Patenty so značkou «dílců»

Zařízení k leptání částí plochých dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 260551

Dátum: 15.12.1998

Autor: Boháček Tomáš

MPK: C25F 7/00

Značky: zařízení, částí, dílců, leptání, plochých

Text:

...1 vystačí jeden obsah nádoby l a kdy tedy bude nutno leptącí médium vymenit, pokud nebude použito systému s jeho průběžnou reqenerací.B hlediska produktivity práce pri provádění působu leptaní podle A 0 245 603 bude účelne leptnt větší počet dílců současně. Reěení, které by bylo nejspíše nasnadě, totiž umístit na hřídel Ag ve vzájemném odstupu dva nebo více dílců a zařízení konstrukčně upravit tak,aby pracovní po 1 ohahfíde 1 e lg byla...

Zařízení pro proteplování betonových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 270759

Dátum: 12.07.1990

Autori: Ryšavý Jaroslav, Štěrba Alain

MPK: B28B 21/78

Značky: zařízení, betonových, proteplování, dílců

Text:

...pod teplotu Bo °C. Po konstant p ním časovém úseku (nepř. 0,2 h) se smysl proudění vzdušiny obrátí revsrzací chodu oso«-vého reverzního ventilátoru lg. Vzdušina proudí od otopného zařízení 2 pravou svisloumezerou 32 k formám g. Tím dojde k vyrovnání teplot betonu v blízkosti levé svislé mezery gl a betonu v blízkosti pravé svislé mezery 32.V jiném uspořádání proteplovacího zařízení je pod stínicí přepážkou § umístěno pouze otopné zařízení...

Mechanické upínací zařízení formopodložek na vibračním rámu s vodorovnou vibrací pro zhutňování stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 268920

Dátum: 11.04.1990

Autori: Matějka Josef, Červenka Karel

MPK: B28B 1/08

Značky: zařízení, dílců, upínací, mechanické, vodorovnou, zhutňování, vibrací, vibračním, formopodložek, stavebních, rámu

Text:

...vibrač~ ním rámu 1 vystupuje plochá hlava g svislého trnu ł nad horní plochu vibračního rámu 1, protože na jeho zaoblenou patu lg působí 311 přivráceného konce dvouramenné páky Ž, jejíž druhý vídlicovitě upravený konec je zatěžován hmotností čepem § k němu otočně připojenáho táhla 2 a hmotností k táhlu 2 čepem lg otočně připojeného dvojitého segmentu trojdhelníkového tvaru ll a hmotností přítlačnáho prvku li pomocí čepu lg otočně...

Způsob výroby deskových stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 268715

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bouzek Miroslav

MPK: B28B 21/70

Značky: deskových, způsob, dílců, stavebních, výroby

Text:

...znázorněnzpůsobvýroby podle vynálezu. Obrázek I znázorňuje výrobu panelu s obvodový rázen, obr. 2 s vnitřním ráme. a mipřzí výztuhou, obr. 3 panel lichoběžnikového tvaru.Tyčové železobetonové vyzrálé dílce 1 se na podložce sepnou a vytvoří obvožový ráz budoucíhopane 1 u. Při použití záporných délkových tolerancí tyčových dílců a řádná prctmelení spojů lze dosáhnout veliké výsledné přesností panelu. Do rámu se dále vloží výztuž g, spojí...

Linka na kompletizaci stavebních dílců zavěšených na pojízdných vahadlech

Načítavanie...

Číslo patentu: 268423

Dátum: 14.03.1990

Autori: Horáček Pavel, Jiroušek Miloslav

MPK: B65G 17/20

Značky: linka, pojízdných, vahadlech, kompletizaci, dílců, zavěšených, stavebních

Text:

...drahách, dochází k podststnému zjednoduäení konstrukce a ke snížení hmotnosti celého zařízení. Zcela se odstraňuje příčení vahadel, což vede ke zvýšení provozní spolehlivosti a bezpečnosti při obsluze stroje.Na připojených výkresech je znázorněno jedno možné provedení kompletizační linky podle Vynálezu. Na obr. l je znázorněn bokorys posunovacího vozu na lince a na obr. 2 je příčný řez linkou.Na rámu posunovacího vozu l je umístěna...

