Patenty so značkou «dřevěný»

Drevený montovaný skelet

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7383

Dátum: 01.03.2016

Autor: Džuppa Ondrej

MPK: E04B 1/26

Značky: montovaný, skelet, dřevěný

Text:

...prvkov, založenia objektu a spájania jednotlivých prvkov. Pre príklad uskutočnenia technického riešenia sme zvolili kompaktný pôdorysný modul 24. Technické riešenie je nasledovné závitové tyče vybavené maticami s podložkami Q sú osadené do predvŕtaných otvorov v podstave skeletu zloženého z pozdĺžnych hranolov l a priečnych hranolov 2, ktorá je zoskrutkovaná na rovnej ploche. Následne je celá podstava osadená do predpripravených otvorov v...

Drevený stenový panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6285

Dátum: 05.11.2012

Autor: Hokinka Jozef

MPK: E04B 2/70, E04B 1/10, E04C 2/10...

Značky: stěnový, panel, dřevěný

Text:

...zvislými stojinami vytvorenými spojením dvoch hranolov a jedným zvislým stredovým hranolom. Na tieto hranoly je obojstranne pomocou skrutiek pripevnená doska OSB. Do konštrukcie je potom vložená tepelná izolácia. Parotesnosť zaisťuje fólia pod doskami OSB. Spájanie jednotlivých panelov navzájom je potom uskutočnené skrutkami, pričom OSB dosky V každom z panelov sú ku konštrukcii pripevnené tak, že jednu krajnú zvislú stojinu vždy na...

Drevený stavebný systém so zdraviu prospešnými liečivými účinkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6074

Dátum: 03.04.2012

Autor: Ščurka Jozef

MPK: E04B 2/42, E04B 2/70, E04B 1/10...

Značky: systém, stavebný, zdraviu, dřevěný, prospešnými, liečivými, účinkami

Text:

...v základnom zostavení pozostávajúci z nosnej drevenej vrstvy, dištančných elementov, vrstvy soli a uzatváracej drevenej vrstvy.Na obr. č. 2 je drevený stavebný systém so zdraviu prospešnými liečebnými účinkami zobrazený v zostavení pozostávajúci z nosnej drevenej vrstvy, dištančných elementov, vrstvy soli a uzatváracej drevenej vrstvy, pričom vonkajšia plocha je vybavená tepelnou izoláciou a vonkajšou povrchovou vrstvou.Na obr. č. 3 je drevený...

Drevený šindeľ

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5087

Dátum: 05.02.2009

Autor: Berčík Miroslav

MPK: E04D 1/12

Značky: dřevěný, šindeľ

Text:

...ukončená pritlačnou chlopňou a plochým výčnelkom a na druhej pozdĺžnej hrane je vytvorená pozdĺžna drážka s kratšim výčnelkom a širším výčnelkom s priehlbinou. V úžitkovom vzore CZ 12806 je opísaná strešná krytina z typu bobrovka, ktorá sa ukladá na rošt zo strešných latiek. Vo zverejnenej patentovcj prihláške PP 259-2004 je opisaný plastový obdĺžnikový šindeľ s drážkou na jednej dlhšej strane a vytvarované pero na protiľahlej dlhšej strane. V...

Drevený stĺp, obzvlášť stĺp vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15857

Dátum: 22.05.2007

Autori: Heidel Andreas, Marx Hans-norbert

MPK: E04H 12/04

Značky: dřevěný, stĺp, vedenia, obzvlášť

Text:

...ich impregnovanie, pri ktorom je v oblasti zóny prechodu medzi zemou a vzduchom umiestňovaná zmršťovacia hadica, ktorá je svojim koncom, smerujúcim dole, nasadzovaná za tepla, načo je potom do kruhového priestoru medzi smerom nahor otvorenou zmršťovacou hadicou a dreveným stĺpom vnášaná látka, brániaca hnilobe, v sypkej alebo kvapalnej forme. Následne je koniec, smerujúci nahor, zmršťovacej hadice rovnako nasadený za tepla na drevený...

