Patenty so značkou «doskových»

Systém šmykovej výstuže na zapustenie do doskových stropov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20189

Dátum: 21.05.2012

Autori: Schäfer Damaris, Schmidt Patrick

MPK: E04C 5/06, E04C 5/16

Značky: výstuže, šmykovej, zapustenie, doskových, stropov, systém

Text:

...obrázky, z ktorýchobrázok l je celkový pohľad na výhodné vyhotovenie systému šmykovej výstuže, obrázok 2 znázorňuje systém šmykovej výstuže podľa obrázka 1 pri pohľade zdola, obrázok 3 znázorňuje systém šmykovej výstuže podľa obrázka 1 pri pohľade z jednejstrany,obrázok 4 znázorňuje systém šmykovej výstuže podľa obrázka 1 pri pohľade zhora,obrázok 5 znázorňuje systém šmykovej výstuže podľa obrázka 1 pri pohľade zospodu, obrázok 6 znázorňuje...

Spôsob priebežnej výroby združených debniacich doskových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18586

Dátum: 02.03.2011

Autor: Müller Michael

MPK: E04B 2/86, E04B 1/16

Značky: výroby, doskových, prvkov, debniacich, priebežnej, spôsob, združených

Text:

...dosku prvej debniacej dosky na vopred určenýchRučné naskrutkovanie stenových spojovacích prvkov na čiastkové debniace dosky druhej debniacej dosky na vopred určených miestach. Stenové spojovacie prvky slúžia na vzájomnéspojenie čiastkových prvkov oboch debniacich dosiek v neskoršom kroku spracovania.Ručné namontovanie spojovacích líšt na spojenie niekoľkých čiastkových doskových prvkov dojedného kompletného doskového prvku.Ručné vyvŕtanie...

Spôsob a zariadenie na výrobu dekoratívneho papiera na laminovanie doskových základných telies

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19013

Dátum: 28.01.2011

Autor: Hagspiel Raimund

MPK: B41F 19/00, B44C 5/04

Značky: zariadenie, laminovanie, telies, výrobu, papiera, doskových, základných, spôsob, dekoratívneho

Text:

...prostredníctvom aspoň jedného tlačového valcového ústrojenstva potlačí dreveným alebo kamenným dekórom, je v podstate vyznačený tým, že na jednu alebo viac čiastočných oblastí papiera sa prostredníctvom aspoň jednej digitálnej tlačovej hlavy natlačí aspoň jeden dekoratívny element, takže dekór natlačený prostredníctvom tohto aspoň jedného tlačového valcového ústrojenstva zostane aspoň čiastočne viditeľný alebo, pokiaľ sa tento aspoň jeden...

Zariadenie a spôsob na rozoberanie stohu doskových dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9291

Dátum: 12.03.2008

Autori: Dörner Reiner, Pottiez Joachim

MPK: B65G 61/00, B65G 59/04, B21D 43/24...

Značky: zariadenie, doskových, spôsob, dielov, rozoberanie, stohu

Text:

...byť stohy dielov vytvorené 2 doskových dielov rozoberané podstatnerýchlejšie, než je známe zo stavu techniky. Tým je možnézvýšiť doby taktov pri rozoberani stohov. Okrem toho sú tieto dva roboty ovládané tak, že pracujú synchrónne, totiž zatiaľ čo jeden robot uchopuje doskový diel, druhý robot súčasne ukladá už uchopený diel. Tým sa odstránia doby prestojov, to znamená, že žiadny robot nemusí čakať na to, aby vždy druhý robot vykonal svoj...

Príchytka na upevnenie bočných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4613

Dátum: 03.11.2006

Autori: Vozár Attila, Peško Marek

MPK: F16B 7/04, F24D 3/12, E04F 19/08...

