Patenty so značkou «dobývání»

Způsob hlubinného dobývání mocné hnědouhelné sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260589

Dátum: 15.12.1998

Autor: Businský Stanislav

MPK: E21C 41/00

Značky: způsob, hnědouhelné, hlubinného, mocné, sloje, dobývání

Text:

...je označováno jako stěnování na zásobu. Podstatou tohoto zpüeobu bylo vytvoření zásoby uhlí závalem uhelnáho stropu stěny, jehož mocnost splñovala podmínku, aby pšírůstek nakypřením v důsledku rozvolnění závalem vyplnil vyuhlený prostor stěny. zásoba uhlí v zavalu stěny byla následně dobývtna podjezdovými komorami. Přestožs byla vykasováns vysoká výrubmost~v obrubsných plochách, bylo pro riziko eamovzníoení uhlí v zavalu stěny od...

Sekce porubní mechanizované výztuže pro stěnové dobývání

Načítavanie...

Číslo patentu: 270433

Dátum: 13.06.1990

Autor: Maykemper Alfred

MPK: E21D 23/00

Značky: stěnové, mechanizované, porubní, sekce, dobývání, výztuže

Text:

...přlpojon ko opojovocímu kíoubu štítu n tohto. Závdlový ätít u pohybuje vzhledem k upnute etojce o etropnlcl podpírąjící etrop o délku kro ku přeeouvacího válce ve emčru k porubní etönö. přičemž epojovecí kloub štítu a táhln je bud voden v kulleovem vedení etropnlce nebo aevłiíen na páce. přlpojenő ke etropnlcí. Spojovací kloub štítu o ramene. přlvrácený k łzákladkovó etranč. ee pohybuje bčhem přceouvocího pohybu přlbllžně v konetentní výše....

Spôsob zvýšenia stability vnútroblokových pilierov pri výstupkovom dobývaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 270182

Dátum: 13.06.1990

Autori: Piovarčí Igor, Hausová Zlatica, Zahoransk Gejza

MPK: E21C 41/06

Značky: výstupkovom, spôsob, pilierov, dobývání, zvýšenia, stability, vnútroblokových

Text:

...vynaleau.Na obr. l jeníryený pohľad na sústavu ötvorcových pilierov v rene podla svislých rovín D-D s obr. 2, 3, 4, kde sú podorysnć pohľady na tú istú sústavu v troch rezoch prevedených vo vodorevnýoh rovinach A-A, 3-3, 0-0 s obr. l., ktorý predstavuje situáciu po vydobytí a založení nad úroveň prepojenia pilierov.Pri prekrodeníkoeficientu bezpečnosti stability v rade vndtroblekových pilierov,l, g, 1 až 2 sa behom dobývania vo vodorovnej...

Způsob hydrochemické přípravy a těžby uranových ložisek při současném použití hornického způsobu jejich dobývání

Načítavanie...

Číslo patentu: 269860

Dátum: 14.05.1990

Autori: Václavík Břetislav, Doležel Milan, Fiedler Jiří, Bernát Vincent, Kulhánek Jaromír, Pazdírek Otakar

MPK: E21C 41/06

Značky: dobývání, hornického, použití, těžby, současném, přípravy, způsobu, jejich, způsob, ložisek, uranových, hydrochemické

Text:

...a unołněno poulití progresivních aetod pro intenzitikacihydŕochenicke těäby jako jsou extrakce, ohřev roztokú apod.Významnou výhodu navrlenćho způsobu je nutno spatřovat i v oblasti ochrany životního prostředí z důvodu niniaalního ovlivnční povrchu těłební činnosti.uplatnění hydrocheeického způsob těžby dle vynález dále umožňuje rozšíření horsieké těžby saěres ke stávající oblasti. těžby hydroohelickě. Havržený způsob taká racionálně využívá...

Způsob snížení vlivu dobývání na důlní díla v předpolí porubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268454

Dátum: 14.03.1990

Autori: Lucák Otakar, Požár Josef

MPK: E21D 13/02

Značky: díla, vlivů, důlní, snížení, porubu, způsob, předpolí, dobývání

Text:

...u mechsnizovaných výztuží.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob snížení vlivu dobývaní na důlní díla v předpolí porubu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že porub, který se přibližuje k důlnímu dílu, se při půdorysné vzdálenosti 50 až 80 m od dnlního díla rozdälí jednou nebo více dělicími ohodbami na dva nebo více kratších porubů o dělce 30 až 50 m, které se dobývají postupně, a to tak, že k dñlňímu dílu v dobývanés 1...

