Patenty so značkou «dopravy»

Usporiadanie na monitorovanie jazdného štýlu vodičov osobnej a nákladnej dopravy s využitím informácií o brzdení a rozbehu vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7295

Dátum: 03.12.2015

Autori: Szabó Mário, Tkač Zdenko, Gombík Milan, Polonec Tomáš, Majdan Radoslav

MPK: B60W 40/09

Značky: dopravy, rozběhu, vozidla, osobnej, vodičov, monitorovanie, usporiadanie, informácií, jazdného, nákladnej, brzdění, štýlu, využitím

Text:

...schémy na obrázku l, kde je znázornené pripojenie bezkontaktného snímača na brzdový pedál. Jedna časť bezkontaktného snímača sa pripevňuje vhodnými upínacími prostriedkami - upínacími pásmi ku konštrukcii pedála a druhá k rámu vozidla.Predmetom technického riešenia je záznam štýlu jazdy vodiča s využitím bezkontaktného snímača A polohy, obsahujúceho prvú časť ą a druhú časť ž. Prva časť 3 snímača A je montovana priamo na brzdový pedál g...

Zariadenie na dopravu a spôsob dopravy vyrobených alebo čiastočne vyrobených vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 287159

Dátum: 08.01.2010

Autori: Werner Marc Oliver, Wagner Wolfgang

MPK: B62D 65/00

Značky: zariadenie, vyrobených, čiastočne, vozidiel, dopravu, spôsob, dopravy

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje zo všetkých strán uzavierateľné kabíny (1), dopravovateľné medzi prvou stanicou a druhou stanicou, do ktorých sú umiestniteľné vozidlá (6) na dopravu medzi prvou a druhou stanicou. Pri doprave vyrobených alebo čiastočne vyrobených vozidiel (6) medzi prvou stanicou, najmä nakladacou stanicou (20a), a druhou stanicou, najmä vykladacou stanicou (20b), sa vozidlá (6) umiestňujú do všetkých strán z uzamykateľných kabín (1)...

Skladací kontajner a spôsob dopravy zložených kontajnerov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14658

Dátum: 23.06.2009

Autor: Joubert Simon John

MPK: B65D 19/12

Značky: dopravy, skládací, kontajner, spôsob, zložených, kontajnerov

Text:

...obsiahnuté v nákladovom priestore.V ďalšom uskutočnení môže mať kontajner čiastočne zložený stav, v ktorom vytvára priestor na vloženie kontajnera, do ktorého možno aspoň čiastočne vložit viacero rovnakých kontajnerov a dopravovat ich v zloženom stave. Kontajner môže zahŕňat pár bočníc, ktoré sú vo vzpriamenom stave kontajnera vo všeobecnosti rovnobežné, a pár čiel. ktoré sú vo vzpriamenom stave kontajnera rovnobežné a vo všeobecnosti...

Pracovné zariadenie na spracovanie, hlavne utesnenie plôch dien pod vodou, hlavne spodných častí a hrádzí vodných ciest, hlavne kanálov, spôsob jeho zhotovenia, spôsob jeho dopravy, spôsob utesnenia plôch dna jeho použitím, atď.

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8010

Dátum: 16.04.2008

Autor: Fischer Jürgen

MPK: E02B 3/06, E02B 17/00

Značky: utesnenie, dopravy, hlavne, ciest, pracovné, zariadenie, ploch, utesnenia, atď, zhotovenia, spracovanie, použitím, částí, vodných, spôsob, kanálov, hrádzí, vodou, spodných

Text:

...byť usporiadané v pôdoryse. Voštinove rúrky majú výhodne priemer l 500 mm až 3 000mm, vždy podľa použitia a alebo prijímania záťaže môžu mať ale tiež menší alebo väčší priemer. Dĺžka voštinových rúrok sa určuje podľa hĺbky na spracovanie určenej vodnej cesty alebo vodného toku, pevnosti, respektíve nosnosti materiálu spodných častí, respektíve hrádzi, a prie behu prílivu a odlivu.0011 Zriadené pracovné zariadenie sa môže používat ako len...

