Patenty so značkou «desek»

Ukladač balíků minerálně vláknitých desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260568

Dátum: 15.12.1998

Autor: Havlík Jiří

MPK: B65B 5/00

Značky: vláknitých, minerálně, ukládač, balíků, desek

Text:

...kola łg. Retězovými koly łg jsou pcháněny tažné řetězy 33, kterými je unášena kladka gg. Tato kladka gg je umístěna ve vedení posouvaciho voziku gł. Posouvací vozík gł je veden v pojezdech 5 posouvacího vozíku gł. K nohám 3 předním je kyvně upevněnstěraě 33, který je pohäněn pohonem gg. Na rám ł ukladače je dále připevněn lačkový dopravník 24.äízenĺ ukladače balíku minerálně vláknitých desek je realizováno pomocí optoelektrických snímačü a...

Způsob výroby pórovitých desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270570

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kozlowski Andrzej, Konopczyński Andrzej, Szafran Mikolaj, Raabe Jerzy, Biń Andrzej

MPK: C04B 38/06

Značky: desek, způsob, pórovitých, výroby

Text:

...prachu tabulového skla z odprašovacích zařízení.po dobu 15 minut. Nato se k této směsi přidá vodní roztok dextrinu v množství 7 kg a smísí se v dvou» hřídelové míchačce po dobu 15 minut, až vznikne stejnorodá směs. Formují se brikety o rozměrech 250 x 120 x 50 mm, které se po vysušení vypaluaí v peci při teplote 1050 °C po dobu 3 hodin. Obdrží se spékany polotovar křemenného písku a skle. Slinek se rozbiae nepřed v čelisřovém drtiči a...

Kotoučová pila pro dělení a/nebo drážkování desek z velmi tvrdých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270030

Dátum: 13.06.1990

Autor: Tejral Miroslav

MPK: B23D 45/14

Značky: kotoučová, velmi, desek, dělení, tvrdých, materiálů, drážkování

Text:

...rozmezí tloučtky materiálu, ale také dráškování do libovolné hlou bky, a to od nejuääí dráäky na tlcuätku řezaoího kotouče po jakkoli širokou drážku kolmou, polorozevřenou, rozevřenou, rybinovitö rozevřenou, polorybinovitou, rybinovitou a podobnä, prořezanou pod zvolenú uhlom náklonu. Složitěj ší drážlty je možno prořezávat i na booích obrobku. Da 1 §í e, že kompletní řazení jednotku lze z pily sejmout a po(patřeni držadly použít jako mční...

Zařízení pro připojení zkoušených desek plošných spojů k testovacím systémům

Načítavanie...

Číslo patentu: 269215

Dátum: 11.04.1990

Autor: Lizák Vladimír

MPK: H05K 13/00

Značky: systémům, zkoušených, plošných, testovacím, desek, zařízení, připojení, spojů

Text:

...mají profil tvarů In,jehož delší strana je připevněns k přední, respektive zadní části nosiče g s kratší strana přesahnje přes izolační desku 1 v těene blízkosti nad ní a je vedena přes levý s pravý zámek g a 2. Na konci dvou vodioíoh kolíkd j, je připevněna horní deska lg ve tvaru U,která je nosnou částí pro upevnění zkouäených desek plošnýoh spejd. Na rovnoběžnýoh stranách této horní desky gg, ktoré jsou orientovánv ehodné s podélnýni...

Zařízení pro výměnu modelových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268752

Dátum: 11.04.1990

Autor: Geissler Horst

MPK: B22C 7/04, B22C 17/00

Značky: desek, modelových, zařízení, výměnu

Text:

...Iułuloxmrenlnic. swan rpecHen-sparm-azuc cnemuxe KFACCGTH stuzswrcn rieF-Tvmanmlcn ruzuxrxmxnvnnm M/vulm nuzmnmxumn r-acnonoxrzn-uxa n rupmaunranmąoñ nnocxąmzrm Ha Tpanccnanp-rmpynmmx ycrpmücnąax.Tamxua wanna-Tan npeMMyuLecTmenrcuM Tu. »no nm Kaxnunň Mumznbuoň rmwru cymecnsym uurrupu Iuuąuzkgríàzim rzncrm nraznzmm. m rwmm na Im/x nmarcuncannnu pacnoaoxeuroux npyr- znpyry HUBGPXI-IIJCI-iixÄJIW BNHUVI Ilłľľł MIJJXIÍIJIbHhIX Hill/IT...

