Patenty so značkou «disperzie»

Spôsob merania polarizačnej disperzie optických vlákien pomocou nízkokoherenčnej interferencie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287543

Dátum: 27.12.2010

Autori: Turek Ivan, Káčik Daniel

MPK: G01J 11/00, G01M 11/00, G01B 9/00...

Značky: pomocou, disperzie, polarizačnej, nízkokoherenčnej, interferencie, merania, optických, spôsob, vlákien

Zhrnutie / Anotácia:

Pri interferencii nízkokoherentných lúčov, z ktorých jeden prešiel vyšetrovaným optickým vláknom a druhý referenčnou linkou bez polarizačnej disperzie, sa existencia polarizačnej disperzie prejaví dvomi, prípadne viacerými oddelenými maximami závislosti kontrastu interferencie od rozdielu optických dráh interferujúcich lúčov. Pri malých rozdieloch oneskorenia lúčov rôznej polarizácie sa existencia týchto maxím prejaví rozšírením interferenčnej...

Polyuretánové disperzie bez cínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12067

Dátum: 27.10.2010

Autori: Sommer Stefan, Rische Thorsten, Luehmann Erhard, Lippemeier Jürgen

MPK: C08G 18/22, C08G 18/12, C08G 18/08...

Značky: cínu, polyuretanové, disperzie

Text:

...potreba poskytnúť altematívne polyuretány voči existujúcim polyuretánom katalyzovaným DBTL pre žiarením vytvrdzovateľné polyuretánové disperzíe, ktoré neobsahujú cín. Pritom vlastnosti vodných žiarením vytvrdzovateľných polyuretánových disperzií sa nesmú odlišovať od vlastností vodných žiarením vytvrdzovateľnýchpolyuretánových disperzií syntetizovaných cestou DBTL.Prekvapivo bolo nájdené, že soli bizmutu v prítomnosti kyselín, ktoré majú pKa ...

Jemne rozptýlené, škrobovité polymérne disperzie, spôsob ich výroby a použitie ako glejovací prostriedok v papierenskom priemysle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16777

Dátum: 28.09.2010

Autori: Kern Holger, Arnold Petra, Song Anja

MPK: C08F 2/24, D21H 17/34, C08F 212/08...

Značky: prostriedok, rozptýlené, jemné, priemysle, spôsob, výroby, glejovací, disperzie, polymérne, papierenskom, použitie, škrobovité

Text:

...polymerizácia. Vopise je uverejnené väčšie množstvo potenciálnych regulátorov, ale ako preferovaný regulátor polymerizácie jeuvedený terc-dodecylmerkaptán, ktorý je tiež použitý vo všetkých uvedených príkladoch.W 0 20041078807 opisuje výrobu vodnej disperzie, apoužitie na výrobupapiera. Takéto disperzie sú vyrobené emulznou polymerizáciou radikálovýchnenasýtených zlúčenín v prítomnosti prinajmenšom dvoch rôznych regulátorov...

Neiónovo hydrofilizované disperzie spojív

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10315

Dátum: 31.10.2008

Autori: Grablowitz Hans Georg, Naujoks Karin, Casselmann Holger, Rische Thorsten, Meixner Jürgen, Feller Thomas

MPK: C08G 18/28, C08G 18/08

Značky: spojív, hydrofilizované, neiónovo, disperzie

Text:

...75 °C, a teda by mali dostatočnú stabilitu priÚloha sa Vyriešila V súlade s nárokmi. Pritom sa nárokujú polyuretánmočovinové disperzie, ktoré majú V kostre polyméru monofunkčné zložky obsahujúce PEG s určitou molekulovouhmotnosťou a V určitom hmotnostnom pomere terminálne na polyuretánovom reťazci.Predmetom predkladaného vynálezu sú Vodné polyuretánmočovinové disperzie obsahujúce na sledujúce štruktúrne zložky3 A) 10 až 40 hmotn., výhodne 15...

Vodné polymérne disperzie značkované fluorescenčnými farbivami bez obsahu pigmentov, spôsoby ich výroby ako aj ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8951

Dátum: 11.09.2008

Autori: Koplin Tobias Joachim, Lawrenz Dirk, Geissler Ulrike, Nord Simon, Reimers Oliver, Birkert Oliver

MPK: C08J 3/00, C08L 101/00, C09D 129/04...

Značky: značkované, farbivami, použitie, spôsoby, pigmentov, obsahu, fluorescenčnými, výroby, vodné, disperzie, polymérne

Text:

...mieste ušetril prinajmenšom krok miešania, čo by znamenalo veľkú ekonomickú a technickú výhodu.Predpokladom tohto ale je, že príslušné vodné polymérne disperzie značkované fluorescenčnými farbivami bez obsahu pigmentov vykazujú vysokú dlhodobú stabilitu anajmä počas prinajmenšom 1,5 mesiaca pri skladovaní bez pohybu nevykazujú žiadne usadzovanie polymérnych častíc. Toto je možnédosiahnut ešte aj prídavkom zahusťovadiel, ale jednoduché zvýšenie...