Spôsob dopravy jemného prášku, zariadenie a systém na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286182

Dátum: 10.04.2008

Autori: Parks Derrick, Reich Patrick, Pham Xuyen, Rocchio Michael, Naydo Kyle, Stout Gordon

MPK: B65B 1/30

Značky: zariadenie, prášků, uskutočňovanie, systém, jemného, tohto, dopravy, spôsobu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob dopravy jemného prášku, ktorý zahrnuje umiestnenie jemného prášku do násypky s otvorom v nej, vibrovanie vibrovateľným členom v jemnom prášku v okolí uvedeného otvoru a zachytenie prinajmenšom časti jemného prášku, vystupujúceho cez otvor, do komory, kde je zachytený prášok dostatočne nezhutnený, takže sa pri odstránení z komory dá rozptýliť. Ďalej vynález poskytuje zariadenie, ktoré zahrnuje násypky (12) s otvorom. Násypka je...

Systém monitorovania dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12680

Dátum: 01.11.2007

Autor: Matsur Igor Yurievich

MPK: G08G 1/017

Značky: dopravy, systém, monitorovania

Text:

...sa prepravovaného nákladu, informácie o zdroji nákladu a cieľovomurčení, VIN, číslo knihy so servisnými záznamami a registračné číslo servisnej stanice.0008 ET nachádzajúce sa pod kapotou alebo priamo na motore môže zahŕňať informácie oumožňuje rozšírenie funkčných schopností o možnosť vyhľadávania ukradnutých vozidiel,ochranu pred kopírovaním duševného vlastníctva, ochranu pred krádežami registračných značiek a ich umiestňovaním na...

Systém na sledovanie technicko-prevádzkových parametrov dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285776

Dátum: 11.07.2007

Autori: Motyčka Jozef, Kukuča Roman

MPK: G08G 1/127, G08G 9/00

Značky: parametrov, sledovanie, systém, technicko-prevádzkových, dopravy

Zhrnutie / Anotácia:

Systém na sledovanie technicko-prevádzkových parametrov dopravy pozostáva z mobilného objektu (6), ktorého technicko-prevádzkové parametre sa majú sledovať, z centrály (1) vybavenej softvérom na prijímanie, spracovanie a prenos informácií, pričom v centrále (1) je najmenej jedno výstupné zariadenie (5), z komunikačného subsystému (2) na bezdrôtový prenos údajov vybaveného softvérom na prijímanie, spracovanie a prenos informácií, z meracích...

Systém na sledovanie technicko-prevádzkových parametrov dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4615

Dátum: 03.11.2006

Autori: Kukuča Roman, Motyčka Jozef

MPK: G08G 9/00

Značky: technicko-prevádzkových, sledovanie, parametrov, systém, dopravy

Text:

...aj akúkoľvek inú databázu informácií o meraných veličinách v mobilnom objekte ako napr. históriu rýchlostí jazdy, stavu monitorovaného zariadenia (t. j. kedy bolo zapnuté a kedy vypnuté), teploty, stavu zapaľovania.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom výkrese je na obrázku l znázornená bloková schéma systému na sledovanie technickoprevádzkových parametrov dopravy.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPríkladom systému na...

Spôsob dopravy roztoku celulózy vo vodnom terciárnom aminoxide a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284760

Dátum: 10.10.2005

Autori: Schwenninger Franz, Firgo Heinrich, Männer Johann, Kalt Wolfram

MPK: D01F 2/00, D01D 1/06, B29C 47/68...

Značky: celulózy, tohto, spôsob, spôsobu, zariadenie, roztoku, aminoxide, vykonávanie, dopravy, terciárnom, vodnom

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe je rýchlosť prúdenia roztoku celulózy v aparatúre rozdielne veľká a v mieste aparatúry, v ktorom je rýchlosť prúdenia pomerne malá, vystupuje časť roztoku celulózy z výstupného otvoru aparatúry. Roztok celulózy vystupuje z výstupného otvoru, pričom má podľa testu termostability v zmesi s dopravovaným roztokom celulózy vzostupnú teplotu, ktorá leží maximálne o 10 °C, resp. o 5 °C pod vzostupnou teplotou dopravovaného roztoku...

