Patenty so značkou «dopravovaných»

Zariadenie a spôsob na tepelnú úpravu kontinuálne dopravovaných plošných útvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20222

Dátum: 30.12.2009

Autori: Neumaier Thomas, Märkl Andreas, Wegmann Thomas, Fricker Paul

MPK: F26B 21/02, F26B 21/04, F26B 13/08...

Značky: dopravovaných, útvarov, spôsob, plošných, tepelnú, kontinuálně, úpravu, zariadenie

Text:

...azvlneniu aj ľahkých tkanín, ako aj má byť docielený homogénny prenos energie vcelej vyhrievacej0010 Tieto úlohy sú podľa vynálezu riešené zariadením a spôsobom so znakmi nezávislých0011 Zariadenie slúži na tepelnú úpravu apredovšetkým na vyťahovanie kontinuálne dopravovaných plošných útvarov do dĺžky. Také plošné útvary sú typicky sústava vláken alebo textilný pás tovaru, predovšetkým pneumatikový kord alebo tkanina na pásový dopravník....

Zařízení pro redukci počtu řad dopravovaných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266816

Dátum: 12.01.1990

Autori: Gregoriades Pavel, Babka Karel, Kalina Rudolf

MPK: B65G 47/08

Značky: zařízení, počtu, dopravovaných, výrobků, redukci

Text:

...výrobků. Držáky lg umožňují nastavení snímačů A až 2 V příčném i podélném směru. Výkyvný dopravník 3 je pásový a jeho stranový pohyb zajišťuje pneumatický válec ll, přičemž krajní polohy dopravníku registrují snímače polohy gg a lg. Pohon blokovacího dopravníku l a výkyvnéhc dopravníku g zajištují elektromotory lg. Přerušení posunu výrobků v krajních řadách zajištují zdvihátka lg až ll, ovládaná pneumatickými válečky lg až gg. Při...

Zariadenie na kolmé presúvanie dopravovaných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261064

Dátum: 12.01.1989

Autor: Szabó Ladislav

MPK: B65G 47/54

Značky: kolmé, zariadenie, presúvanie, dopravovaných, predmetov

Text:

...dopravovaných predmetov podľa vynálezu je dosiahnutá jednoduchá konštrukcia a dosiahne sa rýchla doprava dopravovaných predmetov, balíkov z jedného dopravnika na druhý a podobne. Zabráni zhromažďovaniu predmetov, balíkov.Na pripojených výkresoch je znázornená zariadenie na kolmé presúvanie dopravovaných predmetov podľa vynálezu, kde obr. 1 zobrazuje presúvaci stôl kolmo na os valčekového dopravníka v čiastočnom reze a obr. 2...

Zařízení pro objemové měření kapalin, dopravovaných tlakovým spádem plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246736

Dátum: 15.12.1987

Autori: Dvooáeek Jaroslav, Boeek Jioí, Dvooáeek Jan

MPK: A01J 7/00, G01F 3/00

Značky: objemové, zařízení, kapalin, plynů, tlakovým, měření, dopravovaných, spádem

Text:

...15 je spojeno též s vratným válcem 17,kterým je opatřen elektromagnetický ventil 14. Není však podmínkou, aby byl použit vratný valec 17, místo něho může být použite například neznázorněná vratná pružina. Druhý vstup 18 elektromagnetického ventilu 14 je napojen na atmosférický tlak. Výstup 15 z elektromagnetického ventilu 14 je napojen spojovacím přívodem 2 I na hrdlo 21, které je spojovacím otvorem 22 propojeno s ovládacím prostorem 23...

Zařízení pro průběžné zjišťování hmotnosti kontinuálně dopravovaných materiálů, zejména zemědělských

Načítavanie...

Číslo patentu: 253239

Dátum: 15.10.1987

Autori: Novák Josef, Pešout Miroslav

MPK: G01G 11/04

Značky: materiálů, kontinuálně, zejména, zjišťování, zařízení, hmotnosti, průběžné, zemědělských, dopravovaných

Text:

...jednoduché, výrobné nanáročné a v provozu dostatečně přesné spolehlivá. Vyhovuje i náročným požadavkům zemědělského provozu a netrpí prakticky žádnou poruchovostí. Přitom je jeho použitelnost vzhledem k dopravovaným materiálům a vlastnímu principu zařízení značně široká. Příklad provedení zařízení podle vynálezu je ve schematickém bokorysu znázorněn na připojeném výkrese.Pod přívodní násypkou l materiálu je uspořádáno přívodní...

Zariadenie na uvolňovanie zachytených súčiastok dopravovaných v skrutkovicovom orientačnom žlabe

Načítavanie...

Číslo patentu: 250892

Dátum: 14.05.1987

Autor: Bulík Jozef

MPK: B23Q 7/08

Značky: žlabe, súčiastok, zachytených, skrutkovicovom, orientačnom, dopravovaných, zariadenie, uvoľňovanie

Text:

...orientačnom žľaibe je prikladne znázornená na jpripojenom výkrese, lode na obr. 1 je na 4kreslené zariadenie v .náryse, na obr. 2 je nakreslený pôiclorys .oibix 1, na o.br. 3 je .na.kreslený rez rovinou A-.A z obr. 1, na obrázku 4 je nakraslený rez r-ovinou B-B z obr. 1, a na obr. 5 je nakreslený rez rovinou C-C z .obr, 1.Zariadenie na wvoľňovanie zachytených súčiastok pripravovaných v slkruztkovioovom ourientančnom žlaibe...

Odlučovač vody a balastu od dopravovaných zemědělských plodin, zejména od cukrové řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220691

Dátum: 15.12.1985

Autor: Dušek Stanislav

Značky: cukrové, balastu, dopravovaných, odlučovač, plodin, řepy, zemědělských, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Odlučovač vody a balastu od dopravovaných zemědělských plodin, zejména od cukrové řepy. Vynález řeší konstrukční uspořádání odlučovače vody a balastu od dopravovaných zemědělských plodin, zejména od cukrové řepy. Sestává z roštu vytvořeného z tyčí. Rošt je umístěn mezi bočnicemi nad sběrným žlabem a je skloněn ve směru pohybu dopravovaných zemědělských plodin. Rošt dále sestává z držáku, na němž jsou provedeny pružné díly. V nich jsou za účelem...

Zařízení pro měření kapalin dopravovaných tlakovým spádem odsávaného vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223786

Dátum: 01.07.1984

Autori: Šťastný Karel, Talich Stanislav, Preisler Vlastimil

Značky: zařízení, dopravovaných, tlakovým, spádem, kapalin, měření, vzduchu, odsávaného

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro měření kapalin, dopravovaných tlakovým spádem odsávaného vzduchu, vyznačené tím, že pod příjmovou nádobou (2) kapaliny, do níž je zaústěno podtlakové potrubí (1, 26) přívodu kapaliny, je uspořádána odměrná nádoba (6) s hladinovým měřičem (7), propojená s ní přes průtočný otvor (5), uzavíratelný ventilovým uzávěrem (4), který je spojen s pracovní membránou (20), uspořádanou v membránové komoře (15), jejíž nadmembránový prostor (16)...