Vodné disperzie s bimodálnou distribúciou veľkosti častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11680

Dátum: 26.04.2007

Autori: Müller Heino, Blum Harald, Dörr Sebastian, Mazanek Jan

MPK: C08G 18/08, C08G 18/70, C08G 18/80...

Značky: distribúciou, částic, vodné, bimodálnou, veľkosti, disperzie

Text:

...dvoch rôznych hydroñlizovaných polyuretánových dísperzií. Hydroíilná disperzia jemných častíc sa zmieša s hydrofóbnejšou disperziou veľkých častíc a obsah pevných častíc vo výslednej bimodálnej disperzii sa následne zvýši čiastočným odstránením vody vo vákuu. Nevýhodou tohto opísaného postupu je, že je veľmi náročný a v technickom meradle je spojený s vysokýmí nákladmi.Disperzie podľa súčasného stavu techniky tým nespĺňajú všetky nároky...

Asfaltové disperzie typu voda v oleji a spôsoby výroby kompozícií pre pokládku asfaltových kobercov z týchto disperzií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8410

Dátum: 26.03.2007

Autori: Girardeau Tom, Jack Iain, Crews Everett

MPK: C08L 95/00, C08J 11/04

Značky: pokládku, kobercov, asfaltových, disperzie, oleji, kompozícií, týchto, výroby, spôsoby, disperzií, asfaltové

Text:

...disperzia typu voda v oleji je charakteristická tým,že disperguje kvapky vody v kontinuálnej olejovej fázeasfaltu. Rozhranie medzi polárnou vodnou a nepolárnoumožné stabilizovať použitím povrchovo aktívnych činidiel. spravidla di spergovaná vodná fáza obsahuje menej než 20 hmotn., vztiahnutê k hmotnosti asfaltovej disperzie typu0006 Patent US 5 256 195 opisuje asfaltové pojivo pre asfaltovü kompozíciu pre pokládku asfaltových p...

Herbicídne prostriedky ako disperzie obsahujúce diflufenikan a flurtamon

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18241

Dátum: 14.03.2007

Autori: Rude Janine, Frisch Gerhard

MPK: A01N 25/04, A01N 43/08, A01N 43/40...

Značky: obsahujúce, diflufenikan, prostriedky, disperzie, herbicídne, flurtamon

Text:

...ďalšie agrochemicke účinne látky, výhodne flufenacet a ďalšie pomocné látkya prísady. Predložený vynález sa týka teda vodných disperzií, ktore obsahujúa) herbicídne účinné látky diilufenikan a flurtamon, b) jeden alebo niekoľko aniónových tenzidov zo skupiny, ktorú tvoria nañalénsulfonáty alebo zo skupiny, ktorú tvoria kondenzačné produkty naftalénsulfonátov s formaldehydom, c) jeden alebo niekoľko neiónogénnych tenzidov zo skupiny,...

Postup prípravy tuhej disperzie aktívnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11066

Dátum: 12.03.2007

Autori: Krull Harald, Schmidt Christoph, Rosenberg Jörg, Breitenbach Jörg, Degenhardt Matthias, Kessler Thomas

MPK: A61K 9/20, B29C 47/00, B29C 31/00...

Značky: disperzie, tuhej, přípravy, postup, zložky, aktívnej

Text:

...a W 0 03/077827 A 1 opisuje ďalší postup výroby tuhej disperzie liečiva.Cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť postup prípravy tuhej disperzie biologicky aktívnej zložky v prostriedku tvoriacom základ, konkrétne v polyméri, pri ktorom nie sú potrebné vysoké teploty ani vysoké lokálne šmykové sily.Ďalším cielom predloženého vynálezu je poskytnúť postup prípravy tuhej disperzie biologicky aktívnej zložky vprostriedku tvoriacom...

Amorfné tuhé disperzie 7-chlór-N,N,5-trimetyl-4-oxo-3-fenyl-3,5-dihydro-4H-pyridazinol[4,5- b]indol-1-acetamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15007

Dátum: 24.08.2006

Autori: Guillot Micael, Franson Nancy, Jacobs Irwin, Higgins John, Rocco William, Abu-izza Khawla Abdullah

MPK: A61K 31/5025, A61K 9/14, A61K 9/16...

