Patenty so značkou «dopravníku»

Hnacie zariadenie v šnekovom dopravníku s odstredivým vyprázdňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18468

Dátum: 14.06.2011

Autori: Wagenbauer Robert, Puls Christoph

MPK: B04B 1/20

Značky: hnacie, šnekovom, odstředivým, výprazdňováním, dopravníku, zariadenie

Text:

...prevodovka predlohový prevodový stupeň s hnacím ozubeným kolesom pre pastorok, ktorý je poháňaný výstupným hriadeľom motora šneka, pričom os hnacieho ozubeného kolesa a výstupného hriadeľa motora šneka je presadená vzhľadom k osi otáčania šneka a pastorka. Tým je umožnené koaxiálne vedenie trubky pre prívod maziva predlohovým prevodovým stupňom vzhľadom0010 Ďalšie znaky a výhody vynálezu vyplývajú zo závislých patentových nárokov a z...

Zariadenie a spôsob kontinuálneho premiestňovania elastických kontejnerov z rotačného stroja k dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8014

Dátum: 22.04.2008

Autori: Furlotti Filippo, Le Brun Renato

MPK: B67C 7/00, B65G 47/84

Značky: premiestňovania, stroja, kontejnerov, spôsob, elastických, rotačného, zariadenie, dopravníku, kontinuálneho

Text:

...týmito kontajnermi sa normálne manipuluje a pohybuje pri výlevke,konkrétnej šie pri nátrubku § výlevky podľa doterajšieho stavu techniky.Zariadenie 1 je rotačné zariadenie, zahrnujúce rotačnú konštrukciu, ktorú tvorí doska i, na ktorej okraji sú prítomné viaceré kliešte Q, ktorých čeľuste Z sú tvarovanétak, aby uchopili kontajnery za ich teleso a nie ich nátrubok §.-3 Kliešte zasahujú do oblasti, odkiaľ sa kontajnery majú odobrat z...

Otočná stanice, zejména dopravníků automatických obráběcích linek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260519

Dátum: 15.12.1998

Autori: Krejčí Miroslav, Dvořáček Jan

MPK: B23Q 7/00, B23Q 7/18

Značky: obráběcích, zejména, otočná, linek, stanice, automatických, dopravníku

Text:

...obrobků v pouze jednu osu otáčení. Tímto provedením se konstrukční uspořádání mechanismu slouĺioího k otáčeni obrobků podstatné zjednodušilo, čímž je i ekonomicky výhodnější. zjednodušením je současně posílena i funkční spolehlivost celé otočné stanice. Tím, že dosavadní oddělené dva pohyby při manipuluci s obrubkem se provádí pouze jedním pohybom,skrátil se i celkový manipulační čas.Příklad provedení vynálezu je vyobrazen na přiložených...

Tepelný tunel škrabákového dopravníku dehtouhelné směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 270765

Dátum: 12.07.1990

Autori: Pietraszek Leon, Pastrňák Josef, Kosek Jiří

MPK: C10B 7/02

Značky: tepelný, dehtouhelné, dopravníku, škrabákového, směsi, tunel

Text:

...dopravníku. Tunel, podle rozpětí, může býtdimenzován jako samonosný nebo je uložen na nosné moetové konstrukcí.vynález je v příkledu provedení znázornšn na připojených výkresoch, kde na obr. l je zjednodušený příčný řez tunelem s na obr. 2 je půdorysný pohled na ploěnou výseč ochozu tunelu.Tunel je tvořen eoustavou přepážek vyztužených pstními vszníky l, přičemž každá taková přepážks aestává ze dvou svislých nosníků 3, které jsou...

Upínka řetězového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270716

Dátum: 12.07.1990

Autori: Volek Vladimír, Kislinger Jan

MPK: B65G 19/12

Značky: řetězového, upínka, dopravníku

Text:

...úohytem pro otáčení, dá le pojistkou a podložkou zajištující navleěenou tlačnou pružinu. Trn prochází kolmo vedenñ.Dopravovaňý předmět se opírá o dorez, který je pevně spojen 5 pláštěm. Plášt je vůči vee dení posuvný a je po seřízení k vedení fixován stavěcím šroubemUpínka řetězového dopravníku umožňuje realizovat spojení dopravníku a dopravovaneho předmětu v obecném místě řetězu. využitím vhodné tuhosti dorazu je možno nastavit přesnou...

