Patenty so značkou «dopravného»

Elektrický jednostopový dopravný prostriedok s garantovaným dojazdom/výjazdom a spôsob spracovania dát v elektronickom systéme dopravného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7527

Dátum: 01.08.2016

Autor: Kojnok Daniel

MPK: B60L 11/18, B62M 6/90

Značky: prostriedku, elektronickom, spracovania, systéme, dopravný, garantovaným, elektricky, spôsob, prostriedok, jednostopový, dopravného

Text:

...uskutočnenie tohto spôsobu) odosielanie dát o garantovanom dojazde/výjazde, resp. ďalej navigačných/informačných a výstražných dát z mobilného komunikačného hardvérového prostriedku smerovať/odosielať bluetooth technológiou do navigačného/informačného a výstražnéhozariadenia umiestneného na odľahčenom a inteligentnom elektrickom jednostopovom dopravnom prostriedku s garantovaným doj azdom/výj azdom.Výhody konštrukcie odľahčeného a...

Stacionárne aktívne hasiace zariadenie, najmä podzemného dopravného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7120

Dátum: 05.05.2015

Autor: Lukáčik Miloš

MPK: A62C 37/08, A62C 3/02, A62C 35/58...

Značky: zariadenie, aktívne, dopravného, hasiace, systému, podzemného, najmä, stacionárne

Text:

...objekte.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétny pñklad stacionárneho hasiaceho zariadenia, najmä podzemného dopravného systému podľa technického riešenia, je znázornený na pripojených výkresoch, kde je zobrazená na obrázku 1 funkčná sché 10ma zapojenia rozvodov Vody zariadenia pre dvojicu hlavných podzemných dopravných objektov s hmlovými rozprašovacími hlavicami, medzi ktorými je priečne orientovaný únikový podzemný objekt s rozprašovacími...

Spôsob transformácie hybridného dopravného prostriedku pre súš a vzduch a hybridný dopravný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 288242

Dátum: 18.12.2014

Autor: Klein Štefan

MPK: B60F 5/02

Značky: prostriedku, vzduch, spôsob, transformácie, hybridný, súš, prostriedok, dopravný, hybridného, dopravného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob transformácie hybridného dopravného prostriedku pre súš a vzduch zahŕňa tieto transformačné a recipročné kroky. Odklopenie kompenzačného krytu. Vyklopenie oboch celých krídiel (1) z pozdĺžnej polohy dopravného prostriedku okolo dvoch vertikálnych osí do letovej polohy. Vyklopenie zadných častí krídiel (1) z horných predných častí krídiel (1) do rozprestretej letovej polohy. Vzletové a pristávacie naklopenie krídiel (1) o uhol alfa = 0 až...

Spôsob zamedzenia oslnenia vodiča dopravného prostriedku a zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6951

Dátum: 04.11.2014

Autor: Dobrodenka Martin

MPK: B60Q 1/14, B60J 3/06

Značky: vodiča, dopravného, zamedzenia, spôsob, prostriedku, oslnenia, zariadenie

Text:

...je založený na tom, že svetlo emitované prednými reflektormi dopravného prostriedku po prechode polarizačnou štruktúrou g na prekrytí g reflektorov je stlmené cez polarizačnú štruktúru g na prednom skle l oprotíidúceho automobilu, ako je to znázomené na obrázku g.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaný spôsob zamedzenia oslnenia vodiča dopravného prostriedku za ním idúcim dopravným prostriedkom....

Systém dvier dopravného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6891

Dátum: 04.09.2014

Autor: Bersagel Henning

MPK: B60P 1/43, B60J 5/10, B62D 25/00...

Značky: systém, dvier, prostriedku, dopravného

Text:

...lišty je vybavená bočným pántom na otváranie krídla v horizontálnom smere.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku číslo 1 je znázomený systém dvier so znázomenými detailmi. Na obrázku číslo 2 až 5 je znázomený dopravný prostriedok s variácianli otvárania krídel.Systém dvier dopravného prostriedku je možné otvárať v dvoch smeroch, a to otvorením v horizontálnom smere ako klasických dvier alebo sklopením vo vertikálnom smere, ktoré je možné...