Plochá pec pro žíhání desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268072

Dátum: 14.03.1990

Autori: Tomiak Zdeněk, Rothbauer Miloš, Rada Josef

MPK: F27B 17/02

Značky: desek, plocha, žíhání

Text:

...chladící deska. S výhodou jsou ve vyhřívací desce a/nebo krycí desce vytvořeny kanály pro ohřev pracovního plynu.Plochá pec podle vynálezu zajišťuje velkou rychlost ohrevu i chlazení polovodíčové desky, čímž je splněn základní požadavek na dosažení nízkeho kontaktního odporu kovové vrstvy na polovodičové desce. Homogenní rozložení teploty v celé štěrbině pece a nesporně větší tepelná kapacita pece než polovodičové desky zaručují rychlé a...

Způsob výroby křemíkových desek s gestující úpravou zadní strany

Načítavanie...

Číslo patentu: 267877

Dátum: 12.02.1990

Autor: Václavík Martin

MPK: H01L 21/02

Značky: úpravou, strany, zadní, desek, výroby, křemíkových, způsob, gestující

Text:

...strany zhotovené podle vynálezu mají prodloužený getrační účinek i po dlouhodobém teplotním a jiném zpracování a zvyšují výtěžnost na nich vyrobených součástek. Hlavní príčinou tohoto zlepšení je vrstva nevyžíhaných oxidů křemíku na rozhraní mono-polykrystalícký křemík. Tato vrstva se v průběhu teplotního zpracování desek rozpadá a vytváří precípítační zárodky pro růst sekundârních defektů, které prerůstají v dislokační sít. Napomáhá tomu i...

Způsob tepelného zpracování krystalizátorových desek a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 267413

Dátum: 12.02.1990

Autori: Molínek Jiří, Fojtík Zdeněk, Veselý Karel, Jurečka Pavel, Cudzik Leopold

MPK: C21D 9/00

Značky: způsob, tepelného, provádění, zařízení, zpracování, desek, krystalizátorových

Text:

...před jejím konečným opracováním tepelnému zatěžování pracovní plochy na provozní podmínky proudem plynných spalln za současného protiproudého ochlazování krystalizátorové desky po dobu 2 až 8 hodin. Podstata zařízení dle vynálezu k provádění tohoto způsobu spočíva v tom. že zařízení sestává ze základního tělesa. do jehož vnitřního prostoru je zaústěn vysokorychlostní hořák, proti jehož ústí je upravena náběhová plocha usměrňovací přepážky....

Systém dispergátorů pro separátory dřevovláknitých desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267268

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vácha Jaroslav, Exnerová Karla

MPK: C10M 101/00

Značky: drevovláknitých, systém, desek, dispergátoru, separátory

Text:

...olej vnkunvém oddestilování těkavějších složek. Výchozíjsou pochopitelně podstatné levnějši,ktoré zůstávají v nerafinovaných menzr-Šxzy nrąąvšŤn 7, b f l švy p 1 mnvmviny pro výrobu olejů EYŠJ-ä sçxzzanąízíl Akné glŕľdüřifĺlly,wjprusuktoch tvoří další účinnou soparující složku.Zvýšený obsah tuhých účinných složek vede sice k žádoucín mu snížení spotřeby separátoru při aplikaci, ale připravit hou mogenní, stabilní emulzi je pak pochopitelně...

Způsob přípravy kluzných kompozitních desek s řízeným gradientem plniva metodou aniontové polymerace 6-kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267231

Dátum: 12.02.1990

Autori: Holý Ladislav, Horský Jaroslav, Barta Jiří, Škudrna Jaroslav

MPK: B29K 77/00, B29C 41/04

Značky: kompozitních, plniva, polymerace, gradientem, řízeným, způsob, aniontové, kluzných, přípravy, desek, metodou, 6-kaprolaktamu

Text:

...směsi do formy. Lioí forma je při napouštění odkloněna od vodorovné polohy pod úhlem 10 až 80 stupňů,její plnění se řídí odvzdušněním v horní části formy a po naplnění je ustavena do vodorovné polohy za účelem vytvoření koncentračního gradientu plniva. Alespoň jedno z použitých- 3 - 267231 plniv je vakuově odplyněno a případně je upraveno nánosem tekutého maziva v množství 2 až 40 hmotnostních procent na hmotu plníva.Vlçuwlhi...

