novák Petr

MPK: B05B 15/06

Značky: membránový, trysky, držák, dvojitý

Text:

...poruše. U výše uvedených řešení je upevnění na nosnou trubku provedeno pomocí ocelových šroubd a třmenů, což negativně ovlivñuje rozebiratelnost spojů sníženou následkem koroze. Při nestejnosměrném utažení dochází i k destrukci upínacích třmenů zhotovených zpravidla z plastických hmot.Uvedené nedostatky odstraňuje membránový dvojitý držák trysky podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že obě tělesa držáku jsou upevněna z vnější strany...

Držák orovnávacího diamantu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265738

Dátum: 14.11.1989

Autor: Daněk Radoslav

MPK: B24B 53/12

Značky: orovnávacího, diamantu, držák

Text:

...diamantu svírá s normálou brusnéhokotouče úhel v rozmezi od patnácti do šedesátí úhlových stupňů.Provedení držáku podle vynálezu dovoluje používání krystalické geometrie diamantů značně malých rozmčrů. Šikmou polchou díamantu lze docilit Vzhledem k obrušovanému brusnému kotouči příznivý řezný úhel 5 velmi dobrými výsledky orovnávání i pro následné broušení obrobků.Po otupení břitu je možné skloněný díamant natočit kol osy jeho hrotu a...

Nastavitelný držák clony elektronového mikroskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265627

Dátum: 14.11.1989

Autori: Klíma Jaroslav, Petr Jiří, Tůma Lubomír

MPK: H01J 37/21

Značky: elektronového, držák, mikroskopu, nastavitelný, clony

Text:

...mikroekopu podle vynálezu spočívají zejména V tom, že umožňuje libovolné nastavení vertikální polohy clon, takže polohu clon jemožno optimalizovat pro každý režim elektronového mikroskopu.Vynález bude dále podrobněji popsán podle přiloženeho výkresu, na němž je znázorněno příkladné provedení nastavitelného držáku clony elektronového mikroskopu podle vynálezu.Držák clony je V příkladném provedení tvořen trubkou l clony, která je ve...

Kloubový držák svařovací hubice pro průmyslového robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 265152

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bukovský Jarmil, Votoček Stanislav, Sál Vladislav

MPK: B25J 9/00

Značky: robota, svařovací, průmyslového, hubice, kloubový, držák

Text:

...přestavitelných, ale zároveň pevně aretovaných ve zvolené nebo opakované poloze s odečtením příslušné číselné hodnoty. V případě kolize robota či hubice je zároveň 5 jejím uchycením řešena i otázka možného výkyvu s okamžitým vypnutím (zastavením) systému. To zajiščuje mikrospínač uchycený v přírubě držáku. Řešení podle vynálezu neomezuje nijak pracovní rozsah průmyslového robota, naopak zvyšuje možnosti jeho využití. V podmínkách...

Držák topného tělesa pro zvlhčovače dýchané směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 264536

Dátum: 14.08.1989

Autor: Kilian Pavel

MPK: A61M 15/00

Značky: topného, zvlhčovače, dýchané, držák, tělesa, směsi

Text:

...i snadné vysouvání a zasouvání varných nádob do stojanu i při ejich záměně.Příklady držá u topného tělesa pro zvlhčovače dýchané směsi podle vynâlezu jsou znázorněny na připojeném výkrese, na němžobr. 3 a 4 alternativní provedení držáku v nárysu.V rámu 1 blíže neznázorněného stojanu je pomocí šroubů 2 připevnčna svým prvním koncem planžeta 3. Směrem k druhému konci jsou na planžetě 3 vytvořeny čtyři ohyby 4. Za těmito ohyby 4, na druhém...

Držák umělé chlopně srdce

Načítavanie...

Číslo patentu: 264033

Dátum: 12.05.1989

Autori: Utjamyšev Rustan, Vyržikovskaja Marina, Kulik Jaroslav, Smirnov Boris, Šmyrin Ivan

MPK: A61B 17/12

Značky: držák, srdce, chlopně, umělé

Text:

...3 n pa 50 qHMM-PY 5 KaMM 4. Ha Hapýxuux öoxosux nonepxnoc~ Tax őpaum 1 xecrxo sàxpenneum murypume nnacrunu 5 H 6. Ha Qnrypnoü nnacrnne.meuñ. Konmm saxsawbn Z BHPHYTH cooraeTcTaenHo.nHaMeTpy ceueuua Mauerm HC KyccrneunoroKnananavcepna. HEDKETGHB paöoTaeT cnenymmu oöpasou.HepmaTenbco cseeunmmm saxnarau 7 Baonnw B 0 TÉepqTHe uçKyccTaeHHoroKnanaua. Cnmxan őpasmm 1, pa 3 Buramr 3 axBaTM 7 H, npoquo ynepmuaaa HcKýCCT~...

