Patenty so značkou «diagnostiku»

Zariadenie na diagnostiku statických parametrov trolejového vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7127

Dátum: 05.05.2015

Autori: Šindler Peter, Hargaš Libor

MPK: G01B 11/04, G01B 11/02, B60M 1/13...

Značky: zariadenie, vedenia, trolejového, parametrov, diagnostiku, statických

Text:

...fotodiódy. Vzdialenosť medzi jednotlivými fotodiódami je l cm, pričom sú rovnomerne rozmiestnené po celom snímači polohy trolejového drôtu. Údaje získané zo snímača polohy trolejového drôtu sú prenášané do riadiacej jednotky. Riadiaca jednotka získava ďalšie informácie zo snímačov výkyvov a snímača výšky. Vyhodnocovanie získaných údajov sa realizuje v riadiacej jednotke v reálnom čase. Pri procese vyhodnocovania zároveň dochádza aj ku korekcii...

Systém na bezkontaktnú diagnostiku turbín, najmä jednotlivých lopatiek parnej alebo plynovej turbíny v elektrárňach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5670

Dátum: 04.03.2011

Autor: Štarman Stanislav

MPK: G01M 13/00, G01M 1/00, G01H 1/00...

Značky: bezkontaktnú, jednotlivých, lopatiek, elektrárnách, turbiny, plynovej, parnej, diagnostiku, najmä, systém, turbin

Text:

...odrazu lúča od lopatky.Jednotlivé snímače l až g sú pripojené k vyhodnocovacej jednotke á, ktorá zahŕňa externý alebo intemý predzosilňovač, najmenej jeden komparátor (viacero komparátorov slúži pre niekoľko rôznych hladín amplitúd signálu), sústavu čítačiek na odmeriavanie časových prechodov lopatiek turbíny a zobrazovaciu a archivačnú jednotku, ktorá zobrazuje, spracováva a archivuje odčítané hodnoty jednotlivých časových intervalov a...

Elektronický systém na riadenie, kalibráciu a diagnostiku generátorov medicinálnych plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5583

Dátum: 07.10.2010

Autor: Chamraz Jozef

MPK: G05D 7/00, A61M 16/10, C01B 13/02...

Značky: medicinálnych, systém, plynov, diagnostiku, kalibráciu, riadenie, elektronický, generátorov

Text:

...senzor 181, ktorý je pripojený pomocou vedenia 89 na generátor akustického signálu 182, a pomocou vedenia 69 na ovládač ventilátora 17. Vo finálnej výrobnej etape alebo počas servisného úkonu je blok riadiacej elektroniky 1 pomocou vedenia 1111 pripojený ON LINE do systému bloku diagnostiky 2, v ktorom programové vybavenie zaistí digitálnu kalibráciu, diagnostiku mechanického systému a pomocou štatistickej analýzy automatický zmeraných...

Spôsob na diagnostiku rakovín exprimujúcich zrezaný HER2 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17705

Dátum: 05.06.2009

Autori: Arribas López Joaquín, Baselga Torres José, Pedersen Kim, Angellini Pier-davide, Laos Sirle, Parra Palau Josep Lluis

MPK: G01N 33/574, A61K 47/48, C07K 16/32...

Značky: diagnostiku, zrezaný, spôsob, receptora, exprimujúcich, rakovín

Text:

...včas a ešte navyše určiť,či je v úplnej alebo zrezanej (TF) forme.0007 V súčasnosti, na úrovni rutinných klinických testov sa protilátky používajú na detekciu prítomnosti úplnej formy HER 2, aby sa určil typ predmetného tumoru prsníka. V prípade detekcie prítomnosti HER 2, odporúčaná terapia spočíva v podávaní terapeutických monoklonálnych protilátok, ako trastuzumab od Genentech. Použitie tejto monoklonálnej protilátky na liečbu...