Bateriové zařízení pro výrobu desek z rychle tvrdnoucích směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266473

Dátum: 12.01.1990

Autori: Saakjan Ruben, Faramazov Alexandr, Grigorjan Suren, Saakjan Alexandr, Gabrijeljan Eduard, Movsesov Karen, Pogosjan Aga

MPK: B28B 7/24

Značky: tvrdnoucích, směsi, bateriové, zařízení, rychle, výrobu, desek

Text:

...5. A noąueňcwsnem npymnnu 9 cmawna, pącuono keHHoñMemy pasnennrenbnmmm cmenxaun, nponcxouw orenenme paaennwenbnmx cŕenox 07 rowosmxn 3 nenuň.WU 6 pa 3 nue BxnammM 4 coennnammca ç Memannuqecv KHM o 6 oňMaMM 7 nocpencTBoM mapnpos 19. Kaccewnaa ycranosxa paöoraew cnenymwnm oöpązou. . nocne sannaxn n cxBaTHBaHKH rnnconoü cuecu so Bcex orcexax yćwanonxn c no Mombm rnpounnuanpa 13 npoúsaonnrcu napannenbHoe nepeMemeHHe Bonb mnnueamm npnonuux Ban...

Zapojení automatického mazacího systému putujících nosných desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266064

Dátum: 14.11.1989

Autori: Sedláček Oldřich, Blesík Karel, Smíšek Josef

MPK: B23Q 11/12

Značky: automatického, desek, nosných, mazacího, systému, zapojení, putujících

Text:

...jsou přiváděny z bloku g logických obvodů řízení cyklu linky do bloku 3 čítače cyklů linky je přiváděna do bloku Á porovnávacích cbvodů počtu cyklü linky, kde se pcrovnává 5 předvolencu hodnotou, která je přiváděna z bloku A předvolby počtu cyklů linky. V okamžiku, kdy počet předvolených cyklu obráběcí linky odpovídá počtu skutečně provedených cyklů je 2 bloku § porovnávacích obvodů počtu cyklů linky vyslán signál do bloku lg...

Řezací stroj pro přeřezávání dlouhých keramických desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265704

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bicek Jan, Berný Jan, Swider Ivan

MPK: B28D 1/04

Značky: řezací, přeřezávání, dlouhých, desek, stroj, keramických

Text:

...řezací stroj pro přeřezávání dlouhých keramickcýh desek sestávající z diamantové ho rotačnĺho pilového kotouče, kontinuálně obíhajicich tuhých unášecích podložek l a z přidržovacich pásu il, který je vyznačený tím, že každá unášecí podložka ł je opatřenadvěma trojicemi podpěrných výstupků 42 až 7) rozmistěných tak, že každá trojice podpěrnýchVýstupků je na opačné straně dráhy 35 pílového kotouče g.staticky určité podepřenĺ delší části...

Těsnicí spoje teplosměnných desek deskového tepelného výměníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264798

Dátum: 12.09.1989

Autor: Hubáček Karel

MPK: F28F 3/10

Značky: desek, deskového, teplosměnných, tepelného, těsnicí, spoje, výměníku

Text:

...desky přesahují úroveň převýšení. Průchozí otvory jsou s výhodou umístěny ve středech trychtýřových zahloubení profilu, zasahujících do prostoru drážky.Výhodou těsnícího spoje podle vynálezu je jeho poměrná jednoduchost ve srovnání s řešeními využívajících rybinových drážek nebo přídavných profilů vytvářených na úkor větší spotřeby materiálu. Vkládání těsnění do drážky a jeho upevnění je snadné, přičemž odpadá obtížné lepení nebo...

Ocelová kotva pro nosné spojení betonových desek stavebního vrstveného dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 263254

Dátum: 11.04.1989

Autor: Marcalík Ivo

MPK: E04C 2/46

Značky: dílce, ocelová, desek, nosné, kotva, stavebního, vrstveného, betonových, spojení

Text:

...kotev se omezuje hlavně na řezání trubek. Výrobu kotvy je možno automatizovat. Při použití progresívní výrobní technologie, jako např. řezání laserovým paprskem, vzniká malé množství odpadního materiálu. K výrobě kotvy je možno využít krátkých výchozích trubkových kruhových profilů, klasifikovaných jako odpad. Jednoduchý, kompaktní tvar kotvy dává předpoklady k snadnému dalšímu zpracování jako je případné omílání povrchu a hran, žíhání...