Pákový upínač dílců s vyhazovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268087

Dátum: 14.03.1990

Autori: Goda František, Piňos Miloš, Daďa Josef, Anděl Miroslav

MPK: B23F 23/02

Značky: vyhazovačem, pákový, dílců, upínač

Text:

...l je znázornčno celé zařízení v poloze upnuto, na obr. 2 je poloha vypnuto - výměna díloe, na obr. 3 je tm s váloovým středčním. ~ , zarízení se skládá za dvou pák 1. g otočnä spojených čepem la s táhl Q. Oběv páky l, g jsou stlačovány pružinou ž. ráhlo § prochází tělesem g s obsahuje středioí čep 5 a vyhazovač z. rěleso g je matloí 19 piipojeno k upínaoímu stolu stroje. Připojení táhla § k přímočarému otoru umožňuje spojka g.Uvedený...

Přemístitelný přípravek pro montáž prefabrikovaných dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 268020

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vyhlídalová Petruše, Mackerle Karel, Podsedník Hubert

MPK: E04F 21/18, E04G 21/16

Značky: prefabrikovaných, montáž, přípravek, dílců, přemístitelný

Text:

...směru delšího ramene tuhého montážního příčníku montážní pékou.Výhodou přemístítelného přípravku pro montáž prefabrikovaných dílců podle vynálezu je především jeho jednoduchost. Přípravek umožňuje společně s vrátkem montáž obvodových panelů a vylučuje použití jeřábu.Příkladné provedení přemístitelného přípravku pro montáž prefabrikovaných dílců je znázorněno na přípojeném výkrese, kde na obr. 1 je čelní pohled a na obr. 2 boční pohled na...

Svorník pro spojení plošných dílců z azbestocementu, celulózocementu, umělých hmot a kompozitních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266510

Dátum: 12.01.1990

Autor: Surý Antonín

MPK: F16B 5/00

Značky: dílců, materiálů, kompozitních, azbestocementu, plošných, svorník, celulózocementu, umělých, spojení

Text:

...a nižší životnostikonstrukce, což se projeví neekonomicky i na celém objektu.Uvedené nevýhody odstraňuje svorník pro spojení plošných dílců z azbestooementu,celulôzocementu, umělých hmot a kompozitních materiálů podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že je tvořený nosným šroubem, nn němž je navlečený fixační element, dále maticĺ a podložkou vyznačený tím, že fixační element je tvořený trubkou opatřenou na straně matice přírubou, přes...

Dělená forma pro výrobu dílců z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266091

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kosina Jaromír, Šmíd Emil, Holda Josef, Štěrba Luděk

MPK: B29L 22/00, B29C 39/26

Značky: delená, plastů, forma, výrobu, dílců

Text:

...vice dělicími plochami, pak dosud užívané konstrukčni koncepce forem bud neumožňuji přiměřený přístup k pracovni dutině, nebo jsou formy nadměrně složité, rozměrné a hmotné. xPožadavek přístupnosti pracovních dutín splňuje forma podle vynálezu, jehož podstata spočĺvá v otáčeni částí formy nesoucich pracovni dutiny kolem os, přičemž se otáčeni části formy mezi uzavřenou a otevženou polohou dosahuje působením přimočarého kapalinového...

Jámová výztuž z výztužních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 264662

Dátum: 14.08.1989

Autori: Lecian Jaroslav, Hrabovský Josef, Sehnal Miroslav, Kübel Ladislav

MPK: E21D 5/00

Značky: dílců, výztužních, jámová, výztuž

Text:

...správného tvaru tubustl jámy. To dává možnost jnosliljittčlit (Jlmzlžovzitlí boku výlomu. Technologická stabilita se proti systému s osazováním celých prstenců výrazně zvyšuje. Ncpřesnosti ve výsledné délce celých stupňů kaskády, připadajících na délku jednoho obvodu jámy, které při tomto způsobu osazování výztužních dílců vzniknou, se vyrovnávají změnou délky dozdívané modulové vložky. V místě modulových vložek lze s výhodou zaústit...

Zařízení pro automatizovanou výrobu bednových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 263745

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kalina Rudolf, Kislinger Jan, Volek Vladimír, Prokop Vladimír

MPK: B27F 7/02

Značky: dílců, zařízení, výrobu, bednových, automatizovanou

Text:

...prostoruS pneumaticky ovládaným vedením É, pfužným dorazem 1 sloužíoímik zabezpečení srovnání a dokonalé fixaci přířezů před sponkováním, ze sady výklopných podpěr § a ze sady sponkovaček g umístěnými na rámu lg pohybujícím se v příčném směru a ze sponkovaček ll uchycených nad bočnicemi 1 a Ä zabezpečujíoíoh sponkování podél-VPo vložení přířezů do zařízení se pomocí řetězového dopravníku 5 s nastavitelnými úchyty 2 dopraví tyto přířezy do...