P komponent sérového amyloidného proteínu (SAP, SAMP) ako prognostický a diagnostický marker na prenatálnu diagnostiku trizómie 21 (Downovho syndrómu)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9420

Dátum: 13.10.2008

Autori: Vougas Konstantinos, Tsangaris George, Kolialexi Aggeliki, Antsaklis Aristidis, Mavrou-kalpini Ariadni

MPK: G01N 33/68

Značky: diagnostický, sérového, sap, komponent, syndrómu, marker, diagnostiku, trizómie, prenatálnu, amyloidného, samp, downovho, prognostický, proteínu

Text:

...spektrometríou. Postup identifikácie proteínov, Odhliadnuc od analytických techník, zahŕňa špecifický program, ktorý je použitý na analýzudvojrozmcrných gélov a na uloženie získanej informácie do databáz.A. Segarácía proteínov dvojrozmernou gélovou elektrozorézou.0009 Táto technika je založená na súčasnej separácií proteínov podľa ich náboja a molekulovej hmotnosti, čo vedie k izolácii stoviek proteínov v géli. Takáto štúdia teda...

Spôsoby a súpravy na diagnostiku nedostatku rastového hormónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13056

Dátum: 19.02.2007

Autor: Larsen Finn

MPK: G01N 33/74

Značky: hormonu, nedostatku, diagnostiku, súpravy, rastového, spôsoby

Text:

...Test GHRH plus L-arginin je teraz pokladaný za takmer rovnako prediktívny ako ITT test. Avšak môže vyvolať mnoho vedľajších účinkov vrátane vazodilatácie, alebo červenania, parestézil, nevoľnosti a nenormálneho vnímania chuti (Biller, B. M. K. a kol. J. Clin. Endocrinol. Metab. (2002), 87 (5). str. 2067-2079).0008 Vo všetkých vyššie uvedených testoch musí často byt odoberaných viac vzoriek počas niekoľkých hodín, aby sa stanovila diagnóza....

Identifikácia antigénov spojených s nádormi na diagnostiku a terapiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18818

Dátum: 06.09.2006

Autori: Koslowski Michael, Usener Dirk, Türeci Özlem, Sahin Ugur

MPK: C07K 16/30, C12Q 1/68, C07K 14/47...

Značky: terapiu, spojených, identifikácia, antigénov, diagnostiku, nádormi

Text:

...s nádorom identitikovaný podľa vynálezu zahŕňa aminokyselinovú sekvenciu vybranú zo skupiny, ktorú tvoríPredložený vynález sa vo všeobecnosti týka použitia antigénov spojených snádormi identifikovaných podľa vynálezu alebo ich extraceluiárnych častí,nukleových kyselín kódujúcich antigény spojené snádormi identifikované podľa vynálezu alebo ich extracelulárne časti ahostiteľských buniek exprimujúcich antigény spojené s nádormi identifikované...

Spôsob a zariadenie na riadenie prevádzky zachytávača oxidov dusíka a na diagnostiku miery starnutia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3831

Dátum: 16.06.2005

Autori: Guyon Marc, Leprieur Laurent, Cochet Stéphane, Guenounou Karim, Dionnet Bernard

MPK: F02D 41/02

Značky: oxidov, spôsob, riadenie, dusíka, diagnostiku, prevádzky, zachytávača, miery, starnutia, zariadenie

Text:

...oxidov dusíka a výpočtové prostriedky na stanovenie jediného výrazného zvýšenia signífíkantného signálu, reprezentujúceho signál poskytnutý uvedenou sondou od začiatku čistenia, pričom uvedený signál je získaný po spustení čistiacej operácie a slúži ako indikátor ukončenia čistenia a na stanovenie stavu starnutia zachytávačaVýhodne môže byť riadenie prevádzky zachytávača oxidov dusíka uskutočnené v prípade, že kyslíková sonda lambda...

Kompozície na diagnostiku a terapiu ochorení, ktoré sa spájajú s abnormálnou expresiou futrínov (R-spondínov)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15645

Dátum: 08.10.2004

Autori: Glinka Andrei, Niehrs Christof, Wu Wei, Kazanskaya Olga

MPK: C12Q 1/68

Značky: futrínov, terapiu, abnormálnou, spájajú, kompozície, diagnostiku, r-spondínov, ochorení, expresiou

Text:

...DNA z Xenopusovej očnej cDNA knižnice. RLU relativne svetelné jednotky(B) C-koniec Rspo 2 sprostredkúva retenciu na bunkovom povrchu Rspo 2 s Myc tagom (wt) alebo Rspo 2 AC (AC) sa transfekovali do 293 T buniek a bunkový Iyzát a médium sa analyzovali Westem blotom. Co, netransfekované bunky.(C) Rspo 2 aktivuje WntIjS-kateninovú signalizáciu. TOPFLASH luciferázové reporterové testy sa uskutočňovali v 293 T bunkách s nasledujúcimi...

