Patenty so značkou «dopravný»

Skladací kolesový dopravný prostriedok poháňaný odrazom nôh

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7539

Dátum: 05.09.2016

Autor: Sadilek Ilja

MPK: B62K 13/00, B62K 15/00

Značky: odrazom, skládací, dopravný, kolesový, poháňaný, prostriedok

Text:

...jej konci, kde je uložená v prvom čape.V inom vyhotovení môže byť sedlo vedené a uložené nezávisle od ťahadla. Ťahadlo z konca priečnika môže byť nasmerované nielen nahor k prvému čapu, ale aj smerom nadol z konca priečnika k zadnej stojke,s ktorou sa spojí pod úrovňou dorazu priečnika. V takom prípade ťahadlo prenáša do zadnej stojky tlakové si ly.Nastavovaním dĺžky ťahadla sa dosiahne presné a jemné nastavenie výšky sedla. Hrubá zmena výšky...

Elektrický jednostopový dopravný prostriedok s garantovaným dojazdom/výjazdom a spôsob spracovania dát v elektronickom systéme dopravného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7527

Dátum: 01.08.2016

Autor: Kojnok Daniel

MPK: B60L 11/18, B62M 6/90

Značky: jednostopový, dopravný, garantovaným, dopravného, systéme, elektricky, spôsob, prostriedku, prostriedok, elektronickom, spracovania

Text:

...uskutočnenie tohto spôsobu) odosielanie dát o garantovanom dojazde/výjazde, resp. ďalej navigačných/informačných a výstražných dát z mobilného komunikačného hardvérového prostriedku smerovať/odosielať bluetooth technológiou do navigačného/informačného a výstražnéhozariadenia umiestneného na odľahčenom a inteligentnom elektrickom jednostopovom dopravnom prostriedku s garantovaným doj azdom/výj azdom.Výhody konštrukcie odľahčeného a...

Spôsob transformácie hybridného dopravného prostriedku pre súš a vzduch a hybridný dopravný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 288242

Dátum: 18.12.2014

Autor: Klein Štefan

MPK: B60F 5/02

Značky: prostriedku, hybridného, spôsob, hybridný, dopravného, prostriedok, vzduch, dopravný, transformácie, súš

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob transformácie hybridného dopravného prostriedku pre súš a vzduch zahŕňa tieto transformačné a recipročné kroky. Odklopenie kompenzačného krytu. Vyklopenie oboch celých krídiel (1) z pozdĺžnej polohy dopravného prostriedku okolo dvoch vertikálnych osí do letovej polohy. Vyklopenie zadných častí krídiel (1) z horných predných častí krídiel (1) do rozprestretej letovej polohy. Vzletové a pristávacie naklopenie krídiel (1) o uhol alfa = 0 až...

Spôsob transformácie hybridného dopravného prostriedku pre súš a vzduch a hybridný dopravný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6347

Dátum: 02.01.2013

Autor: Klein Štefan

MPK: B60F 5/02

Značky: dopravného, hybridný, súš, transformácie, spôsob, prostriedok, hybridného, vzduch, dopravný, prostriedku

Text:

...obsahuje recipročné transformačné mechanizmy na transformácie do plnohodnotného dvoj alebo štvorstopového automobilu alebo do plnohodnotného lietadla na vzlet a pristátie na súši alebo vode. Pritom každý prvý recipročný transformačný mechanizmus sklopenia - roztvorenía pravého a ľavého predného krídla je umiestnený v stredovej častí trupu a obsahuje Vertikálna os sklopenia - roztvorenia krídla z letovej polohy do polohy pozdĺžnej osi...

Dopravný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 287978

Dátum: 06.08.2012

Autori: Kyotani Hisashi, Matsubara Izuru

MPK: B65G 49/04

Značky: systém, dopravný

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravný systém zahŕňa rameno (7) kľuky, ktoré má základnú koncovú časť, otočne nesenú druhým nosným hriadeľom (25), voľnú koncovú časť, otočne nesúcu zavesené nosné zariadenie (9), a kyvné rameno (8), ktoré má základnú koncovú časť, pripevnenú k prvému nosnému hriadeľu (22), a prednú koncovú časť, spojenú s medziľahlou časťou ramena (7) kľuky. Pohyblivý ložiskový stojan (24) nesúci druhý nosný hriadeľ (25) je pohyblivý smerom k pevnému...