Značky: plechov, príchytka, telies, bočných, doskových, oceľových, upevnenie, vyhrievacích, krycích

Text:

...sa tým upewienie bočných krycích plechov jedným druhom príchytky na široké spektrum vyhrievacích oceľových doskových telies, zvýši sa tuhost upewienia bočného krycieho plechu o vyhrievacie oceľové doskové telesá, v značnej miere sa sťaží možnost ich nechceného uvoľnenia a vzrastie konkurenčná schopnosť vyhrievacích oceľových doskových telies na trhu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu,...

Zátka na farbenie vyhrievacích oceľových doskových telies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4603

Dátum: 03.11.2006

Autori: Majerník Maroš, Vozár Attila, Dvoržák Ondrej

MPK: F24D 3/12, E04F 19/08

Značky: oceľových, zátka, farbenie, telies, doskových, vyhrievacích

Text:

...oceľových doskových telies nutné opatrit prepravnými ZátkalTll.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zátka na farbenie vyhrievacích oceľových doskových telies podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom,že pozostáva z jednej strany zo závitovej časti, na ktorú nadväzuje tesniací prstenec. Za tesniacim prstencom je umiestnený zápich. Druhá strana je opatrená uťahovacim segmentom. Zátka môže byt zhotovená ako jeden...

Príchytka mriežky horných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4573

Dátum: 07.09.2006

Autori: Vozár Attila, Lelko Ján, Fedák Dušan

MPK: F24D 3/12, E04F 19/08, F16B 5/06...

Značky: horných, vyhrievacích, doskových, plechov, mriežky, oceľových, príchytka, telies, krycích

Text:

...znázorňuje príchytku mriežky horných krycich plechov vyhrievacích oceľových doskových telies v izometrickom pohľade a obr. 2 schematicky znázorňuje bočný pohľad na príchytku vo funkčnom stave.Príklady uskutočnenia technického riešeniaKonštrukcia príchytiek mriežky homých krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies s dvoma panelmi je znázornená na výkrese, kde na obr. l a 2 je príchytka vyrobená z plastu ako nerozoberateľný celok....

Príchytka mriežky horných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4572

Dátum: 07.09.2006

Autori: Hreror Milan, Vozár Attila

MPK: F24D 3/12, E04F 19/08, F16B 5/06...

Značky: mriežky, doskových, plechov, príchytka, krycích, oceľových, vyhrievacích, telies, horných

Text:

...oceľové doskové telesá, v značnej miere sa sťaží možnost ich nechceného uvoľnenia a vzrastie konkurenčná schopnosť vyhrievacích oceľových doskových telies na trhu.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, pričom obr. l znázorňuje príchytku mriežky horných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies v izometrickom pohľade a obr. 2 schematicky znázorňuje bočný pohľad na príchytku...

Odklopný rohový kryt na ochranu rohov vyhrievacích oceľových doskových telies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4545

Dátum: 03.08.2006

Autori: Vozár Attila, Fedák Dušan

MPK: E04F 19/08, F24D 3/12

Značky: doskových, rohový, vyhrievacích, ochranu, odklopný, telies, oceľových, rohov

Text:

...ochranu rohov vyhrievacieho oceľového doskového telesa tvoreného tromi panelmí a troma rozširenými prestupnými plochami, pričom prítomnost rozšírených prestupných plôch nie je nutnou podmienkou v ktorejkoľvek variante prevedenia vyhrievacieho oceľového doskového telesa.Príklady uskutočnenia technického riešeniaKonštrukcia odklopných rohových krytov na ochranu rohov vyhrievacích oceľových doskových telies je znázornená na výkrese, kde na obr....

Príchytka na upevnenie najmä horných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4128

Dátum: 05.05.2005

Autori: Vozár Attila, Fedák Dušan, Dvoržák Ondrej

MPK: F24H 9/00, F16B 2/02

Značky: upevnenie, plechov, najmä, vyhrievacích, telies, horných, príchytka, oceľových, doskových, krycích

Text:

...príchytiek na upevnenie homých krycích plechov oceľových doskových telies je znázornená na výkrese, kde obr. l znázorňuje príchytku určenú na upevnenie horného krycieho plechu pre jednoduchý typ oceľového vyhrievacieho doskového telesa s konvektorom a obr. 2 znázorňujú príchytku na upevnenie horného krycieho plechu pre dvojitý, resp. troj itý typ oceľového vyhrievacieho doskového telesa s konvektorom.Na obr. l je príchytka...

