Patenty so značkou «dřevěné»

Uloženie pre pružiace drevené lišty na základnom ráme latkového roštu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20239

Dátum: 08.10.2013

Autori: Grund Jan, Grund Henry

MPK: A47C 23/06

Značky: dřevěné, látkového, uloženie, roštů, rámě, lišty, pružiace, základnom

Text:

...na výkrese a bude opisané ďalej. Jednotlivé obrázky zobrazujú nasledujúce obr. l je základne teleso v pohľade zo smeru jeho polohy po inštalácii v základnom ráme v priestorovom pohľade,obr. 2 je základné teleso v pohľade zo smeru jeho polohy po inštalácii v základnom ráme vbočnom pohľade, obr, 3 je základné teleso V pohľade na jeho polohu po inštalácii v základnom ráme v priestorovom pohľade, obr. 4 je základne teleso v pohľade na jeho...

Spôsob zníženia emisie prchavých organických zlúčenín z drevených materiálov a drevené materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18002

Dátum: 06.11.2012

Autori: Borowka Julia, Hasch Joachim

MPK: B27N 1/00, B27N 3/00

Značky: spôsob, dřevěné, zlúčenín, dřevěných, zníženia, prchavých, emisie, organických, materiálov, materiály

Text:

...vo veľkých množstvách, predovšetkým ako plocha dosky, vztiahnuté nacelkový počet metrov kubických priestoru alebo budovy, môžu sa vyskytnúť vysoké uvoľňovania VOC.0006 Taktiež pri použití ľahkých a superľahkých MDF napríklad na tepelnú izoláciu je možné pozorovať podobne problémy s emisiou VOC a prípadne VVOC. Aj tu sa vyskytujú emisie sekundámych a terciámych látok.0007 Za účelom obmedzenia problémov emisie prchavých organických...

Zariadenie a spôsob na pneumatické triedenie drevených triesok a nanesenie lepidla na drevené triesky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17086

Dátum: 23.12.2010

Autor: Speidel Hannes

MPK: B27N 3/00, B27N 3/14, B27N 1/02...

Značky: triedenie, zariadenie, pneumatické, dřevěných, dřevěné, triesok, spôsob, nanesenie, triesky, lepidla

Text:

...oddeliť a naglejovať trieskové frakcie vjednom kroku spracovania bez kontaktu so senzitivnymi strojnými časťami. Na tento účel je vhodná predovšetkým fáza pádu trieskových frakcii nadväzujúcana pneumatické triedenie. Tým, že hrubá a jemná triesková frakcia pri alebo po pneumatickom triedeni ležia v oddelených oblastiach, je možné nanesenie lepidla na príslušnú trieskovú frakciu mimoriadne jednoducho prispôsobiť na jej strednú velkosť častíc...

Spôsob výroby drevených materiálov so zníženou emisiou prchavých organických zlúčenín, drevené materiály získané týmto spôsobom, ako aj použitie určitých prísad na zníženie uvoľňovania prchavých organických zlúčenín z drevených materiálov a produktov drvenia dreva z lignocelulóz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15513

Dátum: 26.04.2007

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B27N 1/00, C08L 97/02

Značky: určitých, zníženie, lignocelulóz, použitie, uvolňovania, spôsobom, zníženou, získané, emisiou, přísad, dřevěné, spôsob, zlúčenín, produktov, materiály, dřeva, materiálov, organických, týmto, výroby, dřevěných, drvenia, prchavých

Text:

...A, ako je fenol alebo homológne fenoly alebo rezorcín, fenolformaldehydove predkondenzáty(fenolformaldehydové lepidlá) alebo rezorcínformaldehydové lepidlá v prítomnosti zložkyB, a to zmesi silnej kyseliny a Friedel-Craftsovho katalyzátora, sa prostredníctvom adíciezložky A k VOC tieto VOC premenia na vyššie molekuláme zlúčeniny, ktoré už nie sú prchavé. S výhodou je silnou kyselinou silná anorganická kyselina, ako je kyselina...

Kompozícia spojiva pre drevené materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4782

Dátum: 23.10.2006

Autor: Geyer Andreas

MPK: C08L 61/00, C08L 97/00, C09J 11/02...