Tester na diagnostiku nedostatku mikroelementov u hospodárskych zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: 283659

Dátum: 24.10.2003

Autor: Sviatko Peter

MPK: A23K 1/175, A23K 1/16

Značky: hospodářských, tester, nedostatku, zvierat, mikroelementov, diagnostiku

Zhrnutie / Anotácia:

Tester na diagnostiku nedostatku mikroelementov u hospodárskych zvierat je tvorený spoločnou podložkou s rozmermi 150 x 150 x 100 mm, na ktorej je umiestnená šestica lizov s obsahom medi, mangánu, zinku, kobaltu, selénu a jódu, z každého prvku po jednom, pričom pozostávajú zo 100 dielov kŕmnej soli, 12,5 dielov sadry ako spojiva, 3 dielov vody a 0,22 až 0,44 dielov medi alebo 0,618 až 1,23 dielov mangánu, alebo 0,3 až 1,1 dielov zinku, alebo...

Nové KCNQ polypeptidy a ich použitie na diagnostiku mentálnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2637

Dátum: 20.06.2003

Autori: Cavarec Laurent, Destenaves Benoit, Elias Isabelle, Gonthier Catherine, Chumakov Ilya

MPK: A61K 48/00, A61K 38/17, A61P 25/00...

Značky: diagnostiku, poruch, mentálnych, nové, použitie, polypeptidy

Text:

...fázy rozrušenia,označované ako mánia alebo hypománia, adepresívne fázy sa môžu striedať, alebo sa môžu vyskytovať v rôznych zoskupeniach amôžu sa vyskytovať s rôznym rozsahom závažnosti a trvať rôzne dlho. Keďže bipoláme poruchy môžu existovať v rôznych formách a môžu prejavovať rôzne symptómy, bola klasifikácia bipolárnej poruchy podrobená rozsiahlym štúdiám, ktoré viedli k definovaniu subtypov bipolámej poruchy a k rozšíreniu celkového...

BAG3 protilátky na použitie na výskum, diagnostiku a liečenie ochorení, súvisiacich s bunkovou smrťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9170

Dátum: 30.12.2002

Autori: Turco Maria Caterina, Leone Arturo

MPK: C07K 16/18

Značky: výskum, bunkovou, protilátky, ochorení, súvisiacich, použitie, diagnostiku, smrťou, liečenie

Text:

...caacctt aa ca1861 ca ccact ca caatcat a at t cct ca acaa ca a aa1921 gctggaaatg cagaagatcc ccacacagaa acccaggagc cagaaggcac agcagcaggg 1981 acttcaaacc ccagcagcat gacagacaoc cctggtaacg cagcagcacc ggagcctcgg2041 coct aa atca actc aacc at t t cttta aattttaa tt ca cat 21011 taactaacatttttttat ctctt atcata t 2161 a caaaa ctaataaaa ctaaaaa aaaat t cttrtcttct attc c 2221 tct tacaaa taaa aa tt ctt tt tttca aa aa ctt c2281 a coct tct actt cac...

Nukleová kyselina a zodpovedajúci proteín nazývaný 161P2F10B používaný na liečbu a diagnostiku rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13841

Dátum: 07.11.2002

Autori: Raitano Arthur, Ge Wangmao, Jakobovits Aya, Challita-eid Pia, Hubert Rene, Morrison Robert, Morrison Karen, Faris Mary

MPK: C07K 16/30, C07K 14/47, A61K 31/00...

Značky: používaný, zodpovedajúci, nukleová, nazývaný, liečbu, proteín, rakoviny, diagnostiku, kyselina, 161p2f10b

Text:

...decem. 7(Reiter et al., 1998, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95 1735). 0007 Zatiaľ čo skôr identifikované markery, ako sú PSA, PSM,PCTA a PSCA, zjednodušili úsilie diagnostikovať a liečiť rakovinu prostaty, stále existuje potreba identifikovať ďalšie markery a terapeutické ciele pre rakovinu prostaty a podobné rakoviny, aby bola ďalej zlepšená diagnóza a terapia.0008 Renálny karcinóm (RCC) tvorí približne 3 percentá malignít u dospelých. Akonáhe...