Spôsob výroby doskových tepelných výmenníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6199

Dátum: 09.06.2004

Autori: Nilsson Peter, Rissler Per

MPK: B23P 15/26

Značky: spôsob, výroby, doskových, výmenníkov, tepelných

Text:

...dosiek, obmedzujúcich dve alebo viacero oddelených kvapalín ktoré si vymieňajú medzi sebou teplo. Na seba naskladané dosky sú navrhnuté s dvojitou stenou a sú vybavené otvormi, aby sa umožnil tok kvapaliny V trasách obmedzených. uvedenými doskami. V susedstve otvorov je vyrobený otvor (28), ktorý umožní unikajúcemu toku, aby sa pohyboval ďalej na okraj na seba naskladaných dosiek s dvojitou stenou. Otvor 28 je situovaný na povrchu, o...

Zapojenie zariadenia zabezpečujúceho prevenciu vzniku a odstránenie nánosov a inkrustov v doskových výmenníkoch a vyvíjačoch pary

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3823

Dátum: 08.06.2004

Autor: Chmelík Marián

MPK: F28G 13/00, F28F 19/00, F28G 9/00...

Značky: inkrustov, nánosov, prevenciu, vyvíjačoch, zariadenia, odstránenie, vzniku, zabezpečujúceho, výmenníkoch, doskových, zapojenie

Text:

...Ak je ich koncentrácia znížená natoľko, žečistiaci roztok nie je schopný plniť svoju funkciu, je potrebné ho vymeniť. Kvôli jednoduchému určeniu tejto hranice, je roztok upravený tak, aby koncentráciu (resp. jej nedostatok) farebne indikoval.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude objasnený pomocou blokovej schémy č. 1 a blokovej schémy č. 2, ktorá objasňuje výhodné riešenie s kompresorom.Zariadenie zabezpečujúce prevenciu vzniku a...

Priestorové debnenie na výrobu vyľahčenej časti doskových monolitických železobetónových stropov s výškovo prestaviteľnými kazetami

Načítavanie...

Číslo patentu: 281458

Dátum: 11.07.2000

Autor: Guniš Stanislav

MPK: E04B 5/43, E04B 5/32

Značky: přestavitelnými, výškovo, výrobu, železobetonových, debnenie, stropov, priestorové, monolitických, kazetami, vyľahčenej, doskových, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Priestorové debnenie pozostáva z rebrových nosníkov vložených pomocou spojovacích prvkov na hlaviciach a na podporách, čím sa vytvorí variabilná sieť s najmenej jedným okom. V okách tejto siete sú vložené kazety, osadenie kaziet aspoň v dvoch výškových polohách je spojením nosníkov s kazetami prostredníctvom spojovacích prvkov. Dĺžková korekcia nosníkov je umožnená pridaním príložiek k obom čelným doskám nosníkov. Za čelnými doskami nosníkov sú...

Ľahko rozoberateľné spojenie doskových častí s možnosťou otáčania do 360°

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2263

Dátum: 10.09.1999

Autori: Linhard Ľubomír, Krajčovičová Ingrid

MPK: F16B 5/00

Značky: spojenie, otáčania, rozoberateľné, doskových, 360°, částí, ľahko, možnosťou

Text:

...zostáv-u závesu na jednej spájanej časti, obr.2 popisuje uloženie posuvného čapu, obr.3 montáž spojovacej platničky v jednej spájanej časti. Obr.4 objasňuje montáž čapu a zakrytie montážneho otvoru, obr.5 znázorňuje spojenie dvoch častí. Na obr.6 je možné uloženie montážneho otvoru a ovládacej drážky čapu. Rôznu kombináciu tvarov priečnej drážky, spojovacej platničky a tvarov hrán vo vzťahu ku vzájomnemu pohybu naznačuje obr.7.Otočné...