Značky: disperzie, 7-chlór-n,n,5-trimetyl-4-oxo-3-fenyl-3,5-dihydro-4h-pyridazinol[4,5, tuhé, amorfné, b]indol-1-acetamidu

Text:

...aj spôsoby prípravy amorfných tuhých disperzií podľa pred kladaného vynálezu a kompozície obsahujúce takéto dísperzíe, ako aj spôsoby ich použitia. STRUČNÝ OPIS VÝKRESOVObrázok l je práškový röntgenový difraktogram amorfnej tuhej dísperzíe 7-chlór-MN,5-trimetyl-4-oxo-3-fenyl-3,5-dihydro-4 H-pyridazino 4,5-bindol-l-acetamídu vo ftaláte hydroxypro pylmetylcelulózy za podmienok záťaže a bez nej.Obrázok 2 je práškový röntgenový...

Polymérne disperzie v reaktívnom organickom médiu, spôsob ich prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9592

Dátum: 24.05.2006

Autori: Hariri Kamal, Delaite Christelle, Moireau Patrick, Riess Gérard

MPK: C03C 25/28, C08F 283/12, C08F 2/14...

Značky: spôsob, médiu, použitie, organickom, polymérne, reaktívnom, disperzie, přípravy

Text:

...prameňov dôjsť k pľuzgierovaniuprostriedku na povrchu vlákien.0012 Niektoré prostriedky vyžadujú návrat do organických rozpúštadiel, aby sa rozpustili a/alebo dispergovali a/alebo emulgovali všetky alebo časťzložiek. Rozpúšťadlá môžu byť použité samostatne alebo pridané kvodným roztokom, emulziám a disperziám, aby sa zlepšili ich vlastnosti, napríklad aby sa znížila viskozita, aby sa umožnila lepšia penetrácia medzi zložkami vlákien...

Polyuretánové disperzie neobsahujúce N-metylpyrolidón na báze kyseliny dimetylolpropiónovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5340

Dátum: 12.04.2006

Autori: Gertzmann Rolf, Kopp Richard, Lühmann Erhard

MPK: C08G 18/00, C08J 3/02, C08L 33/00...

Značky: disperzie, polyuretanové, kyseliny, báze, n-metylpyrolidón, dimetylolpropiónovej, neobsahujúce

Text:

...257 B 1 33 075 mC) jednu alebo niekoľko zlúčenín obsahujúcich najmenej jednu OH- alebo NHfunkčnú skupinu, ktorá obsahuje karboxylovú a/alebo karboxylátovú skupinu,pričom najmenej 50 mol. , vztiahnute na množstvo kyseliny zavedenej do celkovej živice pozostáva z kyseliny dimetyolpropiónovej, a taktiežD) jeden alebo niekoľko polyolov a/alebo polyaminov so strednou molekulovou hmotnosťou (Mn) nižšou ako 500 a taktiežE) prípadne jeden alebo...

Polyuretánové disperzie so zlepšenými vlastnosťami pri tvorbe filmu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5232

Dátum: 12.04.2006

Autori: Irle Christoph, Gertzmann Rolf, Roschu Rolf

MPK: C08G 18/00, C08J 3/02, C08K 5/00...

Značky: filmu, tvorbě, vlastnosťami, polyuretanové, zlepšenými, disperzie

Text:

...étermi a pripadne zahusťovadlami a/alebo prostriedkami proti peneniu a /alebo ďalšími lakovníckymi pomocnými prostriedkami. Tieto disperzné laky obsahujúce rozpúšťadlá vytvárajú filmy, obzvlášť na savých podkladoch lepšie ako disperzné laky s inými prídavnými rozpúšťadlami, ako napríklad NMP, ktoré sa používajú v rovnakom množstve. Disperzie obsahujúce glykolové rozpúštadlá majú minimálne teploty pre tvorbu ñlmu menej ako 20 °C a vedú k...

Katiónové polymérne disperzie, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7737

Dátum: 30.11.2005

Autori: Issberner Jörg, Bellmann Susanne, Steiner Norbert, Boekelo Christian

MPK: C08F 2/00

Značky: spôsob, disperzie, výroby, použitie, polymérne, katiónové

Text:

...zložky(koagulant). Koagulant má priemer molekulovej hmotnosti Mw nižší ako 1.000.000 g/mol. Pri tejto polymerizačnej reakcii môže dochádzať k vrúbľovacím reakciám na prvom polyméri. Zdôvodu ich inkompatibility sflokulantmi na báze akrylátových monomérov sa používajú nasledujúce koagulantné polyméry polyméry z alylmonomérov, najmä poIy-DADMAC a polyméry amin-epichlórhydrin. Pomer koagulantu k vysokomolekulárnej polyelektrolytovej zložke...

Tuhé disperzie obsahujúce takrolimus

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8232

Dátum: 30.08.2004

Autori: Holm Per, Norling Tomas

MPK: A61K 31/436, A61K 9/20, A61K 9/16...

