Patenty so značkou «dětské»

Dojčenské a detské príkrmy na zvýšenie orálnej tolerancie mliečnych bielkovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 288402

Dátum: 03.08.2016

Autori: Kartáková Romana, Bastl René, Poskočilová Hana, Kubátová Michaela

MPK: A23L 1/30, A23J 3/10, A23C 9/20...

Značky: dojčenské, orálnej, zvýšenie, mliečných, dětské, tolerancie, bielkovín, príkrmy

Zhrnutie / Anotácia:

Obilno-mliečne alebo mliečno-obilné príkrmy s optimalizovanou mliečnou zložkou pozostávajúcou z kozieho mlieka a kozích proteínov s vylúčením kravských proteínov, ktorých užívaním od ukončeného 4. mesiaca života dojčiat dochádza k zvýšeniu orálnej tolerancie mliečnych bielkovín. Mliečna zložka príkrmov má upravený proteínový profil s obsahom kozieho alfa-sl-kazeínu v rozsahu hodnôt 10 mg až 200 mg alfa-sl-kazeínu v 100 ml podávaného príkrmu.

Príves pre detské vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16208

Dátum: 07.12.2012

Autori: Luther Rainer, Ewringmann Ulrich

MPK: B62K 9/02, A63H 17/26

Značky: vozidlo, přívěs, dětské

Text:

...prívesu zostáva s výhodou z plastu a je s výhodou vyrobená spôsobom líatia vstrekom. Dno vane v použitej polohe prívesu má spád na vodorovnej ploche k výstupnému otvoru, takže pri vydávaní posypového materiálu kĺže piesok alebo podobne samočinneS veľkou výhodou je uskutočnené také opatrenie, že pod vaňou je vedené vratne tam a späť šupátko, ktoré môže uzatvárať alebo otvárať Výstupný otvor. Toto šupátko je opatrená držadlovou...

Dojčenské a detské príkrmy na zvýšenie orálnej tolerancie mliečnych bielkovín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6298

Dátum: 05.11.2012

Autori: Kartáková Romana, Poskočilová Hana, Kubátová Michaela, Bastl René

MPK: A23C 9/20, A23C 9/15, A23C 9/152...

Značky: orálnej, dětské, mliečných, príkrmy, zvýšenie, bielkovín, tolerancie, dojčenské

Text:

...pre plemená Nubian a La Mancha. Kravské mlieko obsahuje medzi 5,9 až 17,5 g alfa-slkazeínu v l litri mlieka.Zlepšenie súčasného stavu a teda zníženie počtu manifestovaných intolerancií alebo alergií na proteíny kravského mlieka je dosahované včasným začatím podávania príkrmov obilno-mliečnych alebo mliečno-obilných s optimalizovanou mliečnou zložkou dojčenského počiatočného a pokračovacieho mlieka pozostávajúceho z kozieho mlieka a kozích...

Príves pre detské vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10953

Dátum: 26.01.2010

Autor: Luther Rainer

MPK: A63H 17/06, B62K 9/00

Značky: dětské, přívěs, vozidlo

Text:

...priestoru prívesu1. Horné blokovacie prvky oboch stĺpikov jednej strany sú z V podstate hubovitých výstupkov hornej bočnice stiahnuté späť, čim je horná bočnica okolo blokovacieho prvku nachádzajúceho sa V zablokovanej polohe na dolnej okrajovejoblasti sklopná smerom von2. Blokovacie prvky na dolnej okrajovej oblasti hornej bočnice sú presunuté do uvoľnenej polohy, čím je horná bočnica okolohorných hubovitých výstupkov natáčavá smerom von3....

Detské vozidlo, najmä šliapacie vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13885

Dátum: 30.01.2009

Autor: Ewringmann Ulrich

MPK: B62K 13/00, B62K 27/00, B62K 9/00...

Značky: dětské, šliapacie, vozidlo, najmä

Text:

...úkol. Napríklad môže dieťa svojim vozidlom čistiť podlahu V byte alebo mimo dom napríklad chodník pred domovými dveramialebo príjazd do garáže od voľnej zeminy, piesku, štrku aleboZametacie zariadenie sa s výhodou upevní na detskom vozidle vpredu, k čomu môže byť toto detské vozidlo opatrenć prípojovacou spojkou, do ktorej zasahuje zametacie zariadenie svojim príslušne vytvoreným nástavcom, pričom tento záber môže byť zaistený...

Detské dopravné ihrisko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5025

Dátum: 06.11.2008

Autori: Horváth Ján, Čitáry Ivan

MPK: A63C 19/00, E01C 13/00, E01F 9/00...

Značky: dětské, dopravné, ihrisko

Text:

...sú zvislé dopravné značky uložené odnímateľné a premiestniteľné.Viacúčelová plocha je plocha o rozlohe od 2 000 m 2 do 3 000 m 2. Vozovka má dĺžku od 400 m do l 000 m a jej vyznačený jazdný pruh má minimálnu šírku 1,2 m.Ľahko odstrániteľné značkovacie médium tvorí biela zmývateľná farba. Zvislá dopravná značka signalizačného zariadenia minimálne jednej križovatky je vyhotovená na mechanické i automatické ovládanie so signálmi pre chodcov a...

Detské hracie vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3159

Dátum: 02.04.2005

Autor: Ewringmann Ulrich

MPK: A63H 17/00

Značky: dětské, hracie, vozidlo

Text:

...tyčový ovládací element pomocou svojej rukoväte odtiahne späť, čim sa vidlicový podávač uzavrie tak ďaleko, ako toNásledne sa podporné ramená, svýhodou prostrednictvom rukoväte tyčovćho ovládacieho elementu a ďalšej rukoväte, ktorá jeStacionárne umiestená na druhom podpornom ramene, nadvihnutej horedo nadvihnutej polohy, v ktorej blokovacie elementy v tvare čeľustí oboch podporných ramien uchopia bočne vyčnievajúce kýpťovité výstupky,...