Hnací buben pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269933

Dátum: 14.05.1990

Autor: Široký Vratislav

MPK: B65G 23/04

Značky: pásového, buben, dopravníku, hnací

Text:

...hneoího bubnu podle vynálezu je znázorněno na výkresu, kde obr.1 je částečně eohemetlzovaný kolmý řez bubnem v provedení pro oba smysly otáöení, kde do každá z dvou otáčok je vložen jeden konec ttecí vložky, rozšírený upínecím klínem, na obr. 2 je stejný řez bubnçm v provedení pro jeden smysl otáčení 5 jedinou drážkou, do které je vložen jeden konec třecí vložky, stejně upravený, přičemž její druhý konec je volný.V tělese g bubnu jsou...

Způsob přesouvání dopravníku v pluhovém porubu s individuální výztuží a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269716

Dátum: 14.05.1990

Autori: Šmerda František, Mochel Jiří, Lédl Lumír, Mynář Vladimír, Nykl Jan, Koudelka Karel

MPK: E21F 13/08

Značky: porubu, způsob, dopravníku, individuální, způsobu, přesouvání, provádění, zařízení, výztuží, pluhovém

Text:

...dobývaní.,.Způsob přesouvání dopravníku v pluhovém porubu a zařízení k jeho provádění Jsou zjednodušene znázorněny na výkresoch. Na obr. 1 a 2 Jsou v půdorysu části porubu s jedním aledemstoJek a jedním přesouvacím váloem dvě fáze způsobu přesouvání. Na obr. 3 Jsgwcnárysuąpřesouvaoí válec.Ve výohozí poloze jsou podel porubového dopravníku l, jehož délka může být 100 až150 m, rozmíetěny v rozteči 3, 4,5 nebo 6 m jednotlivé přesouvací válce...

Zařízení pro snímání napínací síly pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269403

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kuhn Jan

MPK: B65G 23/44

Značky: napínací, zařízení, dopravníku, síly, pásového, snímání

Text:

...s napínacím ústrojím je zajistit, aby tahová sila T 2 na sbihající straně-poháněcího bubnu gmě 1 a vždy alespoň minlmální hodnotu Thin ni pro snímaní napínaci síly-í-Ědečítá v každém okamžiku ve svem díferenciálním členu i od signálu vstupujíciho na první vstup 5 signál vstupující na druhý vstup g. Signál vstupující na první vstup § 1 nese informaci o klidové sile TA na obvodu napínacího bubnun-u-tnou pro bezprokluzový rozběh. Pro tento...

Zařízení pro řízení otáček pohonu pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269314

Dátum: 11.04.1990

Autor: Drobný Josef

MPK: G05D 13/64, G01P 3/08

Značky: zařízení, pohonů, otáček, pásového, řízení, dopravníku

Text:

...g pravá vstupní hřídel 2s pravým ozubeným kolem 2 a levá vstupní hřídel 2 s levým ozubeným kolem lg. Pastorky ll jsou otočně uloženy na tělese poháněcího bubnu l. Každý paháněcí agregát, reprezentovaný pravou vstupní hřídelí 2 A levou vstupní hřídelí Ž, je opatřen kotoučam n brzdou, tj. pravá vstupní hřídel 2 brzdou 3 ą levá vstupní hřídel Ž brzdou §. Na obr. jsou vyznsčeny i otáčky 2 poháněoího bubnu 3, pravé vstupní hřídsli 2 odpovídají...

Tlumené dopadové místo pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269219

Dátum: 11.04.1990

Autori: Drs Jan, Neruda Jiří, Dvořák Jiří

MPK: B65G 39/14

Značky: dopadové, pásového, dopravníku, místo, tlumené

Text:

...svou výškou presahuje hranu pripojené kotevní patky. Pružná výplň může být vytvořena z vrstev gumového dopravniho pásu.Hlavní účinek tlumeného dopedového místa pásového doprevníku podle vynálezu spočívá v tom, že tlumivý účinek pružně upevněného válečkového roštu je násoben tlumici schopností kotevního uložení nosného rámu kotevní patkou v pružném kotevním lůžku kotevního rámu. Nadto jde o uložení snadno reelizovetelné, levné a...