Značky: takrolimus, disperzie, obsahujúce, tuhé

Text:

...je dôležitý pretože absorpcia, a teda hladiny v plazme, môžu vo veľkej miere kolísat v závislosti od príjmu potravy. Absorpcia do krvného obehu môže byt nepriaznivo ovplyvnená do tej miery, že je pacient ohrozený nedostatočnou absorpciou, ktorá nepostačuje na liečenie stavu, kvôli ktorému sa liečivo podáva. Na druhej strane sa na lačno vyskytujú veľmi vysoké maximálne koncentrácie, ktoré môžu ľahko vyvolávať významné vedľajšie účinky,...

Použitie polyesterovej disperzie na obaľovanie granúl hnojiva, granuly hnojiva, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284098

Dátum: 11.08.2004

Autori: Nguyen Kim Son, Erhardt Klaus, Horchler Von Locquenghien Klaus, Yamamoto Motonori, Warzelhan Volker

MPK: C05G 3/00

Značky: hnojiva, granúl, obaľovanie, disperzie, přípravy, použitie, polyesterovej, spôsob, granuly

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie opisuje použitie polyesterovej disperzie obsahujúcej vodu a biologicky odbúrateľný kopolyester, ktorý obsahuje štruktúrne jednotky odvodené od alifatických aj aromatických karboxylových kyselín alebo ich derivátov, a obaľovaných granúl hnojiva pripravených pomocou tejto polyesterovej disperzie a postupu na ich prípravu. Predložené riešenie ďalej opisuje spôsob hnojenia, pri ktorom sa používajú obaľované granuly hnojiva.

Spôsob výroby presietenej polymérnej styrén-butylakrylátovej disperzie s časticami typu jadro/obal

Načítavanie...

Číslo patentu: 284001

Dátum: 30.06.2004

Autori: Nováková-volfová Petra, Černáková Ľudmila, Chrástová Viera

MPK: C08F 2/22, C08F 212/08, C08F 12/08...

Značky: časticami, výroby, polymérnej, disperzie, presietenej, spôsob, styrén-butylakrylátovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby presietenej polymérnej styrén-butylakrylátovej disperzie so štrukturovanými latexovými časticami typu jadro/obal, kde polymerizácia prebieha v emulzii dvojstupňovou násadovou syntézou, s kontinuálnym dávkovaním monomérov, pri nízkych teplotách v kyslom prostredí, v systéme obsahujúcom iniciátor, aktivátor a zmesný emulgátor. V prvom stupni syntézy polymerizuje 30 až 45 % hmotn. styrénu bez alebo za prítomnosti funkčného monoméru...

Samozosieťujúce vodné polyuretánové disperzie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11483

Dátum: 03.06.2004

Autori: Jedlička Rudolf, Pittermann Renate, Neumayer Susanne, Petritsch Gerlinde, Burkl Julius, Gsöll Hannelore, Garber Gudrun, Wango Jörg, Arzt Anton, Schafheutle Markus

MPK: C08G 18/66, C08G 18/28, C08G 18/83...

Značky: samozosieťujúce, disperzie, polyuretanové, vodné

Text:

...aspoň dve voči izokyanátovým skupinám reaktívne skupiny a aspoň jednu skupinu schopnú tvorby aniónov, na predpolymér,obsahujúci volné NCO skupiny, ktorý má Staudingerov index Jo aspoň 11 cma/g, výhodne aspoň 13 cm°lg a zvlášť výhodne aspoň 18 cm°/g,- aspoň čiastočná neutralizácia tvorby aniónov schopnej skupiny zlúčeniny D za tvorby aniónových skupín, dispergácia tohto predpolyméru vo vode a- reakcia neutralizovaného predpolyméru s aspoň...

Metóda disperzie vo vode rozpustných alebo hydrofilných látok v superkriticky stlačenej tekutine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3936

Dátum: 23.04.2004

Autori: Richard Joel, Boutevin Bernard, Lacroix-desmazes Patrick, Deschamps Frantz

MPK: A61K 9/50

Značky: rozpustných, superkriticky, látok, disperzie, hydrofilných, tekutině, metoda, stlačenej

Text:

...separácia (vzplývanie vďaka rozdielu hustoty medzitakto vytvorenými veľkými zhlukmi a disperzným prostredím (efektsynerézie). Mechanizmy stabilizácie disperzií pevných častíc sú známe odborníkom v odbore a opísané v informatívnych článkoch od R.H. Ottewill (Journal of Colloid Interface Science, Vol. 58,N° 2, pp 357-373, Février 1977) a J.Th.G. Overbeek (Journal of Colloid Interface Science, Vol. 58, N° 2, pp 408-422, Février 1977). Nechajú...

