Patenty so značkou «dřevo»

Spôsob tlakového impregnovania dreva alebo drevených produktov s impregnáciou dreva obsahujúcou rastlinný olej a impregnované drevo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20084

Dátum: 16.05.2007

Autor: Boren Hannu

MPK: B27K 3/34, B27K 3/08, B27K 3/10...

Značky: impregnáciou, impregnované, tlakového, impregnovania, dřeva, dřevo, spôsob, rastlinný, produktov, dřevěných, obsahujúcou

Text:

...na meter kubický ošetrovaného dreva), pretože v tomto spôsobe sa drevo ímpregnuje bez tlaku. Je tedaevidentné, že vďaka malému množstvu impregnácie dreva nenastával takmer žiadny problém s presakovaním v prípade dreva ošetreného impregnácíou. V praxi bolo zaznamenané, že napríklad v prípade borovice presakovanie impregnácie dreva, nesúcej olej, značne narastá, ked priemerný obsah impregnácie dreva v dreve vzrastie nad 100 kg na meter...

Oprava prírodného poškodenia počas výroby výrobkov obsahujúcich drevo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8949

Dátum: 01.03.2005

Autor: Dellrup Claes Magnus

MPK: B27G 1/00

Značky: obsahujúcich, poškodenia, prírodného, výroby, výrobkov, počas, oprava, dřevo

Text:

...časovo náročné, odstrániť poškodené miesto alebo väčšiu oblasť než je poškodené miesto, takže je získaný väčší otvor. Poškodené miesto môže byt spôsobené díerou cez drevený diel, napríklad keď vypadla hrča, avšak nie e nutné V rezávat otvor cez dreven diel. l Y0009 Nie je nevyhnutne nutné vyrezávat cez drevený diel otvor s priečnymi rozmermi, ktoré sa zväčšujú a zmenšujú pozdĺž osi otvoru, aby opravovacia výplň bola v otvore zablokovaná....

Drevo impregnované polymérnym furánom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16681

Dátum: 21.07.2003

Autor: Schneider Marc

MPK: B27K 3/15

Značky: dřevo, impregnované, polymérnym, furánom

Text:

...Aby sa dosiahla primeraná trvanlivost a optimálne polymerizovateľné podmienky, je pH uvedenej furfurylalkoholovej zmesi od 2,5 do 4,0.0021 Je potrebné poznamenať, že uvedený stabilizátor može byt použitý samostatne alebo v kombinácii s aspoň ďalším stabilizátorom. To isté platí pre uvedený iniciátor.0022 V ďalšom uskutočnení tohto vynálezu sa poskytuje spôsob prípravy dreva impregnovaného polymérnym furánom, ktoré sa získa pomocou...

Jednozložkové lepidlo na drevo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3839

Dátum: 01.07.2003

Autori: Anderson John, Rhein Scott, Lehman Nicholas

MPK: C08F 263/00, C09J 151/00

Značky: jednozložkové, dřevo, lepidlo

Text:

...nádobe po dobu aspoň 6 mesiacov pri 23 °C.Pri ďalších uskutočneniach spĺňa lepidlo, po aspoň dvojmesačnom starnuti pri 23 °C, požiadavky skúšobnej metódy DIN EN 204 a skúšobnej metódy WATT-9 l. Pri jednom uskutočnení spĺňa lepidlo, po starnutí po dobu aspoň 3 mesiacov pri 23 °C, požiadavky skúšobnej metódy DIN EN 204 a skúšobnej metódy WATT-9 l. Pri ďalšom uskutočnení lepidlo, po starnutí po dobu aspoň 6 mesiacov pri 23 °C spĺňa požiadavky...

Štiepacie zariadenie na drevo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2939

Dátum: 05.06.2003

Autor: Landrichinger Johann

MPK: B27L 7/00

Značky: štiepacie, dřevo, zariadenie

Text:

...zariadením nadrevo môže byt použitý ako zarážka. Pritom drapák dreva môže byturčený na pridržanie kusa dreva pri štiepaní alebo byt tak upravený, aby voľne sa točiaci kus dreva narazil na drapák dreva.0009 Ako štiepací prvok je vhodný hlavne kužeľovitý prvok so závitovou štruktúrou. Pohonný prostriedok môže byt motor, ktorý je uložený vnútri alebo zvonku štiepacieho prvku a je poháňaný hlavne hydraulicky. Výhodný polohovací prostriedok je...

Zariadenie na stabilizáciu žeriavového drapáka najmä na drevo

Načítavanie...

Číslo patentu: 260166

Dátum: 15.12.1998

Autor: Tuček Ján

MPK: B66C 13/06

Značky: zariadenie, žeriavového, dřevo, stabilizáciu, najmä, drapáka

Text:

...jediné nosné lano jedného navija a.Na pripojenom výkrese je schematicky znázornený príklad vyhotovenia podľa vynálezu pre jednobubnovú mačku vežového žeriava s vodorovným výložnikom.Nosné lano 1 U uko-tvené jedným svojim koncom na voľnom konci neznázorneného výložníka prechádza vodorovne cez prvú kliadku 1 mačky šikm-o dolu na prvú dvojicu kladiek 2 kladnice 7, stúpa šikmo hore na druhú kltadku 3 mačky, vodorovne na tretiu kladku 4 muazčky,...