Elektronický systém na vyťažovanie dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4238

Dátum: 08.09.2005

Autor: Nedeliak Miloš

MPK: G08G 1/00

Značky: dopravy, elektronický, vyťažovanie, systém

Text:

...jedného z nezávislých mobilných telefónov je prepravcom, ktorý prepravuje dňa 5. ll. v dopoludňajších hodinách svoj tovar uložený v obaloch s rozmerom 2 x 2 x x 2 m s váhou 100 kg z Tmavy do Bratislavy a cestu späť v odpoludňajšich hodinách medzi 13,00 hod a 14,00 hodinou má nevyťaženú. Rozhodne sa ponúknuť vyťaženie tak, že na známe telefónne čísla vyťažovacieho elektronického systému odošle SMS správu predpisaného základného formátu...

Spôsob dopravy a zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2883

Dátum: 07.08.2004

Autor: Kyotani Hisashi

MPK: B65G 49/00

Značky: zariadenie, spôsob, dopravy

Text:

...kvapalinu zariadenia nanášacej linkyObr. 3 je perspektívny pohľad znázorňujúci dopravný vozík v zariadení nanášacej linkyObr. 4 je bokorys znázorňujúci činnosť výkyvného kĺbového mechanizmu dopravného vozíkaObr. 5 je pohľad spredu v čiastočnom reze znázorňujúci dopravný vozik v úseku nádrže na technologickú kvapalinu zariadenia nanášacej linkyObr. 6 je bokorys znázorňujúci sprievodný vozík v zariadení nanášacej linky Obr. 7 je...

Návesť s nohou ako riadiace zariadenie cestnej dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284065

Dátum: 30.07.2004

Autor: Junker Wilhelm

MPK: E01F 9/012, E01F 9/018

Značky: návesť, zariadenie, nohou, cestnej, dopravy, riadiace

Zhrnutie / Anotácia:

Návesť (B) je vybavená nohou (F) a slúži ako riadiace zariadenie pre cestnú dopravu. Návesť (B), ktorá je svojím dolným koncom rozoberateľne spojená s nohou (F), pozostáva z pružne deformovateľného materiálu a v oblasti nad svojím spojením s nohou (F) má požadované miesto zlomu, ktoré je vytvorené tým, že návesť (B), vytvorená vo forme dole otvoreného dutého telesa, je na svojich obidvoch úzkych stranách vybavená bočnými výrezmi. Návesť (B)...

Spôsob dopravy roztoku celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283523

Dátum: 28.07.2003

Autori: Wykes Katharine Anne, Quigley Michael Colin

MPK: D01F 2/00

Značky: roztoku, celulózy, spôsob, dopravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob dopravy roztoku celulózy vo vodnom N-metylmorfolín-N-oxide potrubím, pri ktorom teplota roztoku, vyjadrená v °C, v strede tohto potrubia sa riadi vzťahom 1000/(X + 0,19 x Dexp(1/2)) a teplota roztoku, vyjadrená v °C, na vnútornej stene tohto potrubia sa riadi vzťahom 1000/(Y + 0,23 x Dexp(1/2)), kde D predstavuje vnútorný priemer potrubia, vyjadrený v mm, X znamená číselnú hodnotu rovnú alebo väčšiu ako 5,0 a Y znamená číselnú...

Chladiaci dopravník na horúci sypký pevný materiál a spôsob dopravy a chladenie tohto materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283449

Dátum: 30.06.2003

Autori: Carrea Alberto, Magaldi Mario

MPK: F23L 15/00, B65G 53/44, F23J 1/02...

