Patenty so značkou «dezén»

Dezén motocyklového plášťa

Načítavanie...

Číslo patentu: 288166

Dátum: 17.02.2014

Autor: Kuniak Ľuboš

MPK: B60C 11/117

Značky: plášťa, dezén, motocyklového

Zhrnutie / Anotácia:

Dezén vhodný najmä pre športové motocykle obsahuje stredovú časť (1) a ramenné časti (2). Je vytvorený opakovaním základného prvku po celom obvode plášťa vytvoreného párom oblúkovitých drážok A a B, pričom každý pár drážok A a B je spojený v stredovej časti (1) dezénu v počiatočnom bode umiestnenom za stredovou osou dezénu, ktorá prechádza súvislým stredovým pásom vytvoreným prerušením každej drážky A a B v stredovej časti (1) a každý pár...

Dezén bežnej plochy plášťa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282982

Dátum: 09.12.2002

Autori: Pecho Slavomír, Kotlas Ján

MPK: B60C 11/03

Značky: plášťa, pneumatiky, plochy, dezén, bežnej

Zhrnutie / Anotácia:

Boky jednotlivých blokov (4, 5) priľahlé k drážkam (2, 3) zvierajú s obvodovou osou (1) pneumatiky uhol (alfa), ktorý má v každej z polovíc plochy plášťa pneumatiky proti obvodovej osi (1) opačný smer orientácie, pričom priečne drážky (6) medzi jednotlivými vnútornými blokmi (4) sú v smere zmyslu otáčania pneumatiky trikrát zalomené a majú konštantnú šírku, zatiaľ čo priečne drážky (6) medzi jednotlivými ramenovými blokmi (5) sú zalomené...

Dezén bežnej plochy plášťa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282804

Dátum: 12.11.2002

Autori: Kotlas Ján, Prekop Štefan, Pecho Slavomír

MPK: B60C 11/03

Značky: plochy, dezén, bežnej, plášťa, pneumatiky

Zhrnutie / Anotácia:

V jednej polovici plochy plášťa pneumatiky má priečna drážka (6) medzi bokom (9) a obvodovou ramenovou drážkou (4) konvexný priebeh a medzi jednotlivými vnútornými blokmi (3) priebeh konkávny, a v druhej polovici plochy plášťa pneumatiky má priečna drážka (6) medzi bokom (9) a obvodovou ramenovou drážkou (4) konkávny priebeh a medzi jednotlivými vnútornými blokmi (3) priebeh konvexný, pričom každá polovica každého ramenového bloku (5),...

Dezén bežnej plochy plášťa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282803

Dátum: 12.11.2002

Autori: Kotlas Ján, Pecho Slavomír

MPK: B60C 11/03

Značky: plochy, dezén, bežnej, pneumatiky, plášťa

Zhrnutie / Anotácia:

Strana každého zuba, pozdĺžnej osi priečnych drážok (5) medzi jednotlivými stredovými blokmi (5) a pozdĺžnej osi priečnych drážok (5) v krajných úsekoch (e, c, f) medzi jednotlivými vnútornými a ramenovými blokmi (3, 4) zvierajú s obvodovou osou (1) uhol (beta), ktorý je väčší než 70° a menší než 80°, a druhá strana každého zuba zviera s obvodovou osou (1) uhol (alfa), ktorý je väčší než 162° a menší než 168°, pričom priamka (14) preložená...

Dezén bežnej plochy plášťa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282784

Dátum: 11.11.2002

Autori: Pecho Slavomír, Kotlas Ján

MPK: B60C 11/03

Značky: dezén, plášťa, pneumatiky, bežnej, plochy

Zhrnutie / Anotácia:

Všetky boky jednotlivých blokov (2, 3, 4), priľahlé k obvodovým drážkam (6, 7), zvierajú s obvodovou osou (1) pneumatiky rovnaký uhol (alfa), ktorého smerová orientácia je v každej z polovíc plochy plášťa pneumatiky proti obvodovej osi (1) vzájomne opačná a šírky obidvoch obvodových ramenových drážok (7) sú rovnaké a rovnajú sa 1,2- až 1,5-násobku šírok rozmerovo rovnakých obvodových vnútorných drážok (6), pričom na časti bežnej plochy,...

