Patenty so značkou «difuzní»

Korýtkový rozdělovač kapaliny náplňových kolon pro difúzní pochody

Načítavanie...

Číslo patentu: 264369

Dátum: 12.07.1989

Autor: Braun Vlastimil

MPK: B01D 3/32

Značky: náplňových, kolon, pochody, korýtkový, kapaliny, difuzní, rozdělovač

Text:

...i tvar a velikost štěrbiny mezi můstkem a základním materiálem je přitom možno velmi snadno obměňovat. Díky tomu, že můstky vytvářejí na bočních stěnách korýtek rovnoměrný kapalinový film, může rozdělovač pracovat i při zvýšených výkonech, kdy u jiných typů rozdělovačů dochází k nežádoucímu unosu kapaliny proudícím plynemoNa přípojeném výkresu je vedle sebe znázorněno jednak prove~ dení dosud užívaných korýtkových rozdělovačů, jednak...

Uspořádaná výplň kolon pro difuzní pochody

Načítavanie...

Číslo patentu: 263904

Dátum: 12.05.1989

Autor: Braun Vlastimil

MPK: B01D 3/00

Značky: difuzní, kolon, pochody, výplň, uspořádaná

Text:

...ceny zakladního materiálu.Účinok uspořádaných strukt-unních výplní podle předcházejícího řešení dále zvyšuje vynález, jehož podstata spočiva v tom, že svislé stěny tvořící vodorovné vrstvy jsou provedeny z materiálu s kapilárními vlastnostmi, například sklotextilu, a jsou .na horním i spodním okraji, popřípadě i ve střední části, opatřeny nosnými pásky, k nimž jsou v rovnoměnných roztečích připevněny klikatě zprohýbané svislé rozpěrky z...

Lapač zpětného proudu olejových par v difúzní vývěvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 251413

Dátum: 16.07.1987

Autor: Egert Gustav

MPK: F04F 9/06

Značky: olejových, zpětného, lapač, difuzní, proudu, výveve

Text:

...podobného tvaru vnějšího pláště difuzni vývěvy a je Umístěno v jeho blízkosti.Rozměry lamel jsou upravený tak, že vnější průměr spodní lamelya vnitřní průměr horní lamely tvoří mezi vstupním hrdlom sací příruby a činným prostorem tryskového systému vývěvy opticky neprůhlednou překážku. Přitom soustava lamel spojených žebry uůže být rozdělena z montážních důvodů ve vertikální rovíně na dvě shodně poloviny. uHlavní výhody zařízení...

Difúzní protivibrační přepážka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242737

Dátum: 15.05.1987

Autor: Lelko Jozef

MPK: F28F 9/00

Značky: protivibrační, difuzní, přepážka

Text:

...použití v případě žebrovanych trubek.Výše uvedene nedostatky odstraňuje dífuzní protivíbreční přepázka podle vynálezu, jehož podstata epočívá v tom, že tvarované pásky jsou vloženy nejméně mezi dvěma řademi trubek nad sebou s mezerou mezi sebou.Difúzní protivibrační přepňžka způsobuje pouze částečnou reflexi stojatýoh vln a difuzi Jejich energie. V důsledku toho dochází k lepěímu potlačení stojatých vln oproti případu rovných...

Uspořádaná výplň kolon pro difuzní a tepelné procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250270

Dátum: 15.04.1987

Autor: Braun Vlastimil

MPK: B01D 3/00

Značky: kolon, procesy, tepelně, difuzní, výplň, uspořádaná

Text:

...plnou a druhá řada přerušovanou čarou. Upevňovací elementy pásků 3 jsou jazýčky 2,tvořené prüstřihy desky 1 a vyhnuté kolmo k její rovině. jazýčky 2 jsou uspořádány vedle sebe vždy ve dvou vodorovných řadách nad sebou, přičemž jazýčky 2 vyšší řady jsou upraveny na jedné a jazýčky 2 nižší řady na druhé straně desky 1. Dvojice řad jazýčků 2 jsou uspořádány ve stejných rozestupech po celé výšce desky 1. Pásky 3 jsou k jazýčkům 2 uchyceny tak,že...

Projekční difúzní plocha

Načítavanie...

Číslo patentu: 247905

Dátum: 15.01.1987

Autori: Neruda Lubomír, Béza Petr, Bézová Růžena

MPK: G03B 21/60

Značky: plocha, difuzní, projekční

Text:

...difüzní vrstvou ł měkčenáho PVC a modrou reflexní vrstvou 3 měkčeného PVCLícovou funkční stranu, tj. bílou difúzní vrstvu i tvoří bílý nános měkčeného PVC opatřený pravidelným dezénem. což zajišťuje dobrou difuzi promítaného obrazu v jedné homogenní vratvě. Rubový nános, tj. modrá reflexní vrstva Ž měkčeného PVC zlepšuje optické vlastnosti bílé plochy a zvyšuje užitnou hodnotu výrobku.Textilní vložka 3 zaručuje dobrou adhezi vrstev PVC a...