Značky: kompozícia, spojiva, dřevěné, materiály

Text:

...kompozitný materiál s polyvinylbutyralom ako spojivom, ktorý obsahuje podiel0007 Úlohou Vynálezu je preto poskytnúť hydrofobizačnê činidlo pre spojivo, ktoré pri výrobe drevených materiálovvytvára pri glejení drevných vlákien a/alebo drevných častíczlepšené hydrofobizačné vlastnosti drevených materiálov.Predovšetkým sa zlepší napúčavosć drevených materiálov.0008 Táto úloha sa podľa vynálezu rieši tak, že sa ako hydrofobizačnê činidlo pre...

Konštrukčný systém na zatrávňovacie drevené dlaždice, terasové dlaždice a záhradné doplnky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3646

Dátum: 04.11.2003

Autor: Sluka Ján

MPK: A47B 37/04, E04B 1/00, A47C 11/00...

Značky: konštrukčný, dřevěné, dlaždice, doplňky, záhradné, terasové, zatrávňovacie, systém

Text:

...reziva.Prehľad obrázkov na výkresochVýkres č. l Pevná zatrávňovacia dlaždica Výkres č. 2 Terasová dlaždicaPríklady uskutočnenia technického riešeniaVýkres č. l znázorňuje pevnú zatrávňovaciu dlaždicu vytvorenú z dosiek 4, hranolčekov 3, ktoré sú navzájom pospájanć tuhými tiahlami 1 prevlečenými cez otvory 5 a spolu pevne stiahnuté maticami 2.Výkres č. 2 znázorňuje terasovú dlaždicu vytvorenú z hranolov 8, ktoré sú cez otvory 5 navzájom...

Drevené kvetináče

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3574

Dátum: 05.08.2003

Autor: Herko Peter

MPK: A01G 9/02

Značky: květináče, dřevěné

Text:

...resp. viacnásobnými nátermi, zdraviu neškodnými biologicky nezávadnými lakmi.Na výrobku musi byť odstránený stržeň a otvor po stržni vyplnený rastlým drevom.Vrchná hrana, obmč musí byť hladká - obrúsená, aby pri manipulácii s nimi nedošlo k poraneniu.Na spodnej ploche kvetináča môžu byť pripevnenć,priklincovanć alebo prilepené tri kúsky podložiek, aby bola dosadacia plocha o zem prevzdušnená. Nemusí to v pripade nevhodnosti terénu byť...

Drevené debnenie na prepravu a balenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3302

Dátum: 10.09.2002

Autor: Tonhauzer Pavel

MPK: B65D 6/00

Značky: dřevěné, debnenie, prepravu, balenie

Text:

...totožné bočnice, ktorých koniec, rovnakého tvam ako drážky, presne zapadajú čiže dokonale kopírujú tvar prepravovaného výrobku. Na oboch bočných stenách sú vyfrézované drážky stredom na spodnej a homej časti. Posledným dielom je doska, ktorá podobne ako spodná časť s drážkami uzatvára debnenie.Pre dokonalejšie spevnenie debnenia páskou, spodná časť hranola má v strede po celej dĺžke vyfrézovanú drážku.Prehľad obrázkov na yýkreseTechnické...

Renovované drevené okno

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2874

Dátum: 11.06.2001

Autor: Blažek Milan

MPK: E06B 1/34, E06B 3/30, E06B 7/16...

Značky: dřevěné, renovované

Text:

...9.Pred samotnou renováciou sa zbrúsia, či inak opracujů obvody vonkajšej dorazovej časti 5 okenného krídla l avonkajšieho výstupku 5 rámu. Týmto opracovaním sa zmenšia rozmery od obvodových plôch vonkajšej dorazovej časti 51 okenného krídla 1 aj vonkajšieho výstupu 5 rámu 2 a medzera medzi nimi v doliehajúcej polohe krídla aj rámu sa zväčší. Toumožní vsadenie nových krycích plášťov. Ide o krídlový plášť Z a rámový krycí plášť g.Krídlový krycí...