Dezén behúňa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280755

Dátum: 06.08.1997

Autori: Hromka Vladimír, Rypák Martin

MPK: B60C 11/00

Značky: dezén, pneumatiky, behúňa

Zhrnutie / Anotácia:

Dezén má všetky slepé priečne drážky (5, 56, 57) obvodových drážok (1, 2) usporiadané kolmo na obvodovú os (4) behúňa a dĺžka (f) vonkajších slepých priečnych drážok (56) krajných obvodových drážok (1) je najmenej o 1,5 mm väčšia než dĺžka (g) vnútorných slepých priečnych drážok (57) krajných obvodových drážok (1), ktorá je najmenej o 1,5 mm väčšia než dĺžka (h) slepých vnútorných drážok (5) strednej obvodovej drážky (2), pričom medzi širokými...

Dezén behúňa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280757

Dátum: 09.07.1997

Autori: Rypák Martin, Hromka Vladimír

MPK: B60C 11/00

Značky: behúňa, dezén, pneumatiky

Zhrnutie / Anotácia:

Priečne drážky (8, 9) majú každá raz zalomený priebeh so zalomením (11) orientovaným na jednej polovici dezénu v opačnom smere než na druhej polovici dezénu, pričom proti každému ústiu priečnej drážky (8) do strednej obvodovej drážky (1) je pás stredných dezénových blokov (6) opatrený slepou drážkou (7), ktorej pozdĺžna os je totožná s pozdĺžnou osou (13) protiľahlého úseku priečnej drážky (8). Proti každému ústiu priečneho zárezu (3) do...

Dezén behúňa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280756

Dátum: 04.06.1997

Autori: Drábik Jaroslav, Rypák Martin

MPK: B60C 11/00

Značky: pneumatiky, dezén, behúňa

Zhrnutie / Anotácia:

Každý bok odvodovej drážky (1) dezénu je tvorený siedmimi pravidelne sa po obvode behúňa striedajúcimi úsekmi (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17), z ktorých prvý, tretí a šiesty úsek (11, 13, 16) sú rovnobežné s obvodovou osou (7) behúňa a ostatné úseky (12, 14, 15, 17) sú vzhľadom na obvodovú os (7) behúňa orientované pod uhlami (alfa, tau), pričom každý druhý úsek (12) každého boku každej obvodovej drážky (1) je usporiadaný protiľahle k siedmemu...

Dezén behúňa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278947

Dátum: 03.07.1996

Autori: Pagáč Ľubomír, Drábik Jaroslav

MPK: B60C 11/00, B60C 11/04

Značky: dezén, behúňa, pneumatiky

Zhrnutie / Anotácia:

Stredová drážka (3) dezénu má v priečnom reze tvar lichobežníka s horizontálne vedeným dnom (13), ktoré svojou obvodovou trajektóriou kopíruje priebeh stredovej drážky (3) tak, že pozdĺžne osi jednotlivých úsekov dna (13) zvierajú s obvodovou osou (7) behúňa pneumatiky uhol (beta), ktorý je menší než uhol (omega), ktorý s obvodovou osou (7) behúňa pneumatiky zvierajú v danom obvodovom mieste hrany stredovej drážky (3), a ktorý sa líši od uhla...

Dezén behúňa pneumatiky na osobné automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 277915

Dátum: 11.07.1995

Autori: Štubňa Michal, Pecho Slavomír, Kotlas Ján

MPK: B60C 11/00

Značky: pneumatiky, dezén, behúňa, osobné, automobily

Zhrnutie / Anotácia:

Je tvorený pásom stredových blokov (3) a dvoma pásmi vnútorných blokov (4) oddelených od seba navzájom vnútornou drážkou (2) a pozdĺžnou ramennou drážkou (5), kde každý vnútorný blok (4) opatrený vnútorným priečnym zárezom (10) je na jednej strane ohraničený vnútornou drážkou (2) od stredového bloku (3) a na druhej strane pozdĺžnou ramennou drážkou (5) od ramenných blokov (6) opatrených ramenným priečnym zárezom (11) a ramennou priečnou drážkou...