Držák pneumatiky na ráfku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263983

Dátum: 12.05.1989

Autori: Husák Pavel, Tůma Pavel

MPK: B60C 15/028

Značky: pneumatiky, ráfku, držák

Text:

...okamžítého upevnění pneumatiky na ráfku a nestěžuje montáž pneumatiky, pr-o.tože může být umístěno blízko ventilu. Bezpečnost držení pneumatiky na ráfku můžebýt ještě zvýšena výstupky či hroty v ráfku situovaných proti přítlačnýní pl-o-chám segmentu. Zařízení dle vynálezu je použitelná pro pneumuatíku s duší i pro bezduš-ové pneumatiky.Příklad provedení je vyznačen na přiložených obrázcích, kde na obr. 1 je vyznavčen průřcz rátkem a...

Držák záběru pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263980

Dátum: 12.05.1989

Autori: Husák Pavel, Tůma Pavel

MPK: B60C 15/028

Značky: záběrů, pneumatiky, držák

Text:

...možno zkrátlt montáž .pneumatiky na mini Imalní možnou dobu, přičemž pneumatika je naprosto pevně aretoväna k ráfku, což u.m-ožňuje i nouzovy dojezd na prázdne pneumatice. Závit na zävito-vem čepu má obvykle velké stoupání .a s výhodou může být vícech-ody trapézového průřezu. Matice je vytvořena ze slitin lehkých kovů nebo (plastů,je kříxdlová pro rychlou montáž rukou .a má pomocné opěrné plochy pro možnost silného dotažení klíčem....

Pojistný držák pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262713

Dátum: 14.03.1989

Autor: Hruška Miroslav

MPK: H01H 85/22

Značky: držák, pojistný, vozidla, motorová

Text:

...Při vyjímání pojistky za těchto okolností se může stát, že se pojistka Vysmekne a může způsobit zkrat.Tato nevýhoda je odstraněna u pojistkového držáku podle tohoto vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že dno komůrky je rozdělené pod úhlem 30 ° až 90 ° na dvě části,přičemž šikmá část dna je rovnoběžná s rovinou pro uložení pojistky.Výhoda pojistkového držáku podle tohoto vynálezu je V tom, Aže je usnadněno vyjímání pojistek a podstatné...

Kartáčový držák pro elektrické stroje točivé

Načítavanie...

Číslo patentu: 262324

Dátum: 14.03.1989

Autor: Liška Jaroslav

MPK: H01R 39/40

Značky: stroje, točivé, držák, kartáčový, elektrické

Text:

...držáků pro vysoké a úzke kartáče. Další výhoda této mezery mezi výstupky na stěnách komůrky je, že při provozu el. stroje proudí zde vzduch, který jednak intenzivněji ochlazuje kartáče a jednak dobře odvádí prachové častice vznikající při kluzném styku kartáěů s kontaktním kotoučem, což přispívá ke zlepšení provozu a větší zatížitelnosti strojů a nehrozí ani nebezpečí znehybnění kartáčů v komůrkách následkem zanešení prachem. Další výhodou...

Držák záznamového pera

Načítavanie...

Číslo patentu: 262320

Dátum: 14.03.1989

Autori: Crha Jindřich, Marek Jaroslav

MPK: G01C 21/14, G01D 15/20, B43K 17/00...

Značky: záznamového, držák

Text:

...pera.Držák záznamového pera podle vynálezu uvedené nevýhody v podstatné míže odstraňuje. Vychází ze skutečnosti, že povrch rotačního válce je určen pěti hody. využívá proto válcového tvaru tělesa pera zhotoveného z hmoty tvrdosti 60 až 90 °Sh. Materiál držáku V místech styku má tvrdost nejméně 130 HB a je zakončen jedním nebo více břity, které se vlivem pružiny nebo jiného mechanismu zatlačí do tělesa pera. Břity držáku jsou vzhledem k...

Držák magnetické hlavy, zejména pro snímače magnetických štítků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262077

Dátum: 10.02.1989

Autor: Blaha Miroslav

MPK: G11B 5/58

Značky: snímače, držák, magnetických, zejména, hlavy, magnetické, štítků

Text:

...nimiž je pomocí mezivložky 28 o menší výšce vytvořena vodicí štěrbina 26 pro neznâzorněný magnetický štítek. Ve vodicí desce 26 je Vytvořen otvor 36, jImž do vodicí štěrbiny 29 zasahuje magnetické hlava 13, přltlačovaná dvěma šroubovými pružinami 31, 32,opírajícími se o ohyby 9, 16 a příložku 21. Dorazy 33, 34 se třmen 35 opírá o vodicí desku 26.V alternativním provedení podle obr. 7 a B-je rameno tvořeno plochou tyčí 36. Na jed nom konci...