Spôsob transformácie hybridného dopravného prostriedku pre súš a vzduch a hybridný dopravný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6347

Dátum: 02.01.2013

Autor: Klein Štefan

MPK: B60F 5/02

Značky: dopravného, transformácie, prostriedok, prostriedku, hybridného, súš, dopravný, vzduch, hybridný, spôsob

Text:

...obsahuje recipročné transformačné mechanizmy na transformácie do plnohodnotného dvoj alebo štvorstopového automobilu alebo do plnohodnotného lietadla na vzlet a pristátie na súši alebo vode. Pritom každý prvý recipročný transformačný mechanizmus sklopenia - roztvorenía pravého a ľavého predného krídla je umiestnený v stredovej častí trupu a obsahuje Vertikálna os sklopenia - roztvorenia krídla z letovej polohy do polohy pozdĺžnej osi...

Zariadenie na imobilizáciu dopravného prostriedku pri detekcii alkoholu a iných drog u vodiča

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6165

Dátum: 04.06.2012

Autor: Viničenko Peter

MPK: B60K 28/02, B60K 28/06, B60K 28/00...

Značky: zariadenie, imobilizáciu, dopravného, detekcii, vodiča, prostriedku, alkoholů, iných

Text:

...pracoviskách.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku je znázomená bloková schéma usporiadania jednotlivých komponentov, z ktorých pozostáva zariadenie na imobilizáciu dopravného prostriedku pri detekcii alkoholu a iných drog u vodiča. Príklady uskutočnenia Príklad lZariadenie na imobilizáciu dopravného prostriedku pri detekcii alkoholu a iných drog u vodiča pozostáva zo snímača l s dychovým analyzátorom alkoholu s elektromechanickým plynovým...

Nosič reklamy umiestnený v interiéri verejného dopravného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5959

Dátum: 05.12.2011

Autor: Varga Zdeněk

MPK: G09F 7/00, G09F 21/04, A47C 31/11...

Značky: dopravného, nosič, reklamy, veřejného, prostriedku, interiéri, umiestnený

Text:

...Návleky 11, 12 prekrývajú i okraje m sedadla, sedaciu bočnicu IÄ sedadla a operadlovú bočnicu sedadla. Dvojdielny poťah l je rozdelený na dve časti v prechodovej línii l medzi sedacou časťou a operadlom sedadla. Sedací návlek 12 sedacej časti sedadla je vybavený vizuálnou horizontálnou jednodielnou reklamnou inforrnáciou 122.Alternatívnym príkladom k tomuto príkladu je riešenie, kedy návleky 11, Q obsahujú iba čelné časti spojené...

Okno dopravného prostriedku s integrovanou roletou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18166

Dátum: 06.06.2011

Autori: Lux Thomas, Guldan Marcus

MPK: B60J 1/00, B60J 7/00

Značky: prostriedku, roletou, integrovanou, dopravného

Text:

...oknom dopravného prostriedku s integrovanou roletou podľa nároku 1. Výhodné uskutočnenia budú zrejmé zo závislých nárokov.0012 Spôsob výroby okna dopravného prostriedku a jeho použitie podľa tohto vynálezu budú zrejmé z nasledujúcich nezávislých patentových nárokov.0013 Okno dopravného prostriedku s integrovanou roletou podľa tohto vynálezu zahŕňa okno dopravného prostriedku s okenným otvorom z polymérneho materiálu. Termín okno...

Prietokový kanál, pri ktorom sa uvádza voda do prúdenia pomocou dopravného zariadenia usporiadaného v cirkulačnom potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14384

Dátum: 23.02.2010

Autor: Hof Georg

MPK: A63B 69/12, E04H 4/12

Značky: prúdenia, prietokový, dopravného, zariadenia, ktorom, potrubí, kanál, pomocou, uvádza, cirkulačnom, usporiadaného

Text:

...uvádza pomery prúdenia v pôdoryseObrázok 14 pozdĺžny priečny rez s plavcom nachádzajúcim sa v bazéne, pričomdopravné zariadenia sú činné iba v najvrchnejšej zóne Obrázok l 5 pôdorys s naznačeným priebehom prúdeniaObrázok 16 pozdĺžny priečny rez, pričom nakreslené je len jedno cirkulačné potrubie, doktorého je zabudované odvzdušňovacie zariadenie.Na priložených výkresoch sa pre rovnaké časti priebežne používajú rovnaké referenčné označenia...