Dezén bežnej plochy plášťa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 277914

Dátum: 11.07.1995

Autori: Štubňa Michal, Prekop Štefan, Ondáš Miroslav, Pecho Slavomír

MPK: B60C 11/00

Značky: bežnej, plášťa, pneumatiky, plochy, dezén

Zhrnutie / Anotácia:

Priečne drážky dezénu sú v pásoch vnútorných blokov (3) ukončené od stredovej obvodovej drážky (2) vo vzdialenosti rovnajúcej sa 0,3-násobku šírky (L) pásu vnútorných blokov (3) a ich šírka sa smerom ku kraju boku plášťa pneumatiky plynule zväčšuje, pričom každý vnútorný blok (3) je opatrený jednak tromi priečnymi zárezmi (7), jednak jedným, s obvodovou osou (1) plášťa pneumatiky rovnobežným, obvodovým zárezom (8) a jednak jedným, z priamej...

Dezén bežnej plochy plášťa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 277913

Dátum: 11.07.1995

Autori: Štubňa Michal, Kotlas Ján, Pecho Slavomír

MPK: B60C 11/00

Značky: bežnej, plochy, dezén, plášťa, pneumatiky

Zhrnutie / Anotácia:

Priečne drážky (6) dezénu sú v pásoch vnútorných blokov (3) ukončené od stredovej obvodovej drážky (21) vo vzdialenosti rovnajúcej sa 0,1 až 0,2-násobku šírky (Š) pásu vnútorných blokov (3) a ich šírka sa smerom k privrátenému boku (9) plášťa pneumatiky plynule zväčšuje, pričom vnútorné bloky (3) i ramenové bloky (5) sú každý opatrený tromi priečnymi zárezmi (7) s tvarom zhodným so zakrivením priečnej drážky (6) v danej obvodovej časti plášťa...

Dezén behúňa pneumatiky pre nákladné automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 277912

Dátum: 11.07.1995

Autori: Drábik Jaroslav, Rosina Milan, Chano Ladislav

MPK: B60C 11/00

Značky: automobily, dezén, pneumatiky, behúňa, nákladné

Zhrnutie / Anotácia:

Dezén behúňa je tvorený na každom z bokov pneumatiky usporiadaným pásom obdĺžnikovitých krajných blokov (1), ktorých pozdĺžne osi (7) na jednej strane pneumatiky sú totožné s pozdĺžnymi osami (8) priečnych drážok (2) medzi jednotlivými krajnými blokmi (1) na druhej strane pneumatiky, pričom v každej z týchto osí (7, 8), ktoré sú kolmé na os rotácie pneumatiky, ležia medzi krajnými blokmi (1) osi geometrickej súmernosti dvoch za sebou...

Dezén behúňa pneumatiky pre nákladné automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 277721

Dátum: 10.08.1994

Autori: Drábik Jaroslav, Rosina Milan, Balát Jozef

MPK: B60C 11/06, B60C 11/11, B60C 11/00...

Značky: automobily, nákladné, behúňa, dezén, pneumatiky

Zhrnutie / Anotácia:

Dezén behúňa pneumatiky má každý svoj stredový blok (3) tvorený kosodĺžnikom, ktorého dve protiľahlé bočné hrany (4) sú orientované v smere obvodovej osi (6) behúňa a dve zostávajúce protiľahlé čelné hrany (5) zvierajú s osou rotácie pneumatiky ostrý uhol, pričom každý z vnútorných blokov (2) je tvorený jeden raz zalomeným kosodĺžnikom, kde orientácia zalomenia vnútorného bloku (2) na jednej polovici behúňa je opačná voči orientácii zalomenia...

