Patenty so značkou «draselného»

Použitie amoxycilínu a klavulanátu draselného a farmaceutický prípravok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285140

Dátum: 19.06.2006

Autori: Storm Kevin, Roush John, Conley Creighton

MPK: A61K 9/20, A61K 31/42, A61K 31/429...

Značky: amoxycilínu, prípravok, obsahom, použitie, draselného, farmaceutický, klavulanátu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie amoxycilínu a klavulanátu draselného na výrobu lieku na liečenie bakteriálnych infekcií u ľudí, pričom podávanie liečiva poskytuje od 1900 do 2600 mg amoxycilínu a také množstvo klavulanátu draselného, že hmotnostný pomer amoxycilínu ku klavulanátu draselnému je od 2 : 1 do 20 : 1, pri intervaloch podávania asi 12 hodín.

Použitie kombinácie trihydrátu amoxycilínu a klavulanátu draselného

Načítavanie...

Číslo patentu: 283794

Dátum: 29.12.2003

Autori: Ramsey Mike Gale, Bax Richard Peregrine

MPK: A61K 31/43, A61K 31/424

Značky: použitie, draselného, amoxycilínu, kombinácie, trihydrátu, klavulanátu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie kombinácie trihydrátu amoxycilínu a klavulanátu draselného s hmotnostným pomerom 7 : 1 vo vodných tekutých suspenzných farmaceutických prostriedkoch určených na liečenie bakteriálnych infekcií pediatrických pacientov na podanie dvakrát denne.

Spôsob kryštalizácie losartanu draselného

Načítavanie...

Číslo patentu: 282875

Dátum: 02.12.2002

Autori: Kennedy Michael, Breen Patrick, Dienemann Erik, Epstein Albert, Larson Karen, Mahadevan Hari

MPK: C07D 403/10

Značky: draselného, losartanu, kryštalizácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Losartan draselný vzorca (I) je antagonista angiotenzínu II použiteľný pri liečení zvýšeného krvného tlaku a venostázy. Opisuje sa spôsob riadenej kryštalizácie losartanu draselného s použitím prídavku rozpúšťadla znižujúceho rozpustnosť spolu s masívnym zaočkovaním na získanie požadovanej morfológie kryštálov a objemových fyzikálnych vlastností nutných na úspešnú výrobu.

Spôsob výroby klavulanátu draselného

Načítavanie...

Číslo patentu: 282544

Dátum: 13.09.2002

Autori: Weeb Geoffrey Clive, Cook Michael Alan

MPK: C07D 503/00, A61K 31/424

Značky: spôsob, draselného, výroby, klavulanátu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby klavulanátu draselného, kde kyselina klavulanová v roztoku s vodou nemiešateľným organickým rozpúšťadlom sa privádza do styku, v oblasti styku, so zlúčeninou draslíka s organickou karboxylovou kyselinou, ktorá má vzorec R-CO2H, kde R je C1-20alkyl, v roztoku alebo suspenzii tak, že vznikne roztok soli kyseliny klavulanovej vo vodnej fáze, potom sa v separačnom kroku fyzikálnym spôsobom oddelí organická fáza od vodnej...

Spôsob výroby síranu draselného

Načítavanie...

Číslo patentu: 269030

Dátum: 11.04.1990

Autori: Gábor Ján, Pavlotty Anton, Pavlottyová Anna

MPK: C01D 5/08

Značky: draselného, výroby, síranu, spôsob

Text:

...chloridu draselněho podla tohoto vynálezuj síran draselný i chlorid amonný sa získajú v takej čistote, aká je čistota východzich aurovín, čo pre využitie v polnohospodérstve i pri výrobe hnojív plne postačuje.Výroba čistých chemikálií siranu draselného o chloridu amonného vyrobených spôsobom podla tohoto vynalezu je možná známými metódami, ktoré však nie sú predmetom tohoto vynálezu.V porcelánovej miske bolo zmiešané 1,5 g Kci a 1,35 g (NH...

Způsob stanovení obsahu uhličitanu draselného v elektrolytu alkalického akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267117

Dátum: 12.02.1990

Autori: Roušar Ivo, Lukášek Petr

MPK: G01N 7/00

Značky: draselného, uhličitanu, obsahu, způsob, stanovení, alkalického, akumulátorů, elektrolytu

Text:

...plynu je po atanovené době odečítán vizuálně V kalibrované části reakčni nádoby.Způaob podle vynálezu je dále bliže popaán na dvou příkladech provedení.Příklad 1 Roztok vzorku alkalického elektrolytu byl odebrán přímoz nádoby akumulátoru pomoci kalibrované injekčni střikačky, opatřené Jehlouĺ Odměřený objem vzorku /2 ml/ byl pak vpraven do reakčni nádoby přes pryžovou membránu z kyaelinovzdorného kaučuku do roztoku kyseliny....