Závitový tesniaci držiak ovládania elektrických doskových radiátorov s ohrievacou kvapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 541

Dátum: 10.08.1994

Autor: Frankl Pavel

MPK: F24D 19/02

Značky: doskových, radiátorov, závitový, držiak, ohrievacou, ovládania, tesniaci, kvapalinou, elektrických

Text:

...tesniaci držiak ovládania elektrických doskových radiátorov s ohrievacou kvapalinou umožňuje vykurovanie miestností prenosným elektrickým doskovým radiátorom, ktorý je lacný, lebo vyžaduje len malú spotrebu materiálu 1 mzdových nákladov vo výrobe a malý objem ohrievacej kvapaliny.Jeho malá hmotnosť vyžaduje malú akumuláciu tepla pri ohreve,preto je rýchlo a pružne prispôsobiteľný skutočnej potrebe tepla v miestnosti v reálnom...

Závitový tesniaci držiak ovládania elektrických doskových radiátorov s ohrievacou kvapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 540

Dátum: 10.08.1994

Autor: Frankl Pavel

MPK: F24D 19/02

Značky: elektrických, závitový, ovládania, radiátorov, tesniaci, ohrievacou, doskových, kvapalinou, držiak

Text:

...držiak ovládania elektrických doskových radiátorov s ohrievacou kvapalinou umožňuje vykurovanie miestností prenosným elektrickým doskovým radiátorom, ktorý je lacný, lebo vyžaduje malú spotrebu materiálu i mzdových nákladov vo výrobe a malý objem ohrievacej kvapaliny. Jeho malá hmotnosť vyžaduje malu akumuláciu tepla pri ohreve, preto je rýchlc a pružne prispôsobiteľný skutočnej potrebe tepla V miestnosti v reálnom čase. Naviac...

Pilierová tvarovka na murovanie zvislých konštrukcií s použitím dutých, stropných, doskových tvaroviek

Načítavanie...

Číslo patentu: 279210

Dátum: 06.07.1994

Autori: Gajdík Pavel, Gajdík František

MPK: E04B 2/52, E04B 2/46

Značky: stropných, murovanie, dutých, tvarovka, zvislých, pilierová, tvaroviek, doskových, konštrukcií, použitím

Zhrnutie / Anotácia:

Pilierová tvarovka na murovanie zvislých konštrukcií s použitím dutých, stropných, doskových tvaroviek, s priebežnými dierami okolo stredovej armovacej diery, ktorá je charakteristická tým, že obsahuje rohové priebežné diery (9, 10) ohraničené vonkajšími obvodovými rebrami (14, 15) a každá z týchto dier (9, 10) je aspoň jedným vnútorným rebrom (12, 13) pozdĺžne rozdelená, pričom priečne profily takto vzniknutých dier (9, 10) zodpovedajú tvaru a...

Výmenník tepla pozostávajúci z doskových článkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 382

Dátum: 06.04.1994

Autor: Knoll Jozef

MPK: F28F 3/02

Značky: článkov, tepla, doskových, pozostávajúci, výmenník

Text:

...výhodou zariadenia podľa vynálezu je, že vďaka pevnému spojeniu trojic dosiek do článku sú od seba odtláčané iba tlakom pôsobiacim na priereze prietočných otvorov medzi článkami,čim sú potrebné menšie pritlačné čelné dosky a spojovacie skrutky.Prehľad obrázkov na gýkrese Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, kde na obr. 1 je znázornený priečny rez výmennikom, na obr. 2 je bokorys a na obr. 3 je znázornený axonometrický...