Způsob hlubinného dobývání velmi mocné sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266929

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hájovský Jiří, Gongol Jaroslav

MPK: E21C 41/00

Značky: velmi, mocné, způsob, sloje, dobývání, hlubinného

Text:

...v různé výšce nad počvou tak, že v prvé fázi vyuhluje vrchní část sloje dobývací kombajn, ve druhé fázi dobývání vyuhluje spodní část sloje dobývací pluh a ve třetí fázi dobývací pluh naloží rozpojené uhlí od obou dobývacích zařízení na dopravník, přičemž tyto fáze mohou probíhat v určitém časovém intervalu, bezprostředně na sebe navazovat nebo může druhá fáze předcházet první fáZ 1.Způsob podle předmětu vynálezu je znázor CS 266 929 Bl...

Způsob dobývání strmé sloje kombajnem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266605

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dombrovský Zdeněk, Kusák Tomáš, Karásek Zdeněk, Novotný Stanislav, Kublín Karel

MPK: E21C 41/04

Značky: kombajnem, sloje, dobývání, strmé, způsob

Text:

...rychlosti dopravy na způsob toku těživa v zásobníku, který v tomto případě představuje prostor tvořený uhelným pilířem, prüvodními horninami sloje a ochranným hrazením mechanizované výztužeK hlavním přednostem způsobu mechanizovaného dobývání strmé sloje s regulovanou dopravou těživa v porubu podle vynálezu je docílení vhodné zrnitoeti uhlí, což v upravárenskâm procesu se pak zajištuje méně nákladným zařízením a s menšími celkovými náklady....

Způsob současného povrchového a hlubinného dobývání ložisek částečně porušených nehomogenním závalem nerostné suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264855

Dátum: 12.09.1989

Autori: Uher Miroslav, Rieger Zdeněk

MPK: E21C 41/00

Značky: porušených, způsob, dobývání, závalem, povrchového, hlubinného, současného, ložisek, suroviny, nehomogenním, nerostné, částečně

Text:

...betonovém skeletu, který tvoří umělé pilíře, betonové sloupce V druhých pruzích. Dočasné rostlé pilíře se budou dobývat sestupně, od nejvyššího hlubinného horizontu k horizontu nejspodnějšímu. Postupně se rozruší dočasný mezipatrový celík, současně z povrchového zbytkového lomu a z najvyšších komorových pruhu v hlubině a vyvolá se zával. zbytkový povrchový lom bude v té době připraven pro založení hlušinového odvalu. Dobývání dočasných...

Způsob dobývání rudných ložisek sedimentárního typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264564

Dátum: 14.08.1989

Autori: Brůha Jiří, Berka Josef, Sadílek Pavel, Slováček Tomáš

MPK: E21C 41/06

Značky: rudných, sedimentárního, způsob, dobývání, ložisek

Text:

...je postupně vyražena v půdorysném profilu pod vrchní částí komory spodní část komory, která počvou sleduje spodni hranici zrudnění. Tato ražba spodní části komory je dále prováděna až do úrovně vrchní nebo spodní konturační chodby při současném zajištování boku komory svorníky a pletivem v návaznosti na zajištění boku již dřive provedená ve vrchní části komory.Výhody způsobu dobývaní rudnych ložisek sedimentárního typu v mocnostech nad 5...

Způsob odměřování délek dřevěných stojek v nízkém porubu při dobývání škrabákovou soupravou a měřidlo k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263635

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vojkovský Oldřich, Zloch Václav

MPK: E21D 15/00

Značky: škrabákovou, tohoto, porubu, stojek, délek, způsob, soupravou, nízkém, provádění, měřidlo, odměřování, způsobu, dřevěných, dobývání

Text:

...V porubu se provádí V rámci technologie dobývaní s minimálním přerušením cyklu jednotlivých operací. odměření potřebné délky dřevěných stojek se provádí individuálne pro každou stojku v samotném místě jejich stavění. Na základě přesně zjištěná potřebné délky stojek je pak možno provést jejich výběr a stojky ukládat do zařízení pro stavění dževěných stojek. samotné měřidlo k provádění způsobu je jednoduché a účelne konstrukce, respektující...

