Patenty so značkou «dnový»

Jednotka hydraulického ovládania pre zavzdušňovací ventil a dnový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12164

Dátum: 20.11.2007

Autori: Kalvoda Vladimír, Szabo Marek

MPK: F15B 7/00, B65D 90/34, B61D 5/00...

Značky: dnový, zavzdušňovací, jednotka, ovládania, ventil, hydraulického

Text:

...polohy ventilov. Pohyb opernej hlavy g a signalizačnej páky 1 ~ 1 je vymedzený pozdĺžne drážkou Q v nosnom telese l, cez ktorú prechádza stredový čap l Dvojramenná páka 251 s blokovacím ramenom z a nárazníkovým ramenom 26 je uložená otočne v blokovacom držiaku 21, kde je uložená vratná pružina 28 opretá o koniec nárazníkového ramena ZQ. Blokovací držiak Ľ je uchytený na nosnom telese l tak, že Vuzavretej polohe zavzdušňovacieho ventilu 29 a...

Autodeštrukčný dnový zapaľovač bojových elementov kontajnerových striel stabilizovaných rotáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4240

Dátum: 08.09.2005

Autori: Turoň Miroslav, Chromý Emil

MPK: F42C 9/16

Značky: kontajnerových, elementov, stabilizovaných, rotáciou, dnový, striel, bojových, zapalovač, autodeštrukčný

Text:

...zapaľovača pozostáva z roznetky a ihly, autodešmikčného kotúča, rozbušky, zapaľovač je uzavretý podložkou a je naskrutkovaný na bojový element.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je objasnené pomocou výkresu. Obr. l znázorňuje celkový pohľad na zapaľovač s bojovým elementom. Obr. 2 znázorňuje osový rez zapaľovačom, obr. 3 znázorňuje mechanizmus maskovej istoty a autodeštrukcie v izometrickom reze. Na obr. 4 je priečny rez...

Stredový dnový výpust

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1444

Dátum: 09.04.1997

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B67D 3/00, B65D 39/02

Značky: dnový, středový, výpusť

Text:

...ktoré je tvorené ventilovou prírubou g a valcovým nosičom 3 s dvoma až štyrmi otvormi g,.ktoré tvoria spoločne jeden kompaktný tuhý celok, pričom zhora vo ventilovej prírube g je osadené ventilo a k hornej časti valcového nosiča 1 úchytnými pätkami Ž je priskrut 2kované operná vodiaca doska 6, v ktorej je uložený dnový ventil Zs pružinou 8. K ventílovej prírube g je nezapustenými skrutkami 3uchytená priruba lg telesa ll dnovej výpuste,...

Stredový dnový výpust

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1295

Dátum: 04.12.1996

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B65D 90/54, B65D 39/02, B65D 90/62...

Značky: dnový, výpusť, středový

Text:

...ktoré je tvorené ventilovou prirubou g a valcovým nosičom1 so štyrmi otvormi gg, ktoré tvoria spoločne jeden kompaktný tuhý celok,pričom zhora vo ventilovej prírube g je osadené ventilovésedlo 5 prískrutkované zo spodnej strany k ventílovej prírube 2a k hornej časti valcového nosiča 1 úchytnými pätkami 2 je priskrut 2kovaná operná vodiace doska §, v ktorej je uložený dnový ventil 1 s pružinou §. K ventílovej prírube g je nezapustenými...