Usporiadanie a spôsob riadenia pohonu samohybného dopravného prostriedku bez vodiča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12383

Dátum: 30.10.2009

Autor: Müller Oswald

MPK: B61L 27/04, B61L 23/18

Značky: prostriedku, samohybného, riadenia, dopravného, vodiča, pohonů, usporiadanie, spôsob

Text:

...synchrónne a ekvidistantne. Na konci týchto špeciálnych výrobných oblastísa potom dopravné prostriedky bez vodiča opäť odpoja odvlečného dopravníka a znovu sa zapnú do svojej autonómnej prevádzky. Nevýhodou tohto riešenia je, že pre každý z týchto špeciálnych jazdných režimov musí byť upravený separátny pohon vo forme vlečného dopravníka. Hoci sú dopravné prostriedky bez vodiča už vybavené vlastnýnn pohonon musia byť pre uvedené...

Spôsob riadenia a monitorovania dopravného riadiaceho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 286754

Dátum: 14.04.2009

Autori: Zünd Urs, Gutknecht Roland, Germann Stephan

MPK: B61L 19/00

Značky: spôsob, riadenia, dopravného, riadiaceho, monitorovania, zariadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu riadenia a monitorovania dopravného riadiaceho zariadenia, ktoré má riadiace a monitorovacie prvky a ktorého prostredníctvom sa riadia aspoň dve trate pre koľajové vozidlá pomocou riadiaceho procesu, ktorý na základe požiadavky na stanovenie dopravnej trasy vyraďuje všetky riadiace prvky, týkajúce sa tejto dopravnej trasy, s ohľadom na ostatné povely na stanovenie ďalších dopravných trás a ich riadenie, a potom nastavuje...

Stierač dopravného pásu s držiakom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8927

Dátum: 02.08.2008

Autor: Schulmeistrat Hans-dieter

MPK: B65G 45/16

Značky: pásu, držiakom, dopravného, stierač

Text:

...pásu prostredníctvom skrutkového spojenia a torzné pružné prvky sú spojené s Vahadlami, na ktorých koncoch sú na uloženie nosných čapov usporiadané puzdrá. Ako obzvlášť výhodné sa ďalej ukázalo, že vahadlá pozostávajú zo vzájomne vo vertikálnej rovine prestaviteľných úsekov, ktoré sú dĺžkovo prestaviteľné a výškovo sú vytvorené ustaviteľné v rôznych polohách.Prehľad obrázkov na ýkresochVynález je ďalej bližšie vysvetlený pomocou...

Pec s kontrolovaným prietokom vzduchu cez šírku dopravného pásu v špirálových úsekoch pece

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20078

Dátum: 19.06.2008

Autor: Kuenen Hendrikus Antonius Jacobus

MPK: A21B 1/48

Značky: šírku, pásu, prietokom, úsekoch, vzduchu, dopravného, kontrolovaným, spirálových

Text:

...(parametre) možno merať ručne alebo automaticky, in-line a/alebo off-line.Výhodne, pec podľa vynálezu obsahuje teplotu merací prostriedok, ako je termočlánok alebo infračervená kamera, optický prostriedok na meranie veľkosti produktu a/alebo kontrolovaníe farby produktov, prostriedok na meranie vlhkosti produktov a/alebo prostriedok na meranie rýchlosti objemového toku, rýchlosti tekutiny, relatívnej vlhkosti procesnej tekutiny...

Blatník dopravného prostriedku, najmä pásového bojového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4679

Dátum: 01.02.2007

Autor: Šťastný Richard

MPK: B62D 25/00

Značky: dopravného, blatník, najmä, bojového, vozidla, pásového, prostriedku

Text:

...3 je bočný pohľad na čiastočný Výrez stredovej časti blatníka,obr. 4 je priečny rez stredovou časťou blatníka z obr. 3 v rovine A-A upevnenýrn závesom k nosnej lište,obr.5 je priečny rez stredovou časťou blatníka z obr. 3 V rovine B-B s vytvorenými upevňovacími otvomii,obr. 6 je detailný čiastočný pohľad na spojovacie lišty bočnic.Príklady uskutočnenia technického riešeniaBlatník podľa technického riešenia je tvorený minimálne...