Dezén behúňa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 277688

Dátum: 11.05.1994

Autori: Pecho Slavomír, Kotlas Ján, Štubňa Michal

MPK: B60C 11/00, B60C 11/03

Značky: dezén, behúňa, pneumatiky

Zhrnutie / Anotácia:

Dezén behúňa pneumatiky radiálnej konštrukcie pre osobné dodávkové automobily je tvorený v smere obvodovej osi (1) dvoma pásmi vnútorných blokov (3) oddelených stredovou drážkou (2), ktoré cez krajné drážky (4) nadväzujú na pásy ramenných blokov (5). Vnútorné bloky sú od seba navzájom oddelené zalomenými stredovými priečnymi drážkami (6), ktoré zvierajú s obvodovou osou uhly alfa a beta, pričom platí vzťah alfa < beta delta > 90 st....

Dezén bežnej plochy plášťa

Načítavanie...

Číslo patentu: 277818

Dátum: 16.12.1992

Autori: Pecho Slavomír, Cíbik Stanislav, Čech Jaroslav, Balát Jozef, Žiak Vladimír

MPK: B60C 11/04

Značky: bežnej, plášťa, plochy, dezén

Zhrnutie / Anotácia:

Dezén bežnej plochy autoplášťa tvorený obvodovými a priečnymi drážkami je opatrený troma pásmi blokov (Z1, Z2, Z3) tak, že stredový pás blokov (Z1) je čiastočne prerušovaný krátkymi priečnymi zárezmi (5) v nepravidelných vzdialenostiach po obvode, vnútorný pás blokov (Z2) obsahuje deväťstranné bloky (6) vzájomne pootočené o 100 stupňov a desaťstranné bloky (7). Okrajový pás blokov (Z3) obsahuje osemstranné bloky (8) s minimálne tromi rôznymi...

Dezén běhounu galusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 273249

Dátum: 12.03.1991

Autor: Klabal Miloslav

MPK: B60C 11/04

Značky: běhounu, galusky, dezén

Dezén běžné plochy pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 269453

Dátum: 11.04.1990

Autor: Klabal Miloslav

MPK: B60C 11/04

Značky: běžné, plochy, pláště, dezén

Text:

...přičemž vytvořena soustava drâžek a figur zlepšuje adhezi pláště k mokré vozovce při daném zatížení. Deformace figur při styku s vozovkou je minimální.Na připojeném výkresu je schematiclcy znázorněn dezén běžné plochy pláště podle vyná lezu.Dezén běžné plochy pláště je tvořen ve směru obvodové osy l drážkami 3. vnější konce 4 drážek 2 svírají v okrajích běžně plochy 3 s obvodovou osou 1 úhel eÓ. Vnitřní konce 5 drážek g jsou s obvodovou...

Dezén běhounu pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269297

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pekař Alois, Řezníček Pavel, Mikulášek Jindřich, Zíka Vratislav

MPK: B60C 11/04

Značky: pneumatiky, dezén, běhounu

Text:

...pésem, střídavě do obou stran přesazených spojených rigur g, které jsou vybaveny zářezy l. Po stranách tohoto pásu spojených Iígur g jsou provedeny středové dréžky i, na. které navazují postranní pásy střídavě do stran přesazených bočních figur ž s výřezy g. Tyto přes olcajové dréžky 1 sousedí s pásy střídavě do stran přesazených ramenních Iigur B s výřezy g. Boční Iigury í s remenní Iígury g jsou v pásu propojeny spojovacímí mdstky lg....

Dezén běžné plochy pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 267287

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pekař Alois, Pospíchal Zdeněk, Jabůrek Jiří, Štěpnička Lubomír, Zetík Rudolf

MPK: B60C 11/00

Značky: plochy, běžné, pláště, dezén

Text:

...jednotlivé řady jsou uspořádány mimo línii vnitřních bloků řady a vytvářeji esovité uspořádání Každé řady, při poloměru styčné plochy pláště o hodnotě od480 do 520 mm. Vnitřní bloky mají čtyřúhelnikový průřez se dvěma rovnoběžnými stranami. Vnitřní i vnější bloky mají dále shodný tvar.Dezén pláště podle vynálezu zabezpečuje dobrý záběrdobré samočištění dezénu, což je základní předpoklad pro dobrý pohyb pláštą resp. vozidla v píečitém nebo...