Použitie genetickej modifikácie v géne pre beta3 podjednotku ľudského G-proteínu na diagnostiku chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: 282675

Dátum: 10.10.2002

Autor: Siffert Winfried

MPK: C12Q 1/68

Značky: g-proteínu, beta3, genetickej, podjednotku, chorôb, použitie, ľudského, géne, diagnostiku, modifikácie

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie genetickej modifikácie v géne pre beta3 podjednotku ľudského G-proteínu na diagnostiku chorôb je založené na stanovení nukleotidovej bázy v pozícii 825 v SEQ ID NO:1, kde, ak sa nachádza tymín, je prisúdené zvýšené riziko vzniku ochorenia súvisiaceho s disreguláciou G-proteínu.

Zariadenie na diagnostiku a liečenie nosných ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: 278316

Dátum: 15.10.1991

Autori: Kozlov Vladimir Sergeevich, Markov Gennady Ivanovich, Bugrov Vladimir Pavlovich

MPK: A61B 1/233

Značky: zariadenie, diagnostiku, ochorení, nosných, liečenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje pozdĺžne ohybné teleso (1) a nafúknuteľnú manžetu (5), usporiadanú medzi jeho koncami. Na jednom z koncov je upevnený nafúknuteľný balónik (3). Tento je spojený s pozdĺžnym priechodným kanálom (2). Manžeta (5) je usporiadaná pozdĺžne posuvne na telese (1) a je vybavená v nej napevno upevnenou rúrkou (9) na chytenie nástroja. Rúrka (9), upevnená v manžete (5), je na strane protiľahlej nafúknuteľnému balóniku (3) vybavená...

Zařízení pro řízení a diagnostiku pohonu trolejbusu s pulsním měničem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270354

Dátum: 13.06.1990

Autori: Raba František, Kýr Ladislav, Janda Josef

MPK: B60L 15/08

Značky: pulsním, měničem, řízení, pohonů, trolejbusu, zařízení, diagnostiku

Text:

...18, jehož výstup je připojen k druhému vstupu 5 Qg řízeneho omezovsče g, Výstup třetího nssymatríckeho zpoždovatího členu lg je dále připojen k prvnímu vstupu § 93 třetího logickáho eoučtoveho členu lg, jehož výstup je připojen k druhému vstupu âłgg třetího logického součtováho členu al, zaitímco první vstupní svorka g je dále přípojena k prvnímu vstupu ägl usměrňovače gg, cs 270 354 Bl 3jehož druhý vstup 3333 je připojsn k druhe vstupní...

Zapojení pro přímou kontrolu a diagnostiku technického objektu, například letadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269820

Dátum: 14.05.1990

Autori: Štěpanovský Josef, Šmídek Jiří, Benda Jiří, Kozák Josef, Čumpelík Jiří, Svoboda Jiří

MPK: G05B 23/02, B64D 45/00

Značky: diagnostiku, objektu, kontrolu, například, přímou, letadla, zapojení, technického

Text:

...a diagnostiky letadlo v pozemních podmínkách a okamžitým vyhodnocením naměřoných a zaregistrovaných hodnot.Příklad provedení zapojení podle vynálezu je echematicky znàzorněn na výkresu. zapojení se skládá z palubní záznamové části l a z pozemní vyhodnocovací části 3.Palubní záznamová část l je tvořeno řadou snímačů 3 měřených parametrů letadlo,jejichž výstupy jsou připojeny na vstup měřicí a řídicí úatředny 5, která je vetup-výstupním...

Zařízení pro diagnostiku proudového namáhání silnoproudých zařízení elektrizační soustavy při zkratových poruchách, řízené mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269229

Dátum: 11.04.1990

Autori: Křipský Adolf, Svoboda Vojtěch, Rez Jiří, Císař Josef

MPK: G01R 19/30, G01R 19/252, G01R 19/25...