Systém elektrického vybavenia bezmotorového dopravného prostriedku ako je bicykel, trojkolka a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4453

Dátum: 04.05.2006

Autor: Stacho Ľubomír

MPK: B62J 6/00, H02K 21/00

Značky: elektrického, trojkolka, vybavenia, podobně, prostriedku, dopravného, bezmotorového, bicykel, systém

Text:

...vnútomú obvodovú stenu 4.1.5 nosného dielu 4.1.Konštrukčný a funkčný vzťah medzi rotorom 2 a statorom 4 altemátora 1 zobrazuje obr. 4. Z obrázku vyplýva, že do medzery medzi prvou indukčnou cievkou 5 a druhou indukčnou cievkou 6 je vsunutá zostava permanentných magnetov 2.2.1, pričom toto uloženie umožňuje rotáciu zostavy magnetov v medzere medzi indukčnými cievkami 5, 6 a indukovanie elektrického prúdu V týchto cievkach. Vonkajšia...

Spôsob na kontrolu vycentrovania pásu a/alebo behu pásu dopravného zariadenia, ako aj pásový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11950

Dátum: 08.04.2006

Autor: Ziegler Manfred

MPK: B65G 15/08, B65G 43/02

Značky: pásový, dopravník, zariadenia, spôsob, vycentrovania, dopravného, kontrolu, pásu

Text:

...jednotlivého zaťaženia. Použitím skenera objemu a hmotnosti alebo pásovej váhy musí byt ďalejzisťovaná vždy aktuálna hmotnost dopravovaného materiálu.Z DE 199 ll 640 A 1 je známe, umiestniť na povrchu alebo vo vnútri dopravného pásu snímače tlaku a snímače dráhy, z nimi zmeraných hodnôt pri behu prázdneho dopravného pásu cez nosné valčeky, sú registrované a vypočítavané montážne chyby stanice s nosnými valčekmi homej vetvy. Ďalej...

Dopravné zariadenie s optickým usporiadaním pre integráciu v stene a spôsob montáže dopravného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11465

Dátum: 13.02.2006

Autori: Kleewein Gerhard, Blondiau Dirk, Stoiber Gerhard, Pollheimer Thomas

MPK: B66B 23/22, G02B 7/02

Značky: usporiadaním, zariadenie, spôsob, integráciu, zariadenia, dopravného, optickým, montáže, dopravné, stěně

Text:

...tiež V tom, že sú vyrobené z mnohých konštrukčných súčastí, takže ich konštrukcia a montáž sú pomerne komplikovaná a tým časovo intenzívne, a žemnohé montážne kroky musia byt uskutočnené na mieste.Na odstránenie nevýhod stavu techniky si vynález kladie za úlohu navrhnút dopravné zariadenie so zlepšeným stenovo integrovateľným optickým usporiadanín zhora uvedeného druhu, a dalej spôsob montáže nového dopravného zariadenia.Táto úloha je podľa...

Spôsob a zariadenie na zabránenie znečistenia dopravného zariadenia na základe čerstvo naglejovaných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9530

Dátum: 02.11.2005

Autor: Schneider Fritz

MPK: B27N 1/02

Značky: znečistenia, spôsob, zabránenie, dopravného, naglejovaných, zariadenia, zariadenie, vláken, čerstvo, základě

Text:

...za studena.Výhodne sa vysušený materiál čo najskôr po naglejení pridáva do prúdu čerstvo naglejených vlákien. Zvlášť je výhodné, že vysušený materiál sa pridáva do prúdu čerstvo naglejených vlákien, keď tieto vstupujú do dopravného zariadenia. Možno taktiež predpokladať, že vysušený materiál sa cielene pridáva v ľubovoľných miestach pneumatického dopravného zariadenia, ktoré sú zvlášť kritické vzhľadom na znečistenia, do prúdu čerstvo...