Zariadenie na uchytenie stropných doskových telies, zvlášť sálavých panelov, plošných svietidiel a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 33

Dátum: 07.07.1993

Autori: Koutek Jiří, Koutek Libor

MPK: F16B 5/01, F16L 3/18

Značky: panelov, doskových, svietidiel, stropných, sálavých, plošných, podobně, uchytenie, zariadenie, telies, zvlášť

Text:

...eventuálně při jejich snímání. Rozhodně takový způsob zavěšování neřeší zásadně otázku podstatněho nesnížení světlé výšky stropu V prosto rách. v níž jsou sálavé panely instalovány a kde se takováíckého řešení je vytvoření takovéhoCílem nového tec nzařízení k uchycení stropních deskových těles. ktere by eliminovalo dosavadní nevýhody dosud známých obdobných zařízení. zvláště aby bylo bráněno nežádoucímu přestupu tepla a byla zjednodušena...

Spôsob nedeštruktívnej pevnostno-defektoskopickej kontroly doskových, najmä dhevných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 268557

Dátum: 14.03.1990

Autor: Beničák Jozef

MPK: G01N 29/04

Značky: materiálov, nedeštruktívnej, spôsob, dhevných, kontroly, pevnostno-defektoskopickej, najmä, doskových

Text:

...etrednej čaeti. pritom na základe výsledkov meraní na prvej meracej drahe sa následne vyhodnotí pevnoetná kvalita materiálu alebo.prítonnosf vnútorného defektu a na druhej meracej dráhe sa vyhodnotí prítomnosť vnútorného defektu a to v oboch prípadoch podľa kvantitativnaj úrovne zistených hddnät rýcñ 1 oetiäíreúia zvukových impulzov a doekový dravný materiál e nevyhovujâcou pevnosťou alebo 3vnútorným defektom sa označi farebnou značkou, vyšším...

Zariadenie pre zdvíhanie doskových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 241561

Dátum: 15.09.1987

Autor: Sach George Sidney

MPK: B65G 47/20

Značky: zdvíhanie, súčiastok, doskových, zariadenie

Text:

...je popísaný na základe výk-resu,kde na obr. č. 1 je znázornený v bočnom pohľade a na obr. č. 2 v reze rovinou A-A z obr. 1.Pevný rám 1 je spojený so zdvíhacím mechanizmom 3, na ktorom je upevnený pohyblivý rám 2. Zdvih zabezpečuje zdvíhací motor 4. Na pohyblivom ráme 2 sú uložené nosiče valčekov 5 s valčekami 6 a s upevnenými bočnými vodiacimi lištami 7. Na pohyblivom ráme 2 sú dalšie upevnené pohyblivé zábrany B vedené vedením 9. Na pevnom...

Spôsob defektoskopie veľkoplošných doskových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228447

Dátum: 15.04.1986

Autor: Beničák Josef

Značky: spôsob, velkoplošných, doskových, materiálov, defektoskopie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob defektoskopie veľkoplošných doskových materiálov na báze dreva, vyznačený tým, že sa pôsobí mechanickým bodovým úderom na povrch meraného materiálu, čím sa vybudí chvenie, ktoré sa šíri v smere hrúbky meraného materiálu a jeho intenzita sa meria na protiľahlej strane piezoelektrickým snímačom, vybudené chvenie sa následne vyhodnotí a zistený defekt sa označí na povrchu meraného materiálu, pričom meranie sa súčasne vykonáva na viacerých...

Zariadenie na zisťovanie povrchovej absorpcie kvapalín v doskových materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 224496

Dátum: 15.02.1986

Autor: Kvasna Pavel

Značky: kvapalín, zisťovanie, doskových, materiáloch, povrchovej, zariadenie, absorpcie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zisťovanie povrchovej absorpcie kvapalín v doskových materiáloch, najmä z dreva, vyznačuje sa tým, že v telese (1) je vytvorená dutina (2), do ktorej zvrchu ústi nalievacia trubka (3) a meracia trubka (4), a pod ktorou je umiestnený upínací segment (7) pre upnutie skúšobnej vzorky (8), pričom teleso (1) je opatrené vodováhou (11), nastavovacími skrutkami (10), zbernou nádobou (12), pripevnenou pod skúšobnou vzorkou (8) a uráverom...