Patenty so značkou «disperzia»

Polymérna nanopigmentová disperzia, spôsob jej prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287999

Dátum: 07.09.2012

Autori: Folvarčíková Katarína, Brejka Ondrej, Šofranko Jozef, Michlík Peter, Marcinčin Antón

MPK: C08K 3/22, C08L 23/16, C08J 3/22...

Značky: disperzia, spôsob, polymérna, použitie, nanopigmentová, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Disperzia pozostáva z polymérneho nosiča, ktorým je polypropylén v množstve 68,0 až 88,0 % hmotn., anorganického aditíva v množstve 10,0 až 20,0 % hmotn., ktorý pozostáva z anatasovej alebo rutilovej kryštalickej modifikácie TiO2 s veľkosťou primárnych častíc v rozsahu od 14 do 30 nm a práškového dispergátora na báze polyetylénového vosku a/alebo polypropylénového vosku alebo polyolefínov s molekulovou hmotnosťou nižšou ako 40 000 g/mol v...

Tekutý vodný prostriedok s nízkou teplotou tuhnutia obsahujúci fenoláty, vodná suspenzia alebo disperzia s jeho obsahom, jeho použitie a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287821

Dátum: 19.10.2011

Autori: Buri Matthias, Schwarzentruber Patrick

MPK: C07C 39/235, C07C 37/88, A01N 31/08...

Značky: suspenzia, teplotou, použitie, disperzia, vodná, fenoláty, prostriedok, tekutý, nízkou, spôsob, obsahujúci, přípravy, obsahom, tuhnutia, vodný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa vzťahuje na tekutý vodný prostriedok obsahujúci fenoláty s teplotou tuhnutia nižšou alebo rovnajúcou sa -10 °C, ktorý obsahuje nasledujúce zložky: a) 50 až 80 % hmotn. jedného alebo viacerých fenolátov b) 0,1 až 10 % hmotn. jedného alebo viacerých inhibítorov kryštalizácie vybraných z alifatických glykolov, alifatických alkoholov a aromatických alkoholov a vodu, prípadne ďalšie zložky, ktoré majú biocídne účinky a/alebo podporujú...

Koloidná silikátová disperzia, spôsob jej prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286679

Dátum: 20.02.2009

Autori: Le Bell Jean, Perander Michael

MPK: C01B 33/00, C04B 14/02, B01J 13/00...

Značky: disperzia, silikátová, přípravy, koloidná, spôsob, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa koloidná vodná silikátová disperzia obsahujúca kremík a hliník, kde molárny pomer kremíka a hliníka je 2 až 12. Ďalej sa opisuje spôsob prípravy uvedenej disperzie. Uvedený spôsob je charakterizovaný rozpustením materiálu tvoreného časticami minerálov, ako je sklená vata alebo vláknitý produkt obsahujúci kremík a hliník v molárnom pomere 2 až 12 vo vodnom roztoku, tvorbou jadier a stabilizáciou takto získaného roztoku a upravením...

Disperzia vysušiteľná rozstrekovaním, spôsob jej výroby a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286649

Dátum: 16.02.2009

Autori: Haupt Martin, Axmann Heinz

MPK: C08J 3/12

Značky: vysušiteľná, použitie, rozstrekovaním, disperzia, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Redispergovateľné disperzie polymérov na báze vinylacetátu, styrénu, akrylátu a ich kopolymérov, sušené rozstrekovaním ("suché disperzie"), obsahujúce micely emulzného polyméru, ktoré majú povlak z amfotérneho polyméru, s výnimkou polyméru na základe kazeínu, pričom celkový stav náboja micel je nezmenený. Spôsob výroby týchto disperzií spočíva v tom, že sa disperzia polymérov majúca teplotu skleného prechodu od -5°C do -70°C, získaná emulznou...