Zariadenie na čistenie dopravného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4465

Dátum: 12.05.2005

Autor: Davidts Emmanuel

MPK: B65G 45/00

Značky: pásu, dopravného, zariadenie, čistenie

Text:

...tlak na hornú časť stieracieho noža, ~ horná časť stieracieho noža predstavuje pokojovú polohu medzi dvoma polohami extrémneho krúženia, prvá poloha extrémneho krúženia, V ktorej je bližšie k dolnej časti ako k pokojovej polohea tlakové zariadenie je v stave kompresie a druhá poloha extrémnehokrúženia, V ktorej je vzdialenejšia od spodnej časti akoV pokojovej polohe a tlakové zariadenie je V stave expanzie.0008 Zariadenie podľa vynálezu...

Dopravný pás, chladiace a ohrievacie zariadenie pre tento pás, ako aj spôsob výroby výrobkov pomocou dopravného pása

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1436

Dátum: 10.05.2005

Autori: Walther Werner, Kaldenhoff Ralf

MPK: B65G 15/30, B65G 15/32

Značky: dopravného, výroby, pomocou, výrobkov, pás, zariadenie, spôsob, ohrievacie, dopravný, chladiace, pása

Text:

...zariadenie môže napríklad slúžiť chladiaci valec, cez ktorý sa pás vedie, pričom sa tento valec dá chladit pomocou vhodného chladiva. Namiesto toho možno však napriklad použit aj chladiaci kúpeľ, cez ktorý dopravný pás prechádza. Možno si však predstavit aj iné spôsoby ako zabrániť ohrievaniu dopravného pása a zabezpečiť, aby sa výrobky mohli ľahko oddeliť a odpadávať zo studeného povrchu.0019 Dopravný pás podľa nároku 1 je však vhodný aj...

Zariadenie na horizontálnu prekládku intermodálnych prepravných jednotiek pri kombinovanej doprave z automobilového dopravného prostriedku na vagón, z vagóna na vagón a opačne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4099

Dátum: 01.04.2005

Autor: Hrapko Peter

MPK: B65G 69/26, B65G 69/22

Značky: kombinovanej, dopravě, prekládku, dopravného, vagón, opačně, automobilového, zariadenie, intermodálnych, horizontálnu, jednotiek, vagóna, prostriedku, prepravných

Text:

...automobilového dopravného prostriedku (x). Na obrázku č. 7 je znázomený pohľad zhora na prekládku z otočnej plošiny jedného železničného vagóna na otočnú plošinu druhého železničného vagóna s použitím pevnej plošiny s výrezmi na zasunutie vertikálnej kotvy otočnej plošiny umiestnenej na jednom železničnom vagóne z jednej strany pevnej plošiny a zasunutie vertikálnej kotvy otočnej plošiny umiesmenej na druhom železničnom vagóne z druhej strany...

Zariadenie na upevnenie dopravného prostriedku zariadenia lanovej dráhy na závesnej tyči

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1583

Dátum: 29.03.2005

Autor: Schertler Kurt

MPK: B61B 12/00

Značky: lanovej, zariadenia, prostriedku, dráhy, závesnej, dopravného, upevnenie, zariadenie, tyčí

Text:

...vstanici, vdvoch možných výkyvných polohách, videné v smere pohybu dopravného lana, pripadne ťažného lana aobr. 5 variant uskutočnenia upevnenia kabínky lanovej dráhy na spodnom konci závesnej tyče, v znázornení obr. 1.0011 Na obr. 1 je znázornená na spodnej koncovej časti 1 a závesnej tyče 1 upevnené kabínka 2 zariadenia lanovej dráhy. Na hornom konci závesnej tyče 1 sa nachádzajú pojazdové ústrojenstvá 11,spojovacia svorka 12, ktorá je...

Modul dopravného pásu s vloženými valivými prvkami uchytenými v moduloch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4300

Dátum: 14.01.2005

Autori: Sofranec Richard, Rau Brien

MPK: B65G 17/32, B65G 39/10, B65G 17/06...

