Patenty so značkou «dľžkou»

Zips s dĺžkou viac ako jeden meter

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6512

Dátum: 03.09.2013

Autor: Waden Udo

MPK: A44B 19/50, B65D 85/671

Značky: meter, dľžkou

Text:

...s počtom zipsov 25 - 30 kusov, menšie množstvá sú kvôli pomeru rolky k navíjanému množstvu neprimerané. Počet zipsov na jednej rolke nie je možné vidieť. Rolky sú bežne vyhotovené V materíálovom obale, ktorýje potrebné zlikvidovať.Technicke riešenie má za úlohu prekonať nevýhody spojené doteraz s prepravou a spracovaním zipsov.Podstatou technického riešenia je zips s dĺžkou viac ako jeden meter, ktorý je zvinutý do zvitku a konce zvitku sú...

Systém izolačných betónových foriem s meniteľnou dĺžkou klieštin stien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12182

Dátum: 29.03.2005

Autor: Velickovic Pjer-mise

MPK: E04B 2/86, E04G 17/065

Značky: stien, měnitelnou, klieštin, foriem, izolačných, systém, betonových, dľžkou

Text:

...vytvára zvukovú a tepelnú izoláciu, ako aj ochranu pred požiarom. Nevyžaduje žiadne debnenie a množstvo podpier alebo pracovných síl pri práci na a výstavbe objektu.0007 Druhým cielom tohto vynálezu je umožniť ďalšie použitie variabilných klieštin a obloženia klieštin v betónovej stene vo všetkých záverečných fázach práce. Používajú sa ako dištančné prvky a montážne podpery. variabilné klieštiny sa používajú aj pri uskutočnení inštalácie a...

Príprava kovových solí mastných kyselín so strednou dĺžkou reťazca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2229

Dátum: 23.07.2004

Autori: Zacharie Boulos, Penney Christopher, Duceppe Jean-simon, Ezzitouni Abdallah

MPK: C07C 51/41

Značky: kovových, príprava, dľžkou, solí, mastných, kyselin, reťazca, strednou

Text:

...Lihlíkov (kyselina kaprónová, hexánová), 8 (kyselina kaprylová. oktánová), 10 (kyselina kaprínová, dekánová) a l 2 uhlíkov (kyselina laurová,dodekánová). Hoci výhodné uskutočnenie vynálezu zahrnuje dlžky reťazca o párnom počteLíhlíkov a ďalej prípravu ich solí kovu, vynález nie je obmedzený len na reťazce o pšrnom počteuhlíkov. Reťazec o nepárnom počte uhlíkových atómov zahrnujú 7 uhlíkov (kyselina heptánová), 9 uhlíkov (kyselina nonanová) a...

Kontajnerový podvozok s nastaviteľnou dĺžkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3034

Dátum: 06.05.2004

Autor: Koch Josef

MPK: B62D 21/14, B60P 1/64

Značky: dľžkou, nastaviteľnou, kontajnerový, podvozok

Text:

...homého rámu považuje za dosadaciu úroveň pre kontajner. Výhodnejšie je ložný homý rám a podvozkový rám umiestnený v nemennej relativnej výškovej pozícii a prestavenie výšky ložného homého rámu sa uskutočňuje spoločne s podvozkovým rámom, naúčel prestavovania je možné výhodnejšie použiť obvykle prítomné pruženie podvozkovéhorámu. Za príklad pre prestavovanie výšky podvozku pomocou pneumatického pruženia je možne uviesť napríklad z už...

Cylindrická zámková vložka s upraviteľnou dĺžkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1053

Dátum: 06.05.2004

Autor: Markbreit Dani

MPK: E05B 9/00

Značky: vložka, upraviteľnou, cylindrická, zámková, dľžkou

Text:

...slepé diery, a môžu ale nemusiaSpojovací prvok 26 môže obsahovať centrálnu časť 32 s montážnym otvorom 34 zámkovej vložky, ktorý je na nej vytvorený. Centrálna časť 32 môže byť umiestnená centrálne na stredovej osi 30. Montážny otvor 34 zámkovej vložky môže byť použitý na pripevnenie cylindrickej zámkovej vložky 10 do dverí alebo okna pomocou vhodných upevňovacích prvkov (nezobrazené). Profilový prvok 36 môže byť priliehavo upevnený nad...

