Patenty so značkou «dobrou»

Živicová zmes bez obsahu chrómu s dobrou odolnosťou proti bázam a spracovateľnosťou, spôsob povrchovej úpravy oceľového plechu použitím tejto zmesi a povrchovo upravený oceľový plech

Načítavanie...

Číslo patentu: 288289

Dátum: 19.06.2015

Autori: Cho Jae Dong, Oh Jong Gi, Je Min Gyu, Noh Beom Sick

MPK: B05D 7/14, C09D 5/08, B32B 15/18...

Značky: dobrou, obsahu, použitím, ocelový, spracovatelnosťou, živicová, povrchovo, ocelového, plech, bázam, proti, tejto, spôsob, upravený, odolnosťou, chromu, povrchovej, zmesí, úpravy, plechů

Zhrnutie / Anotácia:

Je poskytnutá živicová zmes bez obsahu chrómu s dobrou odolnosťou proti bázam a spracovateľnosťou na povrchovú úpravu oceľového plechu obsahujúca zmes uretánovej živice z mäkkej uretánovej živice a tvrdej uretánovej živice organický oxid na báze Ti alebo Zr najmenej jednu zlúčeninu vybranú zo skupiny pozostávajúcej z fosforečnanu hlinitého, dihydrogénfosforečnanu hlinitého, fosforečnanu zinočnatého a hydratovaného fosforečnanu manganistého...

Za horúca taviteľné lepiace kompozície s dobrou priľnavosťou ako na polárne, tak i nepolárne substráty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12100

Dátum: 18.12.2009

Autori: Janke Doreen, Paschkowski Kai

MPK: C09J 151/06, B32B 27/32

Značky: horúca, polárne, lepiace, taviteľné, kompozície, nepolárne, substráty, dobrou, prilnavosťou

Text:

...s izokyanátmi (S) vykazuje práve jednu skupinu reaktívnu s izokyanátovou skupinou, ktora je vybratá zo skupiny pozostávajúcej z hydroxylovej skupiny, merkaptoskupiny a aminoskupiny, a pričom reakčný produkt vykazuje molekulovú hmotnosť MW menšiu než 1 500 g/mol.0011 Termínom a-olefin o sa v tomto dokumente rozumie v zvyčajnej definícii alkén sumárneho vzorca CxHZx (x zodpovedá počtu atómov uhlíka),ktorý vykazuje dvojitú väzbu C-C na prvom...

Pt, PtRh alebo PtAu materiál, spevnený disperziou oxidových častíc, vyrobený vnútornou oxidáciou, s vysokým obsahom oxidu a s dobrou duktilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7475

Dátum: 09.01.2008

Autori: Manhardt Harald, Eckardt Tanja, Lupton David Francis

MPK: C22C 32/00, C22C 5/00

Značky: dobrou, částic, obsahom, duktilitou, vnútornou, disperziou, oxidáciou, vysokým, spevnený, oxidů, oxidových, materiál, vyrobený

Text:

...drôt (4 mm x 4 mm). Podľa postupu, uvedeného v patentoch DE 197 58 724 C 2 a DE 100 46 456, bol drôt uložený 10 dní pri l 00 O°C vo vzduchovej atmosfére.0014 Extrakčnou analýzou horúcim plynom (postup LECO) bol stanovený obsah kyslíka 4500 ppm. Pri úplnej oxidácii dotovaného Zr na ZrO 2, dotovaného Sc na Sc 2 O 3 a dotovaného Y na Y 2 O 3 by dosiahol obsah kyslíka 4530. Drôt bol ďalej vyvalcovaný pri 800 °C na štvorhranný profil. Drôt...

Tavné lepidlo s dobrou priľnavosťou k polyolefínom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7671

Dátum: 04.12.2007

Autori: Paschkowski Kai, Plaumann Jörg

MPK: C09J 11/00, B32B 27/00, C09J 123/00...