Zařízení pro přesouvání nábytkových dílců mezi pracovními jednotkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 262906

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kříž Emil

MPK: B65G 7/00

Značky: dílců, zařízení, jednotkami, přesouvání, pracovními, nábytkových

Text:

...je spojen s levým nožovým vedením s unašeči ll krátkého přesunu lg. Obě levá nožová vedení lg, lg s unašeči ll jsou posuvná na levé vodici tyči l§ uchycené na pevnám stole lg zařízení. Na naháněcim hřídeli § je také posuvněĺubhyceno další posuvné unášecí ozubené kolo lg a posuvný unášecí ozubený pastorek lz. Do posuvného unášecího ozubeného kola lg zapadá pravý ozubený hřeben dlouhého přesunu lg, který je spojený s pravým nožovým vedeníms...

Zařízení pro výrobu střešních izolačních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 262737

Dátum: 14.03.1989

Autori: Koutný Josef, Menša Ludvík, Borkovec Libor

MPK: B65G 49/00

Značky: výrobu, střešních, zařízení, dílců, izolačních

Text:

...1,kterým začáná hlavní výrobní větev. Hlavní výrobní větavobraceč lamel Q. Za obraçečem lamel § je usazen odebírací d°Pľ 8 Vik Z. Jehož součástí je výsuvný rošt a erovnávací válce a za ním následuje odměřovací dopravník 9. Za odmě. řovacím dopravníkem 5 je umíetěnopláäřovací zařízení lg,jehož součástí je vyhřívaná ropné deska. natavovací hořáky a odvíjecí etolíce lg pro hydroízolační pás včetně spojovacího zařízení. Na plášřovací zařízení 10...

Způsob lití protáhlých betonových dílců a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 262657

Dátum: 14.03.1989

Autor: Paakkinen Ilmari

MPK: E04C 1/06

Značky: lití, způsob, dílců, betonových, protáhlých, zařízení, provádění

Text:

...směsi a hmotnost dílce se zmenší. Pro prüřez trubkového jádra 4 podle obr. .4 je vhodná velikost úhlu natáčení o například asi 20 °. Tento úhel závisí na průměru trubkového jadra 4. Měřeno na obvodu trubkového-jádra 4 je vhodná amplituda pohybu asi 2 až 20 mm. Sousední trubková jádra 4 samohou pohybovat synchronně v opačných smyslech nebo ve stejném smyslu. Natáčecí pohyb může být vyvozován mechanicky, hydraulicky nebo pneumatický.Obr....

Manipulační vozík pro osazování bednicích dílců klenby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262199

Dátum: 14.03.1989

Autori: Horan Branislav, Kleja Jozef

MPK: E04G 11/22

Značky: vozík, klenby, osazování, bednicích, dílců, manipulační

Text:

...podvozků dochází ke značné úspoře ocele. Zmenšení hmotnosti se projevuje příznivě nejen při manipulaci, ale také při přepravě celého bednění.Na sczhematických výkresoch znázorňuje obr. 1 čelní pohled na manipulační vozík ve fázi osazování bednicího dílce klenby. Vyobrazení je rozděleno svislou osou sou-měřnosti na dvě poloviny, z nichž pravá znázorňuje bednění základní, levá znázorňuje bednicí dílec opatřený přídavným nástavcem pro zvýšení...

Forma pro výrobu dílců z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262063

Dátum: 10.02.1989

Autori: Holda Josef, Kosina Jaromír, Šmíd Emil, Štěrba Luděk

MPK: B29C 39/26

Značky: dílců, výrobu, forma, plastů

Text:

...mezi osou otäčení přední části formy a osou ojničního kloubu na přední části formy. U uzavřené formy je spojnice osy otáčení hnací kliky a -osou ojničního kloubu na přední části formy kolmá na spojnici osy ojničního kloubu na1. Forma pro výrobu díicü z plastů, zejména lehčeného polyuretanu, jejíž přední část je otočná a ovládaná zdvojenym kloubovym mechanismem ovládaným přímočarým motorom, vuyznačující se tím, že vzdálenost mezi osou...