Zařízení na dobývání pařezů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259041

Dátum: 16.09.1988

Autori: Gerloff Klaus, Schneider Horst, Lüderitz Harald

MPK: A01G 23/06

Značky: dobývání, pařezů, zařízení

Text:

...nnnra nepeáemaemcx nocpencwaon coenunennoü c nem wpyöm, naurammeäcx B pemymeürnnbse axcnanbuą Ha ponuxax. Swa Tpyöa coenuuxercn sawem c nepmameneu nana.HpHMBp ucnonnenna nme naerca öonee nonpoönoą noacnenne nsoñpereuna. Hpanoumue qepwemn nsoöà pamamw ůHr.łYcwaHoBKa na Kopueaanus neň, nonsemeunan HaHecymeM npucnocoőneHH ůMr.2 Paspes no.pemymeň rnnbse u konnnenoň Konconn, a Taxme no npncnocoö nennm nna nmranxnsaunn nneň . Pemymau rnnbsa 1...

Univerzální nízký hřeblový dopravník pro dobývání uhlí v levém i pravém porubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258816

Dátum: 16.09.1988

Autori: Žubor Jan, Pavelek Václav, Švrčula Milan, Bódi Jan, Pospíchal Jan, Lipina Miloslav, Kristl Rudolf

MPK: B65G 17/00

Značky: levém, dobývání, uhlí, univerzální, porubu, hřeblový, nízký, dopravník, pravém

Text:

...podle vynálezu umožní univerzálnost použití všech stavebních dílů dopravníku pro levý i pravý porub. Částečné nebo úplné krytí vratné větve zamezuje klínování horniny při vstupu dopravního řetězu s hřebly do přechcdového žlabu, úprava hřebel snižuje třecí odpor dopravního řetězu dopravníku. Kromě materiálových nákladů se ušetrí i směny v převybavování porubu. ANa priložených výkresoch je znazorněno příkladné provedení zařízení podle...

Dobývací postup pro dobývání ložisek nerostů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257761

Dátum: 15.06.1988

Autori: Dörömbözi László, Lukonits Ottó, Solymos András, Forisek István, Kis-tamás László, Barsi Károly

MPK: E21C 41/04

Značky: postup, dobývací, dobývání, nerostu, ložisek

Text:

...plást s delením plastu 6 plást s etážovým dobýváním na zával7 zpet/něho oblast stropu odpovídají cího lästu Ostatní vztahové značkyPodle příkledu z .obr. 1 probíhá těžba v úseku m předsunutým dobýváuím, v jehož průběhu se současně vytěžuje materiál zdoprovodných vedlejších chodeb 11, 21 společně s porubní frontou. s pokračujícím těžením se části, ležící zo porubní stenou zavalí řídkě šrafováníi a v průběhu tvoření zävalu se podá...

Mechanizovaná výztuž pro dobývání strmých slojí se základkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257666

Dátum: 16.05.1988

Autori: Korczyňski Petr, Pěkný Miroslav, Kublín Karel, Ivan Lubomír

MPK: E21D 23/04

Značky: sloji, dobývání, strmých, mechanizovaná, základkou, výztuž

Text:

...3 uchy cen dvojčinný hydromotor Q, který prostřednictvím pístníce Z.- 3 tlačené tyče Q a rozpěrného tlačného štítu g působí na základku łg. Podpěrný prvek znázornená sekce výěkového rozsahu cca 0,7 - 1,7 m, délky stropnice ł cca 1,5 m, celkové hmotnosti cca 800 kg, stanoví pouze jedna teleskopické atojka łł, avšak lze akceptovat případné použití i dvojstojkového rámu. TáhlaEvantsového mechanismu 3 jsou od základková strany kryté zá kladkovými...

Způsob dobývání tvrdých poloh korečkovým rýpadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256656

Dátum: 15.04.1988

Autori: Romportl Vladimír, Milič Jiří, Vít Vratislav

MPK: E21C 41/02

Značky: rýpadlem, tvrdých, korečkovým, dobývání, poloh, způsob

Text:

...Postavením rypadla na úzké částí řezu narušená trhací pxací neohrožuje rypadlo případnými sesuvy, nebot zemina, která je narušena trhací prací, je dostatečně stabílizována zeminou rostlou. Vlastní trhací práce lze provádět V dostatečném předstihu před postupem rypadla, čímž se jednak eliminují seismické účinky trhacich prací na konstrukcí korečkového rypadla, a dále lze využít časového faktaru pro optimální fraqmentaci těžené zeminy....