Disperzia živice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10664

Dátum: 23.06.2008

Autori: Blötz Andreas, Kuhlmann Gunda, Schwab Michael, Romahn Carsten

MPK: C08J 3/03

Značky: disperzia, živice

Text:

...bisfenol A alebo bisfenol F. 0009 Fenol prípadne fenolický komponent reaguje s aldehydom, zvlášť s formaldehydom alebo s formaldehyd odštepujúcou zlúčeninou na požadovaný novolak. Novolaky môžu byt modiñkované pomocou obvyklých modiñkačných činidlel, ako sú napr. epoxidové živice, kaučuky, polyvinylbutyral a anorganické prísady. 0010 Množstvo epoxidovej živice predstavuje 30 až 100 hmotnostných percent a novolaku 70 až 0 hmotnostných...

Stabilná vodná disperzia živice typu Novolac

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16059

Dátum: 07.08.2007

Autori: Cornick Marc, Van Herwijnen Hendrikus, Fliedner Elke

MPK: C08J 3/05, C08G 8/04, C03C 25/34...

Značky: novolac, vodná, stabilná, disperzia, živice

Text:

...vodnej fáze sa disperguje produkt reakcie prekurzora tvoreného fenol-formaldehydovou živicou a Inodifikačného činidla, pričon 1 modifikačné činidlo zahŕňa aspoň jednu iónovú skupinu a aspoň jednu funkčnú nadradenú skupinu ktorá umožňuje, aby modifikačné činidlo podstupovalo kondenzáciu spoločne s prekurzorom tvoreným fenol-formaldehydovou živicou. Modifikačné činidlo obsahuje aspoň dve odlišné funkčné skupiny,pričom jednou z týchto aspoň...

Vodná disperzia, spôsob jej prípravy a použitie, v podstate bezvodá glejacia kompozícia a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285268

Dátum: 11.09.2006

Autori: Frölich Sten, Hällström Hans, Sikkar Rein, Lindgren Erik

MPK: D21H 17/00

Značky: vodná, podstatě, kompozícia, disperzia, bezvodá, přípravy, glejacia, použitie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vodná disperzia obsahuje dispergátor a disperznú fázu obsahujúcu hydrofóbny materiál, dispergátor obsahuje aniónovú zlúčeninu s molekulovou hmotnosťou menšou ako 50 000, vybranú zo zlúčenín obsahujúcich uhlík a zlúčenín obsahujúcich kremík, a katiónovú organickú zlúčeninu s molekulovou hmotnosťou menšou ako 50 000. Vynález sa ďalej týka prípravy a použitia disperzie pri výrobe papiera. Vynález sa ďalej týka v podstate bezvodej kompozície...

Vodná disperzia glejacieho prostriedku, spôsob jej prípravy a použitie, kompozícia obsahujúca glejací prostriedok a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285211

Dátum: 02.08.2006

Autori: Frölich Sten, Lindgren Erik, Sikkar Rein

MPK: D21H 17/00

Značky: přípravy, prostriedku, disperzia, glejacieho, prostriedok, obsahujúca, vodná, použitie, kompozícia, glejací, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vodnej disperzie obsahujúcej glejací prostriedok reaktívny s celulózou a dispergačný systém obsahujúci nízkomolekulovú katiónovú organickú zlúčeninu s molekulovou hmotnosťou menšou ako 10 000 a aniónový stabilizátor, jej prípravy a použitia pri výrobe papiera. Vynález sa ďalej týka v podstate bezvodej kompozície obsahujúcej glejací prostriedok reaktívny s celulózou, nízkomolekulovú katiónovú organickú zlúčeninu s molekulovou...

Vodná disperzia polyméru pre bariérový povlak

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2474

Dátum: 03.03.2005

Autori: Duque Baudouin, Betremieux Isabelle, Saija Leo

MPK: C08F 230/00, C08F 212/00, C08F 2/12...

Značky: vodná, disperzia, povlak, bariérový, polymerů

Text:

...nakoniec dobrá stálosť formulácie povlaku, ako je formulovaný pre aplikáciu.0009 Prvým cieľom tohto vynálezu je vodná disperzia polyméru špecifická svojím zložením a pomery monomérov a ďalších obsiahnutých zlúčenín. V závislosti od svojho zloženia môže byťtáto disperzia v štádiu tvorby filmu zosieťovateľná. 0010 Druhý cieľ tohto vynálezu sa týka spôsobu prípravy uvedenej disperzie.0011 Ďalším cieľom vynálezu je zloženie povlaku zahrnujúce...