Drevený sendvič

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4596

Dátum: 03.11.2006

Autor: Gurský Karol

MPK: E04B 1/02, E04C 3/12

Značky: dřevěný, sendvič

Text:

...sa medzi novo vzniknuté časti hranola vloží a upevní (lepením, zoskrutkovaním a pod.) optimálna tepelná izolácia. Po zmontovani konštrukcie stien z takto pred pripravených drevených sendvičov už nie je potrebná, mimo ochranného či estetického náteru,žiadna nasledujúca úprava.Prehľad obrázkov na výkreseNa obr. l sú znázomené príklady prierezov niekoľkých typov dreveného sendviča.Na obr. 2 sú znázomené príklady možných tvarov opracovania...

Okno obsahujúce drevený rám a izolačné sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: 285273

Dátum: 11.09.2006

Autor: Dirisamer Wolfgang

MPK: E06B 3/66, E06B 3/54, E06B 3/30...

Značky: dřevěný, izolačné, obsahujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Okno obsahuje drevený (2) rám a izolačné sklo (4) upevnené v drevenom ráme (2). Vonkajšie sklo (11) izolačného skla (4) je väčšie ako vnútorné sklo (10) a presahuje ho v úrovni jeho okraja. Izolačné sklo (4) je vsadené do dreveného rámu (2) v drážke, otvorenej na jednu stranu, a to tak, že prečnievajúca okrajová oblasť väčšej sklenenej tabule (11) zvonka prekrýva opornú prírubu (5) dreveného rámu (2). Do okrajovej oblasti izolačného skla (4) sú...

Drevený bočný obklad na vonkajšie a vnútorné použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13135

Dátum: 28.02.2005

Autor: Juan Puerta José

MPK: E04F 15/04

Značky: dřevěný, bočný, obklad, vnútorné, použitie, vonkajšie

Text:

...obrázku 2.Obr. 4 je pôdorys obloženia do exteriérov ainteriérov podľa vynálezu s čiastočnýmObr. 5 až 10 sú časti obloženia podľa vynálezu znázorňujúce altematívne uskutočnenia hrán dosiek.0014 Ako je znázomené na výkresoch, predložený vynález sa týka dreveného obloženia do exteriérov a interiérov, ktoré je na obr. l znázomené ako povrchové obloženie tvorené radom drevených dosiek ako sú tie, ktoré sú označené vzťahovými značkami 1, 2 a 3,...

Drevený segment na krytie dlážky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3725

Dátum: 02.03.2004

Autor: Sedláček Petr

MPK: E04F 15/02, E04F 15/022

Značky: krytie, segment, dlážky, dřevěný

Text:

...stability V priestoroch konečného uloženia takejto krytiny, a kde navyše montáž a lepenie segmentov takejto podlahovej krytiny nie je komplikovanejšie, než u doterajších krytín,prípadne pre Variant segmentov skladaných zo subsegmentov, teda spravidla pri kazetových parketách, je ešte Výhodou bezproblémové prenášanie kaziet z výroby až na dlážku a súčasne i najvyššiu súdržnosť lepenćho spoja s dlážkou, Vďaka maximálne použiteľnej...

Drevený dom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3607

Dátum: 11.09.2003

Autor: Sládek Dušan

MPK: E04B 1/10

Značky: dřevěný

Text:

...závity 10 nasadia podložky a naskrutkujú matice ll.Pravouhlo ohnutý driek 9 prechádza jedným hranolom rámu 1 tesne, zatiaľ čo druhým hranolom tohto rámu 1. prechádza s vôľou (pozri obr. 5). Pokiaľ sa na mieste stavby zistí, že niektorý z rámov l nie je presne pravouhlý, stačí povoliť matice 10 a s využitím uvedenej vôle sa opäť nastaví pravý uhol, ktorý sa následne ñxuje utiahnutím matic 10.Na obr. 5 je zachytené výhodné uskutočnenie,...

Náter, spôsob jeho prípravy a jeho použitie na drevený podklad

Načítavanie...

Číslo patentu: E 556

Dátum: 30.09.2002

Autori: Nanni Alessandro, Benni Stefano, Spagna Alessandro, Carrelli Roberto

MPK: B27K 3/52, C09D 15/00, B27K 3/34...

