Patenty so značkou «dodatečného»

Způsob dodatečného vysoušení stavebních konstrukcí zamokřených vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270315

Dátum: 13.06.1990

Autori: Rathouský Jiří, Pelikán Jiří, Hošek Jiří, Sokol Václav

MPK: C09K 17/00

Značky: konstrukcí, způsob, zamokřených, vysoušení, dodatečného, stavebních, vodou

Text:

...obecneho vzorce Rnsixłáhzmttm. kde R je alkyi s 1 s to atomy uhtíku nebo aryl s o atomy uhllku. x je OR . kde Rje alkyl s 1 a to atomy uhlíku nebo aryt s 6 atomy uhtíku, n je čisto 1 až 3. Y je kyslík a m je o až 1.5. v ornanickem rozpoultłdie nebo ve vodne emuizi a vooný koloidní roztok oxidu křemičtteho. obsahující častice o střední velikosti 1 o až zo mltimlkrometrů. prostý alkolií. ktorý vytvořípőrech gel nepropustný pro kapalnou...

Způsob dodatečného reliéfního značení plášťů pneumatik a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268788

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tenčev Christo, Vojkov Dimitr, Vlkov Željazko, Todorov Panto, Petrov Konstantin, Kirčev Mitko, Getov Nikola, Slavčev Todor

MPK: B29C 71/00

Značky: zařízení, provádění, plastů, značení, pneumatik, dodatečného, reliéfního, způsob

Text:

...Tpeöoaanuau aocnpnnsworo cnocoöa.Hpnuepnoe nnnonxexme cnocoóa aaxxnuaamcx a caenynmeu. Ouuaewća om aarpaanenuñ yuacmox nnanuamnuacxoñlmuuu non ąadpuuuo oőoauaueunuu paauepou mnau, owcwoamuh 45 no 50 uu om xpuxa oóoa. E cnyuae, ecax man yxe npoaenana uapxnpoaxa, Heoůxognuyn awopyn uapxupoaxy ocymecmsnnmw B 180 ° omuocumenbuo nepaoň, wpembn uapxupoaxy npoaonw 5 QOOOTHOCMTGÄLHO nmopoü, a uemnepwyn- n 180 ° ownocuwenhnoü mpemseň....

Způsob dodatečného zpracování roun

Načítavanie...

Číslo patentu: 236459

Dátum: 16.03.1987

Autori: Hammerschmidt Johann, Schneider Heinrich

MPK: D04H 1/46, D04H 3/16

Značky: dodatečného, zpracování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dodatečného zpracování roun zhotovených pod tryskou z termoplastických hmot, získaných ukládáním čerstvě zvlákněných, prakticky nekonečných vláken po zvláknění v nahodilé poloze a následujícím zpevněním, a majících v jednom směru podstatně vyšší pevnost v tahu než ve směru k němu kolmém, a to protahováním při zvýšené teplotě, vyznačující se tím, že rouna ve vpichovaném stavu se podrobí protahování, a toto protahování, které je spojeno se...

Způsob dodatečného utěsnění trhlin v panelech obvodového pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 237451

Dátum: 15.01.1987

Autori: Sequens Jan, Hlusička Josef

MPK: E04G 23/02

Značky: panelech, obvodového, pláště, utěsnění, trhlin, způsob, dodatečného

Zhrnutie / Anotácia:

Pro opravy panelů obvodového pláště budov proti vnikání atmosférické vody je navržen způsob, spočívající v rozšíření trhliny na 4 až 10 mm, její penetraci a vyplnění trvale pružným tmelem s výhodou na bázi silikonového nebo tiocolového kaučuku, případně akrylátového tmelu, který se roztáhne do ztracena přes okraje upravené spáry do vzdálenosti 30 až 5O mm od okraje. Přes vzniklý pás tmelu je možno aplikovat polymercementovou maltu a celou...

Způsob vyvozování dodatečného otáčivého pohybu obrobku ozubeného kola a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247053

Dátum: 17.04.1986

Autor: Stipanova Irina Pavlovna

MPK: B23F 5/04

Značky: otáčivého, vyvozování, zařízení, způsobu, ozubeného, způsob, pohybu, dodatečného, tohoto, obrobků, provádění

Text:

...které jsou neseny odlišně čerchovaně znazorněným suportem 10, a které vykonávají posuvný pohyb í ozubeného kola 6 V jeho axiálním směru. Ke generování potřebné informace o dráze pohybu saní S. je určen známý digitální systém 11 k měření dráhy, který sestava z optického měřítka 12 a čtecí hlavy 13, přičemž optické měřítko 12 je upevněno na saních 9 a čtecí hlava 13 na skříni suportu 1 U. Čtecí hlava 13 generuje v závislosti na dráze...

Způsob dodatečného nastavení kmitočtu magnetronu a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224374

Dátum: 01.12.1985

Autori: Starý Zdeněk, Dohnálek Jarmil

Značky: provádění, magnetronu, nastavení, zařízení, způsob, kmitočtu, způsobu, dodatečného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dodatečného nastavení kmitočtu magnetronu, vyznačující se tím, že mechanickým tlakem se působí na stěnu H transformátoru magnetronu až do vyvolání nevratné deformace jeho kapacitní nebo indukční části při současném sledování změny kmitočtu magnetronu.