Značky: vloženými, modul, valivými, dopravného, uchytenými, pásu, moduloch, prvkami

Text:

...použiteľnými na dopravník z obr. lobr. 6 A je rozložený izometrický pohľad na časť modulu z obr. 5 použitím navareného alebo pripojeného záchytného prvku pre valivý prvok a obr. 6 B je izometrícký pohľad na modul z obr. 6 A v zostavenom staveobr. 7 je rozložený izometrický pohľad na modul z obr. 5 so skrutkovacím záchytným prvkom pre valivý prvokobr. 8 je rozložený izometrický pohľad na modul z obr. 5 so zámkovým záchytným prvkom pre valivý...

Systém a spôsob monitorovania ložného priestoru dopravného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3834

Dátum: 07.12.2004

Autor: Knüpfer Jürgen

MPK: B60R 25/10, B60R 25/00

Značky: spôsob, zariadenia, priestoru, ložného, dopravného, monitorovania, systém

Text:

...Naviac zobrazovanie a archivovanieobrazových dát vo forme nosičov magnetického záznamu, akonapr. videokaziet, sťažuje Cielené vyhodnocovanie obrazovéhomateriálu, pretože sa ukladajú aj pomerne nerelevantnéinformácie a teda pomerne veľké množstvo informácií.Na zaistenie vysoko cenných predmetov preto môžu byť potrebné nákladné a teda drahé procedúry, pri ktorých sa používajú napr. čiarové kódy alebo systémy zaistenia tovaru pomocou...

Čistiaca jednotka na čistenie dopravného zariadenia, dopravné zariadenie s čistiacou jednotkou a spôsob na uskutočňovanie čistiacej sekvencie na čistenie dopravného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3116

Dátum: 16.10.2004

Autor: Schulz Robert

MPK: B66B 31/00

Značky: dopravného, čistiaca, čistiacej, spôsob, zariadenie, čistiacou, čistenie, zariadenia, sekvencie, dopravné, uskutočňovanie, jednotkou, jednotka

Text:

...prestavit 2 kľudových polôh bočne smerom von do čínných polôh, v nichž kĺžu pozdĺž čistených pevných oblastí dopravného zariadenia. Prestavanie čistiacich prvkov alebo kefových usporiadaní sasystému je to, že prevádzka dopravného zariadenia počas čistiaceho procesu nemusí byť prerušená. Napriek tomu je čas od času nutné prevádzku dopravného zariadenia prerušiť k výmene opotrebovaných kefových usporiadaní čistiacich prvkov. Opotrebenie by...

Teleso dopravného značenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3779

Dátum: 06.04.2004

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: E01F 9/011, E01F 15/10, E01F 9/087...

Značky: značenia, těleso, dopravného

Text:

...na úplnú likvidáciu opotrebovaných pneumatík. Opakovaným využitím odpadového materiálu sa značne zníži aj negatívne zaťaženie životného prostredia. Zmesi získané spracovaním opotrebovaných pneumatík je navyše možné bez obmedzenia opätovne spracovávať a vyrábať z nich výrobky rovnakej kvality. Takto prakticky odpadá problém hromadenía odpadu.Výhodné je ak teleso pozostáva výlučne zo zmesi gumy a kovu.Výhodné je ak teleso pozostáva výlučne zo...

Zariadenie pre permanentnú kontrolu uzemnenia samočinne riadeného elektrického hromadného dopravného prostriedku pohybujúceho sa na pneumatikách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2794

Dátum: 07.11.2003

Autori: Lohr Robert, Verdier Laurent

MPK: B60L 5/00

Značky: riadeného, zariadenie, pohybujúceho, kontrolu, pneumatikách, prostriedku, dopravného, hromadného, samočinně, elektrického, uzemnenia, permanentnú

Text:

...akémukoľvek zvýšeniu napätia v dvoch prípadoch keď je sama vodiaca koľajnicaje potreba permanentne zaistiť správne pripojenie na kostrušasi pomocou špecifických prostriedkov.Hlavným predmetom súčasného vynálezu je permanentná kontrola kvality uzemnenia šasi za účelom vylúčenia akéhokoľvek rizika elektrizácie osôb, dotýkajúcich sa kovových častí alebo dielov, ktoré by mohli byť pod elektrickým napätím, a takmer okamžité vypojenie...