Farba na báze aspoň jednej polymérnej disperzie a spôsob použitia tejto farby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9724

Dátum: 02.04.2004

Autori: Sorg Viktor, Zöller Heike, Stecher Jürgen, Bister Erhard, Mazenauer Rolf, Hummert Thomas, Befurt Uwe, Sauseng Harald

MPK: B05B 9/00, C09D 5/02, B05D 1/02...

Značky: jednej, farby, aspoň, polymérnej, báze, použitia, spôsob, farba, disperzie, tejto

Text:

...disperzie, vypočítaná pre pevnú zložku, oprihlasovateľ schopný demonštrovať, že je zvlášť výhodne previskozitu, aby se pohybovala V rozmedzí od 3,5 do 5-10 2 mZ pohľadu materiálu, je pre disperznú farbu podľa vynálezu Výhodné, pokiaľ sa polymérna disperzia zvolí 2 polymérov, ktoré sú vystavané zo špecifických monomérov. Vhodnými monomérmi sú napríklad vinylestery karboxylovej kyseliny majúce 3 až 20 atómov uhlíka, najma...

Disperzie syntetickej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2471

Dátum: 18.12.2003

Autori: Jocham Daniel, Rätzsch Manfred

MPK: C08G 12/00, C08K 5/00, D06M 15/00...

Značky: disperzie, látky, syntetickej

Text:

...5 95.Obzvlášť výhodné je, ak je obsah hydroxylových skupín, ktoré nie sú éterifíkované s C 1-C 4 alkoholmi v predkondenzátoch melamínovej živice čiastočne éterífikovaných C 1-C 4-alkohoImi,v hodnote 5 až 75 molárnych vzhľadom na celkový počet hydroxylových skupín a Cj-Cralkoxy skupín v predkondenzátoch melamínovej živice, ktoré sú čiastočne éterifíkované s C 1-C 4 alkoholmi, Príkladmi predkondenzátov melamínovej živice, čiastočne...

Spôsob prípravy amfoternej vodnej disperzie polymerizátov a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283749

Dátum: 01.12.2003

Autori: Exner Reiner, Hetterich Karl, Ulubay Hasan

MPK: C09D 151/02, C08F 251/00, C08F 285/00...

Značky: přípravy, vodnej, disperzie, spôsob, amfoternej, polymerizátov, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy amfoternej vodnej disperzie polymerizátu s hmotnostným obsahom pevných, jednotne disperzne rozdelených častíc, 20 až 55 %, vo vodnom disperznom prostredí stabilizovanej povrchovo aktívnymi činidlami. Použitie takýchto disperzií je pri výrobe papiera, lepenky a kartónu ako spojidla v priemysle tlačových a náterových farieb a pri výrobe povrstvovacích prostriedkov na papier, drevo, kov a sklo.

Disperzie amorfných nenasýtených polyesterových živíc na báze určitých izomérov dicidolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 189

Dátum: 29.10.2003

Autori: Glöckner Patrick, Kohlstruk Stephan, Mindach Lutz, Cerri Alessandro, Ortelt Martina, Andrejewski Werner

MPK: C08F 283/01, C08G 63/20, C08G 63/16...

Značky: určitých, polyesterových, disperzie, báze, dicidolu, izomérov, nenasytených, amorfných, živíc

Text:

...sa nachádza minimálne 10 až 100 molových tejto zmesi, a vodné disperzie majúa) obsah neprchavých zložiek 20 hmotnostných až 60 hmotnostných, b) obsah rozpúšťadla O až 60 hmotnostných, c) hodnotu pH 5,0 až 9,5, d) viskozitu pri 20 °C 20 až 500 mPa.s.Disperzie amorfných nenasýtených polyesterových živíc podľa vynálezu sa získavajú polykondenzáciou alkoholovej zložky a kyslých zložiek s nasledujúcou dispergáciou vo vode po neutralizácii.Ako...

Farmaceutická kompozícia vo forme tuhej disperzie obsahujúca askomycín

Načítavanie...

Číslo patentu: 283572

Dátum: 18.08.2003

Autori: Guitard Patrice, Link Rainer, Richter Friedrich, Haeberlin Barbara

MPK: A61K 9/10, A61K 31/445

Značky: obsahujúca, farmaceutická, askomycín, kompozícia, disperzie, formě, tuhej

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná farmaceutická kompozícia na orálnu aplikáciu vo forme pevnej disperzie, obsahujúca 33-epichlór-33-deoxyaskomycín a nosné médium.

Farmaceutická kompozícia vo forme tuhej disperzie obsahujúca rapamycín, spôsob jej prípravy a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283571

Dátum: 18.08.2003

Autori: Haeberlin Barbara, Link Rainer, Richter Friedrich, Guitard Patrice

MPK: A61K 31/445, A61K 47/48, A61K 9/14...

