Patenty so značkou «doběhu»

Zařízení k ovládání doběhu pístu přímočarého hydromotoru lopaty hydraulického zemního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270697

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kanta Josef, Coufal Stanislav

MPK: E02F 9/22

Značky: hydromotoru, hydraulického, pístů, zařízení, zemního, lopaty, přímočarého, doběhu, ovládání, stroje

Text:

...výhod obou typů přímočarých hydromotorů, čímž je umožnšna tčžba ve všech druzích rýpaná zeminy při použití přímočarěho hydromotoru a tlumením dobähu v krojní polozo.Na připojonóm výkresu je v příkladném provedení schomatlcky znázornän püdmět vynálozu,kdo na obr. 1 je schéma napojoní přímočarěho hydromotoru a dorazu no mochanísmus ovládání hloubkovó lopoty a na obr. 2 je v řezu znázoměn přímočarý hydromotor opalřvný llumaním dobłhu píotuv...

Jednosmerný usmerňovač dobehu sušiarenských vozov

Načítavanie...

Číslo patentu: 265792

Dátum: 14.11.1989

Autori: Tyukos Jozef, Frič Otto, Limpár Ferdinand

MPK: F26B 15/16

Značky: jednosmerný, doběhu, usmerňovač, sušiarenských, vozov

Text:

...listová pero 3 je na jednom konci spojené s prvým čapom Q s frámou l a na druhom konci podopretá opierkou 1 uchytenej skrutkovým spojom a poistnou maticou Q so segmentom Q s rukovätou A pričom vo fréme l je upevnená podpera ll pre podopretie segmentu Ž, ktorýje výkyvne uložený na druhom čape É zabudovaného do frémy l, ktorá je medzi prvým čapom Q a opierkou 1 opatrená poistkou 2.Funkcia jednosmerného usmerñovača dobehu sušiarenských...

Zapojení pro řízení rozběhu a doběhu krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265673

Dátum: 14.11.1989

Autor: Podzimek Oldřich

MPK: H02P 8/00

Značky: krokového, doběhu, zapojení, motorů, rozběhu, řízení

Text:

...gggg druhého komparátoru äg, na jehož první W soubor vstupů gygł jsou přípojeny datové výstupy čtvrtého čítače C , jehož přičítaoí vstup ggg je připojen na výstup třetího hradle G 3.První vstup àł třetího hradla gä je pořadě pŕipojen na odčítacívstup ggg druhého čítače gg a~na odčítací vstup § 92 třetího čítačeQâ. Datové výstupy třetího čítače Q jsou spojeny s datovými vstupy třetího komparátoru kg, jehož výstup je spojen s druhým vstupem gg...

Zapojení automatického doběhu čerpadla plynového kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 259656

Dátum: 17.10.1988

Autori: Smýkal Lubomír, Slezáček Karel

MPK: F24D 3/02

Značky: doběhu, čerpadla, kotle, plynového, zapojení, automatického

Text:

...Je Éčinnoet vytápěni optimální, čímž opět dojdeke žvýšeni nákladů na vytápění, nebot ee eníži Jmenovitá Éčinnoet kotle. Nevie dochází k provozu kotle v oblastiroeného bodula tím ke značněmu vlhnutí kotle a velkému zkránvUvedené nevýhody dosavadního stavu do značné míry odstraňuje zapojení automatického doběhu čerpadla plynového kotle, opatřeného kotlovým termostatem, pokojovým termosta~ tem, omezovačem plynu a elektromagnetickým ventilem...

Zapojení doběhoměru pro měření doby doběhu strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242378

Dátum: 01.12.1987

Autor: Petrtýl Miroslav

MPK: G01P 3/64

Značky: strojů, doběhoměru, měření, zapojení, doběhu

Text:

...měření doby doběhu, zejména při nižších ryohlostooh pohybu stroje. Kromě toho zapojení umožnuje měřit dobu doběhu strojů nsjenoms přímočsrým pohybom pracovního nástroje e. zjednodušuje instalaci na měřený stroj.Další výhody a význaky příkladneho provedení předmětu vynálezu vyplývají z popisu a výkresu, na nämž jevznázorněno blokovć sohema zapojení dobčhoměru.Doběhoměr obsahuje ovládací obvod 1 startu měření, ktorý je upovnän stavitelně...

