Patenty so značkou «drôtov»

Zariadenie a spôsob na fixáciu koncov drôtov pätkových lán

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7366

Dátum: 01.03.2016

Autori: Lencsés Pavol, Blaho Otto

MPK: B29B 15/08, B29D 30/48, B29B 15/14...

Značky: spôsob, patkových, zariadenie, drôtov, fixáciu, koncov

Text:

...lán §, 2 v dvoch pároch z formy navíjačky z pomocou dvoch symetrických rarnien 10, prichytením každého pám lán § alebo 2 dvomi čeľusťarni . Po presunutí manipulátora Z do polohy začiatku fixovania je jeden pár lán § presunutý vertikálnym pojazdom Q z východiskovej polohy do priestoru ovíjania v dvoch fixátoroch E. Oba fixátory E sú výhodne umiestnené v horizontálnej polohe zrkadlovo proti sebe na spoločnej konzole E vo vzájomnej...

Zariadenie a spôsob na indukčné odstránenie izolácie z drôtov a/alebo tyčí s tvarovým prierezom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20162

Dátum: 14.02.2012

Autori: Fleischer Mirko, Claassen Thorsten, Saathoff Timo, Wagenaar Carsten, Maryniak Bernd

MPK: H02G 1/12

Značky: drôtov, spôsob, tyčí, odstránenie, tvarovým, izolácie, zariadenie, prierezom, indukčne

Text:

...stlačený vzduch na privádzaniestlačeného vzduchu do uchytávacieho úseku na chladenie zahriatych koncov drôtov a/alebo tyčís tvarovým prierezom a na odstránenie zvyškov povlakov v oblasti uchytávacieho úseku. Zariadenie má ďalej vonkajšiu stenu uchytávacieho úseku a úsek usporiadaný okolo nej, pričom medzi tým úsekom a vonkajšou stenou je plánovaná dutina. Hadica na stlačený vzduch ústi do dutiny. Vo vonkajšej stene uchytávacieho úseku sú...

Spôsob a zariadenie na ukončovanie prípojov väčšieho počtu drôtov v jadre dynamoelektrického stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13148

Dátum: 05.11.2007

Autori: Corbinelli Rubino, Nesti Paolo, Stratico Gianfranco, Ponzio Massimo

MPK: H02K 15/00

Značky: počtu, zariadenie, drôtov, dynamoelektrického, prípojov, ukončovanie, stroja, jadre, spôsob, väčšieho

Text:

...dosadacími plochamiukončovacích súčastí. Pritom môže byť vytvorený väčší počet drôtov tak, že menia smer, takže vkonečnej fáze prebieha vopred stanovenými smermi. Zmena smeru nastáva ohýbaním väčšieho počtu drôtov podľa referenčných plôch, existujúcich V blizkosti vstupu do uloženia. V dôsledku toho bude vystupovať väčší počet drôtov, tvoriaci typický pripoj, z uloženia a prebiehať mimo neho vo vopred určenom smere. Časť väčšieho počtu...

Spôsob tepelného spracovania platinových drôtov na zabezpečenie stabilizácie elektrického odporu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284764

Dátum: 10.10.2005

Autori: Lapin Juraj, Borovička Milan

MPK: G01K 7/18

Značky: platinových, elektrického, odporu, drôtov, stabilizácie, spracovania, spôsob, zabezpečenie, tepelného

Zhrnutie / Anotácia:

Vhodným tepelným spracovaním platinových drôtov je možné získať drôty, ktoré sa vyznačujú vysokou štruktúrnou a odporovou stabilitou v priebehu dlhodobého použitia pri teplotách do 110 °C. Tepelné spracovanie pozostáva z rekryštalizačného žíhania zvinutých platinových drôtov v Bridgmanovej peci pri maximálnej teplote v peci 1500 °C až 1750 °C v ochrannej atmosfére argónu. Po stabilizácii pri teplote žíhania počas 10 až 15 minút sa zvolenou...