Dezén pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 265446

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pekař Alois, Jabůrek Jiří, Pospíchal Zdeněk

MPK: B60C 11/00

Značky: dezén, pláště

Text:

...bloky jsou vybaveny lamelami.Uspořádáním dezénu podle vynálezu se dosáhne dobrých záběrových vlastností jak na zpevněném povrchu, tak i v terénu. současně budou zachovány dobré vlastnosti oděru pláště. Obvodovým uspořádáním bloků dezénu s rozdílnou šířkou se dosáhne snížení hlučností pláště.Na výkresu je schematicky znázorněn dezén pláště podle vynálezu. nVe směru obvodové osy l je dezén tvořen dvěma řadami esovitě zakřivených bloků g. Tyto...

Dezén pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 264482

Dátum: 14.08.1989

Autori: Novák Ondřej, Navrátil Oldřich

MPK: B60C 11/08

Značky: dezén, pláště

Text:

...podle vynálezu poskytuje dobré záhěrové vlastnosti pláště, zejména v mokrých nám podmáčených terenech, při zachování dobrých samočisticích vlastností. Rovněž nedochází k předčasnému sjíždění střední oblasti běhounu, čímž se docílí zvýšení životnosti pláště.Na obrázku 1 je schematioky znázorněn dezén plášte podle vynélezu.Dezén je tvořen žebry l, střídavě vybíhajlcími 2 levé a pravé strany běhounu. záběrová hrana g žebra l je vzhledem k...

Dezén běžnej plochy plášťa pre automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 263197

Dátum: 11.04.1989

Autori: Molitor Ľuboslav, Mrenica Jaroslav, Řezníček Pavel, Geryk Petr, Balát Jozef, Mikulášek Jindřich

MPK: B60C 11/08

Značky: dezén, automobily, bežnej, plochy, plášťa

Text:

...podmienok, zachováva si dobré jazdné vlastnosti na vozovke so spevneným i nespevneným povrchom a prináša aj nové vzhladovo atraktívne usporiadanie bežnej plochy. Konštrukčná prevedenie znižuje hysterézne straty a zlepšuje zaberovú pevnosť figur. Konštrukčná may stn omega obvodových aj priečných dezénových drážok sú volené v rozmedzí 12 až 20 ° a zaručujú dobrú samočistiacu schopnosť pri jazde hlavne v teréne.Predmet vynálezu je bližšie...

Dezén běžné plochy pláště pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262571

Dátum: 14.03.1989

Autor: Cygonek Roman

MPK: B60C 11/04

Značky: pláště, běžné, dezén, pneumatiky, plochy

Text:

...zaujímají od 24 do 26 zaplněné běžné plochy. Bloky dezénu mohou být opatřeny lamelami.Dezén běžné plochy pláště, podle vynálezu, vykazuje zlepšení zàběrových vlastností na sněhovém a kašovitém povrchu vozovky při dobrých manévrovacích vlastnostech vozidla. Plášř má rovněž zpevněnou okrajovou oblast běžné plochy, která přispívá ke zlepšení záběrů v zimních podmínkách provozu. Rovněž došlo ke snížení valívého odporu pláště. Dezén běžné...

Dezén pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261329

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hradil Jiří, Nezval Rudolf

MPK: B60C 11/04

Značky: dezén, pneumatiky

Text:

...dezénu pneumatik podle vynálezu je znázorněn na obrázku v půdorysu.Dezán je tvožemsoustavou dražek a bloku. Obvodová osa 1 centrální dražky g půlíšírku dezánu g na dvě symetrické části. Každá část je tvořena ve směru od středu dezěnuk okraji vnitřním obvodovým pásem bloků g, které jsou odděleny střední drážkou g od středního obvodového pásu bloků 5. Ten je oddělen okrajovou drážkou l od okrajového pásu bloků g. Bloky první poloviny šířky...

Dezén pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 258967

Dátum: 16.09.1988

Autor: Klabal Miloslav

MPK: B60C 11/04

Značky: dezén, pláště

Text:

...profilu pláště. Šířka drážky je od 0,5 mm do 1,5 mm, hloubka drážky je od 0,3 mm do 0,8 mm. APlášt s uepořádáním dazěnu podle vynálezu zajištuje při jízdě v přímém eměru maximální styk 5 povrchem vozovky bladkou částí dezénu s minimálním valivýn odporom. K minimalizaci valivého odporu přispívá i skutečnost, že obvodové drážky jsou umíetěny na bocích běhounu, který zeelabují právě v místě jeho chybu při deformacivalivého odporu. V náklonu...