Obvod pro brzdění doběhu stejnosměrného motorku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248628

Dátum: 12.02.1987

Autori: Teska Jan, Kajnar Vladimír

MPK: H02P 3/08

Značky: doběhu, brzdění, motorku, stejnosměrného, obvod

Text:

...na vstupní avorku spínacího obvodu.Tímto řešením jsou odstraněny přídevna zařízení jako zdroj opačná polarity, časové rolé, mikrospínač. Řešení so vyznačuje minimálním počtom součástek, velkou apolehlivostí a jednoduchým způsobem nastavení časových závislostí průběhu brzdění.zapojení obvodu pro brzdění doběhu atejnosměrného motorku je znázorněno na pripojoném výkresu.Stejnoaměrny motorek 1 je zapojon přímo jednou svorkou 11 nn pől 3...

Zapojení pro tlumení rázů při doběhu hydromotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223293

Dátum: 15.03.1986

Autor: Coufal Stanislav

Značky: hydromotoru, rázů, tlumení, zapojení, doběhu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zejména oboru stavebních a zemních strojů. Cílem vynálezu je zabezpečit plynulé zastavení pohybujících se pracovních a pohybových orgánů, například výložníku hydraulického zemního nebo stavebního stroje a předejít tak rázům v hydraulické soustavě a mechanismech stroje. Vynález řeší tento úkol tím, že do příslušné větve hydraulického ovládání je mezi ovládač a rozváděč hydromotoru vřazen prvek škrcení, který při vracení ovládače...

Zapojení pro tlumení rázů při doběhu hydromotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221249

Dátum: 15.01.1986

Autor: Coufal Stanislav

Značky: zapojení, hydromotoru, rázů, tlumení, doběhu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro tlumení rázů při doběhu hydromotorů, zejména hydromotorů pracovních a pohybových orgánů hydraulického zemního nebo stavebního stroje, kde ovládač je hydraulicky propojen s pístními prostory rozváděče hydromotoru, vyznačující se tím, že hydraulické propojení ovládače (3) s rozváděčem (2) hydromotoru (1) je provedeno přes pomocný rozváděč (4), jehož první kanál je propojen první větví (6) s prvním pístním prostorem rozváděče (2) a...

Zapojení pro zkrácení doby přesahu a doběhu impulsů u tranzistorových výkonových spínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220811

Dátum: 15.12.1985

Autor: Nálevka Zdeněk

Značky: výkonových, spínačů, přesahu, tranzistorových, zapojení, impulsů, zkrácení, doběhu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení budicího obvodu tranzistorových výkonových spínačů. Vynález řeší zkrácení doby přesahu výstupního impulsu přes doběžnou hranu budicího impulsu a zkrácení doběžné hrany výstupního impulsu u tranzistorových spínačů. Podstata vynálezu spočívá v tom, ze paralelně k budicímu vstupu tranzistorového spínače, který je ovládán přes sériový odpor zdrojem budicích impulsů, je připojena indukčnost spolu s paralelním odporem....

Způsob překonání kmitů vlastní frekvence při doběhu vibračního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 217915

Dátum: 15.12.1984

Autori: Martinovský Josef, Janoušek František, Davídek Josef

Značky: vibračního, frekvence, způsob, zařízení, kmitů, vlastní, překonání, doběhu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení zabraňuje vzniku kmitů vlastní frekvence s nepřípustně vysokou amplitudou u vibrátorů, u nichž je kmitání buzeno vibrátory charakteru asynchronních motorů s nevývažky na hřídeli. Po skončení vibrace a odpojení vibrátorů od sítě se zavádí do statorového vinutí stejnosměrný proud k utlumení vibrace.