Patenty so značkou «drenážní»

Transtympanální drenážní tubička a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 253958

Dátum: 17.12.1987

Autori: Sláma Karel, Brabec Jiří

MPK: A61F 11/00

Značky: její, způsob, drenážní, transtympanální, výroby, tubička

Text:

...že tyto vyseké nároky splňuje tranotynpanální tubička z polyotylenu ve tvaru dutóho válečku s centrálně umístěnýn vybránín na vnějiín obvodu, která je vytvořena tak, že délka vtlećku je 2.4 nn 3 0,2, jeho vnější průměr je 2,4 nm Í 0,1, průměr ceno. 253 953 trtlně umistěného válcového otvoru procházojícího osou Válečku jo 1,1 mn 3 0,1 a na vnější straně válečku je provodono vybráni o šiŕce 0,8 mm a poloměru R 0,4 nm, umiatěnó souměrněpod 6 l...

Vrstvená drenážní rohož

Načítavanie...

Číslo patentu: 243265

Dátum: 15.11.1987

Autori: Valsa Juraj, Slezák Karel

MPK: E02D 31/02

Značky: rohož, vrstvená, drenážní

Text:

...5 až 35 0/0 tvořenou soustavou neuspořádaných průlin průměru 0,04 až 0,25 mm,a geometrický uspořádaných průlin plochy 0,2 až 15 mm 2 mezi osnovou a dostavou tkaniny, přičemž tkanina je po jedné nebo obou stranach netkané soustavy vláken. Podstatou vynalezu dále je, že tkanina vrstvené drenažní rohože je z jedné strany doplněna hydroizolační vrstvou.Výhodou vrstvené drenažní rohože je nízka spotřeba jadrového materialu netkané...

Drenážní rošt, zejména pro scezovací zařízení aparátů pro úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 251360

Dátum: 16.07.1987

Autori: Hűbner Pavel, Fáměra Jiří, Kittler Jiří, Kadlec Václav

MPK: B01D 23/02, B01D 29/10

Značky: scezovací, rošt, drenážní, úpravu, zejména, aparátu, zařízení

Text:

...zaslepen a nezaslepený konec vyvaden pláětěm aparátu. Radiální sběrač n-bokého průřezu může být Vytvořen svaí-ením hutních profilů U, I nebo L.Provedením drenážního roštu podle vynálezu se dosahuje rovnomenného průtoku upravované vody zrnitou náplní aparátu, což vede ke zlepšení účinnosti technologického procesu,zvyšuje se provozní spolehlivost, enižují se náklady nevýrobu i opravy a zmenluje se stavební výška aparátu.Na připojeněm výkresu je...

Drenážní zařízení pro lisy na získávání šťávy z ovoce, hroznů a podobných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239915

Dátum: 15.05.1987

Autor: Patoeka Vladimír

MPK: B30B 9/06

Značky: ovoce, stavy, podobných, materiálů, drenážní, získavání, zařízení, hroznů

Text:

...Jádra 11, které má ne svém obvodu drenážní kenálky lg. Tyto zasahuji v podélném směru jádro ll. Jádro LL ,je obklopeno obalem ll z filtročního materiálu, která ,je přetažena před zebudováním drenážního vedení g do lisu | přes jádro ll.Pro lepší porozumění je použito znázornění, kdy obal u je v malé vzdálenosti od,jádro ji. Při lisování samozřejmě leží dutina na jddru 1 L. Při lisování materiálu, který je s výhodou ve formě rmutu, se...

Filtračně drenážní geotextilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 249821

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fiala Zdeněk, Seidl Jan, Nápravník Karel

MPK: D04H 1/46, D04H 13/00

Značky: filtračné, drenážní, geotextilie

Text:

...etěn stavebníchVýhody filtračné drenážní geotextilie podle vynálezu epočívají v zajištění její dostatečně tuhosti pro oddělonvání těžších granulovaných materiálů při nepetrněm úbytkudrenážních účinku v závislostí na vzrůstu jejího stlačení. Tuhoet geoteztilie je možno upravit volbou počtu na sobě ležíoích mřížek drenážního jádro, na jejichž stykových plochách se vlivem stlačení geotextilie drenážní prepustnost podotatně nemení. Pritom...