Mastné kyseliny, glyceridy a analógy so strednou dĺžkou reťazca ako stimulátory erytropoézy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5298

Dátum: 06.02.2004

Autori: Zacharie Boulos, Gagnon Lyne, Laurin Pierre, Penney Christopher

MPK: A61P 7/00, A61K 31/185

Značky: glyceridy, stimulátory, dľžkou, strednou, mastné, erytropoézy, reťazca, kyseliny, analogy

Text:

...so svojou etíológíou. Tak napríklad aplastícká anémia sa wznačuje absenciou regenerácie erytrocytov a svojou rezistenciou voči terapíi. U takýchto pacientov dochádza k značnému poklesu myeloidných, erytroidných a trombopoietických kmeňových buniek, čo má za následok pancytopéniu. Hemolytická anémia vzniká v dôsledku skráteného preživania erytrocytov a neschopnosti kostnej drene kompenzovať ich skrátenú dĺžku života. Hemolytícká anémia...

Spôsob kódovania s premennou dĺžkou, spôsob dekódovania s premennou dĺžkou, pamäťový nosič, zariadenie na kódovanie s premennou dĺžkou, zariadenie na dekódovanie s premennou dĺžkou a bitový prúd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13545

Dátum: 13.03.2003

Autori: Kondo Satoshi, Matsui Yoshinori, Kadono Shinya

MPK: H03M 7/42, H04N 7/26

Značky: bitový, dekódovanie, kódovania, premennou, kódovanie, nosič, pamäťový, zariadenie, prúd, dekódovania, dľžkou, spôsob

Text:

...sa log 2(1/p).(0009) Aritmetickým kódovaním je technika, v ktorej sa v odozve na pravdepodobnosť sekvencie symbolov premieta do intervalu (0, l) a pravdepodobnostný priestor na číselnej čiareje vyjadrovaný binárne ako zodpovedajúce číslo z tohto intervalu. V aritmetickom kódovaní sasledovaní štatistických vlastností. Konkrétne, kódovanie uskutočňuje pri neustálom pravdepodobnostnć tabuľky sa prepisujú v odozve na obsah snímok a kódové...

Tiahlo s plynule menitelnou dlžkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257463

Dátum: 16.05.1988

Autori: Polonec Bohuš, Boháčik Miroslav

MPK: F16C 1/12

Značky: tiahlo, měnitelnou, dľžkou, plynule

Text:

...sa môže využiť napríklad ako ručný akceleráto 1 v sústave mechanického ovládania dodávky paliva vznetového motora alebo pri podobných funkciach kde je potrebné menit rozsañ pohybu ovládaného prvku.Na pripojenom výkrese je znázornený príklad tiahla s plynule meniteľnou dĺžkou podľa vynálezu. Na výkrese je znázornene schematické usporiadanie ovládanej páčky pomocou pedáles nastaviteľným rozsahom jej pohybu, ročnou páčkou.2 otočne...

Valčekový dopravník s meniteľnou dľžkou valčekového pásma

Načítavanie...

Číslo patentu: 240532

Dátum: 15.08.1987

Autori: Babie Gennadij Vasiljevie, Korenjak Nikolaj Kalistratovie

MPK: B65G 13/12

Značky: měnitelnou, dľžkou, valčekového, dopravník, pásma, valčekový

Text:

...valčekového pásma pri zachovaní funkcie valčekového dopravnlka.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 znázornený pohľad na celkové usporiadanie valčekového dopravníka na obr. 2 je znazornená nosná reťaz V napnutom stave na obr. 3 je znázornená reťaz v stlačenom stave.Otočné valce 2 valčekového dopravníka sú vedené po dráhe 4 profil dráhy je v tvare U pomocou ložísk 3, ktoré sú s valcami 2 pevne spojené. jednotlive valce 2 sú spojené na oboch...