Patenty so značkou «detekce»

Způsob izolace a detekce škodlivých látek a metabolitů z biologických tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269252

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tlusťáková Marie, Jirsa Milan, Horák Jiří

MPK: B01D 3/14

Značky: izolace, metabolitu, způsob, látek, tekutin, detekce, škodlivých, biologických

Text:

...vyjmutí sorbentu a rozdělení pro extrakci na jednotlivá stanovení. Kolonka, jejíž koncovky jsou s tělem kolonky pevně spojeny svarem, zaručuje dlouhodcbější smrilitu, desorpoi je potom nutné provádět vhodné zvolenom směsí rozpouštědel a pro vlastní stanovení rozdělit získaný extrakt.Kolonko je v případě stanovení látek v krvi umístěna v mimotělním krevním oběhu, popřípadě je zařazena za seporátor plazmy. Při stanovení látek v ostatních...

Způsob detekce diamantoidních sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267290

Dátum: 12.02.1990

Autori: Burkhard Jiří, Smrček Stanislav, Anzenbacher Pavel, Vodička Luděk, Janku Josef, Hodek Petr

MPK: G01N 30/94

Značky: diamantoidních, sloučenin, detekce, způsob

Text:

...sloučenin 2 chromatogramu vyškrábat a Chromatograrieky oddčlít od detekčního činidla. Jedná se o způsob nedestruktivní detekce, použítelný jak pro analytické, tak pro preparativw ní účely. Citlivostf uvedeného způsobu detekce je l pg a je srovnatelná s běžně použivanymi detekčními postupy. Detekce podle vynálezu čosLo nebráni ani použití dalšího specifického detekčníhoZpůsob podle vynálezu je dále objasněn na uvedených příkla-.Příklad 1 4 Na...

Zařízení pro měření vlhkosti surovin metodou detekce tepelných neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267282

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hejtman Jiří, Kozlík Josef, Kotner Václav, Novotný Luděk

MPK: G01N 23/20

Značky: tepelných, surovin, měření, neutronů, zařízení, vlhkosti, metodou, detekce

Text:

...z kedmia, případně z bóruVložením vratvy z materiálu 0 vysokém účinnám průřezu záchytu tepelných neutronů se dosáhne významného snížení pozadí, to je četnosti impulsů od tepelných neutronů vznikajících ve vlastním stínícím materiálu, při současném nírném snížení sklonu kelibreční křívky. Výsledkem je celkově snížení stetíetické chyby i snížení vlivu nestebility účinnosti detekce tepelných neutronü.Na přiložených výkresech je znázorněn...

Způsob detekce vnitřních zkratů na interdigitalizovaných strukturách v zapouzdřených polovodičových součástkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 265361

Dátum: 13.10.1989

Autori: Zamastil Jaroslav, Homola Jaroslav, Škaloud Miroslav, Muller Ilja

MPK: H01L 21/66, G01R 31/26

Značky: interdigitalizovaných, vnitřních, zapouzdřených, polovodičových, strukturách, zkratu, detekce, způsob, součástkách

Text:

...elektrody a katody výše uvedené zkraty detekovat nelze,protože tyristorová struktura mezi vývodem řídící elektrody a katodou pomocného tyristoru vnáší do měřícího obvodu sériový odpor, který je mnohem větší, než. velikost odporu mezi katodovou elektrodou a katodcu pomocného tyristoru u nezkratované struktury. známé způsoby detekce zkratů tedy neumožňují provádět výstupní kontrolu zapouzdřených součástek,a nelze takzabránit expedování součástek...

Způsob detekce deformací ovlivněné povrchové vrstvy austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265278

Dátum: 13.10.1989

Autor: Jandoš František

MPK: G01N 19/08

Značky: vrstvy, ovlivněné, deformací, austenitických, oceli, detekce, způsob, povrchové

Text:

...povrchových vrstev plastickou deformací za studena, jsou nejprve vyžŕhány v rozmezí teplot 500 °C až 1350 °C, přičemž teplota žíhání je volena tak, aby bylo možno volit střední časy žíhání, obvykle jednu až dvě hodiny. Doba žihání,potřebné pro průběh rekrystalizace,je nepřímořměrná žíhací teplotě. Během tohoto žíhání dojde v povr4 265278 chově deformovené zőně k rekryetelizaci e při ní vzniknou nová,rekryetalizovaná zrna, která mají při...