Značky: tuhej, použitie, formě, přípravy, disperzie, spôsob, obsahujúca, kompozícia, rapamycín, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná farmaceutická kompozícia na orálnu aplikáciu vo forme pevnej disperzie, obsahujúca rapamycín a nosné médium.

Vodné disperzie spojív ako poťahovacie prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 578

Dátum: 01.08.2003

Autori: Pires Raul, Grosskopf Sandra, Melchiors Martin, Reyer Robert, Freudenberg Ulrich

MPK: C08F 8/00

Značky: spojív, poťahovacie, vodné, prostriedky, disperzie

Text:

...je použit na výrobu kopoiyméru (P) viacstupňový sposob polymerizácie, aký je napríklad opisaný v EP A 0 947 557 (str.3 r.2 - str.4, r.15) alebo v EP A 1 024 184 (str.2, r.53 - str.4 L 9). Pritom sa najprv dávkuje na porovnanie hydrofóbna zmes monomérov chudobná na kyselinové skupiny alebo bez kyselinových skupín a potom,v neskoršom okamihu polymerizácie, hydrofilné, kyselinové skupiny obsahujúca zmes monomérov.0019 Namiesto viacstupňového...

Nové dodatočne zosietiteľné polyuretán-polymočovinové disperzie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1291

Dátum: 04.06.2003

Autori: Mazanek Jan, Rische Thorsten, Feller Thomas, Gürtler Christoph, Naujoks Karin

MPK: C08G 18/00, C09D 175/04

Značky: dodatočné, disperzie, zosietiteľné, nové, polyuretán-polymočovinové

Text:

...propándiol, 1,2- a 1,4-butándiol, LS-hexándiol, 1,8-oktándiol, neopentylgtykol, 1,It-bis-hydroxymetylcyklohexan, 2 ~metyl-1,3 propándiol, 2,2,4-trimetylpentadio|-1.3, dipropylénglykol, polypropylénglykoly, dibutylénglykol, polybutylenglykoly, bisfenol A,tetrabrómbisfenol A, ale tiež laktóny modifikované diolmi. Výhodne obsahuje diolový komponent 40 až 100 hmotn hexándiolu, výhodne 1,B-hexándio|u a/alebo derivátov hexandiolu, výhodne také....

Vodné disperzie pre antioxidanty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 543

Dátum: 13.03.2003

Autor: Thibaut Daniel

MPK: C08F 8/00, C08J 7/00, C08K 5/00...

Značky: disperzie, vodné, antioxidanty

Text:

...aktívne činidlo polyvinylalkohol. Príprava taveninovej fázy a jej následné dispergovanie za vzniku emulzie je jednoznačne užitočnejšie ako štandardné metódy izolácie pevnej látky, napríkladkryštalizáciou, a jej následné mletie za mokra. Predkladaný vynález sa týka vodnej disperzie obsahujúcejjeden z R 1 a R 2 nezávisle od druhého znamená atóm vodíkaX Znamená nulu (priama väzba) alebo číslicu od jednej do troch aR 3 predstavuje Ca-Cn...

Stabilizované vodné disperzie polyuretán-polymočovina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 515

Dátum: 10.01.2003

Autori: Meixner Jürgen, König Eberhard, Feller Thomas, Rische Thorsten, Naujoks Karin

MPK: C08G 18/00

Značky: vodné, disperzie, stabilizované, polyuretán-polymočovina

Text:

...(1994) str. 185-200.0024 Polymerne polyoly (A 2) s rozmedzím molekulovej hmotnosti 400 až 6000 sú tie obvyklé, ktoré sa pre polyuretány už dlhú dobu používajú, s OH-funkčnosťou aspoň 1,8 až 4, ako sú napriklad polyakryláty, polyestery, polylaktóny, polyétery, polykarbonáty, polyesterkarbonáty, polyacetaly,polyolefíny a polysiloxány. Výhodné sú polyoly s rozmedzím molekulovej hmotnosti 600 až 2500 s OH-funkčnosfou 2 až 3.0025 Do úvahy...

Vysokomolekulárne polyuretánové disperzie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 360

Dátum: 17.10.2002

Autori: Petritsch Gerlinde, Glettler Martina, Burkl Julius, Arzt Anton, Wango Jörg, Schafheutle Markus

MPK: C08G 18/00, C09D 175/04

Značky: polyuretanové, disperzie, vysokomolekulárne

Text:

...reaktivne skupinyobsahujúci voľne NCO skupiny, ktorý má Staudingerov index Jo aspoň 20 cmS/g, výhodne aspoň 23 cm 3/g a obzvlášť výhodne aspoň 26 cm 3/g,- aspoň čiastočnú neutralizáciu tvorby aniónov schopnej skupiny zlúčeniny D za tvorby aniónových skupin, dispergáciu tohto prepolyméru vo vode a- reakciu neutralizovaného prepolyméru saspoň jedným zkomponentov,zvolených z nizkomolekulánych polyolov E, ktoré nenesú žiadne voči izokyanátovým...