Zariadenie na navíjanie cievok z kovových drôtov na vretene navíjania s vylepšenou časťou na uchytenie drôtu a zvýšenou bezpečnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4380

Dátum: 22.07.2005

Autor: Castellani Federico

MPK: B21C 47/00, B21C 47/02

Značky: bezpečnosťou, zariadenie, navíjania, vylepšenou, kovových, uchytenie, cievok, zvýšenou, časťou, navíjanie, drôtu, drôtov, vřetene

Text:

...zastaveniam zariadenia, čo môže popri zastavení výroby viesť taktiež ku vážnym a veľmi nebezpečným následkom s nebezpečenstvom vážnych nehôd, ako aj kuneodvratnemu zablokovaniu zariadenia a výroby.0010 Problémom a cieľom tohto vynálezu je zjednodušenie a vylepšenie charakteristík kvality, čím. sa umožní optimálny0011 Problém je riešený charakteristikami hlavného nároku. Charakteristiky dodatočných nárokov definujú uprednostñované0012 Výhody,...

Spôsob elektricky vodivého spájania lakovaných drôtov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3602

Dátum: 30.06.2003

Autor: Stapel Anton

MPK: H01R 43/02

Značky: vodivého, drôtov, spájania, lakovaných, elektricky, spôsob

Text:

...medzi dotýkajúcimi sa lakovanými drôtmi sa vrstva laku odstráni a teda sa uskutoční elektricky vodivé spojenie. To isté platí v oblasti dotyku s plášťom. odstránený izolačný lak samotný sa pritom dostane do medzipriestoru medzi drôtmi,takže tým nemôže byť negatívne ovplyvñovaný požadovanýNajmä je uskutočnené také opatrenie, že väcší počet lakovaných drôtov spoločne s lankami materiálu sa obklopíčiastočne, aby sa potom pôsobením ultrazvuku...

Spôsob výroby supervodivých drôtov na základe dutých vlákien z MgB2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3588

Dátum: 06.05.2003

Autori: Ceresara Sergio, Giunchi Giovanni

MPK: H01L 39/24

Značky: supervodivých, dutých, vlákien, výroby, spôsob, základě, drôtov

Text:

...zŕn.0009 Pri prvom variante je slinovanie práškov MqBg pri vysokej teplote silne obmedzené prostrednictvom dekompozičného procesu kryštalov MgB 2, ktorý pri atmosférickom tlaku alebo za vákua začína už pri stredných teplotách, t.j.pri teplotách zhruba 400 °C.0010 Pri druhom variante prášky horčíka a bóru, ktoré už reagovali pri vysokej teplote a bez pôsobenia tlaku, sú Lransformované na MgB 2, avšak zodpovedajúci slinovaný materiál je...

Povrchovo upravený kovový drôt, spôsob jeho výroby a výrobok z elastoméru s výstužnou konštrukciou obsahujúcou množstvo kordov pozostávajúcich z niekoľkých povrchovo upravených kovových drôtov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283247

Dátum: 19.03.2003

Autori: Cavallotti Pietro, Pavan Federico

MPK: C23C 18/31, B29B 15/14

Značky: spôsob, drôtov, niekoľkých, povrchovo, upravený, kovový, výroby, obsahujúcou, výstužnou, drôt, množstvo, kordov, výrobok, elastomerů, kovových, pozostávajúcich, upravených, konštrukciou

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný kovový drôt s oceľovým jadrom vybavený pokovovaním vrstvou zliatiny zinok/mangán, obsahujúcou 5 % až 80 % mangánu, určený na výstužnú konštrukciu pneumatík alebo ďalších výrobkov z elastoméru. Rovnako je opísaný spôsob výroby oceľového jadra so zliatinou zinok/mangán pomocou elektrolytického pokovovania.

Zliatina medi pre výrobu poštových drôtov a spôsob výroby tejto zliatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 280851

Dátum: 14.08.2000

Autori: Sklenárová Jolana, Marko Juraj

MPK: C22C 1/06, C22C 9/00

Značky: výrobu, drôtov, výroby, zliatiny, spôsob, zliatina, tejto, poštových

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná zliatina medi legovaná fosforom na množstvo 0,01 až 0,015 hmotn. % a horčíkom na množstvo 0,2 až 0,35 hmotn. %. Legovanie horčíkom sa robí pod vrstvou soľnej zmesi so zložením 0,25 hmotn. % fluoridu vápenatého a 0,75 hmotn. % chloridu sodného.