Způsob biochemické detekce nervově paralytických látek v organickém extraktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246172

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kvasnieka Karel, Vávra Miroslav

MPK: G01N 21/25

Značky: látek, paralytických, nervově, způsob, biochemické, organickém, detekce, extraktu

Text:

...v organickém extraktu vycházejí z převedení inhibujících látek z organickéhn rozpouštědla do vodného roztoku bud reextrakcí nebo po odpaření organického rozpouštědla. Při převedení inhibitorü cholinesterázy z organického extraktu do vodného roztoku dochází ke ztrátám hledaných látek vytékáním. sorpcí, nedokonulým delením mezi vodnou a organickou Eázi, hydrolýzou, a navíc je tento postup zdlouhavý a vyžaduje značné zkušenosti při...

Způsob detekce a stanovení aktivního chloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240786

Dátum: 01.08.1987

Autori: Zemanová Elena, Macho Vendelín, Szentiványi Norbert, Maeurák Milan, Marcinein Anton, Jambrich Martin, Žatkovie Juraj, Oddejmiška Koloman

MPK: G01N 31/22

Značky: aktivního, způsob, stanovení, detekce, chlóru

Text:

...se určí přitomnost a koncentrace aktivního chloru ve vzorku, Hlavní výhody způsobu detekce a stanovení aktivního chloru podle vynálezu spočivají v tom, že lze jednoduše zabezpečit kontrolu zejména chlornanových rozünků do 3 obsahu aktivního chloru. Ve srovnání s jodometrickou titrací, kterou se dosud kontrola obsahu aktivního chloru provádí, je způsob analýzy podle tohoto vynálezu rychlejší a umožňuje provedení i nezaškolenou V osobou....

Způsob detekce a stanovení aktivního chloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239862

Dátum: 01.07.1987

Autori: Bastl Vladimír, Stýskal Bedoich, Maxa Milan, Valenta Milan, Macháe Ladlslav, Šimko Timotěj, Ružieka Karel, Lebeda Jioí

MPK: G01N 31/22

Značky: stanovení, detekce, způsob, chlóru, aktivního

Text:

...roztokü o koncentracíoh 1.102 do l.104 mo 1.11 po jedné desetině molu. Změna zbarvení v závislosti ná použité koncentraci byla graficky vyhodnocena podle změny času, za který se původní roztok odbarvil.Byl připraven vodný roztok aminotetramethyldiaminodifenylmethanu o konoentraci 6 mg.m 11, zásobní vodný roztok chlornanu vápenatého o koncentraci 1.102 mo 1.11 a acetátové tlumivé roztoky o pH 3 až 5 (Sýkora, V. Chemickoanalytické tabulky,SNTL...

Způsob detekce a stanovení aktivního chloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239709

Dátum: 15.04.1987

Autori: Yasui Kazuomi, Shiokawa Kozo, Kamochi Atsumi, Giles David Peter, Tuma Otakar, Kaštyl František, Reichel František, Willis Robert John

MPK: G01N 31/22

Značky: detekce, aktivního, chlóru, způsob, stanovení

Text:

...sktívního chloru provádí, je způsob analýzy podle tohoto vynálezu rychlejší a umožnuje provedení i nezaškolenou osobou.Byl připraven vodněacetonový roztok J-amíno-ó-dimethylamino-Q-metłwlfenazinu o koncentraci 5 mganl, zisobní vodný roztok chlornsnu vapenatáho o koncentraci I.l 02 moLl-i a tlumivé roztoky podle Brittona a Robinsona o koncentraci LIO-ĺ Inol.|ł o pH 1 až 5.Do temperovanć kyvety o délce hrany 10 mm bylo dávkováno při teplotě...

Zapojení obvodu detekce porušení přenosové cesty při odměru pohonných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 247514

Dátum: 15.01.1987

Autori: Švéda Miroslav, Buráň Vojtěch, Pech Jaromír

MPK: G01F 1/00

Značky: detekce, zapojení, přenosové, obvodů, odměru, pohonných, cesty, porušení

Text:

...porušení přenosové cesty při odměru pohonných hmot podle vynálezu je na obrázku vytvořena počítadlem L odměru kapaliny spojeným svým prvním vstupem přes první inkrementální snímač 3 průtoku kapaliny s prvním výstupem objemového měřiče 2 průtoku kapaliny a svým druhým vstupem přes druhý inkrementální snímač A prútoku kapaliny s druhým výstupem objemového měřiče Š průtoku kapaliny, Počítadlo 1 odměru kapaliny je přitom tvořeno výpočetní...

Způsob fotometrické nebo spektrofotometrické detekce složek rozdělovaných kapilární elektroforézou, zejména kapliární vytěsňovací elektroforézou

Načítavanie...

Číslo patentu: 230517

Dátum: 15.05.1986

Autor: Ryšlavý Zbyněk

MPK: G01N 27/26

Značky: detekce, složek, kapilární, rozdělovaných, zejména, spektrofotometrické, vytěsňovací, fotometrické, elektroforézou, kapliární, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob fotometrické nebo spektrofotometrické detekce složek rozdělovaných kapilární elektroforézou, zejména kapilární vytěsňovací elektroforézou měřením absorpce procházejícího světla, vyznačený tím, že se na rozdělované složky vzorku působí v separační kapiláře během separačního procesu barvotvornou složkou, tvořící se složkami vzorku sloučeniny, jejichž absorpce světla se liší od absorpce světle samotnou barvotvornou složkou.

