Patenty so značkou «deska»

Moderační a absorpční deska pro neutrony

Načítavanie...

Číslo patentu: 260515

Dátum: 15.12.1998

Autori: Broulík Jan, Pipota Jiří

MPK: G21F 1/12

Značky: deska, neutrony, absorpční, moderační

Text:

...materiálem, který účinné zpomaluje neutrony a dostatečně odolává gama záření.Výhodou tohoto řešení je to, že moderační a absorpční deska podle vynálezu může přistejných nebo menších tlouštkách obsahovat větší množství absorbátoru neutronů než dosudznámé desky, čímž se dosáhne vyšší účinnosti při současném snížení měrné hmotnosti. Další výhodou je to, že takovouto desku lze použít i v korozních prostředích i v prostředí s vysokou úrovní...

Otěruvzdorná deska

Načítavanie...

Číslo patentu: 272061

Dátum: 15.01.1991

Autor: Pazourek Vít

MPK: B04C 5/085

Značky: deska, oteruvzdorná

Prefabrikovaná, tepelně izolovaná střešní kazetová deska

Načítavanie...

Číslo patentu: 270251

Dátum: 13.06.1990

Autori: Cröplin Bodo, Griesbach Heinz, Schaaf Rudolf, Legler Günter

MPK: E04C 2/50

Značky: prefabrikovaná, deska, střešní, kazetová, izolovaná, tepelně

Text:

...vybrání mají s výhodou trojúhelníkovy průřez a jsou uspořádána v mäkkých izolačních materiáloch jak v podélném směru, tak i v příčném eměru.Príklad střešní desky podle vynálezu je znazorněn na výkresu, kde na obr. l je svislý řez střešní kazetovou deskou, na obr. 2 je půdorys střešní kazetové desky se znázorněnými kandlkovitými vybránímí a difuzními trubkami a na obr. 3 je řez dvěma vedle sebe upravenými střešními kazetovými deskami s...

Hřebová deska pro sbíjené nosníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269974

Dátum: 14.05.1990

Autor: Wolf Johann

MPK: E04B 1/49

Značky: hřebová, nosníky, sbíjené, deska

Text:

...nad sebou umístěných podlouHých tyčových dílů 2, které jsou uloženy na sebe a v oblastí styčné spáry A jsou k sobě spojeny a staženy hřebovými deskami l. Při zatížení plnostěnného nosníku ohybem vznikají ve styčné spáře 5 emykově síly proměnné velikosti, přičemž největší smykové síly se vyskytují u obou konců nosníku. Proto jsou hřebová desky l umístěny především v koncových částech nosníku, přičemž čím blíže ke koncům, tím je hustota vedle...

Čelní deska obrazovky obdélníkového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269956

Dátum: 14.05.1990

Autor: Ragland Frank Rowland

MPK: H01J 31/20

Značky: tvaru, čelní, obrazovky, obdélníkového, deska

Text:

...šířce okolo obrazovky. Okraj takového košíku. který se dotýka obrazovky v pravoúhlé obrysově čáře. je také v podstatě v rovině g. Poněvadž okrajová část obrazu na stínítku 2 obrazovky E ee zdá být rovínná, je zde Vytvořeno zdání. že obrázek je plochý, i když je čelní deska 12 zakřivená poděi hlavní i vedlejší osy )( a x.V jednom provedení obrazovky łg je čeiní deska g vytvohna ze dvou vyhlazených valcových povrchů. jejichž ony jsou...

Deska deskového výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269390

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hynčica Václav

MPK: F28F 3/12

Značky: tepla, výměníku, deska, deskového

Text:

...nejméně jednou vrstvou drátěného pletiva, tahokovu, děrovaného plechu nebo jiného podobného materiálu. Distanční spojovací prvky jsou rozmístěny v rovině symetrie procházející podélnou osou desky v roztečích menších než je výška desky.Výhody desky deskového výměníku tepla podle vynálezu jsou zejména v úspoře materiálu tím, že desky mohou být zhotoveny z tenkých plechů i při vyšších rozdílech provozních tlaků prostrorů uvnitř a vnč desek,...

Mlecí deska ventilátorových a jiných mlýnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268744

Dátum: 11.04.1990

Autor: Vocel Milan

MPK: B02C 13/26

Značky: deska, mlecí, mlýnů, ventilátorových, jiných

Text:

...na obr. 1 až h,kde na obr. l je mlecí deska opatřená na předním okraji tvarovaným vybráním, na obr. 2 je mlecí deska s tvarovanými vybráními a zesilujícími výstupky, na obr. 5 je mlecí deska s jiným typem tvarovaného vybrání opatřená dvěma zesilujícími výstupky kruhového průřezu e na obr. A je znázorněna část mlecí desky, jejíž přední okraj s tvarovanými vybráními je po celé délce opatřen průběžným zesilujícím výstupkem.Mlecí deska...