Dezén pláště pro jednostopá i dvoustopá vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258939

Dátum: 16.09.1988

Autor: Klabal Miloslav

MPK: B60C 11/11

Značky: dvoustopá, pláště, vozidla, dezén, jednostopá

Text:

...rychlostech a to při výborné záběrovosti v terénu. Současně dezén galusek minimalizuje hodnotu valivého odporu zejména v přímém směru jízdy.Na obrázku 1 je schematicky znázorněna část dezénu galusky podle vynálezu.Dezćn je ve směru obvodové osy łtvořen vnitřním pásom fígur 3, které střidavě přesahuji svou plochou do pravé strany a do levé strany dezénu. vytváří tak esovité uspořádání těchto vnitřních figur 3. Spojnice 3 sousedicich...

Dezén bežnej plochy plášťa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258648

Dátum: 16.09.1988

Autori: Rosina Milan, Balát Jozef, Drábik Jaroslav, Molitor Ľuboslav

MPK: B60C 11/04

Značky: plochy, bežnej, pneumatiky, dezén, plášťa

Text:

...však širokých obvodových-drážok Hustejšie lomený tvar širokých ob vodových dräžok spolu s profilovaným dnom zabezpečujú zároveň dokonalejší odvod tepla, čím sa zvyšuje životnost plášte,hlavne pri vyšších rýchlostiach. K obmedzeniu vývinu tepla V behüňovej časti prispieva aj zmenšena hĺbka drážok, čim sa okrem iného znižuje aj celková hmotnost plašťov. Tento typ pásového dezénu bežnej plochy doplnený úzkymi zárezmi vytvárajáclml náznaky blokov...

Dezén běhounu pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258298

Dátum: 16.08.1988

Autori: Sivera Adolf, Řezníček Pavel, Jandík Miroslav, Nezval Rudolf, Škrobák Josef

MPK: B60C 11/04

Značky: dezén, běhounu, pneumatiky

Text:

...jsou poměrnou hodnotou šířky běhounové plochy. Jednotlivé dezénovéfiqury jsou opatřeny lamelami.Dezén běhounu pneumatiky podle vynálezu zajiščuje nízky valivý odpor, při vysoké hodnotě podélné a příčné adheze. současně je danou konfiqurací a optimálnĺm zaplněnlm zajištěnavysoká životnost plaště.Na připojeném výkresu je znázorněna konfigurace dezénu běhounu pneumatiky v půdorysu.Jako přiklad provedení vynálezu je uveden dezén pláště 145 SR...

Dezén galusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256222

Dátum: 15.04.1988

Autor: Klabal Miloslav

MPK: B60C 11/04

Značky: galusky, dezén

Text:

...do 0,7 mm.Dezén galusky, podle vynálezu, při provozování qalusky nepodléhä předčàsnému a ryehlému opotřebení, k jakému docházelo u současných dezénů pro silnici. současně docháoí k minimální deformaci jednotlivých bloků, což opět přispivá k nižšímu opotřebénł dezénu a snížení valiveho odporu galusky.Na výkrese je schematicky znázorněn dezěn galusky, podle vynález. Dezénje tvořen lamenou střední obvodovou drážkou Ä, která ve směru obvodové osyl...

Dezén galusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255619

Dátum: 15.03.1988

Autor: Klabal Miloslav

MPK: B60C 11/04

Značky: galusky, dezén

Text:

...vozovky. Šířka obvodové drážky je od 0,5 do l,5 mm a její hloubka je v rozsahuod 0,3 mm do 0,8 mm a šikmé drážky mají hloubku V rozsahu od 0,1 mm do 0,4 mm.Galuska s dezénem podle vynálezu zajišťuje při jízdě v přímém směruvyhovující hodnoty adheze, zejména na mokrém nebo znečištěném povrchu vozovky, při malé hodnotě valivého odporu. Při náklonech kola jednostopého vozidla se stopa pláště posune do oblasti obvodové drážky a tím...