Značky: tohto, spôsob, dopravy, materiál, chladenie, materiálů, chladiaci, sypký, dopravník, pevný, horúci

Zhrnutie / Anotácia:

Chladiaci dopravník (10) na horúci sypký pevný materiál (18) obsahuje jeden alebo viac vyprázdňovacích kanálov (20) na gravitačné vyprázdňovanie materiálu (18) a utesnený kovový kontajner (16), pripojený na spodný koniec vyprázdňovacieho kanálu (20). V kontajneri (16) je umiestnený poháňaný dopravníkový pás (14) na ukladanie vrstvy materiálu (18) z dolného konca vyprázdňovacieho kanálu (20). Vzdialenosť (32) medzi spodným koncom...

Zariadenie na kontrolu platnosti digitálnych správ pri riadení železničnej dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283428

Dátum: 27.06.2003

Autor: Demarais Gérard

MPK: B61L 27/00, B61L 27/04

Značky: kontrolu, riadení, digitálnych, správ, zariadenie, železničnej, platnosti, dopravy

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kontrolu platnosti digitálnych správ, ktoré vykonáva kontrolu absolútnej zhody a dynamického stavu dvoch digitálnych správ (A a B) prichádzajúcich paralelne z dvoch spracovateľských kanálov, pričom túto kontrolu vykonáva predtým, než výstupný zosilňovač (6) vyšle bezpečnostný analógový signál (S) "1" alebo "0" riadiaci funkciu akčných členov. Zariadenie sa vyznačuje tým, že je vybavené Wheatstonovým mostíkom (1) s diódami, na...

Okno s výklopnou částí pro dopravní prostředky osobní dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260138

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hübscher Rudolf, Horkel Stanislav

MPK: B61D 25/00

Značky: dopravy, prostředky, výklopnou, osobní, částí, dopravní

Text:

...podstata epočivá v tom. že jeho pevná tabule je uetavene mezi dolni část okenniho otvoru a přičku opatřenou ze tři stran přirubou. výklopná část okna má v každém dolnim rohu lôžko, v němž je otočný čep opatřený nąrážkou, na kterou při čàetečnám vyklopení doeedá výklopná část okną e na druhe etraně. za ložiekem, má čep rameno. které ee opirá o doraz eje na něm zavěšena pružina, uohycená druhým koncom na lemu okenniho otvoru.Hlavni výhodou okna...

Dočasný úrovňový prejazd koľajovej dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1209

Dátum: 07.08.1996

Autori: Prúnyi Kornel, Kačeňák Ján

MPK: E01B 2/00

Značky: prejazd, úrovňový, koľajovej, dočasný, dopravy

Text:

...zameniteľnosťou použit ostatné dielce prejazdu, okrem tiahla a opierky, pre rôzne rozchody koľají. Výšky rôznych druhov koľajníc sa vymedzujú v konštrukcii dočasného prejazdu gumovými podložkami, vkladanými medzi podpery a podval a medzi prejazdové panely a opierky.Konštrukcia dočasného úrovňového prejazdu koľajovej dopravy využíva zošikmenia a dosadacie plochý koľajového zvršku, nevyžaduje skrutkové, vrtuľové, ani zvarové spoje a výmenou...

Montovaná nosná konštrukcia úrovňových prejazdov koľajovej dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 962

Dátum: 14.09.1995

Autori: Rákoš Stanislav, Benko Peter, Prúnyi Kornel, Kačeňák Ján

MPK: E01B 2/00

Značky: koľajovej, montovaná, prejazdov, konštrukcia, nosná, úrovňových, dopravy

Text:

...Vhodnou kombináciou vnútorných, krajných a stredových nosných dielcov možno zostaviť prejazd s potrebným počtom koľají, uhlom kríženia a potrebnou šírkou. Každý z nosných dielcov, vnútorný, krajný i stredový je oceľobetónový prefabrikát z betónu s disperznou výstužou,ku ktorého nosnej výstuži sú privarené oceľové pozdľžniky, na ktorých sú privarené v požadovanej hustote kotviace prvky na napojenie hornej pojazdovej časti...