Značky: spôsob, nátěr, dřevěný, podklad, použitie, přípravy

Text:

...základného náteru a krycieho náteru na rovnaký podklad prostriedkami, ktoré sú0012 Prvým cieľom tohto vynálezu je poskytnúť náter, ktorý sa vyznačuje stálosťou estetickeho vzhľadu a mechanickýchvlastností tiež po predĺženom vystavení atmosférickým vplyvom.0013 Ďalšĺül CieľOHL tohto vynálezu je poskytnúť náter, ktorý chráni drevený podklad pred napadnutím plesňami, hubami, pred degradačným pôsobením UV-žiarenia a pred absorpciou vlhkosti....

Vystužený drevený nosník a sposob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260168

Dátum: 15.12.1998

Autor: Mackuliak Vladimír

MPK: E04C 3/292

Značky: nosník, vystužený, výroby, spôsob, dřevěný

Text:

...ohybových momentov. Okremvyriešenie problému otlačenia nosnika jeho uložení-m na výstuže sa riešením zvyšuje .aj tuhiost V smere šírky nosníka, čim sa znižuje riziko jeho vybočenia pri extrémnom zaťažení. Použitím riešenia podľa vynálezu sa znižuje aj pomer výšky prierezu k únosnosti nlosníka.Príklad vytvorenia vystuženého dreveného nosnika podľa vynálezu je znázornený na priloženom výkrese, kdeina obr. 1 je priečny rez nosníkom a na obr. 2...

Drevený zrubový panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1951

Dátum: 09.09.1998

Autori: Koreň Jaroslav, Jantošík Pavol, Pukalík Ľudovít, Mikovčák Jaroslav, Geleta Jozef

MPK: E04C 2/12, E04B 2/08

Značky: panel, dřevěný, zrubový

Text:

...sú limitované prierezom použitej drevenej guĺatiny, čo zvyšuje počet nutných predĺžení dre~ vených zrubových panelov v drevostavbách, znižuje ich pevnost pri nízkej efektívnej výtažnosti a vysokých obstarávacích nákladochpoužitej drevenej guľatiny. Z uvedených dôvodov sú takéto riešenia technicky a ekonomicky nevýhodné.Na zostavovanie drevostavieb V mieste ich osadenia sa v súčasnosti používajú i panely rámovej konštrukcie opláštované...

Drevený intarzovaný parketový segment

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1392

Dátum: 05.03.1997

Autori: Hulec Marián, Urban Ján

MPK: B32B 21/00

Značky: intarzovaný, parketový, segment, dřevěný

Text:

...vlhkosti a teploty dochádza ku krúteniu dreva. Spodné drážkovanie zabezpečuje rozklad napätí v segmente a bočné lepené spojenie na pero a drážku rozklad napätí v celej podlahe. Lepené spojenie na pero a drážku okrem toho zabezpečuje, že dilatačné zmeny prebiehajú v celej podlahe,takže nedochádza k vytváraniu škár medzi jednotlivými segmentmi.Vrchná polymérna vrstva je vytvorená už pri výrobe segmentu,čo umožňuje použiť kvalitné...

Drevený nábytkový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1290

Dátum: 04.12.1996

Autor: Hulín Jozef

MPK: A47B 47/06

Značky: nábytkový, modul, dřevěný

Text:

...usporiadané horizontálne útok.Výplet i rám sa s výhodou upravuje povrchovou úpravou lakovanim, morenim, náterom voskovaním a podobne.Drevený nábytkový modul podľa technického riešenia predstavuje odľahčený, pevný, pružný, vzdušný a dekoratívny prvok,ktorý je možné použiť pri tvorbe rôznych častí nábytku ako aj nábytkových zostáv. Pritom ide o prírodný materiál príjemný pre užívateľa.Spotreba dreva pri výrobe modulov nábytku z modulov...