Detské nosné popruhy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2091

Dátum: 11.07.2002

Autor: Refsum Bjorn

MPK: A47D 13/00

Značky: nosné, popruhy, dětské

Text:

...pretože úlohou týchto detských nosidiel je iba to, aby dieťa malo0004 Existujú tiež bezpečnostné popruhy pre deti,ktoré sú dostupné na trhu, a úlohou ktorých je zabrániť vypadnutiu dieťaťa z kočíka alebo zo stoličky. Tieto popruhy môže dieťa nosiť neprestajne, pričom môžu byť pripevnené na kočík alebo na stoličku, prípadne k bezpečnostnému pásu, ktorýmôže ošetrovateľ držať, pokiaľ dieťa samé chodí.Tieto popruhy majú často iba brušné a...

Detské korčule pre začiatočníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 391

Dátum: 06.04.1994

Autori: Šugar Jiří, Hudec Dalibor

MPK: A63C 1/18, A63C 1/36

Značky: dětské, korčule, začiatočníkov

Text:

...V drážkàch g nosné desky g. Pevné usa~zení a držení nožü 1 v dražkách 2 nosné desky 3 zabezpecu jí vůči nosné desce 3 pŕíčně uložené pŕíložky 3 s pŕipojo~vacími Šrouby 5. V prílozce 4 jsou vytvoreny pŕíćne dàiky8, navazující na dražky g nosné desky 3.Příčná drážky §, uspoŕádané proti drážkám 2 nosné desky 3, v nichž jsouuloženy nože ł, obepínají část nože 1 mezi obdelníkovýmtak uchycení nože 1. Nosná deska 3 a přílozka 4 umožňujído stŕedové...

Rozebiratelný uzávěr dětské sací lahve, zejména skleněné lahve

Načítavanie...

Číslo patentu: 261479

Dátum: 10.02.1989

Autori: Viewegh Josef, Lahoda Jan, Votrubová Jaroslava

MPK: A61J 9/06

Značky: dětské, skleněné, uzáver, sací, láhve, rozebíratelný, zejména

Text:

...a je sohematicky znázorněno na připojených výkresoch, z nichž představujeobr. 1 uzavírací člen, obr. 2 držák tvcřený prstencem a raménkem, obr. 3 osový řez hrdla láhve s uzávěrem v činné pcloze, obr. 4 osový řez hrdla láhve s uzávěrem v dopravníDětská sací láhev l (obr. 3,4),např. ekleněná láhev na tekutou potravu,má hrdlo sací láhve l na vnější stěně opatřené ěroubovým závitem g. K příslúšenství sací láhve l,určené pro podávání potravy...

Způsob výroby dieteticko-léčebných výrobků kojenecké a dětské výživy v sladké formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 255213

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vejsada Antonín, Kačerová Zdenka, Dědičová Libuše, Drbohlav Jan, Patrovský Jiří

MPK: A23C 9/123

Značky: výroby, kojenecké, způsob, dětské, výrobků, sladké, výživy, dieteticko-léčebných, formě

Text:

...a při delším uložení bude indikovat toto nevhodné zachazení sražením.připraveného pokrmu.Získané dieteticko-léčebné přípravky, určené kojencům a dětem zajiščují krytí nezbytnýchživin potřebných pro optimální růst a vývoj a navíc přídàvek užitečné mikroflory ve zvoleném druhovém zastoupení i poměru příznivé ovlivňuje složení střevní mikroflory, i když výrobekPříprava provozního zákysu se provede zaočkováním 8 smetany, potřebné do receptury...

Dvouchodá volnoběžka pro dětské kočárky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254143

Dátum: 15.01.1988

Autori: Thalmann Ulrich, Arpert Walter

MPK: F16D 41/02

Značky: kočárky, dětské, dvouchodá, volnoběžka

Text:

...B aoHe xpanoaoň anesoqkn 3 Bmemxy 14, cocwnercrnyumym Kax MMHHMYM nmémme 13 xpanosoů snesr nouxu 3, KoTopaa pacnonoxeua B soHe OTKDHTOPO Konua npymnmu BKnmueHHx 9.B soae T 0 pM 03 H 0 ľO nncxa 8 H pacnopuoň maňőu 7 pacnonoxenu, HanpHMep, rpm TopMoswue npymHHu 12 c npeBapHTenLHuM Hawarcn, pacnonomenume no nceny nepuěMeTpy Memy TopMo 3 HuM nHcKoM 8 H npyxuuoň axnmqeuma 9. OHH nxoaw CBOHMKoHuaMH B pacnonomenwme n TODMOSHOM nncxe 8 Bmemmu 16....

Insekticidní prostředek pro hubení vši dětské a ektoparazitů domácích zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 238753

Dátum: 15.04.1987

Autori: Moravec Josef, Fiker Soběslav, Rupeš Václav, Prachař Otakar

MPK: A01N 43/36

Značky: insekticidní, domácích, prostředek, zvířat, ektoparazitů, dětské, hubení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zvýšení reziduálních účinků fixací účinných insekticidních látek pomocí makromolekulárních polymerů s vysokou substantivitou k vlasům a pokožce. Fixace účinných látek je dána jednak uvedenou substantivitou polyvinylpyrrolidonu nebo jeho kopolymerů nebo jeho derivátů k polypeptidům a jednak schopností těchto polymerů tvořit adukty s řadou organických sloučenin. Dalším přínosem použití těchto polymerů jsou jejich protetivní účinky.