Patenty so značkou «dílů»

Rozřaďovač dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 273243

Dátum: 12.03.1991

Autori: Sotona Jiří, Anderle Karel

MPK: B23Q 7/02

Značky: dílů, rozřaďovač

Způsob povrchové úpravy řezů spodkových dílů obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 269486

Dátum: 11.04.1990

Autori: Piperkov Vladislav, Uruba Vladimír

MPK: A43D 8/32

Značky: povrchové, úpravy, řezu, dílů, způsob, obuvi, spodkových

Text:

...snížení pracnosti při úpravě řezu a zvýšení jeho odolnosti vůči narušení povrchové úpravy, v praktickém vyloucení vlivu vlhkosti, směrovaného od řezu spodkového dílce, a konečně ve snížení organic kých výpadku během zpracování.Použitý kopolymer metylmetakrylát-styren s poměrem složek 52 až 57 42 až 48 nejlépe vykazuje bod tání.v rozmezí 130 až 150 °C, K hodnotu 50/ m 01-hmůtňůst M 50 000/. tvrdost podle Brinella minimálně 900 N a je...

Zařízení pro navařování vnitřních povrchů rotačních dílů malých světlostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269428

Dátum: 11.04.1990

Autor: Svoboda František

MPK: B23K 9/04

Značky: navařování, dílů, zařízení, vnitřních, povrchu, světlosti, rotačních, malých

Text:

...podàvací Hladkou, přítlačnou kladkou, napájecimí čclístmi a násypkamí, je upevněna na rameno, jehož druhý konec je upevněn na převodovce. Podávací kladka je umístěna na společné hřídelí s řetězovým ozubeným kolem, která je poháněno pomocí řetězu hnacím ozubeným kolem, nasazeným na výstupní hřídelí převodovky, Umístěně mimo vnítřní prostor navařovaného dílu. Navařování pàskovou elektrodou se provádí v podélnem směru, což ve srovnání 9 obvodovým...

Způsob přípravy povrchu feritových dílů pro jejich vzájemné spojování sklednou pájkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268865

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vilím Jindřich, Kučera Jan, Hedbávná Jindřiška, Matoušek Tomáš

MPK: G11B 5/133

Značky: vzájemné, dílů, feritových, přípravy, jejich, sklednou, povrchu, pájkou, způsob, spojování

Text:

...broušením a následným leštěním rozrušené povrchové vrstvičky feritu. Tím nastane odhalení kompaktního nechanicky nezhmožděneho feritu a v důsledku toho í vyloučeni elementu kritického z hlediska pevnosti v prechodu ferit - sklo. Doba působení činidla, je ohranlčena shora,a tim je zabráněno hlubälmu odleptavání feritu, než je žádouci, což by mohlo vést například ke zhoršení relace magnetické šířka proti geometrické šiřce sklem vyplnené...

Zařízení k převracení deskovitých stavebních dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268861

Dátum: 11.04.1990

Autor: Adámek Jaroslav

MPK: B65G 7/08

Značky: dílů, převracení, deskovitých, zařízení, stavebních

Text:

...je uloen výkyvný manípulační rám g. Jeho prvé rameno ga epočívá V základní vodorovné poloze na temenech sloupků lg nosného rámu l. jehož krajní podpěry lg nesou neznázorněná ložiska, která podpírají celý manipulační rám Š. osa 3 výkyvu manípulačního rámu Š je vodorovné, přičemž jeho druhe rameno gb je odkloněno od rovíny prvého ramene 33 tak, aby podélná ose 3 jeho tyče § pro vyvažovací protízávaží § byla ne spojníoi Z těžíště celého prvého...

Zařízení pro odstraňování keramických dílů, zejména z použitých dmyšen

Načítavanie...

Číslo patentu: 268646

Dátum: 14.03.1990

Autori: Nesrsta Antonín, Rychtařík Jaroslav

MPK: F27D 1/16

Značky: použitých, zejména, keramických, dílů, dmyšen, zařízení, odstraňování

Text:

...svými druhýmí konci jsou čepem spojeny a konzolomi li, připevněnými k posledním stojinóu 3, přičemž ke všem třeo posledním stojinám 3 jsou připevněny závěsy otočných konzol łâ.Na nakulovací rošt ł naväzuje pětidílné nosné konstrukce já, tvořící jednak pracovni stůl ll s protilehle uspořódanýni sklopnými držúky lg, jejichž vodorovné čepy jsou připevněny k jejím dvěma vodorovným nosnikům gg, kde mezi sklopnými držáky łg je uniatěna dmyšna §,...