Zariadenie na navíjanie alebo odvíjanie vlákien, drôtov a pod., hlavne zväzkov nekonečných sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 556

Dátum: 07.09.1994

Autor: Gallo Jozef

MPK: B65H 54/00

Značky: pôd, odvíjanie, drôtov, navíjanie, sklenených, zariadenie, hlavne, zväzkov, vlákien, nekonečných

Text:

...posunutie pozdĺžnych nosníkov a rozpinacich segmentov na obidvoch ich koncoch a súčasne definuje požadovaný upínaci priemer bubna. Prípadné zväčšenie radiáineho rosopnutiasegmentov po ich .dÍžke. v dôsledku pôsobenia vysokýchil je miestne vvmedzene konštrukčnou vwtvorenou medzi hlavami vodiacich čapov. kružkami ovládacích kľúk a pozdlžnymi nosnikmz. ovládacie kľuky. uložené neotočne a radiálne posuvne v pozdĺžnych nosnikoch zaberajú...

Zariadenie na napínanie nosných drôtov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 103

Dátum: 07.07.1993

Autor: Stoniš Jaroslav

MPK: B25B 25/00, E04H 17/04

Značky: napínanie, nosných, zariadenie, drôtov

Text:

...aretace polohy kliky některým ze známých způsobů. Rovněž tažná síla, kterou je možno zařízením dle technického řešení vyvinout, je zvýšitelná použitím známých rotačních převodů,například ozubenými koly, vřazenými mezi pohybový šroub a jehosamostatné otočně uloženou kliku.Popis vyobrazeného příkladu provedeníTechnické řešení bude blíže objasněno pomocí výkresu, na němž je znázorněn příklad jeho konkrétního provedení. Zařízení sestává ze...

Zariadenie na hromadné spracovávanie kovových drôtov a spôsob spracovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 281370

Dátum: 14.10.1992

Autori: Meersschaut Dirk, Bicalho Mauricio

MPK: C21D 9/52, C21D 9/54, C21D 9/60...

Značky: hromadné, drôtov, spracovania, zariadenie, kovových, spracovávanie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (1) zahrnuje frekvenčný generátor (2), jednu alebo viac indukčných cievok (4), ktoré sú napájané frekvenčným generátorom (2), a prostriedky (3) na vedenie kovových drôtov. Kovové drôty zahrnujú kovové drôty patriace k podskupine (8) a kovové drôty, ktoré do podskupiny nepatria. Zariadenie (1) rovnako zahrnuje (6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24) na zmenu úrovne čistej tepelnej energie, ktorá sa prenáša do kovových drôtov podskupiny (8) v...

Obalová zmes zváracích elektród alebo obalených kontinuálnych zváracích drotov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260777

Dátum: 12.01.1989

Autor: Horváth Štefan

MPK: B23K 35/368, B23K 35/382

Značky: obalených, kontinuálnych, obalová, drôtov, zváracích, elektrod

Text:

...500 kg/m 5 expandova-ný perlit alebo SUJDPHVINÉĚÍVŠ sadze, jednotlive alebo spolu,v množstve »od 0,15 do 15 0/0 z hmotnosti suchej obalovej zmesi.iťakto pripravené zmesi sa potom spôsobom známym v technike výroby obalenýclí elektród .alebo obalených kontinuálnych drôtov prehnetú so spojivom do konzistencie obalovej hmoty a nalisujú na kovové jadro elektrody alebo kontinuálneho obaleného zváracíeho drôtu centricky, bez podstatného zvýšenia...

Podávacie zariadenie na pridávanie prísad vo forme dvoch drotov do roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256094

Dátum: 15.04.1988

Autor: Jakubov Ján

MPK: C21C 7/00

Značky: pridávanie, přísad, roztaveného, dvoch, podávacie, zariadenie, formě, drôtov

Text:

...jedným z hnacích motorov 1 cez spojky 5. Ľavá rozvodová časť 31 je vybavená ľavým hnacim hriadeľom 7 opatreným kužeľovým ozubeným súkolim 8, pevným ozubeným kolesom 9, voľným ozubeným kolesom ll zabezpečujúcim otáčavý pohyb pravej rozvodovej časti 32 a podávacou kladkou 14 pre vstupnú dráhu .ľavého drôtu 13, dalej je vybavená troma unášacími hriadeľmi 11 opatrenými v smere podávacej kladky 14 dolnými rovnacímikladkami 15 vytvárajúcimi...