Sposob výroby chloridu draselného ako čistej chemikálie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254666

Dátum: 15.01.1988

Autori: Skopal Ján, Kubala Ondrej, Kucharčíková Marta, Gireth Róbert, Blahovský Ladislav

MPK: C01D 3/04

Značky: čistej, draselného, spôsob, chemikálie, výroby, chloridů

Text:

...do 0,0005 0/0. Uvedená sunovina neobsahuje ťažké kovy a železo, čo významne kladne ovplyvní kvalitu výsledné-ho produktu.Podstata vynálezu spočíva v tom, že po príprave vodného roztoku technickej draselnej soli pri teplote do 100 °C pridá sa chlorid bárnatý, roztok sa prefiltruje a vykoná sa pryštalizácia, prípadne následná rekryštalizácia produktu. Koncentrácie vodného roztoku technickej draselnej soli sa používa až do koncentrácie 50...

Způsob čištění chloridu draselného na lékopisnou kvalitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252321

Dátum: 13.08.1987

Autor: Burle Jiřík

MPK: C01D 3/04

Značky: čištění, draselného, chloridů, způsob, lékopisnou, kvalitu

Text:

...odstraní za použití hydroxidu nebo chloridu barnstého vaechny anionty, sralející se barnatými kationty - především sírany a íosforečnsny.Druhou následující srážecí operací se přídsvkam hydroxidu drasslnáho a uhličitsnudrsselného odstrsní všechny kovy, tvořící nerozpustné hydroxidy a-uhličiteny - především železo, hliník, horčík, vápník, olovo a baryum.Třetí jsrážecí operací se eirníkelmdrsselným odstraní ve formě nerospustných sraženin těžké...

Spôsob kontinuálnej prípravy vodných roztokov alebo suspenzií chlórnanu sodného, draselného alebo vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 251468

Dátum: 16.07.1987

Autori: Teren Ján, Hutár Eduard, Nosko Vladimír, Pálka Ján

MPK: C01B 11/06

Značky: vápenatého, draselného, roztokov, sodného, vodných, spôsob, kontinuálnej, suspenzií, přípravy, chlornanů

Text:

...produktu pri minimálnych prebytkoch reagujúcich zložiek- zabezpečuje velmi dokonalú dispergáciu chlóru v. kvapalnej fáze reakčnej zmesi~ umožňuje vysoko účinný odvod tepla z reakčnej zmesi a prakticky znemožňuje vznik väčích koncentrovaných alebo tepletných gradientov v reakčnej zmesi- je podstatne ekonomickejší apri svojej jednoduchosti nenáročný z hladiska technického zvládnutie, čo je zárukou bezporuchového chodu a vysokej úrovne...

Spôsob výroby ftalimidu draselného

Načítavanie...

Číslo patentu: 239400

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kotoue Josef

MPK: C07D 209/48

Značky: spôsob, výroby, ftalimidu, draselného

Text:

...odstrániť poidlłrpredloženêho vyná lezu, ktorého podstatou je, že sa hydroxid draselný rozpustí V minimálnom množstve polárneho rozpúštadla, pripraví sa nesýtený roztok, napríklad pri teplote 60 °C. Do takto pripraveného nasýteného roztoku sa pridá tuhý kryštalický ftalimid v molovompomere ku KOH 1 ku 1,0 až 1,2. Reakční zmes sa refluxuje 10 až 120 minút, ďalej sa ochladí. Ftalimid draselný sa izoluje od rozpúštadleu vysušl a...

Spôsob výroby ftalimidu draselného

Načítavanie...

Číslo patentu: 239399

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kuncl František

MPK: C07D 0/8

Značky: draselného, ftalimidu, výroby, spôsob

Text:

...vynálezu, ktorého podstatou je, že sa ttalímid rozpustí do formy nasýteného roztoku v polárnom rozpúštadle pri teplote varu rozpúšťadla. Do takto pripraveného vyhriateho nasýteného roztoku sa pridá roztok KOH v polárnom rozpúšładle pri teplote varu rozpúštatlla alebo priamo KOH. Molový pomer medzi ftaliiniclom a KOH je 1 ku l až1,2. Po zmiešaní sa do uvedenj zmesi pridá benzén. Zmes sa refluxuje 1 až 2 hodiny,pričom dochádza k...

Spôsob výroby ftalimidu draselného

Načítavanie...

Číslo patentu: 239398

Dátum: 15.06.1987

Autor: Prochazka Josef

MPK: C07D 209/48

Značky: ftalimidu, spôsob, draselného, výroby

Text:

...oboch roztokov pri teplote blízkej teplote varu rozpúštadla sa zmes udržuje počas 5 až 3 U minút a po ocbladení sa vyzrážaný ftalimid draselný izoluje, premyje malým množstvom, čistým rozpúšťadlom a vysuší sa. Použité rozpúšťadlo sa čistí regeneráciou.Predmet výnálezu dokumentujú nasledujúce príklady prevedenia.Do 500 ml metanolu sa nadávkovalo zaIniešailia 8 g ftalimidu, postupne sa roztok z ftalimidu vyhirial na 50 °C a pridalo sa 250 ml...

Spôsob výroby ftalimidu draselného

Načítavanie...

