Patenty so značkou «diamantu»

Vlákno obsahujúce nanočastice diamantu a nanokoloid platiny a lôžkoviny obsahujúce toto vlákno

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11552

Dátum: 12.09.2008

Autori: Nakamura Taichi, Fujimura Tadamasa, Shiozaki Shigeru

MPK: D06M 11/74, D06M 11/83, A47G 9/02...

Značky: nanočastice, lôžkoviny, platiny, obsahujúce, vlákno, diamantu, nanokoloid

Text:

...Obr. 2 je graf znázorňujúci infračervené žiarenie vzorky z príkladu 2 a ideálneho0018 Obr. 3 je graf znázorňujúci infračervené žiarenie vzorky z príkladu 3 a ideálneho0019 Obr. 4 je graf znázorňujúci infračervené žiarenie vzorky z príkladu 4 a ideálneho0020 Obr. 5 je graf znázorňujúci infračervené žiarenie vzorky z príkladu 5 a ideálneho0021 Obr. 6 je graf znázorňujúci infračervené žiarenie vzorky z porovnávacieho príkladu 1 a0022 Obr. 7 je...

Způsob úpravy reakční náplně pro výrobu syntetických diamantů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260454

Dátum: 15.12.1998

Autori: Dvořák Bohumil, Horák Jaromír, Kaška Lubomír

MPK: C01B 31/06

Značky: výrobu, úpravy, náplne, diamantu, syntetických, reakční, způsob

Text:

...formou roztoku, pasty na tíhlíkatý materiál, nebo vklädána ve formě lólie mezi rozpouštědlo a grafit. Vhodný límotnostííí poměr elektricky izolační látky ke gľüĺĺĺtt je 0,001 až 15.Izolační látkou se rozumí takový materiál, 4který má za normálních podmínek at 1 n. tlak-u a teploty 20 CJ v-oclivost menší než lüdřiQ/cm-ľ, nebo šírku zakázaného pásma,z hlediska pásmové teorie, větší než 3,0 elektrovnoltu.Vsázka byla uspciřádána takto...

Zařízení k omezení úchylky vzdálenosti osy unášecího vřeteníku od hrotu orovnávacího diamantu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269609

Dátum: 11.04.1990

Autor: Motl Josef

MPK: B24B 53/047, B24B 53/12

Značky: unášecího, úchylky, hrotu, omezení, orovnávacího, zařízení, diamantu, vřeteníku, vzdálenosti

Text:

...provedení zařízení k omezení úchylky vzdálenosti osy unáäecího vřeteníku od hrotu orovnávacího díanantu je znázornčn na přilołených výkreaech, kde ne obr. 1 je nárysný pohled na zařízení, na obr. 2 je půdorysný pohled na zařízení, kdy stůl unàšeciho vřateníku není defornován e na obr. 3 je půdorysný pohled na zařízení, kdy je stůl unášecího vřeteníku deľornovún.Jak vyplýva z obr. 1 a 2, ae ke stolu l unášecího vřeteníku 3...

Způsob opracování diamantů laserovými paprsky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267691

Dátum: 12.02.1990

Autori: Wojciech Hans-joachim, Tzscheutschler Bernhard, Vogel Gabriela

MPK: B23K 26/00

Značky: paprsky, diamantu, laserovými, způsob, opracování

Text:

...oazexrnaa. ooxycupynuero naaepuuň myq. cocranmaew or 30 un no 50 MM.Ľornacuo pyrony npnauaxy naospereuun soxoue noaepxuocru ucnepnnaaenoro Kouyca MOFYT eur» npononmenu aa noaepxuocrn annaaa nocpeacraon Aonomunrennno ycrauoanenąux aepxan.Cnocos cornacuo uaooperennn ocecneqnaaer csepmenue Knuuqecxux nuxpooraepcrnñ c nnanerpon sepmnnu xonyca nanes 0.020 H H nansombmeñ ancoroä Heposuocreü npoonnn soxoaoü noaepxnocru Meuee 0.005 H n annasax ae...