Způsob lepení dvou dílů s rotačními stykovými plochami

Načítavanie...

Číslo patentu: 268315

Dátum: 14.03.1990

Autori: Stehno Václav, Rychtrmoc Josef, Kousal Josef, Rameš Bohdan

MPK: C09J 5/02, F16B 11/00

Značky: plochami, stykovými, způsob, lepení, rotačními, dílů

Text:

...díly s vélcovými stykovými plochami a na obr. 2 je pohled ve směru P naznačeném na obr. 1 na jeden spojovaný díl opatřený drałkamí. oba apojované díly ł, 3 jsou opatřeny rotačníml stykovýml plochaml Q, §. V příklodu provedení je první díl Ä opatřen vnější rotační stykovou plochou Ž,přičemž první díl 3 je čep a vnější rotační stykové plocha § je vnější válcové plocha. Druhý díl g je opatřen vnitřní rotační stykovou plochou Q, přičemž...

Upínací paleta pro šití dílů, zejména svršku obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 268249

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kovář Vladimír, Mrázek Karel, Štangl Jan, Jaša František

MPK: D05B 33/00

Značky: dílů, obuvi, svršku, zejména, paleta, upínací, sítí

Text:

...deska, ve které jsou proti vrchnim šicim drážkam víkové desky vyhotoveny spodní Bicí drážky. ve víkové desce je vytvořena vrchní průchozí vyhloubení,v němž je upevněna vrchní vzorová deska, ve ktere jsou vyhotoveny vrchní šicí drážky.Vyšší účinek vynálezu spočíva v tom, že pri změně tvaru ěití se v upinací paletě velmi jednoduše vymění pouze vzorové desky. Vzorové desky v zásade neovlivňují tuhost celé upínací palety a lze tedy pro ně vollt...

Způsob zpracování povrchu dílu z plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 268170

Dátum: 14.03.1990

Autor: Stock Jürgen

MPK: C08J 7/04, B05D 7/02

Značky: způsob, dílů, povrchu, plastické, zpracování, hmoty

Text:

...vykazuje proto ve svém povrchu film z přírodně se vyskytujícího, enzymaticky iniciovaného derivátu celulôzy s funkční fosfátovou, sulfatovou, karbonátovou nebo aminoskupinou.Jako takový derivát celulôzy přichází v úvahu v první řadě deacetylizovaný chitin, známý pod označením chitosan, který jako monomerní jednotku vykazuje glukozamin /poly-/Á-1,4-qlukozamin/, který je nerozvčtveným polysacharidem, obsahujícím dsíkl. Funkční skupi nou...

Způsob vystřihování jednotlivých plošných dílů z materiálu ve tvaru desky nebo listu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268154

Dátum: 14.03.1990

Autor: Benedite Claude

MPK: A43D 8/02, C14B 5/00

Značky: desky, jednotlivých, způsob, listů, vystřihování, dílů, plošných, materiálů, tvaru

Text:

...je možno nn ploše umístovat ručním ukládáním šnblon ve skutečně velikosti přímo na ploše usně, která se pak snímá. stejně tak je možné šnblony umísčovat na ra ferenční ploše ve zmenšenćm měřftku n ohrysy ručne rozmístěných šnblon opticky promítat na plochu usně.Pod pojmom umístování se zohledněním kvality materiálu uaně ve vztahu k jednotlivým druhům výstřižků se rozuní, že se šablony umísřují tak, aby orientaoe jednotlivých výatřiž- 5 ku...

Zařízení pro přidržování šitého dílu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267034

Dátum: 12.02.1990

Autori: Štangl Jan, Kovář Vladimír

MPK: D05B 31/00, D05B 33/00

Značky: dílů, přidržování, šitého, zařízení

Text:

...držák 5, ve kterém je svisle posuvné ulozene přítlačné tyč ŽL, jejíž středicí pero ąg je uloženo ve vodicí dréžce ll. Ke spodnímu konci přítlečné tyče Ž je nábcjem Ql upevněna kluzná deska Q, jež je rovnoběžná s vodící paletou 5. Na spodní části přítlačně tyče Ž je nasunuta tlačná pružina gg, jež je vzepřene mezi stnvitelnou podložkou 21 e spodní stěnou pouzdrovéno držáku Ž. Na vrchní části přítlačné tyče jł je upevněne dorazová příložka...