Způsob vytváření umělého stropu pro vícelávkové dobývání mocných slojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242597

Dátum: 01.03.1988

Autori: Krchoák Viktor, Požár Hugo, Zaoral Milan, Bláha Ivo

MPK: E21D 19/00

Značky: vytváření, dobývání, způsob, umělého, mocných, sloji, stropů, vícelávkové

Text:

...vzájennému napojení dalšího úseku umělého stropu k předchozímu.Výše uvedené nedostatky se odstraní navrhovaným způsobem vytváření umělého stropu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že na armovací prvky se rozvinou pásy plošného materiálu orientované podélně s pilířem a částí své plon chy se vertikálne zahnou a upevní na stojky porubu, přičemž při přemístění výztuže se tato zahnutá část sklopí na navazující plochu umělého...

Způsob dobývání nízkých uhelných slojí škrabákovou soupravou bez přítomnosti lidí v porubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240000

Dátum: 01.02.1988

Autori: Komardinkin Valentin Petrovie, Matoušu Miroslav, Havlíeek Jioí, Chudáeek Ivo, Šulman Michail Chananovie, Nešpůrek Stanislav, Jodorov Vjaeeslav Anatoljevie

MPK: E21C 41/00, E21C 27/34

Značky: nízkých, porubu, uhelných, způsob, sloji, přítomnosti, lidí, škrabákovou, dobývání, soupravou

Text:

...procesu, které jsou zapříčíněny pohybom lidí v porubu. Zvýši ee úroveň bezpečnosti práce. Umístěnímstavěče výztužo na škrabákové nádobě docílíme dokonalé kopírování línie porubní fronty výztuží.Na příložených výkresoch je schänatícky znázorněn způsob dobývání podle vynálezu. kde ną obr. 1 je znázorněn porub vo stádíu vyuhlování a na obr. 2 je znázornän postup vyztužování porubu.Na obr. č. 1 je schänatícky znázorněn pórub 3 pří...

Způsob lomového dobývání kamenitých, například pelosideritových nebo pelokarbonátových proplástků o mocnosti 0, 1 až 1, 5 m

Načítavanie...

Číslo patentu: 240805

Dátum: 01.01.1988

Autori: Sabadoš Július, Švergo Ján

MPK: E21C 41/02

Značky: pelosideritových, mocnosti, dobývání, pelokarbonátových, způsob, proplástků, kamenitých, například, lomového

Text:

...jsou následně nabírány při dobývání té části technologické lávky zeminy pod proplástkem, na které se po rozpojení nachá ZíeK rozpojování tvrdých kamenitých proplástků se použije k-tomu přizpůsobených zvláštních dobývacích orgánů, např. rotačního dobývacího orgánu, který je přídavným zařízením kolesového. rypàdla, takže toto rozpojování probihá technicky-odděleně od dobýváni nadložních nebo meziložnich zemin. Odstraní se tak příčiny poruch...

Uhelný pluh pro hlubinné dobývání

Načítavanie...

Číslo patentu: 246077

Dátum: 15.12.1987

Autori: Buráo Vojtich, Beránek Jaroslav Ing, Vitvar Milan, Koíž Jioí, Kichler Jioí

MPK: E21C 27/24

Značky: uhelný, hlubinné, dobývání

Text:

...uhelněhopluhu 8. Mezi kluzntcí 5 a Spodní stranou krytu 7 je vytvořen podélný průchozí štěr binový otvor 10, kterým je spojen uhelný pluh 6 s tažnou větví hnacího řetězu 9. Vedení 3 je na své horní straně opatřeno vystupují-cí podélnou vodicí lištou 11.Kluzný uhelný pluh B sestává z tělese 12,vytvoreného ve formě saní a osazenehuo na obou svých koncích nad sebou uspořádaný mi dobývacími nástroji 13, takže idobývací práce mohou probíhat v...

Způsob dobývání variabilních slojí užitných nerostů, zejména uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253062

Dátum: 15.10.1987

Autori: Novotný Stanislav, Gottweis Jiří, Schellong Lubomír, Děngl Jiří, Dzierža Emil, Pekárek František, Matula Jan

MPK: E21C 41/00

Značky: nerostu, sloji, užitných, dobývání, variabilních, zejména, způsob, uhlí

Text:

...závalovém štítu, sklopným pilířovým štítem, dvěma porubovými dopravníky a stropnicí spočívajicí nejméně na dvou stojkách.Jeho podstata spočívá v tom, že se po jednom záběru dobývacího stroje a následném přeložení jednotek důlní mechanizované výztuže sklcní jejich stropnicové tahy. Tím zároveň dojde i ke sklopení závalového štítu s vypouštěcím otvorem, a to pod úhlem v rozsahu od.5 ° do 38 °,v závislosti na mocnosti a stavu nadstropní,...