Magnetický držák s regulovatelnou přídržnou sílou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261915

Dátum: 10.02.1989

Autor: Heger Antonín

MPK: B23Q 3/15

Značky: držák, regulovatelnou, přídržnou, magnetický, silou

Text:

...větší než u dosud známých řešení. Výhodnější je i poměr mezi hmotností magnetického držáku a jeho přídržnou sílou.Na přiloženém výkresu je znázorněn magnetický držák podle vynélezu,kreslený v řezu.Magnetický držák s regulovatelnou přídržnou sílou podle příkladného provedení sestává z magnetu 3 toroidního tvaru, ke kterému je z jedné strany přilepen pőlový nástavec g mezikruhového průřezu a z druhé strany tvarový pőlový pracovní nástavec 5,k...

Držák závitníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261493

Dátum: 10.02.1989

Autor: Klucho Antonín

MPK: B23G 1/46

Značky: závitníku, držák

Text:

...dutinou Ž se zápichy s vloženými pružnými prstenci Ž., Upénací pouzdro ł je svým vnějším tvarem řešeno tak, aby je bylo možno upnout do vřetena vrtačky nebo závitořeznébo stnaje. Toto pouzdro l podle zobrazení je válcového tvaru s dorazovým nákružkem u horního konce. Dolní konec pouzdra l je osově navrtán a tak vytvořen souosý válcový upínací otvor A, který svým vnitřním průměrem odpovídá vnějšímu průměru dříku závitníku g tak, aby jej...

Držák světelné diody

Načítavanie...

Číslo patentu: 261365

Dátum: 10.02.1989

Autor: Strachoň Libor

MPK: H01L 23/32

Značky: diody, držák, světelné

Text:

...základny s osazením gł, které umožňuje jeho zasouvání do výštipu v panelu 2 z jeho vnitřní strany, má vnitřní obdélníkovou dutinu gz a jehlanovité otvory gg, g§ pro uložení diody 3,úkosy gg pro předpružení chlopní 12 pouzdra 1 v panelu 2, držáky 22 a zářezy 25 pro navedení klínu g do pouzdra 1 a pro zabezpečee ní jejich vzájemné polohy. Na obr. 3 je pak zřejmý postup sestavování a uchycení diody 5 do klínu g e pouzdrem 1 v desce...

Držák mantinelu, zejména pro lední hokej

Načítavanie...

Číslo patentu: 261185

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pečený Otakar, Šoch Jiří

MPK: A63C 19/12

Značky: zejména, držák, lední, hokej, mantinelu

Text:

...na horní a dolní části sloupu je otočně uložena segmentová objímka opatřená průohozími otvory.Výhodou držáku mantinelu podle vynálezu je to, že umožňuje jednoduchou manlpulaci při montáži či demontáži mantinelú, včetně vlastního držáku a to i při souvislé ledové hrací ploše.Na přiloženém výkresu je znázorněno příkladné provedení držáku mantinelu podle vynálezu,kde na obr. 1 je jeho průřez včetně uchyceného mantinelu a na obr. 2 jeho...

Držák šňůry na zdění

Načítavanie...

Číslo patentu: 261020

Dátum: 12.01.1989

Autor: Hajn Bohumil

MPK: E04G 21/18

Značky: držák, zdění, šňůry

Text:

...Na vnějšístraně svislého ramena je vytvořen úchyt šňůry, zatímco na opačném konci vodorovnéhoramena, než je boční postranice je vně odsazená vodicí patka, která navazuje na svislé rameno a směřuje od styčné hrany vodorovného ramena vzhůru, přičemž v místě jejího vnějšího odeazení od svielého ramena je opatŕena drážkou pro vedení šňůry.Držák šňůry na zdění podle vynálezu je výrobně jednoduchý, podstatné urychluje přípravu nastavení a...

Rozebíratelný držák topné molybdenové elektrody sklářské tavicí pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260716

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sládek Vladislav, Holec Jiří

MPK: C03B 5/16, C03B 5/027

Značky: sklářské, držák, rozebíratelný, elektrody, tavicí, molybdenové, topné

Text:

...zasunuté do otvoru zdí, nebo stěny pece, a to prostřednictvím natavené skloviny. Rozebíratelný držák elektrody sestává z jednoduchých konstrukčních součástí s nenáročným sestavením .a není u něho použito vodního chladiče ani jiného způsobu chlazení. Topná molybdenová elektrodxa s tímto noze-bíratelným držákem se instaluje za horkého provozu pece.Příkladne provedení vynálezu je popsáno dále aj je schematicky znáz-orněno na připojenem...