Značky: elektrizační, namáhání, mikropočítačem, zkratových, soustavy, silnoproudých, řízené, zařízení, diagnostiku, proudového, poruchách

Text:

...okamžiku vzorkování amplitudy bez ohledu na změny kmitočtu sítě nebo nesymetrii zkratových proudů vlivem stejnosměrné složky. Doba sledování poruchy při tomto způsobu může dosáhnout až 40 s.- Možnost identitikace zařízení, které poruchu způsobuje (například poruchového vedení,připojeného na diagnostikovaný transtormátor).- Programové zpracování naměřených hodnot, spočívající ve výpočteeh nárazového zkratové ho Dľ°UdU ekvivalentního...

Zařízení pro diagnostiku tlakového média

Načítavanie...

Číslo patentu: 267105

Dátum: 12.02.1990

Autori: Simon František, Škop Petr, Čížek Jaroslav

MPK: D03J 1/00, D03J 3/00

Značky: zařízení, diagnostiku, media, tlakového

Text:

...členu a měnit. velikost inteľťäční konat-arm. Snina-čem může být snímač tlaku nebo elektretový mikrofon, u něhožŠ výhodou využije m vestavěného přsdzesilovače. V prvním případěje anímén průběh impulsů tlakového média, v tomto případě vzduchu v přívodním potrubí ke vzduchovému vazači nebo průběh dynamického tlaku vzduchu v bezprostřední blizkosti hlavy vazače. V druhém případě je opět v bezprostřední blízkosti hlavy vazače snímán...

Zařízení pro diagnostiku světlometů u dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266495

Dátum: 12.01.1990

Autori: Rojtman Bois Aronovič, Reznik Alexandr Moisejevič, Novakovskij Leonid Grigerjevič

MPK: G01M 11/06

Značky: zařízení, dopravních, světlometu, diagnostiku, prostředků

Text:

...10, 11, v 14 MOPYT ÓHTB Bunonneuu Heaaauurenhaumm no pasnepan, Hanpnmep, 30 x 15 MM. . Taknu o 6 pa 3 oM, B 3 aHBHHeMOŘ KoHcTpyKuHn npnöopa nnx nuaraocwnkn maš Tpaucnopvnmx cpencrn, B KOTODOM cucrena opnenrauun Bunonneua B Bane Tpex sepxan 10, 11, 14 nyx Buoncxareneü,ycranonnennux mapuupao H mcwnponoqnoro, ycTanonnexuoro nenonanmuo OTHOCHTEHBHO nayx nepnmx, npn àwom 0 Tpamawme no °BeĎXHOCŤH BHnOHCKaTeH 8 ü QGCTHHHO nepekpunamw...

Čidlo sledu impulsů pro diagnostiku bezkartáčové budicí soupravy synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265096

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kuna Václav, Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: H02K 11/00, G01R 19/04

Značky: impulsů, soupravy, sledu, synchronního, čidlo, bezkartáčové, budicí, diagnostiku, stroje

Text:

...napájecího napětí, a jednak na vstup žZ invertoru 21, jehož výstup Žzág je spojen s výstupem Lg prvého obvodu Ž prodloužení impulsu. Druhý obvod 5 prodloužení impulsu je realizován obdobné jako prvý obvod Ž prodloužení impulsu. Prvé hradlo Ž se skládá z logického obvodu NAND Žł, 2 in vertoru 25, z odporu âg a kondensátoru âä. Vstup 5.1 prvého hradla Ž je spojen s prvým vstupem 51.1 logického obvoduNAND Žł, jehož druhý vstup âłàg je spojen...

Obvod pro elektrickou generátorovou diagnostiku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264044

Dátum: 12.05.1989

Autori: Laske Olaf, Sopart Rainer, Niedermüller Bernd

MPK: H02H 7/06

Značky: elektrickou, generátorovou, diagnostiku, obvod

Text:

....o -rroro yçnonmz oumóxn Imzbopuaunnv npn nwopuuuon Bmnmqenn sroro uanpaxeuun COXpaHñHaCb no BHemHeľ 0 noanpawa.qncno noporosmx Buxnmqareneñ H Bknmqenuux sa HHMM 3 anoMHHammHx ycTpoňcTB n uuquxawopnux cwyneueňonpenenxeTca qHcnoM nonexamnx uáPHOcTHp 0 BaHHm reHepavopon oömeň Bosöymammeň cncvemu.3 neKTpocHa 6 meHHe npenomeunoů cxenm ocymecwnnnewcn uepes ycrpoñcrno nuTanua, nonyuammee Heoôxonunoe nocroaunoe Hanpnmeune or aKKyMynHTopHoñ öawapeu...