Dopravný prostriedok pre listy rotora veternej elektrárne a/alebo segmenty veže a transportný stojan pre dopravný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16290

Dátum: 05.04.2011

Autori: Janke Mirko, Ressel Dirk, Lülker Frank

MPK: B60P 3/40, F03D 1/00

Značky: prostriedok, dopravný, transportný, elektrárne, lišty, veže, stojan, veternej, rotora, segmenty

Text:

...v podstate nula. V druhom prevádzkovom stave je prvé otáčavé ložisko nastavené tak, aby druhý koniec prvého úseku ukazoval dolu, a druhé otáčavé ložisko je nastavené tak, aby jeho druhý koniec ukazovaldolu. V takom úseku je medzi prvou rovinou otáčania arovinou adaptéra na list plánovanýuhol. Tým medzi listom rotora a transportným stojanom existuje tiež uhol, ktorý je väčší než0013 Vynález sa týka taktiež nenárokovaného dopravného...

Svietivý zasklievací dielec pre vozidlo alebo dopravný prostriedok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15993

Dátum: 24.01.2011

Autori: Kleo Christophe, Verrat-debailleul Adele, Richard Alexandre, Grandgirard Bastien

MPK: B60Q 3/02, F21V 8/00, G02B 6/00...

Značky: výroby, svietivý, dopravný, zasklievací, spôsob, prostriedok, dielec, vozidlo

Text:

...alebo aj ustupujúcou oblasťou)- pričom na vytváranie najmenej jednej svietivej oblasti obsahuje- extrakčné prostriedky na extrakciu vedeného svetla prostredníctvom prvej a/alebo druhej hlavnej lícnej plochy, ktoré sú rozptylnýmiprostriedkami na rozptyl v ploche prvej a/alebo druhej hlavnej Iicnejplochy alebo rozptylnými prostriedkami na rozptyl v objeme v prvej tabuli, a/alebo keď je injektované svetlo ultrafialové svetlo (UV...

Dopravný vozík s výchylnými kolieskami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17332

Dátum: 26.03.2010

Autori: Grigo Lothar, Feser Robert

MPK: B62B 3/00

Značky: kolieskami, výchylnými, vozík, dopravný

Text:

...ked savýchylné kolieska v dôsledku prepravovaného nákladu dajú nastaviťZ 0 spisu DE 20 2004 004 973 Ul, ktorý je považovaný za najbližší stav techniky, je známy dopravný vozík pre prepravu veľkoobjemového a rozmerného tovaru, ktorý obsahuje podvozok vybavený ojom a závesným zariadením. Na tomto podvozku je na prednej strane usporiadaný pár koliesok pozostávajúci z dvoch výchylných koliesok, na zadnej strane je usporiadaný pár koliesok...

Váha pre dopravný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13661

Dátum: 23.12.2009

Autor: Futehally Habib

MPK: G01G 21/30, G01G 11/00, G01G 3/18...

Značky: dopravný, váha

Text:

...ktorý má aspoň dve protiľahlé bočné steny, v ktorých je ako tesnenie odolné tlaku umiestnená vždy clona, prestúpená tyčovýmústrojenstvom, pôsobiacim na váhový člen.0011 Podľa vynálezu môže byť realizované aj také usporiadanie, že kyvná páka má nástavec, prestúpený prenosovou tyčou, pričomprenosová tyč má V oblasti nástavca vonkajší závit, a nástavec skorešpondujúcim vnútorným závitom na zoradenie prenosovej tyče.0012 V dalšom uskutočnení podľa...