Vedenie kolesa železničného podvozku s točňou pre koľajové vozidlá, najmä pre vozidlá miestnej dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278840

Dátum: 19.02.1992

Autori: Richter Wolfgang-dieter, Uebel Lutz, Weeger Engelbert, Mauer Lutz

MPK: B61F 3/16, B61F 5/52, B61F 5/38...

Značky: koľajové, vedenie, miestnej, železničného, vozidla, podvozku, dopravy, najmä, točňou, kolesa

Zhrnutie / Anotácia:

Rám (2) vedenia je pripojený k rámu (1) železničného podvozka s točňou vodiacim ložiskom (7). Toto vodiace ložisko (7) pozostáva z vodorovného tŕňa (13), držaného prvým puzdrom (18) ložiska rámu (1) železničného podvozka medzi dvoma ložiskovými výstupkami (1), vytvorenými na ráme (2) vedenia. Vodorovný tŕň (13) je obložený elastomérovou vrstvou (15) zasadenou vo vodorovnom puzdre (16).

Ovládací ventil vzduchové trysky pneumaticko-samospádové dopravy důlní zakládkové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 269177

Dátum: 11.04.1990

Autori: Konečný Petr, Verner Jindřich, Chýla Augustýn, Šimek Pavel, Dočekal Antonín, Pařízek Bedřich, Čermák Josef, Holas Mikoláš, Dvořák Antonín, Černý Miloslav

MPK: F16K 1/30

Značky: důlní, ovládací, vzduchové, základkové, pneumaticko-samospádové, trysky, ventil, dopravy, směsi

Text:

...v ťlokotěsná odbočce g dopravního potrubí l pomocí příruby lg a svorníko gg, je tvořen tälem 5 opatřeným vstupen gł a výstupengg tlakového vzduchu. V tele 5 je suvne uložen dřík Ž s centrálne upevněnou kuželkou g na horním konci Q a s centrálne upevně nou nemhránou łgna dolním konci 1.,HeIbrána gg je podložena tvarovanou podložkou ll takécentrálne upevněnou k dolnímu konci 1 dŕíku 2. Proti kuželce Q je v těle 5 upevněno kuželové sedlo 3, o...

Zařízení pro změnu jednořadé dopravy na kolmou víceřadou dopravu předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269136

Dátum: 11.04.1990

Autor: Štindl Pavel

MPK: B65G 47/24

Značky: předmětů, víceřadou, zařízení, kolmou, změnu, dopravu, jednořadé, dopravy

Text:

...úseku ig o zojištujícím rovnoběžnou polohu výkyvných ramen 5 ve všech jejich pozicích. Mimo to jsou výkyvná ramena 5 soojena s neznázorněným mechanizmem, kterým jsou zotločcvána k bočnímu dorazu lg, upran venému na boční straně přivádčcího dopravníku łg odvrácenć od odváděcího dopravníku Aj. Výkyvné rameno 5 přivrácené k bočnímu doruzu Ag je na svém konci opotřeno záchytem łg,ktorý zsuhujc do občžnć dráhy uuúàucích tyčí 3 u ju uruvcn k...

Vzduchová tryska pneumaticko-samospádové dopravy důlních zakládkových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267545

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šimek Pavel, Verner Jindřich, Konečný Petr, Dvořák Antonín, Chýla Augustýn, Čermák Josef, Černý Miloslav, Holas Mikoláš, Kafka Jan, Pařízek Bedřich

MPK: E21F 15/00

Značky: směsi, dopravy, vzduchová, zakládkových, pneumaticko-samospádové, důlních, tryska

Text:

...uspořádání vzduchové trysky v dopravním potrubí pneumaticko-samospádovć dopravy důlních zakládkcvých směsí v řezu svislou rovinou vedenou osou dříku. Na obr. 2 je znázorněn pohledVzduchové tryska pneumaticko-samospádovć dopravy důlních zakládkových směsí je tvořena tělem 5 upevněným v přípojnćm hrdle 3 dopravního znklédkového potrubí L pomocí upevňcvací příruby AQ R svorníků ll, Spodní část těla 5 jeopatřena kruhovým sed» lem Ž, na jehož...