Formovací zařízení, zejména pro výrobu silikátových stavebních dílců a konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261905

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pazour Miloš, Koláček Jiří, Olšanský Bohumil, Kraus Arnošt

MPK: B28B 7/22

Značky: formovací, konstrukcí, zařízení, silikátových, stavebních, dílců, zejména, výrobu

Text:

...obrç 4 je alterna tivní provedení podle obr. 2 a na obr. 5 provedení se dvěma pružnými členy a pláštěm ve formě kompaktního tělesa.V provedení na obr. l je mezi stěnou § formy a pláš těm l vytvářecí částí zařízení podle vynálezu upevněn pruž-. ný člen 3, tvořený pryžovým nebo plastovým blokom. UeVopatřen vnitřním pouzdrem §, do kterého zasahuje první spojovací člen 2, tvořený šroubem, čepem s výstřadníkem apodo. jehož hlava je umístěna ve...

Box pro skladování plošných dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 261753

Dátum: 10.02.1989

Autori: Koudelka Josef, Chundela Jaroslav, Perník Václav, Bílek Josef, Šiffner Pavel

MPK: B65G 1/00

Značky: skladování, plošných, dílců

Text:

...podmínky pro práci vazače.vynález je dále blíže popsán na príkladoch jeho provedení pomocí výkresu, kde obr. l znázorňuje půdorys nosného dílu ve tvaru H, obr. 2 půdorys nosného dílu ve tvaru T, obr. 3,4. 5 půdorys boxu pro skladovaní ploäných dílců, obr. 6 znázorňuje vytvoření pochůzné části a obr. 7 příčný rez boxem pro skladování plošnýoh dílců.Box pro skľadování plošných dílcú sestava z nosné částí, ke které je připevněna pochůzná část....

Zámek pro vzájemné spojení dvou sousedních stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 261614

Dátum: 10.02.1989

Autori: Rumánek Josef, Strohalm Jan

MPK: E04B 1/60

Značky: spojení, stavebních, vzájemné, dílců, zámek, sousedních

Text:

...doraz 20 a spodní doraz 21. Účelem těchto dorazů 20, 21 je vymezení úhlových úvratí západky 2 při jejím zaisumlti dovnitř kapsy 1 U a při vysunutí von. jeden anebo oba kotouče 16 jsou uipatřeny na obvodu radiálnim vyčnělkom ZZ, v jehož clráze jsou na západce 2 umístěny dva dorazy. Z hlediska umístění na západce 2 je jeden doraz koncovým dorazem 23 a druhý - jnrostředním dorazem 24. Radiální -výčnělek 22 se nachází v mísstě nejvěátši...

Zařízení k automatickému snímání okraje dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 261560

Dátum: 10.02.1989

Autor: Jurásek Rudolf

MPK: A43D 55/00

Značky: snímání, automatickému, okraje, zařízení, dílců

Text:

...g je vedle ostruhy 1 uložen.také pogumovaný přítlačný váleček 1, opírající se o rýhovaný roz hlazovací váleček Ž uložený na hlavní hřídeli Q, otáčejícíąěeve zde neznázorněné Írémě. Nad ostruhou 1, ve vzdálenosti dané mezerou 5 která je menší než tlouštka rozhlazovaného materiálu,je umístěn konec výkyvného tykadla 1 uloženého na čepu §, upevněného ve stavitelném držáku 2 z nevodivého materiálu. Na výkyvném tykadle 1 , na jeho konci vzdálené...

Fixační jehla pro fixaci vodorovných výztužných prutů při výrobě pórobetonových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 260864

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šímovec Jaroslav, Buček Jan

MPK: E04C 5/16

Značky: fixaci, pórobetonových, výztužných, vodorovných, výrobe, fixační, dílců, jehla, prutů

Text:

...10. U provedení podle obr. 1 je přídržná pružina 2 tímto skluzem 1 I ukončena, u provedení podle obr. 2 a 3 je přídržná pružina 2 ukončena šikmýmnájezdem 5, navazujicím na skluz 10,tím, že spodní konec přídržné pružiny 2 je vyhnut v opačném smeru než záchyt.U provedení podle obr. 4 je přídržná pružina 2 tvařeua páskem, na jehož horním konci je vytvořena objímka B uspořádaná v atngencialním vybraní 11 na fixačni jehle 3. Objímka ii je...

Způsob zjišťování potenciálního výnosu zrna pšenice z malých dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 258857

Dátum: 16.09.1988

Autor: Foltýn Jiří

MPK: G01G 9/00

Značky: malých, pšenice, výnosu, zjišťování, způsob, potenciálního, dílců

Text:

...čtverečněho met ru, s následným přepočtem na hektarový výnos zrna, Aüvedený způoob zjiätování potenciálníhp výnosu zrná pěe~ýnice z malých dílců umožňuje výběr kmenů na plošný výnoa zrna již v raných generacích,-což povede ke zkráoení.ä 1 echt 1 telekého procesu a.případně 1 ke.zmenšení pokuanýoh p 1 ochÄ~René zjišřování výnoaověho potenciálu kmenů päenico usnadní též tolik žádoucí souatavně šlechtění na výnosovo stabilitu odrůd v různých...