Styčníková spojovací deska s prostřiženou množinou trnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267806

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kremlička Vladimír, Dušek Josef, Kubát Oldřich, Opočenský Miloš, Balínek Pavel

MPK: F16B 15/00

Značky: deska, spojovací, prostřiženou, množinou, trnů, styčníková

Text:

...vyloučit třeba jen u čÁsti svitků dadatečné vytvrzení stárnutím, které ovlivnuje plastické vlastnosti. Při použití žárově pokoveného plechu je s výhodou volen materiál s poměrem meze kluzu RP k mezi pevnosti v tabu Rm v rozmezí 0,62 už 0,88. Rozšířenépatní část trnu zpravidla činí 115 až 180 šíře střední části trnu.Na připojených výkresech je uveden jeden z možných příkladů provedení spojovací desky 5 prostřiženými trny podle vynálezu, kde...

Filtrační deska pro komorové filtrační lisy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267695

Dátum: 12.02.1990

Autori: Seylberg Van Der Hans Peter, Ziebart Siegfried, Steffens Eberhard, Paape Friedrich

MPK: B01D 25/12

Značky: filtrační, deska, komorové

Text:

...BMBGTHHHDŘ QHILTPYDMBĚ HMHTH. B KDTDPOÍ GMSPOÄEPH OHTHHBMLHHH CDDTHDNGHHHH TBWBHHH KEX HFH HPHTOK 9 CYCHBHGHH. TRK H HP CTDKE OHMBTPRTG PBSHUCTH IEBMEHHĚ HBMÄ OTIGIDHHHH CHMbTPOBEMbHHHH KHHEFEMH B DCHDBHOH HCKMDWBDTCH HMH IBPMJTCH onen» HEJHMH.aanaua naospereunq CDCTOHT a TOM. uwoau coanntn no auronuwu neuen rounocrennyn amacrnuuyn runnrpvnmwn nmuny c onrunamnuunu npuroxou u croxon. osecneuuaanmvn pannonepuoe oóeaaomnaanue wunhrpoaannnoü...

Protideformační deska kruhového otvoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266803

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pavelek Rostislav, Malík Tomáš, Drössler Ervín

MPK: B23K 37/00

Značky: kruhového, protideformační, otvorů, deska

Text:

...až 0,999 průměru Q otvoru tělesa l. Napríklad pro průměr Q 500 mm je dvojnásobek délky hlavní poloosy gg 501,5 mm a dvojnásohek délky vedlejší poloosy Qł 498,5 mm. Obvod protideformační desky A je opatřen nákružkem.Do většího otvoru kulové části tělesa l se po přivaření hrdla tělesa l k menšímu otvoru kulové části tělesa l vloží protideformační deska A tak, aby dosedla svým nákružkem na čelo tělesa l. Nato se na hrdlo tělesa l uloží...

Uzavírací deska ze žáruvzdorného, zejména keramického materiálu pro šoupátkové uzávěry

Načítavanie...

Číslo patentu: 266564

Dátum: 12.01.1990

Autor: Muschner Udo

MPK: B22D 41/08

Značky: uzávery, zejména, žáruvzdorného, deska, materiálů, uzavírací, keramického, šoupátkové

Text:

...dvojicemi průtokových otvorů se stejným průřezem, například dvojicí průtokových otvorů s menším průtočným prüřezem a dvojici prütokových otvorú s větším průtočným průřezem, z nichž vždy první otvory jsou nejprve uzavřeny zaslepovací zátkou. Po otočení nebo obrácení uzavírací desky se zprůçhodní druhé průtokové otvory odstraněním zaslepovací zátky, zatímco první průtokové otvory se uzavřou zaslepovaoími zátkami.Vytvořením zaslepovací...

Mlecí deska ventilátorového mlýna

Načítavanie...

Číslo patentu: 265595

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bauch Alois, Vocel Milan

MPK: B02C 13/26

Značky: mlecí, ventilátorového, mlýna, deska

Text:

...odolávající dynamickému zatížení ve mlýně s výhodnými vlastnostmi materiálu mlecí hrany,vyrobené z oceli s vysokou odolností proti opotřebení. Materiál mlecí hrany musí být relativně tvrdý, s velkým množstvím velmi tvrdých částic v základní struktuře materiálu v důsledku čehož je tedy málo houževnatý. Při eventuálním nárazu na cizí předmět ve mlýně může neudělená hrana z tvrdého materiálu prasknout a při své poměrně značné hmotnosti ohrozit...