Prostředek na mazání destičkových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268608

Dátum: 14.03.1990

Autori: Fáměra Jiří, Šilha Josef, Bareš Milan, Cincibus Aleš, Němec Zbyněk, Rous Jaroslav

MPK: C10M 173/02, C11D 1/83

Značky: dopravníku, destičkových, prostředek, mazání

Text:

...hmot. vázanéhc ethylenoxidu a molekulovou hmotnosti 2 000 až 3 000 a dále obsahuje 42 až 64 hmot. vody. Prostředek jako sekvestrační přísadu obsahuje trojsodnou sůl kyseliny nitroltrioctové nebo tetrasod~nou sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové.Mazací prostředek na destičkové dopravníky podle vynálezu využívá velmi dobré mazací schopnosti N-acyl-N-ethanolaminu monoethanolaminového mydla mastných kyselín o defínovaném složení. Přípravek již...

Zapojení ovládání dopravníků a výhybek k postupnému mechanizovanému vyskladňování skladovacích dráh

Načítavanie...

Číslo patentu: 267861

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mareček Stanislav, Stoklásek Bohumil

MPK: B65G 43/08

Značky: dopravníku, dráh, výhybek, vyskladňování, ovládání, skladovacích, zapojení, postupnému, mechanizovanému

Text:

...napojeny na sít přes vypínací kontakt časového relé gl pro vypínání pohonu gg dopravníku vyskladněné skladovací dráhy g, přičemž elektromagneticky ovládaný hydraulický rozvaděč 2 pro ovládání výstupní výhybky a zarážky je s časovým relé g pro zpoždění zapnutí dopravníků napojen přes zapínací kontakt třetího pomocneho relé lg pro předvolbu dopravníku skladovací dráhy a chod dopravníku skladovací dráhy je napojen přes zapínací kontakt...

Zapojení ovládání dopravníků k postupnému mechanizovanému zaplňování skladovacích drah

Načítavanie...

Číslo patentu: 267513

Dátum: 12.02.1990

Autori: Stoklásek Bohumil, Mareček Stanislav

MPK: B65G 43/08

Značky: zaplňování, dopravníku, mechanizovanému, postupnému, ovládání, zapojení, skladovacích

Text:

...relé 21, jehož vypínaoí Kontakt ee zpcždčním při zapínání je zapojen paralelnč k zapínaoímu kontaktu výše uvedeného pomocného relé 22 vv ovládacím okruhu přísunověho dopravníku 1. Zapínncí kontakt se zpožděním při vypínání je zapcjen v serii se zapínaoím kontaktom výše uvedeného polnocného relé Ľ paralelně k zapínaoímu kontaktu snímače 1 přítonmosti břemeno u dávkovače 2 v ovládacím okruhu časového relé á dávkovače a zapí nací kontakt so...

Nadlehčený obloukový úsek dráhy dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267996

Dátum: 12.02.1990

Autori: Valihrach Otakar, Řihák Josef

MPK: B65G 21/16

Značky: dopravníku, dráhy, úsek, nadlehčený, obloukový

Text:

...středníhc břemene Q.Pokrok doeažený řešením nadlehčeného obloukoveho úseku dráhy depravníku podle vynálezu epočívá v úepoře místa potřebného pro vybudování doprevníku, což je důležité hlavně pro dopravníky inetslovanć v budovách. Součesně je tak zachován volný přístup k obloukové části dráhy nutný pro zavěšování ą odebírání břemen v případě její orientece podle podálně ony. Pbkrokem je i její vytvoření s předepnutýni vezníky, kdy...

Ovládací obvod přesouvaího válce sekce mechanizované výztuže a dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266771

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dzierža Emil, Tkáč Ivan, Vrchovecký Josef, Bakončík Vladislav

MPK: E21D 23/18

Značky: sekce, výztuže, ovládací, přesouvaího, mechanizované, obvod, dopravníku, válce

Text:

...g a druhého ovládacího modulugg. První elektrohydraulický rozvéděč ll, ovládaný eloktromagnetem nebo z-učně, je spojens ovlědacím prvkom prvního ovládacího modulu 1 g, ktorý je připojen k pístnicovému prostoru l přesouvscího válce z. Druhy elektrohydraulický rozvaděč g, ovládaný elektromagnetom nebo ručne, je spojen a řízeným zpětným vontilem i, ovládaným zvýšením tlaku. Ovlâ- . dací prvok řízenćho zpětného ventilu i je epojon s...