Vodná disperzia plynových mikrobublín, kontrastná látka s jej obsahom, spôsob prípravy kontrastnej látky a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284200

Dátum: 27.09.2004

Autori: Braenden Jorun, Dugstad Harald, Skurtveit Roald, Klaveness Jo, Rongved Pal

MPK: A61K 49/00

Značky: spôsob, přípravy, disperzia, vodná, použitie, kontrastnej, plynových, látka, látky, mikrobublín, kontrastná, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Mikrobublinové disperzie stabilizované fosfolipidmi prevažne pozostávajúce z molekúl, ktoré jednotlivo majú celkový čistý náboj, majú výhodnú stabilitu, ktorá ich robí užitočnými, tak aj účinnými kontrastnými látkami, spôsob prípravy kontrastných látok obsahujúcich mikrobubliny, ktorý pozostáva z lyofilizácie vodnej disperzie plynových mikrobublín stabilizovaných jedným alebo viacerými membránovými lipidmi s výťažkom sušeného produktu, ktorý...

Mikrogélová disperzia modifikovaná kyselinou fosfónovou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20974

Dátum: 05.08.2004

Autor: Müller Horst

MPK: B01J 13/00, C08F 220/18, C08F 265/04...

Značky: modifikovaná, kyselinou, mikrogélová, disperzia, fosfónovou

Text:

...tmelovú vrstvu, čo by v takom prípade viedlo k značnému koróznemu poškodeniu karosérie automobilu. Na druhej strane musí mať základnýlak dobrú spracovateľnosť. To znamená, že podľa možností už jedným nastriekaním sa môžedosiahnuť taká veľká hrúbka vrstvy, že je zabezpečené dostatočné farebné krytie. Hoci na dostatočné farebné krytie pre farebný odtieň čiernej s vysokým krytím sa požaduje hrúbka vrstvy základného laku iba 17 m, pre...

Disperzia kryštálov alebo granúl aktívnych látok s maskovanou chuťou, žuvateľné mäkké kapsuly naplnené uvedenou disperziou a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14423

Dátum: 21.01.2004

Autori: Bohn Marie-madeleine, Meissonnier Julien, Rose Fabrice

MPK: A61K 47/06, A61K 9/48, A61K 9/00...

Značky: maskovanou, aktívnych, spôsob, uvedenou, látok, kryštálov, kapsuly, žuvateľné, mäkké, výroby, disperzia, chuťou, naplnené, granúl, disperziou

Text:

...látky vysoko rozpustné vo vode,ktoré sa vyznačujú nižšou rozpustnostou vo väčšine lipidových vehikúl. U týchto látok sa tiež ťažko maskuje chuť za použitia bežných dávkových foriem kvôli tomu, že sa rýchlo rozpúšťajú v slinách a dostávajú sa k chutovým pohárikom. Naproti tomu, v disperziách podľa predloženého vynálezu tieto liečivá možno použit bez problémov a poskytujú veľmi uspokojivé výsledky.0018 Jeden aspekt tohto vynálezu spočíva vo...

Disperzia citlivá na svetlo s regulovanou viskozitou na nanesenie kovu na izolačný substrát a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 951

Dátum: 24.12.2003

Autori: Delvaux Mary-hélene, Dupuis Olivier

MPK: C23C 18/20

Značky: regulovanou, disperzia, viskozitou, světlo, izolačný, citlivá, substrát, nanesenie, použitie

Text:

...Ako už bolo uvedené vyššie, cieľom disperzií citlivých na svetlo s premenlivou viskozitou podľa vynálezu je nahradiťdoposiaľ známe roztoky a polymerne živice paládiom, ktorýchnevýhody boli opísané vyššie, a vyvinúť disperzie citlivé na svetlo s regulovanou viskozitou a s oveľa širšou použiteľnosťou než je to pri známych živiciach. Tieto disperzie obsahujú V kombinácii pigment, poskytujúci pri ožiarení svetlom oxidačno redukčnú reakciu,...