Zařízení pro intervalové čištění tras dálkové pásové dopravy ve stísněných podmínkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 266740

Dátum: 12.01.1990

Autori: Rybář Jiří, Kabourek Petr

MPK: B65G 45/00

Značky: zařízení, dopravy, stísněných, intervalové, čištění, pásové, dálkově, podmínkách

Text:

...uložený na malém mobilním kolovém nebo pásovém podvozku. Na přední části pevného rámu je umístěn vertikálně pohyblivý teleskopický rám, pevně spojený svojí pohyblivou částí s druhým několikanásobně výsuvným teleskopickým ramenem, na jehož spičce je umístěna krátká, ale široká lopata. Pohyb výložníků~zabezpečují hydraulické válce kombinované s řetězovými násobiči.Výhodou tohoto zařízení je, že odstraňuje fyzicky namáhavou práci v...

Zařízení pro intervalové čištění tras dálkové pásové dopravy ve stísněných podmínkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 266646

Dátum: 12.01.1990

Autori: Rybář Jiří, Kabourek Petr

MPK: B65G 45/00

Značky: intervalové, dopravy, podmínkách, stísněných, zařízení, dálkově, čištění, pásové

Text:

...nízkou nosností konstrukce podlaží podél pásové dráhy. Tyto prostory se doposud čistí pouze ručně,což vyžaduje značné fyzické vypětí pracovníků provádějících čištění v nsbezpečném prostoru pod konstrukcí dopravníku.Tyto nedostatky řeší speciální čistící zařízení pro intervalové čištění ve stísněných podmínkách, jehož podstatou je mechanismus uložený na malém mobilním kolovém nebo pásovém podvozku. Na přední části pevného rámu je umístěn...

Zařízení pro intervalové čištění tras dálkové pásové dopravy ve stísněných podmínkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 266021

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kabourek Petr, Rybář Jiří

MPK: B65G 45/00

Značky: zařízení, dálkově, stísněných, čištění, dopravy, podmínkách, pásové, intervalové

Text:

...pásové dopravy se spojovací kclejnicí nahoře, jehož podstatou je mechanismus uložený na malém mobilním kolovém nebo pásovém podvozku. Na přední části pevného rámu je umístěn vertikálně pohyblivý teleskopický rám, otočně spojený svojí pohyblivou částí s druhým výsuvným teleskopickým ramenem na jehož špičce je umístěna krátká, ale široká lopata. Pohyb výložníků a horizontální natáčení zabezpečují hydraulické válce.Výhodou tohoto zařízení je, že...

Automatizační zařízení provozu dopravy másla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264225

Dátum: 13.06.1989

Autori: Mísař Jan, Švanda Václav

MPK: G05D 9/12

Značky: dopravy, provozu, zařízení, másla, automatizační

Text:

...másla se seřídí potenciometrem 18. Přitom máslo proudí od čerpadla 6 prvním spojovacím potrubím 26 do prvního rozřaďovacího ventilu 7 a odtud při jeho přestavení do první pracovní polohy 7 a druhým spojovacím potrubím 27 do násypky první balíčky 1 nebo při přestavení do druhé pracovní polohy 7 b do druhého rozřaďovacího ventilu 8. Z druhého rozřadovacího ventilu 8 při jeho první pracovní poloze 8 a proudí máslo do násypky druhé balíčky 2...

Způsob hydraulické dopravy strusky a jiných pevných odpadových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261855

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kmiecik Jerzy, Rokita Jerzy, Zarzycki Maciej, Tomaszewski Sławomir, Szubra Jan, Wilgusiewicz Wladyslaw

MPK: B65G 53/30

Značky: strusky, pevných, materiálů, dopravy, hydraulické, odpadových, způsob, jiných

Text:

...vynálezu je takový způsob dopravy strusky a jiných pevných odpadových materiálů vznikající v energetických závodech a zejména v elektrárnách a teplárnách, který má ve srovnání s dosud používanými způsoby podstatné výhody.Cílem vynálezu je snížit spotřebu energie a vody na jednotku hmotnosti strusky a odpadového, hydraulický odváděného materiáu. Vytčeného cíle se dosahuje tím, že se nejprve pripraví těžká kapalina obsahující tři...

