Patenty so značkou «drvič»

Drvič nežiaducich nárastov ako adaptér lesného kolesového traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7115

Dátum: 05.05.2015

Autori: Dado Miroslav, Hnilica Richard, Messingerová Valéria, Slugeň Jozef, Stanovský Miroslav, Ferenčík Michal, Hnilicová Michaela

MPK: A01B 39/18, A01B 43/00, A01G 23/06...

Značky: nežiadúcich, nárastov, kolesového, lesného, adaptér, drvič, traktora

Text:

...hydrostatického prenosu energie. Tu si je nutné uvedomiť, že ich percentuálne Využitie V lesníckej prevádzke je vysoké. Táto skutočnosť viedla k myšlienke návrhu drviča nežiaducich nárastov ako adaptéra na lesné kolesové traktory. LĚSÍlý kolesový traktor ako pohonná jednotka drviča nežiaduceho nárastu doteraz nebol využívaný.Podstata technického riešenia drviča nežiaducich nárastov ako adaptéra na lesný kolesový traktor spočíva V tom, že V...

Drvič poľnohospodárskych plodín, najmä ovocia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7074

Dátum: 01.04.2015

Autor: Uhlár Július

MPK: B02C 7/08, B02C 7/12, B02C 18/08...

Značky: drvič, najmä, poľnohospodárských, ovocia, plodin

Text:

...preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaná optimálna konštrukcia dwiča poľnohospodárskych plodín, najmä ovocia podľa tohto technického riešenia, ktorá je znázornená na obrázkoch l, 4, 5, 6 a 7. Základ konštrukcie tvorí Vertikálna valcová pracovná komora g s výpustným otvorom Q pre produkovanú drvinu z poľnohospodárskych plodín, najmä ovocia osadeným na boku...

Drvič a spôsob drvenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 285292

Dátum: 18.09.2006

Autor: Graham William

MPK: B02C 19/06

Značky: drvenia, spôsob, drvič

Zhrnutie / Anotácia:

Drvič (10) obsahuje prostriedky (12) na pohyb vzduchu vo forme odstredivého ventilátora, ktorý nasáva vzduch potrubím (28) na prúdenie vzduchu. Do násypky (42) sa privádza materiál, ktorý sa má drviť. Násypka (42) má otvorený dolný koniec, ktorý je spojený s potrubím (28) na prúdenie vzduchu. Medzi násypkou (42) a ventilátorom je difúzor (36). Vzduch prúdi difúzorom (36) rýchlosťou Mach 1 alebo viac. Kusy lámavého materiálu padajúce do násypky...

Kladivový drvič

Načítavanie...

Číslo patentu: 284644

Dátum: 15.07.2005

Autor: Mecklenfeld Hermann

MPK: B02C 13/28

Značky: drvič, kladivový

Zhrnutie / Anotácia:

Kladivový drvič, ktorého aspoň jeden rotor (1) je vytvorený najmenej jedným rúbacím diskom (2) s kladivami (3) inštalovanými rovnomerne po jeho obvode, má každé kladivo (3) voľne otočné vnútri priestoru (5) kmitania okolo prídržného čapu (4). Pritom na každom rúbacom disku (2) je inštalovaných päť kladív (3), - rozdiel medzi priemerom (DR) rotora (1) a priemerom (DS) rúbacieho disku (2) - a tým presah kladiva (HU) je zvolený čo najväčší a -...

Drvič organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3018

Dátum: 08.10.2001

Autor: Olšovský Eugen

MPK: B02C 13/00

Značky: látok, organických, drvič

Text:

...spočíva v riešení vrchnej časti drviča, ktorá netvorí kryt, ako je to uostatných drvičov, ale rám stroja, na ktorom sú otvory na prísun zma, ako aj celého materiálu (kukurica s vretenom, sušená celá paprika, sušené korene liečivých rastlín a pod.). Na rotore drviča sú kladivká uchytené kombinovane voľne otočné aj pevné. Držiak sita je uchytený rýchlouzáverom o rám, alebo kryt drviča. Rýchlouzáver je tvorený pružným elementom, alebo...