Upevňovací zařízení pro drenážní element v lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229937

Dátum: 15.11.1986

Autor: Hartmann Eduard

MPK: B30B 9/04

Značky: upevňovací, drenážní, element, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Upevňovací zařízení pro drenážní elementy v lisu, upevněné na tlakové desce mezi lisovacím prostorem a sběrným prostorem pro kapalinu v lisu k oddělování kapaliny od pevných látek, s upevňovacím pouzdrem, které obklopuje konec hadicového pružného drenážního prvku a má dřík procházející průchozím otvorem tlakové desky a radiální osazení dosedající na tlakovou desku ze strany lisovacího prostoru a slouží k zakotvení drenážního elementu na tlakové...

Vřazený pneumatický uzávěr pro drenážní systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229801

Dátum: 15.09.1986

Autor: Veselý Otto

MPK: F16K 7/17

Značky: vřazený, pneumatický, drenážní, uzáver, systémy

Zhrnutie / Anotácia:

Vřazený pneumatický uzávěr pro bezšachtové drenážní systémy, zvláště vhodný pro regulování hladiny podzemní vody při větších spádech. Použití vynálezu náleží do oboru meliorací a zavodňování půd v odvětví zemědělství. Účelem vynálezu je zajištění regulace odtékající podzemní vody zvláště v době sucha, a to s výhodou nastavením hladin podzemní vody ve spádovém reliéfu půdy tak, aby nedostatková voda mohla být využita rostlinami jako spodní...

Pneumatický uzávěr drenážní šachty

Načítavanie...

Číslo patentu: 229553

Dátum: 15.09.1986

Autor: Veselý Otto

MPK: E02B 11/00

Značky: pneumatický, drenážní, uzáver, šachty

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatický uzávěr drenážní šachty k uzavření potrubí v drenážní šachtě, vhodný zejména pro regulaci spodní vody v drenážní šachtě s odbočkou. Použití vynálezu náleží do oboru meliorací a zavodňování půd v odvětví zemědělství. Účelem vynálezu je zajištění regulace hladiny podzemní vody a možnosti této využít i pro naplavování luk a to s výhodou nastavením hladin ve spádovém reliéfu půdy tak, aby nedostatková voda mohla být využita rostlinami....

Vodorovná drenážní soustava k ochraně stavby proti tlakovým účinkům podpovrchové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 228302

Dátum: 15.09.1986

Autori: Folber Bohuslav, Vejražková Jitka, Výborný Jaroslav, Dohnal Vladimír

Značky: tlakovým, vodorovná, podpovrchové, drenážní, stavby, ochraně, soustava, proti, účinkům

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vodorovné drenážní soustavy k ochraně stavby proti tlakovým účinkům podpovrchové vody. Řeší otázku spolehlivosti a životnosti vodorovné drenážní soustavy. Podstatou vodorovné drenážní soustavy podle vynálezu je, že drenážní trubky jsou uspořádány nejméně do dvou vodorovných potrubí. Vzdálenost os těchto potrubí činí maximálně dvojnásobek průměru drenážní trubky a jedno potrubí leží výše než druhé. Tato vodorovná potrubí se...

Netkaná drenážní textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 227164

Dátum: 15.06.1986

Autori: Steinz Stanislav, Domas Josef

Značky: netkaná, textilie, drenážní

Zhrnutie / Anotácia:

Netkaná drenážní textilie, určená zejména pro filtraci a odvod kapaliny z drenážních systémů staveb, sestávající z vlákenné vrstvy, zejména chemických vláken, zpevněné buď mechanicky nebo chemicky, nebo mechanicko-chemicky, vyznačující se tím, že zpevněná vlákenná vrstva (1) je z jedné nebo obou stran alespoň v jednom směru slisována do tvaru drenážních kanálků a v místě slisování svařena, přičemž dno kanálků (2) je méně propustné než jeho...