Opěrná konstrukce pro přepravu stavebních dílců v šikmé poloze se sklopnými podstavci

Načítavanie...

Číslo patentu: 258775

Dátum: 16.09.1988

Autori: Horáček František, Jiroušek Miloslav

MPK: B65D 19/44

Značky: poloze, prepravu, sklopnými, dílců, stavebních, šikmé, podstavci, opěrná, konstrukce

Text:

...sklopit do vnějších nebo vnitřních řad v libovolném počtu,podle požadované sestavy dílců v náklsdu. Pokud nejsou podstavce zapotřebí, je možno je vyklopit do stłedu opěrné konstrukce s stěnové dílce, příčky nebo i jiné prefsbrikáty do ní ukládat běšným způsobem jen na lyžiny.Provedením operné konstrukce podle vynálezu dojde k podststnému rozšíření variability v možnostech uspořádání naložsných dílců. Tím se zvýši hmotnost nákladu a...

Forma pro výrobu stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 258344

Dátum: 16.08.1988

Autori: Zalubil Jan, Smejkal Ladislav, Uhlíř Petr

MPK: B28B 7/02

Značky: forma, stavebních, výrobu, dílců

Text:

...rovínnou plochou k bočnicím s tím, že poloha čel jeVýhodou provedení podle vynálezu je výrobní nenáročnost bočnica čel a možnost jejich použití pro formovaní panelů s odlišnou j profilací. Dalšími výhodami je nenáročná montáž z hlediska jednoznačnéhorozměrového ustavení čel deskami, vysoké využití plochy vytvářecí podložky a několikanásobná životnost bočnic z důvodu nulových odformovacích síl.Na přípojených výkresech je znázorněno...

Zařízení pro stohování drobných , zejména úzkých nábytkových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 247224

Dátum: 01.08.1988

Autor: Chrz Vladimír

MPK: B65G 57/16

Značky: zejména, zařízení, úzkých, stohování, drobných, dílců, nábytkových

Text:

...je posuvné uložena konzola g, na ní je přiäroubován držák g, ve kterém je kyvně uložena páka i, na ktere je západka g a stavěcí ěroub g,zajištovaný maticí lO. Paka je stále tlačena pružinou g proti kotouči g s výřezem. V držáku j je také otočné uchycena klapka 2,na jejíž ose je uchycen kotouč á s výřezem a klapka 2 je vyvážena závažím 1. Ve spodní části zásobníku . je nalcpen tenký tlumící materiál např. moliten 1 g. K zásobníku l je kyvně...

Zařízení pro broušení hran dílců na bázi dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 245441

Dátum: 01.07.1988

Autor: Mitev Krasimir Borisov

MPK: B24B 9/18

Značky: broušení, dílců, bázi, dřeva, zařízení

Text:

...pravítky. Snímecí prvky, umístěné v obou stranách vodícíoh pravítek,jsou uloženy V blízkosti brousicího strojku.Hlavní výhody tohoto zařízení spočívají v tom, že při broušení ručními strojky se docílí přesného nasazení brousícího kotouče na začátku a konci broušeného dílce,jakož i rovnoměrný úběr broušená síly. Tyto výhody pak zpětně zvýší životnost brousících pásů.Příklad zařízení pro broušení dřevěných dílců podle vynálezu je znázorněn...

Úložná konstrukce zejména pro přepravu dlouhých dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 257932

Dátum: 15.06.1988

Autori: Koudelka Josef, Gottfried Zdeněk

MPK: B60P 7/12, B60P 3/40

Značky: konstrukce, úložná, zejména, dílců, dlouhých, prepravu

Text:

...v nárysu a obr. 4 uvádí zadní nosnou konstrukcí v boPřední nosné konstrukce, podle konkrétního provedení předmětu vynálezu, sestává ze dvou podélných nosníkü l, na kterých je přivařen příčný nosník g.iK příčnému nosníku g jsou pomocí předních přestavitelných čepů 5 připevněny přední přestevitelné opěry Q. Cela konstrukce je k přednímu nosnému rámu návěsu.připevněne svorníky ina konzolami Q, které jsou montážně přivařeny k přednímu...