Zařízení ke spojení dvou rotačních dílů magnetického obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266868

Dátum: 12.01.1990

Autor: Petr Jiří

MPK: H01J 37/18

Značky: magnetického, obvodů, dílů, zařízení, spojení, rotačních

Text:

...spojený šrouby s přírubou víka nebo pláště druhého rotačního dílu magnetického obvodu.Hlavní předností zařízení je mechanicky pevné, výrobně nenáročné spojení dvou či více rotačních dílů magnetického obvodu z vnitřní strany rotačního tčlesa, nenarušující csteticky vnější profil tubusu.Vyuĺílcz bližc olrjusiti přilužcný výkres, un kterém jsou na obr. l až 3 v osovćm řczu uvcdeny tři příklady provedení spojeni dvou rotačních dílů...

Formovací podložka na výrobu plošných stavebních dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265919

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mertl Zdeněk, Hamer Vladimír

MPK: B28B 7/00

Značky: podložka, plošných, formovací, výrobu, dílů, stavebních

Text:

...rozdíl delšího a kratšího ramene žlabu je roven součtu Rozpěrné prvky jsou umístěny nad příčníky nebosíly spodní desky a výšky rozpěrného prvku. ší nebo rovná vzdálenosti vnitřních plochnad a mezi příčníky. Délka rozpěrných prvků je menVýhodou provedení dle vynálezu je, že tuhost v podělném směru je omezena pouze na tuhost spodní víbrací a tuhcst funkční. Tuhost funkční znamená, potřebnou pro zhutňování např. s použití poměrně tenkých...

Upínací paleta pro šití dílů, zejména svršku obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 265886

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kovář Vladimír, Štangl Jan, Mrázek Karel, Jaša František, Bakule Karel

MPK: A43D 63/00

Značky: sítí, paleta, svršku, zejména, obuvi, upínací, dílů

Text:

...šicích drážek základní desky a víkové desky jsou na základní desce upravený spodní lepivé főlie. Na víkové desce jsou po stranách šicích drážek upraveny vrchní lepivé főlie. Lepivé fólie jsou vytvořeny vrstvou nosného materiálu s oboustranným nánosem lepidla.Vyšší účinek vynálezu spočívá V tom, že na lepivých főliích se šité díly ukotví v celé své ploše a tím se zabráñí jejich shrnování v průběhu šití. Tento účinek se projevuje zvláště...

Konstrukce pomocných výztužných dílů pláště a patky pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 265852

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pokluda Ivo, Vondřejc Vítězslav, Řezáč Ivo

MPK: B60C 9/00

Značky: pláště, výztužných, dílů, patky, pomocných, konstrukce

Text:

...dílů pláště tvořených pogumovanou technickou texti 1 ií,zejména z polyamidových vláken,pod 1 e vynálezu,kde technická textílie je tvořena nítí o délkové hmotnosti94 a 500 tex,se zákruty 047 500, s výhodou 50 až 250 /Im délky. Při použití takové technické textílie v osnovní tkaninělze zjednodušit konstrukcí patky pláště a pomocných výztužných dílů plášte tak, že se při nánosování těchto textilií kaučukovou směsí vlivem nízkých zákrutů...

Způsob rozebíratelného montážního šroubového spojení dílů blízké tvrdosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 264588

Dátum: 14.08.1989

Autori: Landovský Karel, Drolle Jan, Svoboda Václav

MPK: F16B 5/00

Značky: dílů, spojení, montážního, tvrdosti, blízké, rozebiratelného, šroubového, způsob

Text:

...dílů je největší ve středu její výšky, Dvpřičemž vložka, zhotovená z materiálu tvrdšího než materiál ~ I i I v .vvrlšroubovým spojem zatlačí do povrchu spojovaných dílů.Výhody rozebíratelného montážního šroubového spojeníspočívají ve snížení pracnosti odstraněním svrtávání a vystružování otvorů pro lícované šrouby nebo kolíky, ve zmeašení rozměrů,a tím i v menší spotřebě materiálu na vytvoření spoje. Protože se při spojování nepoužívá...

Zařízení pro přesun středních dílů pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264533

Dátum: 14.08.1989

Autori: Havelka Josef, Prchal Josef

MPK: E21C 47/04

Značky: dopravníku, pásového, přesun, dílů, zařízení, středních

Text:

...část střední části pásových dopravníků. Část střední části pásových dopravníků se dopravuje jako celek bez demontáže válečkových stolic, středních dílů, kolejnic a pražců. Tím se docílí vyloučení času potřebného pro demontáž a opětnou montáž jednotlivých komponent a podstatné se zkracuje celková doba přestavby.Na přiložených výkresech je schematícky znázorněno zařízení pro transport části střed CS 264 533 B 1ních dílů podle vynálezu,...