Způsob výroby polykrystalického materiálu na bázi diamantu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267420

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mičulek Jiří, Dědic Josef, Doubrava Jiří

MPK: C01B 31/06

Značky: polykrystalického, bázi, diamantu, výroby, materiálů, způsob

Text:

...je slinována ve vysokotlakém nástroji nebo i bez použití vysokotlaké techniky. při použití slinovadla na bázi binární směsi titan-křemík Ti~Si). U této binární směsi je využít nejníže položený eutektický bod fázového diagramu a tomu odpovídající slitina Ti Si (22 78 X). která se vyznačuje optimální smáčivostí povrchu diamantu. Pro zvýšení pevnosti polykrystalického materiálu na bázi diamantu je však nutné upravit do struktury...

Zařízení pro lisování za tepla kompozičního materiálu s obsahem diamantu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266480

Dátum: 12.01.1990

Autori: Borimskij Alexandr, Cypin Nechemjan, Simkin Eduard, Novikov Nikolaj, Vovčanovskij Ivan, Nagornyj Petr

MPK: B22F 3/14

Značky: tepla, materiálů, kompozičního, diamantu, lisování, zařízení, obsahem

Text:

...Bwynxu 7, a npu Meubmem conepmanna-Mewannuqecxoñ cocTaBnHmmeň nrynxa 7 nocne ropxqero npecconauna He oönaaer ocTaToqHoüjMexaHnuecKoñ npoqnocrbm nuz KonmencaunąYĽQDHHX HEFDYSOK HDH paaŕpyąxe YCTPOŘCTEQ.npn ropnqeM npeccoaanuu B oőnacŕu TepMonHaMuuecxoů CTąÓHHhHOCTH anuasa uenecooöpaeumu annnewça nmöop B xaąecwne nanonnnrenn uns BTVHKH 7 rpaůama nnn rexcarouanbuoro Hurpua őopa, a Merannuuecxoñ cocwasnammeň - na rpynnm MeTannon...

Držák orovnávacího diamantu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265738

Dátum: 14.11.1989

Autor: Daněk Radoslav

MPK: B24B 53/12

Značky: diamantu, orovnávacího, držák

Text:

...diamantu svírá s normálou brusnéhokotouče úhel v rozmezi od patnácti do šedesátí úhlových stupňů.Provedení držáku podle vynálezu dovoluje používání krystalické geometrie diamantů značně malých rozmčrů. Šikmou polchou díamantu lze docilit Vzhledem k obrušovanému brusnému kotouči příznivý řezný úhel 5 velmi dobrými výsledky orovnávání i pro následné broušení obrobků.Po otupení břitu je možné skloněný díamant natočit kol osy jeho hrotu a...

Způsob šetrného oddělování hlinitokřemičitanů a v nich obsaženého grafitu od syntetických diamantů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260997

Dátum: 12.01.1989

Autori: Herfurth Frank, Krüger Stefan, Rericha Adolf

MPK: C01B 13/06

Značky: diamantu, grafitu, syntetických, oddělování, obsaženého, šetrného, způsob, hlinitokřemičitanu

Text:

...pacwnop BMBCTG c 50 Mn Bonn nepeBonàT B xnmmqecxuň cwaxan u mnnbTpymT, npnuem c uenbm ynyqmenua ÚHHBTDEĽHOHHHR cnoäcrn Moryr ĎMTB noBanner-m npuronnue coemłxexmx (HanpHMep Kapőoaarm, önxapöonarnr, xnoprmu, oKHcnxuuxrnnpooxncn menoqaoseuenbnu Merannon) Hnn pacwnopáuomem ÓHTb noorperum.Ocrawox àunbrpaunn nmecre c 50 MH Bonm nçpenonrcn B npnronumü na peaxunn cocy. Ho 6 aBnxmT 12 r rupooxucn Harpna. 3 aTeM Harpenamr no KHHEHHH H B Te 260997....