Zarážka vozíků dvoudráhových dopravníků s akumulačními vozíkovými jednotkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 266085

Dátum: 14.11.1989

Autori: Motyčka Ladislav, Jeřábek František

MPK: B65G 17/20

Značky: dvoudráhových, vozíků, jednotkami, akumulačními, dopravníku, zarážka, vozíkovými

Text:

...kde na obr. 1 je zarážka vozíků dvoudráhových dopravníků v náryse, a na obr. 2 je zarážka vozíků dvoudrâhových dopravníků V bokoryse. Základní částí zarážky je nosný rám l, který tvoří dva třmeny 3 sdružené dráhy dopravníku spojené v místě vozíkové dráhy lg dvěmi vodorovnými výztuhami Q. K nosnému rámu l je na každé straně vozíkové dráhy lg přípevněna prostřednictvím závěsného čepu Ž vypínací lišta 1, výkyvná ve svislé rovině...

Vypínací páka unášecího vozíku dvoudráhových závěsových dopravníků podvěsných

Načítavanie...

Číslo patentu: 266059

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jeřábek František, Motyčka Ladislav

MPK: B65G 17/20

Značky: závěsových, unášecího, vozíků, podvěsných, dvoudráhových, páka, dopravníku, vypínací

Text:

...která prochází obloukovými drážkami vytvořenými V tělese vozlku, na jejíž koncích jsou otočné uloženyTímto uspořádánĺm podle vynálezu je dosaženo jednodušší konstrukce vlastní vypínací páky a jednoduššiho a výhodnčjšího uložení čepu v tělese vozíku.Na připojených výkresoch je znázorněn příklad provedení podle vynálezu, kde na obr. 1 je vozík s vypínaci pákou v základní poloze v náryse, na obr. 2 je vozík s vypinací pákou v základni poloze v...

Spřahadlo vozíků podvěsného dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265719

Dátum: 14.11.1989

Autori: Valihrach Otakar, Řihák Josef

MPK: B65G 17/20

Značky: dopravníku, vozíků, podvěsného, spřahadlo

Text:

...které je schematicky znázorněno na výkrese.vozík Ä zavěšený svými koly 3 na dráze Q podvěsného dopravníku je na své zadní straně opatřen svorníkem 3 spřahadla uloženým napříč ke smětu pohybu vozíku a spojeným s vozíkem l přes přední a zadní pružiny §, Q a vodorovný čep 1 umožňující spolu se stavěcím spodním šroubem 5 a horním šroubem 2 nastavení správné výšky svorníku A spřahadla. Na přední straně vozíku l je na čepu łg kyvně uložen hák ll...

Pohonná jednotka dopravníku pro orientovaný přesun

Načítavanie...

Číslo patentu: 265404

Dátum: 13.10.1989

Autor: Šilhán Zbyněk

MPK: B65G 25/04

Značky: orientovaný, dopravníku, jednotka, pohonná, přesun

Text:

...poloze, na obr. lb podélný řez pohonné jednotky v horní pracovní poloze,na obr. Za je znázorněn příčný řez pohonné jednotky ve spodní poloze v řezu A-A a na obr. Zb je znázorněn příěný řez pohonné jednotky V horní pracovní poloze v řezu B-B.Pohonná jednotka dopravníku sestává z pohyblivého nosníku l, táhla g profílového tvaru,na němž jsou pomocí čepů Q neležíoích na společné ose střídavě upevněna ložiska A posuvu a ložiska § zdvihu,...

Tažný řetěz řetězového dopravníku s unašeči zapolohovanými v jednotné poloze

Načítavanie...

Číslo patentu: 265380

Dátum: 13.10.1989

Autori: Urbánek Květoslav, Balcar Miloš, Šantavý Rostislav, Bauch Alois, Sedláček Oldřich

MPK: B65G 17/38

Značky: dopravníku, poloze, jednotné, řetězového, zapolohovanými, řetěz, tažný, unášecí

Text:

...a jeopřen o třmen unašeče, přičemž kruhový čep unašeče je uložen ve třmenu unašeče v pravoúhle zahnutém vnitřním článku, vedlejším rovném vnitřním článku, v kladce a obou sousedních vnějších článcích. Zapolohování unašeče řetězu u navrhovaného řešení je zabezpečeno pomocí vnitřního článku řetězu, jehož konec u unašeče je ohnut do pravého úhlu. Tato zahnutá část článku řetězu zajišťuje unačeč ve stále kolmé poloze vůči směru posuvu řetězu,...