Piestový ventil pre plynné a kvapalné média s tlakom 0,5 až 10 MPa najmä pre obtokové sústavy diaľkovej potrubnej dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261542

Dátum: 10.02.1989

Autor: Janus Ján

MPK: F16K 13/08

Značky: sústavy, tlakom, obtokové, potrubnej, najmä, ventil, dopravy, piestový, diaľkovej, media, kvapalné, plynné

Text:

...polohe v osovom reze a na obr. 2 je V reze rovinou A-A znázornený čapový otvor v stene piesta a jeho zaistenie v zatvorenej alebo otvorenej polohe pomocou otočného poistného čapu so západkami.Piestový ventil pozostáva z telesa 10 zloženého z vonkajšieho telesa 14, ktoré je ukončené výstuspným otvorom 12 a druhým koncom je spojené pomocou spojovacich elementov 15 s vnútorným deleným telesom 16 s prírubou, ktorá vytvára vstupný otvor 11....

Zařízení pro tlumení dopadajícího materiálu u přesypových stanic pásové dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254824

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kutal Jiří, Žahour Jiří

MPK: B65G 39/10

Značky: přesypových, stanic, zařízení, dopadajícího, tlumení, pásové, dopravy, materiálů

Text:

...vlivom kusovitostivdopadajíoího materiálu. zýroveň se tím sníží negativní následky působící na činnou plochu vlivem ostrosti hran balvanů a jiných předmětů. Dále se sníží tlaky ve styku mezi spodní plochou pásu a pryžovými disky válečků, čímž se zvětší životnost vrohní a spodní krycí pryžové vrstvy dopravního pásu. Uvedené řešení lze instalovat na přesypech všeho druhu s minimálnímí náklady.Na připojených výkresoch je znázorněn schematicky...

Sklopné sedadlo pro vozidla hromadné dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241633

Dátum: 01.01.1988

Autori: Muszbek László, Rákóczi István

MPK: B60N 1/02

Značky: sedadlo, vozidla, sklopné, hromadné, dopravy

Text:

...sedadlo pro hromadné dopravní prostředky podle vynalezu lze používat dlouhodobě ve zvednutě poloze, přičemž zabírš minimâlní púdorysný prostor, protože opěrâk je v těto poloze přisazen těsně ke kolmě stěně a k němu je přimknut seděk,přičemž anatomioky vhodné tvary obou částí spolu korespondujĺ a tím ještělvíce zmenšují půdorysnou hloubku zvednqtěho sedadla. Ramenasedâku, na nichž je zavěšen opěršk, jsou ve zvednutě poloze přivršcena ke...

Instalační buňka WC pro vozidla hromadné osobní dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246500

Dátum: 15.12.1987

Autori: Radek Petr, Kůr Jan, Václavík Leoš

MPK: B61D 17/00

Značky: vozidla, osobní, buňka, hromadné, instalační, dopravy

Text:

...míst, ostrých rohů a koutů. Vnější a vnitřní stěny jsou vzäjemně nedílně a také vodotěsně spojený. vnější stěny tvoří vnitřní povrch tam, kde jde o velkoplošně rovinné stěny bez dalších zařizovacích předmětů.Upevňovací body umístěné pod podlahou buňky jsou přístupné otevřenou dolni částí stěn, které se po upevnění buñky uzavřou zvedníítými lemý podlah sousedních oddílů,které se následně v průběhu montáže k instalační buňce přisunou a na ně...