Škrabáková nádoba pro dobývání nízkých a velmi nízkých slojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247412

Dátum: 15.10.1987

Autori: Stránský Milan, Hutla Petr, Roháe Jan, Wichterle Otto Akademik

MPK: E21C 27/42

Značky: škrabáková, dobývání, velmi, nádoba, nízkých, sloji

Text:

...V případě propadu horniny do prostoru jízdní dráhy škrabákové nádoby při slabých stropech, provede se tahem tažného ŕetězu jedním směrem potřebné zmenšení její šířky a stabilizování nádoby na této šiřce. Zúženou nádobou a jejím pohybem je pak možno provést odhrnutí propadlé horniny směrem do závalu bez náročné fyzicke práce. Tahem tažného řetězu druhým směrem je možno nádobu opět rozevřít do původní šířky a pokračovat v normálnim provozu....

Způsob dobývání strmých uhelných sloji bez přítomnosti lidí v porubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239488

Dátum: 15.04.1987

Autori: Eermák Tomáš, Plaeek Milan, Chlebiš Petr, Trniný Jaromír, Vörös František

MPK: E21C 41/04

Značky: přítomnosti, sloji, dobývání, uhelných, strmých, způsob, porubu, lidí

Text:

...rozvolnání uhelné sloje lnjekteäními nebo llrokoprorilovými vrty. Obr. 4 znázorňuje způsob vypoustění v pruzích, obr. 5 vypouštění pleniním tříd. Na obr. 6 je schéma postupu závsloveho materiálu ve funkci pohyblivé základ w vs vyuhlendm porubu.Příkled konkrétního provedení vynélezu Ve stnse uhelne eloji se vyrazí chodby L, pokud mozno přímo pro umožnäní odtäžení uhlípomocí hřeblovýoh doprsvníků. Profil chodeb K-OB. V místech. kde dochází...

Zařízení pro podzemní doly, zejména pro dobývání mocných slojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236464

Dátum: 16.03.1987

Autori: Simon Kálmán, Elekes András, Martinkó Mátyás, Németh János, Bohnert József, Ilyés Zoltán

MPK: E21D 23/00

Značky: zařízení, doly, dobývání, mocných, sloji, podzemní, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení vhodné pro podzemní doly, zejména pro dobývání mocných slojí, opatřené soustavou štítů, dopravníkem posuvným vůči počvovému prahu, dobývacím strojem, zakládacím štítem a nadložním štítem pro podepření nadloží, přičemž na nadložní štít navazují pevně připojené nosníky závalového štítu, mezi nimiž je uložena odebírací klapka, výklopná směrem k dopravníku, která může být spojena s nadložním štítem spojem, který je schopen přenášet...

Způsob vytváření oddělovací konstrukce pásy materiálu pro dobývání mocných slojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231395

Dátum: 01.03.1987

Autori: Hájovský Jiří, Vítek Miloslav, Méndel Milan

MPK: E21C 41/04

Značky: materiálů, vytváření, dobývání, oddeľovací, způsob, mocných, pásy, konstrukce, sloji

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob vytváření oddělovací konstrukce, která odděluje spodní lávku dobývané mocné sloje užitkového nerostu od základní, resp. hornin závalu a současně chrání pracovní prostor. Podstata způsobu spočívá v odvíjení dvou systémů rolí pletiva nebo plošné textilie, a to jak ve směru podélném s dobývacím pilířem tak ve směru kolmém k pilíři. Kolmé pásy se odvíjejí z role s předstihem a jsou odvíjeny ve vodorovné rovině, po počvě...