Deska pro repozici tříštivých zlomenin diafysy stehenní kosti lidské dolní končetiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265124

Dátum: 13.10.1989

Autori: Čech Oldřich, Hofta Jan

MPK: A61G 13/00, A61F 5/04

Značky: lidské, repozici, diafysy, končetiny, deska, dolní, tříštivých, stehenní, zlomenín, kosti

Text:

...podélném směru.Tímto přídavným přípravkem položeném na kterýkoliv operační stůl se sklopnou částí pro béroe se provede snadno reposice zlomeniny diafysy stehenní kosti lidská dolní končetiny a zejména se zachová její osové postavení v podélnejose při zkrácení operačního času a usnadnění průběhu operace, nebot při ní stačí jedna ssistujicí osoba k reposici. Dále je zachována přesně délka dolní končatiny oproti druhé - zdravé končetině a v...

Otěruvzdorná deska

Načítavanie...

Číslo patentu: 264419

Dátum: 14.08.1989

Autor: Pazourek Vít

MPK: B04C 5/085

Značky: deska, oteruvzdorná

Text:

...1 druhé řady.Otěruvsdorné desky se uloží do nemúzorněného odlučovače například tak, že první řada desek se uloží ve spodní části odlučovače lícními funkčními plochami g do jeho středu e podélnými střechovitými výstnpky 5 nahoru, přičemž opěrnými patkami Q se desky opřou o plášť odlučovače. Případně lze opěrná patky § desek uložit prizmatickým zkosením Q mezi neznázorněné příložky přivařené na vnitřní straně pláště odlučovače. Další řada desek...

Otěruvzdorná deska

Načítavanie...

Číslo patentu: 264363

Dátum: 12.07.1989

Autor: Pazourek Vít

MPK: B04C 5/085

Značky: deska, oteruvzdorná

Text:

...umožňuje jak snadné začištění tvaru ručním broušením,tak dobré vedení desek při jejich sestavování nav~ zájem.Hubová plocha g je opatřena dvěma rovnoběžnými opěrnými patkami Ž opatřenými prizmatickým zkosením Q jejích hoků. Lícní funkční plocha l je upravena do tvaru tvořeného soustavou shodných jehlanů 1 zploštělého tvaru. Jehlany 1 jsou uspořádány V řadách kolmých na předpokládaný směr působení obraziva. Jehlany 1 jednotlivých řad mohou...

Stavitelná vzpěrná deska čelisťových drtičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262957

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kasal Josef, Novotný Dušan, Vožda Milan

MPK: B02C 1/02

Značky: drtičů, deska, vzpěrná, stavitelná, čelisťových

Text:

...desky je rovněž na vnějším konci opatřena opěrnou hlavicí, její vrchní a spodní plocha jsou hladké a rovnoběžné, přičemž se zasouvají mezi vnitřní rovnoběžné plochy vidlicové desky. Zadní plocha je rovnoběžná s povrchovou přímkou opěrné hlavice a je kolmá k vrchní a spodní ploše. Me~ zí vnitřní čelní plochu vidlicové části a zadní svislou plochu vsuvné části se vkládají různě silné distanční vložky, čímž se mění délka vzpěrné desky, tím i...

Kovací deska, zejména hydraulického kovacího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262945

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šulc Karel, Duník Miroslav

MPK: B30B 15/06

Značky: zejména, kovacího, deska, hydraulického, kovací

Text:

...vých desek.Výhodou kovací desky podle vynálezu je to,Škovac 1 desku lze snadno vyjmout ze závěsu tahem vzhůru, čímž se odstranila precná demontáž dalších dilů poauvu. Zkráti se tim značné čas na údržbu,odstŕani se nebezpečná práce.Kovac deska, zejména hydraulickáho kovacího liau podle vynélezu je přikladně schematicky znázorněnana připojenóm výkresu,který znázorňuje náryony pohled na spojeni koveci desky a posuvo von deakou.Kovací deska...

Vrstvená konstrukční deska z aglomerovaných dřevin a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262338

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šíp Josef, Samcová Eva, Mittenhuber Josef

MPK: B32B 21/08

Značky: drevín, deska, konstrukční, aglomerovaných, způsob, její, vrstvená, výroby

Text:

...předností je možnost současně s lisováním základní dřevotŕískové desky provést i její vnější dekorativní úpravu bez dodatočného výrobního postupu na speciálním strojním zařízení. Vhodná volba použité nosné vložky a dýhy, případně ze vzorovaného papíru umožňuje získat dokonalý, vytvrzený a lesklý povrch dřevotřískové desky s imítací dřeva různých druhů, což je materiál zvláště vhodný pro výrobu užitného nábytku do prostředí se zvýšenou...