Automatický dopravný systém a spôsob riadenia vozidiel automatického dopravného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3242

Dátum: 10.10.2003

Autor: Fischer Werner

MPK: B61L 23/00

Značky: automatický, systém, riadenia, dopravného, systému, dopravný, automatického, vozidiel, spôsob

Text:

...tiežna inom úseku dráhy než dotyčné vozidlo.Zodpovedajúcim spôsobom sa pod pojmom predchodca rozumie iné vozidlo, ktorého aktuálna poloha V pohľade V smere jazdy dotyčného vozidla - ležípred dotyčným vozidlom. Tento predchodca sa môženachádzať tiež na inom úseku dráhy než dotyčnéPretože podľa riešenia podľa vynálezu zná každéz vozidiel k ľubovoľnému časovému okamžiku svojhonásledníka a svojho predchodcu (alebo vie, že žiadneho následníka,...

Spôsob a zariadenie na opravu dopravného potrubia, najmä kanálového potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: 282884

Dátum: 02.12.2002

Autor: Schmager Klaus

MPK: E03F 3/06, F16L 55/165

Značky: najmä, dopravného, kanálového, opravu, spôsob, zariadenie, potrubia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie sú určené na opravu dopravných potrubí, najmä kanálových potrubí (1), pomocou vnútornej vložky (2) a vonkajšej vložky (7), pričom vnútorná vložka (2) po vložení do vonkajšej vložky (7) vytvorí tuhú vnútornú rúrku (38), a pričom vonkajšia vložka (7) je usporiadaná proti vnútornej vložke (2) s takým odstupom, že medzi vnútornou a vonkajšou vložkou (2, 7) sa vytvorí otvorený prietokový prierez ako kontrolný priestor (9) na...

Uloženie na stierač dopravného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 926

Dátum: 01.10.2002

Autor: Schulmeistrat Hans-dieter

MPK: B65G 45/00

Značky: dopravného, uloženie, stierač, pásu

Text:

...nastavovacej skrutky a poistných matíc vytvorená akozariadenie na uhlové prestavovanie.Jedno zvláštne vyhotovenie vynálezu spočíva v tom, že Výkyvné páky obsahujú zalomenie V uhle 90 °, prebiehajúce sčasti paralelne s telesom, ku ktorého koncu je pripevnené v kolmom tvare pozdĺžne, v priečnom priereze štvorcové teleso zariadenia na výškové prestavovanie. Týmto zalomením výkyvných pák vznikne kompaktné vyhotovenie skracujúce dĺžku...

Prvok reflexného dopravného značenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2518

Dátum: 12.06.2000

Autor: Škorvaga Milan

MPK: E01F 9/047, E01F 9/06, E01F 9/093...

Značky: prvok, značenia, reflexného, dopravného

Text:

...obvode. Druhým typom prvku je prvok len sdvoma nábehovými stranami. Využitie nachádza tam, kde je potrebné zostaviť súvislé vodiace a signalizačné pásy. Nábehové strany sa nachádzajú po bokoch týchto pásov. Prvky vmíeste spojenia majú kolmé strany. Tretim typom prvku je prvokzačínajúci alebo končiaci súvislý vodiaci asígnalizačný pás. Vjednom prípade obsahuje dve nábehové- strany a jednu kolmú stranu, ak tento prvok má trojuholníkovú základňu....

Parkovacie zabezpečovacie zariadenie jednostopového dopravného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2153

Dátum: 07.05.1999

Autori: Kulašík Peter, Štreit Igor

MPK: B62H 5/00

Značky: prostriedku, dopravného, zariadenie, jednostopového, parkovacie, zabezpečovacie

Text:

...alarmu.Spôsob otvárania zabezpečovacieho zariadenia je mechanický,zabezpečovaný kĺbovým mechanizmom s kónickým segmentom umožňujú-u cim otváranie a zatváranie dvojice-ramien. Kĺbový mechanizmus je opatrený pružinou pre uľahčenie manipulácie. nParkovacie zabezpečovacie zariadenie je uchytené na nošnú časť predného rámu, v ktorom je upevnený klbový mechanizmus prekrytý krytom.Pevný predný rám je kotvený pomocou kotviacich prostriedkov do...