Zapojení inteligentního systému pro autonomní řízení ústrojí pro dobývání užitkového nerostu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247621

Dátum: 15.01.1987

Autori: Ehrenberger Vlastimil, Klimeš Cyril, Petráš Lubomír, Krulík Vladimír

MPK: E21C 25/68, H03K 19/003

Značky: dobývání, řízení, ústrojí, inteligentního, systému, nerostu, zapojení, užitkového, autonomní

Text:

...je určen pro funkci arbitra pro organizovaní optimální činnosti inteligentniho systému.Při funkci probíhá přenos informace současně po obou seriových sběrnicích Q/łl. Směr přenosu informace na vnější seriové sběrnici lg je opačný vůči směru přenosu informacena vnitřní serioyé sběrnicľłł /obr. 1/.Každý řídící modul ł až 3 přijímá informaci z obou seriových sběrnic lg, ll, to znamená z obou směrů a stejně informaci na obě seriové sběrnicełg,...

Škrabákové zařízení pro dobývání nízkých slojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233363

Dátum: 01.01.1987

Autori: Šlusař Milan, Zloch Václav, Vojkovský Oldřich, Neuwert Adolf

MPK: E21C 27/42

Značky: zařízení, dobývání, sloji, škrabákové, nízkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší škrabákové zařízení pro dobývání nízkých slojí s nepřetržitým provozním cyklem, které je vhodné zejména pro horniny o menší pevnosti. Zařízení sestává z nekončitého tažného řetězu mezi dvěma poháněcími stanicemi umístěnými na chodbách. K tomuto tažnému řetězu je uchycena nejméně jedna sestava dobývací a dopravní nádoby. Pro změnu směru jejich pohybu v úvratních polohách jsou na poháněcích stanicích umístěny točny s otvory v podlaze...

Způsob spojení pletiva, tkaniva, fólií a rohoží pro vytvoření umělého stropu při dobývání užitkového nerostu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232539

Dátum: 15.08.1986

Autori: Rojíček Petr, Machata Gustáv, Šmidák Štěpán, Dřímal Jindřich

MPK: E21D 19/04

Značky: nerostu, stropů, rohoží, užitkového, fólií, způsob, vytvoření, tkaniva, umělého, spojení, dobývání, pletiva

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob pevného a bezpečného souvislého nerozebíratelného spojení pletiva z jakéhokoliv materiálu a jakéhokoliv druhu, např. kovové, textilní, z umělých hmot, v žádanou plochu pro vytvoření souvislého stropu při vícelávkovém dobývání užitkových nerostů. Okraje jednotlivých manipulačních dílů umělého stropu se uloží mezi podkladový pásek a protipásek, které se spojí jednostrannými, oboustrannými nebo dělenými uzamykatelnými čepy....

Způsob dobývání se zakládáním vyrubaného prostoru pomocí dopravníkového zakladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 229268

Dátum: 15.08.1986

Autori: Šmidák Štěpán, Kublín Karel, Korczyňski Petr

MPK: E21F 15/06

Značky: dobývání, zakládáním, prostoru, způsob, dopravníkového, pomocí, vyrubaného, zakladače

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dobývání se zakládáním vyrubaného prostoru pomocí dopravníkového zakladače slouží k dobývání ploše uložených uhelných slojí bud na plnou mocnost, nebo sestupným lávkováním s použitím mechanizovaných výztuží, přičemž vyrubaný prostor se zakládá. Způsob zakládání vyrubaného prostoru využívá dopravníkového zakladače, k jehož pohonu je použito místo stlačeného vzduchu elektrické energie, a umožňuje použití základkového materiálu zrnitosti až...

Dobývací stroj se dvěma kolesy umístěnými vedle sebe pro selektivní dobývání nízkých vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 227294

Dátum: 15.06.1986

Autor: Hochmann František

Značky: dobývací, nízkých, stroj, kolesy, dvěma, dobývání, vrstev, selektivní, umístěnými, vedle

Zhrnutie / Anotácia:

Dobývací stroj se dvěma kolesy umístěnými vedle sebe pro selektivní dobývání nízkých vrstev sestávající z podvozku, na kterém je uložena spodní stavba s otočnou dráhou a horní stavba, vyznačený tím, že první koleso (1) je uloženo v prvním předním dílu (2), který je prostřednictvím první přímé dráhy (3) pohyblivě spojen s prvním výložníkem (4), který je kloubem přichycen k horní stavbě a druhé koleso (5) je uloženo ve druhém předním dílu (6),...

Kombajn na dobývání brambor

Načítavanie...