Uzávěr drenážní šachty

Načítavanie...

Číslo patentu: 217339

Dátum: 01.08.1985

Autori: Veselý Otto, Veselý Otakar, Majerová Jiřina

Značky: uzáver, drenážní, šachty

Zhrnutie / Anotácia:

Použití uzávěru drenážní šachty přichází v úvahu u každého provozovatele drenážní soustavy s otevřenými drenážními šachtami při odvodňování a zavodňování půdy. Účelem uzávěru podle vynálezu je rychlým způsobem uzavřít drenážní potrubí v otevřených drenážních šachtách, což umožňuje jednoduchou regulaci výšky hladiny spodní vody. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do drenážní šachty je vloženo rameno, na jehož spodním okraji je uchycena zátka....

Způsob hotovení otvorů ve výstupcích stěny šroubovitě vlnité drenážní trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 215451

Dátum: 01.01.1985

Autori: Cukr Zdeněk, Zabadal František, Pavlásek Jaroslav

Značky: způsob, výstupcích, drenážní, hotovení, vlnité, trubky, stěny, otvorů, šroubovitě

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hotovení otvorů v bradavkovitých výstupcích šroubovitě vlnité drenážní trubky z plastické hmoty vyznačený tím, že vrcholy výstupků v údolí vlny drenážní trubky jsou seřezávány rotačním pohybem nožů kolem osy děrované trubky tak, že vrchol výstupku je nejprve dvěma řezy rovnoběžnými s myšlenou šroubovou plochou procházející středem údolí vlny naříznut a dalším řezem je takto naříznutý vrchol výstupku vypíchnut, přičemž otvory takto...

Drenážní síť

Načítavanie...

Číslo patentu: 214299

Dátum: 01.06.1984

Autor: Švanda Pavel

Značky: síť, drenážní

Zhrnutie / Anotácia:

Drenážní síť, sestávající z paprskovitě uspořádaných odvodňovacích vrtů, ústících do revizní šachty, ze které je veden alespoň jeden odpadní vrt, vyznačená tím, že mezi odvodňovacími vrty (1) jsou vyhloubeny svislé pozorovací vrty (4) vystrojené hladinoměry (5), přitom odvodňovací vrty (1) jsou na ústích (6) v revizní šachtě (2) opatřeny regulačními uzávěry (7).

Stavební, správkové, konstrukční, drenážní nebo izolační hmoty, podlahové krytiny a tmely

Načítavanie...

Číslo patentu: 214256

Dátum: 01.06.1984

Autori: Žalský Vítězslav, Wiesner Ivo, Elbel Jiří, Novák Jiří

Značky: drenážní, stavební, hmoty, správkové, konstrukční, tmely, podlahové, izolační, krytiny

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšit řešení dané AO č. 182 484 a to tak, aby byly získány hmoty s vysokou tažností a odolností vůči teplotním šokům. Uvedeného účinku se dosáhne snížením hustoty sítě pojidla, což je v tomto případě epoxidový kaučuk, zvýšením poměru aminových skupin ku epoxidovým skupinám. Hmoty podle vynálezu mají vynikající objemovou stálost, neboť v průběhu jejich vulkanizace i stárnutí jsou objemové kontrakce pod mezí chyb pozorování....

Pneumatický uzávěr pro šachtové i bezšachtové drenážní systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215824

Dátum: 20.12.1983

Autori: Veselý Otakar, Veselý Otto, Majerová Jiřina

Značky: šachtové, pneumatický, uzáver, drenážní, systémy, bezšachtové

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatický uzávěr pro šachtové i bezšachtové drenážní systémy, zvláště vhodný pro regulování hladiny podzemní vody při větších spádech. Použití vynálezu náleží do oboru meliorací a zavodňování půd v odvětví zemědělství. Účelem vynálezu je zajištění regulace odtékající podzemní vody zvláště v době sucha, a to s výhodou nastavením hladin podzemní vody ve spádovém reliéfu půdy tak, aby nedostatková voda mohla být využita rostlinami jako spodní...