Vrstvená deska z aglomerovaného dřeva a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262337

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šíp Josef, Mittenhuber Josef, Samcová Eva

MPK: B32B 21/08

Značky: způsob, její, aglomerovaného, výroby, dřeva, vrstvená, deska

Text:

...1) oboustranně nalisována na nosnou desku g 2 dřevotřísek, sestává z prvního nánosu g termoreaktivního arkylátu, nalisovaněho na nosnou desku 3, jejímž povrchem tento nános penetruje a plní funkci přímého spojení ochranné vrstvy l s nosnou deskou 3. Na první nános g je nalisována vláknitá výztuž §, jejíž tepelná odolnost má dosahovat minimálně 200 °c. Použijí se textilní materiály, jako bavlněný mul, netkané viskozové vlákno a pro...

Tuhá obkládací deska koksovací pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 261997

Dátum: 10.02.1989

Autori: Noga Zdeněk, Moškoř Josef, Chocholáč Miroslav

MPK: C10B 29/02

Značky: koksovací, deska, tuhá, obkládací

Text:

...pece.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provedení po dle přiloženého výkresu, kde obr. 1 znázor ňuje nárys a obr. 2 znázorňuje bokoryskla-dních prvků doasavadoího provedení tuhé »obkládací desky koksovací pece. Obr. 3 znázorňuje v příčném řezu hlavou koksovací pece dosavadní provedení tuhé obkládací desky koksovací pece podle vynálezu. Obrázek 4 znázorňuje v příčném řezu hlavou koksovací pece tuhou...

Štěrbinová řezací deska k řezačce masa pro rekonstituci masa

Načítavanie...

Číslo patentu: 261028

Dátum: 12.01.1989

Autori: Novotný Bohuslav, Budig Jan, Klíma Drahoslav

MPK: A22C 5/00

Značky: štěrbinová, rekonstituci, řezačce, deska, řezací

Text:

...nože před stacionárně uloženou štěrbinovou řezací deskou podle vynálezu po vytlačení masa pomocí řezacího šneku mezi řezací desku a soupravu nožů. Tvar štěrbiny vymezuje tloušřku lístku a nudliček masa, které nacházejí významné uplatnění při výrobě polotovarů z tak zvaného rekonstituovaného masa a získaná masové směs při řezání masa dle vynálezu má vlastnosti spojky, což jest velmi cenné při výrobě polotovarů z tak zvaného...

Pryžová deska pro zádlažbu kolejového roštu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260643

Dátum: 12.01.1989

Autori: Marek Milan, Petrovic Karel, Pechman Jiří, Maurer Erich

MPK: E01C 9/04

Značky: zádlažbu, kolejového, deska, roštů, pryžová

Text:

...pryžo-vé desky měnit. Výhodou pryžovych »desek podle vynálezu je jejich jednoduchá výroba bez potřeby gumárenského strojního vybavení, výrazné zefektivnění druhotné suroviny, nízké výrobní .náklady bez nároků na výrobní kapacity gumárenského průmyslu. Výhodou je i snadna a poměrně rychlá montáž i demo.ntáž. Pryžové desky dle vynálezu nepotřehuji žádné další podpěrné konstrukce, nejsou citlivé na přesnost a rovinnost uložení, lze...

Deska s vývody

Načítavanie...

Číslo patentu: 258976

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kocour Jaroslav

MPK: H01R 13/434

Značky: vývody, deska

Text:

...vývodů Í258 976 vícenasobné provedení vývodů. Dává svým řešením sestavě vysokoumechanickou stabilitu při velmi jednoduché stavbě. Dva základní stavební prvky zaručují snadnou montáž do sestavy i do vyšší sestavy magnetické hlavy. Bezpřechodných elementü umožňuje přenést signál z vinuté sestavy uvnitř magnetické hlavy přímo ohebným vodičem do přívodního bodu přístroje.Tvar obou základních stavebních prvků je velmi jednoduchý. Tedy pro...