Způsob amperometrické detekce látek v roztoku pomocí rtuťové elektrody a detektor pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225719

Dátum: 15.10.1985

Autor: Trojánek Antonín

Značky: rtuťové, látek, amperometrické, detektor, způsob, způsobu, pomocí, roztoku, tohoto, detekce, provádění, elektrody

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob detekce ja založen na postupu že do rtuťové elektrody s vloženým polarizačním napětím se přivádí po kapkach analizovaný roztok, který je ve vodivém styku s alespoň jednou pomocnou elektrodou. Měřicí zařízení indikuje procházející proud, který odpovídá složení roztoku. Detektor k provádění amperometrické detekce má těleso detektoru (1) vodivě rozděleno separačním prostředkem (3) do dvou komůrek. V prvé komůrce je rtuťová elektroda (4),...

Způsob kontinuální detekce vad plošných transparentních útvarů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 224702

Dátum: 01.08.1985

Autori: Hladík Vladimír, Jína Stanislav, Keprt Jiří, Hýbl Vlastimil, Vejbor Petr

Značky: plošných, transparentních, útvaru, způsob, kontinuální, zařízení, provádění, detekce

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuální detekce vad plošných transparentních útvarů, např. textilií a fólií, jejich prosvětlováním intenzivním světelným svazkem vyznačující se tím, že se průchodem tohoto svazku plošným útvarem_vytváří difrakční obrazec, optickou filtrací se oddělí difragované světlo od světla přímo procházejícího a tyto dva světelné signály se převedou na signály elektrické, které se dále zpracovávají ve formě rozdílu, porovnávaného s napěťovým...

Způsob detekce zbytků kapalin v lahvích a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225076

Dátum: 01.12.1984

Autori: Fexa Josef, Jirák Emil, Němec Jaroslav

Značky: kapalin, tohoto, zbytků, detekce, provádění, způsobu, způsob, lahvích, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob detekce zbytků kapalin v lahvích, procházejících postupně sledovacím místem, opatřeným čidlem, jehož signál se porovnává v okamžiku kontroly s nastavenou srovnávací hodnotou, uloženou v paměti, a na základě zjištěné odchylky, jsou nevyhovující láhve signalizovány nebo vyřazovány, vyznačený tím, že srovnávací hodnota, která se vytvoří při průchodu první tzv. testovací láhve, se přechodně uloží do paměti a při průchodu každé další...

Způsob voltametrické detekce elektrochemicky aktivních látek v kapalinové chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 223594

Dátum: 01.09.1984

Autor: Trojánek Antonín

Značky: elektrochemický, způsob, detekce, chromatografii, voltametrické, aktivních, látek, kapalinové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob voltametrické detekce elektrochemicky aktivních látek kapalinové chromatografii, které poskytují odezvu ve formě píku při použití střídavých a pulzních voltametrických technik, při které se detekované látky uvádějí ve styk s pracovní elektrodou, na které podléhají elektrochemické reakci za vzniku proudového signálu, úměrného jejich koncentraci, vyznačený tím, že hodnota stejnosměrné složky na pracovní elektrodu vloženého potenciálu se...

Způsob detekce nežádoucích kovových předmětů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 217100

Dátum: 01.08.1984

Autori: Bouček Alexandr, Bouška František, Mařík Jan, Bouček Jiří

Značky: provádění, detekce, nežádoucích, zařízení, předmětů, kovových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro detekci kovových předmětů, které jsou jako nežádoucí obsaženy v surovinách, jež se při zpracování drtí, melou nebo lisují. Detekce se provádí pomocí rámové detekční cívky, kterou prochází dopravníkový gumový pás, dále pomocí oscilátoru, jehož výstup je zapojen na elektronické ústrojí, provádějící komparaci a integraci signálu.

Způsob detekce nežádoucích kovových předmětů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 217099

Dátum: 01.08.1984

Autori: Bouček Alexandr, Mařík Jan, Ullrich Gerd, Bouček Jiří, Bouška František

Značky: zařízení, detekce, předmětů, způsob, kovových, nežádoucích, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení k detekci nežádoucích kovových předmětů v substrátu, dopravovaném na dopravníkovém pásu, např. v biomase. Detekce se provádí dvěma detekčními cívkami kterými prochází. dopravníkový pás, dvěma oscilátory a vyhodnocovacím obvodem s koncovým členem ovládání motoru, pohánějícího dopravník.