Způsob desintegrace syntézního produktu vzniklého při výrobě umělých diamantů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257404

Dátum: 16.05.1988

Autori: Sita Štěpán, Kula Petr, Vidlář Jiří, Rezek Karel, Vepřek Jiří

MPK: C01B 31/06

Značky: způsob, desintegrace, diamantu, umělých, produktů, syntézního, vzniklého, výrobe

Text:

...a při otěru 4 o stěny mlecí nádoby a pohybující se mlecí elementy dále nerozbijehy, otěrem se znich pouze uvolňují nalepená zrna grafitu. a ostatních zbytkových složek. Srostlice nevyvinutých zrn dia mantü se však vlivem úderu, resp. otěru,nás 1 edkem nedostatočné soudržnostirozpadají na samostatná zrna. Stejně dochází i. k rozemletí zrn grafítu. Velká zrna diamantu se přitom neroz bíjejí, hrany zrn zůstávají neporušeny. Následkem toho po...

Způsob úpravy povrchu syntetických diamantů určených pro výrobu diamantových nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244265

Dátum: 01.05.1988

Autor: Kalina Jaroslav

MPK: B24B 3/00

Značky: výrobu, způsob, diamantu, syntetických, nástrojů, úpravy, diamantových, povrchu, určených

Text:

...povlaků při výrobě nástrojů s upravenými povrchy diamantů je zkráceno o 80 . Další výhodou uvedeného způsobu je zlepšení kvalitativních požadavků na jakost galvanického povrchu nástroje jako například rovnoměrnost rozložení diamantů na povrchu nosného tělesa, odstranění nárustků na zrnech a podobně.Syntetické diamanty dle způsobu jejich výroby, použitém katalyzátoru, druhu grafitu a termodynanických podmínek při vlastní syntéze zechycují...

Způsob přípravy geminálních dihalogenderivátů diamantu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254726

Dátum: 15.01.1988

Autori: Janku Josef, Vodička Luděk, Burkhard Jiří

MPK: C07C 13/615, C07C 25/22

Značky: dihalogenderivátů, diamantu, způsob, přípravy, geminálních

Text:

...ktoré během yeakce z reakční směsi odcházejí a nezreagované thionylhalogenidy lze snadno odstranit oddestilováním za normálního případně sníženého tlaku, což značně zjednodušuje izolací produktů.Způsob podle vynálezu je blíže osvětlen na dále uvedených příkladech.Roztok 10,1 g (50 mmol) diamantanonu v E 0 g (672 mmol) thionylchloridu se vaří pod zpětným chladičem 8 h. Přebytečný thionylchlorid se oddestiluje, zbytky se odtáhnou za vakua....

Způsob kvantitavního oddělování boru v diamantu pyrohydrolysou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252330

Dátum: 13.08.1987

Autori: Novák Josef, Vyhlídka Pavel

MPK: C30B 29/04, C30B 33/00

Značky: kvantitavního, pyrohydrolysou, způsob, diamantu, oddělování

Text:

...kdy lze rozložit hexagonální i kubicky nitrid horu (Williams J. P. a kol. Anal. Ohem. 31. 1560/1959).Výše uvedené nevýhody nemá tento vynález, jehož předmětem jest způsob kvantitativního oddělování boru v diamentu pyrohydrolysou při kterém se pyrohydrolyse provádí v křemenné trubici v pseudoadiabatických podmínkách nestálé tenze přehřívané vodní páry nesycená při 100 °C, v proudu wslíku s při kolísání teploty v reakčním prostoru v rozmezí i...

Způsob zpětného získávání diamantů a kovových podílů z vyřazených vrtných korunek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252235

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hrabák Václav, Petrovický Jiří

MPK: C01B 31/06

Značky: korunek, vyřazených, diamantu, zpětného, způsob, podílu, kovových, vrtných, získavání

Text:

...materiál je části wolframového koncentrátu. Louženec §, zbavený jemných podílú, se pak roztřídí na mokrěm magnetickém rozdružovači 2. Získaný magnetický podíl lg se podle obsahu wolframu buč přídá k výše zmíněnému wolframovému koncentrátu nebo využije jako Železný šrot. Nemagnetický podílll představuje diamantový koncentrát a přečistĺ se směsi 30 hmot. kyseliny dusičně a konc. kyselinychlorovodíkové V poměru 31 ve skleněné nádobě lg...