Drvič nežiaducich nárastov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2035

Dátum: 02.12.1998

Autori: Slivka Martin, Stanovský Miroslav

MPK: A01B 29/04, A01B 43/00

Značky: nežiadúcich, nárastov, drvič

Text:

...uložené sekacie nástroje na prednom rotore pre likvidáciu nárastu a na zadnom rotore pre prácu pod úrovňou terénu na narúšanie koreňových systémov. Zariadenie pracuje v dvoch odlišných typoch prostrediao predný valec likviduje rastlinný a krovinový nárast nad povrchom zeme o zadný valec pracuje tak, že narúša povrch pôdy a tým i koreňový systém rastlín a krovinTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých obr. 1...

Krúživý drvič

Načítavanie...

Číslo patentu: 278934

Dátum: 08.04.1998

Autori: Carley Peter Michael, Napier Robert Charles, Stokes James Reginald, Finley David Anthony John

MPK: B02C 2/04

Značky: krúživý, drvič

Zhrnutie / Anotácia:

Krúživý drvič obsahuje misu (13) s komorou (15), hrdlo (38) s vnútornou obvodovou stenou (39) nadväzujúce na vstupnú komoru (15), výstupný otvor (27), drviacu hlavicu (17) s horným čelom (33), spodným čelom (35) a s drviacim pracovným povrchom (37), medzi ktorým a vnútornou obvodovou stenou (39) hrdla (38) je vymedzená prstencová štrbina (41), kde sa hrdlo (38) v smere osi (AC) misy (13) rozširuje smerom k výstupnému otvoru (27) alebo nanajvýš...

Drvič organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1611

Dátum: 10.09.1997

Autor: Olšovský Pavel

MPK: B02C 13/04, B02C 13/00

Značky: drvič, organických, látok

Text:

...pracov~ ných orgánov a vstupných otvorov do drviča. Toto rozmiestnenie umožňuje znížit energetickú náročnosť, zaheanečuje rovnomerne opotrehovanie pracąvných orgánov a plynulý prísun materiálu k drveniu. Romiestnenie a počet Vracovných orgánov a otvorov je na základe pravidla, že počet otvorov je o jeden vaošf a alebo menší ako je počet kladiviek.Na obrázkoch 1 až 4 je znázornená rozmiestnenie otvorov a kladiviek v drviči organických...

Drvič organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1333

Dátum: 08.01.1997

Autor: Olšovský Eugen

MPK: B02C 13/00, B02C 13/04

Značky: organických, látok, drvič

Text:

...orgánmi. Na obrázku č. 2 je celkový pohľad na drvič so vstupnými otvormi, otvorom na dne drvíča, s výpadom a energetickým zdrojom. Na obrázku č. 3 sú znázornenéspojovacie prvky rotora s rozperkamí pracovnými orgánmi v zákryte.Drvič organických látok pozostáva 2 energetického zdroja lg, ktorý otáča osou Q, na ktorej sú uchytené horná lamela L a spodná lamela 3 , v ktorej je aspoň jeden otvor Z. Medzi lamelami 1, 3 je najmenej jeden...

Drvič na jemné drvenie materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280804

Dátum: 11.07.1995

Autori: Verbaere Yves, Boussenkey Bernard, Durinck René, Cordonnier Alain

MPK: B02C 15/06, B02C 15/14, B02C 15/04...

Značky: materiálov, jemné, drvenie, drvič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu jemného drvenia materiálov, ako sú suroviny na výrobu cementu, slinku a špecifických minerálov. Tento spôsob môže byť realizovaný pomocou drviča tvoreného rotačným prstencom (14) majúcim horizontálnu os, aspoň jedným valcom (30) schopným odvaľovať sa na mlecej dráhe, tvorenej vnútorným povrchom rotačného prstenca (14), a pôsobiť tlakom na materiál nachádzajúci sa na mlecej dráhe, prostriedky na uvádzanie rotačného...

Drvič s kruhovou dráhou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281419

Dátum: 09.11.1994

Autori: Boussekey Bernard, Lagache Philippe

MPK: B02C 15/00, B02C 17/22

Značky: dráhou, kruhovou, drvič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka drviča s kruhovou dráhou (12) vytvorenou vložkovými doskami (14, 14'), na ktorých vnútornej ploche sa valí jeden alebo niekoľko valčekov (16), ktoré sú pritláčané na dráhu svojou hmotnosťou alebo odstredivou silou, prípadne externými prostriedkami, akými sú hydraulické valce alebo pružiny. Na účely zníženia rizík zlomov vložkových dosiek v dôsledku pôsobenia valčekov, ktoré vytvárajú zvýšený tlak, majú vložkové dosky (14, 14')...