Zapojení pro diagnostiku aproximačního převodníku napětí-číslo

Načítavanie...

Číslo patentu: 263256

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pavel Libor, Franc Miroslav

MPK: H03M 1/10

Značky: zapojení, aproximačního, diagnostiku, převodníku, napětí-číslo

Text:

...23 dekodéru 3 je připojen na vstup ll hradla 1. jehož výstup 1 je připojen na zípisový vstup lg výstupniho střadače lg. Jeho datový vstup łgł je pžipojen na výstup łłi posuvného registru łł, jehož datovévstupy lll a ll jsou připojeny na výstupy gg a 2 klopných obvodu g a 2 a hodinový vstup ll posuvného registru ll je připojen na výstup lg hodinového hredla lg. Výstup 3 ukončení konverze převodníku g A/C je přípojen na vstup 1 zápísového...

Zařízení pro provozní diagnostiku turbodmychadla přeplňovaných naftových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262817

Dátum: 11.04.1989

Autori: Chládek Josef, Vávra Jan, Hyanová Blanka, Čech Jaroslav, Novotný Jiří

MPK: G01H 15/00

Značky: turbodmychadla, naftových, provozní, zařízení, preplňovaných, motorů, diagnostiku

Text:

...okamžitou spotřebou paliva a otâčkami turbodmychadla a ze závislosti mezi plnícím tlakem a otâčkami turbodmychadla, kde byl stanoven jeden diagnostický ukazatel označený o, který je dán poměrem hodnot plnícího tlaku a okamžité spotřebý paliva a charakterizuje jednoznačnč stav turbodmychadla.Výhodou tohoto zařízení podle vynâlezu je především jednoduchost metody, minimální počet čidel s vysokou spolehlivostí,nízká cena celého systému,...

Zapojenie obvodu pre diagnostiku vstupných prevodníkov úrovne

Načítavanie...

Číslo patentu: 261673

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kováčik Milan

MPK: H04M 3/22

Značky: vstupných, úrovně, prevodníkov, obvodů, diagnostiku, zapojenie

Text:

...meraný objekt 1 a vyhodnocovacie zariadenie 2,medzi ktorými je zapojený vstupný ,prevodník 3 ÚTOVDB. Prvý výstup 9 meraného objektu 1 je spoje-ný s prvým vstupom 12 vstupného prevodníka 3 úrovne, druhý výstup 10 merauého objektu 1 je spojený jednak s druhým vstupom 2 U prepínače E, jednak s prvým napájacím vstupom 14 rstupného prevodníka 3 úrovne a jednak s tretím výstupom 18 vyhodnocovacieho zariadenia 2 a tretí výstup 11 meraného...

Zařízení pro diagnostiku pístových spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259000

Dátum: 16.09.1988

Autori: Siedek Hynek, Lacina Jiří

MPK: F02P 17/00

Značky: motorů, pístových, diagnostiku, spalovacích, zařízení

Text:

...zážehového motoru a následné akceleraci a deceleraci testovaného motoru. Celý proces měření je velmi rychlý, trvá pouze259 UUU několik minut. Zvláště významná je ta skutečnost, že u testovaného motoru jsou njištěny jak efektivní, tak ztrátové hodnoty výkonových parametrů, nebot se měří nejen při akceleraci ale i při deceleraci motoru. Tím je z velké míry eliminován vliv teploty a naměřené hodnoty poskytují z diagnostického« hlediska mnohé...

Zařízení pro diagnostiku prohozu tryskových tkacích strojů zábleskovým zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 257879

Dátum: 15.06.1988

Autori: Simon František, Šaroun Jiří, Škop Petr, Šidlof Pavel

MPK: D03D 49/50

Značky: zařízením, tkacích, prohozu, zábleskovým, tryskových, zařízení, diagnostiku, strojů

Text:

...obr. 1 je uvedeno blokové schéma zařízení pro diagnostiku prohozu tryskových tkacích strojů sestávající ze snímače l připojeného na zesilovač g. Výstupní signál ze zesilovače je přiveden na komparátor Ä, jehož výstup ovláda spouštěcí obvod A pro spouštění zábleskového zařízení Ž. Komparační úroveň se nastavuje komparátorem Q.Činnost zařízení je objasněna podle následujících obrázků. Na obr. 2 je znázorněn příkladný průběh signálu ze...