Drevené moduly

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2815

Dátum: 12.03.2001

Autori: Urban Ján, Urbanová Emília

MPK: E04F 13/10, B32B 21/04

Značky: dřevěné, moduly

Text:

...a podláh ostanú naďalej zachované. Drevené moduly možno aplikovať samostatne alebo vytvárať rôzne vzory uloženia. Väzba na pevné prvky nie je potrebná. Môžu byť dodávané a ukladané rôzne veľkosti modulov v potrebnej hrúbke, konštrukcii, geometrického tvaru a druhu dreviny. Takým spôsobom je vytváraný optickýcharakter kombinácie modulov a ich estetického stvámenia.Prehľad obrázkov na výkrese Technické riešenie bude bližšie objasnené na...

Drevené kazetové dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1067

Dátum: 10.01.1996

Autor: Gašper Michal

MPK: E06B 5/14, E06B 5/16, E06B 3/72...

Značky: dřevěné, dveře, kazetové

Text:

...utesnia.medzery a štrbiny medzi dverami a zárubňou, čim sa zamedzi tak prestup dymu, ako aj tepla tymito miestami po dobu celkovej protipožiarnej výdrže dveri. Obdobne sa utesnia vplyvom tenkých aktívnych protipožiarných izolačných dosák prestupové miesta okolo zámku dveri i vo vnútri konštrukcie dveri. Kazetové koncepcia drevených dverí dovoľuje vysoké percento pokrytia plochy dveri tenkými aktivnými protipožiarnými izolačnýni...

Kotol ústredného kúrenia na drevené piliny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 562

Dátum: 07.09.1994

Autor: Kriššák František

MPK: F24H 1/22, F24D 3/02

Značky: dřevěné, kúrenia, kotol, ústredného, piliny

Text:

...pás 2 jeaspoň v dvoch bodoch spojený s podstavcami 2. Veľká dymová komora 4 je o patrená odnímateľným zadným krytom g. Malá dymová komora á je opatrená odni mateľným predným krytom g. Žiarová komora 6 má čistiace dvierka ä, prístupnéDo priestoru pod žiarovou komorou 6 sa zasúva zásobník 7 paliva, naplnený palivom 18, ktorým sú utlačeně drevené piliny s prieduchom Ř v nich, vedúcim vodorovne od obmedzovača Q prívodu vzduchu do stredu...

Drevené článkové meradlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 280557

Dátum: 12.01.1994

Autor: Gampper Gerald

MPK: G01B 3/06

Značky: dřevěné, článkové, meradlo

Zhrnutie / Anotácia:

Drevené článkové meradlo sa skladá z podlhovastých drevených článkov (14), ktoré sú vo dvojiciach vzájomne kĺbovo spojené a sú proti sebe aretovateľné v polohách, kedy sú si navzájom rovnobežné. Zaskakovací mechanizmus je tvorený zaskakovacími priehlbinami (28) vytvorenými priamo v plochej strane jedného z drevených článkov (14), prípadne jeho konca, s odstupom od otvorov na nitové čapy, zatiaľ čo na protiľahlom drevenom článku (14), prípadne...

Předřezávací nástroj zařízení na výrobu dřevěné vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269217

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mlejnek Jan, Kovář Antonín

MPK: B27L 11/04

Značky: nástroj, zařízení, předřezávací, dřevěné, výrobu

Text:

...nástroj zařízení nevýrobu drevene vlny podle vynálezu, jehož podetetn epočivi v ton, že ne hřidelt Jo otoč nö vloženo eede nnohobfitýoh kotoučovýoh nožiků, ktere jeou no OVÚI obvodu opotřony zuby, tvořici nařezúveci břityoUvedený řeěonin eo zvýši životnost nñotrojo e enižt oo potřebu náhrednich náetroJO. sadu nnohobřitýoh přodřezávooioh nožiků je možne nnohokràt pootočit po otupeni, pro tože nožiky nohou it velký počet zubů, tvořioi...