Pozemný dopravný prostriedok s aspoň jedným sklopným nákladovým úsekom obsahujúcim prostriedok na uloženie nákladu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14024

Dátum: 26.08.2009

Autor: Vincent Yoann

MPK: B66F 9/16, B66F 9/08

Značky: pozemný, nákladu, uloženie, dopravný, prostriedok, nákladovým, jedným, aspoň, úsekom, obsahujúcim, sklopným

Text:

...so zdvíhacím ramenom. V prevádzkovej polohe je tak možné zdvihnutim zdvíhacích saní pomocou zdvíhacieho pohonu v dôsledku činného spojenia zdvíhacieho ramena a dorazového prostriedku sklopiť nákladový úsek zpracovnej polohy do pokojovej polohy apríslušne potom poklesom zdvíhacích saní pomocou zdvíhacieho pohonu vyklopiť nákladový úsekzpokojovej polohy do pracovnej polohy. Pri dorazovom prostriedku, nachádzajúcom sav polohe mimo prevádzky,...

Spôsob montovania sedadiel do dopravných prostriedkov a dopravný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 286319

Dátum: 27.06.2008

Autor: Christensen Martin

MPK: B61D 17/00, B62D 25/00

Značky: montovania, sedadiel, prostriedkov, spôsob, dopravný, dopravných, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka podlahy dopravných prostriedkov typu, kde podlaha obsahuje plát (1), ktorý je prispôsobený k spodku (12) v danom dopravnom prostriedku a na ktorý môže byť pripevnené jedno alebo viac sedadiel, prípadne iných pomôcok pri preprave cestujúcich. Tento podlahový plát (1) je zabezpečený množstvom priehlbiniek (3, 7) rozmiestnených vo vhodnom vzore (na vhodných miestach) (3a, 3b) na prijatie upevňovacích prostriedkov (6) na pripevnenie...

Dopravný systém na prepravu cestujúcich/tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15585

Dátum: 28.11.2007

Autori: Gonzalez Alemany Miguel, Gonzalez Pantiga Juan Domingo, Ojeda Arenas Jose

MPK: B66B 23/02

Značky: systém, dopravný, prepravu

Text:

...navrhnutých pod každým z trakčných článkov. Krátka doska umožňuje, aby bol polomer návratového oddielu malý a horné a dolné hlavy dopravného systému môžu teda byt navrhnuté s menšou výškou v porovnaní s riešeniami z doterajšieho stavu techniky. Pod každýmtrakčným článkom sú navrhnuté malé zuby a čelusť. Dosky môžu byť súčasťou trakčnej reťaze a ich spojenie je umiestnené v blízkosti dosadacej plochy, čo umožňuje malý prechodový...

Štrukturálny prvok pre dopravný prostriedok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5040

Dátum: 24.04.2007

Autori: Berne Sébastien, Laurent Claude, Riviere Caroline

MPK: B62D 25/08, B62D 29/00, B29C 45/14...

Značky: prvok, dopravný, prostriedok, spôsob, štrukturálny, výroby

Text:

...obliate objímky a- - pomer osovej dĺžky každej objímky voči pozdĺžnej vzdialenosti medziobjímkami je menší ako 0,60009 Vynález sa rovnako týka dopravného prostriedku, ktorý zahrňuje štrukturálny prvok vyššie uvedeného typu.0010 Vynález sa rovnako týka spôsobu výroby štrukturálneho prvku podľa nároku 6.0011 Pri alternatívnych realizáciách spôsobu podľa predloženého vynálezu sa tento spôsob vyznačuje jednou alebo väčším počtom z nasledujúcich...

Zariadenie na odvádzanie vzduchu pre vozidlo, dopravný prostriedok alebo pre podobné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10517

Dátum: 15.11.2006

Autori: Germanino Giuseppe, Dalmasso Giovanni

MPK: B60H 1/26, B60J 1/00

Značky: zariadenie, odvádzanie, vozidlo, dopravný, podobně, prostriedok, vzduchu

Text:

...a to aj v daždi, a bez poškodenia dizajnu vozidla.0011 V prednostných uskutočneniach vynálezu je možné eventuálne použit jedno a/alebo ďalšie z nasledujúcich usporiadaní- vstupný otvor pre vstup vzduchu a výstupný otvor pre výstup vzduchu sú od- vstupný otvor a Výstupný otvor sú uložené v dostatočnej vzdialenosti od seba aby sa predišlo účinkom vzájomného viazania a pre udržanie podmienok z hľadiska prúdenia vzduchu v úrovni výstupného otvoru...