Zásobník pro zakládání a vyjímání plochých dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 257924

Dátum: 15.06.1988

Autori: Voldán Karel, Jakl Jiří, Konečný Jan, Zvěřina Pavel

MPK: B65G 60/00

Značky: zakládání, zásobník, dílců, plochých, vyjímání

Text:

...horní části nosné konstrukce 5. V podpčráoh 2 jsou zalleován válcové narážky 2 e pružiny Z tlačí podpěry do zěkladnípolohy, která je stavitelné pomocí dorazovýoh äroubů §. V dolní öáetl nosné konstrukce § jsou upevnäny dvě zvedaoí lišty ll a držáky lg a čepy lg nesoucí otočnä uložené výkyvná Iegmenty lg s plochým 1 vačkaml-lg kosodelníkového průřezu. romooí pružin lg jsou výkyvně segmenty l 4 tlačeny do základní polohy, která je zejištována...

Způsob výroby pohledové vrstvy prefabrikovaných dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 257902

Dátum: 15.06.1988

Autori: Paickr Jaromír, Novák Jan, Vácha Jaroslav, Zlesák Ivan, Krob Václav, Hájek Jaroslav, Šmidrkal Jan, Thoma Jan, Řehořek Miloš

MPK: B28B 17/00

Značky: způsob, prefabrikovaných, výroby, pohledové, vrstvy, dílců

Text:

...v celkovám množàtvi 0,06 až 0,5 kgp 1 ooz-n 1 cnak tivních látek na 1 m 2 ošetřené plochy formy. Uvedená eměs- 3 se nanáší na části forem, které tvoří fasádní vrstvu,jako jsou teracové směsi, betonové eměeľ,přípedně jinép směsi vhodné pro tento způsob výroby.Hlavní výhody postupu podle vynálezu spočívají v tom,ze nenáäená směsnemá korozivní účinky na kovové formy,jenetoxícká a její výroba může být reelizověne v tuzemsku za nižší cenu při...

Způsob výroby kompletovaných dílců z polyuretanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244368

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kasáeek Karel, Mencl Vojtich, Vyroubal Antonín

MPK: C08J 9/16

Značky: výroby, kompletovaných, způsob, dílců, polyuretánu

Text:

...ke zvlnění pásů ve styn cích mezi dí 1 ci.Při teplotních změnách dále k pohybům střešních A dílců a následnámu porušování krytiny.Podle patentové dokumentace je známý další způsob výroby tepelně izolačního dílce z granulí pěnového polyuretanu a kmple toveného krycími vrstvami kaučukovým lepidlem.- 2 244308 Rovněž tento způsob výroby kompletovaného dílce vyžaduje pracovníoperací navíc a kvalita nalepení vrstev není rovnoměrná.Výroba...

Manipulační zařízení pro usměrnění deskových nábytkových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 253843

Dátum: 17.12.1987

Autor: Pálenský Zdeněk

MPK: B65G 13/00

Značky: manipulační, nábytkových, zařízení, usměrnění, deskových, dílců

Text:

...Q je kyvně uloženo v horizontální rovině nad nosnou rovinou válečkového dopravníku Ž na portálové konstrukcí 7 s kruhovou dráhou g, pod níž jsouumístěny uvnitř válečkového dopravníku Ž přestavitelné v kolmém směru na podélnou osu 4 usměrñovací kladky 2, lg s přímočarými motory ll pro vertikální posuv. Usměrñovací rameno ł je opatřeno řetězkami lg, 53 a válečkovým řetězem li, na kterém je upevněn tlačný čep gg, který zasahuje do dráhy pohybu...

Zásobník materiálu pro úpravu fasádních povrchů stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 246321

Dátum: 15.12.1987

Autori: Mantegani Sergio, Busto Arsizio

MPK: B28B 13/02, B65D 88/00

Značky: povrchu, fasádních, stavebních, materiálů, dílců, zásobník, úpravu

Text:

...~ve vzdálenosti 25 až 30 mm a svírá s horizontální rev-inou, procházející nejnižší hranou čelní stěny násýpky úhel 5 ° až 6 °, přičemž přesnah výnášecího dna před uzávěrý je 250 až 300 mm. Dělené uzávěry jsou v celé délce násýpký. Delené uzávery jsou V části délky násypky.Výhodou zařízení je jeho samostatná použitelnos-t bez dalších přívdtauvných zařízení pro technologii mokrých omítek, kdy kamenivo se sýpe na rozprostřeííou řídkout...