Patenty so značkou «dopravníkového»

Reťazový článok podávacej reťaze, podávacia reťaz dopravníkového zariadenia a dopravníkové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20906

Dátum: 18.12.2013

Autor: Otto Thomas

MPK: B65G 17/20

Značky: zariadenia, podávacej, reťazový, reťaz, podávacia, dopravníkového, reťaze, dopravníkové, zariadenie, článok

Text:

...prvkyvytvorené ako listy pružiny kosouhlo navzájom spájajúce základné teleso s posúvacím telesom. Pružíace prvky v tvare takých listov pružiny alebo pásov pružiny je možné vyrobit jednoducho a s priaznívými nákladmi.0012 Uhol zvieraný pružiacimi prvkami so základným telesom príp. s posúvacím telesom leží pritom výhodne medzi 5 ° a 30 °. Prostredníctvom čo najrovnejšieho spojenia je značne ulahčené zdvíhanie posuvných telies pri nahromadení...

Segmentové teleso pre stierač dopravníkového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14301

Dátum: 26.10.2009

Autor: Puchalla Adam

MPK: B65G 45/16

Značky: dopravníkového, těleso, stierač, segmentové, pásu

Text:

...nároku 1, v ktorom sú separátne pružiace prvky na prenášanie sily, ktoré súupevnené v oblasti na umiestnenie stieracich listov a montážnehotelesa. Oblasť na umiestnenie stieracieho listu je upevnenáupevňovacím kolíkom na jednej z dvoch dĺžok.0008 DE 39 30 204 A 1 zverejňuje stieracie zariadenie na čistenie dopravných pásov, s ložiskovou osou, usporiadanou pozdĺž šírky pásu pod príslušným dopravníkovým pásom, pre na to namontovateľné...

Zariadenie na odvádzanie a chladenie sypkého materiálu s využitím dopravníkového pása, vybaveného dierovanými a okrídlenými doskami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3604

Dátum: 19.02.2003

Autor: Magaldi Mario

MPK: F23J 1/02

Značky: materiálů, sypkého, odvádzanie, dopravníkového, okrídlenými, chladenie, zariadenie, vybaveného, pása, dierovanými, využitím, doskami

Text:

...sypkéhomateriálu pre kotle s fluidným lôžkom podľa tohtoobr. 2 znázorňuje schematický pohľad na poháňacie prostriedky s kovovým pásovým dopravníkom,vybaveným štrbinami na umožnenie priechodu chladiaceho vzduchu do vrstvy dopravovanêhoobr. 3 znázorňuje schematický pohľad na poháňacie prostriedky s kovovým pásovým dopravníkom, ktorého dosky sú vybavené čapmi na zvýšenie účinnostiobr. 4 znázorňuje schematický pohľad na úsek dosiek poháňacích...

Škrabák dopravníkového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3695

Dátum: 24.09.2002

Autor: Malmberg Mats Anders

MPK: B65G 45/00

Značky: dopravníkového, pásu, škrabák

Text:

...ostriu otupený tvar.0008 Cieľom predkladaného vynálezu je poskytnúť novú čepeľ škrabáka, ktorá má jednak dlhšiu životnosť, ako aj lepší účinok škrabania než vyššie uvedené čepele škrabákov podľa predošlého stavu techniky. Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť čepeľ škrabáka, ktorá vďaka svojej konštrukcii udržuje svoj účinokškrabania lepšie a udržuje tvar účinného škrabacieho ostria.0009 Zosumarizované, vynález sa týka čepele škrabáka,...

Zapojení pro řízení toku materiálu ve výrobní línce, zejména dopravníkového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237351

Dátum: 01.08.1987

Autori: Jekerle Pavel, Tomanek Ervin, Bocek Karel

MPK: B65G 43/08

Značky: materiálů, lince, dopravníkového, řízení, výrobní, zejména, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je určeno pro řízení toku materiálu ve výrobní lince, zejména dopravníkového typu, kde jednotlivý úsek výrobní linky se skládá z dílčích úšeků, osazených snímači přítomnosti materiálu. Výstupy snímačů přítomnosti materiálu jsou spojeny s pohony jednotlivých dílčích úseků dopravníku. V závislosti na variantách osazení snímači přítomnosti materiálu a požadovaných modifikacích výsledného pohybového stavu jsou výstupy těchto snímačů...

Uložení dopravníkového šneku sypače

Načítavanie...

Číslo patentu: 234068

Dátum: 01.10.1986

Autori: Glos Oldřich, Polák Jan

MPK: E01C 19/20, B65G 65/46

Značky: sypače, dopravníkového, šneku, uložení

Zhrnutie / Anotácia:

Uložení dopravníkového šneku sypače spočívá tom, že na náhonovém konci dopravníkového šneku je upevněn čep volně uložený v ložisku upevněném na přírubě náhonu agregátu. Druhý konec dopravníkového šneku na protilehlé straně zásobníku posypového materiálu může být uložen buď v opěrném ložisku nebo volně ve vedení dopravníkového šneku. Řešení podle vynálezu lze použít i u pokladače živičných kalů a u šnekových dopravníků sypkých materiálů ve...

Způsob dobývání se zakládáním vyrubaného prostoru pomocí dopravníkového zakladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 229268

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kublín Karel, Korczyňski Petr, Šmidák Štěpán

MPK: E21F 15/06

Značky: pomocí, zakládáním, dobývání, vyrubaného, způsob, dopravníkového, prostoru, zakladače

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dobývání se zakládáním vyrubaného prostoru pomocí dopravníkového zakladače slouží k dobývání ploše uložených uhelných slojí bud na plnou mocnost, nebo sestupným lávkováním s použitím mechanizovaných výztuží, přičemž vyrubaný prostor se zakládá. Způsob zakládání vyrubaného prostoru využívá dopravníkového zakladače, k jehož pohonu je použito místo stlačeného vzduchu elektrické energie, a umožňuje použití základkového materiálu zrnitosti až...

Blokovací a unášecí zařízení pro pohon dopravníkového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231324

Dátum: 15.05.1986

Autor: Miškovský Otta

MPK: F27D 3/00

Značky: pásu, blokovací, dopravníkového, unášecí, zařízení, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší posun dopravníkového pásu v kontinuální peci na tepelné zpracování výrobků. Posun je v jednom směru a blokovací zařízení zajišťuje blokování proti zpětnému pohybu. Vynález používá dvojici blokovacích bubnů zařízení uspořádaných na ne společném hřídeli, kde nuceným ovládáním blokovacích elementů se docílí zablokování ve všech potřebných polohách. Nemůže nastat jiný pohyb než v určeném směru. Nevzniká zde mrtvý chod, poháněné válce...

Pohybové ústrojí dopravníkového pásu pro pec s kontinuálním průchodem zpracovávaných kovových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 224740

Dátum: 01.08.1985

Autori: Jakeš Jan, Mikšovský Otto, Rybář Oldřich, Exner Milan

Značky: zpracovávaných, průchodem, součástí, kovových, pásu, dopravníkového, kontinuálním, ústrojí, pohybové

Zhrnutie / Anotácia:

Pohybové ústrojí dopravníkového pásu pro pec s kontinuálním průchodem tepelně zpracovávaných kovových součástí, sestávající z roštu a klikového mechanismu, kde pohyb pohonu je odvozen pomocí ojnice a kliky od výstupu z převodovky opatřené elektromotorem, vyznačené tím, že rošt (6), uložen těsně pod dopravníkovým pásem (l) je pomocí čepů (12) a táhel (5) spojen s pákou (11) na bubnu (2), konající jen kývavý pohyb a je na hřídeli bubnu (2)...