Mikrogélová disperzia modifikovaná kyselinou fosfónovou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19355

Dátum: 13.10.2003

Autor: Müller Horst

MPK: C08F 265/04, B01J 13/00, C08F 220/18...

Značky: kyselinou, fosfónovou, modifikovaná, disperzia, mikrogélová

Text:

...vrstva transparentného laku, avšak taká nízka, aby nestrhávala pri náraze kamienkov tmelovú vrstvu, čo by v takom prípade viedlo kznačnému koróznemu poškodeniu karosérie automobilu.0011 Na druhej strane musí mať základný lak dobrú spracovateľnosť. To znamená, že podľamožností už jedným nastriekaním sa môže dosiahnuť taká veľká hrúbka vrstvy, že jezabezpečené dostatočné farebné krytie. Ak sa aj pre farebný odtieň čiemej s vysokým krytím na...

Samonanášacia vodná disperzia aniónovej epoxidovej živice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2991

Dátum: 13.11.2002

Autori: Bammel Brian, Yang Zhiqi, Mcgee John

MPK: C08G 59/00, C08J 3/02, C08K 3/00...

Značky: samonanášacia, živice, epoxidovej, aniónovej, disperzia, vodná

Text:

...výroby samonanášacej disperzie epoxidovej živice, pričom tento spôsob zahníuje(a) zmíešanie najmenej jednej epoxidovej živice saniónovou funkčnosťou snajmenej jedným rozpúšťadlom za vzniku zmesi, pričom táto najmenej jedna epoxidová živica s aniónovou funkčnosťou je odvodená z jednej alebo viacerých epoxidových živíc zodpovedajúcich nasledovnej všeobecnej chemickej štruktúrea n je celé číslo od 7 do 50 a (b) dispergovanie zmesi z kroku (a) vo...

Vodná disperzia obsahujúca stabilné nanočastice účinnej látky nerozpustné vo vode a pomocné látky ako sú triglyceridy so stredne dlhým reťazcom (MCT)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2246

Dátum: 01.08.2002

Autori: Zzackrisson Schantz Anna Elisabeth Fysi, Von Corswant Lars Christian, Skantze Tommy Urban, Lindfors Per Lennart, Olsson Ulf, Skantze Pia Margaretha Cecilia

MPK: A61K 9/10, A61K 9/16

Značky: mct, stabilné, vodná, dlhým, disperzia, účinnej, pomocné, nanočastice, reťazcom, nerozpustné, triglyceridy, obsahujúca, stredne, látky

Text:

...polymćrneho materiálu, ktorý má molekulovú hmotnosť až 10 000, aby sa dispergovala olejová fáza emulzie typu olej vo vode a inhibovalo sa Ostwaldovo zrenie. Welin-Berger et al.(Int. Jour. of Pharmaceutics 200 (2000) ss. 249-260) opisujú pridanie hydrofóbneho materiálu kolejovej fáze emulzic typu olej vo vode, aby sa inhibovalo Ostwaldovo zrenie olejových kvapiek vemulzii. Vtýchto naposledy zmienených troch literárnych odkazoch je...

Polymérna disperzia s vysokým pevným podielom, spôsob jej prípravy a tmeliaca alebo tesniaca kompozícia na jej báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282482

Dátum: 07.01.2002

Autori: Hernandez Pamela, Dunaway James, Bidinger Gregory

MPK: C08F 265/04, C08F 265/06, C08F 263/04...