Přípravek pro diagnostiku transportní funkce vejcovodu a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255758

Dátum: 15.03.1988

Autori: Rypáček František, Uher Jan, Drobník Jaroslav

MPK: A61K 31/715

Značky: přípravy, diagnostiku, způsob, transportní, funkce, přípravek, vejcovodu

Text:

...apopřípadě značených částic Ve fyziologíckém roztoku nebo jinémvehikulu pro parenterální aplikace V lékařství, například isoto nickém roztoku chloridu sodného, nebo infusním roztoku dextranu,přičemž částice mají sférický tvar a jejich průměr je V rozmezí 10 až 600 /umjjsou tvořeny měkkým hydrofilním gelem, na bázi polymerů vybraných ze skupiny sestávající z dodatečně sesítěných, vodorozpustných, netoxických a biodegradovatelných...

Zařízení pro akustickou diagnostiku objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255253

Dátum: 15.02.1988

Autori: Čapek Ján, Lánský Milan

MPK: G08B 3/10

Značky: objektu, zařízení, diagnostiku, akustickou

Text:

...a kalibračním zařízením.Výhoda zařízení pro akustickou diagnostiku objektu podle vynálezu spočíva v tom, že je umožněno snímat diagnostické signály z více míst diagnostikovaného objektu a jeho okolí jedním snímačom, který je během měření kalibrován kalibračním zařízením. Tím je dana úspora snímaču při mnohakanálovém měření, je zajištěna jednoznačnost elektromechanického zpracování signálu, jeho věrohodnost neustálým kalibrováním snímače a...

Spôsob prípravy vírusového antigénu pre sérologickú diagnostiku aleutskej choroby noriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247307

Dátum: 15.01.1988

Autori: Brcko Teodor, Kolník Ján, Straka Jozef

MPK: G01N 33/569, A61K 39/12

Značky: antigenů, vírusového, přípravy, spôsob, aleutskej, choroby, sérologickú, noriek, diagnostiku

Text:

...amplitúde 12 až 14 rn pri použití ultrazvukového prístroja ty MSE 150 Watt Ultra.sonic desintegrator Mk-Z). Hrubostenná skúmavka s 50 ml riedeného homogenátu musí byť počas ozvučovania ponorená V kúpeli z ľadovej drte, aby sa udržala teplota 4 °C. Ozvučený homogenát sa centrifuguje na laboratórnej centriťtúge pri 10000 otáčkach za minútu, 4 °C (janetzki K 24 po dobu 20 minút. K získanámu supernatantu sa pridá bielkovinový solubilizátor Triton...

Způsob zhotovení detekčního pole detekční jednotky pro rtg diagnostiku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243282

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hochmanová Sooa, Hác Jaroslav, Štícha Jioí, Hruš Ladislav

MPK: G01T 1/20, A81B 6/00

Značky: detekčního, diagnostiku, jednotky, způsob, zhotovení, detekční

Text:

...než jaké je možnopředepsat pro sestavy scintilátór 4- optickývlnovod. Potrebné tvarování prohlubní je zvlášť složité V případě použití většího počtu scintilačních jednotek, jejichž optické vlnovody se vzájemné kříží.Tyto nedostatky odstraňuje způsob zhotovení detekčniho pole detekční jednotky pro rtg diagnostiku podle vynálezu, jehož podstatou je, že detekční scintilační elementy s optickými vlnovody, které jsou rozmístěny do formy desky a...

Zařízení pro diagnostiku a terapii v skupunktuře

Načítavanie...

Číslo patentu: 244611

Dátum: 14.10.1987

Autori: Romeo Ciriaco, Sberze Piero

MPK: A61H 39/00

Značky: diagnostiku, zařízení, skupunktuře, terapii

Text:

...na velikosti prochdzejícího proudu.Zařízení má možnost klíěovdní, možnost externích vstupů, měření prooházejícího impulzního proudu ěpičkovým detektorem, včetně možnosti měření prahu citlivosti a prohové hodnoty bolestivosti s v diagnostické čdsti moznost indikace aktivního bodu měřením impedance ze zdroje konstentního napětí otřídavého průběhu o frekvoncí I kHz a měření sktivních bodů kůže jednak měřením napěĺových potenciálů, jednak měřením...