Vodné disperzie organopolysiloxánov, spôsob ich výroby a spôsob výroby elastomérov pri ich použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 282688

Dátum: 11.10.2002

Autori: Soellradl Herbert, Braunsperger Karl, Braun Rudolf, Heinrich Alfred, Oberneder Stefan

MPK: C08K 5/54, C08L 83/04, C08J 3/03...

Značky: spôsob, výroby, elastomérov, použití, organopolysiloxánov, vodné, disperzie

Zhrnutie / Anotácia:

Vodné disperzie organopolysiloxánov, ktoré neobsahujú organické zlúčeniny prechodných kovov ani organické zlúčeniny kovov III., IV. a V. hlavnej skupiny, sa pripravujú z východiskových látok (A) organopolysiloxánov obsahujúcich skupiny schopné kondenzácie, (B) organokremičitej zlúčeniny obsahujúcej skupiny schopné kondenzácie a (C) organokremičitej zlúčeniny obsahujúcej bázický dusík a prípadne emulgátor (D), ďalšie prísady (F) a plnidlá (E)....

Spôsob prípravy vodnej polymérnej disperzie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 135

Dátum: 01.08.2002

Autori: Becchi Daniele, Lugli Mario, Saija Leo, Finocchiaro Stefano

MPK: C08F 2/22

Značky: polymérnej, vodnej, spôsob, disperzie, přípravy

Text:

...rozpustnú soľ. V príkladoch tohto patentu sú opísané vodné polyméme disperzie so zníženou viskozitou. Konkrétne sa počas počiatočnej fázy polýmerizácie používajú ysoké hmotnostne pomery sol/tenzid (vyššie než 100 počas prvých 5 minút polymerízacie). Prihlasovatcl overil, že pri práci s týmito womermi soľ/tenzid a spoužitiní polywnerizačného procesu vodobxrého ako v jaríklztdoch u cdcnej prihlášky dochádza ku vzniku uvsokýcli viskozíl alebo...

Použitie polyvinylpyrolidónu a pyretroidného insekticídu alebo pevného prostriedku, vodnej disperzie alebo kvapalného prostriedku s obsahom týchto látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 282449

Dátum: 31.12.2001

Autori: Woodburn Jonathan, Wedlock David

MPK: A01N 53/00

Značky: obsahom, použitie, kvapalného, polyvinylpyrolidónu, pyretroidného, disperzie, vodnej, insekticidů, pevného, týchto, prostriedku, látok

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie polyvinylpyrolidónu a pyretroidného insekticídu na výrobu pevného prostriedku obsahujúceho taveninový extrudát, pričom polyvinylpyrolidón je v extrudáte prítomný v množstve aspoň 50 % hmotnostných, na potláčanie aktoparazitov a prípadne na vonkajšie ošetrenie zvierat. Ďalej je opísané použitie pevného prostriedku obsahujúceho tento taveninový extrudát na výrobu vodnej disperzie na potláčanie ektoparazitov a prípadne na...

Aditívum disperzie alebo suspenzie homopolyméru alebo kopolyméru vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2922

Dátum: 10.07.2001

Autori: Hojč Ján, Beňo Ľuboš, Macho Vendelín, Lucký Martin, Cingelová Jarmila, Sroková Iva, Gaman Ľuboš, Mazanec Ján

MPK: C08K 5/17

Značky: kopolymerů, homopolymerů, aditivum, vinylchloridu, disperzie, suspenzie

Text:

...dusičnanov, dusitanov,fosrorečnanov, mravčanov a octanov a vodorozpustná sol alkalickej zeminy je vybraná spomedzi dusičnanov, dusitanov, hydrofosforečnanov, mravčanov a octanov horčíka avápnika. .Dalej, najmenej jeden alkanolamin je vybraný spomedzi alifatických monoalkanolamínov,dialkanolaminov, trialkanolamínov, ako monoetanolamínu, monoizopropanolaminu,monobutanolaminu, dietanolamínu, trietanolaminu, diizopropanolamínu,...