Napínací ústrojí pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265288

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kuhn Jan, Kosina Jan

MPK: B65G 23/44

Značky: pásového, ústrojí, napínací, dopravníku

Text:

...vratnou stanici síla, která je totožná se silou vzniklou při provozu. Proto lze vratnou stanici, včetně jejího ukotvení, dimenzovat s ohledem na provozní zatížení. Tato výhoda je znásobena tím, že napínací ústrojí265 288 je konstrukčně jednoduché a technologicky snadno zhotovitelné. Další výhodou je, že v pásu nevznikají žádné velké dynamické kmity, čímž se zvyšuje životnost pásu i celého pásového dopravníku.Na připojeném výkrese jsou...

Zapojení pro ovládání automatizovaných linek pásových nebo hřeblových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 265252

Dátum: 13.10.1989

Autori: Juchelka Emil, Bracháček Lumír, Slaměník Jiří

MPK: B65G 43/10

Značky: dopravníku, zapojení, hřeblových, linek, pásových, ovládání, automatizovaných

Text:

...akustické signalizace rozjezdu předchozího dopravníkuaZapojením pro ovládání automatizovaných linek pásových neboš hřeblových dopravníku dle vynálezu se dosáhne podstatného zkrá~cení doby rozjezdu celé linky, způsobené zkrácením intervalů mezi rozjezdem jednotlivých dopravníků, nebot varovný signál před rozjezdem následujícího dopravníku se začně vysílat už během vysílání varovného signálu před rozjezdem dopravníku předchozíhoo To je důležité...

Dopravní pás pro jádro pryžových a polyvinylchloridových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 265205

Dátum: 13.10.1989

Autori: Redlich Grazyna, Zyska Bronislav, Kowalewski Stanislaw, Stasinski Andrej, Romalski Witold, Szredzki Jerzy, Moczulski Antoni, Ostaszewski Leszek, Juszczyk Jadwiga, Piotrowski Jan

MPK: D04B 21/14

Značky: pryžových, dopravníku, dopravní, jádro, polyvinylchloridových

Text:

...vzájemné propojení jednotlivých částí plošné textílie.Jsou známé také pásové dopravníky, jejichž jádro je Vytvořeno z provázaných tkaninových vložek typu malimo, které jsou navzájem spojený třecí pryžovou vrstvou.~Nevýhoda dopravních pásu, opatřených jednovrstvými nebo dvouvrstvými vložkami z plošné textílie, spočívá v tom, že podstatnou část jejich tlouščky zabírají ütkové a osnovní systémy a jejich ohebnost je proto malá a malá je také...

Sekce dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265036

Dátum: 12.09.1989

Autori: Merta Jaroslav, Patík Zdeněk

MPK: B65G 13/12

Značky: dopravníku, sekce

Text:

...na sobě navrw šenýcñ pracovních předmětů, jimiž jsou zde kola pro železniční doprav~ ní präätřadky, ktoré ~ ještàjbuz nákoiků » 3 aou postupně odehiráuy cha padly mnnipulátaru, na obr. 2 je znázorněna situace,.kdy je ze sekce dopràvníkm odebírán nejnpodnějši pracovni předmćt,a na obr. 3 situace po přovzüài taketo nejspodnějšihu pracovního předmětu manipuláçurümeŠůküä dmyravníku ohaahuje évě pastranni pšapxavní válačkavú dyám by 1, namänú ràmem...

Zařízení pro přesun středních dílů pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264533

Dátum: 14.08.1989

Autori: Prchal Josef, Havelka Josef

MPK: E21C 47/04

Značky: středních, dílů, dopravníku, pásového, zařízení, přesun

Text:

...část střední části pásových dopravníků. Část střední části pásových dopravníků se dopravuje jako celek bez demontáže válečkových stolic, středních dílů, kolejnic a pražců. Tím se docílí vyloučení času potřebného pro demontáž a opětnou montáž jednotlivých komponent a podstatné se zkracuje celková doba přestavby.Na přiložených výkresech je schematícky znázorněno zařízení pro transport části střed CS 264 533 B 1ních dílů podle vynálezu,...

Hřeblo dvouřetězového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264294

Dátum: 13.06.1989

Autori: Borowy Bohdan, Jadczyk Jan, Brachman Hubert, Kuczera Jerzy, Wóznica Engelbert

MPK: B65G 19/22

Značky: dopravníku, dvouřetězového, hřeblo

Text:

...kolmé k ose dopravníku. Příčka ve střední části má» pero ve tvaru,které odpovídá výše uvedenému lůžku, přičemž lůžko zahloubení ipero výstupek do sebe zapadaji po sešroubování tak, aby zadní a přední stěna tohoto zahloubení tvořily opěrná žebra napřič k ose dopravníku,ktera zamezují osovým pohybům příčky aodlehčují šrouby od dynamických zatížení. Použití opěrného stabilizujícího zahloubení v hřeble a výstupku v příčce spolehlivě zabraňuje...