Dopravný a skladovací podstavec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4169

Dátum: 03.03.2006

Autori: Götz Olaf, Ewering Christian, Hanke Carsten, Höcker Eitel-friedrich

MPK: B65D 88/00, B65D 61/00, B65D 85/20...

Značky: skladovací, dopravný, podstavec

Text:

...vzataženom stave nemôže nedopatrením otvoriť. Vedľa dosadajú nosníky čelnou stranou na seba a zaistujú väčšiu mierustability, pričom otočný hriadelje zaťažovaný len určitým ťahom.0010 Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu je vsusedstve otočného hriadeľa vytvorený doraz, ktorý vymedzuje polohu maximálneho otvorenianosníka. Tým je vopred daná stohovacia poloha a môže sa vymerat tak, abyšírka stohu paliet bola prispôsobená šírke ložnej plochy...

Dopravný a skladovací podstavec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4515

Dátum: 03.01.2006

Autori: Hanke Carsten, Höcker Eitel-friedrich

MPK: B65D 88/00, B65D 61/00, B65D 85/20...

Značky: skladovací, dopravný, podstavec

Text:

...polohe. Napínacie prvky pritom môžu byt tvorené ako napínacie popruhy, laná, pásy alebo plechy.0011 Aby mal dopravný a skladovací podstavec len malú vlastnú hmotnost sú nosníky vyrobené zplastickej hmoty, ktorá môže byt vprípade potreby vybavená pevnosť zvyšujúcimí plnivami, ako sklenenými vláknami a podobne.Tiež profily môžu byt vyrobené z plastickej hmoty alalebo kovu.0012 Vynález je ďalej bližšie objasnený pomocou príkladov...

Štíhly dopravný zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4986

Dátum: 29.07.2005

Autori: Keilberg Birger, Nitsche Heidemarie, Hubert Manfred

MPK: B65D 1/00

Značky: dopravný, štíhlý, zásobník

Text:

...US~A 3 170 592(Ullman). Tiež tam je usporiadaný podobný trapézovitý oporný vrub pre dopravu0005 vynález si teda dal za úlohu, modernizovať kompaktne pôsobiaci zásobník stavu techniky s vyčnievajúco vytvoreným vydutým vrubom a dať mu elegantný, štihly a vysoký vzhľad, pričom sa nezriecť ochrany proti nadvihnutiu a ďalej ju môcť dať k dispozícii. Napriek tomu sa má stena zásobníka ako potlačitelná informačná plocha zväčšovať a nemá sa zanedbávať...

Dopravný pás, chladiace a ohrievacie zariadenie pre tento pás, ako aj spôsob výroby výrobkov pomocou dopravného pása

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1436

Dátum: 10.05.2005

Autori: Kaldenhoff Ralf, Walther Werner

MPK: B65G 15/30, B65G 15/32

Značky: dopravný, pás, výroby, pomocou, chladiace, ohrievacie, dopravného, zariadenie, výrobkov, pása, spôsob

Text:

...zariadenie môže napríklad slúžiť chladiaci valec, cez ktorý sa pás vedie, pričom sa tento valec dá chladit pomocou vhodného chladiva. Namiesto toho možno však napriklad použit aj chladiaci kúpeľ, cez ktorý dopravný pás prechádza. Možno si však predstavit aj iné spôsoby ako zabrániť ohrievaniu dopravného pása a zabezpečiť, aby sa výrobky mohli ľahko oddeliť a odpadávať zo studeného povrchu.0019 Dopravný pás podľa nároku 1 je však vhodný aj...

Koľajovo vedený dopravný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3642

Dátum: 14.10.2004

Autori: Kansy Dirk, Zorn Michael, Fischer Werner

MPK: B61L 23/00, B61L 27/00, B61B 13/04...

Značky: systém, koľajovo, vedený, dopravný

Text:

...vozíka prijíma resp.prostredníctvom linky prenosu dát na pojazdový vozík vysiela.S výhodou sa dátová komunikácia, medzi lokálnou stacionárnou komunikačnou riadiacou jednotkou na jednej strane a mobilnou komunikačnou riadiacou jednotkou pojazdného vozíka na druhejstrane, uskutočňuje priamo bez zaradenia linky prenosu dát.Lokálna stacionárna komunikačná riadiaca jednotka môže sprostredkovať na mobilnú komunikačnú riadiacu jednotku veľké...