Zařízení k podélnému dělení dřevěné kulatiny větších průměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268133

Dátum: 14.03.1990

Autor: Šlosarčík Jan

MPK: B27B 7/00

Značky: zařízení, podélnému, průměru, dělení, kulatiny, větších, dřevěné

Text:

...rám l. Přímoćarý hydromotor 3 slouží k manlpulací s prącovním stolem g. Filtry 13, lg obou hydraulických. obvodu jsou umístěny na rámu za řízení k podélnému dělení dřevěné kulatirg, stejně jako znrnj nnhnnu 15, umístěnem na stole ll. uchycené letmo konzoľbu lg, která je také uchycením zadní nápravy. Na obr. 3 je znázornéno umístění a vhodný tvar pracovního stolu 1 se zakresleným možným umísténím svislých vodítek 3 a přímočarého hydromotaru...

Hydraulický systém, zejména k pohonu zařízení pro podélné dělení dřevěné hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 267982

Dátum: 12.02.1990

Autor: Šlosarčík Jan

MPK: B27L 7/00

Značky: hydraulický, pohonů, zařízení, podélné, zejména, systém, dřevěné, dělení, hmoty

Text:

...hydraulické médium pomocí elektromagrtetického ovladače i potrubím 2 od elektromagnetického ovladače pod píst přímočarého hydrcmotoru 1 § pracovního stolu. Z prostoru nad pístem přímoöarého hydromotoru g pracovního stolu volně odchází hydraulické médium potrubím 3 g elektromagnetického ovladače 15 třetího okrvąhu do sběrněho odpadového potrubí ga přes hydraulický odpadový filtr gg do nádoby 21 .Pro pohyb pracovního stolu lg opačným směrem...

Okno, zejména dřevěné, se třemi za sebou uspořádanými okenními tabulemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 261184

Dátum: 12.01.1989

Autori: Coufal Rajmund, Kamrla František

MPK: E06B 3/28

Značky: tabulemi, zejména, třemi, sebou, okenními, dřevěné, okno, uspořádanými

Text:

...ostění atd. Přitom řešení umožňuje bezproblémové čištění všech tří okenních tabuli z obou jejich stran a ve srovnání s některými dosavadními konstrukcemi trojitě zasklených oken znamená i úsporu materiálu. Z hlediska už zabudovaných dvojitě zasklených oken vlastně znamená jen jejich jednoduchou úpravu, která dodá stávajícímu oknu lepších vlastností, často í ve srovnání s některými typy nových trojitěJak už bylo podotknuto, předmštné...

Nožová sada hoblovacích strojů dřevěné vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260065

Dátum: 15.11.1988

Autor: Kovář Antonín

MPK: B27L 11/04

Značky: hoblovacích, nožová, strojů, dřevěné

Text:

...poloze jsou stžídavě upnuty na hřideli sady.Výhodou nožové sady nařezávacich nožiků 5 vícebřitýmí nožíky je to, že délka tětívy ostří je podstatné menší, než u kotoučových nožiků. Stžídavým pootočením vícebřitých nařezávacích nožĺkü na upínaci hřídeli sady se docílí dvojnásobný počet břitů vioebřitých nožíků. Pre vytvoření šířky dřevěné vlny není třeba používat dístanční kroužky. Šířka dřevěné vlny určuji sousedni vícebřité nožíky pootočené...

Způsob výroby dřevěné moučky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259044

Dátum: 16.09.1988

Autori: Karakin Leonid, Nikolskij Vadim, Filmakova Lidija, Mironov Nikolaj, Basova Ljubov, Jenikolopov Nikolaj, Krasnokutskij Valentin, Nepomnjaščij Anatolij, Akopjan Jelena, Askarov Kurat, Telešov Viktor

MPK: B27L 11/06

Značky: moučky, výroby, dřevěné, způsob

Text:

...Menee 100 MKMOrxonm epeaooöpaöowxu xnoňuux nopon c pasnepom qacruu no I MM ynnamnzmr n cuecurene, cuaöxenuon nonacwuoä Memanxoü ao coepmannn anarn 15 Mac.Za Teqenne I uaca. Baran nonroronnennmü Taxnm o 6 pasoM MaTepnan nonamT.s mHeKo~ naň CMECHTGHB Henpepunuoro neňcwsun, npennapnrennuo Harpermň no remmepamypu l 05 °C. B cnecnwene Marepnan Henpepuaxo nepenemaewcn B sasope mupunoň l MM non anneneu 5,0 Ma. Pesynbwawu nannoro npuuepa H...