Dvojpolohová pohonná jednotka dopravníku pro orientovaný přesun

Načítavanie...

Číslo patentu: 263940

Dátum: 12.05.1989

Autori: Šilhán Zbyněk, Šilhán Ctibor

MPK: B65G 25/04

Značky: pohonná, orientovaný, dvojpolohová, přesun, dopravníku, jednotka

Text:

...příčný řez dvojpolohové pohonné jednotky v dolní poloze, na obr. 5 je .příčný řez dv-ojpolohové pohonné jednotky v pracovní poloze první manipulační úrovně a na obr. 6 je příčný řez dvojpolohové pohonné jednotky v pracovní poloze druhé manilpulalční úrovně.Dvoupolohová pohonná jednotka dopravníku je tvořena pohyblivým nosníkem 1,prvním táhlem 2 profilového tvaru, na němž jsou pomocí prvních čepü 3 upevněna ložiska 4 přesunu a ložiska 5...

Výkyvný spoj vidlicové závěsové tyče vozíku dvoudráhového závěsového dopravníku s tělesem vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263331

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jeřábek František, Motyčka Ladislav

MPK: B65G 17/32

Značky: dvoudráhového, dopravníku, závěsové, výkyvný, vidlicové, tyče, tělesem, vozíků, závěsového

Text:

...souososti čepů a kromě toho musí být závěsová vidlice provedena jako dělená.Uvedené nevýhody jsou odetraněny řešením podle vynálezu, kdevidlicová àávěeová tyč obepínající těleso vozíka je k tělesu vozíkuvýkyvně upevněna prostřednictvím jednoho průběžného čepu.Tímto uapořádáním podle vynálezu je dosaženo toho, že je zjednodušene výroba spoje, nebot konstrukce tělesa vozíku vychází jednodušší a vidlicovou závěsovou tyč není nutno provádět...

Brzdicí zařízení pásu pásového dopravníku v případě jeho přetržení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263219

Dátum: 11.04.1989

Autori: Gottweis Jiří, Klein Stanislav

MPK: B65G 43/06

Značky: brzdící, pásového, pásu, zařízení, případě, přetržení, dopravníku

Text:

...podle výnálezu lze spatřovat v jednoduchostí konstrukce, která je snadno zhotovitelná z běžně do 2 I 3 219 stupného materiálu, přičemž upravená ramínka dopravníku lze řaditza sebou. Dochází ke snížení namáhsvosti práce s zvýšení jistoty provozu.Na připojeném výkresu je schematicky znázorněno brzdící zařízení podle vynálezu v axonometrickém pohledu.Mezi boky ll, ramínke l, pásu 1, pásového dopravníku /není kreslen/ je upevněna výztuha g...

Zachycovač vozíků závěsového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263082

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kopřiva Vladimír

MPK: B65G 43/06

Značky: vozíků, dopravníku, závěsového, zachycovač

Text:

...z obr. 3,resp. řez B-B z obr. 5 obr. 5 řez C~C z obr. 4, obr. 6 boční pohled na vozík a zachycovač v druhém provedení, přičemž vozíkje mimo zechycovač, obr. 7 čelní pohled ve eměru šípky R z obr. 6,obr. 8 boční pohled na vozík v kontaktu ee zaohycovačem, obr. 9 ve zvětšeném měřítku pohled ve směru šípky S z obr. 8.Zaohyoovač vozíků je součástí závěeového dopravníku, který je v příkladeoh provedení znázorněn jako.dvoudráhový.řetězový závěsový...

Zařízení pro boční shazování sypkých materiálů z pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262946

Dátum: 11.04.1989

Autori: Voznica Luděk, Bičánek Bedřich, Kubín Sáva

MPK: B65G 45/00

Značky: dopravníku, pásového, materiálů, boční, sypkých, shazování, zařízení

Text:

...je schematicky znázorněno na přiloženýoh výkresoch, kde na obr. 1 je příčný průřez horní části dopravního pásu se zařízením pro boční shszování podle vynálezu v základní poloze, na obr. 2 je tentýž řez se zařízením pro boční ehazování ve shazovací poloze a s přiloženým shazovacím nožem a na obr. 3 je boční pohled na horní část dopravního pásu se zařízením pro boční ehazování podle vynálezu ve shazovací poloze a s přiloženým shazovacím...