Číslo patentu: 246707

Dátum: 17.04.1986

Autor: Stanik Milan

MPK: A01D 17/10

Značky: brambor, kombajn, dobývání

Text:

...a suchá hrouda jen uvolňuje své povrchové čâstečky a dále je pak zabořena v ostatní zemině také uhlazena. Co se však týče zrychlení jednotlivých bramborů v místech zatěžkávacího válečku, ty pro svou velkou třeci schopnost a aspoň v jednom směru určitou kulatost si udílené zrychlení uchovají a jsou dále kuleny již volným rychloběžným pásem po uhlazené zemině vzhůru a svou značnou rychlostí přeltují vedení zemi zpět na pole a jsou svým hořejším...

Kluzná dráha například pro velkostroje pro povrchové dobývání hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 230489

Dátum: 01.03.1986

Autori: Madry Ferdinand, Sova Ota, Jeřábek František, Borovička Vladimír

MPK: E02F 9/12, F16C 32/06

Značky: například, kluzná, hornín, velkostroje, povrchové, dráha, dobývání

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká otočných ústrojí například pro velkostroje nebo jiná těžká břemena a řeší kluznou kruhovou dráhu pro takové ústrojí. Kluzná kruhová dráha obsahuje řadu kluzných ložisek připevněných k horní části stroje přes horní vyrovnávací vrstvu. Kluzná plocha je tvořena kluznými deskami vyrovnanými pomocí stavěcích šroubů a spočívajícími na dolní vyrovnávací vrstvě. Kluzné ložisko obsahuje v tělese vnitřní desku s kluznou vložkou...

Způsob řízení dobývacího stroje při vícelávkovém dobývání mocných uhelných slojí hlubinného dolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229479

Dátum: 01.03.1986

Autori: Bauch Zdeněk, Šmidák Štěpán, Krumnikl Antonín, Nevečeřal Jan, Kukačka Richard

MPK: E21C 35/24

Značky: vícelávkovém, dobývacího, stroje, řízení, uhelných, způsob, hlubinného, mocných, dobývání, sloji

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oblasti hlubinného dobývání mocných uhelných slojí. Vynález se týká způsobu řízení dobývacího stroje při vícelávkovém dobývání mocných uhelných slojí hlubinného dolu. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se na počvu nebo do umělého stropu, případně na umělý strop nebo základku nanese vrstva reagenční hmoty, která umožňuje následné řízení orgánů dobývacího stroje v optimálních parametrech.

Způsob ochrany důlních děl před vlivy dobývání

Načítavanie...

Číslo patentu: 220110

Dátum: 15.10.1985

Autori: Požár Josef, Klát Jaroslav

Značky: před, důlních, dobývání, vlivy, způsob, ochrany

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob ochrany důlních děl, především nesvislých, před vlivy dobývání, v blízkosti okraje ponechaného pilíře užitkového nerostu, zvláště při ležmém uložení vrstev. Vynález je závislý na autorském osvědčení č. 207 447 a jeho podstata spočívá v tom, že se mezi okrajem ponechaného pilíře a vyrubaným prostorem vytvoří plynulé přechodové pásmo ze ztracené výztuže s šířkou od 10 do 30 m. Způsob vyztužování je volen tak, aby v blízkosti...

Zařízení k rozrušování kamenných vložek při dobývání skrývkových hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 219128

Dátum: 15.07.1985

Autor: Hejl Václav

Značky: rozrušování, kamenných, zařízení, skrývkových, vložek, hornín, dobývání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru zemních strojů - kolesových rýpadel. Účelem vynálezu je zajistit bezprostřední rozrušení kamenných vložek, vyskytujících se při dobývání skrývkových hornin kolesovými rýpadly ve formě proplástků, lavic, čoček, případně bludných kamenů, bez potřeby použití dalších rozrušovacích strojů nebo trhavin, při vyloučení velkých rázových sil na zubech korečků kolesa. Vynález řeší tento úkol tím, že je vytvořeno přídavné rozrušovací...

Zapojení pro optimální regulaci rychlosti postupu při ražení nebo dobývání kombajny

Načítavanie...

Číslo patentu: 225465

Dátum: 15.04.1985

Autori: Vašek Jaroslav, Bocek Josef, Král Václav

Značky: postupu, regulaci, řazení, kombajny, optimální, dobývání, rychlostí, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro optimální regulaci rychlosti postupu při ražení nebo dobývání kombajny, vyznačující se tím, že v napájecích obvodech motoru kombajnu je zapojen měřicí člen(1), na jehož výstupu jsou napojeny vyhodnocovací obvody (2).