Dezén pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245988

Dátum: 01.03.1988

Autor: Stösser Walter

MPK: B60C 11/04

Značky: dezén, pneumatiky

Text:

...Tyto přepony jsou ve střední oblasti běhounu skloněny~k obvodové ose pod úhlem 05 od 0 ° do 909 a v okrajových ramen ních oblastech běhounu jsou přepony skloąěny k oqvodové ose pod úhlem /3 od o° do 90 °, přičemž trojůhelníky jedné řady majís trojuhelníkovými fíguramí sousedních řad společené nebo rovnoběžné odvěsny. Jednotlivé řady jsou tvořeny rovnoramennýmitľ 0 áÚh 91 nĺkY~Jednotlivé sousedící přepony a odvěsny vytvářàjĺ p drážky.- 2 4 ....

Dezén bežnej plochy plášťa pre osobné automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 253433

Dátum: 12.11.1987

Autori: Drábik Jaroslav, Molitor Ľuboslav

MPK: B60C 11/04

Značky: dezén, osobné, bežnej, automobily, plášťa, plochy

Text:

...14 plášte a dezén bežnej plochy 15 plášťa.Dezén bežnej plochy 15 plášta je tvorený stredovou asymetricky lomenou obvodovovu drážkou 1 prechádzajúcou osou plášťa x a.neprepojenou s ostatnými drážkami. súbež ne s ňou prebiehajú dve výraznejšie krajné obvodové drážky 2 umiestnené po oboch stranách stredovej obvodovej drážky 1. Z krajných obvodových drážok 2 vybiehajú smerom k stredovej obvodovej dražke 1 nepriechodné drážky 3. Tieto vytvárajú...

Dezén pláště pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 248876

Dátum: 12.02.1987

Autor: Nezval Rudolf

MPK: B60C 11/04

Značky: dezén, pláště, pneumatiky

Text:

...vnitřního pásu.Pláště pro automobily, podle vynálezu mají zlepšenou adhezi k suché i mokré vozovcea vyhovují požadavkům maximální bezpečnosti jízdy, zejména na zpevněném povrchu vozovky. Obvodová pásy bloku v kombinaci s příčnými drážkami vytváří kolem celého obvodu pláště dostatek účinných adhezních uzlů, které dále v kombinaci s lamelami dávají plášti vysokou adhezi k vozovce v podélném a pŕíčném směru na směr otáčení pláště. současně...

Dezén běžné plochy pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 247985

Dátum: 15.01.1987

Autor: Cygonek Roman

MPK: B60C 11/04

Značky: pláště, plochy, dezén, běžné

Text:

...vynálezu, vykazuje zlepšení záběrových vlastností na eněhověm, kaěovitám povrchu vozovky, při dobrých monévrovacích vlaetnostech vozidla. Rovněž doälóuke snížení valivá ho odporu pláětě.Dezén běžné plochy pláětě je znázor-něn ne připojeąých výkresoch, kde na obr. 1 je znázorněna rozvinutá plocha dezénu plášte podle vynúlezu a na obr. 2 je znázorněn průřez profilu této běžné plochy plášte.Dezán pláětě podle vynálezu, aplikovaný na rozměr 165 SR...

Dezén běžné plochy pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 247984

Dátum: 15.01.1987

Autor: Cygonek Roman

MPK: B60C 11/04

Značky: běžné, dezén, pláště, plochy

Text:

...pliltě se dražky prohlubuJí. Jednotlivé bloky a figury Jsou opatřeny lamelami.Plast podle vynalezu má díky svému uspořádání a konstrukci záběrových bloku slepěenou schopnost záberu a brždční Jak na sněhu, nebo rosbředle vozovce, tak i ne zledovetělim povrchu vozovky. Obvodnym poaunutím náběhovych hran střadových bloku dochizí ke styku s povrchem vozovky postupně, čímž se podstatně sníží hlučnost provozu pliětě a současně se zachováva dobrá...