Parkovacia kapotáž dopravného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2150

Dátum: 07.05.1999

Autori: Štreit Igor, Kulašík Peter

MPK: B62H 5/00

Značky: kapotáž, parkovacia, dopravného, prostriedku

Text:

...časti.Parkovacía kapotáž dopravného prostriedku je uchytená na nosnú,stredovú časť, ktorá je na pravej strane kotvená v otočnom,uzamykateľnom kĺbe. Uzamykateľný kĺb je súčasťou pevného rámu - stojana,kotveného pomocou kotviacich prostriedkov do pevnej podložky.Výhodou parkovacej kapotáže je jej malá hmotnosť a možnosťuplatnenia v exteriéri bez náročných stavebných úprav.Prehľad obrázkov na výkreseÚžitkový vzor je bližšie výsvetlený...

Parkovacia kapotáž dvojstopového dopravného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2149

Dátum: 07.05.1999

Autori: Štreit Igor, Kulašík Peter

MPK: B60R 25/00

Značky: prostriedku, parkovacia, kapotáž, dvojstopového, dopravného

Text:

...a parkovanie vozidiel. Pri vysunuti a vyklopení kapoty a jej uzamknuti, je osobný automobil chránený pred poškodením a odcudzením.Prehľad obrázkov na výkresennu-uncuuu-uąąą Úžitkový vzor je bližšie vysvetlený pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje na obr. 1 a obr. 2 parkovaciu kapotáž dopravného dvojstopého prostriedku - osobného, resp. úžitkového automobilu v jej otvorenej i uzatvorenej polohe V náryse,pôdoryse, bokoryse a...

Spôsob opravy dopravného potrubia a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279481

Dátum: 02.12.1998

Autor: Schmager Klaus

MPK: E03F 3/06, F16L 55/165

Značky: opravy, zariadenie, spôsobu, vykonávanie, dopravného, spôsob, potrubia, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Do opravovaného potrubia (1) sa najskôr vloží prvá hadicová termoplastická vonkajšia vložka (3), do ktorej sa vloží hadicová termoplastická vnútorná vložka, ktorá je na svojej vonkajšej strane opatrená prostriedkami na dodržanie definovaného odstupu, čím sa vytvorí prstencový priestor medzi vnútornou vložkou a prvou hadicovou termoplastickou vložkou (3). Potom sa prstencový priestor medzi prvou hadicovou termoplastickou vložkou (3) a vnútornou...

Parkovacia kapotáž dopravného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 281310

Dátum: 03.06.1998

Autori: Kulašík Peter, Štreit Igor

MPK: B62J 19/00

Značky: kapotáž, dopravného, prostriedku, parkovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Parkovacia kapotáž dopravného prostriedku, predovšetkým bicyklov, pozostávajúca z vyklápacej kapoty (10) spojenej s ľavým pevným rámom (20) vybaveným otočným kĺbom (21) a vodiacou lištou (25) s ovládacím prvkom (27), pričom vyklápacia kapota (10) vybavená ochrannou mriežkou (16), odkladacím prvkom (19) a vetracou mriežkou (12) je vo funkčnej polohe spojená s pravým pevným rámom (30) vybaveného kotvením (31), uzamykacím prvkom (32) a zaisťovacím...

Parkovacia kapotáž dopravného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1463

Dátum: 07.05.1997

Autori: Štreit Igor, Kulašík Peter

MPK: B62H 5/00

Značky: parkovacia, prostriedku, kapotáž, dopravného

Text:

...Dokonalézabezpečenie bicykla a odložených vecí proti mechanickémupoškodeniu, odcudzeniu i proti neoprávnenej manipulácii je chránené naviac alarmom.Spôsob otvárania-vyklapania kapoty je mechanický, zabezpečovaný je dvojicou plynových ovládacích prvkov, ktoré vymedzujú rozsah vyklopenia a umožňujú pohodlnejšiu manipuláciu. Parkovacia kapotáä je k rovnému, pevnému podkladu kotvená pomocou kotviacich prvkov prechádzajúcich cez ľavý i pravý...