Aplikátor pro diagnostiku a terapii zhoubných nádorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252052

Dátum: 13.08.1987

Autori: Bouček Jiří, Vrba Jan

MPK: A61N 5/02

Značky: terapii, aplikátor, nádorů, zhoubných, diagnostiku

Text:

...aplikátoru pro ohřev, kdy se tento aplikátor zàpojuje na výkonný generátor,jehož frekvence je nižší než frekvenční pásmo radiometru, ve kterém se provádí měření tepelného výkonu a samostatného aplikátoru pro radíometr. l A Vt Hlavní nedostatky používanýchzařízení jsou ve složitostiĺ sestavy aplikátoru,generátoru a radlometru av interferenčním rúšení, které zhoršuje dosažítelné výsledky, přičemž teplota není měřena spojítě, což by...

Zařízení pro kostní diagnostiku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251703

Dátum: 16.07.1987

Autori: Šilar Josef, Kula Jaroslav

MPK: A61B 6/00

Značky: kostní, diagnostiku, zařízení

Text:

...a nejméně jednim etředovým seintilačnin detektoren, který ~je umistěn napřič ve vlastnim doplňkovem stiněni a je připojenina vlastni vyhodnocovaci elektronické zarizeni, přičemž vzdálenostčel krajnich velkoobjemových spektrometrických scintilačnioh detektorů je plynule nastavitelná.Vsdálenost os äiroce kolimovaných velkoobjmoeých spektrometricě kých scintilačnich detektorů tvořicich detekčni systém celotěloveho detektoru, je zvolena vzhledem...

Zařízení pro diagnostiku geometrického tvaru kontejneru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250811

Dátum: 14.05.1987

Autori: Lánský Milan, Čapek Ján

MPK: G01B 5/00

Značky: kontejneru, geometrického, zařízení, diagnostiku, tvaru

Text:

...deska lg je posuvné uložená na kontejneru 13, který má v otvorech rohových prvků na straně optického dálkoměru lg umístěné zařízení pro určení středu otvoru á se středovým trnem 12 opatřeným otočným zrcátkem gg. Otvory rohových prvků na vzdálené straně kontejneru lg jsou také osazeny zařízením pro určení středu otvoru Ž, ale bez zrcátekgł na středovém trnu lg. /Vyhodnocení rozměrů kcntejneru pro diagnostiku tvaru kontejneru lg provedeme...

Univerzálna pamäťová bunka pre diagnostiku obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250766

Dátum: 14.05.1987

Autor: Duda Milan

MPK: H03K 19/20

Značky: diagnostiku, obvodov, univerzálna, buňka, pamäťová

Text:

...privedený prvý hodinový vstup posuvu A, ktorým sa riadi zápis informácie z výstupu p-omocnej pamäti predchádzajúcej pamäťovej bunky. Výstup 124 tretieho invertovanéh-o súčinového logiokého člena 3 je spojený so vstupom 126 prvého sú-činového lolgickěho člena 5. Výstup 125 štvrtého invertovaného súčinového logického .člena 4 je spojený so vstupom 131 druhého súčinového logickeho člena 6.D-o tretieho invertovaného súčinového logického člena 3 je...

Detekční jednotka pro rentgenovou diagnostiku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232373

Dátum: 01.01.1987

Autori: Hamouz Jiří, Pohanka Josef, Jursová Ljuba, Svobodová Blanka, Pavlíček Zdeněk

MPK: A61B 6/00

Značky: jednotka, detekční, diagnostiku, rentgenovou

Zhrnutie / Anotácia:

Detekční jednotka pro rtg diagnostiku je vhodná pro expoziční a jasovou automatiku regulace dávky rtg. záření. Detekční pole je tvořeno nosičem, v němž jsou umístěny detekční elementy se světlovody, které jsou vyvedeny vně detekčního pole na optodetektory s převodníky úrovně. Detekční pole a optodetektory s převodníky úrovně jsou umístěny ve světlotěsném obalu. Uspořádání detekční jednotky podle vynálezu výrazně zlepšuje diagnostickou hodnotu...