Číslo patentu: 239397

Dátum: 15.06.1987

Autor: Nigrin Zdenik

MPK: C07D 209/48

Značky: spôsob, výroby, ftalimidu, draselného

Text:

...možno odstrániť podľa predloženého vynalezu, ktorého podstata je v tom, že sa do suspenzie ftalimidu v polárnom rozpúšťadle pri 60 C pridá ekvivalentné množstvo hydroxidu draselného vo forme roztoku v polárnom rozpúštadle pri teplote 50-60 °C a za miešania sa zmes udržuje za refluxu počas 5 až 120 minút a po ochladení sa ftalimíd draselný izoluje filtráciou.Použité rozpúšľadlo sa regeneruje destiláC 1011.Predmet vynálezu dokumentujú...

Způsob měření stupně konverze hydroxidu sodného nebo draselného v roztoku na uhličitan při absorpci oxidu uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 248511

Dátum: 12.02.1987

Autori: Minárik Milan, Komers Radko

MPK: G01N 27/26

Značky: draselného, uhličitan, sodného, absorpcí, hydroxidů, konverze, způsob, měření, uhličitého, roztoku, oxidů, stupně

Text:

...(v našem případě byl průtok přibližně 300 ml/min a zpoždění 5 sec). Vstup zapisovače § je připojen na konektorový výstup konduktometru 2 a rozsah zapisovače je 0,5 mv, při posunu nuly o několik rozsahů. Po spuštění průtoku analyzované kapaliny analyzátorem před začátkem sycení louhu kysličníkem uhličitým v reaktoru se na konduktometru zvolí vhodný rozsah vodivosti, příslušný použité vstupní koncentraci hydroxidu sodného a knoflíkem kalibrace...

Způsob kontinuální přímé konverze chloridu draselného na chlorečnan draselný elektrolýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: 231989

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hodges Jimmie Ray, Walker Morris, Brooks Wayne

MPK: C01B 11/14

Značky: kontinuální, přímé, chlorečnan, elektrolýzou, draselný, konverze, draselného, způsob, chloridů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuální přímé konverze chloridu draselného na chlorečnan draselný elektrolýzou, vyznačující se tím, že se elektrolyzuje vodný roztok chloridu draselného kovovou katodou a kovovou anodou opatřenou povlakem z materiálu ze skupiny zahrnující vzácný kov, slitinu vzácných kovů, kysličník vzácného kovu nebo platičitan, přičemž se elektrolyt, obsahující chlorečnan draselný vzniklý elektrolýzou chloridu draselného, odvádí a chladí až do...

Způsob pěstování monokrystalů tetragonálního fosforečnanu draselného s určeným stupněm deuterace

Načítavanie...

Číslo patentu: 246345

Dátum: 13.03.1986

Autori: Ševeak Stanislav, Kueera Ladislav

MPK: C30B 29/14

Značky: tetragonálního, fosforečnanu, monokrystalů, draselného, deuterace, stupněm, pěstování, způsob, určeným

Text:

...lze reprodukovatelně pěstovat pod teplotou 50 °C. Pro tento případ byla zvolena teplota nvasycení 45 °C postačující pro vypěstování monokrystalu požadované velikosti.Vyčerpaný pěstovací roztok z předcházejícího pěstovacího cyklu byl upraven přídavkem redestilované vody na požadovaný stupeň deuterace. přičemž .měření obsahu deuteri-a byl-o prováděno metodou měření absolutniho indexu lomu vzorku roztoku o objemu 3 ml. Sycení matečného...

Způsob přípravy surovin nebo/a pěstovacích roztoků pro pěstování monokrystalů dihydrogenfosforečnanu nebo dideuterofosforečnanu draselného

Načítavanie...

Číslo patentu: 229199

Dátum: 01.01.1986

Autor: Zikmund Jan

MPK: C30B 29/14

Značky: monokrystalů, dihydrogénfosforečnanu, přípravy, způsob, pěstovacích, dideuterofosforečnanu, draselného, roztoku, surovin, pěstování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy surovin nebo/a pěstovacích roztoků pro pěstování monokrystalů dihydrogenfosforečnanu nebo dideuterofosforečnanu draselného, vyznačený tím, že roztok výchozího uhličitanu draselného se neutralizuje jen částí potřebné kyseliny fosforečné v molárním poměru K2C03 : H3P04 nebo D3P04 = - 1 : 0,2 až 0,7, načež se filtruje ultrafiltrační membránou o velikosti pórů 0,23 až 0,3 /um a poté dokončí neutralizace pro dosažení...

Způsob výroby dimetylaminooctanu draselného

Načítavanie...

Číslo patentu: 225769

Dátum: 01.07.1985

Autori: Růžička Jaromír, Kantor Milan, Kubík Otakar

Značky: způsob, dimetylaminooctanu, výroby, draselného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby dimethylaminooctanu draselného z formaldehydu, kyanovodíku, dimethylaminu a hydroxidu draselného ve vodném roztoku syntézou nitrilu a jeho zmýdelněním, vyznačený tím, že dimethylaminoacetonitri1 se vyrábí mícháním dimethylaminu se stabilizovanou směsí formaldehyd kyanovodík za přebytku 1 až 5 % hmot. HCN nad stechiometrický poměr za atmosférického tlaku při teplotách 15 až 96,6 °C, tj. až do bodu varu azeotropické směsi...