Zařízení pro dopravu a upínání dřevěné stojky klínovou stropnicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243693

Dátum: 15.07.1987

Autori: Tesaoík Rudolf, Panáeek Karel, Ošlejšek Oldoich, Maštalío Antonín, Benža Dušan, Zahrádka František, Zahrádka Zdenik

MPK: E21D 15/58

Značky: stojky, dopravu, klínovou, stropnicí, dřevěné, zařízení, upínání

Text:

...pomocí jednoho čepu na ěkrebúkovou nádobu, kterou je porub vybaven, nemusí být použito samostatné zařízení pro dopravu výztule do porubu.Odnímateląým připojení zařízení podle vynálezu na äkrahákovou nňdobu se zajistí konstantní vzdllenost etojkořadí od uhelnáho pilíře, ktorý pri rozpojovdní àkrabákem tvoří kŕivku ve tvaru oblouku.vytvorením konstantní vzdálenosti prvního stojkořadí od pilíře a zaklínovdním výztuže se znsčným předpětím, což...

Posouvací zařízení pro hoblovací stroje dřevěné vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 251297

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kovář Antonín, Kopecký Jan

MPK: B27C 1/12

Značky: stroje, zařízení, hoblovací, dřevěné, posouvací

Text:

...e zvýłí se výkon stroje. Zbytlq dřçv není třeba ve stroji důsledně sledovat. jejich rozměry se sníií cce ne polovínu, čím dochází k vyěäímu využití dřevní hmoty. Použitím posouvseích vdlců s bezpečnostní zdbrenou se eniluée je nebezpečí úrazu při obsluze stroje.Poeouvecí válce s bezpečnostní zábrenou jsou v jednom z možných provedení scheleticb znázorněny na přiloäeném výkreeu e to ne obr. 1 je řez s upnutým zbytkee dřeve v ndryse e ne obr. 2...

Drevené dvere vchodové plné a presklené s dvojitým plášťom

Načítavanie...

Číslo patentu: 223700

Dátum: 15.03.1986

Autor: Polášek Josef

Značky: plastom, dveře, vchodové, dvojitým, plně, dřevěné, presklené

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstránenie tvarovej deformácie a zaručenie stability vrchného plášťa dverí v rozdielnych klimatických podmienkach. Zdvojením plášťov dverí sa zlepšia aj tepelnoizolačné vlastnosti a zamedzí sa stratám tepla prestupom. Popísaného účinku sa dosiahne tým, že rozmery vrchného plášťa dverí umožňujú voľnú dilatáciu v obvodových profilovaných lištách, pričom nosnú konštrukciu dverí zaručí dverovka, ktorá sa skladá z rámu, výplyne a...

Nenasycené polyesterové nátěrové hmoty na dřevěné a celulózové podklady

Načítavanie...

Číslo patentu: 218499

Dátum: 15.03.1985

Autori: Novák Jiří, Lešek František, Svoboda Bohumil, Hájková Bohuslava

Značky: nátěrové, podklady, hmoty, nenasycené, celulózové, dřevěné, polyesterové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nenasycených polyesterových nátěrových hmot odolných proti nízkým teplotám a střídání teplot a určených k povrchové úpravě dřevěných a celulózových podkladů zejména při výrobě nábytku a hudebních nástrojů. Pojivovou složku nátěrových hmot tvoří nenasycený polyester o specifikovaném čísle kyselosti, hydroxylovém čísle a molárním poměru nasycených a nenasycených dikarboxylových kyselin či jejich anhydridů. 25 až 45 mol. %...

Předřezávací nástroj, zejména pro výrobu dřevěné vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 214331

Dátum: 01.06.1984

Autor: Prokeš Stanislav

Značky: nástroj, dřevěné, výrobu, předřezávací, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se dotýká oboru dřevovýroby, jmenovitě výroby dřevěné vlny. Předmět vynálezu řeší konstrukci předřezávacího nástroje, který je součástí zařízení na výrobu dřevěné vlny. Podstatou jsou kruhové předřezávací nože, které jsou uspořádané na hřídeli vedle sebe a jsou od sebe oddělené rozpěnými kroužky. Hřídel s kruhovými předřezávacími noži je uložen v ložiskách připojených k nožovému suportu výrobního zařízení.