Emulzia na ťahanie drótov a valcovanie pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245095

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kósa Edit, Jaszlits László, Kenessey Ágnes, Cseh György, Tardos László

MPK: C10M 119/18, C10N 40/24

Značky: emulzia, drôtov, pásov, ťahanie, valcovanie

Text:

...až 700 m Pa . s .a/alebo minerälneho oleja s hustotou 850 až 905 kg. m 5, viskozitou 30 až 70 mPa.s, 5 až 15 objemových dielov repkoveho oleja s hustotou 910 až 930 kg.m 5,viskozitou 20 až 100 mPa . s, alebo lanového oleja s hustotou 920 až 940 kg . m a viskiozitou 37 až 70 mPa.s, 20 až 30 objemových dielov v- priemere 2 až 6 mölmi etylénoxidu oxyetlovaného mastného alkoholu s priemernou dlžkou uhlikového reťazca C 12 a 1Ť .Mastiacij...

Zariadenie na kontinuálne meranie tažných síl při tahaní ocelových drotov v emulznom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252521

Dátum: 17.09.1987

Autori: Surgoš Miroslav, Plášek Bohumil, Miklošík František

MPK: B21C 1/04

Značky: meranie, tažných, prostředí, oceľových, emulznom, zariadenie, tahaní, drôtov, kontinuálně

Text:

...sadu a tým i zminimalizovať spotrebu elektrickej energie v ťažnej jednotke. Uvedené nedostatky týchto skúšobných zariadeni sú odstránené zariadením, na kontinuálne meranie ťažných sil pri ťahani oceľových drôtovw emulznom prostredi podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že namiesto pevného spojenia držiaka prievlakov ku konzole tažnej jednotky drôtoťahu je držiak prievlakovpripevnený k otočnej novnoramennej páke,ktorá je...

Prípravok pre upnutie siete drôtov a nosníkov pri výstupkovom zváraní

Načítavanie...

Číslo patentu: 234497

Dátum: 01.03.1987

Autori: Korbaš Ivan, Minárik Roman

MPK: B23K 37/04

Značky: výstupkovom, prípravok, upnutie, zváraní, drôtov, nosníkov, siete

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález konštrukčne rieši prípravok na upnutie siete drôtov a nosníkov pri výstupkovom zváraní. Podstata vynálezu spočíva v tom, že v ráme prípravku sú upevnené dorazy, do ktorých sa uložia nosníky a do drážok ozubeného hrebeňa sa vkladajú drôty. Drôty sú pomocou lišty s odpruženými segmentami pritláčené na priečne uložené nosníky. Ozubený hrebeň je upevnený na priečnych výstuhách rámu a výškovo prestaviteľný.

Zariadenie na ťahanie multifilamentárnych drôtov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220930

Dátum: 15.03.1986

Autori: Janic Milan, Kružliak Ján, Huraj Bohuš

Značky: multifilamentárnych, zariadenie, ťahanie, drôtov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na ťahanie multifilamentárnych drôtov, vyrobených z materiálu, ktorý má znížené plastické vlastnosti, a preto vyžaduje ukladanie pri navíjaní. Ide hlavne o drôty, ktoré sú po ťahaní veľmi spevnené a stávajú sa citlivými na prekríženie pri navíjaní na cievku. Zariadenie podľa vynálezu umožňuje plynule meniť rýchlosť ťahania drôtu pri vstupe do prievlaku a ukladať drôt na cievku závit tesne vedľa závitu v závislosti od...

Spôsob tepelného spracovania oceľových drôtov a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280378

Dátum: 04.03.1986

Autor: Neirynck Michel

MPK: C21D 9/567, C21D 9/52

Značky: oceľových, drôtov, vykonávanie, zariadenie, spôsob, tepelného, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Pri tepelnom spracovaní oceľových drôtov (W) patentovacím postupom sa austenitizované drôty (W) ochladzujú v prvom pásme (Q) fluidizačného lôžka a prevedú sa do druhého pásma (TR-S), v ktorom sa teplota reguluje v niekoľkých úsekoch (13) od seba nezávislými vykurovacími prvkami (14) na vytvorenie teplotného gradientu v druhom pásme (TR-S) fluidizačného lôžka, pri ktorom transformácia začína pri prvej teplote v prvom úseku (13) a pokračuje v...