Dopravný vozík so zaistením proti krádeži

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4528

Dátum: 22.09.2004

Autori: Sonnendorfer Horst, Wieth Franz

MPK: B62B 5/00

Značky: zaistením, krádeži, proti, vozík, dopravný

Text:

...ďalším obrusovaním zablokovaného valčeka. 0014 Kolieska sa uvádzajú automaticky do ovládacej polohy zodpovedajúcej uhluzablokovania, aby sa napríklad zabránilo jazde v priamom smere pri aktivovanej ochrane proti0015 Ďalej je vynález bližšie vysvetlený pomocou príkladu uskutočnenia.0016 Obrázok znázorňuje zjednodušene znázornenie nákupného vozíka l v pôdoryse.Forma, alebo formy uskutočnenia vynálezu0017 Užívateľ posúva, ťahá alebo riadi...

Klimatizačné zariadenie pre koľajový dopravný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2957

Dátum: 06.09.2004

Autor: Hume Tony

MPK: B60H 1/24, B60H 1/00

Značky: koľajový, prostriedok, zariadenie, dopravný, klimatizačné

Text:

...uskutočnenia, Peltierove články by mali mať odvody tepla alebo tepelné výmenníky spojené sprotiľahlými stenami. Elektrické tepelné čerpadlo môže zahŕňať väčšie množstvo Peltierových článkov aspojenýchPotrubie apriestor zhromažďovania vzduchu môžu mať spoločnú stenu. Stena môže byt vybavená otvorom tvarovaným na to, aby pojal prostriedky elektrického tepelného čerpadla.Prehľad obrázkov na výkresochuskutočnenia podľa vynálezu budú popísané...

Dopravný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3643

Dátum: 24.04.2004

Autor: Lindig Erik

MPK: B60L 5/00, B60L 13/00, B60L 9/00...

Značky: dopravný, systém

Text:

...vodiča sú spojené nakrátko pomocou skratového vodiča. Tým je zaručené spojenie koncových oblastí indukčného vodiča nakrátko ajvtedy, keď nie je indukčný vodič vytvorený prstencovitoĎalej môže byt upravené, že napájací vodič zahŕňa prvý prívodný úsek napájacieho vodiča, ktorý spája úsek napájaciehovodiča jazdnej dráhy s prvým výstupom zdroja energie.V tomto prípade zahŕňa skratový vodič najmä prvý úsek skratového vodiča, ktorý prebieha aspoň v...

Automatický dopravný systém a spôsob riadenia vozidiel automatického dopravného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3242

Dátum: 10.10.2003

Autor: Fischer Werner

MPK: B61L 23/00

Značky: automatický, spôsob, systému, systém, vozidiel, dopravného, dopravný, riadenia, automatického

Text:

...tiežna inom úseku dráhy než dotyčné vozidlo.Zodpovedajúcim spôsobom sa pod pojmom predchodca rozumie iné vozidlo, ktorého aktuálna poloha V pohľade V smere jazdy dotyčného vozidla - ležípred dotyčným vozidlom. Tento predchodca sa môženachádzať tiež na inom úseku dráhy než dotyčnéPretože podľa riešenia podľa vynálezu zná každéz vozidiel k ľubovoľnému časovému okamžiku svojhonásledníka a svojho predchodcu (alebo vie, že žiadneho následníka,...

Kontajner na sypký náklad a dopravný systém, obsahujúci takýto kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1045

Dátum: 09.10.2003

Autor: Glaad Lennart

MPK: B65D 88/00

Značky: náklad, dopravný, systém, kontajner, takýto, obsahujúci, sypký

Text:

...ktorý bol uvedený vyššie a týka savagónov na sypké hmoty, existuje aj pri tomto kontajneri.0006 Predložený vynález si kladie za ciel vyriešiť súčasný problém dopravy sypkého nákladu po železnici spôsobom, ktorýmohli byt kontajnery bez ťažkostí vyprázdnené čiastočne a uzatvorené, pokiaľ je sypký materiál ešte ponechaný vo vnútri. Ďalej nie je potrebné, aby každý vagón išiel na vopred určené miesto vykládkyy čo znamená, že možno pre...