Zařízení pro upevňování svrškových dílů k podešvi obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 264080

Dátum: 12.05.1989

Autori: Snášel Josef, Žour Vladimír, Machů Bohumil

MPK: A43D 67/00

Značky: dílů, podešví, zařízení, upevňování, svrškových, obuvi

Text:

...Vruty 3 se vkládají pod šrouboväk g do vodícího pouzdra gg ručně nebo jsou samočinně přiváděny z neznázorněného zásobníku. Rovnoběžně s osou g šroubovací hlavy g jeŤbod~ pěře 1 upraveno vedení lg, v němž je posuvné uložena vodicí příložka 3. Na vodicí příložce 3 je vytvořeno dorazové osazení 31,.jehož tvar je negativem příčného progilu podešve Q. Dorazové osa~zení 31 je rovněž uzpůsobeno.jako doraz pro okraj svrškového pásku 5. Na okrajích...

Způsob renovace silně opotřebených dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263401

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šittner Miroslav

MPK: B23K 9/04

Značky: silně, renovace, způsob, opotřebených, dílů

Text:

...šířce mezery mezi povrchem součástí e stčnou krystelizátoru, tj. při aplikaci tohoto postupu v prvovýrobě, je možno celý postup automatizovet. Při renovsci vyšších součástí, např. válců válcovecích stolią je krystalizátor posuvný ve směru výšky součástí a prostor mezi povrchem renovovené součástí a krystelizátorem se vyplňuje přídevným materiálem postupně.Způsob pod 1 evynálezu§jo p blíženie příkledechs 02 e na přiložených výkrosschěĺiàő...

Uložení podlahových dílů hrazení kotců pro prasata

Načítavanie...

Číslo patentu: 263210

Dátum: 11.04.1989

Autori: Brož Václav, Bláha Jaroslav, Matoušek Aleš

MPK: A01K 1/015

Značky: kotců, prasata, dílů, podlahových, hrazení, uložení

Text:

...k jedné ze stěn kotce, k více stěnám kotco nebo vzájemné k sobě.Některé příklady hrazení podle vynálezu jsou na připojených výkresoch. Na obr. 1 je příčný řez dvojicí vyvýšených pŕíčných kotců s krmnými místy u manipulačních uliček, na obr. 2 je půdorys stejných kotců, na obr. 3 je půdorys těchto kotců s podlahovými díly v otočené poloze pro čištění, ev. demontáž,na obr. 4 podélný řez podélných kotců, na obr. 5 půdorysný pohled kotců podle...

Způsob spojování kovových dílů dilfusním svařováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 262413

Dátum: 14.03.1989

Autor: Moe Per

MPK: B23K 20/00

Značky: spojování, kovových, dílů, způsob, dilfusním, svařováním

Text:

...obou spojovaných dílů 1, 2, přičemž upínací prstence jsou vzájemně propojeny hydraulickýmni válci. Lze samozřejmě použít i jiných provedení, což závisí na tvaru a průřezu spojvaných dílů. Potom začne zahřívání, například pomocí neznäzorněné induk-ční cívky. současně se přivádí spojovacím kanálem proplachovací plyn. Proplachovací plyn nejprve uniká po obvodu 7 dutiny 3 v důsledku menších nepravidelností nebo vroubků na omezovacích plochách 4,...

Způsob stavby či zvyšování z celistvých dílů sestavovatelných sloupů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262268

Dátum: 14.03.1989

Autori: Odstrčil Jiří, Kovář Josef, Mrlík Bohumil, Kadlečík Jaroslav

MPK: B66C 23/28

Značky: provádění, sloupů, sestavovatelných, zvyšování, zařízení, stavby, tohoto, způsob, dílů, způsobu, celistvých

Text:

...s průchodovou světlostí větší než rozměry příčněho průřezu jednotlivých celistvých dílů sloupu jsou případně uspořádány vodicí kladky zvedacíholana vrátku, zatím co koncové oko tohoto zvedacího lane je zavěšovatelné přímo na závěsové vidlici zvedací plošiny a vodicí prostředky k vedení jednotlivých dílů sloupn při jejích zvedání jsou tvořeny přímo vodítky nosného rámu této zvedací plošiny. Konečně je na pomocném zařízení k provádění...