Drvič

Načítavanie...

Číslo patentu: U 570

Dátum: 07.09.1994

Autor: Jirkovský Václav

MPK: A01F 29/02, B02C 18/06, A01F 12/40...

Značky: drvič

Text:

...na výkreseRiešenie bude bližšie opisané pomocou výkresu. na ktorom obr. 1 znázorňuje drvič podľa riešenia v bočnom pohľadea obr. 2 čiastočný rez rovinou A-A z obr. 1.Príklady uskutočnenia technického riešeniaDrvič (viď. obr. 1) pozostáva z rámu 2. ktorý je zvarený s oceľových profilov a nesie jednak pohonné zariadenie à. v tomto prípade elektromotor. ktorý je remeňovým prevodom prepojený s drviacim zariadením 3 a jednak skriňu L...

Rotačný čeľusťový drvič

Načítavanie...

Číslo patentu: 278639

Dátum: 12.08.1992

Autor: Schrödl Hermann

MPK: B02C 13/09, B02C 13/06, B02C 13/02...

Značky: rotačný, drvič, čeľusťový

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačný čeľusťový drvič (1) je opatrený vnútri skrine (2) rotorom (5), otáčajúcim sa okolo vodorovnej osi (6) otáčania, opatreným aspoň jednou obežnou čeľusťou (7) a ďalej pevnou čeľusťou (10) upevnenou na skrini (2) v podstate nad zostupnou oblasťou obežnej kružnice rotora (5), ktorá beží v mierne stúpajúcom plochom sklone vzhľadom na horizontálu proti smeru otáčania rotora (5) smerom k vstupnému otvoru (3) skrine (2). Aby sa dosiahol vysoký...

Kužeľový drvič

Načítavanie...

Číslo patentu: 278391

Dátum: 15.01.1992

Autori: Virtamo Jussi, Ruokonen Markku

MPK: B02C 2/02

Značky: drvič, kuželový

Zhrnutie / Anotácia:

Kužeľový drvič je vybavený piestom (6), obklopujúcim kývací hriadeľ (4), a radiálne sily z hriadeľa (2) vretena (1) sú prenášané do rámu drviča cez tento piest (6).

Kladivový drvič

Načítavanie...

Číslo patentu: 278876

Dátum: 17.12.1991

Autor: Linnerz Wilhelm

MPK: B02C 23/08, B02C 13/04

Značky: kladivový, drvič

Zhrnutie / Anotácia:

Kladivový drvič (1) na drvenie kovového šrotu pozostáva zo skrine (2), v ktorej sa otáča kladivový rotor (5) s kývne uloženými kladivami (12), ďalej s prívodom (14) materiálu upraveným na stúpajúcej vetve otáčavého kladivového rotora (5), ďalej z triediaceho roštu a z odrážacej šachty (267), otvorenej smerom ku kladivovému rotoru (5), ktorým možno znížiť poruchovosť drviča bez ovplyvnenia jeho drviaceho výkonu, ak je stena odrážacej šachty (26)...

Nárazový drvič

Načítavanie...

Číslo patentu: 278620

Dátum: 15.09.1991

Autor: Reichmuth Franz

MPK: B02C 13/09, B02C 7/18

Značky: nárazový, drvič

Zhrnutie / Anotácia:

Nárazový drvič (1) zrnitého, krupicovitého alebo múčneho tovaru pozostáva z rotačného rozmetávacieho kolesa (9) obklopeného nárazovým prstencom (7), zo sústrednej prívodnej trubice (8) a z prstencového odvádzacieho kanála (22). V rozmetávacom kolese (9) sú usporiadané aspoň dva odstredivé kanály (18, 19), ktoré sú obklopené aspoň jedným nárazovým prstencom (7). Tovar je koncentricky dodávaný do rozmetávacieho kolesa (9) prívodnou trubicou (8) a...