Dřevěný lešeňový podlahový dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 256771

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vlasák Svatopluk, Škréta Karel

MPK: E04G 5/08

Značky: dřevěný, podlahový, lešeňový, dílec

Text:

...a osou dilce, nebo ä 1 kmo aymetricky k podélné one dílce.Podlehový dilec podle vynálezu ozšiřuje způsoby konstrukčniho řešení Spodní nosné vrstvy prken uvedené v autorskom osvedčení čą 259042.o případ, kdy spodní nosnáiprkna Jsou vzájemné rovnoběžnt a připevněná šikmo k podélné ose dilce, přičemž podélná oead 1 lce protiná najméně Jedno epodni nosné prkno. ÁTimto řešením zůatávají zachovány výhody lešeňového podlahového dilce podle...

Dřevěný lamelový fóliový kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: 246847

Dátum: 01.03.1988

Autori: Fukal Petr, Cveeek Josef

MPK: A01G 9/16

Značky: fóliový, lamelový, dřevěný

Text:

...lamelového főliového krytu pqgle vynálezu je zndêdnän na výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje- 3 246 847 boční pohled na vnitřní klenbovou lamelu, na obr. 2 je boční pohled na opěrnou klenbovou lamelu, na obr. 3 je boční pohled na vnitřní podólnou lamelu na obr. 4 je boční pohled na krajní podélnou lamelu, na obr. 5 je princip vzájomného prostorového uspořádání uzlu lanel, ktorý je na obr. 6 znázorněn v řezu, na obr. 7 je půdorysnó schéma...

Dřevěný lešeňový podlahový dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 239042

Dátum: 01.11.1987

Autori: Vlasák Svatopluk, Škréta Karel

MPK: E04G 5/08

Značky: dílec, lešeňový, dřevěný, podlahový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení únosnosti lešeňových podlahových dílců a tím zároveň zvýšení bezpečností pracovníků na lešení, je dosaženo tím způsobem, že ve spodní vrstvě dílce jsou zařazena nejméně dvě nosná prkna buď rovnoběžně s podélnou osou dílce tak, aby překrývala spáry mezi prkny horní vrstvy, nebo šikmo, symetricky k podélné ose dílce. Délka nosných prken musí být minimálně rovná vzdálenosti krajních příčných svlaků a jejich připevnění k...

Drevený rám s oceľovými tiahlami a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 237886

Dátum: 15.03.1987

Autori: Šteller Štefan, Bašista Andrej

MPK: E04B 1/38

Značky: spôsob, tiahlami, dřevěný, ocelovými, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vytvorenie tuhej rámovej konštrukcie prenášajúcej ohybové momenty a sily, bez zosilňovania zvislice a priečky rámu v mieste spoja. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne vsunutím nahriateho oceľového tiahla do drážok, ktorými sú opatrené zvislice i priečky rámu. Po ochladení tiahla a vyvodení pnutia vzniká predpätie zabezpečujúce tuhý spoj.

Montovaný kyselinovzdorný drevený strop

Načítavanie...

Číslo patentu: 236605

Dátum: 15.02.1987

Autori: Repka Peter, Belayová Jana, Szekházi Imrich

MPK: E04B 5/12

Značky: strop, montovaný, dřevěný, kyselinovzdorný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka trojvrstvej konštrukcie stropu, odolného voči kyselinám, so zníženou hmotnosťou a zvýšenou únosnosťou. Výhodou riešenia je úspora cenných drevín a vylúčenie lepených spojov. Podstata riešenia spočíva v kombinovaní klasických drevných materiálov s materiálmi odolnými voči kyselinám, ktorých cena je o 60 % vyššia ako u bežných drevín. Montovaný strop podľa vynálezu sa skladá z nosnej stredovej vrstvy z mäkkých ihličnatých drevín,...

Zesílený nosník, zejména dřevěný

Načítavanie...

Číslo patentu: 215803

Dátum: 20.12.1983

Autori: Tetour Zdeněk, Vyhnálek Milan

Značky: zesílený, zejména, dřevěný, nosník

Zhrnutie / Anotácia:

Nosník, zejména dřevěný, je zesílen věšadlovým táhlem, připojeným k jeho základnímu profilu. Táhlo je vedeno od kotevního bloku v horní polovině podporové části nosníku k nejméně dvěma vodicím kladkám, umístěným ve spodní části nosníku, a od nich k protějšímu kotevnímu bloku v horní podporové části nosníku, přičemž vodicí kladky jsou uloženy na čepu, procházejícím příčným otvorem nosníku.