Zařízení pro odkládání plošných dílů malých rozměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262126

Dátum: 10.02.1989

Autori: Radouš Marek, Ptáček Milan, Nový Zdeněk

MPK: D05B 35/00

Značky: malých, plošných, rozměrů, odkládání, dílů, zařízení

Text:

....klade za cíl vytvořit zařízení,která docílí přesného uložení dílů do hnaníčky při vysoké kadenci a celkovêm zjednodušení konstrukce.Zařízení pro odkládání plošných dílů malých rozměarů je podle vynálezu Sestoveno ze ShľľlDVIHCĺ lišty, zasahující »nad odkládaci plochu pracovního stroje a zásobníku. přlřazeného k, této ploše. Dno zásobníku je uchyceno na pístnici »pneumalického válce s vertikálním kr-okovým pohybem, přičemž znakem vynálezu je,...

Polohovadlo pro upínání svařovaných dílů, zejména dna a bočnic ocelových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 261646

Dátum: 10.02.1989

Autori: Míča Pavel, Toman Otakar

MPK: B23K 37/04

Značky: nádob, svařovaných, upínání, dílů, oceľových, polohovadlo, zejména, bočníc

Text:

...23, .které mají v transportní poloze polohovadla 32 svislé osy otáčení. Na neznázorněném rámu je kyvně umístěn levý přítlaäník 25 a pravý přítlačník 26.Polohovadluo pro upínání svařovalných dílů, zejména dna a bočnic ocelových nádob má dvě tnansportní a dvě pracovní polohy.První transportní poloha je v půdoryse .na obr. 1. Na polohovadlo 32 je z neznázorněného přísunoveho dopravníku přesuníito dno 23 nádoby, které se dále pohybuje...

Spoj dílů plošných ohebných materiálů, zejména střešních krytinových fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 261573

Dátum: 10.02.1989

Autori: Voborský Jiří, Šála Jiří

MPK: E04D 3/362

Značky: střešních, materiálů, zejména, ohebných, plošných, fólií, dílů, krytinových

Text:

...pronikaly plochami některé ze spojovaných nebo podkladních vrstev a tak porušovaly. krycí lišta mohou být vyrobeny z betonu, keramiky nebo podobnýchmateriálů a mají proto dostatečnou hmotnost, aby zajistily kotve ní střešní krytiny ke střešní konstrukcí jen svou vlastní tíží, takže nejsou nutné žádné šrouby, hřebíky nebo jiné upevňovací prvky. Krytinové díly jsou spojeny tak, že mohou volně dilatovat a vy rovnávat tak všechna vznikající...

Způsob obrábění korundových dílů za syrova nebo po nízkoteplotním zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 261372

Dátum: 10.02.1989

Autori: Audrlický Josef, Kotek Vladimír

MPK: C04B 35/10

Značky: nízkoteplotním, obrábění, způsob, zpracování, dílů, syrová, korundových

Text:

...je skutečnost, že odpadá nutnost častého orovnávúni a čištění brusných kotoučů, pokud se obráběni provádí broušenin, čímž se zvyšuje produktivita práce na tomto prace-V o Vyná 1 oz.budevb 1 Iže popeán~v°násIedujicich přikladeoh.Korundové díly připravené ízostatickým~ 1 isovánim pro pracovni směsi pro mikrozrnný korund při tlaku 100 Mľo vo tvaru desek o rozměru cca 90 x 90 x 12 mm byly přežahnuty na teplotu 900 °C arna kotoučové řezačce...

Materiál pro tváření obuvnických podešvových dílů vstřikováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 261164

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kakalá Karel, Pospíšil Vladislav, Trubačíková Drahomíra

MPK: C08L 9/02, C08L 27/06

Značky: vstřikováním, materiál, tváření, obuvníckych, dílů, podešvových

Text:

...polymetu v množství 5 až 25 hmotnostních procent. který je charakterizovân viskozitou Mooney ML 4 v rozmezí 20 až 55 a přídavkem 3 až 12 hmotnoatních procent, vztažených na polymsr, plnivového inertního materiálu, jako je práškovitý polyvinylohlorid, nebo inertního svět 1 éhoplniva v podobě caco 3 nebo sioz, jímž se zlepšuje míchání směsi. stonízká hodnota viskpzity Mooney ML 4 příznivé ovlivñuje takové vlastnosti výsledné směsi, nehot...