Monokrystalická deska pro detekci elektronového zařízení, nebo pro záznam elektronového obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244065

Dátum: 01.06.1988

Autor: Vitáeek Jioí

MPK: H01J 37/28, H01J 37/26

Značky: deska, zařízení, monokrystalická, záznam, obrazů, elektronového, detekci

Text:

...tepelné odolnosti a dostatečně vodivosti i při použití malých tlouštěk, dovolujících průchod elektronů o energiích nad244 065 Vynález odstraňuje nutnost občasného znovuobnovení do~ savadní hliníkové vrstvy na monokrystalických scintilátorech či stínítkách. Prodlužuje tak jejichživotnost i stabilitu původních parametrů. Umožňuje použití monokrystalických seintilátorů a stínítek 1 v takových zařízeních a podmínkách, kde dříve být použity...

Nosná deska sedla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257596

Dátum: 16.05.1988

Autori: Ráfl Jan, Janda Pavel, Rajchrt Jan

MPK: B62J 1/08

Značky: nosná, deska, sedla

Text:

...tvoří výztužné dutiny, přičemž horní stěna a spodní stěna mohou být v místě styku po celé ploše nebo V některých místech pevně spojený. Horní stěna a spodní stěna jsou případně v části stykové plochy od sebe oddáleny tak, že tvoří kanál, který je propojen s vnějšími prostory nejméně dvěma otvory. Hlavní výhodou nosné desky sedla podle vynálezu je, že má vysokou tuhost v ohybu i krutu a to zejména vlivem obvodové dutiny, která tvoří uzavřený...

Povrchově upravená lehčená nebo kompaktní polyetylenová folie nebo deska a způsob jejího zhotovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242628

Dátum: 01.05.1988

Autori: Hula Jioí, Hruška Otakar, Grubner Vladislav, Horák Miroslav

MPK: B32B 27/32

Značky: fólie, zhotovení, jejího, deska, lehčená, povrchové, způsob, upravená, kompaktní, polyetylénová

Text:

...díla a technologických zařízení proti chemikáliím apod.Úprava fĺlie nebo desky podle vynálezu je zobrazená na připojeném obrázku. Uskuteční se tak, že se polyetylénová főą lie nebo deska l odvíji z odvijeciho válce g a prochází pod zdrojem tepla 1 , kterým může být proud horkého media, hoříci plyn, elektrický nebo jiný radiátor. Rychlost pohybu a intenzita ohřevu jsou seřízeny tak, aby povrch főlie nebo desky přešeh krátkodobé do...

Tepelně izolační deska s vakuovým polštářem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256404

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dimitrov Gančo, Holomek František

MPK: E04B 1/80

Značky: izolační, tepelně, vákuovým, polštářem, deska

Text:

...rovněž dokonale odolává atmosrerickému tlaku.Výhoda vynálezu spočívá v tom, že deska je vyrobitelná současnou výrobní e vekuovací technikou. Oba typy vakuových trubic mají výhodný tvar s ohledem na atmosferický tlak, čímž má tepelně izolační deska nízkou hmotnost. Rybinovité drážky,vytvořené nad průměrem válcových trubic, umožňují zakotvení zalévací hmoty k izolačnímu polštáři. Zalitím vakuového polětéře nehořlavou hmotou jako je např....

Elektrofotografická deska

Načítavanie...

Číslo patentu: 243748

Dátum: 01.04.1988

Autori: Chlada Milan, Bohata Svatopluk, Žežulka Zdenik

MPK: G03G 5/14

Značky: deska, elektrofotografická

Text:

...vrstvami a je zabráněno vzniku úzkých oblastí s vysokými hodnotami elektrického pole, které mohou negativně ovlivnit transport elektrického náboje, generovaného ve fotovodivé selenové vrstvě.Na obr. 1 je znázorněna elektrofotografická deska. Hliníková podložka ł nese vrstvu g o složení Asgsx, kde 3,2 xB, na ní je pak napařena selenovú vrstva 1. Selen může být obohscen dalšími prvky jako arsenem, telurem, sírou a podobné.Na obr. 2 je...

Vícevrstvá deska izolující zvuk

Načítavanie...

Číslo patentu: 242897

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hrubý Dušan, Kováeová Gabriela, Fabián Karol, Kalina Juraj

MPK: E04B 1/86, E04B 1/84

Značky: izolující, deska, vícevrstvá

Text:

...je dibutylsulfát. Místo této vrstvy se může použít i vrstva, která sestává z prášku kůže, bitumenu a polystyrenu (například již zmíněné polystyren-bitumenové pryskyřice), přičemž obě tyto složky se směšují ve hmotnostním poměru 1 1. Tato vrstva je maximálně 3 mm tlustá. iProdukt podle příkladu 7 uvedeného spisu sestává z 5,0 kg drtě hovězí kůže, 44,0 kg močovinoformaldehydové pryskyřice, 12,0 kg granulované močoviny (40), 0,5 kg...