Zapojenie elektrického obvodu vlhkomera na drevo

Načítavanie...

Číslo patentu: 265753

Dátum: 14.11.1989

Autor: Makovíny Ivan

MPK: G01N 33/46

Značky: zapojenie, dřevo, vlhkomera, obvodů, elektrického

Text:

...na drevo podľa vynálezu je znázornený na priloženom výkrese.Zapojenie podľa vynálezu ako je znázornená na priloženom výkrese je tvorené štyrmi hlavnými blokmi, ktorými sú odporový delič A, impedančný transformátor Ě, komparačný blok Q a indikačný blok Q. Odporový delič g je tvorený normálovým odporom A a snimacimi elektrodami g, ktorých prírodné vodiče sú opatrené tienenim g. Snímacie elektrôdy 3 môžu byt ihlového, kliešćového, valcového...

Dvojprstový drapák na drevo

Načítavanie...

Číslo patentu: 246445

Dátum: 15.12.1987

Autori: Eechura Jaromír, Glanc Václav, Zajíc Bohuslav

MPK: B66C 1/28

Značky: dřevo, dvojprstový, drapák

Text:

...že jeden koniec priamočiareho hydromotora a jeden .koniec tiahla sú spoločným čapom spojené s ľavým prstom, druhý koniec priamočiareho hydromot-ora je samostatný-m čapom spojený s pravým prstom, rovnałko je ďalším samostat 4ným čapom spojený aj druhý koniec tiahla s pravým prstom.Dvojprstový drapák na drevo je jednoduchý drapäk s kruhovým pohybom prstov,ktoré sa otvárajú a zatvárajú pomocou jedneho priamočiareho hydromotora. Oba prsty sú...

Antipyrogenní imnpregnační hmota na dřevo

Načítavanie...

Číslo patentu: 244215

Dátum: 15.12.1987

Autor: Podaný Jan

MPK: C09K 21/04

Značky: antipyrogenní, imnpregnační, hmota, dřevo

Text:

...pryskyříce, 60 až 85 hmotnostních dilů glyoxalmočovínoformaldehydové pryskyřice, |D až 20 hmotnostních dílů pentaerytritu a 10 až 20 hmotnostních dílů kyseliny fosforečné o konoentraci 85 hmotnostních procent.Antipyrogenní impregnační hmota podle vynálezu představuje nízkoviskózni filmotvorný prostředek s dlouhodobou antipyrogenni účinnosti, hydrofobními vlastnostmi, dobrou adhezi k dřevní hmotě i estetickou...

Disperzný akrylátový prostriedok na drevo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252887

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vodová Drahomíra, Gregušová Zdenka, Linkeš Dušan

MPK: C09D 3/80

Značky: disperzný, dřevo, prostriedok, akrylátový

Text:

...ak-rylátoveho prosrriencilku a po 24 hodinách zasycbania sa robí druhý náter neriedeným prost~riedkom. Pre hloclkosť povrchu esa doporučuje u obkladov jemné prebrú-senie pred aplikáciou drwhé-ho náterut Dosahuje sa vysoko elasstilclký film aj plriteplotných rozidielooh. Farebná stálosť je zachovaná bez zmeny po dobu 5 rokomP r í k la d 2 Drevené obklady určené na plotové a lö gi-ové steny sa natierajú štetoom alebo sa máoajú v...

Antipyrogenní pěnotvorná transparentní barva na dřevo

Načítavanie...

Číslo patentu: 250932

Dátum: 14.05.1987

Autor: Novák Ladislav

MPK: C09D 3/50

Značky: dřevo, transparentní, antipyrogenní, pěnotvorná, barva

Text:

...spojenou se zachovaním původní struktury dřeva.V průběhu výzkumu a praktického ověřování vlastností bylo zjištěno, že antipyrogenní pěnotvorná transparentní barva vykazuje trvalou adhezi jak k neopracovaným, tak dekorativně upraveným funkčním plochám dřeva a je proto aplikovatelná na stavebné montážní a interiérové výrobky. Jejich dodatečná ochrana uvedenou barvou v počtu tří vrstev nátěru představuje transparentní povlak, který...

Rošt na dřevo

Načítavanie...

Číslo patentu: 215188

Dátum: 15.10.1982

Autori: Masopust Zdeněk, Minarčík Antonín, Čermák Jiří, Holíček Miroslav

Značky: rošt, dřevo

Zhrnutie / Anotácia:

Rošt na dřevo slouží ke spalování dřeva a dřevního odpadu v kamnech a teplovodních kotlích. Jeho konstrukce zvětšuje spalovací prostor v porovnání se šikmými rošty a zmenšuje volnou plochu pro přívod spalovacího vzduchu v porovnáni s rošty na uhlí. Podstatou vynálezu roštu na dřevo je pevné spojení prvního a druhého dílu roštu, otočně zavěšených v ložiskách a opřených opěrkou o spodní část kamen, nebo kotle a šikmo uloženého třetího dílu roštu...