Řízení kloubu čtyřnápravových kolejových vozidel, zejména vozů městské dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241139

Dátum: 15.12.1987

Autori: Mojžíš Karel, Fuchs Jioí, Špírek Jan

MPK: B61F 3/13

Značky: zejména, kolejových, kloubu, řízení, čtyřnápravových, vozů, městské, dopravy, vozidel

Text:

...oblouku unášena ve směru natáčení podvozku do té míry, do jaké to přípouští vratná síla pružiny.Aby se při selhání plnopryžové pružiny 5 zamezilo příliš velké vychýlení podvozku, jsou upraveny pryžové nárazníky Q, které při dodržení vůle spolupracují s omezovacími dotazy 2,které jsou pevně epojeny se skříní 1 vozu.Pryžové nárazníky § jsou pevně spojeny s rámem ł podvozku prostřednictvím konsolovych plechů lg. Při selhání plnopryžové pružiny...

Tlumicí štít v přesypu pásového dopravníku dálkové pásové dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252767

Dátum: 15.10.1987

Autor: Janoušek Pavel

MPK: B65G 47/16

Značky: pásové, dopravy, pásového, štít, dálkově, tlumící, přesypu, dopravníku

Text:

...ocelové konstrukcí poháněcí stanice.Horní i dolní díl tlumícího štítu lze naklápět pomocí hydraulického válce a spodniho hydraulického válce oproti rovinč středního dílu tlumícího štítu.Použití tlunícího štítu v pŕesypu páaového dopravníku dálkové pásové dopravy podle vynilozu je univerzální a lze jej použít jak pro schazovací vozy, tak pro rýpadla a zakladače. Tlumícím štítom v přeoypu pásováho dopravníku so sníłí jak počet závalů horní...

Zariadenie na zastavovanie dopravných vozíkov podvesnej dopravy na pohyblivom odbernom mieste

Načítavanie...

Číslo patentu: 241306

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hrudková Marie, Bouzek Jaroslav

MPK: B65G 15/04

Značky: mieste, vozíkov, dopravných, odbernom, dopravy, zariadenie, pohyblivom, podvesnej, zastavovanie

Text:

...sú umiestnené pojazdnévidlíc, čapov, otočných vidlíc a závesných čapov aspoň jeden nosjipčpíso snímačmi opatrený čapom pre spojenie s technologickým zariadením pomocou vidlice konzoly, pričom snímače majú vzájomnú väzbu na magnety nev-yznačených dopravných vozíkov. Zariadenia podľa vynálezu sa oproti doterajšiemu stavu techniky vyznačuje vyš 4ším účinkom spočívajúcim v možnosti zvýšenia výkonu ,rozprestieračaun skrátení výrobného cyklu, vo...

Zařízení pro ovládání postavení polotovaru v pracovní zóně během dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252156

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kratochvíl Ervín, Buchberger Otto

MPK: B65G 47/22

Značky: dopravy, zařízení, polotovarů, postavení, během, zóně, pracovní, ovládání

Text:

...i s dolním člänkovým řetězelímPolotovar 8 je zavěšen na votočném závěsu 1 zařazeném do kontimralních dopravníků 2. Otočný závěs 1 sestávä ze dvou krunových prvků 3 a li z nichž horní 3 má odfrezovanou plochu podle tečny k parní kružnicí ozubení. Horní 1 Spodní kruhové prvky.3, 6 jsou .upevněny na .otočném zá-.věsu 1 tak, aby byly v záběru se dvěma pevně uloženými ozubenými prvky 5 a 7. Roztečné ~rovnoběžné osy ozubených prvků 5 a 7...

Způsob dopravy a slučování lahví do jediné řady a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244123

Dátum: 15.07.1987

Autor: Petrů Kamil

MPK: B67C 3/24, B65G 47/52

Značky: provádění, způsob, jediné, tohoto, řady, lahví, zařízení, způsobu, dopravy, slučování

Text:

...lehví.Dále je vynález blíze vysvltlen na příkladu provedení e odvoláním na výkresy, na nichž značí obr. I schematický pohled shore na zařízení pro slučování řad lahví, obr. 2 řez v rovinł II-II zařízením podle obr. 1.Jak je pstrne z obr. t, seetàvá zsřízenííz přivádäcího dopravníku 1, z vloienáho dopravníku g a z odvádecího doprsvníku l, které vleohny mohou být vytvoreny známým způsobem jako kloubove řetlzove pásy i uložené na nosné...