Univerzální forma na odlévání polyamidových desek nastavitelné tloušťky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262080

Dátum: 10.02.1989

Autori: Mařík Jiří, Čásenský Bohuslav, Škába Václav, Brož Jaroslav

MPK: B29C 39/26, B29K 77/00

Značky: tloušťky, univerzální, odlévání, forma, desek, nastavitelné, polyamidových

Text:

...vlastní polymeraci, tak následné temperacl odlitku, se promítají negativně do kvality odlitků.Uvedené nevýhody odstraňuje univerzální forma na odlévání polyamidových desek nastavitelné tloušťky technologií Stacionárního lití reakční směsi pro aniontovou aktivovanou polymeraci G-kaprolaktamu podle vynálezu, jehož podstatou je, že na rámu 1 jsou umístěny nejméně dvě svisle orientované desky 2, z nichž každá sestava z výztužné kostry 3 z...

Způsob uložení a montáže obkládacích desek na hlavy koksovacích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261996

Dátum: 10.02.1989

Autori: Chocholáč Miroslav, Pustka Daniel, Noga Zdeněk

MPK: C10B 25/20

Značky: koksovacích, uložení, obkládacích, hlavy, způsob, pecí, montáže, desek

Text:

...desek na zdivu hlavy pomocí azbestovych šňůr, snížení rozsahu üdržbářských prací při zamezelní pr-ohořívaní plynu mezi obkládací deskou a zdivem hlzalvy koksov.ací pece, vyloučevní prací souvisejících se zálivkou, a tak dále.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho pr-ovádění podle přiloženého výkresu, kde obr. 1 znázorňuje schematicky .v půdoryse řez hlavou koksovací pece a dosav-a-dní způsob uložení a .montáže...

Konstrukce stropu z cihelných stropních desek a způsob zhotovení této konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 261359

Dátum: 10.02.1989

Autor: Neťuka Karel

MPK: E04B 5/29

Značky: stropních, konstrukce, zhotovení, cihelných, způsob, stropů, této, desek

Text:

...z konstrukce stropu a nahražením levným výplňovým betonem.Novákonstrukce stropu z cihelných stropních desek a způsob zhotovení stropu této konstrukce podle vynálezu jsou lépe~ patrny z přiloženého výkresu, na němž je schematicky znázorněno přikladné provedení v řezu,a z následujícího popisu.K vnějším plochám Q spodních přírub ocelových nosníků l profilu I, na něž jsou nasazeny pásy 5 drátěného pletiva, se přiloži pomocné desky Q,...

Pojivo pro výrobu minerálně vláknitých desek pro hydroponii

Načítavanie...

Číslo patentu: 261266

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hůla Jiří, Chmela Vladko, Domčík Leopold

MPK: C08K 9/00, C08K 9/04

Značky: vláknitých, výrobu, desek, pojivo, minerálně, hydroponii

Text:

...výrobku, přičemž při teplotách kolem 20 OC je ještě tekutý a dobře se v pojivu rozpouětí. Polyetylenglykolem modifikované pojivo má plně zachovány své pojivé schopnosti a výrobek si ponecháva své běžné mechanické vlastnosti, navíc však získava vlastnosti potřebné pro jeho uplatnění při hydroponním pěstování rostlin, dobrou nasákavost, stálost tvaru, neovlivñuje vlastní růst rostlin.Účinky řešení dle předmětného vynálezu budou dále podrobněji...

Kazetové zařízení pro výrobu příčkových desek z rychle tvrdnoucích směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260031

Dátum: 15.11.1988

Autori: Saakjan Alexandr, Abramjan Rafael, Šachnazarjan Sergej, Movsesov Karen, Kostandjan Martiros, Saakjan Ruden

MPK: B28B 7/24

Značky: rychle, směsi, kazetové, tvrdnoucích, výrobu, zařízení, příčkových, desek

Text:

...H nppHaaoHTcn nocnenoaarennno oTneneHHe paseuurenbnúx crenok or oropMonanuux Hsennň H Hssneuenne V-oöpasmux sxnanumeň c H 3 nenHHMH. Cauo me H 3nenne nucao 6 omnaércH,Ha V-oópasHoroBxnanma nocne npunoxeuua K ero xonuau ycHnHn B nnocxocrn Hsnenna.1. Kacceruaa ycranonxa uns HSPOTOBHEHHH nnnr Hs öctporaeñnémmux cneceä,conepnamaa pauy c HanpannnmmHMH,ycrpoňcwno nuz cöopxu H pacnanyöxu, a Taxme Mnorocexnuonnym opMy c pasnennrenbnąun...