Značky: prilnavosťou, tavné, dobrou, polyolefínom, lepidlo

Text:

...lepidla podľa nároku 14 na zlepovanie polyolefínových fólií, kompozit podľa nároku 16, ako aj spôsobvýroby jedného z týchto kompozitov podľa nároku 19.0010 Prednostné formy uskutočnenia vynálezu sú predmetom0011 Vynález sa týka kompozície tavného lepidla, ktorá- aspoň jeden termoplastický polyolefín (P) tuhý pri 25 °C,- aspoň jeden termoplastický polyester (TPE) tuhý pri 25 °C,- aspoň jeden amid (A) vzorca (I) alebo (II)benzylovú...

Polykarbonátová živicová kompozícia s dobrou odrazivosťou svetla a dobrou schopnosťou zhášania plameňov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12320

Dátum: 30.05.2006

Autori: Jung Hyuk Jin, Kang Tae Gon, Lim Jong Cheol

MPK: C08K 3/10, C08K 3/22, C08L 27/18...

Značky: polykarbonátová, plameňov, živicová, kompozícia, odrazivosťou, schopnosťou, světla, zhášania, dobrou

Text:

...stiIbén-bisbenzoxazolový derivát, fosfátový samozhášajúci prostriedok,polyorganosiloxán a fluórovanú polyolefínovú živicu. Vyššie uvedené živicové kompozície majú nevýhodu vtom, že samozhášajúce prostriedky na báze halogénu a fosfátu urýchľujú degradáciu kompozícii, keď sa dostanú do kontaktu so zdrojom energie po dlhšiu dobu, čo spôsobí vážne žltnutie kompozícii a pokles odrazivosti svetla.0007 Pri pokuse riešiť tieto problémy U.S....

Farmaceutická orálna dávková forma s obsahom nesteroidného protizápalového lieku a s dobrou chutnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12478

Dátum: 16.12.2004

Autori: Ragni Lorella, Marchitto Leonardo, Mariotti Francesca

MPK: A61K 9/08

Značky: dobrou, chutnosťou, obsahom, forma, orálna, farmaceutická, lieku, protizápalového, dávková, nesteroidného

Text:

...v tomto opise a v pripojených patentových nárokoch zahrnuje ak systémové orálne podanie tak miestne orálnepodanie, pričom pojem orálna forma označuje farmaceutickúBol uskutočnený celý rad výskumov zameraných na zlepšenieznášanlivosti orálnych foriem na báze ibuprofénu, naproxénu aBolo však zistené, že prísady schopné redukovat dráždivý podnet V ústnej dutine, krku a hltanu, udeľujú dávkovým formám také chutové vlastnosti, ako je horkosć,...

Vytvarovaný uzávěr mající dobrou ohebnost a pružnost a vzhled přírodního korku a způsob výroby tohoto uzávěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258464

Dátum: 16.08.1988

Autori: Malaspina Alex, Paisley Gary

MPK: B29C 67/20

Značky: výroby, pružnost, uzáver, vzhled, dobrou, mající, způsob, vytvarovaný, tohoto, přírodního, ohebnost, uzávěru, korku

Text:

...což se opět projeví vytvořením kresbových čar na povrchu takto vyráběného uzávěru.Pozdržení zpěnění termoplastického materiálu se docílí dočasným zvýšením tlaku ve formovací dutině, čehož se dosáhne rychlým vstřiknutím zpěnitelného termoplastíckého pryskyřičného materiálu za vysokého tlaku do formovací dutiny a postupným odstrañováním části vzduchu,vytlačeného vstłiknutým termoplastickým pryskyřičným materiálem, rsgulovaným minimálním...

Papír s dobrou absorpcí a odolností vůči alkáliím

Načítavanie...

Číslo patentu: 219326

Dátum: 15.07.1985

Autori: Jones Newlyn, Ward James, Stewart Alistair Charles

Značky: alkáliím, papír, absorpcí, odolností, vůči, dobrou

Zhrnutie / Anotácia:

Papír s dobrou absorpcí a odolností vůči alkáliím, který je tvořen vláknitým pásem a obsahuje vztaženo na hmotnost sušiny vláknitého pásu, 0,5 až 8 % hmotnostních neviskózního filmotvorného materiálu, 0,05 až 4,0 % hmotnostní ve vodě rozpustné kationtové, teplem tvrditelné pryskyřice obsahující epihalogenhydrin a 0,05 až 2,0 % hmotnostní polyalkyleniminu. Tento papír je vhodný např. jako obalový papír.