Difúzní dávkovač, zejména pro dávkování chemikálií ve vodárenství

Načítavanie...

Číslo patentu: 232681

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kohn Karel

MPK: G01F 11/00

Značky: dávkovač, vodárenství, difuzní, dávkování, chemikálií, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Difúzní dávkovač, zejména pro dávkování malých množství chemikálií ve vodárenství sestává z uzavíratelného zásobníku, v jehož dnu je upevněna difúzní jednotka. Difúzní jednotka je tvořena dutým válcovým tělesem, uvnitř zásobníku opatřeným vstupní štěrbinou se sítovým elementem a vně zásobníku výstupním otvorem s regulačním prvkem. Zásobník je uzavřen těsnicím víkem, nad kterým je připojeno převlečné víko, vybavené úchytem a závěsem. Difúzní...

Zařízení k čištění cukerných roztoků, zejména k předčeřování difúzní šťávy vápnem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227266

Dátum: 15.06.1986

Autori: Urban Antonín, Toninger Karel, Hušek Čeněk, Šeda Luděk

Značky: vápnem, zařízení, difuzní, roztoku, předčeřování, cukerných, čištění, stavy, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k čištění cukerných roztoků, ze jména k předčeřování difúzní šťávy vápnem, vyznačené tím, že se skládá ze dvou až osmi nádob, sériově zapojených spojovacím potrubím (1), druhá nádoba (2) až poslední nádoba (3) jsou opatřeny vratným potrubím (4), ústícím do směšovacích míst (5) ve spojovacím potrubí (1), přičemž první nádoba (6) je opatřena přívodním potrubím (7) a poslední nádoba (3) je opatřena odváděcím potrubím (8), zatímco...

Způsob čištění difuzní šťávy vápenným mlékem a saturaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 229775

Dátum: 01.05.1986

Autori: Šolcová Magdalena, Toninger Karel, Jozefy Václav

MPK: C13D 3/04

Značky: vápenným, stavy, mlékem, způsob, difuzní, čištění, saturaci

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištěni difuzní šťávy vápenným mlékem a saturací, vyznačený tím, že celková dávka vápenného mléka určená k čištěni se rozdělí na tři základní podíly v poměru 1 :(06): (16) přičemž se první základní podíl smíchá s kalem z koncové saturace a touto předčeřicí směsi se difuzní šťáva předčeří, načež se na předčeřenou šťávu působí druhým základním podílem vápenného mléka při teplotě 20 až 80 °C a takto vápněná šťáva se podrobí...

Způsob zajištění ochrany kovové membrány difúzní sondy zařízení pro měření koncentrace vodíku v kapalných kovech, zejména kapalném sodíku, proti degradaci vlastností její povrchové vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219773

Dátum: 15.09.1985

Autori: Fresl Miroslav, Piták Otakar

Značky: kapalných, vlastností, degradaci, povrchové, membrány, vrstvy, sondy, koncentrace, zařízení, kapalném, vodíku, kovech, její, proti, kovové, sodíku, zejména, měření, ochrany, zajištění, způsob, difuzní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zajištění ochrany kovové membrány difúzní sondy zařízení pro měření koncentrace vodíku v kapalných kovech, zejména kapalném sodíku, proti degradaci vlastností její povrchové vrstvy. Vynález náleží do oboru ochrany kovů proti korozi a týká se zejména oblasti jaderné energetiky. Řeší ochranu kovové membrány difúzní sondy zařízení pro měření koncentrace vodíku v kapalných kovech pomocí kovového pouzdra, naplněného tekutinou ze skupiny...

Způsob čistění difuzní šťávy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217371

Dátum: 01.09.1984

Autori: Janata Petr, Toninger Karel, Jozefy Václav, Šeda Luděk, Hušek Čeněk, Kraus Miloslav, Urban Antonín

Značky: čištění, stavy, způsob, difuzní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká technologického postupu při výrobě cukru z řepy. Řeší způsob čištění difuzní šťávy vápenným mlékem a saturačním plynem. Difuzní šťáva se smísí s odseparovaným kalem a s vápenným mlékem. Z takto vytvořené přečeřené suspenze se oddělí sraženina, která se podrobí separaci a vyslázeni a odvodnění. Kapalná fáze se smísí s vápenným mlékem a vysaturu je na alkalitu 0,1-1,5 kg CaO/m 3 šťávy. Z takto vzniklé kalné saturované šťávy se...