Osvetlená tabuľka s poznávacou značkou pre dopravné prostriedky a dopravný prostriedok vybavený takouto tabuľkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2902

Dátum: 12.05.2003

Autor: Eberwein Arnold

MPK: B60R 13/00, G02B 6/00

Značky: tabulka, takouto, osvetlená, dopravné, poznávacou, prostriedok, prostriedky, vybavený, značkou, dopravný, tabuľkou

Text:

...smeru svetelného zdroja. V súlade s tým, pozdlžny svetelný zdroj môže obsahovaťlineárny rad samostatných svetlo emitujúcich prvkov.Pred prednou plochou svetelného vodiča sú umiestnené svetlo-priepustná retroreflexná vrstva a znaky vo forme, napríklad grafík a/alebo písmen alebo podobne. Znaky môžu byť priamo umiestnené, napr. tlačou, na svetlo-priepustnú retroreflexnú vrstvu alebo na prednú plochu svetelného vodiča, alebo môžu byť...

Dopravný vozík pre predmety, najmä čistiace pomôcky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2855

Dátum: 13.01.2003

Autor: Salmon Dirk

MPK: B62B 3/10, B62B 3/00

Značky: pomôcky, čistiace, vozík, najmä, předměty, dopravný

Text:

...Držiaky môžu mať zvierajúce prvky v tvare zvierajúcich klinov, ktoré zaručujú zvlášť dobré spojenie.0012 Zvierajúce prvky môžu byť vo všeobecnosti vytvorené ako jednotlivé prvky, alebo môžu byť integrované do prvkov plošiny alebo rámu.0013 Dobré spojenie na princípe tvarového styku vznikne, ak sa zvierajúce prvky vytvorené s druhými západkovými0014 S výhodou sú druhé západkové prostriedky svojím tvarom realizované ako protikusy k prvým...

Dopravný prostriedok pre nadrozmerný kusový náklad

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3635

Dátum: 21.12.2002

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 11/00, B64F 5/00, B60P 3/40...

Značky: prostriedok, kusový, náklad, dopravný, nadrozmerný

Text:

...rotora,pričom list rotora je svojím najširším miestom (toto je napr. 6 metrov alebo viac) prevážaný v priamej polohe. Pri dosiahnutí premostenia diaľnice je teraz celý list rotora otočený o približne90 ° - obr. 2 - takže prejazd pod premostením diaľnice je možný.0012 Obrázok 3 ukazuje polohu upínacieho zariadenia listu rotora prívesu pred pootočenímlistu rotora, obrázok 4 ukazuje polohu listu rotora po pootočení.0013 Obrázok 5 ukazuje...

Uchopovacia tyč pre dopravný vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4560

Dátum: 19.12.2002

Autori: Wieth Franz, Sonnendorfer Horst

MPK: B62B 5/00

Značky: uchopovacia, dopravný, vozík

Text:

...umožňuje vytvorit uchopovaciu tyč ako relatívne veľmi masívnu. Tonúti nevýhodným spôsobom k použitiu prídavného materiálu.Teraz je úlohou vynálezu vytvorit uchopovaciu tyč pre dopravný vozík, pri ktorej je pod uchopovacou tyčou dostatok miesta na umiestnenie funkčných prvkov, bez toho, aby nakladaniu a vykladaniu dopravného vozíka bránila vysoko umiestnená uchopovacia tyč, pričom funkčne prvky sú upevniteľné na uchopovacej tyčí jednoducho...

Nehorlavý antistatický gumotextilný dopravný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: 260339

Dátum: 15.12.1998

Autor: Mosorjak Štefan

MPK: B29D 29/06

Značky: antistaticky, gumotextilný, nehořlavý, dopravný

Text:

...102.a kaolín, retardéry horeniaw oxid antimonitý Sbzos, hydratovaný oxid hlinitý Al(OH 5,chlôrparafin a prostriedok znižujúci trenie nízkomole-kulárny polyetylén, pričom zmes na kryciu vrstvu čiastočne plnená elektrovodivými sadzami obsahuje retardéry horeni-.a oxid antimonitý Sbzoa, hydratovaný oxid hlinitý AlOH 5 a chlórparafín a prostriedok znižujúci trenie nízkomolekulárny polyetylén. Kostra pásu je tvorená z textilu polyamidověho,...