Zařízení na výrobu diamantových nástrojů s galvanickou vazbou a regulovaným obsahem diamantu v pracovní vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 251702

Dátum: 16.07.1987

Autori: Matušek Miroslav, Rýdl Petr, Hádek Mirko, Hofbauer Miroslav, Koníček František

MPK: C25D 17/00

Značky: nástrojů, zařízení, galvanickou, regulovaným, diamantu, výrobu, diamantových, pracovní, obsahem, vazbou, vrstvě

Text:

...prostřednictvím vodiče 39,uloženého V dutině hřídele Ž, sběracího kroužku §, smykového kontaktu a neoznačeného vodiče k zápornému pőlu galvanického zdroje gl. Ke kladnému pőlu téhož galvanického zdroje gl je prostřednictvím neoznačeného vodiče připojena anoda g zavěšená v galvanické lázni l§ nad částí plochy katody l. Nad katodou l je na vodicí dráze ll vodorovně vratně uložen dávkovač lg a je prostřednictvím matice gg a tažného šroubu lg...

Způsob kvantitativního oddělování boru v diamantu pyrohydrolysou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250478

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vyhlídka Pavel, Novák Josef

MPK: C30B 29/04, C30B 33/00

Značky: způsob, kvantitativního, diamantu, pyrohydrolysou, oddělování

Text:

...oddělení boru ze skel, kovů, silikátozvých a hlavně keramických materiálů je méně vhodný, protože vyžaduje teplotu až 1400 °C uplatňovanou v píckäch s platinovým vinutim, kdy lze rozložít hexagvonálni i kubioký nitrid boru Williams I. P. a kol. Anal. Chem. 31, 1 560/Uvedené nevýhody nemá tento vynález,jehož předmětem jest způsob kvantitativního oddělování boru V diamantu pyrohy-droiýzou. Podstatou vynálezu je pracovní postup, při kterém se...

Způsob kompenzace úbytku a polohy orovnávacího diamantu orovnávače brousicího kotouče, kompenzace různého napružení soustavy stroj – nástroj – obrobek a kompenzace dilatací brusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218663

Dátum: 15.04.1985

Autor: Janda Jan

Značky: orovnávače, polohy, brusky, úbytku, orovnávacího, nástroj, způsob, dilatací, soustavy, kotouče, kompenzace, různého, brousicího, napružení, obrobek, stroj, diamantu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kompenzace úbytku a polohy orovnávacího diamantu orovnávače brousicího kotouče, kompenzace různého napružení soustavy stroj-nástroj-obrobek a kompenzace dilatací brusky za účelem dodržení přesnějšího rozměru obroušeného obrobku a zkrácení času potřebného pro poslední fáze brousicího cyklu. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že orovnávací diamant je upevněn na vůči průměru brousicího kotouče v kladném neb záporném směru...

Zařízení k broušení orovnávacích diamantů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223587

Dátum: 01.09.1984

Autori: Schrumpf Rudolf, Uhlíř Josef

Značky: diamantu, broušení, orovnávacích, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k broušení orovnávacích diamantů s vřetenem držáku diamantu, s obrušovacím litinovým kotoučem a s náhonovým elektromotorem, vyznačené tím, že rameno (1) kyvného ústrojí je připojeno jedním koncem k vřetenu (2) držáku (3) diamantu (4), zatímco na druhém konci tohoto ramene (1) je umístěno závaží (6) a střední část ramene (1) je kyvně uložena ve vidlici (12), která je uspořádána otočně v pouzdře (10) a která je opatřena kladkou (7)...