Spôsob prípravy kopolymérovej vodnej disperzie na báze vinylesteru versatikovej kyseliny, vinylacetátu a akrylátových esterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281409

Dátum: 13.03.2000

Autori: Kohútová Eva, Molda Emil, Buday Mikuláš

MPK: C08F 4/34, C08F 2/30

Značky: vinylesteru, vinylacetátu, esterov, kyseliny, akrylátových, báze, versatikovej, disperzie, vodnej, spôsob, kopolymérovej, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Kopolymérová vodná disperzia na báze vinylesteru versatikovej kyseliny, vinylacetátu a akrylátových esterov sa pripravuje emulznou kopolymerizáciou tak, že do vodnej fázy sa nadávkujú zložky emulzného systému pozostávajúceho z ochranného koloidu a neionogénneho emulgátora, ďalej elektrolytu a potrebného množstva vody. Po vyhriatí vodnej fázy na teplotu cca 70 °C sa k vodnej váze pridá počiatočná dávka zmesi monomérov a začne sa polymerizačná...

Spôsob glejenia a vodné disperzie na glejenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280215

Dátum: 07.02.1996

Autori: Smith Karen, Colasurdo Anthony, Hiskens Ian, Morgan Nicholas

MPK: D21H 17/17, D21H 17/62, D21H 17/15...

Značky: spôsob, disperzie, glejenia, vodné, glejenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu glejenia papiera a podobných produktov na báze celulózových vláken obsahujúcich zrážaný uhličitan vápenatý ako plnivo. Podľa tohto spôsobu sa vodná suspenzia papieroviny odvodní a suší za prítomnosti vodnej disperzie glejovacieho činidla na báze kolofóniovej živice a vodnej disperzie glejovacieho činidla, ktoré reaguje s celulózou, pričom hmotnostný pomer glejovacieho činidla na báze kolofóniovej živice ku glejovaciemu...

Spôsob výroby kopolymérnej disperzie styrén – butylakrylát

Načítavanie...

Číslo patentu: 279619

Dátum: 17.06.1992

Autori: Vodová Drahomíra, Štaudnerová Anna, Sádecká Jana, Citovický Pavol, Chrástová Viera, Tomová Eva

MPK: C08F 2/22, C08F 220/04, C08F 112/08...

Značky: spôsob, styren, kopolymérnej, disperzie, butylakrylát, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Emulzný spôsob výroby kopolymérnej disperzie pri nízkych teplotách v systéme obsahujúcom aktivátor, pozostávajúci z 0,06 až 0,2 hmotnostných dielov heptahydrátu síranu železnatého a 0,12 až 0,25 hmotnostných dielov dvojsodnej soli kyseliny etyléndiamíntetraoctovej, 3,6 až 4,4 hmotnostných dielov iónového emulgátora, 4,3 až 6,6 hmotnostných dielov neiónového emulgátora a v prítomnosti heterogénneho iniciátora tak, že 39,5 až 50 hmotnostných...

Spôsob výroby tixotrópnej disperzie oligomerného polyesteréteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269695

Dátum: 11.04.1990

Autori: Niepel Wiliam, Švec Radoslav, Kostolániová Viera, Ladislav Peter

MPK: C11D 3/37

Značky: oligomerného, disperzie, spôsob, výroby, tixotrópnej, polyesteréteru

Text:

...okamžite rozvloćkovávali. Uvedené nedostatky možno odstrániť sposobom výroby disperzie podla A 0 241 565, ktorý sa vyznačuje tým, že k disperzii sa pridá za stáleho intenzívneho miešania pri teplote 50 ° C až 60 ° C 0,1 až V 0.2 hmot. etoxylovaného alkoholu 5 dĺžkou uhlíkatého reťazca C 6 až C 10 5 výhodou Caya počtom etylánoxidových skupín 6 až 14, alebo ailikonováho oleja a l až 1,5 k hmot.dialkylsuliojantaranu sodneho na hmotnost...

Spôsob prípravy terpolymérovej etylakrylát-metylmetakrylát-akrylonitrilovej vodnej disperzie

Načítavanie...

Číslo patentu: 268579

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bartoň Jaroslav Člen Korešpondent Sav, Capek Ignác

MPK: C08F 220/44, C08F 220/12, C08F 2/26...

Značky: spôsob, vodnej, terpolymérovej, přípravy, etylakrylát-metylmetakrylát-akrylonitrilovej, disperzie

Text:

...kopoly mérovej vodnej disperzie a rýchlosĺ kopolymerizácie.Do trojhrdlej reakćnej banky objemu 1000 ml opalrenej miešadlom, spälným chladičom,prívodom pre dusik a zariadením pre kontinuálny odber vzorky vodnej disperzie sa vdavkuje A 50 g destilovnej vody, ZAS g etylakrylátu, 31.6 g metylmetakrylátu, 3 G,á g akrylonltrilu a 1.3 hmotnostnýćh dielov nátrium-10-Ep-(l-nonyl)íenyloxi-3,6,9,l 2-tetraoxatetradekanylsulľátu (Etoxon AF-5). Po...