Lietajúci dopravný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1735

Dátum: 04.02.1998

Autor: Herceg Peter

MPK: B64C 27/00

Značky: dopravný, prostriedok, lietajúci

Text:

...zapadajú zuby pastorkov nepárnych kardanových hriadeľov.Výstupy z rozvodoviek sú usporiadané tak, že smer otáčania horných poloosi je opačný ako smer otáčania dolných poloosi.Smer otáčania párnych horných poloosi je opačný ako smer otáčania nepárnych horných poloosi a súčasne smer otáčania párnych dolných poloosi je opačný ako smer otáčania nepárnych dolných poloosi.K hlavným výhodám lietajúceho dopravného prostriedku podľa...

Viacúčelový dopravný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1550

Dátum: 09.07.1997

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: B62B 13/18

Značky: dopravný, viacúčelový, prostriedok

Text:

...dve až tri dvojice pri kombindvanej ploche. Pohyb na dvoch alebo řroch dvojiciach je zabezpeąený zmenou ťažiska podporený zmenou dĺžky ťahového motúza. Pri kratšom motúze dochádza k nadvihnutiu sa zadnej partie a prä dlhšom na sklznutie v prednej časti. Sane sú riešené systémom montáže 5 základných dielov a to dvojice bočnic, sedacej dosky,prednej a zadnej výstuhy a dvojíc kolies vpredu, vzadu či v stłede. Objem prepravy je 4 krát menší....

Dopravný kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: 280078

Dátum: 05.06.1996

Autor: Brundle Anthony

MPK: B65D 88/12, B65D 90/02

Značky: dopravný, kontajner

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravný kontajner, vo všeobecnosti tvaru hranola, obsahuje pár bokov (3), ktoré určujú bočné okraje tohto kontajnera a rozprestierajú sa medzi koncami (1, 2) kontajnera. Vonkajšie povrchy páru bokov sú od seba vzdialené na väčšiu vzdialenosť pozdĺž svojich stredových častí (10) než pozdĺž svojich koncových častí (11), ktoré sú spojené s koncami (1, 2) kontajnera, v dôsledku čoho je celková vonkajšia šírka kontajnera menšia pri koncových...

Dopravný kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: 280846

Dátum: 08.05.1996

Autor: Neidhart Fritz

MPK: B65D 19/16, B65D 21/02, B65D 19/40...

Značky: kontajner, dopravný

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravný kontajner má bočné steny (2) k sebe pripevnené pomocou svoriek (3) umiestnených na okrajoch stien. Paleta (4), ktorá vytvára základňu kontajnera a je tiež k bočným stenám pripevnená pomocou svoriek (3). Paleta (4) je štvorstranná paleta s klátmi, ktoré sú umiestnené v rohoch a taktiež vo vopred určených vzdialenostiach pozdĺž okrajov dosky základne (5) palety a v jej strede. Vonkajšie bočné povrchy (6a, 6b) klátov (6) sú v jednej...

Koľajový dopravný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280142

Dátum: 11.05.1994

Autor: Lenk Leopold

MPK: B61F 3/12, B61F 5/44, B61D 3/10...

Značky: dopravný, prostriedok, koľajový

Zhrnutie / Anotácia:

Koľajový dopravný prostriedok pozostávajúci aspoň z dvoch vozňov tvoriacich článkovú súpravu, ktoré sú navzájom spojené svojimi prečnievajúcimi podlahovými dielmi (1, 2) pomocou spojovacieho kĺbu (3) sedlovým spôsobom, pričom medzi oboma vozňami je usporiadaný prednostne portálový podvozok s dvoma letmo vedľa seba uloženými kolesami (21). Na jednom podlahovom diele (2) je priečne na pozdĺžnu os (x) vozňa usporiadané výkyvne pomocou vahadlového...