Značky: podielom, tmeliaca, kompozícia, přípravy, spôsob, disperzia, pevným, báze, vysokým, tesniaca, polymérna

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa polymérne disperzie s vysokým pevným podielom, ktoré sú charakteristické tým, že zahrnujú vodnú disperziu tvorenú z aspoň 77 % hmotn. diskrétnymi polymérnymi časticami, polymerizovanými z monomérov zahrnujúcich aspoň 50 % hmotn. akrylátových monomérov so 4 až 16 uhlíkovými atómami a/alebo vinylacetátu, pričom uvedená disperzia má distribúciu veľkosti častíc s dvomi alebo viacerými módmi, kde jeden mód distribúcie veľkosti častíc má...

Jedlá plastická disperzia s rýchle želatinizujúcim škrobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279592

Dátum: 07.06.1995

Autori: Kowblansky Marie, Wesdorp Leendert Hendrik, Morrison Anthony, Kasica James, Madsen Robert Andrew

MPK: A23D 7/00

Značky: želatinizujúcim, škrobom, plastická, jedlá, rychle, disperzia

Zhrnutie / Anotácia:

Jedlá plastická disperzia obsahuje najmenej dve kondenzované fázy, z ktorých najmenej jedna je kontinuálna. Disperzia zahŕňa prvú gélotvornú zmes a druhú gélotvornú zmes, ktoré obsahujú 1 až 8-násobok kritickej koncentrácie želatinizujúceho škrobu, ktorého reologická vlastnosť vo vodnej disperzii je charakterizovaná polovičnou hodnotou G'max pri nie viac než 7250 sekundách, ak je pripravená v koncentrácii na poskytnutie log hodnoty G'max...

Parafinická disperzia

Načítavanie...

Číslo patentu: 247331

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mendel Jozef, Štibrányi Ladislav

MPK: C10G 73/40, C08L 91/00

Značky: parafinická, disperzia

Text:

...pridať minerálny olej.Nevýhody prípravy dísperzii doterajšími spôsobmi, t. j. nedostatočná stabilita, alebo nutnost úpravy reologických vlastnosti prídavkom ďalšieho činidla, t. j. oleja, čim sa zvyšuje časová náročnosť, možno odstrániť prípravou disperzie podľa vynálezu. Disperzia podľa vynálezu pozostáva z gaču, t. j. zmesi vyšších parafinických uhľovodíkov,vyrobených z destilačných olejových frakcii, alebo selektivnych olejových...

Vulkanizačná disperzia

Načítavanie...

Číslo patentu: 237896

Dátum: 15.03.1987

Autori: Belko Dušan, Kabátová Viera, Orlík Ivo, Dimun Milan, Barková Ivona, Šimek Ivan, Truchlik Štefan, Zeman Svatopluk

MPK: C08J 3/24, C08K 13/02

Značky: vulkanizačná, disperzia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vulkanizačnej disperzie s tixotropnými vlastnosťami a stabilitou z hľadiska usadzovania pevnej zložky obsahujúcej urychľovače na báze solí derivátov kyseliny ditiokarbamidovej, síru, aktivátory vulkanizácie, antioxidanty, emulgátory a vodu. Podstata vynálezu spočíva v zložení, ktoré je vymedzené 15 až 30 % hmot. síry, 25 až 40 % hmot. oxidu zinočnatého, 5 až 20 hmot. 2,6-diterciálneho butyl-4-metylfenolu, 2 až 15 % hmot....

Filmotvorná disperzia pre obaľovanie pevných liekových foriem a iných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234828

Dátum: 15.01.1987

Autori: Zatloukalová Viera, Líkařová Eva, Kodet Jozef Csc, Balúch Jozef, Chalabala Milan

MPK: C08L 3/10

Značky: pevných, foriem, disperzia, obaľovanie, materiálov, iných, liekových, filmotvorná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka filmotvornej disperzie, ktorá sa používa na nanášenie filmotvorných poťahov na farmaceuticky tvarované výrobky ako sú tablety, granule, pelety alebo v iných odboroch chemickej výroby, v potravinárstve ako i v poľnohospodárstve na obaľovanie semien. Podstatnou zložkou disperzie sú chemicky modifikované škroby, najmä estery a étery oxidovaných škrobov, ďalej obsahuje polyetylénglykoly a ďalšie prísady.