Dopravný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: 277315

Dátum: 13.01.1993

Autori: Kvasnica Jozef, Zambojivan, Karas Rudolf

MPK: B65G 15/32, F16G 1/08

Značky: dopravný

Zariadenie na upevnenie dopravných plošín dopravnej jednotky na dopravný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: 247306

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hýbl Eestmír, Bezák Jozef

MPK: B23D 19/04, B65G 47/74

Značky: dopravných, zariadenie, dopravný, dopravnej, jednotky, upevnenie, plošín

Text:

...kladkami uloženými vo vertikálnej dráhe a dotláčacou kladkou uloženou na odpruženom výkyvnom ramene.Výhodou zariadenia na upevnenie dopravných plošín dopravnej jednotky na dopravný päs je, že dopravné plošiny sú presne vo vertikálnom smere bezvôlovo vedené po celom obvode dopravnej jednotky, čim môže byť V každej polohe vykonávané technolo 4gické operácie. Upínače umiestnené na dopravných plošinách môžu byt indexované rôznymi druhmi...

Oceľolanový dopravný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: 246415

Dátum: 15.12.1987

Autori: Basaoová Gabriela, Uhrová Helena, Benák Ján, Forró Juraj, Koloušek Vladimar, Florovič Stanislav, Straka Ján

MPK: B29D 29/06, B2K1 5/20

Značky: oceľolanový, dopravný

Text:

...úraz-om.Uvedené nevýhody sú odstránené ocelolanovým dopravným pásom podľa vynalezu,ktorého podstatou je, že medzi hornú a spodnú gumovú krýciu vrstvu a gumooceľovú kostru pása sa na konci a na začiatku každého pása vkladá pri konfekcii antialdhezivna rozdeľovacia izolačnä vrstva naprílklad z hliníka v dĺžke 800 až 3 150 mm podľa typu pása zamedzujúca v mieste uloženia slpojeniu lkrycich vrstiev s gumoocelovou kostrou pása. jeho výhodou...

Dopravný a polohovací závěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 240536

Dátum: 15.08.1987

Autor: Wiegand Gunter

MPK: B65G 7/12, B65G 47/52

Značky: dopravný, závěs, polohovací

Text:

...má jednostrannú šikmú nábehovú plôšku 27 pre unášací kolík 28, vsadený priečne do hlavice aretačného čapu 7. K otočnému puzdru 25 je privarená vidlička 29 so zvislým ovládacím ťahadlom 3 U, vyvedeným do fyziologlcky vhodnej výšky, v ktorej je umiestnená aretačná páka 31. Polohovací uzáver 14 je tvorený vidlicovitou pákou 32, do ktorej je svojim dolným okrajom 33 a horným okrajom 34 upevnený unášací čap 35 štvorhranného prierezu. Na jeho...

Dopravný vozík pre automatizovanú závesovú trať

Načítavanie...

Číslo patentu: 249228

Dátum: 12.03.1987

Autori: Lamač Pavel, Kopčák Juraj, Hoeger Pavol, Ritly Peter

MPK: B65G 47/60

Značky: vozík, trať, závesovú, dopravný, automatizovanú

Text:

...od prevodovky pružinami 12 pripevnenými na jednom konci na čapy 13 a na druhom konci napí-nacie skrutky 14 spojené s nosným rámom 1 tak, že zachytávajú silové účinky od hmotnosti prevodovky a elektromotora.,Nosný rám 1 je v strednej časti opatrený radovo u-sporiadanýrmi trolejovými zberačmi 15. V prípade, že idopravný vozík je vybavený ďalším doplnkový-m zariadením zdvíhnacím alebo otáčacím je možné trolejové ztberaiče 15 umiestniť aj v...

Dopravný žľab ohybného dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 223052

Dátum: 15.03.1986

Autor: Bartoš Ján

Značky: ohybného, dopravný, žľab, dopravníka

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravný žľab ohybného dopravníka je určený pre hrablové a pásové dopravníky ohybné plynule po celej ich dĺžke do obidvoch strán, ako aj smerom hore a dolu, ktoré sa užívajú na odťažbu uhlia a iných hornín od raziacich kombajnov, ktoré ich za sebou ťahajú pri razení zakrivených chodieb. Raziace kombajny môžu s použitím týchto dopravných žľabov použitých v uvedených dopravníkoch raziť bánské chodby aj s prudkou zmenou smeru do strán, alebo...